You are on page 1of 6

KERTAS KERJA HARI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM MERLIMAU PASIR

TARIKH
13 & 14 OGOS 2007

ANJURAN PANITIA BAHASA ARAB SR ARAB JAIM MERLIMAU PASIR

PENDAHULUAN Matapelajaran Bahasa Arab merupakan satu matapelajaran penting yang wajib dikuasai oleh murid-murid sekolah rendah. justeru, panitia Bahasa Arab Sekolah Rendah Arab JAIM Merlimau Pasir mengambil inisiatif untuk menganjurkan Program Hari Bahasa Arab peringk at sekolah.

OBJEKTIF 1. Memberi kesedaran akan kepentingan penggunaan Bahasa Arab dalam diri murid. 2. Memberi pendedahan kepada murid tentang penggunaan perkataan Bahasa Arab muda kepada murid. 3. Menanam keyakinan dalam diri murid untuk menggunakan Bahasa Arab dalam kehidupan seharian.

ANJURAN Panitia Bahasa Arab SR Arab JAIM Merlimau Pasir.

TARIKH 17 Oktober 2013 ( 7.40 -10.40 pagi ))

KUMPULAN SASARAN Semua murid tahun 6 SR Arab JAIM Merlimau Pasir.

JAWATANKUASA PROGRAM Lampiran 1

ANGGARAN PERBELANJAAN Lampiran 2

TENTATIF PROGRAM Lampiran 3

PENUTUP Program ini diharap dapat memberikan impak yang baik kepada semua murid sekaligus menyedarkan mereka akan kepentingan penguasaan Bahasa Arab dalam diri mereka. Pihak kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program lawatan ini . Sokongan idea,material dan moral semu pihak amat dialu -alukan.

Disediakan oleh

Pn Anis binti Zakaria Setiausaha, Program Hari Bahasa Arab Sekolah Rendah Arab JAIM Merlimau Pasir

Lampiran 1 JAWATANKUASA PROGRAM

PENASIHAT

TUAN HAJI MOHD NASIR BIN YUSOF

PENGERUSI

PN SITI ZUBAIDAH BINTI HUSIN

SETIAUSAHA

PUAN ANIS BINTI ZAKARIA

AHLI JAWATANKUASA

: PN AZIZAH BINTI HUSSIN

: EN MOHD SHAFIQ BIN BASERI

Lampiran 2

ANGGARAN PERBELANJAAN

1.HADIAH MUR ID

- PENSIL

RM 12.00

-SET ALAT TULIS

RM 30.00

- BUKU NOTA

RM 18.00

2. BAHAN -BAHAN PROGRAM

- KERTAS MAJUNG

RM

9.00

- MARKER PEN

RM 10.00

JUMLAH

RM 79.00

Lampiran 3

TENTATIF PROGRAM

7.40 pagi : Murid berkumpul di dewan. 8.10 pagi : Taklimat Program. 8.20 pagi : Pembahagian Kumpulan 8.30 pagi : Hai Bi Lughatul Arabiah - Imlak ( Individu ) - Muhadathah ( Kumpulan ) 10.15 pagi : Penyampaian Hadiah