Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bir Bilene Soralim

Bir Bilene Soralim

Ratings:

4.78

(1)
|Views: 10,934|Likes:
Published by islamimedya
Fikh...
Fikh...

More info:

Published by: islamimedya on Mar 16, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
 
B
R B
LENE SORALIM
 
1. C
LD
 
ÎmânAllahü Teâlânın Varlı
ı
slâmiyyetSapık FırkalarEhl-i Sünnet
'tikâdıBid'at ve Bid'at EhliKaza ve KaderKüfür-GünahMezheb ve Mezheb TaklidiKur'ân-ı Kerîm Okumak veTeganniMevlid OkumakKur'ân-ı Kerîm TefsiriKur'ân-ı Kerîme Hürmet
lim Ö
renmekKur'ân-ı Kerîmin FazîletiKur'ân-ı Kerîmi De
i
tirmekAbdestMestÖzürlü OlmakGusülTeyemmümNecasetten TaharetNamâz VaktleriEzân ve
kâmetNamazın
art ve RükünleriSeferîlik (Yolculukta Namâz)Namazın VâcipleriSevde-i SehvSecde-i TilâvetNamazın SünnetleriDua ve TesbîhNamazı Bozanlar veBozmıyanlarNamazın MekruhlarıCâmi AdâbıCemâatle NamâzMesbûkCum'a ve Bayram NamazlarıKaza NamazlarıNafile Namâzlar
NAS
HATLER
Yedi Köprü
lim KöprüsüPi
manlık KöprüsüE
kiyalar KöprüsüBelâlar KöprüsüSebebler KöprüsüÎhlâs Köprüsü
ükür Köprüsü
2. C
LD
 
Zekât Vermek
 
Zekât Nisâbı
 
Zekât Malı
 
Zekât Kime Verilir?
 
Zekât Nasıl Verilir?
 
Vekil Tayin Etmek
 
U
ur
 
Sadaka-i Fıtır
 
Orucu Bozanlar
 
Orucu Bozmıyanlar
 
Oruc Kazası
 
Oruç Keffâreti
 
Oruc Fidyesi
 
Oructa Niyyet ve Oruc Vakti
 
Oruca Ait Mes'eleler
 
Hac
 
Kurban
 
Adak
 
Yemin
 
Akika
 
Halâl Harâm
 
Kul ve Hayvan Hakkı
 
Nikâh-Evlenme
 
Veresiye Satı
 
Toptan Alı
-Veri
 
car
 
Alı
-Veri
e Ait Mes'eleler
 
Mahzurlu Satı
lar
 
Emâneti Kaybetmek
 
Ödünç
 
Câiz Satı
lar
 
Ölüm-Cenâze-Defîn
 
Kabristan
 
Kabir Suali
 
Kabir Ziyareti
 
Çe
itli Mes'eleler
 
NAS
HATLER
 Namaz
 
Oruclarda Niyyet
 
Orucu Bozmıyan
eyler
 
Oruc Kazası2
 
Fitre
 
Faîdeli
lim
 
lim Sahipleri
 
lim ve Cehalet
 
lim Meclisinin Fazileti
 
yi Kötü Sohbetler
 
Alimin Kıymeti
 
Evliyayı Tanımak
 
lim, Amel ve Îhlâs
 
Kur'ân-ı Kerîm
 
Kur'ân-ı Kerîme Hürmet
 
Kur'ân-ı Kerîme Anlamak
 
Mevlit Okumak Sevâbdır
 
3. C
LD
 
mân ve KüfrNamaz
 
SeferîlikZekâtKur'ân-ı kerim
 
Hac
 
Kurban
 
Çe
itli Meseleler-1
 
Çe
itli Meseleler-2
 
Çe
itli Meseleler-3
 
Çe
itli Meseleler-4
 
Çe
itli Meseleler-5
 
Çe
itli Meseleler-6
 
Çe
itli Meseleler-7
 
Çe
itli Meseleler-8
 
NAS
HATLER
 Dostluk
 
Kötülerle arkada
lık
 
Arkada
a kar
ı vazifemiz
 
Allah sevgisi
 
Salih müslüman
 
Allah için sevmek
 
Gençli
in kıymetini bilmek
 
Zamanın Kıymetini bilmeli
 
Kom
u hakki
 
Ana-babaya itaat
 
Akrabayı ziyaret
 
Sıla-i rahm
 
Çocukları terbiye etmek
 
Çocuk terbiyesi
 
Kul hakkı
 
Hakkı tavsiye
 
Nasihatin ehemmiyeti
 
Nasihat nasıl olmalıdır
 
Yedi altın ö
üt
 
Güzel ahlâk
 
Peygamberimizin güzelahlâkı
 
Ahlâklı olmak
 
yi geçinmek
 
Ahlâk nasıl de
i
ir?
 
Az yemek ve az uyumakAz uyumak
 
Az yemenin fazileti
 
Çirkin söz
 
Az konu
mak
 
Dilin faide ve zararları
 
Dilin âfetleri
 
Alay etmek
 
Münazara
 
Münaka
anın zararı
 
Gıybet âfeti
 
Gadap
 
Hased
 
Teganni Nedir?
 
Kelime-i Tevhidin Fazileti
 
Salevat-ı
erîfenin Fazileti
 
stigfar
 
stigrafın Ehemmiyeti
 
Duanın Ehemmiyeti veEdebleri
 
Cum'anın Fazîleti
 
ncildeki Ellibin Hata
 
Bugünkü
nciller AllahKelâmı De
ildir
 
ncil ve Hıristiyan DinAdamları
 
ncil Hakkında HıristiyanlarNe Diyor
 
Hıristiyanlı
ın
çyüzü
 
Dinde Kolaylık
 
Niçin Geri Kalmı
ız?
 
Niçin Geri Kaldık?
 
Muazzam Saray
 
Cennetlik Olmak
çin
 
Yusuf Kandehlevi
 
Re
it Rıza
 
Dünya sevgisi
 
Cömertlik
 
Makam sevgisi
 
Övmek ve ögünmek
 
hlâs nedir?
 
hlasın fazileti
 
Büyüklenmek
 
Tevazu
 
Günahlara pi
manlık
 
Sabır
 
Ni'metlerin kadrinibilmelidir
 
Hastalık
 
Allah'tan korkmak
1. C
LD
 
MAN
 
SUAL: Âdem aleyhisselâma indirilen hükümler ile
imdiki hükümler aynı mıdır?
 
CEVAP
 
Âdem aleyhisselâma indirilen hükümlerle
imdiki hükümler de
i
iktir.
mana ait hususlar aynıdır.
(Mektûbât-ı Rabbani c.2, M.67; C.3, M.22; Kitâb-üt-tevhîd s. 194)
 
SUAL: Câmi'ye gusl abdestsiz girilmiyece
ine göre turistlerin durumu nasıl oluyor?
 
CEVAP
 
Bu çe
it hükümler müslümânlar içindir. Kâfirlere önce îmâna gelmesi teklif edilir.
mansız kimseninabdestine, namazına i'tibar edilir mi? Yalnız, turistlerin camileri kirletmemelerine dikkat olunmalıdır.
(
bni Âbidîn c.3, s. 383)
 
SUAL: Hanımım cehaletinden kızdı
ı zaman veya bilmeden elfâz-ı küfrde bulunuyor. Küfre
en mürted oldu
una göre ne yapmam lâzımdır?
 
CEVAP
 
Zevceye emr-i ma'ruf yapmak ve her sabah ak
am tecdid-i imân ve nikâh duasını okumaklâzımdır.
(
bni Âbidîn c.1, s.29; Hadîka c.1, s. 195)
 
SUAL: Bazıları (Fosil artıklarından canlılar meydana gelmi
tir) diyerek Âdem aleyhisselâmıinkâr ediyorlar. Bunlara ne demeli?CEVAP
 
Onlara fosil artıklarının nereden geldi
i sorulsa cevap veremezler. Ayın, güne
in, dünyanın vedi
er gezegenlerin kendiliklerinden var oldu
unu kabul etmek cahilliktir, ahmaklıktır. Bunların biryaratıcısının bulundu
unu inkâr etmek akıl ve insaf sahiplerinin i
i de
ildir.
(Tefsîr-i Kurtûbî c.2,s.190; c.4, s.310)
 
 
SUAL: Bir insan, ömrünün ilk senelerinde akıllı, son zamanlarında deli olsa kıyamet günümuamelesi nasıl olacaktır?
 
CEVAP
 
Deli, dini emirlerle mükellef de
ildir. Deli olmadan önceki vaziyeti ne ise ona göre muamele edilir.
manlı ise, imanlı, de
il ise, imansız muamelesi yapılır.
(Mîrât-ül-usûl s.326)
 
SUAL:
mân nedir, mü'min kime denir?
 
CEVAP
 
Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" söylediklerinin hepsini be
enip kalbin kabul etmesine,ya'ni inanmasına (
mân) denir. Böylece inanan insanlara, (Mü'min) denir.
(Kitâb-üt-tevhîd. s. 373;Hadîka c.1, s.279,280; El-kavl-ül-fasI s.9)
 
SUAL:
mânı ve küfrü bilmemek özr olur mu?
 
CEVAP
 
Bugün îmânı ve küfrü tanımak ve ibâdetleri do
ru yapmak için cahillik özr olmaz. Ö
renmesilâzımdır.
(Mir'ât-ül-usûl s.344)
 
SUAL: Hergün sabah ve ak
am okunması gereken tecdidi imân duası nasıldır?
 
CEVAP
 
Düâ
udur: (Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdiden bi kavli lâilâhe illallahMuhammedün resûlullah.)
Birgivî Vasıyyetnâmesi;
bnî Âbidîn c.1,s.29)
 
SUAL: Herkes için zarurî lâzım olan îmânı ö
rendikden sonra ne yapmak icap eder?
 
CEVAP
 
mân edenlerin, farzları yapıp, haramlardan kaçınması lâzımdır. Her mü'min, Peygamberimizi"sallallahü aleyhi ve sellem" malından ve canından daha çok sever. Bu sevgisinin bir alâmeti,sünnetleri yapıp, mekruhlardan kaçınmakdır. Bir mü'min bütün bunlara tâbi' oldukdan sonra,mubahlarda da, ne kadar ona uyarsa, o derece kâmil ve olgun bir müsliman olur. Allahü teâlâya oderece yakın ve sevgili olur.
(Mektûbât-ı Rabbani c.1, M.178,193,232)
 
SUAL: Müslüman olmak için ne gibi formalite lâzımdır?
 
CEVAP
 
Müslüman olmak için hiçbir formaliteye, müftîye, imâma gitme
e lüzum yokdur. Kalbi ile îmânetmekle ve ahkâm-ı islâmiyyeyi ö
renmek ve yapmakla olur.
mân etmek için, (Kelime-i
ehâdet)söylemek ve bunun ma'nasmı bilmek lâzımdır. Bu kelimenin ma'nasını bilmek ve inanmak da, (Ehl-isünnet) âlimlerinin bildirdi
i
eyleri ö
renip bilmekdir ve bunlara inanmakdır.
(Kimyâ-i Se'âdets.106,107; Kitâb-üt-tevhîd s.393; Hadîka c.2.,s.279,280)
 
SUAL:
mânda ayrılık olurmu? Bütün peygamberlerin bildirdi
i îmân aynı mı idi?
 
CEVAP
 
mânın aslı, temeli birdir, îmân edilecek
eylerde ayrılık olmaz. Bütün peygamberler"Aleyhimüsselâm" aynı îmânı bildirmi
lerdir.
(Kitâb-üt-tevhîd s.194;
erh-ı Mekâsid c. 2, s.173)
 
SUAL: Bir kimse anne ve babasının îmânla gidip gitmedi
ini bilmemektedir. Onlara Kur'ân-ıKerim okumasında mahzur var mıdır?
 
CEVAP
 
manlı öldü
ü elbette kesin olarak bilinmez. Bilinmedi
i için dua edilir, Kur’an okunur.
 
Tenbîh-ül-gâfilindeki hadîs-i
erîfde buyuruldu ki:
 
(Kur'ân-ı Kerîm okuyanın ana-babası kâfir olsalar bile, azâbları hafifler.)
 
SUAL: (Gazetenizi tanımadan önce de ben namaz kılıyordum. Gazetenizi tanıdıktan sonra,sebebini bilemiyorum, namazlarımı hiç kaçırmama
a, daha dikkatli kılma
a ba
ladım.Haramlardan daha çok kaçma
a ba
ladım. Mekruhları bile i
leme
e korkuyorum. Kısacasıimânımın kuvvetlendi
ini hissediyorum. Halbuki benim arkada
larım, imânı kuvvetlendirmekiçin (
man bilgilerini devamlı okumak, insanların, hayvanların, bitkilerin, yıldızların ve di
er

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
celibol9742 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->