Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ive Mazuran-Povijest Hrvatske Od 15-18 Stoljeca

Ive Mazuran-Povijest Hrvatske Od 15-18 Stoljeca

Ratings:

5.0

(4)
|Views: 5,847|Likes:
Published by snow*white
This is an overview of Croatian history from the 15th to the 18th century, mainly concentrating on the conflicts and encounters with the Ottoman Empire.
This is an overview of Croatian history from the 15th to the 18th century, mainly concentrating on the conflicts and encounters with the Ottoman Empire.

More info:

Published by: snow*white on Mar 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
IVE MAŽURANPOVIJEST HRVATSKE OD 15.STOLJE
Ć
A DO 18. STOLJE
Ć
A
 
Sadržaj
P
H
O
H
B
H
H
H
S
V
U
U
,
S
Z
D
,
H
O
C
Z
O
O
C
O
C
O
C
 
 
PREDGOVOR 
Ve
ć
potkraj 14. stolje
ć
a bili su Hrvati suo
č
eni s golemom opasnoš
ć
u i ne slute
ć
i tada da
ć
eona za njih imati tragi
č
ne posljedice. Naglo širenje Osmanskog (Turskog) Carstva naBalkanskom poluotoku, ne samo da je ugrožavalo njihov opstanak, nego je vodilo potpunomuništenju i brisanju Hrvata s etni
č
ke i politi
č
ke karte ondašnje Europe. Nasuprot osmanskojdržavi koja je poput plimnog vala sve pred sobom satirala, Hrvati su kao mali narod imalineusporedivo.l11anje ljudske i materijalne mogu
ć
nosti da zaustave tursku vojsku i obranesvoj etni
č
ki prostor od Drave, Dunava i Jadranskog mora. I ve
ć
i narodi ubrzo su podlegliOsmanskom Carstvu i prepustili-se zloj sudbini. za razliku od njih, Hrvati su, unato
č
svemu,odabrali jedino mogu
ć
i put u obrani svoga bi
ć
a, na kojem su život i smrt postajali jednozna
č
ni. Stoljetne povijesne mijene i opasnosti kroz koje su prije toga prolazili, bile sudaleko manje i.nikada nisu dovodile u pitanje njihovu opstojnost i dosegnutu srednjoeuropsku razinukulturnog i gospodarskog razvoja. Istina, tatarska je bujica protutnjila Hrvatskom kao vihor ostavljaju
ć
i za sobom zgarišta i pustoš, ali je i sama na povratku bila gotovo umrtvljena inikada se više nije vratila.U sudaru s Osmanskim Carstvom i stostruko nadmo
ć
nijim neprijateljem, koji se nijerazlikovao samo na
č
inom ratovanja, nego i cjelokupnom državnom, društvenom i vjerskomorganizacijom i svjetonazorom, Hrvatima svojstveno njihovu povijesnom bi
ć
u, jedino nijemanjkalo hrabrosti i odlu
č
nosti da se žestoko suprotstave osmanskom divu i da se po cijenuživota bore za svaku stopu svoje zemlje.Od tog vremena, kao nitko i nigdje na europskom prostoru, Hrvati tri stolje
ć
a ratuju s Turcimai generacijama ginu na bojištima. U ratnim okršajima prepušteni su uglavnom sami sebi inadljudskim naporima i stradanjima suzbijaju turske napade. Sve u
č
estalije turske provale, pustošenja i razaranja crkava i samostana, sela i naselja, odvo
đ
enje i uništavanja stanovništva,slabili su njihovu otpornu snagu i prisiljavali ih na povla
č
enje prema zapadnom dijeluHrvatske. Nezašti
ć
eno i zastrašeno stanovništvo napuštalo je pred Turcima svoje ku
ć
e iku
ć
išta i zauvijek odlazilo sjeverno od Save i Drave u Ma
đ
arsku,
Č
ešku i Austriju, ili prekoI Jadranskog mora na Apeninski poluotok. I Za to vrijeme Turci su sustavno otkidali komad po komad hrvatskog prostora i pomicali granicu Osmanskog Carstva sve dalje i dalje premazapadu. Uzalud je 1522. godine sjedobradi starac, knez Bernardin Frankapan, danima jahaodo Numberga traže
ć
i pomo
ć
od njema
č
kih I knezova i staleža. Obra
ć
aju
ć
i se nazo
č
nima naSaboru, izrekao je 19. studenog znakovit govor na latinskom, u kojem je izme
đ
u ostalogrekao:
 Ja do
đ 
oh pred vas, svijetli knezovi i slavna gospodo, da vam živom rije
č 
i kažem kolika pogibelj prijeti od Tur 
č 
ina, najprije Hrvatskoj, a preko nje i vašim zemljama u susjedstvu Hrvatske, i da vas osobito na to sjetim da je Hrvatska štit i vrata krš 
ć
anstva. Zato vas molimda u ime sve Hrvatske, dapa
č 
e u ime svega krš 
ć
anstva, ve
ć
jednom date pomo
ć
toj zemlji koja,
č 
emu nemadrugdje primjera, sama odbija turske navale sve od onog dana kada je Constantinopolis pao. Pomislite koliki bi jadi nastali u krš 
ć
anskom svijetu da Hrvatska po nesre
ć
i padne. Naša je potreba tako prijeka da se oklijevati ne smije. Da se Tur 
č 
in po nesre
ć
i Hrvatske do
č 
epa, teškobi ga odanle istisnule vojske svega krš 
ć
anstva; takva je Hrvatska po svojoj prirodi i takvi su joj gradovi. Mi ne
ć
emo prosja
č 
iti, onako kao što sam vidio u Rimu da
č 
ine mnogi ugledniljudi iz drugih zemalja. Neka se ganu vaša srca našim suzama; sva Hrvatska pada pred vas i
3

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Saša Kolarić liked this
porfirigenit1 liked this
Jacob Carter liked this
mico145810 liked this
Mislav Kužić liked this
Dunja Brence liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->