Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Astelehenekoa-362 (2012-04-23)

Astelehenekoa-362 (2012-04-23)

Ratings:
(0)
|Views: 92|Likes:

More info:

Published by: Goiena Komunikazio Taldea on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
astelehenekoa
2012-04-23ASTELEHENA362. zENbAkiA9. urTEA1,10 EurO
goiena.net 
DebagoienDarrok Dioguna
Zoaz 21. orrialdera.
%
15
ekodeskontua
LILURA
eee e ekk
Maiatzean hasiko dituzteAtxorrotzeko azken indusketak
|
11
Motor hotsak gortu zuen Bergarazapatuan, Black 3 jaiarekin
|
13
774 boto BH Klip lehiaketakoikuslearen sarirako
|
29
Eege Kp e geek
|
25
i ez,xpdodz
Iker Elortza, koparekin.
| iñaKi EtxEbEstE
Eg e  ek e eeek,ik ae egk ek ee
|
4
omd  ,f   75 
julEn iriondo
Eusko Gudariak abesten, IntxortakoAteko omenaldian.
dEbAgOiENA
2
|iriTziA
8
|HErriAk
11
|kirOLA
22
|jAkiNgAi
28
|kuLTurA
29
|zurEirAgArkiAk
34
|TELEbiSTA
36
|jAiOTAkOAk
37
|zOriONAgurrAk
38
 
J Mudzd dJdpd
|
5
Eek he, e amkeke 
|
22
Pp Zc z añ p
Ionut Zinca.
| josEtxo arantzabal
 
2012-04-23 | astelehena |
gOIENA
2
asteko gaia
lEIrE kOrtAbArrIA
| arrasate
Euskadiko Kontseilu Ekonomikoeta Sozialak ohartarazi du txos-ten baten: enpresen beharrenarabera egokitu behar da hez-kuntza eskaintza, izan ere, Eus-kadin Unibertsitate ikasketakdituen jende "larregi" dago, etabeste mota batzuetako tituludu-nak, aldiz, behar baino gutxiago.KESen esanetan, "lan-merkatuakeskatzen duen kualifkazio motaeta eskaintzen zaiona hobetoparekatu behar dira". Horrenarabera, Lanbide Heziketak geroeta pisu handiagoa izan dezakee-la dirudi.Pisu hori dagoeneko handitzen joan da urte batetik bestera kri-sia hasi zenetik, eta Debagoieneanere hala izan da. Eustat estatis-tika erakundearen datuen ara-bera, aurten 40.000 lagun daudeLanbide Heziketa ikasten, joanden ikasturtean baino %10 gehia-go. Tituludunei dagokienez, Eus-kadikoen %13,7 dira LHkoak, etaazken bost urteotan berdintsu jarraitu du proportzioak. Konpa-razioa egitearren, Espainiantituludunen %7 dira. Gipuzkoan,2009/10 ikasturtean, Gipuzkoan,Lanbide Heziketa egiteko %11 jende gehiago matrikulatu zen,eta Goi mailako zikloetan ugari-tu ziren gehien matrikulak: tar-te horretarako %9,8 jende gehia-go matrikulatu zen. Debagoiena-ri dagokionez, 2011-12 ikasturtean607 matrikulazio berri izan diraeskualdeko ikastetxeetan. Guz-tira, Debagoienean 1.051 ikasledaude Lanbide Heziketa ikasten,horietatik ia %60 Goi mailakozikloetan.Eta Lanbide Heziketak eskain-tzeko duena ikusteko aukera izanzen joan den eguen eta egubakoi-tzean, Kulturaten. Hantxe eginzuten Debagoieneko Mankomu-nitateko Garapen Agentziak, LHzentro guztiek eta beste erakun-de batzuek Lanbide Heziketaazoka, Goiatz! delakoa, aurtenhirugarrenez. Jende asko joanzen Kulturatera, ikastetxeeninormazio postuetara, hitzaldiakentzutera eta zenbat ikastetxekipini zituzten proiektuak etaemaitzak ikustera.
J-m p, lbuu
Lanbide Heziketaren arlo guztiakerakustea, eta xehetasunak ema-tea ezinezkoa da bi eguneko azo-ka baten; hala, jendearen jakin-mina piztea eta Lanbide Hezike-tara erakartzea izan da aurtengoGoiaz! azokaren helburua.Urtero, gai-ardatz bat auke-ratzen dute antolatzaileek, etaaurten esperientziak izan dira.Hala, batetik, ekintzaile batzuek –euren enpresa sortu dutenek– euren esperientzia kontatu zutenazokan; bestetik, atzerrian lanegitearen inguruan berba eginzuen Jokin Laspiurrek, Mondra-gon Korporazioko Asiako eros-keten arduradunak, Txinan bede-ratzi urtean bizi izan eta lan eginondoren.Mankomunitateko GarapenAgentziako ordezkari Amaia Iri-zarren hitzetan, "kanpora lanera joandakoen esperientzia eta ikas-ketak egin dituztenen esperientziakontatu nahi izan dugu; izan ere,Lanbide Heziketak badu zerbaitazpimarragarria: bide askotatiksartu daitekeela".Irizarrek berretsi egiten duhelburua ez dela Lanbide Hezi-ketak eskaintzeko duen guztiaplazaratzea, baizik eta "ikasleeiLanbide Heziketara hurbiltzekoaukera ematea eta eurek zuzeneanelektronikan, mekanikan, erai-kuntzan… dagoen eskaintza eza-gutzea".
Bi  Gi!  gi duI, gi  gb i di biiieii  i d d b
De ze ebdel etd bez LbdeHezet
MUko Goi Eskola Politeknikoaren mahaiaren aurrean, ikasle talde bat bisita gidatuan,
hi exi  Mi amu u gi bigia , Bg. exi bii u u , ii i imu iuu.
Zean sou zen Ae tadea?
Idi 2003 u ; Mi am-  bi  gud, i M-g  b o, bi  gugu buu bii   b iu. h, ibi  u gu, gi bigi  -iu i  iui gu,i  du idi gdi g.Iu gi gu, lbid hi- gm b gi,  i, Migu au Iiuu gu-, 2005 mx u a td.
Animazen duzu jendea pauso hoiemaea, ee enpesa sozea?
Bi. B iu, b igdu jd gui imu u,
merezi du-eta; sakrifzioa da,bai, bai
-  m du,  gi bi, i , di  u,b  b du u, dg gi dudui. B, bii-i  d b, bi , mi du.h gi, iii i i-x d b dugu: ii m-d g, bi b gigu d,  bid dgi bdiu, b,  d- mi d,  i, iibi gig.
Ze eha da einzaie izaeo?
e di, i d u. ei-g b d,  g, buu -. I ,  du u idib-b di. nm,  du idi,  i udu  gui i-g d i; bi bid d,  dmmu i,buu u b- du muii; did b, gu
bera. Lana, sakrifzioa
b d; i,  b gidu d gi i i. eiiui b d, bi: gu d gi- gg,  ifii ix b bi.
lanide Heziea azoan onauduzu zue espeienzia. Noa ius-en duzu zu lanide Heziea?
I i buu iu 15 udi,   di i  dg.Bi gu u,  i i-gi i di. l -u  iu bu m
ditu. Azkenean, norberak bere ofzioa
 g du,  u b dlbid hi gi; bi, b-,  i d gi. h, biu dud: imudui  mudud b,  b b,gi ii bu  gi.
gaanzisua izanoda eo hezen jaaizea, eza?
Bi; gb bu bd. I  digu d,  ibuu, lbid hi, ui-bi i d d d-, i jiu b d, gu--gu b b. hi giu d.
Haritz Etxaniz.
| l.k.
"Ekintzaile mordoa beharda orain, bere negozioagaratuko duen jendea"
haritz etxaniz
| alet enpresaren sortzaIleetako Bat
"Einzaieizaeo,ezineona ehada, ea eo,uua neazea"
 
esanak
"Auea non,u han; anpoa joan daieeanea lH iasiduena ee"
jokin Laspiur
 txinan bizi eta lan egin izandakoa
 
gOIENA
| 2012-04-23 | astelehena
3
asteko gaia
Ikasleei ez ezik, beste guztioiere zabalik izan da azoka eta,halaber, zabalik dago LanbideHeziketan matrikulatzeko auke-ra. Krisiaren eraginez, lanik gabedaudenak eta, lanean egonda,prestatzen jarraitu nahi dutenakedo lanpostu hobea lortu nahidutenak ere erakarri nahi dituLanbide Heziketak.
Gi i gi i
Debagoienean Lanbide Hezike-tako zikloak ematen dituztenzazpi zentroen artean, 11 familiaprofesionaletako 25 titulu ematendituzte, eta horietatik sei zentrobatek baino gehiagok eskaintzenditu. Denetarik ikasteko aukeradago, beraz, eta arlo horietakobatzuk gertutik ezagutzeko auke-ra izan zuten bisitariek.Gauza bitxiak erakutsi dituzteKulturateko klaustroan. Hala,Bergarako Miguel Altuna Institu-tuak ikasleek egindako hiru proiek-tu erakutsi ditu: Erdi mailakoikasleek egindako arto-birrintzai-lea, ikasle batek bakarrik eginda-ko eguzki-bilatzailea –leku jakinbaten eguzkiak gehien nondik jotzen duen topatzen du, gero horrenarabera eguzki plakak ipintzeko– eta Goi zikloko bi ikaslek eginda-ko etxe inteligente baten maketa –aipatzekoa da, gainera, ikaslebiak emakumeak direla; LanbideHeziketan ere berdintasuna geroeta handiagoa da.Miguel Altunako irakasle JesusMari Madinabeitiak jendea ani-matu zuen, Goi mailako zikloakegitera: "Horiek ikasi dituztenekErdi mailakoak egin dituztenekbaino errazago topatzen dute lana.Azkenaldian, Erdi zikloak eginzituzten eta gero, sarbide-kurtsobaten bidez Goi zikloak egitendabiltzan ikasle asko ditugu".MUko Eskola PoliteknikokoHeziketa Zikloen erakusmahaian80ko hamarkadako ordenagailuekdeitzen zuten arreta. "Informati-kari batek egiten duen lana era-kustea oso zaila denez, ordena-gailuaren historia ekarri dugu.Tramankulu hauek oraindik bada-biltza", esan zuen koordinatzaileak,Gorka Aretxagak, eta gaineratuzuen "ikaslearen jakin-mina piz-tu" gura zutela. Informatika,mekanika eta elektronika kubri-tzen zituen euren mahaiak.
Igii  i
Oñatiko Zuazola-Larrañaren pos-tuan zeuden bi irakasle, LanderLabajo eta Unai Muñoz, bi mota-tako ikasketak aurkezten: batetik,mekanizatuak, eta bestetik, kirolarloko jarduerak. Hauxe esanziguten: "Azokara datozen ikasleakoso gazteak dira oraindik, etagure helburua izan da aukeradesberdinak daudela erakustea,ea grina pizten zaien". Eta Lan-bide Heziketaren eskaintza dene-tariko jendeari zabaltzeko apro-betxatu zuten: "Gure ikasleenartean ingeniariak-eta ere egonizan dira; Lanbide Heziketarenbidez, makinak zelan erabili,haietan eskua sartzen ikasidute".
 joan den eguenean.
| leire kortabarria
etxe IntelIGentea
Miguel Altunako Esther Diaz eta MaiteCot ikasleen proiektuak etorkizuneko etxebizitza bat irudikatzenzuen: segurtasun-alarmak zituen, ur-jarioak detektatzeko etamozteko sentsoreak… MUk ere halako bat erakutsi zuen.
l.k.
bIo-eraIkuntza
Etorkizun handia dute ingurumenarekin etaongizatearekin lotutako jarduerek. Argazkian, Arizmendiko Aitor
Axpe, kamera termografkoa erakusten. Eremu elektromagnetikoak,
mugikorraren uhinak… neurtzeko gailuak ere bazeuzkaten.
l.k.
mekanIzatuak eta kIrola
Lanbide Heziketan "askotarikoaukerak" daudela erakutsi nahi izan zuten Zuazola-LarrañakoLanderrek eta Unaik. Mekanizatuetan eta mantenuan eta,bestetik, kirol ekintzetan irakasten dutena erakutsi zuten.
l.k.
datua
Euskadin, 40.000 batikasle ditu orain LanbideHeziketak, joan denikasturtean baino %10gehiago.
%10
ikasle gehiago

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Goiena Komunikazio Taldea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->