Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Market Farming Success, Revised and Expanded Edition: Introduction

Market Farming Success, Revised and Expanded Edition: Introduction

Ratings: (0)|Views: 1,014 |Likes:
Market Farming Success offers an insider's guide to market gardening and farming for those in the business of growing and selling food, flowers, herbs, or plants. Condensing decades of growing experience from every part of the United States and Canada, Lynn Byczynski—editor of Growing for Market—identifies key areas that usually trip up beginners and shows growers how to avoid common obstacles.
Market Farming Success offers an insider's guide to market gardening and farming for those in the business of growing and selling food, flowers, herbs, or plants. Condensing decades of growing experience from every part of the United States and Canada, Lynn Byczynski—editor of Growing for Market—identifies key areas that usually trip up beginners and shows growers how to avoid common obstacles.

More info:

Published by: Chelsea Green Publishing on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
:
Dntrmeuatdmn
Ugmljs Ciirsmn wjs j fjnemwnir& pmfdtdadjn& edpfmljt& jneprisdeint m tgi Yndtie Qtjtis. Out dn gds gijrt& gi afjdlie& gi rijffywjntie tm oi j ljr`it bjreinir.‖D gjvi min tgmubgt tgjt d gijvin gje bdvin li agmdai m lypmsdtdmn jne ajffdnb&“ Ciirsmn wrmti& ‖dt sgmufe gjvi oiin mn j rdagspmt m ijrtg& wiff wjtirie& jne nijr j bmme ljr`it mr tgi prmeua,tdmns m tgi bjrein. Nm maaupjtdmn ds sm eifdbgtuf tm li js tgiaufturi m tgi ijrtg& jne nm aufturi amlpjrjofi tm tgjt m tgi bjrein.D gjvi jfwjys fmvie tgjt qumti& oiajusi Ciirsmn ixprissie smwiff tgi pjssdmn tgjt D jne ljny mtgirs gjvi ift jomut bjreindnb& jpjssdmn tgjt ajn oi sjtdsie mnfy oy j amlliradjf,sajfi bjrein. Jtsmli pmdnt dn ymur prmbriss js j bjreinir& ymu prmojofy gjvi mune ymursif wdtg jr tmm ljny tmljtmis mr zuaagdnds mr oieednb pfjntstm sudt tgi niies m j sdnbfi jldfy. Out dt—s js tgmubg ymu ajn—t stmp ymursif rml brmwdnb lmri jne lmri iviry yijr& untdf ymu rijfdzi ymu amufe oi siffdnb ymur prmeuai.Rifamli tm tgi afuo. D ift tgi rst gmrtdaufturjf fmnbdnbs oja`dn amffibi& out supprissie tgil dn jvmr m j ajriir js j niwspjpirripmrtir. Out ly tgmubgts `ipt riturndnb tm tgi deij m brmwdnbgiros& vibitjofis& mr mwirs js j ousdniss& jne D jvdefy rije iviryomm` jne ljbjzdni jrtdafi D amufe ne mn ljr`it bjreindnb. UginD lit j ljn wgm gje cust omubgt j sljff jrl& amlpfiti wdtg jbdnbirorije jrlgmusi& odb ejdry ojrn& j pmne& jne ?; jaris. Lysmufljti* Ri ljrrdie& jne wdtgdn j yijr stjrtie brmwdnb vibitjofistm siff jt tgi jrlirs ljr`it. Ugi rst iw yijrs wiri gjre0 wi wiritgwjrtie oy ermubgt jne brjssgmppir pmpufjtdmns tgjt D gjvi nivirsiin sdnai. Out wi wiri uff m mptdldsl jne inirby& jne wi fmvie―trufy fmvie―tgi gjre wmr` jne purpmsiufniss m ljr`it bjreindnb.Ly odbbist amlpfjdnt dn tgmsi yijrs wjs j iifdnb m dsmfjtdmn.Ri eden—t `nmw jny mtgir mrbjnda ljr`it bjreinirs& jne wi eden—tiif tgjt jnymni ifsi amufe rijffy rifjti tm tgi fdi wi wiri fdvdnb.
 
Ljr`it HjrLdnb QuaaiQQ
?
Hmur Qijsmn Hjrl dn Gjromrsdei& Ljdni& ds j lmeif hmr ljny mh tgi sljff ljr`it hjrls dn tgi Yndtie Qtjtis. MwnirsIfdmt Amfiljn jne Ojrojrj Ejlrmsag jri rinmwnie hmr eiedajtdmn tm tgidr arjht jne ljny dlpmrtjnt dnnmvjtdmns&suag js lmvjofi gdbg tunnifs. Amfiljn—s omm`s
Ugi Niw Mrbjnda Brmwir 
jne
Ugi Rdntir Gjrvist Gjneomm` 
jri is,sintdjf rijednb hmr jff oibdnndnb brmwirs.
Ri eden—t gjvi jn mrbjnda jrldnb jssmadjtdmn dn mur stjti oja` dntgi :47;s& jne tgiri wjs fdttfi mppmrtundty tm liit jne fijrn rmlmtgir brmwirs. Um ff tgjt gmfi& D eiadeie tm usi ly cmurnjfdsl s`dffstm stjrt j njtdmnjf puofdajtdmn mr ljr`it bjreinirs& jne
Brmwdnb mr Ljr`it
wjs omrn dn Cjnujry :44?.Dn tgi insudnb yijrs& brmwdnb mr ljr`it jne
Brmwdnb mr Ljr`it
gjvi oiin ly twdn maaupjtdmns& ijag iiednb tgi mtgir jne`iipdnb us bmdnb omey jne smuf. Dn tgi oibdnndnb& tgi ljbjzdniwjs cust j sdeifdni tm mur jrldnb ousdniss& out js dt oiajli lmrisuaaissuf& dt tmm` up lmri m ly tdli jne& amnsiquintfy& jrldnbtmm` up fiss. Ly gusojne jne D gjvi amntdnuie tm jrl jt vjrydnbfivifs m dntinsdty wgdfi wmr`dnb mtgir cmos. Ri gjvi smfe jt jrlirsljr`its& oiin munednb liloirs m tgi amuntry—s rst ammpirjtdviamllundty,suppmrtie jbrdaufturi 'AQJ$ brmup& smfe tm agis jnetgi fmajf mme am,mp& brmwn mwirs mr mrdsts& jne mn jne mn. JsD wrdti tgds jt tgi oibdnndnb m ?;:1& wi jri tj`dnb j gdjtus rml
 
DntrmeuatDmn
1
jrldnb& jne D gjvi tm amniss D—l j fdttfi wmrrdie jomut ixjatfy gmwD jl bmdnb tm rijat wgin tgi ejys bit fmnbir& tgi triis stjrt tm oue&jne jnmtgir brmwdnb sijsmn oia`mns. Mnai jrldnb bits dn ymurofmme& dt—s nmt ijsdfy dbnmrie.D gjvi tjf`ie tm amuntfiss mtgir pimpfi wgm gjvi oiin odttin oytgi ljr`it jrldnb oub. D `nmw m mni Jajeily Jwjre‑wdnndnbjatriss& mni ljcmr rma` stjr& jne mni smwjri odffdmnjdri wgm gjvistjrtie ljr`it jrls. D `nmw oudfeirs& amffibi prmissmrs& amlputirixpirts& ematmrs& amrpmrjti ixiautdvis& UX litimrmfmbdsts& jne mtgirswgm jagdivie brijt stjtus dn tgidr prmissdmns out bjvi dt up tm jrl.D `nmw odb jrlirs wgm sajfie emwn tm ljr`it jrldnb―jne oiajlilmri prmtjofi. D `nmw ymunb pimpfi wgm wint tm amffibi mr je,vjnaie eibriis& tgin eiadeie tgiy wmufe rjtgir wmr` mn j jrl.Ljr`it jrlirs run tgi bjlut rml tiinjbirs tm pimpfi dn tgidr 7;s.Ugiy amli rml jff smadmiamnmlda oja`brmunes jne rml iviry stjtidn tgi njtdmn& dnafuednb ljny pfjais tgjt ymu emn—t tgdn` m js oidnbgmspdtjofi tm vibitjofi jne mwir prmeuatdmn.
Brmwdnb mr Ljr`it
 gjs suosardoirs dn iviry pjrt m Nmrtg Jlirdaj& rml tgi YQ XdrbdnDsfjnes tm tgi Tu`mn0 rml Niw Tmr` Adty tm tgi amjst m Ajfdmrndjjne iviry stjti dn oitwiin. Rgjtivir ymur oja`brmune& wgirivir ymu jri fmajtie& rist jssurie tgjt ymu ajn oi j ljr`it jrlir.
Rgjt tm Ajff Tmursifh 
Tmu—ff ne tgiri ds smli vjrdjtdmn dn tgi wmres amlliradjf bjreinirsusi tm eisardoi tgidr maaupjtdmn3 ljr`it bjreinir& ljr`it jrlir&edriat,ljr`it jrlir& vibitjofi jrlir& jne trua` jrlir jri jff pjrtm tgi fixdamn. Ugiri jri nm mhadjf eindtdmns& out giri jri edstdna,tdmns ljei oy Cmgn Ginerda`smn m tgi Yndvirsdty m Rdsamnsdn3
 
Ljr`it bjreins
gjvi iwir tgjn 1 jaris dn prmeuatdmn& nmtamuntdnb jffmw mr amvir,armppie jrijs. Ljr`it bjreinirs usilmstfy gjne fjomr.
 
Ljr`it hjrls
gjvi oitwiin 1 jne :? jaris dn prmeuatdmn& nmtamuntdnb jffmw mr amvir,armppie jrijs. Ljr`it jrlirs usi jldx m gjne fjomr jne liagjndzjtdmn.
 
Xibitjofi hjrls
prmeuai armps mn lmri tgjn :? jaris& wgdagriqudris liagjndzjtdmn.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->