You are on page 1of 15

a) diferencijalne jednaine vieg reda tipa y n f (x) -jednostavno sniavanje reda do diferencijalne

jednaine prvog reda


b) jednaine tipa F x, y k , y k 1 ,..., y n 0 -u kojima se ne javlja sama funkcija y

c) jednaine tipa F y , y , y ,..., y n 0 u kojima se ne javlja nepoznata x


ova tri sluaja su obraena na stranama 1,2 i 3

linearna diferencijalna jednaina ,opta razmatranja i homogena linearna diferncijalna jednaina


drugog reda str. 4 i 5
homogena linearna dif.jednaina proizvoljnog (n-tog) reda
strane 6 i 7