You are on page 1of 1

ZAPASY zadania

Zadanie 1 Pewne przedsibiorstwo zuywa w cigu roku (firma pracuje tylko 300 dni w roku) 60.000 sztuk pewnego wyrobu, ktrego cena wynosi 50 PLN. Koszt zoenia i przyjcia zamwienia wynosi 70 PLN, a wskanik i=10%. Podaj jaka jest ekonomiczna wielkod zamwienia, oblicz minimalne koszty cakowite utrzymania zapasu i skadania zamwieo, pamitajc, e zamawiane dobro dostarczane jest w paczkach po 1000 sztuk. Podaj jeszcze co ile dni naley skadad zamwienie, w przypadku rozwizania optymalnego. Wska rwnie, czy rabat w wysokoci 2% przy minimalnej wielkoci zamwienia = 10.000 sztuk jest dla przedsibiorstwa opacalny.

Zadanie 2 Popyt UE Poznao na wysokiej jakoci papier do drukarek wynosi 5000 ryz rocznie. Koszt zoenia zamwienia i jego przyjcia wraz z transportem wynosi 50 PLN i nie zaley od wielkoci partii nabywczej. Natomiast wskanik kosztw utrzymywania zapasu w stosunku do jego ceny wynosi 20%. Wielkod zamwienia w sztukach 0-149 150-299 300-499 Powyej 500 Cena jednostkowa 20 19 18 17

Znajd tak wielkod zamawianej partii papieru, przy ktrej koszt cakowity zwizany z zapasem oraz koszt zakupu bdzie minimalny.

Zadanie 3 Pewne przedsibiorstwo zuywa w cigu roku (firma pracuje tylko 300 dni w roku) 60.000 sztuk pewnego wyrobu, ktrego cena wynosi 200 PLN. Koszt zoenia i przyjcia zamwienia wynosi 80 PLN, a wskanik i=10%. Podaj jaka jest ekonomiczna wielkod zamwienia, oblicz minimalne koszty cakowite utrzymania zapasu i skadania zamwieo, pamitajc, e zamawiane dobro dostarczane jest w paczkach po 500 sztuk. Okrel o ile dostawca musiaby obniyd cen dostarczanego dobra, aby korzystne byo zamawianie jednorazowo 20.000 sztuk.