You are on page 1of 1

CÂU HỎI TRÒ CHƠI

1/ Đàn Talư là của dân tộc nào của Việt Nam?
a. H’mông
b. Thái
c. Vân Kiều
d. Raglai
2/Trang web tìm kiếm được nhiều người truy cập nhất hiện nay?
a. Google
b. Yahoo!
c. Live.com
d. YouTube
3/Hành tinh nào có ngày dài nhất ?
A. Sao Thuỷ
B. Sao Kim
C. Sao Hoả
D. Sao Mộc
E. Sao Thổ
4/Phím tắt để mở menu Start của Windows là:
a. Ctrl + Esc
b. Shift + Esc
c. Alt + Esc
d. Alt + F1
5/Chu Thụ Nhân là tên thật của nhà văn nào ?
a. Chu Lai
b. Lỗ Tấn
c. Chu Tác Nhân
d. Lỗ Thuỵ
6/ Con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có
mấy con vịt?
Đáp án: 4 con vịt.
7/ Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?
Đáp án: Đó là cái bóng của mình.
8/ Trên nhấp dưới giật là đang làm gì?
Đáp án: Đó là đang câu cá.
9/ Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?
Đáp án: Đó là mặt trăng.
10/ Chất gì được nhắc đến sau đây?
“Bắt ta đi nhốt vào bình
Khi thì cấp cứu sinh linh con người
Khi trêu sắt thép lửa cười
Khi sâu đáy biển cùng người nhái bơi”
Đáp án: Khí oxi