You are on page 1of 8

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet
Odsjek za geografiju
Turizam i zaštita životne sredine
Predmet: Menadžment u turizmu

Brošure turoperatora (The Brochures of Tour


Operators)
Grupni projekat

Studenti:
Predmetni profesor:
Una Šahinpašić
Prof. Dr. Vesna Babić – Hodović
Selma Behrem
Ismet Hozić
Ismeta Mujić
Putovanja građana Bosne i Hercegovine
 GfK BiH – Centra za istraživanje tržišta - 46% građana
BiH ima namjeru da u narednih 12 mjeseci putuje izvan
BiH
 Većina ispitanika ima namjeru da posjeti neku od
zemalja članica šengenskog sporazuma
 Veliki je i broj onih koji će u narednom periodu na put u
neku od susjednih zemalja, Hrvatsku, Srbiju ili Crnu
Goru
 Njemačka najčešća destinacija
 Razlozi: Posjeta porodici, poslovna putovanja, turistička
putovanja
 17 % građana – Austrija (2. po redu) –
zimovanje, posjete i sl.

 Slovenija – treće mjesto

 Poslovna putovanja planira tek 9% ispitanih

 Ljetovanje – najpopularnija i dalje Hrvatska

 20% ispitanika koji planiraju ljetovanje


odabralo je Tursku
Uloga brošura turoperatora i turističkih
agencija u marketinškoj promociji

Brošure izdane od strane turoperatora


i turističkih agencija igraju veliku ulogu u
marketinškoj promociji.
Smatra se da pored interneta koji je
sve popularniji za marketing turoperatori
i turističke agencije najčešće koriste ovaj
vid promocije.
 Brošure se izdaju u vidu
kataloga, promotivnih
letaka, plakata i sl.
 Brošure se mogu i u
elektronskoj formi (.pdf
dokumenti) postaviti na
internet
 Brošure i ostale
informacije vezane za
njih se dobivaji i
direktno u turističkoj
agenciji
Uloga brošura u kupovini paket aranžmana

 Na turističkom tržištu dominira uloga


subagenata u prodaji i kupovini paket
aranžmana
 Tzv. indirektna podaja

 Prednosti indirektne prodaje –


 širina u pokrivanju tržišta
 Stručna i profesionalna
osposobljenost kadrova
 Kontrola distributivne mreže od strane
velikih turoperatora predstavlja nove
tendencije kad je u pitanju prodaja i
kupovina aranžmana

 Razvijaju se različiti oblici direktne prodaje

 Turisti ovim posredovanjem lakše i


sigurnije dolaze do raznih informacija o
potencijalnom ili već odabranom
turističkom aranžmanu
Mogući problemi brošura turističkih
agencija i turoperatora
 Uljepšavanje fotografija i nerealan prikaz
turističkih destinacija
 Prikazivanje cijene povoljnije nego što jest
 Nedovoljne i nepotpune informacije
 Bitne informacije – manje uočljive, manjim
fontom napisane