GRČKA

PREDNEOLITIČKI RAZVOJ

Petralona - Na Halkidiki - Lubanja ranog neandertalca ili arhaičnog homo sapiensa Gornji paleolitik – u Epiru: Kokinopilos – nalazište na otvorenom Asprohaliko – abri Kastrica – špilja kod Janine

Franchthi kasni mezolitik, početni neolitik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful