You are on page 1of 6

STT Họ và tên Lớp Khóa Mã SV

1 Ngô Hoàng Tuấn K34 108201636


2 Nguyễn Quang Huy TC2 K34 108200810
3 Nguyễn Trọng Ý TC2 K34 108200842
4 Chế Cường Sang TC1 K34 108200432
5 Trịnh Tú Phương NH2 K34 108201328
6 Phạm Minh Tâm TC4 K34 108202225
7 Nguyễn Thế Vĩnh Khánh TC8 K34 108206120
8 Lại Thanh Bình TC11 K34
9 Trịnh Duy Viết TC8 K34 108205445
10 Hà Chính Thắng TC8 K34 108205333
11 Vương Thế Hoàng TC11 K34 1082091117
12 Phạm Thị Thanh Quyên TC4 K34 108202426
13 Hồ Thanh Việt TC8 K34 108205446
14 Hồ Minh Nhựt TC2 K34 108200725
15 Cao Nguyên Khoa TC6 K34 108203914
16 Trương Ngọc Quỳnh Trang TC9 K34 108206737
17 Trịnh Thị Hoạt TC10 K34 108207315
18 Nguyễn Hữu Quỳnh Như NH2 K34 108201027
19 Trần Đăng Thức NH6 K34 108203935
20 Phan Thanh Tùng TC2 K34 108201239
21 Nguyễn Văn Vũ TC6 K34 108204344
22 Quách Trần Ngọc Minh TC6 K34 108204018
23 Nguyễn Thị Thanh An TC9 K34 108206504
24 Lê Thị Thảo Quyên NH4 K34 108202926
25 Nguyễn Tuấn Vũ TC9 K34 108206246
26 PHạm Hoàng Trâm TC4 K34 108202237
27 Phạm Thị Cẩm Tú TC6 K34 108203843
28 Trần Trung Kiên tcdn5 K34 108202918
29 Lê Thị Cẩm Vi TCDN5 K34 108203443
30 Nguyễn Thị Kim Ngân tcdn5 K34 108203022
31 Dương Thúy Hằng tcdn6 K34 108204109
32 Nguyễn Thị Ngọc Mai tcdn6 K34 108204220
33 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm TCDN8 K34 108205243
34 Nghiêm Phúc Hiếu K34 108200416
35 Lê Hồng Vũ TCDN1 K34 108200442
36 Phạm Đoàn Thúy Vân TCDN6 K34 108203642
37 Tôn Quang Vũ TCDN11 K34 108209047
38 Nguyễn Văn Linh tc9 K34 108207119
39 Nguyễn Thành Luân K34 108204013
40 Trần Hoài Nam tc10 K34 108207725
41 Cao Đức Tấn Phát tc5 K34 108203525
42 Huỳnh Hải Lưu bh K34 108210425
43 Nguyễn Thị Minh Phương tc12 K34 108211230
44 Nguyễn Hoàng Như Thủy TC4 K34
45 Mai Hoàng Phương TC12 K34
46 Phan Tiến Thuận TC6 K34 108203831
47 Đoàn Thị Mai Huyền TC4 K34 108202311
48 Trần Thị Phương Thanh NH 9 K34
49 Uông Nữ Hà My TC7 K34
50 Huỳnh Ái Hà Nguyên TC7 K34 108204824
51 Nguyễn Thị Hồng Nhung TC10 K34
52 Nguyễn Kiên Cường NH3 K34 108201802
53 Huỳnh Thành Tú 21091024582
Email Điện thoại Điểm
hoangtuan910@yahoo.com 01266208769 39
huy2710@yahoo.com 0983314473 34
01689904509 34
cuongsang126@gmail.com 0935884314 34
trinhphuongdhkt@yahoo.com.vn 01689927340 32
spectures_deidasasc2@yahoo.com.vn 01642824968 31
vinhkhanh0702@gmail.com 01689906574 31
chao_nhoc4388@yahoo.com 0938950527 31
duyviet.tc34@gmail.com 01673925950 30
30
vuong_hoang_gd@yahoo.com 0938538200 30
quyenphamthithanh@yahoo.com 01656197525 29
braveheart90@ymail.com 01224544542 29
ho_thieu_gia@yahoo.com 0933226710 28
financeCNK@gmail.com 0973771338 28
quynhtrang311290@yahoo.com.vn 0979538018 28
01689972794 28
quynhnhu081290@yahoo.com.vn 0935030620 28
thuctran.hcm@gmail.com 01282542045 28
hlitl8412@yahoo.com 0975362040 27
vuquan090101@yahoo.com 0973353655 27
quachminh2212@gmail.com 0973338531 27
thanhan_ueh2006@yahoo.com.vn 01584237839 36
quyen_selena@gmail.com 0905518051 34
windy_boy813@yahoo.com 0977375301 29
tramphamhoang@gmail.com 01689998415 28
kiwi_pham_tu@yahoo.com 27
kienbald1121@yahoo.com.vn 0978731646 33
luckyhalley252@gmail.com 01229505656 33
kim_itsme1990@yahoo.com 0974862254 32
elyza_mouse@yahoo.com 01233341990 32
maingoc303@gmail.com 01212496373 31
ngoc_tran_9420@yahoo.com 0974200728 31
nghiemphuchieu@yahoo.com 01682000184 30
levu90@gmail.com 0938012290 30
thuyvan.pd@gmail.com 01267207504 30
0979755790 29
linhdiepvien01@yahoo.com 01689909013 31
winningyourloves@yahoo.com 30
namtran404@gmail.com 01692361589 29
tan_phat867@yahoo.com 01689990672 27
luu.huynhhai@gmail.com 01222920290 26
minhphuong_kt.34112@yahoo.com 01689935595 26
30
29
01689971464 29
01658790078 29
28
28
01224491780 27
26
01668836486 26
0976379448 24
Ban
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nội dung
nhân sự
nhân sự
nhân sự
nhân sự
nhân sự
tcsk
tcsk
tcsk
tcsk
tcsk
tcsk
tcsk
tcsk
tcsk
tcsk
kỹ thuật
kỹ thuật
kỹ thuật
kỹ thuật
kỹ thuật
kỹ thuật
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC