Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
147Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peranan Pembesar Dalam Sistem Politik

Peranan Pembesar Dalam Sistem Politik

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 16,337|Likes:
Published by Wan Rusli

More info:

Published by: Wan Rusli on Mar 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

 
Peranan pembesar dalam sistem politik, ekonomi dan sosial.Bincangkan.
 
Sehingga pertengahan abad ke-19, para pembesar merupakan aset pentingdalam sistem politik di Tanah Melayu. Setiap orang pembesar mempunyaiperanannya dalam ekonomi, politik dan sosial masyarakat Melayu. Dari segi politik, di negeri-negeri Melayu, pembesar merupakan pentadbir tempatan sebelum kewujudn sistem kerajaan dan institusi kesultanan. Misalnya,pembesar bergelar Tun Derma Dewa dan Tun Perkasa telah mentadbir negeriKedah sebelum kewujudan Kerajaan Kedah. Datuk Am, Tok PenggawaPermatang, Tok Klang dan Tok Naga serta Datuk Menteri telah mentadbir  jajahan-jajahan Selangor sebelum Raja Lumu dilantik sebagai rajanya. Empatorang penghulu telah mengetuai pentadbiran Luak Sungai Ujong, Luak Rembau,Luak Johol dan Luak Jelebu di Negeri Sembilan. Selepas institusi kesultanan wujud, para pembesar dilantik untuk membantu rajamenjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri untuk melaksanakan kuasayang diamanahkan kepada mereka. Pembesar ini mempunyai cop mohor sendiri.Pembesar-pembesar seperti Pembesar Empat Lipatan semasa KesultananMelayu Melaka membantu raja dalam pemerintahan dan pentadbiran kerajaanpusat. Mereka merupakan golongan yang memonopoli segala kuasa politikdalam kerajaan. Sistem Pembesar Empat Lipatan Kerajaan Melayu Melaka telahmenjadi model bagi pengurusan dan pentadbiran pusat kerajaan-kerajaan awalseperti Perak, Johor dan sebagainya. Di Kelantan, Jemaah Menteri membantuSultan dalam pentadbiran kerajaan pusat. Di Negeri Sembilan, Undang-undang,Lembaga, Buapak membantu di dalam pentadbiran kerajaan pusat. Pembesar-pembesar pusat memainkan peranan penting dalam menjagakeamanan dan keselamatan negara. Sebagai contoh, Bendahara dalamKesultanan Melayu Melaka memimpin angkatan bersenjata semasa menghadapipeperangan, Laksamana menjaga keselamatan negara di perairan danTemenggung menjaga keselamatan dalam negeri. Di negeri Kelantan, JemaahMenteri bertanggungjawab mengurus hal ehwal peperangan, ketenteraan dansebagainya. Para pembesar juga menjadi ahli dalam Jemaah Penasihat Sultan. Sebagaicontoh, Bendahara menasihati Sultan dalam soal pentadbiran negara danperhubungan luar. Pembesar-pembesar yang lain pula bertanggungjawab dalambidang masing-masing. Para pembesar juga membantu raja untuk mentadbir di luar wilayah yangdipanggil pegangan yang merupakan anugerah Sultan kerana jasa danperkhidmatan cemerlang mereka. Bendahara Melaka telah memegang kawasanMuar dan Bintan merupakan salah satu contoh daripadanya. Di tanah jajahanatau daerah, pembesar yang bergelar Mandulika memainkan peranan penting
 
dalam pentadbiran. Di peringkat kampung pula, Penghulu atau Penggawa pulamentadbir peringkat kampung. Pembesar ini akan memastikan penduduk dibawah jajahannya sentiasa taat setia terhadap Sultan dan kerajaan. Merekamembekalkan tenaga ketenteraan untuk mempertahankan negara dan untukekspedisi memperluaskan empayar jika perlu. Mereka ini ibarat “jambatanmenghubungkan rakyat jelata dengan pemerintah”. Adakalanya, pembesar-pembesar ini juga mempengaruhi pentadbiran rajaataupun Sultan. Sebagai contoh, di Melaka, peranan Bendahara Tun Peraksebagai “The King Maker” dan di negeri Perak, pembesar memainkan perananpenting dalam perlantikan Sultan mengikut sistem penggantian raja. Pembesar seterusnya juga memainkan peranan dalam menentukanperhubungan antarabangsa, contohnya Bendahara Melaka memainkan peranapenting dalam hal ini. Dari segi ekonomi, pembesar memainkan peranan penting dalam pengutipancukai. Sebagai contoh, Syahbandar mengutip cukai dari pedagang-pedagangdan pembesar daerah atau penggawa memungut cukai di kawasanpemakanannya. Pembesar pusat pula mengutip cukai dari kawasanpegangannya. Daripada hasil tersebut, sebahagiannya akan diserahkan kepadaraja yang memerintah. Pembesar-pembesar bertanggungjawab memastikan urusan perdaganganberjalan dengan licin. Sebagai contoh, Temenggung bertanggungjawabmenentukan timbangan dan sukatan yang betul dan mengawasi saudagar-saudagar daripada kepulauan Melayu. Laksamana pula menjaga pencerobohanorang asing ke kawasan perairan kerajaannya. Syahbandar pulabertanggungjawab menjaga pelabuhan, hal ehwal pedagang asing sertamengaturkan tempat perniagaan dan menyediakan gudang untuk menyimpanbarang. Dari segi sosial, pembesar memainkan peranan penting dalam menjagakebajikan anak buahnya. Di kawasan pegangannya, pembesar inibertanggungjawab membina balai raya, pondok dan segala kemudahan awamyang akan digunakan oleh semua anak buahnya. Semasa pembinaan bendaberkenaan, pembesar ini akan mengarah anak buahnya untuk melakukan kerjatersebut. Pembesar juga memainkan peranan penting dalam mengawasi keamanan dankesejahteraan di kawasan pentadbirannya. Sebagai contoh, pembesar ini telahmenjadi hakim dalam perbicaraan di kawasan pegangannya. Seseorang yangbersalah akan dijatuhkan hukuman yang selaras dengan kesalahan yangdilakukan. Namun begitu, hukuman mati perlu mendapat keizinan daripadaSultan yang memerintah terlebih dahulu. 
 
Pembesar juga bertanggungjawab mengetuai kerja-kerja sosial sepertipembinaan surau, masjid, balai raya, jambatan dan sebagainya. Semasapembinaan bangunan ini dilakukan, pembesar ini akan mengarahkan anakbuahnya melakukannya dan menetapkan seseorang yang bertanggungjawabmengetuai pembinaan sesuatu bahagian bangunan tersebut. Selain itu, pembesar juga bertanggungjawab mengawasi adat dan tradisi supayadapat diteruskan dari saru generasi ke generasi yang lain. Seseorang yangdidapati melanggar adat akan dijatuhkan hukuman. Tujuannya adalah supayaadat dan tradisi dapat dijalankan tanpa gangguan dan sebagainya. oleh SP Star 
Bincangkan pengaruh agama Islam dalam masyarakat Melayutradisional.
 
Agama Islam mula tersebar di Asia Tenggara pada abad ke-7. Walaubagaimanapun, pernyataan ini tidak mempunyai bukti yang sahih. MenurutSejarah Melayu, negeri Champa mulai menerima Islam pada abad ke-15 tetapidalam Sejarah China, Islam dikatakan wujud di Sumatera pada abad ke-13.Namun begitu, Islam mula dibawa masuk ke Tanah Melayu khasnya Melakahanya selepas penghujung abad ke-14. Pemerintah Melaka yang pertamamenganuti Islam ialah Sultan Mahkota Iskandar Syah. Penerimaan agama Islamoleh masyarakat tradisional bukan sahaja membawa pengaruh kepada akidah,tetapi ia juga membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan yang lain. Dari segi pentadbiran, Islam telah mempengaruhi pentadbiran Kerajaan MelayuMelaka, kerajaan-kerajaan lain seperti Kedah, Johor dan Terengganu. Ciri-cirikerajaan ini berubah menjadi sama seperti ciri-ciri pentadbiran kerajaan di Timur Tengah seperti Kerajaan Turki Uthmaniyyah. Konsep dewaraja telah diambil aliholeh konsep Sultan yang menganggap Sultan sebagai zul-illahi-fil-alam iaitupegangan bahawa Sultan itu adalah amanah Allah s.w.t. di muka bumi. Sultan juga dianggap sebagai Aminul Mukminin iaitu ketua kepada umat Islam. Dalamsektor agama, Sultan menjadi ketua agama Islam dan bagindabertanggungjawab memerintah dengan adil dan menjaga kebajikan rakyat jelatanya. Selain daripada peranan Sultan, ahli-ahli sufi dan ulama-ulama jugamenjadi penasihat tentang agama Islam kepada raja. Kini, agama Islam telahdijadikan sebagai agama rasmi. Dari segi undang-undang, undang-undang Islam memainkan peranan dalamkerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Melayu. Para ulama memainkan perananyang penting dalam perundangan Islam. Perundangan Islam telah menjaditunjang kepada undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka. Hal inipula diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain pada hari kemudian. Sebagaicontoh, Undang-undang 99 Perak dan Undang-undang Pahang. Selain itu,

Activity (147)

You've already reviewed this. Edit your review.
NurHazizahAbdullah liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
arady57 liked this
Ihsan Mokhtar liked this
Fauzi Jumin liked this
Azizul Hakim liked this
Norliza Mat Ali liked this
ellizes liked this
Sagunthala Palaniapan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->