Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
autocad katman layer olusturmak

autocad katman layer olusturmak

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,898|Likes:
Published by irdem denizcilik

More info:

Published by: irdem denizcilik on Mar 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
 
BÖLÜM 1010. KATMAN OLU
Ş
TURMA (LAYER)
Çizim alan
ı
na yeni katmanlar olu
ş
turur.
Object Properties toolbar
:
Format menu
: Layer 
Command line
: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullan
ı
n)
LAYER 
komutu ile çizim alan
ı
na saydam ka
ğ
ı
tlar diyebilece
ğ
imizkatmanlar olu
ş
turulur. Her bir katmana farkl
ı
özellikler kazand
ı
rmak, kontroletmek oldukça kolayd
ı
r.
Ş 
ekil 10.1. Object Properties Araç Çubu
 ğ 
u
AutoCAD2000
’de katman özellikleri
Object
 
Properties
 
toolbar
 menüsünden de
ğ
i
ş
tirilebilir. AutoCAD kullan
ı
c
ı
s
ı
istedi
ğ
i kadar katmanolu
ş
turabilir. Her bir katman ba
ğ
ı
ms
ı
z olarak hareket eder. Bütün katmanlardagüncel olan AutoCAD özellikleri geçerlidir.
AutoCAD2000
de katman ismi 255karaktere kadar yaz
ı
labilir. Olu
ş
turulan her katman çizimin bir parças
ı
d
ı
r. Çizimesnas
ı
nda katmanlar 
ı
n görüntülenip, görüntülenmemesi sa
ğ
lanabilir.Yeni bir çizime ba
ş
land
ı
ğ
ı
nda
0
isimli bir katman otomatikman olu
ş
ur. Bukatman çizim esnas
ı
nda silinemez. Yeni bir katman olu
ş
turulup güncel halegetirilmedikçe çizilen tüm objeler bu katmanda çizilmi
ş
olur. Olu
ş
turulacak katmanlara renk, çizgi tipi, çizgi kal
ı
nl
ı
ğ
ı
, yazd
ı
rma modülü, plot gibi de
ğ
i
ş
kenler verilebilir.Çizim esnas
ı
nda çizilen eleman
ı
n renk, çizgi tipi, çizgi kal
ı
nl
ı
ğ
ı
gibiözellikleri
BYLAYER 
ise çizim elemanlar 
ı
bu özellikleri katmandan al
ı
r. Çizim
 
 özellikleri de
ğ
i
ş
tirildi
ğ
i zaman
BYLAYER 
olan özellikleri de de
ğ
i
ş
ir.Olu
ş
turulan çizim elemanlar 
ı
n
ı
n her birine katmandan ba
ğ
ı
ms
ı
z özellikler kazand
ı
ı
labilir. Bir çizim eleman
ı
n
ı
n özelli
ğ
i
BYLAYER 
de
ğ
ilse o özelli
ğ
ikatman özelli
ğ
inden ba
ğ
ı
ms
ı
zd
ı
r. Nesneler farkl
ı
katmanlara aktar 
ı
labilir.Düzenleme komutlar 
ı
(
DDCHPROP
,
DDMODIFY
,
CHANGE
) ile objelerinkatman özellikleri de
ğ
i
ş
tirilebilir. Katman özellikleri
Layer Properties Manager
diyalog kutusundan de
ğ
i
ş
tirilebilir.
10.1. LAYER 
Katman olu
ş
turur.
LAYER 
komutu ile çizim alan
ı
üzerine birbirinden ba
ğ
ı
ms
ı
z saydamsayfalar diyebilece
ğ
imiz resim düzlemi olu
ş
turulur.
LAYER 
komutu ile
LayerProperties Manager
diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman olu
ş
turma (
new
), güncel katman
ı
de
ğ
i
ş
tirme (
current
), katman silme(
delete
), detaylar 
ı
n gösterilip/ gösterilmemesi (
show/ hide details
), filtreleme(
filter
), olu
ş
turulan katman
ı
n özelliklerini de
ğ
i
ş
tirme gibi i
ş
lemler yap
ı
labilir.
Ş 
ekil 10.2. Katman Özellikleri Yöneticisi Diyalog Kutusu
 
 
NEW
(Yeni)
:
Yeni bir katman olu
ş
turur.
New
sekmesi t
ı
kland
ı
ğ
ı
nda katman isminigirmek için bir kutucuk aç
ı
l
ı
r, katman
ı
n ismi 255 karaktere kadar seçilebilir.AutoCAD kullan
ı
c
ı
s
ı
istedi
ğ
i kadar katman olu
ş
turabilir.
CURRENT
(Güncel)
:
 Mevcut olan bir katman
ı
çizim alan
ı
nda güncel hale getirir. Güncelyapmak istenen katman seçin,
Current
sekmesine t
ı
klay
ı
n. Seçilen katman güncelhale gelecektir. Katman
ı
n güncel olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
 
Current Layer
 bölmesinden kontrol edin.
DELETE
(Silme)
:
 Mevcut olan bir katman
ı
n tüm özellikleri ile silinmesini sa
ğ
lar. Silmek istedi
ğ
iniz katman
ı
seçin
delete
sekmesine t
ı
klayarak katman
ı
n silinmesinisa
ğ
lay
ı
n.
0
katman
ı
 
DefPoints
katman
ı
üzerinde i
ş
lem yap
ı
lm
ı
ş
olan ve güncelhale getirilmi
ş
katman
ı
silemezsiniz. Bu katmanlar 
ı
silmek istedi
ğ
inizdeAutoCAD bir hata mesaj
ı
verecektir.
Ş 
ekil 10.3. Layer Mesaj
HIDE/ SHOW DETAILS
(Detaylar 
ı
Gizle/ Göster)
:
 Bir katmana ait olan detaylar 
ı
n gizlenip/ gösterilmesini sa
ğ
lar. Detaylar 
ı
 gizlenip/ gösterilmesini istedi
ğ
iniz katman
ı
seçin ekrandaki seçenek 
Hide Details
ise seçilen katman
ı
n detaylar 
ı
gösteriliyor demektir. Gizlemek için
Hide Details
sekmesini t
ı
klay
ı
n.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ali liked this
Dilek Akdeniz liked this
Kerim Inanli liked this
Alper Gümüşyüksük liked this
Alper Gümüşyüksük liked this
musti0202 liked this
musti0202 liked this
musti0202 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->