Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
poznaniak__instrukcja_katalog_

poznaniak__instrukcja_katalog_

Ratings: (0)|Views: 3,888 |Likes:
Published by 1ansu
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK 3.0m , 2.7m , 2.5m
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK 3.0m , 2.7m , 2.5m

More info:

Published by: 1ansu on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m , 2.7m ,2.5m
KTM 0824-114-304-330
Nr fabryczny: _____________________Data sprzedaŜy: ___________________Punkt sprzedaŜy: __________________
CE
 Obowiązuje od numeru: 1001
Wydanie luty 2008
 
INSTRUKCJA OBSŁUGIKATALOG CZĘŚCI
 
 
 
UWAGA!Do napraw stosowa
ć
tylko oryginalne cz
ęś
ci wymienne UNIA-FAMAROL. Tylko onespełniaj
ą 
wymogi bezpiecze
ń
stwa i gwarantuj
ą 
długotrwałe u
Ŝ
ytkowanie maszyn.Na rynku dost
ę
pnych jest du
Ŝ
o nieoryginalnych cz
ęś
ci wymiennych. Zastosowanie tychcz
ęś
ci mo
Ŝ
e pogorszy
ć
bezpiecze
ń
stwo u
Ŝ
ytkowania i mo
Ŝ
e by
ć
przyczyn
ą 
uszkodzeniamaszyny.UNIA-FAMAROL nie bierze odpowiedzialno
ś
ci za naprawy i nie uznaje roszcze
ń
 gwarancyjnych dla maszyn, w których zostały zastosowane nieoryginalne cz
ęś
ciwymienne.
SPIS TRE
Ś
CI
1
 
Zasady bezpiecze
ń
stwa pracy.
.............................................................................4
1.1.
 
Dokładne okre
ś
lenie przeznaczenia.
................................................................4
1.2.
 
Zasady podstawowe.
.........................................................................................5
1.4.
 
Konserwacja.
.....................................................................................................6
1.5. Układ hydrauliczny.
.............................................................................................7
1.6. Znaki bezpiecze
ń
stwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na siewniku.
........7
1.7. Jazda transportowa.
.............................................................................................9
2. Dane techniczne.
....................................................................................................10
3. Informacje ogólne.
.................................................................................................11
4. Budowa i zasada działania
....................................................................................12
5. Przygotowanie siewnika do pracy
........................................................................16
5.1. Ustawienie siewnika na typowe szeroko
ś
ci mi
ę
dzyrz
ę
dzi.
.............................17
5.2. Próba kr
ę
cona
.....................................................................................................17
5.3. Przykład wyliczania po
ś
lizgów koła roboczego siewnika.
..............................19
5.4. Próba wysiewu nasion do rynien pomiarowych w polu.
.................................20
5.5. Sprawdzenie den nastawnych.
..........................................................................21
5.6. Obliczanie wysi
ę
gu znaczników.
.......................................................................22
5.7. Przerzutnik znaczników.
....................................................................................24
6. U
Ŝ
ytkowanie i obsługa siewnika
...........................................................................25
6.1. Transport siewnika.
............................................................................................25
6.2. Wykonywanie siewu.
..........................................................................................25
6.3. Prowadzenie siewnika w polu.
...........................................................................26
6.4. Napełnienie i opró
Ŝ
nienie skrzyni nasiennej.
...................................................26
7. Smarowanie.
...........................................................................................................27
7.1.
 
Konserwacja i przechowywanie.
....................................................................27
7.2. Demonta
Ŝ
i kasacja.
............................................................................................27
7. Orientacyjne Tabele Wysiewu.
............................................................................35
 
Instrukcja obsługi i katalog cz
ęś
ci- POZNANIAK3
Szanowni u
Ŝ
ytkownicy!Zdecydowali
ś
cie si
ę
Pa
ń
stwo na zakup nowej wersji siewnika zawieszanegomechanicznego rz
ę
dowego Poznaniak firmy UNIA-FAMAROL a tym samymwybrali
ś
cie siewnik ekonomiczny i nowoczesny.Mo
Ŝ
ecie Pa
ń
stwo długo korzysta
ć
ze wszystkich zalet siewnika zawieszanegomechanicznego rz
ę
dowego i poznawa
ć
szczególne jego mo
Ŝ
liwo
ś
ci, je
ś
li uwa
Ŝ
nieprzeczytacie t
ę
instrukcj
ę
obsługi i konserwacji, jak równie
Ŝ
w razie potrzebywe
ź
miecie j
ą 
do r
ą 
k.Zwró
ć
cie Pa
ń
stwo uwag
ę
na to,
Ŝ
e zamawianie cz
ęś
ci zamiennych mo
Ŝ
e odbywa
ć
 si
ę
tylko na podstawie numeru cz
ęś
ci zamiennej.
Adres producenta:UNIA- FAMAROLul. Przemysłowa 100, tel. cent.(059) 841-80-0176-200 Słupsk tel. dział sprzeda
Ŝ
y (059) 841-80-24fax. (059) 841-37-25tel. serwis (059) 841-80-27

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ewamisio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->