You are on page 1of 12

Y o u ’ ll N e

v er
Walk Alo
ne !
Gerry and the Pacemakers

Muziek begint op de eerste dia !

Psp & Pps Lydieke !!


28/11/09
When you walk,

Throug Als
h Je loopt
a
storm,
Hold
doo
your
een
storm
head,
up

high, hou
je hoofd omhoog
And
don’t, En
wees
be niet
afraid, bang

of van
the het
donker,
Dark,
At Want
the aan
end het einde
Of
the van
storm, de
storm,
Is
a is
Sky
golden een
, gouden
lucht,
En het
And
zoete
the
sweet
zilveren
Silver
liedje,
song,
e e qq
q
n
Of the
van
Lark,
de

leeuwerik,
Walk on,

trough
the
Loop
Wind,
Walk door,
on, door
trough de
the wind,
Rain,
Loop
door,
door
de
Thoug
h Ondanks
your ,
dream
s,be Dat
tosse er met
d, je
And
dromen
blown
, gegooid
wordt

en
Walk Loop
on, door,

Walk Loop
on,
door,
With met
hope
In hoop
your in
Heart, je

hart,
And you’ll
never
walk
alone
,

En je
zult nooit
alleen
lopen,
You’ll never

walk
En
je
alone,
zult

nooit
alleen

lopen,
Loop door,
Loop door,
Walk
met hoop in
on,
jullie harten,

Walk
on,

With
hope,

In your
hearts,
You Je
‘ll zult
nooit
wal alleen
neve
k Alone, lopen,
r

Je
You’ll
zult
never
nooit
walk
alleen
Alone ! Lopen
!
Psp & Pps Lydieke