Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ic Mekan Perspektif Cizimleri 1

Ic Mekan Perspektif Cizimleri 1

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 14,273|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
İ
Ç MEKAN PERSPEKT
İ
F Ç
İ
Z
İ
MLER
İ
-1
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
iAÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................31. GENEL METOT
İ
LE B
İ
R NOKTALI (PARALEL) PERSPEKT
İ
F Ç
İ
Z
İ
M
İ
.....................31.1. Genel Metot ile Bir Noktal
ı
( Paralel ) Perspektif.........................................................31.1.1. Genel Bilgi..............................................................................................................31.1.2. Perspektif çizim i
ş
lem s
ı
ras
ı
....................................................................................71.1.3. Perspektifte Uygulanan Kurallar...........................................................................141.2. Genel Metot ile Bir Noktal
ı İ
ç Perspektif Çizim.........................................................161.2.1.Çizim
İş
lem S
ı
ras
ı
..................................................................................................161.3. Perspektifte Gölge .......................................................................................................211.3.1. Güne
ş
I
şı
nlar
ı
n
ı
n Paralel Olmas
ı
Halinde Gölge..................................................211.3.2. Güne
ş
I
şı
nlar
ı
n
ı
n E
ğ
ik Olmas
ı
Halinde Gölge......................................................231.3.3. I
şı
k Kayna
ğı
n
ı
n Yapay Olmas
ı
Halinde Gölge.....................................................241.4.
İ
ç Perspektifte Gölge Çizimi........................................................................................26UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................28ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................29Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................322. GENEL METOT
İ
LE
İ
K
İ
NOKTALI (AÇISAL) PERSPEKT
İ
F Ç
İ
Z
İ
M
İ
........................322.1. Genel Metot ile
İ
ki Noktal
ı
( Aç
ı
sal ) Perspektif Çizimi.............................................322.1.1. Genel Bilgi............................................................................................................322.1.2. Perspektif Çizim
İş
lem S
ı
ras
ı
................................................................................332.1.3. Perspektifte Uygulanan Kurallar...........................................................................412.1.4. Dü
ş
ey Ölçülerin Perspektife Aktar
ı
lmas
ı
..............................................................422.2. Genel Metot ile
İ
ki Noktal
ı İ
ç Perspektif Çizim..........................................................432.3. Perspektifte Gölge Çizim.............................................................................................51UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................53ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................54Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3...................................................................................................573. GENEL METOT
İ
LE ÜÇ NOKTALI (E
Ğİ
K) PERSPEKT
İ
F Ç
İ
Z
İ
M
İ
.............................573.1. Genel Metot ile Üç Noktal
ı
( E
ğ
ik ) Perspektif...........................................................573.1.1. Genel Bilgi............................................................................................................573.1.2. Perspektif Çizim
İş
lem S
ı
ras
ı
................................................................................573.1.3. Perspektifte Uygulanan Kurallar...........................................................................613.1.4. Perspektifi Bilinen Elemanlar
ı
n Bölünmesi..........................................................623.2. Genel Metot ile Üç Noktal
ı İ
ç Perspektif Çizim..........................................................653.2.1.Çizim
İş
lem S
ı
ras
ı
..................................................................................................653.3. Perspektifte Gölge Çizim.............................................................................................72UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................74ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................75MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RMEE............................................................................................78CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................81KAYNAKÇA.........................................................................................................................82
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
turgayozkan liked this
Gülpembe Yaşar liked this
huseyinakyuzzz liked this
casebuyer liked this
melike liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->