Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svet_2009_05_72

Svet_2009_05_72

Ratings: (0)|Views: 887|Likes:
Published by Ľubomír
The latest on popular science, history, technology, society and culture
The latest on popular science, history, technology, society and culture

More info:

Published by: Ľubomír on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
Katastrofy, které v pravý 
 čas změnily dějiny 
květen 2009
 
historie
 vědatechnika
&
 poznání
 
   4   9 ,   9   0   K   č ,   n   a   S   l   o  v   e   n   s   k  u  :   2 ,   3   2
   €
   (   6   9 ,   9   0   S   k   )  v  y   c   h   á  z   í   2   4 .   4 .   2   0   0   9
  p i l u l ka gen ia l i t y  t is kárna na  l ids ké orgán y nano v lá kna zr yc h l í  ho jen í d is p le j m ís to o ka
Choroby,na které neznáme lék 
 
Nejzáhadnější 
nemoci 
Madagaskar – válečnázóna v přírodním ráji 
cestování
 
Zvířata, která (ne)doletěla
do kosmu
 vesmír
 
Kdy bude i vaše tělo bez nedostatků? 
 
superčlověk! 
 
Zrodil se 
Proč zvířata migrují na konec světa
příroda
 
Roboti nahradí člověka
technika
 
3
 VĚDATECHNIKAČLOVĚKPŘÍRODAHISTORIE5/2009 
SVĚT
KVĚTEN 2009
OŽIJÍ ČESKÁ RUDNÁ LOŽISKA?
V tomto ÿísle poznámenejbohatší nalezišt nerost-ných surovin v naší republice. Aÿkoliv na mnohých z nichuž byla tžba ukonÿena, o jejím znovuobnovení se živdiskutuje. Zda se rudná ložiska u nás doÿkají optovné-ho využití, jsme se zeptali geoložky Hany Laudátové.„Aÿkoliv se mže zdát, že éra rudného hornictví u nás deÀnitivn skon-ÿila, historie nás pesvdÿuje o opaku. Vždy už tolikrát naše zem zažilyznovuotevení revír, které se zdály být nadobro opuštné. Od roku 2002navíc svt zaznamenává rst spoteby surovin (vÿetn elektrické energie).Stoupá jejich cena a i zem, které byly díve vývozci, musejí rudy dovážet(napíklad þína, Indie, Indonésie, Brazílie, Vietnam). Tento trend mže sou-ÿasná svtová ekonomická krize zpomalit, v žádném pípad však zastavit.Bylo by proto dobré, kdyby už dnes zem Evropské unie pehodnotily svjpostoj k uzavírání ložisek, jejichž zásoby lze stále tžit. Pozdjší obnovení dobývání je totiž mnohonásobn nákladnjší, než tžbu po urÿitou dobuteba i ÿásteÿn dotovat. Navíc je dobré mít na pamti, že ložiska surovin jsou nepemístitelná a ada z tch, na nichž je Evropa ÿím dál závislejší, senachází ve znaÿn politicky nestabilním prostedí.“
NÁZOR
N Á ZOR
ČÍSLA
ČÍ SL A 
DJINUD
OD JINUD
SVĚTICE ZAVRAŽDĚNÁ ZE ZÁVISTI
Když v roce 921 zemel ÿeský kníže Vratislav, byl jehosyn Václav ješt píliš mladý na to, aby se mohl ujmout vlády. O výchovu knížecíhoddice peÿovala jeho babiÿka Ludmila, manželka prvního ÿeského doloženého kes-anského knížete Boivoje I.Od chvíle, kdy ji spolu s manželem poktil na Morav moravský arcibiskup Metodj,žila píkladným životem a dbala na to, aby její vnuk byl vychován jako ádný kesan.Knz Kaich ho nauÿil slovanskému písmu a na hradiš-ti Budeÿ se mladý následník seznámil se vším, co bylopsáno ve svatých knihách. Nauÿil se také latinsky.Po dobu Václavovy nedosplosti spravovala zemi jeho matka Drahomíra. Ta s nevolí pozorovala Lud-milin vliv na syna a bála se, že se z knížecího ddicestane slaboch. Nakonec se rozhodla k hrznémuÿinu: její oddaní sluhové pepadli Ludmilu na jejímvdovském sídle Tetín, práv když se modlila veÿerní modlitbu, a zardousili ji závojem, který jí strhli z hlavy…
Celý ÿlánek najdete v aktuálním vydání ÿasopisu Živá historie kvten 2009 na stran 8.
NADĚJEMĚSÍCE
N A DĚ JEMĚSÍCE
Švédským vědcům se podařil objev, dávající naději milionům lidí trpících kardiovaskulárními nemocemi:
buňky v našemsrdci se postupně obnovují 
. Srdce padesátiletého člověka tvoří jen z poloviny buňky, které se v srdeční svalovině nacházely při narození, zbývající buňky vznikly později. Zatím není jasné, jak k přirozené obnově srdce dochází. Podle vědců všakpředstava
léku, který srdce povzbuzuje k tvorbě nových buněk,
už není myšlenkou ze science fiction.
Vážení čtenáři,
příjemné počasí láká, a tak s květnovým číslem Světa rozhodně nezůsta-nete sedět doma – v rukou totiž máte pozvání k těm nejúžasnějším výpra-vám. Spolu s mořeplavcem Fernão de Magalhãesem se vydáme na vůbec
první cestu kolem světa
. Alespoň pár set kilometrů si při tom zpříjem-níme na motocyklech
značky Laurin & Klement 
a ty nejobtížnější úseky hravě zdoláme díky 
obřím pracovním strojům na kolech
. Vypravíme sei na krkolomné cesty do vesmíru, ovšem – a neděste se – ocitneme se přitom v kůži psů, opic a dalších živočichů, kteří 
pro lidstvo výlety do kosmuotestovali
. Ačkoliv zvířata cestují ráda – alespoň o tom svědčí neuvěři-telně odvážné a vyčerpávající 
migrace třeba až na konec světa
– z těchtovýprav radost rozhodně neměla. První výlety do kosmu totiž byly nerov-ným a často marným bojem o život – podobně jako souboj s infekcemia bakteriemi v době před rokem 1942, kdy od jisté smrti
zachránil první pacienty penicilín
. Jeho objevem Alexander Fleming zachránil miliony lidí a vyřešil hned několik velkých záhad medicíny. Mnoho dalších
nevysvět-litelných nemocí však lékaře trápí dodnes
– nejen že nemohou přijít nakloub jejich příčině, ale především je nedokáží úspěšně léčit. Zatímcovšak jedni vědci pátrají po lécích na dnes nevyléčitelné nemoci, jiní vyvíjejí metody, které
pomohou stvořit „superčlověka“
. Pak už budou nedo-statky a zranitelnost lidského těla minulostí, podobně jako těžba zlata nanašem území. Nebo že bychom se jejího obnovení přece jen ještě dočkali?Prozatím můžete náš výlet kolem světa zakončit procházkou naší republi-kou a poznat tak její 
nejvýznamnější naleziště nerostného bohatství 
.Přejeme vám neméně bohaté zážitky s novým číslem Světa
 za redakci Světa Kateřina Sedláková Droščínová 
 V OBŘÍCH STROJÍCHNA CESTĚKOLEM SVĚTA 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
olin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->