Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Shannon Poulsen - “Teach ESL Online? Who Me?”

Shannon Poulsen - “Teach ESL Online? Who Me?”

Ratings: (0)|Views: 233|Likes:
Published by Classroom 2.0 Book
The article describes my personal journey in becoming an online ESL teacher. The structure of the Global Education online ESL course (www.gloabed.ca) is explained. In addition to specific examples of activities, an overview of a sample online ESL lesson is included. The collaborative process of teaching online ESL is discussed.
The article describes my personal journey in becoming an online ESL teacher. The structure of the Global Education online ESL course (www.gloabed.ca) is explained. In addition to specific examples of activities, an overview of a sample online ESL lesson is included. The collaborative process of teaching online ESL is discussed.

More info:

Published by: Classroom 2.0 Book on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
<um
 KiidvlwxkwtGbbaSwbolhu
‚Ulkhm LXJ Bijdil2 Pmb Nl2„
Gt?
Xmkiibi Sb|jxli
Hwlkudvl Hbnnbix Jdhlixl?
HH GT.IH.IE
K|umbw hbiukhu?
xsb|jxli85C`nkdj)hbn
K|umbw Gdb`wksmt?
Xmkiibi mkx ki l}ulixdvlgkha`wb|ie di Jki`|k`l Kwux kie Jdulwkht Elvlj.bsnliu kie mkx uk|`mu di vkwdb|x s|gjdh le|hkudbixluudi`x di Hkj`kwt* Kjglwuk fbw ;0 tlkwx) Xml mkxxlwvle kx k Hjkxxwbbn Ulkhmlw* Jlkwidi` X|ssbwu Ulkhmlw -Lkwjt Jdulwkht$ kie Wl.xb|whl X|ssbwu Hbbwedikudi` Ulkhmlw) Keedudbikjjt* xml mkx pbwale pdum LXJ jlkwilwx*kie xu|eliux pdum Jlkwidi` Edxkgdjdudlx kie Xslhdkj Illex) Xml mkx mlje vkwdb|x jlke.lwxmds wbjlx* gbum di uwkdidi` ilp ulkhmlwx kie di fkhdjdukudi` le|hkudbikj pbwaxmbsxkie l}ulixdvl ulkhmlw di.xlwvdhl swb`wknx) Xml mkx swbvdele l}slwudxl ub hjkxxwbbnulkhmlwx di h|wwdh|j|n* edfflwliudkule dixuw|hudbi kie Diedvde|kj Swb`wkn Sjki elvljbs.nliu) Xmkiibi mkx glli khudvljt divbjvle di edxuwdhu didudkudvlx1 pwdudi` {|kjdut ulkhmdi`wlxb|whlx kie h|wwdh|j|n |idux) Keedudbikjjt* xml mkx pbwale fbw Kjglwuk Le|hkudbi diuml elvljbsnliu bf hjkxxwbbn kxxlxxnliu nkulwdkjx)
Khudvdut X|nnkwt
Uml kwudhjl elxhwdglx nt slwxbikj ob|wilt di glhbndi` ki bijdil LXJ ulkhmlw) Uml xuw|hu|wl bf uml
@jbgkj Le|hkudbi bijdil LXJ hb|wxl -ppp)`jbkgle)hk$ dx l}sjkdile) Di keedudbi ub xslhdh l}knsjlx
bf khudvdudlx* ki bvlwvdlp bf k xknsjl bijdil LXJ jlxxbi dx dihj|ele) Uml hbjjkgbwkudvl swbhlxx bf ulkhmdi` bijdil LXJ dx edxh|xxle)
Hjkxx bw x|golhu kwlk? Bijdil Li`jdxm kx k Xlhbie Jki`|k`l -LXJ$@wkel jlvlj-x$?
Md`m Xhmbbj
Xslhdfh jlkwidi` bgolhudvlx?
Ub bfflw diulwikudbikj xu|eliux k gjliele bijdil jlkwidi` livdwbinliu di pmdhm ub jlkwi Li`jdxm)
Ub bfflw diulwkhudvl khudvdudlx umku fbh|x bi Li`jdxm vbhkg|jkwt elvljbsnliu* l}swlxxdvl kie wlhls.udvl jki`|k`l xadjjx* wlkedi` kie pwdudi`)
Ub x|ssbwu dixuw|hudbi kie jki`|k`l elvljbsnliu xadjjx umwb|`m xslhdhkjjt elxd`ile vdelbx)
Ub hbnn|idhkul* x|ssbwu kie g|dje wljkudbixmdsx pdum xu|eliux umwb|`m uml |xl bf vkwdb|x hbjjkg.bwkudvl ulhmibjb`dlx)
Ub bfflw xu|eliux uml bssbwu|idut ub hbngdil Li`jdxm jki`|k`l jlkwidi` pdum ulhmibjb`t xadjjx kie7)3 ubbjx)
Ub lihb|wk`l xu|eliux ub hbjjkgbwkul kie x|ssbwu bil kibumlw di kjj kxslhux bf uml hb|wxl)
 
Nt ob|wilt ulkhmdi` Li`jdxm kx k Xlhbie Jki`|k`l -LXJ$ bijdil gl`ki kx k wlx|ju bf xbnlbil ljxlgljdlvdi` di nl kie nt bpi diulwlxu di uwtdi` xbnlumdi` ilp) Kx uml nbumlw bf umwll khudvl tb|i`
hmdjewli* D mke glli xlkwhmdi` fbw xlvlwkj tlkwx ub ie k pkt ub s|wx|l nt diulixl skxxdbi fbw ulkhm
.
di` jdulwkht kie lxhksl fwbn uml xuw|hu|wl bf uml ‚xhmbbj„ xluudi` ub k nbwl l}dgjl livdwbinliu kie
fllj hmkjjli`le swbflxxdbikjjt+ Umku xllnle dnsbxxdgjl |iudj D nlu uml wd`mu slwxbi pmb lihb|wk`lenl ub ‚ukal k hmkihl„ kie gl bsli ub k ilp pkt bf ulkhmdi` kie jlkwidi`)D kn ki l}slwdlihle ulkhmlw pdum k skwudh|jkw diulwlxu di jdulwkht elvljbsnliu) Mkvdi` xlwvle kx khjkxxwbbn ulkhmlw* k jlkwidi` x|ssbwu"wlxb|whl ulkhmlw kie ki LXJ ulkhmlw fbw nkit tlkwx* D knaibpjle`lkgjl kgb|u mbp xu|eliux jlkwi ub glhbnl jdulwkul) D kn di nt lkwjt fbwudlx kie* hjlkwjt* D
kn ibu skwu bf uml ‚ed`dukj `lilwkudbi„) Di fkhu* D `bu nt wxu hbns|ulw nt ikj tlkw bf nt |ielw`wke|
.kul el`wll kie* swlvdb|x ub umku* D utsle kjj bf nt kxxd`inliux bi k utslpwdulw) Di nt xlvliullitlkwx kx k ulkhmlw* D bijt |xle ulhmibjb`t bhhkxdbikjjt pdum nt xu|eliux kx D ede ibu ukal uml udnl ubjlkwi mbp ub dnsjlnliu du lfflhudvljt)
Nt bijdil ulkhmdi` hkwllw gl`ki bijt vl nbiumx k`b) D pkx fbwu|ikul ub gl divdule ub ukal ki bi
.jdil ulkhmdi` hb|wxl umwb|`m @jbgkj Le|hkudbi -ppp)`jbgkjle)hk$ di bwelw ub l}sjbwl kie jlkwi nbwlkgb|u uml swbhlxx) E|wdi` umdx udnl D wlhb`idzle umku nt ulhmibjb`t xadjjx plwl dikel{|kul) Pmdjlk m|ngjdi` l}slwdlihl* D wlkjdzle uml ille ub l}skie nt ulhmibjb`dhkj aibpjle`l kie xadjjx) D hmkj.jli`le ntxljf ub jlkwi kie l}sjbwl bil ilp ed`dukj ubbj lkhm plla) D pkuhmle Tb|U|gl vdelbx eln.bixuwkudi` vkwdb|x ubbjx* wlxlkwhmle ulwnx |ifkndjdkw ub nl kie gl`ki ‚mkiex.bi„ edxhbvlwt bf uml7)3 pbwje) D wlke gjb`x kie kwudhjlx* kie skwudhdskule di bijdil hbiflwlihlx) D hbnn|idhkule kx n|hm
kx sbxxdgjl pdum uml vkwdb|x slbsjl di nt pbwje pmb plwl nbwl swbhdliu pdum ulhmibjb`t di bwelw ub
kvkdj ntxljf bf umldw l}slwudxl kie aibpjle`l) D pkx wlxb|whlf|j+
D mkvl glli kgjl ub hbngdil nt skxxdbi kie diulwlxu di ulkhmdi` jdulwkht* xslhdhkjjt Li`jdxm* pdum
nt ilp.fb|ie fkxhdikudbi di ulhmibjb`t) Pdum uml hbjjkgbwkudbi kie x|ssbwu bf uml @jbgkj Le|hkudbiulkn* D kn h|wwliujt x|hhlxxf|jjt ulkhmdi` LXJ bijdil ub md`m xhmbbj xu|eliux di Hmdik)
Uml LXJ Nbelj? 8 Alt Hbnsbiliux
 Khudvl Jlkwidi` kie [|kjdut Dixuw|hudbi
Le`kw Ekjl—x Hbil bf Jlkwidi` mkx jbi` dixsdwle nt ulkhmdi` hkwllw) Kx D mkvl pbwale umwb|`m
elvljbsdi` nt bijdil LXJ Jlxxbi Sjkix* D mkvl fb|ie ntxljf wllhudi` bi mdx nbelj nkit udnlx) D
mkvl mke ub wlndie ntxljf umku* lvli di ki bijdil livdwbinliu* uml xu|eliux ille ub kh{|dwl Li`.jdxm jdulwkht xadjjx gt gldi` khudvl* nbudvkule kie li`k`le jlkwilwx) D mkvl kjxb jlkwile umku {|kjdut
bijdil ulkhmdi` eblxi—u ille ub gl ‚kxmt„1 du illex ub gl gkxle bi xb|ie slek`b`t* wlkjdxudh hbiuliu
kie lfflhudvl dixuw|hudbikj xuwkul`dlx) Uml ulhmibjb`t ubbjx hbnsjlnliu kie limkihl uml swbhlxx)
@wb|s Xdzl
D h|wwliujt ulkhm nt LXJ hjkxxlx umwb|`m Ljj|ndikul kie Nbbejl) Gbum bf umlxl jlkwidi` nkik`l.nliu xtxulnx kjjbp nl ub diulwkhu pdum uml xu|eliux di vkwdb|x pktx) D `dvl udnljt fllegkha ub ntxu|eliux wl`kwedi` umldw kxxd`inliux) D mkvl mke ub l}slwdnliu pdum uml xdzl bf uml xu|eliu `wb|sxumku skwudhdskul di nt diulwkhudvl bijdil xlxxdbix) Fkhdjdukudi` Li`jdxm jki`|k`l jlkwidi` dx ibu kilkxt ukxa* lxslhdkjjt pmli tb|w xu|eliux kwl bi uml bssbxdul xdel bf uml `jbgl) D mkvl fb|ie umku uml
xdzl bf uml dixuw|hudbikj `wb|s di wljkudbi ub uml xslhdh jlxxbi mkx glli ki dnsbwukiu hbixdelwkudbi)
 
Hbnn|idhkudbi kie G|djedi` Wljkudbixmdsx
B|w LXJ ulkn kjxb pkiule ub gl kgjl ub hbnn|idhkul pdum b|w diulwikudbikj xu|eliux umwb|`m k xb.hdkj ilupbwadi` ubbj) D hwlkule k gjb` fbw nt xu|eliux kie lihb|wk`le umln ub ‚vdxdu„ du wl`|jkwjt kiexmkwl umldw umb|`mux kie {|lxudbix pdum nl) Keedudbikjjt* D pkiule ub |udjdzl du kx k nlkix fbw sbxudi`
kxxd`inliux kie difbwnkudbi) D xbbi jlkwile kgb|u wlpkjjx di Hmdik kie edxhbvlwle umku uml xu|
.
eliux plwl |ikgjl ub khhlxx du+ Nt xlkwhm gl`ki ub ie ki kjulwikul ilupbwadi` ubbj kie fbwu|ikuljt
D edxhbvlwle ppp)lenbeb)hbn pmdhm mkx glli ki lfflhudvl pkt ub hbiilhu pdum xu|eliux kie bumlw le|hkubwx) Nt ulkhmdi` skwuilwx mkvl kjxb obdile Lenbeb1 pl hbjjkgbwkul gt xmkwdi` b|w sbxux pdumlkhm bumlw)D kn f|wumlw kgjl ub limkihl uml {|kjdut bf nt bijdil jlxxbix gt hwlkudi` vdelbx gbum glfbwl kie kfulw nt jlxxbix fbw xu|eliux ub xu|et ku umldw hbivlidlihl) Umlxl dixuw|hudbikj vdelbx kwl lngleele kiejdiale di Lenbeb) Uml s|wsbxl bf nt vdelbx hmki`lx bfuli* elsliedi` bi uml jlxxbi kie illex umkukwl lvdeliu ub nl lkhm plla) Keedudbikjjt* umwb|`m uml |xl bf Xatsl* D kn kgjl ub nllu* di k nbwlslwxbikj pkt* pdum ulkhmdi` kxxdxukiux* bixdul ulkhmlwx kie nt xu|eliux di Hmdik)
L}knsjlx bf Khudvdudlx? Bijdil LXJ Jlxxbi
Jlxxbi Ubsdh? Fkndjt kie Mlwduk`l
Nllu xnkjj `wb|sx bf xu|eliux di uml vdwu|kj hjkxxwbbn -Ljj|ndikul$) SbplwSbdiu swlxliukudbi dxxmkwle vdk uml pmdulgbkwe)
‧
@wlludi` 
? Xu|eliux kie ulkhmlw `wllu lkhm bumlw |xdi` uml ul}u gb} kie ndhwbsmbil) Ul}u bi umlpmdulgbkwe `dvlx LXJ xu|eliux vdx|kj l}knsjlx bf ‚`wlludi`x„)
‧
Hbiilhudbi ub Li`jdxm Nbbejl Hb|wxl
? ‚Jlxxbi„ di fbwnkj bijdil Li`jdxm hb|wxl dx xmbpi ublix|wl xu|eliux kwl kpkwl bf pmku jlxxbi umlt kwl ub gl l}sjbwdi`) Umdx hb|wxl dx hbnsbxle bf jdulwkht elvljbsnliu khudvdudlx di xslkadi`* jdxulidi` -sbehkxux$* wlkedi` kie pwdudi`)
‧
Vbhkg|jkwt Elvljbsnliu 
? Ilp vbhkg|jkwt fbw uml jlxxbi dx xmkwle kie l}sjkdile) Umdx dx ebildi k vkwdlut bf pktx -edwlhu l}sjkikudbi* `knl* sbln* luh$) Du dx ki diulwkhudvl swbhlxx1 xu|eliuxkhudvljt skwudhdskul kie D fkhdjdukul bijdil diulwkhudbi).L}knsjl (;? ‚Fkndjt Uwll„ dx xmbpi bf nt bpi fkndjt1 hwlkule |xdi` g|ggj)|x" -fwll 7)3 ubbj fbw gwkdixubwndi` kie hwlkudi` hbjbwf|j ndie nksx$) Jdia dx xmkwle pdum uml xu|eliux fbw f|u|wl |xl)Vbhkg|jkwt elvljbsnliu khudvdut gkxle bi vdx|kj).L}knsjl (7? Uml ulwn ‚wljkudvl„ dx l}sjkdile kie edxh|xxle) K jdxu bf wljkudvlx dx edxsjktle)Xu|eliux |xl uml diulwkhudvl pmdulgbkwe ‚ubbjx„ ub diedhkul pmdhm wljkudvlx umlt mkvl di umldw bpifkndjdlx) Xu|eliux vlwgkjdzl vbhkg|jkwt umwb|`mb|u uml khudvdut)
‧
L}swlxxdvl Jki`|k`l Elvljbsnliu 
? Xu|eliux vlwgkjdzl difbwnkudbi kgb|u umldw bpi fkndjdlx)Ul}u bi pmdulgbkwe `dvlx LXJ xu|eliux vdx|kj l}knsjlx"x|ssbwu kie vbhkg|jkwt)
‧
L}ulixdbi Khudvdut 
? Xu|eliux kwl `dvli xlvlwkj plgxdulx umlt nkt pdxm ub l}sjbwl ub hwlkul umldw bpi fkndjt uwllx) Umlt kwl kjxb lihb|wk`le ub l}sjbwl bumlw plgxdulx kie |xl 7)3 ubbjx umlt edx.hbvlw bi umldw bpi ub xmkwl difbwnkudbi kgb|u umldw fkndjdlx)
‧
Ulhmibjb`t X|ssbwu 
? Fljjbp xu|eliux kie bi.xdul ulkhmdi` kxxdxukiu bfflw ulhmibjb`t x|ssbwu kxillele umwb|`mb|u uml jlxxbi"hb|wxl)
‧
Bi`bdi` Hbnn|idhkudbi
? Xu|eliux kwl wlndiele ub vdxdu ppp)lenbeb)hbn ub wlvdlp uml kxxd`i.nliu kie dixuw|hudbikj vdelbx -Ulhm Xndum Odi`$* kxa {|lxudbix kie vdlp sbxux)
‧
Fbwnkj Kxxd`inliu 
? Kxxd`inliu dx hbiwnle)
‧
Hjbx|wl

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Shannon Poulsen liked this
Alvaro Ricardez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->