Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
autocad katman layer olusturmak

autocad katman layer olusturmak

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,891|Likes:
Published by irdem denizcilik

More info:

Published by: irdem denizcilik on Mar 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
 
BÖLÜM 1010. KATMAN OLU
Ş
TURMA (LAYER)
Çizim alan
ı
na yeni katmanlar olu
ş
turur.
Object Properties toolbar
:
Format menu
: Layer 
Command line
: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullan
ı
n)
LAYER 
komutu ile çizim alan
ı
na saydam ka
ğ
ı
tlar diyebilece
ğ
imizkatmanlar olu
ş
turulur. Her bir katmana farkl
ı
özellikler kazand
ı
rmak, kontroletmek oldukça kolayd
ı
r.
Ş 
ekil 10.1. Object Properties Araç Çubu
 ğ 
u
AutoCAD2000
’de katman özellikleri
Object
 
Properties
 
toolbar
 menüsünden de
ğ
i
ş
tirilebilir. AutoCAD kullan
ı
c
ı
s
ı
istedi
ğ
i kadar katmanolu
ş
turabilir. Her bir katman ba
ğ
ı
ms
ı
z olarak hareket eder. Bütün katmanlardagüncel olan AutoCAD özellikleri geçerlidir.
AutoCAD2000
de katman ismi 255karaktere kadar yaz
ı
labilir. Olu
ş
turulan her katman çizimin bir parças
ı
d
ı
r. Çizimesnas
ı
nda katmanlar 
ı
n görüntülenip, görüntülenmemesi sa
ğ
lanabilir.Yeni bir çizime ba
ş
land
ı
ğ
ı
nda
0
isimli bir katman otomatikman olu
ş
ur. Bukatman çizim esnas
ı
nda silinemez. Yeni bir katman olu
ş
turulup güncel halegetirilmedikçe çizilen tüm objeler bu katmanda çizilmi
ş
olur. Olu
ş
turulacak katmanlara renk, çizgi tipi, çizgi kal
ı
nl
ı
ğ
ı
, yazd
ı
rma modülü, plot gibi de
ğ
i
ş
kenler verilebilir.Çizim esnas
ı
nda çizilen eleman
ı
n renk, çizgi tipi, çizgi kal
ı
nl
ı
ğ
ı
gibiözellikleri
BYLAYER 
ise çizim elemanlar 
ı
bu özellikleri katmandan al
ı
r. Çizim
 
 özellikleri de
ğ
i
ş
tirildi
ğ
i zaman
BYLAYER 
olan özellikleri de de
ğ
i
ş
ir.Olu
ş
turulan çizim elemanlar 
ı
n
ı
n her birine katmandan ba
ğ
ı
ms
ı
z özellikler kazand
ı
ı
labilir. Bir çizim eleman
ı
n
ı
n özelli
ğ
i
BYLAYER 
de
ğ
ilse o özelli
ğ
ikatman özelli
ğ
inden ba
ğ
ı
ms
ı
zd
ı
r. Nesneler farkl
ı
katmanlara aktar 
ı
labilir.Düzenleme komutlar 
ı
(
DDCHPROP
,
DDMODIFY
,
CHANGE
) ile objelerinkatman özellikleri de
ğ
i
ş
tirilebilir. Katman özellikleri
Layer Properties Manager
diyalog kutusundan de
ğ
i
ş
tirilebilir.
10.1. LAYER 
Katman olu
ş
turur.
LAYER 
komutu ile çizim alan
ı
üzerine birbirinden ba
ğ
ı
ms
ı
z saydamsayfalar diyebilece
ğ
imiz resim düzlemi olu
ş
turulur.
LAYER 
komutu ile
LayerProperties Manager
diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman olu
ş
turma (
new
), güncel katman
ı
de
ğ
i
ş
tirme (
current
), katman silme(
delete
), detaylar 
ı
n gösterilip/ gösterilmemesi (
show/ hide details
), filtreleme(
filter
), olu
ş
turulan katman
ı
n özelliklerini de
ğ
i
ş
tirme gibi i
ş
lemler yap
ı
labilir.
Ş 
ekil 10.2. Katman Özellikleri Yöneticisi Diyalog Kutusu
 
 
NEW
(Yeni)
:
Yeni bir katman olu
ş
turur.
New
sekmesi t
ı
kland
ı
ğ
ı
nda katman isminigirmek için bir kutucuk aç
ı
l
ı
r, katman
ı
n ismi 255 karaktere kadar seçilebilir.AutoCAD kullan
ı
c
ı
s
ı
istedi
ğ
i kadar katman olu
ş
turabilir.
CURRENT
(Güncel)
:
 Mevcut olan bir katman
ı
çizim alan
ı
nda güncel hale getirir. Güncelyapmak istenen katman seçin,
Current
sekmesine t
ı
klay
ı
n. Seçilen katman güncelhale gelecektir. Katman
ı
n güncel olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
 
Current Layer
 bölmesinden kontrol edin.
DELETE
(Silme)
:
 Mevcut olan bir katman
ı
n tüm özellikleri ile silinmesini sa
ğ
lar. Silmek istedi
ğ
iniz katman
ı
seçin
delete
sekmesine t
ı
klayarak katman
ı
n silinmesinisa
ğ
lay
ı
n.
0
katman
ı
 
DefPoints
katman
ı
üzerinde i
ş
lem yap
ı
lm
ı
ş
olan ve güncelhale getirilmi
ş
katman
ı
silemezsiniz. Bu katmanlar 
ı
silmek istedi
ğ
inizdeAutoCAD bir hata mesaj
ı
verecektir.
Ş 
ekil 10.3. Layer Mesaj
HIDE/ SHOW DETAILS
(Detaylar 
ı
Gizle/ Göster)
:
 Bir katmana ait olan detaylar 
ı
n gizlenip/ gösterilmesini sa
ğ
lar. Detaylar 
ı
 gizlenip/ gösterilmesini istedi
ğ
iniz katman
ı
seçin ekrandaki seçenek 
Hide Details
ise seçilen katman
ı
n detaylar 
ı
gösteriliyor demektir. Gizlemek için
Hide Details
sekmesini t
ı
klay
ı
n.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ali liked this
Dilek Akdeniz liked this
Kerim Inanli liked this
musti0202 liked this
musti0202 liked this
musti0202 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->