You are on page 1of 23

KREŠTALICA AJDIN

VII-2 OŠ SOKOLJE
 1. PETAR ŠAIN
 2. ISMET MUJEZINOVIĆ
 3. MERSAD BERBER
 4. ROMAN PETROVIĆ
 Petar Šain (Mostar, 1885. - Sarajevo, 1965.) je
bio bosanskohercegovački umjetnik. Jedan je od slikara iz prve
generacije umjetnika koji su pohađali umjetničke škole, uključujući
i Gabrijela Jurkića, Petra Tiješića, Karla Mijića, Špiru Bocarića, Đoku
Mazalića, Romana Petrovića i Lazara Drljaču.
 Učio je grafičke vještine u Zagrebu (1900.-1903.), dvije godine proveo
u Grafičkom institutu u Beču, bio u Minhenu, u Parizu.
 Kao član grupe "Medulić" izlagao je 1912. godine u okviru Četvrte
Jugoslavenske izložbe. U Veneciji je boravio i radio 1917. godine, a
u Firenci 1920. Nakon toga je živio i radio u Sarajevu. Bio je profesor
Srednje tehničke škole i Škole za primjenjenu umjetnost u Sarajevu.
U Prvom svjetskom ratu učestvuje kao ilustrator sa bojišta i sa takvim
crtežima nastupio je na Izložbi umjetnika iz BiH 1917. godine. U
periodu između dva rata slika motive sa sarajevske čaršije.
 Pejzaž
 Zima na Romaniji
 Ples rata, 1917., bakropis
 Sa marša, crtež
 Molitva u polju, 1918., crtež
 Italijanski položaj, sa palima, 1918., crtež
perom, akvarelisan
 Ribari, linorez
 Ismet Mujezinović rođen je u Tuzli 1907. godine. Završio
likovnu akademiju u Zagrebu a po njenom završetku boravi
u Francuskoj i pohađa kurs historije umjetnosti na Sorboni.
 Prvi put je izlagao u Beogradu 1930. godine. Imao je
izložbe i u zemlji i u inostranstvu. Na temu NOB-a je
izradio veliki broj uljanih kompozicija i crteža.
Mujezinovićevi radovi nalaze se po
umjetničkim Umjetnička galerijama, muzejima,
javnim zgradama u zemlji i u privatnim zbirkama.
Učesnik je NOB-a od 1941. Iza sebe je ostavio izuzetne
crteže, akvarele, grafike i platna, nastala u periodu od
1925. do kraja osme decenije 20. vijeka. Bio je
član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine.
 Žetelice
 Užina na radilištu
 Portret Marije
 Portret Romana Petrovića
 Kurir, crtež perom, tuš
 Portret maršala Tita, linorez u boji
 Prelaz preko Neretve
 Proboj
 Nošenje ranjenika
 Prsa u prsa, crtež
 Mersad Berber (Bosanski Petrovac, 1. siječnja 1940. -
Zagreb, 7. listopada 2012. ) je
bio bosanskohercegovački akademski slikar. Mersada
Berbera se uvrštava među najveće
slikare neoklasiciste njegovog doba.
 Mersad Berber je diplomirao na Akademiji likovnih
umjetnosti u Ljubljani 1963., u klasi Maksima
Sedeja. Postdiplomski studij grafike je zavšio na istoj
Akademiji kod Rike Debeljaka. Od 1978. do 1982.
godine predavao je na Akademiji likovnih umjetnosti
u Sarajevu-[1]. Tijekom 1990-ih, za vrijeme rata u BiH,
seli u Zagreb. Do kraja života živi i radi u Zagrebu
i Dubrovniku.
 Sarajevske razglednice,
 Skenderovi soneti,
 Put u Skender Vakuf,
 Hommage Velazquezu i Ingresu,
 Otomanske kronike,
 Dubrovački dnevnici,
 Osman,
 Hommage Vlahu Bukovcu,
 Alegorija o Srebrenici
 Roman Petrović (Donji Vakuf 1. oktobar 1896. -
Sarajevo 1947) je bio bosanskohercegovački slikar.
 Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti
u Krakovu (1913-16) i Višoj školi za likovne
umjetnost u Budimpešti (1916-17), usavršavao se
u Parizu. Bio nastavnik crtanja, a zatim scenograf
pozorišta u Sarajevu. Slikao pejsaže i figuralne
kompozicije na način koji je približan
ekspresionizmu, a zatim ikonostase i karikature
(Branislav Nušić, A. G. Matoš). Bavio se freskama i
ilustracijom knjiga.
 Portret majke i sestre, ulje na platnu, 1918.
 Autoportret
 Alifakovac
 Krovovi Sarajeva
 Krik, 1943
 U šumi, crtež krejonom
 Alegorija, drvorez
 Kolo, akvarelni drvorez
 Ciklus slika Djeca ulice
 Mapa litografija Bosna i Hercegovina
 krestalicaajdin@gmail.com