Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hafiza Birimleri ( Ram )

Hafiza Birimleri ( Ram )

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 2,164 |Likes:
Published by websnap
www.teknoders.net için upload edilmiştir. videoalr için www.teknoders.net adresini ziyaret ediniz
www.teknoders.net için upload edilmiştir. videoalr için www.teknoders.net adresini ziyaret ediniz

More info:

Published by: websnap on Nov 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
RAM'i Anlamak
Bazen birileri gelir ve bilgisayar becerilerini anlatmaya ba
ş
lar. Onlar
ı
n nekadar iyi bildiklerini görmek için onlara birkaç soru sorulmas
ı
gerekir.Sorulmas
ı
gereken ilk iki soru da RAM "rastgele eri
ş
imli haf 
ı
za" (randomaccess memory)'yi yani CPU için çal
ı
ş
an belle
ğ
i kapsamal
ı
d
ı
r.
 
Bilgisayar
ı
n
ı
zda ne kadar RAM var?
 
RAM nedir ve her PC de olmas
ı
neden çok önemlidir?
 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
Bu sorulardan ikisini de cevaplayabilir misiniz? E
ğ
er cevaplayam
ı
yorsan
ı
züzülmeyin, bu bölümü bitirmeden önce her ikisini de nas
ı
l cevaplayaca
ğ
ı
n
ı
z
ı
 bileceksiniz. RAM hakk
ı
nda
ş
imdiye kadar ne bildi
ğ
inizi gözden geçirmeyeba
ş
layal
ı
m.Kullan
ı
mda olmad
ı
klar
ı
nda, programlar ve veriler y
ı
ğ
ı
n depolama alan
ı
ndatutulur. Genellikle bu sabit disk olmakla beraber, USB bellek, CD-ROM veyadi
ğ
er ayg
ı
tlar da olabilir. Windows'da bir ikona t
ı
klayarak bir program
ı
 ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda, program y
ı
ğ
ı
n depolama ayg
ı
t
ı
ndan RAM'e kopyalan
ı
r veard
ı
ndan çal
ı
ş
ı
r.
 
Çizgi
 
TAGEM
 
e
Akademi
 
www.cizgi
tagem.org
 
Tüm PC lerde CPU'nun DRAM yani dinamik rastgele eri
ş
imli haf 
ı
za (dynamicrandom access memory) birimini RAM gibi kulland
ı
ğ
ı
n
ı
bir önceki bölümdegördünüz. CPU'larda oldu
ğ
u gibi DRAM de uzun y
ı
llar süren SDRAM, RDRAMve DDR RAM gibi isim de
ğ
i
ş
ikliklerine u
ğ
rayarak geli
ş
tirilmi
ş
ve DRAMteknolojisi elde edilmi
ş
tir. Bu bölüm DRAM'in nas
ı
l çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
n aç
ı
klamas
ı
ileba
ş
lar ve ard
ı
ndan orijinal DRAM'i nas
ı
l geli
ş
tirdiklerini ö
ğ
renmek için sonbirkaç y
ı
lda kullan
ı
lan DRAM türleri ile devam eder.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
volkan38 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->