OZBILJAN ÈAS Ko sada plaèe negde u svetu, ko bez razloga plaèe u svetu, zbog mene plaèe.

Ko se sad smeje negde u noæi, ko se bez razloga smeje u noæi, meni se smeje. Ko sada ide negde po svetu, ko bez razloga ide po svetu, k meni ide. Ko sad umire negde u svetu, ko bez razloga mre u svetu: mene gleda.