RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani Tunjang: Tajuk: Sub Tajuk / Kemahiran

: Tarikh: Masa: Tahun: Bil. Murid: L P Hasil Pelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: a) Psikomotor 1. 2. b) Kognitif 1. 2. c) Afektif 1. 2. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran: Bil. Bahan Sumber P&P Jumlah

Penerangan Nilai: Kemahiran Berfikir: Strategi Utama: Bahagian / Masa Permulaan ( minit) Nama Aktiviti 1. Kehadiran 2. Kesihatan 3. Pakaian Memanaskan badan dan regangan Perkembangan ( minit) Kemuncak ( minit) Penutup ( minit) Refleksi isi utama pengajaran: Ciri Strategi Fokus Pembelajaran dan Organisasi Kelas BSPP / Catatan

Menyejukkan badan dan rumusan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful