Ελληνικά

Τα ναρκωτικά αποτελούν μέρος της κουλτούρας μας από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Διαδόθηκαν ευρέως τη δεκαετία του 1960 και μέσω της μουσικής και των μέσων μαζικής ενημέρωσης εισέβαλαν σε κάθε τομέα της ζωής. Είναι πολύ πιθανό να γνωρίζετε κάποιον που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά γιατί θέλουν ν’ αλλάξουν κάτι στη ζωή τους. Νομίζουν ότι τα ναρκωτικά είναι η λύση. Αλλά τελικά τα ναρκωτικά γίνονται το πρόβλημα. Τι θα έπρεπε να ξέρετε για τα ναρκωτικά; Μάθετε πώς λειτουργούν τα ναρκωτικά και πώς επιδρούν στο σώμα και στο νου, γιατί τα παίρνουν οι άνθρωποι και τις επιπτώσεις των πιο διαδεδομένων ναρκωτικών.