Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
P. 1
Sample Sumptuous Cuisine Catering

Sample Sumptuous Cuisine Catering

Ratings: (0)|Views: 27,918|Likes:
Published by Palo Alto Software

More info:

Published by: Palo Alto Software on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

 
X}g~t}i}x H}kxkjm Hatmpkjc
1
HIJEKDMJTKAL „ DI JIT DKXXMGKJATM
* Tbkx `}xkjmxx ~laj hijtakjx hijekdmjtkal, tpadm„xmhpmtkjeipgatkij ajd kx xbapmd ijl{ sktb tbm }jdmpxtajdkjc tbat {i} skll jit xbapm ktx hijtmjtx ip kdmax sktbtbkpd ~aptkmx sktbi}t tbm mr~pmxx spkttmj hijxmjt ie tbm ~laj a}tbip*
Mrmh}tkum X}ggap{
Hig~aj{ X}ggap{
X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®kx®a®lihal®hatmpkjc®hig~aj{®xmpukjc®`itb®`}xkjmxx®ajd®~pkuatm®hlkmjtx®kj®Dim}upmukllm®ajd®tbm®x}ppi}jdkjc®tisjx®sktbkj®a®tmj®gklm®padk}x*®Kt®bax®i~mpatmd®a®hatmpkjc®okthbmj®ajd®x~mhkalkvmd®kj®e}ll‑xmpukhm®hatmpkjc®ajd®mumjt®~lajjkjc®eip®}~xhalm®mumjtx®kj®tbm®pmckij*X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®sax®ei}jdmd®kj®0>>2®ax®aj®LLH®`{®~aptjmpx®P}d{®Mlmhtp}g®"HMI+®ajd®Tixha®Ha`pkjk®"HII+*®@}klt®epig®tbm®cpi}jd®}~®`{®tbmxm®~aptjmpx,®P}d{®isjx®4;-®ie®tbm®`}xkjmxx®ajd®Tixha®=1-*®Mlmhtp}g®bmadx®xalmx®ajd®xtpatmc{®eip®tbm®`}xkjmxx,®kj®hlixm®hijx}ltatkij®sktb®Ha`pkjk*®Ha`pkjk®gajacmx®tbm®i~mpatkijx®ie®tbm®okthbmj,®b}gaj®pmxi}phmx®"bkpkjc®ajd®tpakjkjc+®ajd®ekjajhmx*Iump®tbm®~axt®tbpmm®{mapx,®X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®bax®gadm®xkcjkekhajt®aduajhmx,®dmumli~kjc®ktx®hipm®`}xkjmxx®xkcjkekhajtl{®aetmp®xigmsbat®xlis®cpistb®eip®ktx®ekpxt®tsi®{mapx®ie®i~mpatkij*®Cpixx®ajd®i~mpatkjc®gapckjx®baum®xtmadkl{®kg~piumd®ajd®tbm® `}xkjmxx®bax®hijtkj}md®ti®kjumxt®kj®okthbmj®ajd®dmlkump{®mq}k~gmjt,®ax®smll®ax®xigm®ie®ktx®isj®mumjt®e}pjkt}pm*®Pmemppalx®ajd®~aptjmpxbk~x®baum®ahhi}jtmd®eip®3=-®ie®cpistb®kj®tbm®~axt®tbpmm®{mapx*
Mr~ajxkij
X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®kjtmjdx®ti®i~mj®Tbm®X}g~t}i}x®@allpiig,®aj®mumjt®umj}m®kj®Dim}upmukllm*®Tbm®`allpiig®skll®`m®~}phbaxmd®epig®tbm®~pmuki}x®isjmp,®tbm®hkt{®ie®Dim}upmukllm,®sbkhb®}xmd®tbm®x~ahm®ax®a®higg}jkt{®hmjtmp®}jtkl®kt®sax®a`ajdijmd®ijm®{map®aci*®Aetmp®pmjiuatkijx,®tbm®`allpiig®skll®hpmatm®x{jmpc{®sktb®X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjcʻx®`}xkjmxx®`{®ieempkjc®a®lihatkij®ti®`pkjc®kj®h}ppmjt®ajd®e}t}pm®hlkmjtx®sbi®skll®alxi®}tklkvm®`itb®tbm®hatmpkjc®ajd®mumjt®~lajjkjc®xmpukhmx®ie®X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc*X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®skll6Tapcmt®bkcb®jmt‑siptb®~pkuatm®hlkmjtx®ajd®hip~ipatm®hlkmjtx
 
X}g~t}i}x H}kxkjm Hatmpkjc
0
HIJEKDMJTKAL „ DI JIT DKXXMGKJATM
* Tbkx `}xkjmxx ~laj hijtakjx hijekdmjtkal, tpadm„xmhpmtkjeipgatkij ajd kx xbapmd ijl{ sktb tbm }jdmpxtajdkjc tbat {i} skll jit xbapm ktx hijtmjtx ip kdmax sktbtbkpd ~aptkmx sktbi}t tbm mr~pmxx spkttmj hijxmjt ie tbm ~laj a}tbip*
Taom®ij®dmdkhatmd®eahklkt{®gajacmgmjt®ajd®xalmx~mi~lm®eip®Tbm®X}g~t}i}x®@allpiig]xm®a®hig`kjatkij®ie®mrkxtkjc®ajd®jms®gapomtkjc®tahtkhx®ti®~pigitm®tbm®x~ahm
^pid}htx ajd Xmpukhmx X}ggap{
X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®h}ppmjtl{®ieempx®tbm®eilliskjc®~pid}htx®ajd®xmpukhmx6Mumjt®gajacmgmjtHiat‑hbmho,®diip®hbmho,®ajd®pmxtpiig®attmjdajtxA®uapkmt{®ie®h}kxkjm®eip®`pmaoeaxtx,®l}jhbmx,®dkjjmpx,®ajd®a~~mtkvmpxJij‑alhibilkh,®skjm,®`mmp,®ajd®lkq}ip®`mumpacm®xmpukhmSakt®xmpukhmE}t}pm®~lajx®kjhl}dm®tbm®eilliskjc®addktkijx®sktb®tbm®i~mjkjc®ie®Tbm®X}g~t}i}x®@allpiig6@allpiig®pmjtalx®eip®bale‑da{®ip®e}ll‑da{®tkgmx~ajxX~ahm®pmjtal®sktb®a®~mp‑bmad®e}ll‑xmpukhm®hatmpkjc®emm®ip®ax®a®emm®xm~apatm®epig®hatmpkjc®ajd®`mumpacmEahklkt{®gajacmgmjt®xmpukhm
Gapomt X}ggap{
X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®ieempx®a®pajcm®ie®h}kxkjm®i~tkijx,®bkcb®q}alkt{,®ajd®addmd®xmpukhmx®`axmd®ij®tbm®ijm‑xti~®xbi~®gidml*®@itb®i}p®~pkuatm®ajd®hip~ipatm®gapomtx®baum®xbisj®tbat®tbm{®ual}m®tbmxm®q}alktkmx®ajd®skll®~a{®a®~pkhm®~pmgk}g®eip®tbmg*®Tbm® `}xkjmxx®dimx®jit®hig~mtm®ij®~pkhm®ajd®ieempx®xmpukhmx®at®~pkhmx®bkcbmp®tbaj®aumpacm®eihatmpmpx®kj®cmjmpal®ajd®ij®tbm®}~~mp®xkdm®ie®i~tkijx®eip®tbm®Dim}upmukllm®apma*
 
X}g~t}i}x H}kxkjm Hatmpkjc
8
HIJEKDMJTKAL „ DI JIT DKXXMGKJATM
* Tbkx `}xkjmxx ~laj hijtakjx hijekdmjtkal, tpadm„xmhpmtkjeipgatkij ajd kx xbapmd ijl{ sktb tbm }jdmpxtajdkjc tbat {i} skll jit xbapm ktx hijtmjtx ip kdmax sktbtbkpd ~aptkmx sktbi}t tbm mr~pmxx spkttmj hijxmjt ie tbm ~laj a}tbip*
Tbm®X}g~t}i}x®@allpiig®skll®`m®`kllmd®ax®TBM®bkcb‑mjd®mumjt®lihatkij®eip®tbm®Dim}upmukllm®apma,®`}kldkjc®ij®tbm®}~xhalm®mumjt®gapomt®sm®baum®mxta`lkxbmd®sktb®i}p®hatmpkjc®xmpukhmx*
Ekjajhkal X}ggap{
Ekjajhkal X}ggap{ Dmxhpk~tkij
X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®skll®e}jd®ktx®mr~ajxkij®lapcml{®tbi}cb®ktx®isj®haxb®pmxmpumx®ajd®a®liaj®eip®tbm®~}phbaxm®ie®Tbm®X}g~t}i}x®@allpiig*Tbm®e}jdx®jmmdmd®kjhl}dm6$0®gkllkij®eip®~}phbaxm®ie®Tbm®X}g~t}i}x®@allpiig$1>>,>>>®eip®kg~piumgmjtx$=>,>>>®eip®mq}k~gmjt®eip®tbm®`allpiig$20,=>>®eip®gapomtkjc®dmuitmd®ti®Tbm®X}g~t}i}x®@allpiig®ahq}kxktkijXi}phmx®eip®tbm®e}jdx®kjhl}dm6$1*5®gkllkij®giptcacm$03>,>>>®kj®hijumptk`lm®dm`t®epig®kjumxtipx®eip®aj®mq}kt{®xtaom®ie®1>-®kj®X}g~t}i}x®H}kxkjm®Hatmpkjc®"dkl}tkjc®tbm®h}ppmjt®isjmpxbk~®mq}all{+®ajd®1>-®kjtmpmxt®~akd®iump®tbpmm®{mapx*®Lkoml{®kjumxtipx®kjhl}dm®eagkl{®ajd®ajcml®kjumxtipx®kjtmpmxtmd®kj®lismp®pkxo®tbaj®kj®a®xtapt‑}~®ekpg,®alijc®sktb®xigm®c}apajtmmd®pmt}pjx$8>>,>>>®kj®haxb®pmxmpumx®ie®X}g~t}i}x®H}kxkjm®HatmpkjcHaxb®elis®x}p~l}xmx®kj®tbm®latmp®bale®ie®0>1>®ti®gaom®}~®tbm®pmgakjdmpTbm®`}xkjmxx®skll®pmt}pj®ti®xtpijcmp®~piektx®ajd®cpixx®gapckjx®aetmp®tbm®ahq}kxktkij*

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Leon Joel Low liked this
alassadi09 liked this
Nischal Lofur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->