οικοσυστήματα

Συλλογή, παρουσίαση δημιουργία διδακτικού υλικού: Τζούλια

τι είναι οικοσύστημα

Είδη οικοσυστημάτων

φωτοσύνθεση – αναπνοή

τροφική πυραμίδα

τροφική αλυσίδα

τροφική αλυσίδα

τροφική αλυσίδα (ροή ενέργειας)

τροφικό πλέγμα- δίκτυο

ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα