Obvestilo medijem Spodaj podpisani Božidar Radišič izjavljam, da sem se odločil za gladovno stavko brez hrane in vode, zaradi

šikaniranja PO Murska Sobota in okrožnega sodišča v Murski Soboti. Gladovno stavkam do konca oz. do izpustitve iz protizakonitega pridržanja in pripora. S tem bi rad opozoril na nevzdržno stanje na področju dela POMS in OSMS na področju drog. Več kot ekalantno je, da policisti POMS s pomočjo OSMS izvajajo nezakonite preiskave , s čemer kriminalizirajo in stigmatizirajo uporabnike drog, ne pa preprodajalce. Ta moja trditev temelji na analizi 10 letnih poročil slovenske policije. Tako iz analize izhaja, da POMS, ODTMS in OSMS grobo krši tozadevno zakonodajo. Slovensko povprečno razmerje med delikti iz področja drog je 70% prekrškov (ZPPPD) in 30% kaznivih dejanj (KZ-1), medtem ko je letno povprečje POMS 70% kaznivih dejanj in le 30% prekrškov! Leta 2005/06 ni bilo na področju drog niti enega prekrška! Vse to zaradi dejstva, da si ob pomanjkanju kriminala pomurski policisti in kriminalisti kriminalce izmišljujejo! Še posebej je to problematično na področju konoplje, saj je 95% deliktov, ki so kategorizirani kot kaznivo dejanje dejansko prekrškov zaradi posesti konoplje, brez dokazane prodaje. Vse to zaradi dejstva, da imamo v Sloveniji absolutno preveč policajev, ki nimajo pametnega dela in preganjajo uporabnike konoplje. Največ policistov v EU na število prebivalcev ima Grčija, druga je Španija in tretja Slovenija z 213 prebivalci na enega policista. Sosednja »revna« Avstrija ima 1 policista na 500 prebivalcev, Finska pa celo enega na 700 prebivalcev. In zato, da opravičijo svoj obstoj, preganjajo uporabnike konoplje in ne preprodajalcev. Žalostno kaka packarija je postala država Slovenija. Božidar Radišič Murska Sobota, 22.09.2012