Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Policy Advocacy and Engagement Training Post Evaluation Report - Lagos, Nigeria (September, 2010)

Policy Advocacy and Engagement Training Post Evaluation Report - Lagos, Nigeria (September, 2010)

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by wacsi
POLICY ENGAGEMENT AND ADVOCACY TRAINING WORKSHOP FOR OSIWA GRANTEES IN NIGERIA

WORKSHOP EVALUATION REPORT
(27- 30 September, 2010)

Trainers: MARGARET WARD AND PAUL NYULAKU

VENUE: STARFIRE HOTEL, GRA, Lagos, Nigeria

OCTOBER, 2010.

Introduction In September 2010, a four day workshop was organized in Lagos, Nigeria, titled Policy Engagement and Advocacy Training Workshop for OSIWA Grantees. At the end of the training, participants were handed over questionnaires to access the outcome of the w
POLICY ENGAGEMENT AND ADVOCACY TRAINING WORKSHOP FOR OSIWA GRANTEES IN NIGERIA

WORKSHOP EVALUATION REPORT
(27- 30 September, 2010)

Trainers: MARGARET WARD AND PAUL NYULAKU

VENUE: STARFIRE HOTEL, GRA, Lagos, Nigeria

OCTOBER, 2010.

Introduction In September 2010, a four day workshop was organized in Lagos, Nigeria, titled Policy Engagement and Advocacy Training Workshop for OSIWA Grantees. At the end of the training, participants were handed over questionnaires to access the outcome of the w

More info:

Published by: wacsi on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 
YDBFMV KJA@AKHKJW @JG @G^DM@MV W_@FJFJA QD_L]EDYND_ D]FQ@ A_@JWKK] FJ JFAK_F@
QD_L]EDY K^@B[@WFDJ _KYD_W
%?1( =9 ]kywkhokr" ?909&
Wr`fjkr}3 H@_A@_KW Q@_G @JG Y@[B JV[B@L[^KJ[K3 ]W@_NF_K EDWKB" A_@" B`ad}" Jfakrf`
DMWDOK_" ?909*
 
Fjwrdg{mwfdj
Fj ]kywkhokr ?909" ` nd{r g`v qdrl}edy q`} dra`jfskg fj B`ad}" Jfakrf`" wfwbkg Ydbfmv Kja`akhkjw `jg @g~dm`mv Wr`fjfja Qdrl}edy ndr D]FQ@ Ar`jwkk}* @w wek kjg dn wek wr`fjfja" y`rwfmfy`jw} qkrk e`jgkgd~kr p{k}wfdjj`frk} wd `mmk}} wek d{wmdhk dn wek qdrl}edy* Fj `bb" nd{rwkkj y`rwfmfy`jw} y`rwfmfy`wkg fj wekyrdar`hhk* Wefrwkkj d{w dn nd{rwkkj nfbbkg d{w wek p{k}wfdjj`frk}" rkyrk}kjwfja 6?*6+ dn wek wdw`b j{hokr dn y`rwfmfy`jw}*Wek p{k}wfdjj`frk q`} gf~fgkg fjwd wqd }kmwfdj}" we`w f}" ]kmwfdj @ %D~kr`bb Md{r}k Gkbf~krv& `jg ]kmwfdj O%Md{r}k Mdjwkjw&* K`me }kmwfdj mdjw`fjkg }kw dn p{k}wfdj} wd ok `j}qkrkg ov y`rwfmfy`jw}* Okbdq f} `mdhyfb`wfdj dn wek rk}ydj}k} nrdh wek y`rwfmfy`jw} `w wek qdrl}edy*
]kmwfdj @F3 D~kr`bb Md{r}k Gkbf~krv@rk`} dn 
 
@}}k}}hkjw
 
Ykrmkjw`ak _`wfja D{wmdhk} dn Y`rwfmfy`jw}^krv ]`wf}nfkg ]`wf}nfkg Jdw ]`wf}nfkgQe`w f} vd{r d~kr`bb fhyrk}}fdj dn wek qdrl}edy4
=>+ ;9+ (
Qkrk vd{r dockmwf~k} ndr wef} qdrl}edy hkw4
;9+ =>+ (
_`wk vd{r }`wf}n`mwfdj qfwe wek md{r}k wr`fjfjah`wkrf`b}
;9+ =>+ (
W`lfja fjwd `mmd{jw vd{r ljdqbkgak dn ydbfmv`g~dm`mv okndrk wek qdrl}edy" gfg wek qdrl}edyekby wd o{fbg vd{r ljdqbkgak `jg }lfbb} fj wef}`rk`4
;9+ =>+ (
Edq knnkmwf~k q`}wek hkwedgdbdav{}kg fj wekqdrl}edy4Wek Gf}m{}}fdj}
;1+ ?6+ (
Wek Kukrmf}k}
;9+ ?6+ (
FF3 Y`rwfmfy`jw} _k}ydj}k wd _`wfjaD~kr`bb fhyrk}}fdj dn wek qdrl}edy
 
Wek wr`fjfja q`} }wr`wkafm `jg fj}faewn{b*
 
Fjwkr`mwf~kbv kumkbbkjw*
 
Kuykmw`wfdj fj ydbfmv kja`akhkjw `jg `g~dm`mv q`} `mefk~kg*
 
Wek qdrl}edy q`} wfhkbv fj wek fhybkhkjw`wfdj dn d{r o{gakw `g~dm`mv qdrl*
 
Wek qdrl}edy d{wmdhk q`} addg< fw q`} ~krv kg{m`wf~k `jg qdrweqefbk*
 
Wek qdrl}edy mdjmkrjkg wek `rk`} we`w qfbb fhyrd~k y`
rwfmfy`jw}‖
m`y`mfwv fj ydbfmv y`ykr gk~kbdyhkjw `jg {jgkr}w`jgfja dn wek yrdmk}}k}*
 
Yr`mwfm`b `jg fjwkrk}wfja*
 
 
 @ qkbb y{w wdakwekr wr`fjfja*
 
Wek hkwedgdbdav q`} jdw }wrk}}n{b* N`mfbfw`wdr} wddl fjwd `mmd{jw wek jkkg} dn wek y`rwfmfy`jw}*
 
Wek dra`jfs`wfdj dn wek qdrl}edy q`} ykrnkmw `jg fhyrk}}f~k*
 
Wek mdjwkjw dn wek wr`fjfja q`} yrdykrbv gkbf~krkg*
 
Wek qdrl}edy q`} qkbb dra`jfskg wd gk`b qfwe ~`rfd{} f}}{k}*
0*
 
Qkrk vd{r wr`fjfja dockmwf~k} hkw4
Y`rwfmfy`jw}‖ fjgfm`wkg fj wekfr rk}ydj}k we`w" wekfr 
dockmwf~k} qkrk hkw* Okbdq `rk wek rk}ydj}k}3
 
Bk`rjkg wd qrfwk ydbfmv y`ykr} `jg dra`jfsk `g~dm`mv*
 
Wek qdrl}edy ekbykg wd ljdq wek qrdja wefja} okfja gdjk `jg bk`rjkg edq wd mdrrkmw fw*
 
Wek qdrl}edy yrk}kjwkg wek dyydrw{jfwv wd bk`rj `jg }e`rk kuykrfkjmk*
 
Okwwkr ljdqbkgak `od{w ydbfmv kja`akhkjw `jg `g~dm`mv jdq*
 
Ekbykg fj qrfwfja ` addg ydbfmv orfkn" ydbfmv }w{gv `jg {}fja wek `g~dm`mv nr`hkqdrl*
 
Wek qdrl}edy md~krkg wek `rk`} we`w qfbb fhyrd~k m`y`mfwv fj ydbfmv y`ykr gk~kbdyhkjw `jg{jgkr}w`jgfja wek yrdmk}}k}*
 
Fhyrd~kg ljdqbkgak dj ydbfmv kja`akhkjw" qrfwfja `jg `g~dm`mv*
 
Wek dockmwf~k} qkrk hkw fj wkrh} dn odwe nk`r `jg kuykmw`wfdj*
 
Wd fhyrd~k fj `g~dm`mv qrfwfja*
?*
 
Md{r}k Wr`fjfja H`wkrf`b}
 
Wek wr`fjfja h`wkrf`b} `rk ~krv mdhyrkekj}f~k `jg kuyb`j`wdrv*
 
 
Wekv md~krkg wek rkp{frkg `rk`} `gkp{`wkbv*
 
 
Wek md{r}k h`wkrf`b} `rk jdw wdd {}kr nrfkjgbv* ]dhk yrfjw} `rk ~krv wfjv* Wekrk `rk wvyd}" wek}kp{kjmfja gfg jdw ndbbdq wek `mwf~fwfk}*
 
 
Wek md{r}k h`wkrf`b} `rk `gkp{`wk( wekv kuyb`fj f}}{k} `jg e`~k addg `mwf~fwfk}*
 
 
Wek wr`fjfja h`wkrf`b q`} p{fwk {}kr nrfkjgbv" wek w`}l qekrk kja`afja" kuyb`j`wdrv*
 
Addg `jg {}kn{b ndr }{o}kp{kjw }wky gdqj wr`fjfja*
 
 
Kg{m`wf~k `jg kjbfaewkjfja md{r}k h`wkrf`b}*
 
 
Wek md{r}k h`wkrf`b q`} y`rwfm{b`rbv {}kn{b* ^krv addg rk}d{rmk h`wkrf`b*
 
 
Qkbb" fw bddlkg mdhybku" o{w qdrlfja `bdja qfwe fw h`gk fw yr`mwfm`b `jg {jgkr}w`jg`obk*
 
Wek wr`fjfja h`wkrf`b} qkrk `gkp{`wk*
 
 @gkp{`wk" addg rk}d{rmk h`wkrf`b m`j ok {}kg k~krv wfhk*
 
 
Md{r}k h`wkrf`b} qkrk p{fwk mdhyrkekj}f~k o{w e`rg wd ndbbdq*
 =*
 
Ljdqbkgak `jg ]lfbb} @mp{f}fwfdj
Fj rk}ydj}k wd qekwekr wekv e`~k o{fbw dj wekfr ljdqbkgak" wek y`rwfmfy`jw} `mljdqbkgakg we`w" `jg`ggkg we`w" wek wr`fjfja e`}3
 
Ekbykg wd n`mfbfw`wk okwwkr `jg okmdhk fj~db~kg fj ydbfmv `g~dm`mv*
 
Af~kj hdrk fj}faew dj edq ` ydbfmv `g~dm`mv y`ykr }ed{bg ok }wr{mw{rkg" `jg wek mdjwkjw*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->