‫עירובין נו‬

‫בס"ד‬

Taurus

www.swdaf.com

‫עגלא‬

1

‫עירובין נו‬

‫בס"ד‬

Scorpio

www.swdaf.com

‫עקרבא‬

2

‫תקופת ניסן בתחילת הלילה‬
‫תקופת תמוז שבע ומחצה בלילה‬
‫תקופת תשרי בתשע שעות בלילה‬
‫תקופת טבת עשר ומחצה בלילה‬
‫תקופת ניסן באמצע הלילה‬
‫תקופת תמוז אחת ומחצה בלילה‬
‫תקופת תשרי בשלש שעות בלילה‬
‫תקופת טבת ארבע ומחצה בלילה‬

‫סימני שעות ראשונות של ימות השבוע חל"מ כצנ"ש‬
‫תקופת ניסן בתחילת היום‬
‫תקופת תמוז שבע ומחצה ביום‬
‫תקופת תשרי בתשע שעות ביום‬
‫תקופת טבת עשר ומחצה ביום‬
‫תקופת ניסן באמצע היום‬
‫תקופת תמוז אחת ומחצה ביום‬
‫תקופת תשרי בשלש שעות ביום‬
‫תקופת טבת ארבע ומחצה ביום‬

‫תחלת תקופות השנה‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫ניסן‬
‫תמוז ½‪1½ 7½ 1½ 7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫תשרי ‪3‬‬
‫טבת ½‪4½ 10½ 4½ 10‬‬
‫סימן אזג"י ואט"ד‬
‫‪12‬‬

‫‪3‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪23:00‬‬
‫‪0:00‬‬
‫‪1:00‬‬
‫‪2:00‬‬
‫‪3:00‬‬
‫‪4:00‬‬
‫‪5:00‬‬
‫‪6:00‬‬
‫‪7:00‬‬
‫‪8:00‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17:00‬‬

‫ימי שנות החמה = ¼‪365‬‬

‫עירובין נו‬

‫בס"ד‬
‫סימני שעות ראשונות של לילי השבוע כצנ"ש חל"מ‬

‫‪Sun‬‬
‫‪Dimanche‬‬
‫‪Sunday‬‬
‫יום ראשון‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬

‫‪Moon‬‬
‫‪Lundi‬‬
‫‪Monday‬‬
‫יום שני‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬

‫‪Mars‬‬
‫‪Mardi‬‬
‫‪Tuesday‬‬
‫יום שלישי‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬

‫‪Mercury‬‬
‫‪Mecredi‬‬
‫‪Wednesday‬‬
‫יום רביעי‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬

‫‪Jupiter‬‬
‫‪Jeudi‬‬
‫‪Thursday‬‬
‫יום חמישי‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬

‫‪Venus‬‬
‫‪Vendredi‬‬
‫‪Friday‬‬
‫יום ששי‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬

‫‪Saturn‬‬
‫‪Samedi‬‬
‫‪Saturday‬‬
‫שבת‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬
‫כוכב‬
‫לבנה‬
‫שבתי‬
‫צדק‬
‫מאדים‬
‫חמה‬
‫נוגה‬

‫וימות החמה שס"ה ימים ושש שעות‬

‫שבועות השנה ‪ x 52‬ימים ‪ 364 = 7‬ימים‬

‫חשוב אותן כולם בשביעית‬

‫¼‪365¼ - 364 = 1‬‬

‫וישאר בידך יום ורביע בין תקופת שנה לתקופת שנה הבאה )שארית שנת החמה(‬

‫)‪1¼ x 28 = 35 (1¼ x 4 x 7‬‬

‫כל כ"ח שנה התקופה חוזרת למקומה הראשונה )ולפיכך ברכת החמה היא כל כ"ח שנה(‬

‫)שעות ½‪(0.3125 x 24 = 7‬‬

‫‪365¼ / 4 = 91.3125‬‬

‫חלוק שנת החמה לארבע תקופות‬

‫‪91 / 7 = 13‬‬

‫חשוב צ"א יום כולן שביעיות תמימות הן‬

‫שעות ½‪1¼ / 4 = 7‬‬

‫לפי שז' שעות ומחצה יש בין תקופה לתקופה )שארית התקופה(‬

‫‪www.swdaf.com‬‬