You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PANTAI, MERSING JOHOR

PANITIA_______________
2016
REKOD AKTIVITI PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY ( PLC)
Bil

Perkara

Tarikh

2.

Masa

3.

Tempat

4.

Aktiviti

Catatan

Lesson Study
Peer Coaching
Teacher Sharing Session
Lain-lain (others)

5.

Kehadiran

6.

Catatan Aktiviti

Disediakan Oleh

Disahkan Oleh

..

(
Tarikh:

(
Tarikh: