Desembre

Núm.

2010

77

Direcció General de Cooperació Cultural
Subdirecció General de Biblioteques

Bibliografia selectiva

ISSN 2013-1194

novetats

Servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
biblioteques@gencat.cat
Coordinació:
Jordi Llobet Domènech
Selecció a càrrec de:
M. Teresa Bernat, Mariola Castaño, Helena Gironès, Neus Martorell, Alícia Aguado, Cristina
Barbé, Begonya Ferré, Montserrat Llovera, Eva Matamoros i Ana Ojeda.
Núria Basagañas, Marta Bramon i Sara Guasteví, membres del Grup de música.
Antònia Ardanuy, Núria Berenguer i Núria Llebaria, membres del Grup de cinema.
Jaume Vilarrubí, Héctor Calvet, David Cuadrado i David Rosal, membres del grup Biblioteca i
còmic del Cobdc.
Núria Arbós, Nati Calvo, Glòria Puigdevall i Sara Vendrell del Grup de treball bibliogràfic de
llibres infantils.
I el Grup de treball de publicacions en sèrie del Cobdc.
La informació bibliogràfica es troba accessible al SIS, Servei d’Informació Selectiva.

Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement – No
comercial - Compartir 2.5 de CreativeCommons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació
pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres
derivades es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

X
Sumari
XPresentació....................................................................................................................................... 6
X0 Obres generals ............................................................................................................................. 7
00 Cultura. Civilitzacions ....................................................................................................... 7
01 Bibliografia.......................................................................................................................... 7
02 Biblioteconomia................................................................................................................. 7
06 Institucions. Museus ......................................................................................................... 8
07 Periodisme........................................................................................................................... 8
X1 Filosofia.......................................................................................................................................... 8
133 Ocultisme. Astrologia ..................................................................................................... 9
159.9 Psicologia....................................................................................................................... 9
17 Ètica..................................................................................................................................... 11
X2 Religió........................................................................................................................................... 11
23 Teologia cristiana ............................................................................................................ 12
27 Història del cristianisme ................................................................................................ 12
29 Religió comparada. Mitologia ...................................................................................... 12
X3 Ciències socials.......................................................................................................................... 13
30 Qüestions socials ............................................................................................................ 13
31 Estadística. Demografia. Sociologia........................................................................... 13
32 Política................................................................................................................................ 14
33 Economia ........................................................................................................................... 15
34 Dret ...................................................................................................................................... 16
35 Administració pública. Exèrcit...................................................................................... 17
36 Treball i serveis socials. Assegurances ..................................................................... 17
37 Educació............................................................................................................................. 18
39 Etnologia. Folklore.......................................................................................................... 18
X5 Ciències pures ............................................................................................................................ 19
5/6 Ciència i tècnica ............................................................................................................. 19
50 Medi ambient .................................................................................................................... 19
51 Matemàtica........................................................................................................................ 19
52 Astronomia ........................................................................................................................ 20
53 Física ................................................................................................................................... 20
54 Química............................................................................................................................... 20
55 Geologia. Meteorologia ................................................................................................. 20
57 Biologia .............................................................................................................................. 20
58 Botànica ............................................................................................................................. 21
59 Zoologia ............................................................................................................................. 21
X6 Ciències aplicades..................................................................................................................... 21
61 Medicina i salut ................................................................................................................ 21
62 Enginyeria. Mecànica...................................................................................................... 23
63 Agricultura. Ramaderia. Pesca. Animals domèstics ............................................... 23
641 Alimentació ..................................................................................................................... 24
643/649 Gestió domèstica .................................................................................................. 24
65 Organització d'empreses. Comunicació .................................................................... 25
66/68 Indústries i oficis ....................................................................................................... 26
681.3 Informàtica ................................................................................................................... 27
689 Bricolatge ........................................................................................................................ 28
X7 Belles arts. Esports.................................................................................................................... 28
7 Art........................................................................................................................................... 28
7.05 Disseny ............................................................................................................................ 29
71 Urbanisme.......................................................................................................................... 29
72 Arquitectura....................................................................................................................... 29

73 Escultura. Ceràmica......................................................................................................... 30
74 Dibuix. Artesanies. Interiorisme................................................................................... 30
745/749 Artesanies. Interiorisme...................................................................................... 31
75 Pintura ................................................................................................................................ 31
77 Fotografia .......................................................................................................................... 31
78 Música................................................................................................................................. 32
79 Espectacles. Arts escèniques. Jocs ............................................................................. 33
791.4 Cinema .......................................................................................................................... 33
796 Esports.............................................................................................................................. 34
X8 Lingüística. Literatura ............................................................................................................... 36
80 Lingüística.......................................................................................................................... 36
802 Llengües........................................................................................................................... 36
804.99 Català .......................................................................................................................... 36
806.0 Castellà ......................................................................................................................... 37
82 Literatura............................................................................................................................ 37
82 Literatura. Textos clàssics ............................................................................................. 38
849.9 Literatura catalana ..................................................................................................... 40
860 Literatura castellana ..................................................................................................... 41
8C Còmic.................................................................................................................................. 42
8N Narrativa. Prosa ............................................................................................................... 44
8N Novel·la juvenil................................................................................................................. 52
8P Poesia................................................................................................................................. 55
8T Teatre .................................................................................................................................. 56
X9 Geografia. Biografia. Història................................................................................................. 57
90 Arqueologia. Prehistòria................................................................................................ 57
91 Geografia ........................................................................................................................... 57
91E Exploracions i viatges .................................................................................................. 57
91G Guies de viatge.............................................................................................................. 57
92 Biografia. Heràldica......................................................................................................... 58
930 Historiografia. Història mundial ................................................................................ 58
931 Història antiga................................................................................................................ 58
940 Història d'Europa ........................................................................................................... 59
946.0 Història d'Espanya ..................................................................................................... 59
946.71 Història de Catalunya.............................................................................................. 60
950 Història d'Àsia ................................................................................................................ 60
960 Història d'Àfrica ............................................................................................................. 60
970 Història d'Amèrica ......................................................................................................... 61
XI Infantil coneixements ................................................................................................................ 61
I1 Filosofia............................................................................................................................... 61
I2 Religió.................................................................................................................................. 61
I3 Ciències socials................................................................................................................. 61
I5 Ciències ............................................................................................................................... 62
I6 Ciències aplicades............................................................................................................ 62
I7 Belles arts. Esports........................................................................................................... 63
I8 Llengua. Literatura............................................................................................................ 63
I9 Geografia. Biografia. Història........................................................................................ 65
XI Infantil imaginació...................................................................................................................... 65
IC Còmic infantil .................................................................................................................... 65
ID Descobriments. Fins a 5 anys ....................................................................................... 66
ID Descobriments. Llibres en anglès................................................................................ 69
IF Ficcions. De 6 a 8 anys .................................................................................................... 69
IF Ficcions. Llibres en anglès....................Error! No s'ha definit l'adreça d'interès.
IN Narracions. De 9 a 12 anys............................................................................................. 72
XM Gravacions musicals................................................................................................................ 73
M0 Músiques tradicionals i nacionals ............................................................................. 73
M1 Jazz i blues....................................................................................................................... 74
M2 Rock ................................................................................................................................... 75
M3 Música clàssica ............................................................................................................... 77

M5 Bandes sonores i musicals .......................................................................................... 78
M7 Enregistraments per a infants..................................................................................... 79
MDVD Concerts i pel·lícules ............................................................................................... 79
XP Pel·lícules.. .................................................................................................................................. 79
P1 Cinema europeu .............................................................................................................. 79
P3 Cinema espanyol ............................................................................................................. 80
P4 Cinema sudamericà ........................................................................................................ 80
P5 Cinema nord-americà..................................................................................................... 81
P6 Cinema asiàtic.................................................................................................................. 82
P7 Cinema infantil................................................................................................................. 82
P9 Altres cinematografies................................................................................................... 83
XPP Publicacions periòdiques ..................................................................................................... 83

X6

X Presentació

L’objectiu principal de la Bibliografia selectiva és oferir una eina d’informació
que orienti els bibliotecaris en la tasca de selecció bibliogràfica. El número de
desembre recull 1123 novetats editorials, musicals i cinematogràfiques
incorporades al SIS durant els darrers dos mesos.
Per a l’any 2010, l’equip de bibliografia es va posar com a objectiu publicar la
bibliografia cada dos mesos, estiu a banda. Per aconseguir-ho ha calgut
ampliar el nombre de reunions de treball bibliogràfic i demanar un esforç
suplementari als companys dels grups que col·laboren amb la publicació.
Tanquem l’any 2010 amb l’edició de cinc números de la Bibliografia, amb els
quals hem assolit el repte de millorar-ne la periodicitat. La proposta tenia una
finalitat ben clara, oferir la informació bibliogràfica a les biblioteques de forma
més ràpida i puntual.
Qualsevol altra millora o suggeriment que ens vulgueu fer arribar, ens
permetrà oferir-vos una eina cada vegada més adequada a les vostres
necessitats. Podeu escriure’ns a l’adreça: biblioteques@gencat.cat

Bones festes

X7

X 0 Obres generals
00 Cultura. Civilitzacions
Anuario de estadísticas culturales : 2009 [en línia] / Ministerio de Cultura,
Secretaria General Técnica. - Ministerio de Cultura, 2010.
Disponible a: http://www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/2009/PresentacionAnuarioEC2009.html
Congreso internacional del mundo del libro, 7-10 septiembre 2009, Ciudad de
México : Memoria / coord.: Tomás Granados Salinas. - Fondo de Cultura Económica,
2009. - 350 p. - ISBN 9786071601483. 13,00 €
DARNTON, Robert. - Digitalitzar és democratitzar? : el cas dels llibres. - Arcadia,
2010. - 92 p. - (Lectures centrals). - ISBN 9788493702571. 11,80 €
DARNTON, Robert. - Las razones del libro : futuro, presente y pasado. - Trama,
2010. - 208 p. - (Tipos móviles). - ISBN 9788792755363. 22,00 €

Mercados culturales : doce estudios de marketing / ed.: Manuel Cuadrado García.
- UOC, 2010. - 210 p. - (Acción cultura). - ISBN 9788497881272. 25,00 €
WOLTON, Dominique. - Informar no es comunicar : contra la ideología
tecnológica. - Gedisa, 2010. - 140 p. - (Claves contemporáneas). - ISBN
9788497845250. 12,90 €

01 Bibliografia
Las nuevas fuentes de información : información y búsqueda documental en
el contexto de la web 2.0 / José A. Cordón García ... [et al.]. - Pirámide, 2010. - 398 p.
- (Ozalid). - ISBN 9788436824025. 28,00 €

02 Biblioteconomia
Ideas para formar lectores : 30 actividades paso a paso / Gloria María Rodríguez
Santa María ... [et al.]. - COMFENALCO Antioquía, 2009. - 269 p. - (Fomento de la
lectura). - ISBN 9789588479040. 33,00 €
IFLA public library service guidelines / edited by Christie Koontz and Barbara
Gubbin. - 2a ed., rev. - De Gruyter Saur, 2010. - 149 p. - ISBN 9783110232264. 90,00 €
La biblioteca pública frente a la recesión: acción social y educativa / editores:
Javier Castillo Fernández, José Antonio Gómez Hernández, Pedro Quílez Simón. Ediciones Tres Fronteras : ANABAD, 2010. - 201 p. - (Lectura y bibliotecas). - ISBN
9788475645612. 12,00 €
PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario. - Arquitectura de la información en
entornos web. - Trea, 2010. - 404 p. - (Biblioteconomía y administración cultural). ISBN 9788497045032. 40,00 €

X8

SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel; MARTÍNEZ RUS, Ana. - La lectura en la España
(Cuadernos de historia). - ISBN
9788476357804. 5,50 €

contemporánea. - Arco/Libros, 2010. - 96 p. -

06 Institucions. Museus
El museo: hoy y mañana = The Museum: today and tomorrow / editado por
Philippe de Montebello. - Museo Nacional del Prado, 2010. - 296 p. - (Cátedra Museo
del Prado). - ISBN 9788448802020. 18,00 €
LORD, Barry. - Manual de gestión de museos. - Ariel, 2010. - 255 p. - (Arte y
patrimonio). - ISBN 9788434482920. 19,00 €

07 Periodisme
GOULD, Terry. - Matar a un periodista : el peligroso oficio de informar. - Libros
del lince, 2010. - 334 p. - (Sin fronteras). - ISBN 9788493756284. 23,00 €
SERRANO, Pascual. - El periodismo es noticia : tendencias sobre comunicación
en el siglo XXI. - Icaria, 2010. - 142 p. - (Antrazyt). - ISBN 9788498882056. 15,00 €

X 1 Filosofia
1 Filosofia
Diccionario de filosofía / ed.: Ángel Luis González. - EUNSA, 2010. - 1180 p. - ISBN
9788431327071. 57,00 €
GRUBE, G.M.A. - El pensamiento de Platón. - Gredos, 2010. - 493 p. - (Biblioteca de
la nueva cultura). - ISBN 9788424915124. 30,00 €
HEIDEGGER, Martin. - Caminos de bosque / versión de Helena Cortés y Arturo Leyte.
- Alianza, 2010. - 279 p. - (El libro universitario. Filosofía y pensamiento). - ISBN
9788420675978. 23,00 €
LECHTE, John. - Cincuenta pensadores contemporáneos esenciales : del
estructuralismo al posthumanismo. - 5a ed., act. - Cátedra, 2010. - 509 p. (Teorema). - ISBN 9788437626970. 27,00 €
LUCRECI. - La naturaleza / presentación, traducción y notas de Francisco Socas. Gredos, 2010. - 373 p. - (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424915384. 14,00 €
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat Baron de. - Cartas persas / traducción de
José Marchena. - Minerva, 2010. - 320 p. - (Clásicos del pensamiento económico y
social). - ISBN 9788488123794. 15,00 €

X9

PLATÓ. - Fedro / presentación, traducción y notas de Emilio Lledó. - Ed. rev. - Gredos,
2010. - 143 p. - (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424907396. 12,00 €
PLATÓ. - Gorgias / presentación, traducción y notas de Julio Calonge Ruiz. - Gredos,
2010. - 207 p. - (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424915445. 13,00 €
REINHARDT, Karl. - Sófocles / prólogo de Carlos García Gual. - Destino, 2010. - 287 p.
- (Biblioteca de la nueva cultura). - ISBN 9788424915100. 30,00 €
TAYLOR, Charles. - Hegel / traducción de Francisco Castro Merrifield, Carlos Mendiola
Mejía y Pablo Lazo Briones. - Anthropos, 2010. - 520 p. - (Autores, textos y temas.
Filosofía). - ISBN 9788476589465. 34,50 €

133 Ocultisme. Astrologia
CANALES, Maru. - Feng shui en la vida : la influencia del entorno en nuestro
bienestar personal. - CEAC, 2010. - 257 p. - ISBN 9788432920424. 15,00 €
HEATH, Richard. - Los números sagrados y el origen de la civilización : los
enigmas de la historia a través del misterio de los números. - Obelisco, 2010. 275 p. - ISBN 9788497776479. 15,00 €

159.9 Psicologia
ÁLVAREZ SANDONÍS, María del Pilar. - Enseñando a expresar la ira : ¿es una
emoción positiva en la evolución de nuestros hijos?. - Pirámide, 2010. - 227 p. (Guías para padres y madres). - ISBN 9788436823752. 12,50 €
AMPUDIA, Marisol. - Con la mejor intención : cuentos para comprender lo que
(Terapia breve). - ISBN
sienten los niños. - Herder, 2010. - 141 p. 9788425426636. 12,90 €
BOORSTEIN, Sylvia. - El secreto de la felicidad está en tu interior : claves para
alcanzar una vida plena. - Oniro, 2010. - 142 p. - (El árbol de la vida). - ISBN
9788497544740. 16,00 €
BRANDEN, Nathaniel. - La autoestima de la mujer. - Paidós, 2010. - 141 p. (Biblioteca Nathaniel Branden). - ISBN 9788449323911. 13,90 €
BRANDEN, Nathaniel. - La autoestima en el trabajo : cómo construyen empresas
sólidas las personas que confían en sí mismas. - Paidós, 2010. - 200 p. (Biblioteca Nathaniel Branden). - ISBN 9788449324123. 14,00 €
CONANGLA I MARÍN, M. Mercè; SOLER, Jaume. - Sense ànim d'ofendre : l'ofensa
com a contaminant emocional. - La Magrana, 2010. - 270 p. - (Orígens. Autoajuda).
- ISBN 9788482641386. 17,00 €
DÍEZ, Sílvia; GUTIÉRREZ, Araceli. - A solas : la aventura de vivir. - Luciérnaga, 2010.
- 391 p. - ISBN 9788492545308. 19,00 €
ESQUERDA, Montse. - El nen i la mort : acompanyar els infants i els adolescents
en la pèrdua d'una persona estimada. - Pagès, 2010. - 181 p. - (L'expert). - ISBN
9788497799072. 15,00 €

X10

FILLIOZAT, Isabelle. - Los otros y yo : cómo desarrollar la inteligencia social. Kairós, 2010. - 232 p. - (Psicología). - ISBN 9788472457591. 15,00 €
GARDNER, Howard. - Mentes creativas : una anatomía de la creatividad. - Paidós,
2010. - 554 p. - (Biblioteca Howard Gardner). - ISBN 9788449324192. 29,90 €
GAY, Peter. - Freud : vida y legado de un precursor. - Paidós, 2010. - 925 p. (Paidós testimonios). - ISBN 9788449324277. 49,50 €
HALL, Kevin. - El poder de las palabras : alcanza todo tu potencial a través de
su significado oculto. - Urano, 2010. - 249 p. - ISBN 9788479537449. 18,00 €
HAMPE, Michael. - La vida plena : quatre meditacions sobre la felicitat. - Galàxia
Gutenberg, 2010. - 273 p. - ISBN 9788481098754. 23,50 €
I Premi Internacional d'Assaig Josep Palau i Fabre. També s'ha editat en castellà.

INGHAM, Christine. - Los ataques de pánico. - Oniro, 2010. - 220 p. - (Terapias
naturales). - ISBN 9788497544764. 12,90 €

Introducción e historia de la psicología / coordinadores: Juan Antonio Mora Mérida,
Miguel Luis Martín Jorge. - Pirámide, 2010. - 247 p. - (Psicología). - ISBN
9788436824032. 25,50 €
LEE, Roberta. - El síndrome del superestrés : cómo revertir los efectos del
estrés acumulado y recuperar la capacidad natural de relajarse. - Urano, 2010. 344 p. - ISBN 9788479537432. 16,00 €
MATSER, Fred. - Redescubre tu corazón : siete claves para una tranformación
personal y planetaria... - Obelisco, 2010. - 420 p. - (Nueva consciencia). - ISBN
9788497776035. 17,00 €
NORWOOD, Robin. - Las mujeres que aman demasiado : cómo cambiar nuestra
manera de amar y así dejar de sufrir. - Ediciones B, 2010. - 351 p. - (No ficción). ISBN 9788466644617. 20,00 €

Psicología de la educación para docentes / coordinadores: José I. Navarro Guzmán,
Carlos Martín Bravo. - Pirámide, 2010. - 247 p. - (Psicología). - ISBN 9788436824018.
26,00 €

RUIZ, Miguel Ángel. - El quinto acuerdo : una guía práctica para la maestría
personal : un libro de sabiduría tolteca. - Urano, 2010. - 219 p. - ISBN
9788479537425. 12,00 €
SIEGEL, Daniel J. - Cerebro y mindfulness : la reflexión y la atención plena para
(Tansiciones). - ISBN
cultivar el bienestar. - Paidós, 2010. - 381 p. 9788449324093. 25,00 €
SOLLOD, Robert N. - Teorías de la personalidad : debajo de la máscara. - 8a ed. McGraw-Hill Interamericana, 2009. - 430 p. - ISBN 9789701072769. 48,00 €
TAYLOR, John F. - Guía de supervivencia para niños hiperactivos. - Oniro, 2010. 139 p. - (El niño y su mundo). - ISBN 9788497544801. 12,90 €

X11

TIERNO, Bernabé. - Educar a un adolescente : la guía con todas las respuestas. Ed. act. y ampl. - Temas de Hoy, 2010. - 319 p. - (Biblioteca Bernabé Tierno). - ISBN
9788484608646. 16,50 €
URRA, Javier. - Fortalece a tu hijo : guía para afrontar las adversidades de la
vida. - Planeta, 2010. - 386 p. - ISBN 9788408093428. 19,50 €
ZYCH, Isabela. - SOS... cómo recuperar el control de tu vida. - Pirámide, 2010. 243 p. - (SOS psicología útil). - ISBN 9788436823905. 15,00 €

17 Ètica
BAKER, Simon. - Com ser un gran pare divorciat : estratègies per a enfortir el
vincle amb els teus fills / amb la col·laboració d'Alley Einstein. - Edebé, 2010. - 324 p.
- (SOS pares en dificultats). - ISBN 9788423696369. 12,00 €
CORTINA ORTS, Adela. - Ética mínima : introducción a la filosofía práctica. - 15a
ed. - Tecnos, 2010. - 343 p. - ISBN 9788430951574. 18,00 €
COVEY, Stephen R. - El líder interior : cómo transmitir e inspirar los valores que
conducen a la grandeza. - Paidós, 2010. - 314 p. - (Guías para padres). - ISBN
9788449324147. 18,00 €
DROIT, Roger-Pol. - La ética explicada a todo el mundo. - Paidós, 2010. - 93 p. (Paidós contextos). - ISBN 9788449324062. 12,90 €
GUISÁN, Esperanza. - Introducción a la ética. - 4a ed., act. - Cátedra, 2010. - 341 p. (Teorema). - ISBN 9788437626222. 18,80 €
JAMAL, Azim; MCKINNON, Harvey. - El poder de dar : cómo el acto de dar nos
enriquece a todos. - Luciérnaga, 2010. - 206 p .. - ISBN 9788492545315. 19,00 €
LÓPEZ SÁNCHEZ, Félix. - Separar-se sense esquerdes : com patir menys i fer-ho
bé amb els fills. - Graó, 2010. - 153 p. - (Família i educació). - ISBN
9788478279548. 16,70 €

X 2 Religió
2 Religió
Decret 97/2010, de desplegament de la llei dels centres de culte. - Generalitat
de Catalunya, Departament de la Vicepresidència, Direcció General d'Afers Religiosos,
2010. - 35 p. - (Quaderns de legislació). - ISBN 9788439385318. 2,00 €
ESTRADA, Juan Antonio. - El sentido y el sinsentido de la vida : preguntas a la
filosofía y a la religión. - Trotta, 2010. - 238 p. - (Estructuras y procesos). - ISBN
9788498791679. 20,00 €

X12

GRONDIN, Jean. - La filosofia de la religión. - Herder, 2010. - 166 p. 9788425426551. 14,00 €

ISBN

MANSEAU, Peter. - Huesos sagrados : un recorrido por las reliquias de las
religiones del mundo. - Alba, 2010. - 277 p. - (Freak). - ISBN 9788484285830.
18,00 €

23 Teologia cristiana
ANDRÉS, Ramón. - No sufrir compañía : escritos místicos sobre el silencio
(siglos XVI y XVII). - Acantilado, 2010. - 387 p. - (El acantilado). - ISBN
9788492649426. 24,00 €
PIKAZA, Xabier. - Diccionario de pensadores cristianos. - Verbo divino, 2010. - 992
p. - (Diccionarios. Serie Maior). - ISBN 9788499451060. 50,00 €
RAHNER, Karl. - Pregàries de la vida. - Pòrtic : Facultat de Teologia de Catalunya,
2010. - 223 p. - (Clàssics cristians del segle XX). - ISBN 9788498091489. 20,00 €

27 Història del cristianisme
Así empezó el cristianismo / ed.: Rafael Aguirre Monasterio. - Verbo divino, 2010. 600 p. - (Ágora). - ISBN 9788499451190. 37,00 €
COMBY, Jean. - Para leer la historia de la Iglesia : desde los orígenes hasta el
siglo XXI. - 2a reimpr. - Verbo divino, 2010. - 455 p. - (Para leer). - ISBN
9788481697278. 30,00 €
SERRANO, Jordi. - Catalunya ha deixat de ser catòlica?. - Universitat Progressista
d'Estiu de Catalunya, 2010. - 219 p. - ISBN 9788461325849. 12,00 €

29 Religió comparada. Mitologia
DESHIMARU, Taisen. - Autobiografia d'un monjo zen. - Abadia de Montserrat, 2010.
- 222 p. - (Biblioteca Serra d'Or). - ISBN 9788498832785. 18,00 €
ELIADE, Mircea. - Historia de las creencias y las ideas religiosas. - Paidós, 2010. 3 v. - (Paidós orientalia). - ISBN 9788449324475. 90,00 €

La saviesa dels pares d'Israel : el tractat Abot de la Misnà / traducció del text
hebreu i arameu de Joan Ferrer. - Fragmenta, 2010. - 177 p. - (Sagrats i clàssics). ISBN 9788492416332. 16,00 €
Text en català i hebreu.

O-RGYAN-'PHRIN-LAS-RDO-RJE, Karma-pa XVII. - El futuro es ahora : consejos
oportunos para crear un mundo mejor. - Acanto, 2009. - 243 p. - ISBN
9788495376961. 19,90 €
PARRAMÓN I BLASCO, Jordi. - Diccionari de la mitologia grega i romana. Educaula, 2010. - 271 p. - (Aula). - ISBN 9788492672851. 12,50 €

X13

TOWLER, Solala. - Cuentos taoístas : la sabiduría de los maestros taoístas. Reimpr. - Blume, 2010. - 192 p. - ISBN 9788498013542. 14,90 €
WALLACE, B. Alan. - El poder de la meditación : para alcanzar el equilibrio. Oniro, 2010. - 233 p. - (El árbol de la vida). - ISBN 9788497544733. 18,00 €

X 3 Ciències socials
30 Qüestions socials
ARISÓ SINUÉS, Olga; MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. - Los géneros de la violencia :
una reflexión queer sobre la violencia de género. - Egales, 2010. - 140 p. (Colección G). - ISBN 9788492813230. 16,50 €

Jóvenes en la red : anuario de movimientos sociales : 2010 / coords.: Pedro
Ibarra y Elena Grau. - Icaria : Betiko Fundazioa, 2010. - 247 p. - ISBN 9788498882452.
19,00 €

MIRALLES GUASCH, Carme. - Dones, mobilitat, temps i ciutats. - Generalitat de
Catalunya, Institut Català de la Dona, 2010. - 95 p. - (Quaderns de l'Institut). - ISBN
9788439383536. 3,70 €
PUYOL, Ángel. - El sueño de la igualdad de oportunidades. - Gedisa, 2010. - 221
p. - (Claves contemporáneas). - ISBN 9788497842938. 16,90 €
RABBANI, Rosa. - Maternidad y trabajo : conflictos por resolver. - Icaria, 2010. 255 p. - (Akademeia). - ISBN 9788498882100. 17,00 €
SALEH, Waleed. - Amor, sexualidad y matrimonio en el islam. - Ediciones del
Oriente y del Mediterráneo : Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 2010. - 231 p. (El collar de la paloma). - ISBN 9788496327757. 17,00 €

31 Estadística. Demografia. Sociologia
Anuari estadístic de Catalunya : 2010 / Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2010. - 751 p. (Estadístiques de síntesi). - ISSN 1130-166X. 22,00 €
CHRISTAKIS, Nicholas A.; FOWLER, James H. - Conectados : el sorprendente
poder de las redes sociales y cómo nos afectan. - Taurus, 2010. - 354 p. (Pensamiento). - ISBN 9788430606887. 21,00 €
GIDDENS, Anthony. - Sociología / con la colaboración de Simon Griffiths. - 6a ed. Alianza, 2010. - 1259 p. - ISBN 9788420684673. 55,00 €
GÓMEZ GARCÍA, Melchor; SOLÍS FERRERAS, Ignacio. - Manual imprescindible de
ser padres en un mundo digital : entienda la tecnología que rodea a sus hijos
en casa y la escuela. - Anaya Multimedia, 2010. - 415 p. - (Manual imprescindible). ISBN 9788441528208. 25,40 €

X14

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo. - Diccionario de la opinión pública. - Paraninfo,
2010. - 152 p. - ISBN 9788497328005. 18,00 €

Leer la sociedad : una introducción a la sociología general / coordinadores: Julio
Iglesias de Ussel, Antonio Trinidad Requena. - 3a ed. - Tecnos, 2010. - 554 p. (Biblioteca universitaria). - ISBN 9788430951390. 37,50 €

32 Política
AVILÉS FARRÉ, Juan. - El terrorismo en España: de ETA a Al Qaeda. - Arco/Libros,
2010. - 96 p. - (Cuadernos de historia). - ISBN 9788476358085. 6,00 €
BENTHAM, Jeremy. - Un fragmento sobre el gobierno / estudio preliminar,
traducción y notas de Enrique Bocardo Crespo. - 2a ed. - Tecnos, 2010. - 279 p. (Clásicos del pensamiento). - ISBN 9788430950478. 20,00 €
BORJA CABALLER, José Vicente; CIMARRO RAMASCO, Joan Pau; ALAPONT, Xavier
Jorge. - Manifest comunista : capítols I i II. - Diálogo, 2009. - 144 p. - (Història de la
filosofia). - ISBN 9788496976474. 12,00 €

El libro negro del comunismo : crímenes, terror y represión / Stéphane Courtois
... [et al.]. - Ediciones B, 2010. - 1055 p. - (No ficción). - ISBN 9788466643436. 33,00 €
FISAS, Vicenç. - Procesos de paz : anuario : 2010. - Icaria, 2010. - 252 p. - ISBN
9788498882186. 18,00 €
GARCÍA-PLANAS, Plàcid. - Jazz al despatx de Hitler : una altra manera de veure
les guerres / traducció de Gemma Sardà Llavina. - Edicions 62, 2010. - 227 p. - (No
ficció). - ISBN 9788429767049. 22,50 €
Premi Godó de Periodisme d'Investigació i Reporterisme 2010.

GEORGE, Susan. - Sus crisis, nuestras soluciones. - Icaria, 2010. - 267 p. (Encuentro). - ISBN 9788484526360. 19,00 €
LÓPEZ DE CELIS, María Ángeles. - Los presidentes en zapatillas : la vida política
y privada de los inquilinos de la Moncloa. - Espasa, 2010. - 269 p. - (Espasa
fórum). - ISBN 9788467033168. 19,90 €
MAQUIAVELO, Nicolás. - El príncipe / comentado por Napoleón Bonaparte ; traducción
de Eli Leonetti Jungl. - Espasa-Calpe, 2010. - 207 p. - (Espasa clásicos). - ISBN
9788467033038. 21,90 €
MARAGALL, Joan. - Adéu, Espanya!. - Edicions 62, 2010. - 58 p. - (Labutxaca). ISBN 9788499302164. 5,00 €
MARIN, Dolors. - Anarquistas : un siglo de movimiento libertario en España. Ariel, 2010. - 490 p. - (Ariel historia). - ISBN 9788434469341. 26,00 €
MARISCAL, Nicolás. - Más allá de Lisboa : horizontes europeos. - Tecnos, 2010. 261 p. - (Ciencias sociales). - ISBN 9788430950447. 18,00 €
MOLINERO, Carme; YSÀS, Pere. - Els anys del PSUC : el partit de l'antifranquisme
: 1956-1981. - L'Avenç, 2010. - 390 p. - (Història). - ISBN 9788488839466. 23,00 €

X15

33 Economia
ANDRÉS CREUS, Laura de. - El preu de la fam : l'estraperlo a la Catalunya de la
postguerra. - Ara Llibres, 2010. - 267 p. - (Sèrie H d'Ara Llibres). - ISBN
9788492552689. 21,90 €
BRITO ÁLVARO, Enrique. - Cómo encontrar trabajo en Internet. - Anaya Multimedia,
2010. - 367 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441528161. 14,90 €
CABRERIZO SANZ, M. Ángeles. - Fol : formación y orientación laboral : nivel
educativo : formación profesional, ciclos formativos LOE. - Biblioteca Nueva,
2010. - 448 p. - ISBN 9788499401577. 30,00 €
CASSIDY, John. - Por qué quiebran los mercados : la lógica de los desastres
financieros. - RBA, 2010. - 416 p. - (Temas de actualidad). - ISBN 9788498678208.
35,00 €

Claves de la economía mundial : 10 / Instituto Español de Comercio Exterior. Instituto Español de Comercio Exterior, 2010. - 500 p. + 1 CD-ROM. - ISBN
9788478117048. 50,00 €
DÍEZ TORCA, Ignacio. - Cómo entender las finanzas de hoy : bienes inmuebles,
acciones, bonos, productos estructurados, private equity, hedge funds. - Antoni
Bosch, 2010. - 213 p. - ISBN 9788495348548. 22,00 €

El libro del comercio electrónico / coordinador: Eduardo Liberos. - ESIC, 2010. 403 p. - ISBN 9788473566650. 25,00 €
GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. - Econometría. - 5a ed. - McGraw-Hill,
2010. - 919 p. - ISBN 9786071502940. 58,00 €

Informe anual sobre la indústria a Catalunya : 2009 / Observatori de Prospectiva
Industrial ; coord.: Xavier Cuchí Burgos. - Generalitat de Catalunya. Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa, 2010. - 265 p. - ISBN 2013-1070. - ISSN 20131070. 15,00 €

Legislación de consumo / edición preparada por María Ángeles Parra Lucán. - 3a ed.
- Tecnos, 2010. - 1362 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430950621.
54,00 €

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya : 2009 : resum executiu i
evolució de futur / coordinador: Joan Antoni Santana Garcia ; autors: Cristina Boada
Jané ... [et al.].. - Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2010. - 88 p. - ISBN
2013-5432. - ISSN 2013-5432. 30,00 €

Reglobalització : transformacions de fons i noves oportunitats en un món
postcrisi : informe anual OME 2010 / direcció: Maite Ardèvol ; coordinació: Joan
Tugores. - Generalitat de Catalunya, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa,
2010. - 234 p. - (ACC1Ó). - ISSN 2013-7508. 10,00 €
ROUBINI, Nouriel; MIHM, Stephen. - Cómo salimos de ésta : hoja de ruta del
futuro de la economía, por el experto que predijo la crisis mundial. - Destino,
2010. - 567 p. - (Imago mundi). - ISBN 9788423343003. 20,00 €

X16

WALLRAFF, Günter. - Con los perdedores del mejor de los mundos :
expediciones al interior de Alemania. - Anagrama, 2010. - 352 p. - (Crónicas
Anagrama). - ISBN 9788433925909. 21,50 €

34 Dret
ABARCA JUNCO, Paloma; ALONSO-OLEA GARCÍA, Belén. - Inmigración y
ISBN
extranjería : régimen jurídico básico. - Colex, 2010. - 432 p. 9788483422359. 57,00 €

Código civil / edición preparada por José Carlos Erdozain López ; dirección: Rodrigo
Bercovitz Rodríguez-Cano. - 29a ed. - Tecnos, 2010. - 890 p. - (Biblioteca de textos
legales). - ISBN 9788430950911. 15,90 €
Código de comercio y legislación mercantil / edición preparada por Ignacio Arroyo
Martínez. - 26a ed. - Tecnos, 2010. - 1651 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN
9788430950966. 30,00 €
Código penal : ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre / edición preparada por
Enrique Gimbernat Ordeig con la colaboración de Esteban Mestre Delgado. - 16a ed. Tecnos, 2010. - 739 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430950928. 15,90 €
Cómo hacer una demanda y algunas cosas más : introducción práctica a las
formas procesales / coordinador: Jesús Sáenz González ; autores: María de los
Ángeles Pérez Marín ... [et al.]. - 4a ed. - Tecnos, 2010. - 374 p. 9788430951765. 16,50 €

ISBN

Constitución española / edición: Luis López Guerra. - 16a ed. - Tecnos, 2010. - 172
p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430951048. 8,50 €
CORTE IBÁÑEZ, Luis de la; GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, Andrea. - Crimen.org :
evolución y claves de la delincuencia organizada. - Ariel, 2010. - 455 p. - ISBN
9788434469365. 21,00 €
EBRAT PICART, Alejandro. - Las sucesiones y donaciones en Cataluña con la
nueva reforma : guía práctica para ahorrar impuestos... - Deusto, 2010. - 157 p. ISBN 9788423427734. 17,00 €
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. I. - Investigación criminal : una visión innovadora y
multidisciplinar del delito. - Bosch, 2009. - 310 p. - ISBN 9788497904711. 54,00 €
FORGIONE, Francesco. - Mafia export : cómo la Ndrangheta, la Cosa Nostra y la
Camorra han colonizado el mundo. - Anagrama, 2010. - 386 p. - (Crónicas
Anagrama). - ISBN 9788433925923. 23,50 €

Informe 2010 : el estado de los derechos humanos en el mundo / Amnistía
Internacional. - Amnistía Internacional, 2010. - 463 p. - ISBN 9788496462281. 18,00 €
KRAMER, Ann. - Derechos humanos : ¿quién decide?. - Morata, 2010. - 63 p. - (¿Y
tú?, ¿qué opinas?). - ISBN 9788471126245. 11,50 €

Legislación administrativa / edición preparada por Jesús Leguina Villa ... [et al.]. - 13a
ed. - Tecnos, 2010. - 1347 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN 9788430950980.
33,90 €

X17

Legislación hipotecaria / edición: Fernando Morillo González ; dirección: Rodrigo
Bercovitz Rodríguez-Cano. - 25a ed. - Tecnos, 2010. - 833 p. - (Biblioteca de textos
legales). - ISBN 9788430950942. 23,90 €

Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència ;
Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema
Català de Serveis Socials. - Generalitat de Catalunya, 2010. - 163 p. - (Quaderns de
legislació). - ISBN 9788439384120. 8,60 €
MENA, José María. - De oficio fiscal. - Ariel, 2010. - 270 p. 9788434413764. 19,50 €

(Noema). - ISBN

MONTOYA MELGAR, Alfredo. - Derecho del trabajo. - 31a ed. - Tecnos, 2010. - 835
p. - (Biblioteca universitaria). - ISBN 9788430951482. 55,00 €

Normas políticas / edición preparada por Luis Aguiar de Luque y Pablo Pérez Tremps.
- 11a ed. - Tecnos, 2010. - 1194 p. - (Biblioteca de textos legales). - ISBN
9788430950959. 23,90 €
ORTIZ SÁNCHEZ, Mónica; PÉREZ PINO, Virginia. - Diccionario jurídico básico. - 5a
ed. - Tecnos, 2010. - 330 p. - ISBN 9788430951772. 13,00 €

Pensar els drets humans / Grup IREF ; Glòria Arbonés ... [et al.]. - Generalitat de
Catalunya, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans : Departament d'Educació,
2010. - 233 p. + 1 CD-ROM. - ISBN 9788439382010. 1,00 €
Disponible a: http://www10.gencat.cat/drep/binaris/apunts2_llibre_web_tcm112-117574.pdf

35 Administració pública. Exèrcit
SCAHILL, Jeremy. - Blackwater : el auge del ejército mercenario más poderoso
del mundo. - Paidós, 2010. - 607 p. - (Estado y sociedad). - ISBN 9788449324468.
19,00 €

Premi George Polk de periodisme.

36 Treball i serveis socials. Assegurances
GUTIÉRREZ BERMEJO, Belén. - Habilidades sociosexuales en personas con
discapacidad intelectual. - Pirámide, 2010. - 157 p. + 1 CD-ROM. - (Ojos solares). ISBN 9788436823301. 14,50 €
LLANES, Ilde. - Hijos de colores : todo lo que debes saber si vas a adoptar. Océano Ámbar, 2010. - 189 p. - ISBN 9788475566887. 15,90 €
NEWTON VERRIER, Nancy. - El niño adoptado : comprender la herida primaria. Albesa, 2010. - 246 p. - ISBN 9788493441647. 24,00 €
ROVIRA, Bru. - Vidas sin fronteras. - Viceversa, 2010. - 318 p. - (Viceversa singular). ISBN 9788492819386. 16,00 €

X18

37 Educació
CABEZUDO, Diana. - Estudiar en el extranjero : una guía para aprender y
disfrutar al máximo de la experiencia. - Pirámide, 2010. - 279 p. - ISBN
9788436823967. 14,00 €
GISPERT, Dolors. - Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Graó, 2010. - 251 p. - (Escuela inclusiva). - ISBN 9788478279128. 17,90 €

Historia y perspectiva actual de la educación infantil / Carmen Sanchidrián, Julio
Ruiz Berrio (coords.) ; C. Colmenar .. [et al.]. - Graó, 2010. - 431 p. - (Biblioteca de
infantil). - ISBN 9788478279364. 19,20 €
MARTÍNEZ I TORRES, Mercè; GUIRADO SERRAT, Àngel. - Alumnado con altas
capacidades. - Graó, 2010. - 186 p. - (Escuela inclusiva). - ISBN 9788478279425.
15,40 €

Ordinadors a les aules : la clau és la metodologia / Carme Barba, Sebastià Capell
(coords.) ; J. Adell ... [et.al.]. - Graó, 2010. - 273 p. 9788478279326. 25,00 €

(Biblioteca de Guix). - ISBN

PUELLES BENÍTEZ, Manuel de. - Educación e ideología en la España
contemporánea. - 5a ed. - Tecnos, 2010. - 447 p. - (Ventana abierta). - ISBN
9788430950614. 25,00 €
REYES I LÓPEZ, Lara. - Tècniques d'estudi : aprèn a estudiar de manera ràpida i
senzilla. - Malhivern, 2010. - 115 p. - (Autoajuda). - ISBN 9788493612757. 12,00 €
ROMAIN, Trevor. - Anti-bullying : descubrir el acoso escolar y combatirlo. - Oniro,
2010. - 95 p. - (El niño y su mundo). - ISBN 9788497544412. 11,00 €
TIBA, Içami. - Adolescentes : quien ama educa. - Aguilar, 2010. - 278 p. - ISBN
9788403100978. 18,00 €
UNTURBE FERNÁNDEZ, Aurora; ARENAS FONOLLOSA, Ma. del Carmen. - Manual
imprescindible de Internet como recurso educativo. - Anaya Multimedia, 2010. 399 p. - (Manual imprescindible). - ISBN 9788441528116. 25,40 €

39 Etnologia. Folklore
CONNOR, Pat. - Con quién no casarte : todo lo que debes saber para elegir al
marido ideal. - Ediciones B, 2010. - 195 p. - (No ficción). - ISBN 9788466645256.
15,00 €

Las mejores preguntas y respuestas : Muy Interesante. - Reimpr. - Grijalbo : Muy
Interesante, 2010. - 219 p. - ISBN 9788425343490. 19,90 €
LOMANA, Carmen. - Los diez mandamientos de la mujer 11 : todo lo que debes
saber sobre la elegancia, el estilo y el saber estar. - Espasa, 2010. - 211 p. ISBN 9788467034738. 17,90 €
MACKENZIE, Mairi. - ...Ismos : para entender la moda. - Turner, 2010. - 159 p. ISBN 9788475069555. 15,00 €

X19

MUÑOZ BODA, Mª Soledad. - Protocolo y relaciones públicas. - Paraninfo, 2010. 316 p. - ISBN 9788497327916. 24,00 €
TOJA, Olivia. - El arte de vivir de las perezosas. - Elipse, 2010. - 266 p. - (El club de
las perezosas). - ISBN 9788493664992. 12,00 €
ZAMORA NEVADO, Manuel Jesús. - Vampiros : guía de supervivencia : protección
media contra los señores de la noche. - Berenice, 2010. - 256 p. - ISBN 978-8496756-74-8. 14,50 €

X 5 Ciències pures
5/6 Ciència i tècnica
Gran atlas de la ciencia. - Enciclo, 2009. - 16 v. - ISBN 9781593398453. 250,00 €
LESENS, Colette. - La odisea del doctor Hahnemann : primer periodo 1755-1796.
- Laertes, 2010. - 226 p. - (Camelot). - ISBN 9788475846958. 18,00 €
MOSTERÍN, Jesús; TORRETTI, Roberto. - Diccionario de lógica y filosofía de la
ciencia. - 2a ed. - Alianza, 2010. - 692 p. - (Alianza diccionarios). - ISBN
9788420682990. 45,00 €
ROBINSON, Andrew. - Einstein : cien años de relatividad. - Blume, 2010. - 256 p. ISBN 9788480768825. 30,00 €

50 Medi ambient
Cambio global : impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra /
coord.: Carlos M. Duarte. - 2a ed., ampl. - CSIC : Los Libros de la Catarata, 2009. - 252 p.
- (Divulgación). - ISBN 9788400089153. 18,00 €
MARTÍNEZ ALIER, Joan. - El ecologismo de los pobres: conflictos ecológicos y
lenguajes de valoración. - 3a ed., ampl. - Icaria, 2009. - 368 p. - (Antrazyt). - ISBN
9788474267433. 19,00 €

51 Matemàtica
CAPÓ DOLZ, Miquel. - Juega con los números : ¡el libro más divertido para toda
la familia!. - CEAC, 2010. - 189 p. - (Tiempo libre). - ISBN 9788432920622. 15,00 €

Enigmas y juegos de ingenio : para romperte la cabeza. - Grijalbo, 2010. - 303 p.
- ISBN 9788425344343. 19,90 €
GRACIÁN, Enrique. - Los números primos : un largo camino al infinito. - RBA,
2010. - 143 p. - (RBA divulgación). - ISBN 9788498678185. 15,00 €

X20

LARSON, Roland E.. - Cálculo. - 9a ed. - McGraw-Hill, 2010. - 2 v. - ISBN
9786071502735. 114,00 €

Métodos numéricos para la física y la ingeniería / Luis Vázquez Martínez ... [et al.].
- McGraw-Hill, 2009. - 311 p. - ISBN 9788448166021. 35,00 €
Probabilidad y estadística / Murray R. Spiegel ... [et al.] ; revisión técnica: Raúl Gómez
Castillo, Hever Honorato Cervantes. - 3a ed. - McGraw-Hill, 2010. - 425 p. - (Schaum). ISBN 9786071502704. 49,00 €

52 Astronomia
SUTHERLAND, Paul. - ¿Qué ha sido de Plutón? : el nuevo Sistema Solar. Océano Ámbar, 2010. - 160 p. - ISBN 9788475566566. 21,50 €

53 Física
Çengel, Yunus A. - Termodinámica. - McGraw-Hill, 2009. - 1008 p. + 1 DVD. - ISBN
9789701072868. 67,00 €

54 Química
ATKINS, P. W.; PAULA, Julio de. - Química física. - 8a ed. - Médica Panamericana,
2009. - 1064 p. - ISBN 9789500612487. 80,00 €
CHANG, Raymond. - Química / revisión técnica: Rodolfo Álvarez, Silvia Ponce, Roza
Zugazagoitia. - 10a ed. - McGraw-Hill, 2010. - 1085 p. - ISBN 9786071503077. 76,00 €

55 Geologia. Meteorologia
BUFORN PEIRÓ, Elisa. - Problemas resueltos de geofísica. - Pearson Educación,
2010. - 357 p. - ISBN 9788483226490. 35,00 €
CAPARRÓS, Martín. - Contra el cambio : un hiperviaje al apocalipsis climático. Anagrama, 2010. - 278 p. - (Crónicas Anagrama). - ISBN 9788433925916. 19,00 €

Terremotos : cuando la Tierra tiembla / coord.: Arantza Ugalde Aguirre. - CSIC : Los
Libros de la Catarata, 2009. - 196 p. - (¿Qué sabemos de?). - ISBN 9788483194683.
17,00 €

57 Biologia
MUREN, Dominic. - El guerrero ecológico : cómo proteger al planeta con
sabiduría. - Océano Ámbar, 2010. - 144 p. - ISBN 9788475566535. 9,90 €
TUDGE, Colin. - El eslabón : la historia del fósil de primate más antiguo del
mundo. - Debate, 2010. - 283 p. - (Ciencia). - ISBN 9788483068779. 21,90 €

X21

Vida : la ciencia de la biología / David Sadava ... [et al.]. - 8a ed. - Médica
Panamericana, 2009. - 1251 p. - ISBN 9789500682695. 75,00 €

58 Botànica
BIELLI, Ettore. - El gran libro de las setas : guía práctica para conocer e
identificar todas las setas. - 3a ed. - Planeta, 2010. - 319 p. - (Geoplaneta). - ISBN
9788408094180. 23,00 €
ESTÉVEZ, Marc. - El secret dels rovellons : 32 rutes màgiques per trobar els
millors bolets. - Ara Llibres, 2010. - 174 p. - ISBN 9788492907632. 19,00 €
LEONI, Gianernesto; FERRERI, Bartolomeo. - Buscador de setas : guía de campo :
cómo reconocer las mejores setas comestibles. - De Vecchi, 2010. - 128 p. + 1
pòster. - ISBN 9788431550011. 12,90 €

59 Zoologia
ELOSEGI IRURTIA, Migel Mari. - El oso pardo en los Pirineos. - Lynx, 2010. - 272 p.
- (Descubrir la naturaleza). - ISBN 9788496553569. 22,00 €

X 6 Ciències aplicades
61 Medicina i salut
BANIEL, Anat. - Movimiento consciente : despertar la mente para recuperar la
vitalidad / ilustraciones de David Gerstein. - Urano, 2010. - 314 p. - ISBN
9788479537302. 13,30 €
BARON-COHEN, Simon. - Autismo y Síndrome de Asperger. - Alianza, 2010. - 204
p. - (Alianza psicología). - ISBN 9788420669410. 18,00 €
BERDONCES, Josep Lluís. - Gran enciclopedia de las plantas medicinales. Océano, 2010. - 2 v. - ISBN 9788449440861. 149,00 €
BERMAN, Laura. - Sexo. - Larousse, 2010. - 255 p. - ISBN 9788480169011. 24,00 €
BRANTLEY, Jeffrey. - Calmar la ansiedad : descubre cómo el mindfulness puede
liberarte del miedo y la angustia. - Oniro, 2010. - 238 p. - (El árbol de la vida). ISBN 9788497544511. 20,00 €
CERVERA, Pilar. - Alimentación y dietoterapia : nutrición aplicada en la salud y
la enfermedad. - 4a ed. - McGraw-Hill Interamericana, 2010. - 420 p. - ISBN
9788448602383. 53,00 €
CLARK, Carolyn Chambers. - Vivir bien la menopausia : consejos para mantener
tu bienestar. - Paidós, 2010. - 316 p. - (Cuerpo y salud). - ISBN 9788449323935.
23,50 €

X22

DAMASIO, Antonio. - I el cervell va crear l'home : sobre com el cervell va generar
emocions, sentiments, idees i el jo. - Destino, 2010. - 527 p. - (L'àncora). - ISBN
9788497101387. 23,50 €
També s'ha editat en castellà.

Educar i créixer en salut : el paper de pares i educadors en la prevenció dels
trastorns alimentaris / Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios ; edició: Jorge
Martínez Fernández ... [et al.]. - Marge, 2010. - 124 p. - (Vitae). - ISBN 9788492442836.
14,75 €

GAZZANIGA, Michael S. - ¿Qué nos hace humanos? : la explicación científica de
nuestra singularidad como especie. - Paidós, 2010. - 471 p. - (Transiciones). ISBN 9788449324079. 27,00 €
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Julio. - Breve historia del cerebro. - Crítica, 2010. - 332 p. (Drakontos). - ISBN 9788498921151. 24,00 €
MAYES, Kathleen. - La osteoporosis : cómo aliviar los síntomas y vivir mejor. Oniro, 2010. - 219 p. - (Terapias naturales). - ISBN 9788497544825. 12,90 €
MONÉS XIOL, Joan. - Comprender los síntomas y enfermedades del intestino. Amat, 2010. - 167 p. - (El médico en casa). - ISBN 9788497353427. 12,00 €
ORTEGA PÉREZ, Arturo. - Primers auxilis : adaptat a les recomanacions ILCOR
2005. - Altamar, 2010. - 151 p. - (Mòdul transversal). - ISBN 9788496334861. 24,00 €
PALOMEQUE, Isabel. - Alta sensibilitat / col·laboració de Mònica Garcia Massagué. Edicions 62, 2010. - 138 p. - (Éxits). - ISBN 9788429767254. 16,95 €
SACKS, Oliver. - Migranya. - La Magrana, 2010. - 400 p. - (Els orígens). - ISBN
9788482649979. 24,00 €
SANZ, Víctor-Javier. - La homeopatía : ¡vaya timo!. - Laetoli, 2010. - 158 p. - (¡Vaya
timo!). - ISBN 9788492422180. 16,00 €
SARADANANDA, Swami. - El arte de respirar bien : ejercicios para la armonía, la
felicidad y la salud. - Blume, 2010. - 160 p. - ISBN 9788480768771. 19,00 €
SCHÜNKE, Michael; SCHULTE, Erik ; SCHUMACHER, Udo. - Prometheus : texto y
atlas de anatomía. - 2a ed. - Médica Panamericana, 2010. - 3 v. - ISBN
9788498353839. 240,00 €
STANKOVIC, Miroslava; STEIDLE, Silvia. - El arte del baño : más de 40 recetas de
ISBN
baño y la mejor selección musical. - Océano, 2010. - 68 p. 9788475566580. 12,00 €
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. - Principios de anatomía y fisiología. 4a reimpr. - Médica Panamericana, 2010. - 1154 p. + 1 CD-ROM. - ISBN
9789687988771. 85,00 €
VASEY, Christopher. - La fiebre : tu gran aliada. - Obelisco, 2010. - 133 p. - (Salud y
vida natural). - ISBN 9788497776417. 10,00 €

X23

62 Enginyeria. Mecànica
BEER, Ferdinand P. - Mecánica vectorial para ingenieros : dinámica. - 9a ed. McGraw-Hill, 2010. - 736 p. - ISBN 9786071502612. 55,00 €
DUQUE, Juan P. - Biotecnología : panorámica de un sector. - Netbiblo, 2010. 109 p. - (Pocket Innova). - ISBN 9788497454858. 19,50 €
FERNÁNDEZ SALGADO, José Mª. - Compendio de energía solar : fotovoltaica,
térmica y termoeléctrica : adaptado al Código Técnico de la Edificación y al
nuevo RITE. - Mundi-Prensa, 2010. - 542 p. - ISBN 9788496709515. 52,00 €

Mecánica vectorial para ingenieros : estática / Ferdinand P. Beer ... [et al] ; revisión
técnica: Javier León Cárdenas. - 9a ed. - McGraw-Hill, 2010. - 625 p. 9786071502773. 51,00 €

ISBN

Narcís Monturiol : catàleg de l'exposició / coordinador de l'edició: Antoni Roca
Rosell i Yolanda Hernández. - Sociedad Estatal de Commemoraciones Estatales ;
museuEmpordà ; Museu Marítim de Barcelona, 2009. - 2 v. + 1 CD. - ISBN
9788492827084. 20,00 €
Editat en el marc de l'Any Monturiol per celebrar el 150 aniversari de l'Ictineu.

RAY, John; JOHNSON, Sean. - Desarrollo de aplicaciones para iPhone. - Anaya
Multimedia, 2010. - 784 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441527959. 65,00 €
SALMERI, Alessandro. - Cómo hacer nudos. - De Vecchi, 2010. - 63 p. - (Para hacerlo
tú mismo). - ISBN 9788431542238. 3,90 €
SERENA DOMINGO, Pedro A. - La nanotecnología. - Los Libros de la Catarata : CSIC,
2010. - 134 p. - (¿Qué sabemos de?). - ISBN 9788400091699. 12,00 €

63 Agricultura. Ramaderia. Pesca. Animals domèstics
GÓMEZ FERRÁN, Anna. - Peluquería canina : técnicas y consejos. - De Vecchi,
2010. - 152 p. - ISBN 9788431542191. 17,50 €
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique. - Manual de extinción de grandes y peligrosos
incendios forestales : técnicas eficaces y seguras. - Mundi-Prensa, 2010. - 159 p.
- ISBN 9788484764076. 28,00 €
O'SULLIVAN, Caterina. - Border Collie. - Hispano Europea, 2010. - 96 p. - (Nuevas
guías perros de raza). - ISBN 9788425519475. 9,90 €
SCHLEGL-KOFLER, Katharina. - Jugar con el perro y adiestrarlo. - Hispano Europea,
2010. - 64 p. - (Manuales mascotas en casa). - ISBN 9788425519529. 8,90 €
TOOGOOD, Alan. - Enciclopedia de la propagación de plantas : árboles de
jardín, arbustos y plantas, trepadoras, vivaces, anuales y bienales... / Royal
Horticultural Society. - Reimpr. - Blume, 2010. - 320 p. - ISBN 978-84-8076-680-7.
34,90 €

WILKE, Hartmut. - Las tortugas. - Hispano Europea, 2010. - 144 p. - (Serie premium). ISBN 9788425519192. 15,00 €

X24

641 Alimentació
4x20 : cocina imaginativa para presupuestos ajustados. - Temas de Hoy : Canal
Cocina, 2010. - 335 p. - (Cocina). - ISBN 9788484608905. 23,00 €
ASTI, Fabio; PRANDONI, Anna. - Locos por ... los helados : más de 100 recetas,
del tradicional helado de crema a los sorbetes más originales. - De Vecchi,
2010. - 191 p. - ISBN 9788431542160. 13,90 €
BELLSOLÀ, Anna. - Pan en casa : del horno al corazón. - Océano Ámbar, 2010. 215 p. - ISBN 9788475566788. 24,50 €
BORREL, Marie. - Mi cocina para el sueño : 20 productos esenciales, 40 recetas
sencillas y apetitosas : la alimentación, fuente de salud. - Hispano Europea,
2010. - 127 p. - (Mi cocina). - ISBN 9788425519406. 10,90 €
BOUÉ, Vincent; DELORNE, Hubert. - Enciclopedia de la gastronomía francesa. Blume, 2010. - 511 p. + 1 DVD-ROM. - ISBN 9788480768863. 49,90 €
LECHUGA LÓPEZ, Dani. - La cocina de la carne. - RBA, 2010. - 175 p. - ISBN
9788498678390. 27,00 €
LIGEON, Catherine. - La cocina : trucos y consejos para cada día. - Hispano
Europea, 2010. - 93 p. - (Guías de la vida ecológica). - ISBN 9788425519420. 9,50 €
MARTÍN, Pedro. - Los mejores pintxos de Donostia. - 9a ed. - Ttarttalo, 2009. - 182
p. - ISBN 9788480919043. 19,00 €

Más de 700 recetas fáciles, sanas y ligeras para mantener la línea / selección y
edición de recetas: Ana Gallo. - RBA, 2010. - 400 p. - ISBN 9788498678420. 17,00 €
ORTEGA, Simone. - 1080 recetas de cocina. - Nueva ed. - Alianza, 2010. - 1151 p. ISBN 9788420682303. 20,00 €
STEINBERGER, Michael. - Au revoir : comida, vino y el final de Francia. Tendencias, 2010. - 316 p. - ISBN 9788493696139. 18,00 €
WEBER-LAMBERDIÈRE, Manfred. - Ferran Adrià : el mag d'elBulli. - Aguilar, 2010.
- 223 p. - ISBN 9788403101012. 20,00 €

643/649 Gestió domèstica
FEENSTRA, Coks. - ¿Por qué llora mi bebé? : el significado del llanto infantil y
(Vivir mejor). - ISBN
sus remedios. - Temas de Hoy, 2010. - 252 p. 9788484608943. 16,50 €
GILLMAN, Claire. - Bebés-bio : ecoguía de educación : de 0 a 3 años. - Océano,
2010. - 160 p. - ISBN 9788475566672. 19,90 €
GUIBERT BRUSSEL, Cécile. - Bebés y niños : trucos y consejos para cada día. Hispano Europea, 2010. - 93 p. - (Guías de la vida ecológica). - ISBN 9788425519390.
9,50 €

X25

RAMOS-PAÚL, Rocío; TORRES CARDONA, Luis. - Mi hijo no me come : el método
para enseñar a comer. - Aguilar, 2010. - 167 p. - ISBN 9788403101104. 17,00 €
ROGNONI, Patrizia. - El cuidado de la ropa : cómo limpiar todo tipo de prendas,
repararlas y eliminar las manchas. - De Vecchi, 2010. - 64 p. - (Mantener la casa a
coste cero). - ISBN 9788431542092. 4,90 €
ROGNONI, Patrizia. - La limpieza integral de la casa : trucos y consejos para
limpiar a fondo hasta el último detalle. - De Vecchi, 2010. - 62 p. - (Mantener la
casa a coste cero). - ISBN 9788431542085. 4,90 €

65 Organització d'empreses. Comunicació
AGUILÁ, José; MONGUET, Josep Mª. - Por qué algunas empresas tienen éxito y
otras no : modelos de negocio, ideas clave y herramientas para innovar. Deusto, 2010. - 429 p. - (Management Deusto). - ISBN 9788423427772. 19,95 €
BIZCARRONDO, Gema; URRUTIA, Hernán. - Escribir y editar : guía práctica para la
redacción y edición de textos / edición a cargo de Javier Torres Ripa. - Universidad
de Deusto, 2010. - 374 p. - (Letras). - ISBN 9788498302349. 20,00 €
COSSU, Matteo. - Usted está aquí : diseño de señaléctica. - Maomao, 2010. - 255
p. - ISBN 9788496805613. 40,00 €
CRAWFORD, Matthew B. - Con las manos o con la mente : sobre el valor de los
trabajos manuales e intelectuales. - Empresa Activa, 2010. - 251 p. - (Nuevos
paradigmas). - ISBN 9788492452545. 14,00 €

El MBA de ESADE : todos los conocimientos para alcanzar el éxito
profesional / edición a cargo de Gloria Batllori. - Planeta, 2010. - 656 p. - ISBN
9788408094494. 55,00 €
GÓMEZ-TARRAGONA, Daniel. - Marketing editorial : cómo satisfacer las
necesidades de los lectores de libros. - Pirámide, 2010. - 229 p. - (Marketing
sectorial). - ISBN 9788436823707. 17,00 €
KERIN, Roger A. - Marketing. - 9a ed. - McGraw-Hill, 2009. - 745 p. 9789701072813. 55,00 €

ISBN

La responsabilidad social empresarial : oportunidades estratégicas,
organizativas y de recursos humanos / coordinadores: Ana Moreno, Luis Miguel
Uriarte, Gabriela Topa. - Pirámide, 2010. - 299 p. - (Economía y empresa). - ISBN
9788436823660. 22,00 €

L'estil Quaderns Crema : trenta anys d'edició independent, 1979-2009 / edició
de Julià Guillamon. - Quaderns Crema, 2010. - 109 p. - ISBN 9788477274841. 15,00 €
Llibre editat amb motiu de l'exposició celebrada a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, del 12
de maig al 22 de juny de 2010.

Manual imprecindible de gestión de redes en pymes y centros educativos /
Rodrigo Salvador de la Concha ... [et al.]. - Anaya Multimedia, 2010. - 448 p. - (Manual
imprescindible). - ISBN 9788441528192. 25,40 €

X26

NÓVOA, Claudio M. - 9 maneras de triunfar : el éxito empresarial según sus
protagonistas. - Gestió 2000, 2010. - 220 p. - ISBN 9788498750751. 18,00 €

Pla general d'infraestructures i serveis de la mobilitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2010. 183 p. - ISBN 9788439383529. 20,00 €
Plan general de contabilidad y de PYMES 2008 : Reales decretos 1514/2007 y
1515/2007, de 16 de noviembre. - 4a ed. - Pirámide, 2010. - 480 p. - (Economía y
empresa). - ISBN 9788436823851. 12,90 €

Psicología del trabajo : gestión de los recursos humanos : skill management /
coordinadores: Andrés Cascio Pirri y Carlos Guillén Gestoso. - Ariel, 2010. - 266 p. (Ariel economía y empresa). - ISBN 9788434488465. 24,00 €
SÁEZ TORRECILLA, Ángel. - Contabilidad de costes y contabilidad de gestión :
incluye apéndice al Nuevo Plan General de Contabilidad. - 2a ed., ampl. McGraw-Hill, 2010. - 2 v. - ISBN 9788448170943. 68,00 €
SHARMA, Robin. - El líder que no tenía cargo : una fábula moderna sobre el
liderazgo en la empresa y en la vida. - Grijalbo, 2010. - 264 p. - ISBN
9788425344428. 16,00 €

66/68 Indústries i oficis
BROWN, Carol. - Moda y textiles : guía para gestionar la fabricación y la
industria. - Blume, 2010. - 256 p. - ISBN 9788498014723. 24,90 €
BROWN, Sass. - Eco fashion : moda con conciencia ecológica y social. - Blume,
2010. - 207 p. - ISBN 9788498015010. 29,90 €
CLARKE, Oz. - "Permítame que le hable sobre el vino" : guía para entender y
disfrutar del vino. - Blume, 2010. - 200 p. - ISBN 9788480768924. 14,90 €
DAVIES, Hywel. - Cuadernos de bocetos de diseñadores de moda. - Blume, 2010.
- 204 p. - ISBN 9788498014860. 35,00 €
DONOVAN, Bil. - Dibujo e ilustración de moda : estilos actuales e
internacionales. - Blume, 2010. - 192 p. - ISBN 9788498014693. 29,90 €

Guía Peñín de los vinos de España : 2011 / dirección: José Peñín. - 21a ed. - Pi &
Erre, 2010. - 1320 p. - ISBN 9788495203687. 27,00 €
HALLET, Clive; JOHNSTON, Amanda. - Telas para moda : guía de fibras naturales.
- Blume, 2010. - 208 p. - ISBN 9788498014468. 33,00 €
HESS, Jay. - Diseño gráfico para moda. - Acanto, 2010. - 240 p. 9788495376992. 34,90 €

ISBN

HIDALGO, Marta R. - Todo sobre el diseño de moda hoy. - Maomao, 2010. - 599 p.
- ISBN 9788496805637. 39,95 €

X27

681.3 Informàtica
CASAS LUENGO, Julián. - Manual imprescindible de Access 2010. - Anaya
Multimedia, 2010. - 415 p. - (Manual imprescindible). - ISBN 9788441527812. 25,40 €
CHARTE OJEDA, Francisco. - Manual avanzado de Access 2010. - Anaya
Multimedia, 2010. - 448 p. - (Manual avanzado). - ISBN 9788441528000. 29,20 €
CHARTE OJEDA, Francisco. - Programación con Visual Basic 2010. - Anaya
Multimedia, 2010. - 798 p. - (Programación). - ISBN 9788441528130. 66,50 €

Destripa la red : edición 2011 / María Teresa Jimeno García ... [et al.]. - Anaya
Multimedia, 2010. - 662 p. - ISBN 9788441528109. 48,90 €
GONZÁLEZ LÓPEZ, José Luis. - Comercio electrónico : edición 2010. - Anaya
Multimedia, 2010. - 367 p. - (Guías prácticas). - ISBN 9788441528093. 14,00 €
LLANOS FERRARIS, Diego R.. - Fundamentos de informática y programación en
C. - Paraninfo, 2010. - 364 p. - ISBN 9788497327923. 30,00 €
MCFADDEN, Christine. - Ipad. - Anaya Multimedia, 2010. - 288 p. 9788441528178. 24,50 €

ISBN

MCFARLAND, David Sawyer. - CSS. - Anaya Multimedia, 2010. - 671 p. 9788441527119. 54,60 €

ISBN

MORO VALLINA, Miguel. - Aplicaciones ofimáticas. - Paraninfo, 2010. - 402 p. + 1
CD. - (Sistemas microinformáticos y redes). - ISBN 9788497327947. 33,00 €
NAHMANI, David. - Logic Pro 9 y Logic Express 9. - Anaya Multimedia, 2010. - 416 p.
- (Medios digitales y creatividad). - ISBN 9788441527287. 44,80 €
NIELSEN, Jakob. - Técnicas de Eyetracking para usabilidad web. - Anaya
Multimedia, 2010. - 414 p. - (Diseño y creatividad). - ISBN 9788441527430. 42,50 €
PAZ GONZÁLEZ, Francisco. - Manual imprescindible de Power Point 2010. Anaya Multimedia, 2010. - 399 p. (Manuales imprescindibles). - ISBN
9788441527942. 25,40 €
PLASENCIA LÓPEZ, Zoe. - Outlook 2010. - Anaya Multimedia, 2010. - 304 p. - (Guías
prácticas). - ISBN 9788441527911. 14,00 €
PRESSMAN, Roger S. - Ingeniería del software : un enfoque práctico. - 7a ed. McGraw-Hill, 2010. - 777 p. - ISBN 9786071503145. 53,00 €
REYES RODRÍGUEZ, Antonio Manuel. - Manual imprescindible de AutoCAD 2011.
- Anaya Multimedia, 2010. - 455 p. (Manuales imprescindibles). - ISBN
9788441527980. 25,40 €
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Oscar; BRAVO DE PABLO, Sagrario; TRONCOSO EGEA,
Roberto. - Facebook : aplicaciones profesionales y de empresa. - Anaya
Multimedia, 2010. - 414 p. - (Títulos especiales). - ISBN 9788441526877. 23,50 €
ROSINO ALONSO, Fernando. - Guía visual de Excel 2010. - Anaya Multimedia, 2010. 191 p. - (Guías visuales). - ISBN 9788441527874. 19,00 €

X28

RUBIO PEINADO, Vicente. - Microsoft Project 2010. - Anaya Multimedia, 2010. - 319
p. - (Guías prácticas). - ISBN 9788441528062. 14,00 €
SCOTT PEÑA, Patricia. - Guía visual de Word 2010. - Anaya Multimedia, 2010. - 191
p. - (Guías visuales). - ISBN 9788441521445. 19,00 €
VALDÉS-MIRANDA CROS, Claudia; RAMOS, María Isabel. - Manual imprescindible
de Excel 2010. - Anaya Multimedia, 2010. - 416 p. - (Manual imprescindible). - ISBN
9788441527935. 25,40 €

689 Bricolatge
BERRY, Siân. - ¡Hazlo tú! : 400 proyectos de reparaciones fáciles del hogar. Grijalbo, 2010. - 249 p. - ISBN 9788425345272. 19,90 €
ROGNONI, Patrizia. - Reparaciones y mantenimiento de la casa. - De Vecchi, 2010.
- 59 p. - (Mantener la casa a coste cero). - ISBN 9788431542139. 4,90 €

X 7 Belles arts. Esports
7 Art
COLBERT, François; CUADRADO GARCÍA, Manuel. - Marketing de las artes y la
cultura. - Ariel, 2010. - 284 p. - (Arte y patrimonio). - ISBN 9788434482913. 29,00 €
DANTO, Arthur C. - Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de
la historia. - Paidós, 2010. - 314 p. - (Paidós estética). - ISBN 9788449323492.
18,00 €

DELL, Christopher. - Las setenta grandes obras de arte de la historia. - Blume,
2010. - 304 p. - ISBN 9788498015188. 29,90 €

La imatge de l'artista : gravats antics sobre el món de l'art : exposició del 23
de maig al 12 de juliol de 2008 / comissari i autor del catàleg: Vicenç Furió. Fundació Caixa de Girona, 2008. - 223 p. - ISBN 9788461232604. 32,00 €

Per laberints : catàleg de l'exposició celebrada al CCCB / direcció: Ramon Espelt,
Òscar Tusquets. - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Diputació de
Barcelona, 2010. - 171 p. - ISBN 9788498033922. 15,00 €
També s'ha editat en castellà.

RIVERA DORADO, Miguel. - Dragones y dioses : el arte y los símbolos de la
civilización maya. - Trotta, 2010. - 324 p. - (Paradigmas). - ISBN 9788498791662.
20,00 €

X29

7.05 Disseny
CAMPOS, Cristian. - Nuevo diseño de productos : 90 bocetos digitales. - Maomao,
2010. - 255 p. - ISBN 9788496805507. 40,00 €
HUDSON, Jennifer. - 1000 nuevos diseños y dónde encontrarlos. - Blume, 2010. 352 p. - ISBN 9788498014471. 39,90 €
HUDSON, Jennifer. - Diseños para aprovechar el espacio : estructurales,
compactos, adaptables, ilusorios, multifuncionales, organizativos. - Blume,
2010. - 256 p. - ISBN 9788498014778. 30,00 €
MARISCAL. - Mariscal a la Pedrera : catàleg de l'exposició / coord.: Estudi
Mariscal, Sergi Plans. - Hipòtesi, 2010. - 219 p. - ISBN 9788492721238. 24,00 €
També s'ha editat en castellà.

SEDDON, Tony. - Dirección de arte : proyectos impresos. - Gustavo Gili, 2010. 256 p. - ISBN 9788425223778. 29,90 €

71 Urbanisme
AÑÓN, Carmen; LUENGO, Ana; LUENGO, Mónica. - Jardines de España. - Lunwerg,
2010. - 215 p. - (Medium). - ISBN 9788497856232. 14,50 €
LÓPEZ TRIGAL, Lorenzo. - Diccionario de términos sobre la ciudad y lo urbano. Biblioteca Nueva, 2010. - 421 p. - ISBN 9788499400891. 28,00 €
MARSAL, Maria Lluïsa. - La cosa pública i l'urbanisme, o, Per què tenim els
equipaments que tenim. - Pagès, 2010. - 278 p. - ISBN 9788497799638. 22,00 €
NORWICH, John Julius. - Las setenta grandes ciudades de la historia. - Blume,
2010. - 304 p. - ISBN 9788498015119. 29,90 €

Star landscapae architects = Las estrellas del paisajismo y del land art / eds.:
Francesc Zamora Mola, Julio Fajardo. - Loft, 2010. - 591 p. - ISBN 9788492463534.
40,00 €

Urban identity / editor, concept and project director: Josep Ma. Minguet. - Instituto
Monsa de Ediciones, 2010. - 95 p. - ISBN 9788496429444. 9,95 €
Text en anglès i castellà.

72 Arquitectura
BELL, Jonathan. - La nueva casa funcional : diseños y procesos sostenibles con
una estética directa y franca. - Blume, 2010. - 240 p. - ISBN 9788498014938.
39,90 €

CHING, Francis D. K. - Arquitectura : forma, espacio y orden. - Gustavo Gili, 2010. 430 p. - ISBN 9788425223440. 35,00 €

Construir la arquitectura : del material en bruto al edificio : un manual / ed.:
Andrea Deplazes. - Gustavo Gili, 2010. - 555 p. - ISBN 9788425223518. 55,00 €

X30

DERNIE, David. - El dibujo en arquitectura : técnicas, tipos, lugares. - Blume,
2010. - 208 p. - ISBN 9788498014884. 29,90 €

Façades = Fachadas / editor, concept and project director: Josep Maria Minguet. Monsa, 2010. - 223 p. - ISBN 9788496096967. 24,90 €
GUZOWSKI, Mary. - Energía cero : arquitectura contemporánea : estética y
tecnología con estrategias y dispositivos de ahorro y generación de energía
alternativos. - Blume, 2010. - 208 p. - ISBN 9788498014808. 39,90 €
MONEO, Rafael. - Rafael Moneo : apuntes sobre 21 obras / con fotografías de
Michael Moran ; edición a cargo de Laura Martínez de Guereñu. - Gustavo Gili, 2010. 659 p. - ISBN 9788425223624. 65,00 €
PUIG I TÀRRECH, Armand. - La Sagrada Família segons Gaudí : comprendre un
símbol. - Pòrtic, 2010. - 275 p. - (Pòrtic visions). - ISBN 9788498091588. 17,50 €
SANS I TRAVÉ, Josep Maria. - El Monestir de Santa Maria de Vallbona : història,
monaquisme i art. - Pagès, 2010. - 288 p. - ISBN 9788497799058. 15,00 €

Small restaurants = Mini restaurantes. - Monsa, 2010. - 255 p. - (Architecture
details). - ISBN 9788496823242. 25,00 €

73 Escultura. Ceràmica
Diccionario de numismática / Autores: Carmen Alfaro Asins, Carmen Marcos Alonso,
Paloma Otero Morán ... [et al.]. - Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica,
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2009. - 461 p. (Domus). - ISBN 9788481814057. 24,00 €
SEECHARRAN, Vannetta. - Técnicas de joyería contemporánea. - Acanto, 2010. 160 p. - ISBN 9788495376985. 24,90 €

74 Dibuix. Artesanies. Interiorisme
Brújula para tebeos : terapias de choque desde la Comicteca / idea y textos de
las reseñas: Vicente Funes ; Biblioteca Regional de Murcia. - Biblioteca Regional de
Murcia, 2010. - 128 p.
Podeu demanar l’edició impresa de la guia de lectura de còmics a la Biblioteca Regional de Murcia.
Disponible a: http://estaticocultura.carm.es/wbr/home/FIC20101006_021004.pdf

GUIRAL, Antoni. - By Vázquez : 80 años del nacimiento de un mito. - Ediciones B,
2010. - 176 p. - ISBN 9788466644204. 25,00 €

La biblia del manga : técnicas, trucos y estilos / textos: Ikari Studio. - Maomao,
2010. - 479 p. - ISBN 9788496805606. 30,00 €
NORIKO, Ater. - Aprende a dibujar manga : 3 : Fantasía. - Dolmen, 2010. - 112 p. ISBN 9788492458851. 15,00 €
PORCEL, Pedro. - Tragados por el abismo : la historia de aventuras de España. Edicions de Ponent, 2010. - 484 p. - ISBN 9788496730533. 45,00 €

X31

SANCHIS, Vicent. - Tebeos mutilados. - Ediciones B, 2010. - 176 p. 9788466644211. 25,00 €

ISBN

SANTIAGO, José Andrés. - Manga : del cuadro flotante a la viñeta japonesa. - Dx5
Digital & Graphic, 2010. - 598 p. - ISBN 9788461416660. 40,00 €

745/749 Artesanies. Interiorisme
AZZITÀ, Emanuele. - Papiroflexia. - De Vecchi, 2010. - 63 p. - ISBN 9788431542245.
3,90 €

DELHEZ, Heike. - Bisutería con cuentas delicas y cuentas de cristal swarovski :
con la técnica punto de peyote paso a paso. - Drac, 2010. - 48 p. - ISBN
9788498741117. 9,00 €
WOOD, Ashley. - Directorio de origami. - Acanto, 2010. - 192 p. 9788495376954. 14,90 €

ISBN

75 Pintura
BARRON, Gill. - Guía completa de pintura acrílica. - Acanto, 2010. - 176 p. - ISBN
9788495376978. 24,90 €
DWIGHT, Jane. - Manual de pintura china : 200 motivos con instrucciones
ilustradas paso a paso. - Acanto, 2010. - 256 p. - ISBN 9788495376756. 24,00 €
GOGH, Vincent Van. - Cartes a Theo / selecció de fragments, anotacions i traducció del
francès per Xavier Marzal i Doménech. - Tres i quatre, 2010. - 322 p. - (Grans idees). ISBN 9788475028156. 14,50 €
LÓPEZ, Antonio. - Antonio López : dibujos / textos de Antonio López y Francisco
Calvo Serraller. - TF Editores, 2010. - 213 p. - ISBN 9788492441044. 55,00 €
PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio. - Pintura barroca en España 1600 - 1750 /
edición actualizada por Benito Navarrete Prieto. - 6a ed., act. - Cátedra, 2010. - 553 p. (Manuales arte Cátedra). - ISBN 9788437626840. 30,00 €
RENOIR, Pierre-Auguste. - Pasión por Renoir : la colección del Sterling and
Francine Clark Art Institute, Museo del Prado 19 octubre 2010-6 febrero 2011.
- Museo Nacional del Prado, 2010. - 140 p. - ISBN 9788484802044. 19,50 €

77 Fotografia
ABBOTT, Berenice. - Berenice Abbott. - Lunwerg, 2010. - 140 p. - (Photo poche). ISBN 9788497856539. 12,50 €
ANDERSON, Christopher. - Capitolio. - RM Verlag, 2009. - 132 p. 9788492480579. 46,00 €

ISBN

BALSELLS, Sandra. - Gervasio Sánchez : pasión y memoria. - La Fábrica, 2010. 84 p. - (Photobolsillo). - ISBN 9788492841158. 12,50 €

X32

CARTIER-BRESSON, Henri. - El siglo moderno / edición de Peter Galassi ; The
Museum of Modern Art, New York. - La Fábrica, 2010. - 375 p. ISBN
9788492841219. 58,00 €
FREEMAN, Michael. - La exposición perfecta : guía profesional para captar las
mejores fotografías digitales. - Blume, 2010. - 192 p. - ISBN 9788480768801.
24,90 €

GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. - Las fotos que hicieron historia : 1900-2009 :
el futuro ha llegado. - JdeJ, 2009. - 239 p. - ISBN 9788493719784. 30,00 €
GILI, Marta. - Humberto Rivas : la desnudez original. - La Fábrica, 2010. - 96 p. (Photobolsillo). - ISBN 9788495183118. 12,50 €
KELBY, Scott. - Exprime la fotografía digital : 3. - Anaya Multimedia, 2010. - 215 p. ISBN 9788441526761. 17,50 €
MARTIN SAINT LEON, Pascal; LOUP PIVIN, Jean. - Jean Depara : Kinshasa, noche y
día : 1951-1975. - La Fábrica, 2010. - 98 p. - (Photobolsillo). - ISBN 9788492841639.
12,50 €

MUÑOZ, Isabel. - Isabel Muñoz : obras maestras. - La Fábrica, 2010. - 382 p. (Obras maestras). - ISBN 9788492841271. 58,00 €
NAVARRO, Fructuoso. - Fotografía de alto rango dinámico. - Anaya Multimedia,
2010. - 414 p. - ISBN 9788441527584. 37,40 €

78 Música
ASHTON, Adrian. - Curso completo de bajo eléctrico : guía práctica y completa
para dominar el bajo eléctrico. - Parramón, 2010. - 254 p. - ISBN 9788434235809.
35,00 €

BADDELEY, Gavin. - Mundo gótico : un viaje por una cultura fascinante. - Ma Non
Troppo, 2010. - 240 p. - (Tendencias). - ISBN 9788496924895. 19,50 €
DESTRUYE, Joni. - Que pagui Pujol!: una crònica punk de la Barcelona dels 80. La ciutat invisible, 2010. - 190 p. - ISBN 9788493833206. 19,00 €

Diccionario enciclopédico de la música / coord.: Alison Latham. - Fondo de Cultura
Económica, 2010. - 1685 p. - ISBN 9786071600202. 140,00 €
GRIMALDOS, Alfredo. - Historia social del flamenco. - Península, 2010. - 315 p. (Atalaya). - ISBN 9788499420462. 24,90 €
GUERRERO, Manuel. - Carles Santos Visca el piano!. - L'autor, 2010. - 496 p. ISBN 97884965403911. 34,62 €
HILBURN, Robert. - Desayuno con John Lennon y otras crónicas para la historia
del rock. - Turner, 2010. - 314 p. - (Noema). - ISBN 9788475069357. 23,00 €
MERCADÉ, Xavier. - Freaks, la cara oculta del rock. - Quarentena, 2010. - 96 p. ISBN 9788493788063. 22,00 €

X33

MEZZROW, Mezz ; WOLFE, Bernard. - Really the blues. - Acuarela, 2010. - 415 p. (Recorridos). - ISBN 9788477742050. 22,00 €
REGAZZONI, Cesar. - Aprende a tocar teclados. - De Vecchi, 2010. - 172 p. + 1 CD.
- ISBN 9788431550233. 17,00 €
RICHARDS, Keith. - Vida. - Global Rhythm, 2010. - 518 p. - ISBN 9788499420806.
24,00 €

RODA, Francesco. - Aprende a tocar la guitarra clásica. - De Vecchi, 2010. - 159 p.
+ 1 DVD. - ISBN 9788431550240. 17,00 €
ROGAN, Johnny. - Morrissey & Marr : la alianza rota : la historia definitiva de
The Smiths. - T&B Editores, 2010. - 339 p. - ISBN 9788492626700. 24,00 €
ROSSET LLOBET, Jaume; ODAM, George. - El cuerpo del músico : manual de
mantenimiento para un máximo rendimiento / Guildhall School of Music & Drama.
- Paidotribo, 2010. - 118 p. - ISBN 9788499100333. 27,00 €
SAID, Edward W. - Música al límite : tres décadas de ensayos y artículos
musicales. - Debate, 2010. - 430 p. - ISBN 9788483068656. 23,90 €
VALSECA, Antonio. - Max Cavalera : la voz de los sin voz. - Quarentena, 2010. 328 p. - ISBN 9788493788056. 24,00 €

79 Espectacles. Arts escèniques. Jocs
ALONSO, Juan Luís. - Veinteañeros : generación con química. - Absalon, 2010. 231 p. - ISBN 9788493807443. 20,00 €
CALVET I BARBAL, Carme. - La classe de ballet : els meus mestres. - Pagès, 2010.
- 87 p. - ISBN 9788497799812. 12,00 €
FELICES, Raúl. - Catalunya taurina : una historia de la tauromaquia catalana
desde la Edad Media a nuestros días. - Bellaterra, 2010. - 412 p. - (Muletazos). ISBN 9788472904897. 30,00 €
KARPOV, Anatolij ; MATSUKÉVICH, Anatoli. - La estrategia en el ajedrez : cómo
valorar posiciones y trazar planes. - Hispano Europea, 2010. - 206 p. - (Jaque
mate). - ISBN 9788425519215. 17,90 €
PONCE, Àngels. - 52 fines de semana con los nietos : juegos y actividades
divertidas para pequeños y mayores. - CEAC, 2010. - 158 p. - ISBN
9788432920639. 15,00 €

791.4 Cinema
BREU, Ramón. - El documental como estrategia educativa : de Flaherty a
Michael Moore, diez propuestas de actividades. - Graó, 2010. - 207 p. (Biblioteca de aula). - ISBN 9788478279081. 18,00 €

X34

CAPARRÓS LERA, J. M.; CRUSELLS, Magí. - 100 documentales para explicar
historia : de Flaherty a Michael Moore. - Alianza, 2010. - 262 p. - ISBN
9788420682228. 18,50 €
CASTRO, Antonio. - Las películas de Almodóvar. - JC Clementine, 2010. - 335 p. (Directores de cine). - ISBN 9788489564664. 19,00 €
CHANDLER, Charlotte. - Katharine Hepburn : la biografía. - Cúpula, 2010. - 306 p. ISBN 9788448068165. 22,00 €
GODARD, Jean-Luc. - Pensar entre imágenes : conversaciones, entrevistas,
presentaciones y otros fragmentos. - Intermedio, 2010. - 508 p. - ISBN
9788461415472. 20,00 €
LOSILLA, Carlos. - François Truffaut: el deseo del cine. - Donostia Kultura, 2010. 318 p. - ISBN 9788489668836. 18,00 €
MARCOS ARZA, Marcos. - Tim Burton. - 3a ed., act. - Cátedra, 2010. - 345 p. - (Signo
e imagen. Cineastas). - ISBN 9788437623511. 12,69 €
MONROE, Marilyn. - Marilyn Monroe : fragmentos / edición de Stanley Buchtal y
Bernard Comment. - Seix Barral, 2010. - 272 p. - ISBN 9788432232022. 28,00 €
PÉREZ RUBIO, Pablo. - Jerry Lewis. - Cátedra, 2010. - 302 p. - (Signo e imagen). ISBN 9788437626901. 14,00 €
TRUFFAUT, François. - El cine según Hitchcock / con la colaboración de Helen Scott.
- 5a ed. - Alianza, 2010. - 425 p. - (El libro de bolsillo. Cine y comunicación). - ISBN
9788420674278. 12,50 €

796 Esports
Adolescencia y deporte : propuestas para un ocio saludable / coordinador:
Miguel Ángel Morales Cevidanes. - Mad, 2010. - 156 p. 9788467627473. 15,00 €

(Psicoeduca). - ISBN

AZANZA, Cristina. - Triatlón con Javier Gómez Noya : técnicas, consejos y claves
del campeón mundial. - Libros Cúpula, 2010. - 226 p. - ISBN 9788448048525.
19,50 €

BORDONI, Bruno Davide. - El gran libro del bodybuilding. - De Vecchi, 2010. - 271
p. - ISBN 9788431550257. 18,00 €
BRANDON, Leigh. - Anatomía & entrenamiento. - Paidotribo, 2010. - 144 p. (Entrenamiento deportivo). - ISBN 9788499100548. 26,00 €
CHÉRET, Bertrand. - Vela ligera : técnicas y sensaciones. - Juventud, 2010. - 640 p.
- (Náutica). - ISBN 9788426135858. 46,00 €
CLARK, Nancy. - La guía de nutrición deportiva de Nancy Clark : el mejor libro
de nutrición para la gente activa. - 2a ed., ampl. - Paidotribo, 2010. - 485 p. (Nutrición). - ISBN 9788499100470. 39,00 €

X35

El gran libro del futbol / escrito por Martin Cloake ... [et al.]. - San Pablo, 2010. - 208
p. - ISBN 9788428535717. 14,90 €
GLOVER, Bob; SHEPHERD, Jack; GLOVER, Shelly-Iynn Florence. - Manual del
corredor : guía para corredores principiantes y de nivel intermedio. - Paidotribo,
2010. - 765 p. - (Artes marciales). - ISBN 9788499100081. 53,00 €
ILL, Lídia; FERNÁNDEZ, Ivan. - Canals equipades, vies ferrades i altres racons
equipats del Parc Natural de Montserrat. - Abadia de Montserrat, 2010. - 200 p. (Cavall Bernat). - ISBN 9788498832525. 24,00 €
JARMEY, Chris. - Teoría y práctica del Taiji Qigong. - Paidotribo, 2010. - 192 p. ISBN 9788499100371. 18,00 €
KLEE, Andreas; WIEMANN, Klaus. - Movilidad y flexibilidad : método práctico de
estiramientos. - Paidotribo, 2010. - 233 p. - (Estiramientos). - ISBN 9788499100616.
28,00 €

MERINO, Alfredo; RUBAYO, José Luís. - 100 clásicas de España : escaladas
imprescindibles. - Desnivel, 2010. - 422 p. - ISBN 9788498291490. 39,00 €

Montserrat : guia senderista : 20 itineraris pel Parc Natural. - Alpina, 2010. - 146
p. + 6 map. - ISBN 9788480903356. 20,00 €
Text en català i castellà.

Muntanyes verges: Mountain Wilderness de Catalunya / coordinadors: Jordi
Quera, Joan Marc Passada. - CIM, 2010. - 215 p. 9788493738020. 24,00 €

(Fites excursionistes). - ISBN

ORTEGO, Enrique. - Raúl : el triunfo de los valores. - Everest, 2010. - 256 p. - ISBN
9788444102535. 20,00 €
PARERA SANS, Valeriano. - Billar : modalidad a la banda. - Hispano Europea, 2010.
- 103 p. - ISBN 9788425519239. 17,50 €
PORTELL RIFÀ, Joan. - Cerdanya : guia excursionista per a totes les edats. Alpina, 2010. - 40 p. - ISBN 9788480902212. 10,50 €
SÁNCHEZ NIETO, Domingo. - Entrénate : todo lo que necesitas saber para estar
en forma. - Prowellness, 2010. - 275 p. - ISBN 9788493808402. 22,00 €

Sant Maurici : Els Encantats, Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. - Alpina, 2010. - 1 mapa + 1 llibre.. - ISBN 9788480903752. 11,00 €
SILER, Brooke. - El método Pilates : la guía más moderna de desarrollo

muscular, estiramiento y tonificación corporal para practicar en casa... y sin
aparatos. - Oniro, 2010. - 191 p. - ISBN 9788497544832. 16,90 €

TOBIAS, Máximo José. - Michael Jordan : el rey del juego. - JC Clementine, 2010. 393 p. - ISBN 9788495121516. 25,00 €
WAAL, Alex de; AVÉROUS, Pierre. - Maratón : el método de entrenamiento de la 9
veces ganadora del maratón de Nueva York. - Libros Cúpula, 2010. - 169 p. ISBN 9788448068158. 19,00 €

X36

X 8 Lingüística. Literatura
80 Lingüística
FRADEJAS RUEDA, José Manuel. - Las lenguas románicas. - Arco/Libros, 2010. 160 p. - (Bibliotheca philologica). - ISBN 9788476358115. 9,00 €

Llengua i joves : usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana. Generalitat de Catalunya, Departament D'acció Social i Ciutadania, Secretaria de
Joventut, 2010. - 46 p. - (Aportacions). - ISBN 9788489383567. 1,00 €

802 Llengües
BRENNER, Gail. - Inglés para dummies. - Granica, 2010. - 408 p. - (Dummies). ISBN 9788432920660. 17,95 €
CASAS VILELLA, Marta; BEDOGNI, Ursula. - Comunica't en italià. - Enciclopèdia
Catalana, 2010. - 229 p. - (Guies de conversa). - ISBN 9788441219502. 9,90 €
CASAS VILELLA, Marta; MARTIN, Murielle. - Comunica't en francès. - Enciclopèdia
Catalana, 2010. - 239 p. - (Guies de conversa). - ISBN 9788441219489. 9,90 €
CASAS VILELLA, Marta; STACEY, Andrew. - Comunica't en anglès. - Enciclopèdia
Catalana, 2010. - 239 p. - (Guies de conversa). - ISBN 9788441219472. 9,90 €
CASAS VILELLA, Marta; WIEDEMANN, Herbert. - Comunica't en alemany. Enciclopèdia Catalana, 2010. - 231 p. - (Guies de conversa). - ISBN 9788441219496.
9,90 €

SCHMIDHT, Dodi-Katrin; WILLIAMS, Michelle M.; WENZEL, Dominique. - Francés para
dummies. - Centro Libros PAPF, 2010. - 358 p. - (Para Dummies). - ISBN
9788432920691. 17,95 €
TYSON-WARD, Sue. - Portugués : método express. - Larousse, 2010. - 221 p. + 2
CD. - ISBN 9788480169165. 24,95 €

804.99 Català
A la residència en català : guia de conversa = En la residencia en catalán :
guía de conversación. - Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i
Ciutadania, 2010. - 115 p. - ISBN 9788439383727. 6,00 €
ARANDA, José. - L'home invisible / H.G. Wells. - Castellnou, 2010. - 110 p. (Kalafat). - ISBN 9788498046281. 11,50 €
FERNÁNDEZ, David. - El misteri de l'habitació groga / Gaston Leroux. - Castellnou,
2010. - 164 p. - (Kalafat). - ISBN 9788498046304. 11,50 €
MAS, Marta. - Les taules de l'Olívia. - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010. 76 p. + 1 CD. - (Veus lectures. A 1). - ISBN 9788498832600. 14,50 €

X37

PRADAS, Núria. - El gos dels Baskerville / Arthur Conan Doyle. - Castellnou, 2010. 87 p. - (Kalafat). - ISBN 9788498046298. 11,50 €
SUAY I LERMA, Ferran ; SANGINÉS, Gemma. - Sortir de l'armari lingüístic. - Angle,
2010. - 170 p. - (El fil d'Ariadna). - ISBN 9788415002079. 16,50 €
VENDRELL CORRONS, Òscar. - El club de la petanca. - Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2010. - 109 p. + 1 CD. - (Veus lectures. B 1). - ISBN 9788498832655.
14,50 €

VENDRELL CORRONS, Òscar. - La llar dels cabells. - Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2010. - 95 p. + 1 CD. - (Veus lectures. A 2). - ISBN 9788498832648.
14,00 €

806.0 Castellà
Diccionario de americanismos / Asociación de Academias de la Lengua Española. Santillana, 2010. - 2333 p. - ISBN 9788429495508. 75,00 €
LÓPEZ GARCÍA-MOLINS, Ángel. - Anglohispanos : la comunidad linguística
iberoamericana y el futuro de occidente. - El Cobre, 2010. - 210 p. - (Planta29). ISBN 9788499420653. 18,00 €

82 Literatura
BALLESTER, Anna. - Poemania : guia pràctica per a fer lectors i lectores de
poesia. - Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, 2009. - 111 p. - ISBN
9788496674646. 1,00 €
COLOMER, Teresa. - Introducción a la literatura infantil y juvenil. - 2a ed., ampl. Síntesis, 2010. - 252 p. - (Síntesis educación. Didáctica de la lengua y la literatura). ISBN 9788497566964. 21,00 €
CORNUDELLA, Jordi. - Les bones companyies : poetes i poemes. - Galaxia
Gutenberg : Cercle de Lectors, 2010. - 258 p. - ISBN 9788467239683. 24,90 €
FREIXAS, Laura. - Ladrona de rosas : Clarice Lispector, una genialidad
insoportable. - La Esfera de los Libros, 2010. - 295 p. - ISBN 9788497349932.
23,90 €

GARCÍA, Miguel Á.. - Un aire oneroso : ideologías literarias de la modernidad en
España : siglos XIX-XX. - Biblioteca Nueva, 2010. - 354 p. - (Estudios críticos de
literatura y de lingüística). - ISBN 9788499400853. 20,00 €
JAMES, P. D. - Todo lo que sé sobre novela negra. - Ediciones B, 2010. - 182 p. (No ficción). - ISBN 9788466644426. 17,50 €
KOHAN, Silvia Adela. - Gramática para escritores y no escritores. - Alba, 2010. 412 p. - (Guías del escritor). - ISBN 9788484285656. 21,00 €

Literatura sense papers : escriptures, art i entorn digital / ed.: Xavier Barceló
Pinya. - Universitat de les Illes Balears, 2010. - 205 p. - ISBN 9788483841471. 18,00 €

X38

LOTTMAN, Herbert R. - Albert Camus. - 3a ed. - Taurus, 2010. - 725 p. - (Memorias y
biografías). - ISBN 9788430606191. 29,35 €
LOVECRAFT, H. P. - El horror sobrenatural en la literatura : y otros escritos
teóricos y autobiográficos / edición: Juan Antonio Molina Foix. - Valdemar, 2010. 451 p. - (Gótica). - ISBN 9788477026679. 24,00 €
MAGRIS, Claudio. - Alfabets : assaigs de literatura / traduït de l'italià per Anna
Casassas. - Edicions de 1984, 2010. - 475 p. - (Perfils). - ISBN 9788492440498.
22,00 €

L'edició en castellà és d'Anagrama.

PADILLA, Ignacio. - La isla de las tribus perdidas : la incógnita del mar
latinoamericano. - Debate, 2010. - 203 p. - ISBN 9788483069158. 21,90 €
Premio Debate-Casa de América. També s'ha editat en català.

VALENTINOTTI, Carmen. - Cuentos curalotodo : historias que reconfortan a los
niños. - Obelisco, 2010. - 212 p. - (Nueva consciencia). - ISBN 9788497776462.
11,00 €

VALLCORBA, Jaume. - Lectura de la Chanson de Roland / presentación de Martín
de Riquer, seguida de su traducción al español de la gesta. - Acantilado, 2010. - 276 p. (El acantilado). - ISBN 9788492649532. 22,00 €
ZÚÑIGA, Juan Eduardo. - Desde los bosques nevados : memoria de escritores
rusos. - Galaxia Gutenberg, 2010. - 354 p. - (Ensayo, memorias, testimonio). - ISBN
9788467240221. 24,00 €

82 Literatura. Textos clàssics
AUSTEN, Jane. - La abadía de Northanger / traducción: Guillermo Lorenzo. - Alba,
2010. - 287 p. - (Alba minus). - ISBN 9788488730039. 16,50 €
BALZAC, Honoré de. - Un assumpte tenebrós / traducció i notes de Melcior Comes. Ensiola, 2010. - 240 p. - (Ensiola narrativa). - ISBN 9788493712952. 18,00 €
BAUDELAIRE, Charles. - Las flores del mal / traducción de Jacinto Luis Guereña. Visor, 2010. - 544 p. - (Visor de poesía). - ISBN 9788498957488. 20,00 €
CAO, Xueqin. - Sueño en el Pabellón Rojo, o, Memorias de una roca / traducción
de Zhao Zhenjiang y de José Antonio García Sánchez. - Galaxia Gutenberg, 2010. - 2 v. ISBN 9788481098334. 50,00 €
CATUL, Gai Valeri. - Poesía completa / versión castellana y notas de Juan Manuel
Rodríguez Tobal. - 7a ed. - Hiperión, 2010. - 330 p. - (Poesía Hiperión). - ISBN
9788475175836. 15,00 €
Text en castellà i llatí.

CÈSAR, Gai Juli. - La Guerra de las Galias / presentación de Pere J. Quetglas ;
traducción de Julio Calonge, Hipólito Escolar y Valentín García. - Gredos, 2010. - 249 p. (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424907402. 13,00 €

X39

CICERÓ, Marc Tul·li. - Catilinarias / presentación, traducción y notas de Jesús Aspa ;
apéndice de Antonio Fontán. - Gredos, 2010. - 156 p. - (Biblioteca básica Gredos). ISBN 9788424915322. 12,00 €
COLERIDGE, Samuel Taylor. - Poemas / traducción y edición de Gabriel Insausti. Renacimiento, 2010. - 202 p. - (Poesía universal). - ISBN 9788484725237. 15,00 €
Textos en anglès i castellà.

EURÍPIDES. - Helena / presentación de Carlos García Gual ; traducción de Luis Alberto
de Cuenca. - Gredos, 2010. - 121 p. (Biblioteca básica Gredos). - ISBN
9788424915506. 12,00 €
EURÍPIDES. - Orestes / presentación, traducción y notas de Carlos García Gual. Gredos, 2010. - 127 p. - (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424915544. 12,00 €
GOETHE, Johann Wolfgang von. - Las afinidades electivas / edición ilustrada con
imágenes de Caspar David Friedrich ; traducción de Helena Cortés Gabaudan. - La
Oficina, 2010. - 279 p. - ISBN 9788493794804. 59,00 €
GOLDSMITH, Oliver. - El vicari de Wakefield / traducció de Carles Llorach. - Adesiara,
2010. - 276 p. - (D'ací i d'allà). - ISBN 9788492405275. 22,00 €

Los grandes hombres también hablan de amor / edición a cargo de Ursula Doyle.
- Emecé, 2010. - 199 p. - ISBN 9788496580565. 18,00 €
HAL·LAG, al-Husayn ibn Mansûr. - Diwan / edició, traducció i cal·ligrafia àrab de Halil
Bárcena. - Fragmenta, 2010. - 371 p. - (Sagrats i clàssics). - ISBN 9788492416301.
23,00 €

HOMER. - Ilíada / prólogo, traducción y notas de Óscar Martínez García ; ilustraciones
de John Flaxman. - Alianza, 2010. - 748 p. - ISBN 9788420669908. 17,50 €
HORACI. - Odas / presentación, traducción y notas de José Luis Moralejo. - Gredos,
2010. - 251 p. - (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424915360. 13,00 €
JAMES, Henry. - Washington Square / traducción: Catalina Martínez Muñoz. - Alba,
2010. - 286 p. - (Alba clásica). - ISBN 9788484285816. 24,00 €
LA FAYETTE, Comtesa de. - La princesa de Clèves / traducción de Nicole d'Amonville
Alegría. - Mondadori, 2010. - 180 p. - (Grandes clásicos). - ISBN 9788439722489.
15,00 €

El mahabharata : contado según la tradición oral / por Serge Demetrian ;
traducción de Mercedes Huarte Luxán. - Sígueme, 2010. - 399 p. - (El peso de los días).
- ISBN 9788430117253. 24,00 €
MONTAIGNE, Michel de. - Diario de viaje a Italia : por Suiza y Alemania en 1580 y
1581 / traducción de Santiago R. Santerbás. - Cátedra, 2010. - 389 p. - (Letras
universales). - ISBN 9788437626963. 14,00 €
OMAR, Jayyam. - Quartetes / traducció del persa d'Àlex Queraltó Bartrés. - Adesiara,
2010. - 116 p. - (D'ací i d'allà). - ISBN 9788492405268. 14,00 €
Text en catala i persa.

X40

OMAR, Jayyam. - Robaiyyat : texto bilingüe / edición e introducción de Sadeq
Hedayat. - 6a ed. - Hiperión, 2010. - 175 p. (Poesía Hiperión). - ISBN
9788475173771. 12,00 €
PING MEI, Jin. - El erudito de las carcajadas / traducción de Alícia Relinque. Atalanta, 2010. - 1200 p. - (Memoria mundi). - ISBN 9788493778477. 48,00 €
RIMBAUD, Arthur. - El barco ebrio y otros poemas / traducción de Carmen Morales y
Claude Dubois. - Nórdica libros, 2010. - 144 p. - (Ilustrados). - ISBN 9788492683338.
29,50 €

Saga de los groenlandeses ; Saga de Eirik el Rojo : anónimos islandeses del
siglo XIII / edición y traducción del inglés de Antón y Pedro Casariego Códoba. Siruela, 2010. - 146 p. - (Biblioteca medieval). - ISBN 9788498414042. 18,00 €
SÈNECA, Luci Anneu. - Fedra / presentación, traducción y notas de Jesús Luque
Moreno. - Gredos, 2010. - 94 p. - (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424915407.
12,00 €

SÒFOCLES. - Las traquinias / presentación de Albin Lesky ; traducción de Assela
Alamillo. - Gredos, 2010. - 118 p. - (Biblioteca básica Gredos). - ISBN 9788424915483.
12,00 €

TOLSTOJ, Lev N. - Guerra y paz / traducción de Lydia Kúper ; seguida por "Editar
'Guerra y paz'" de Mario Muchnik. - El Aleph, 2010. - 1899 p. - (Modernos y clásicos de
El Aleph). - ISBN 9788476699676. 39,90 €
VIRGILI MARÓ, Publi. - Bucólicas / presentación de José Luis Vidal ; traducción de
Tomás de la Ascención Recio García. - Gredos, 2010. - 111 p. - (Biblioteca básica
Gredos). - ISBN 9788424915421. 12,00 €

849.9 Literatura catalana
DESCLOT, Bernat. - Llibre del rei en Pere / a cura de Stefano Maria Cingolani. Barcino, 2010. - 483 p. - (Biblioteca Barcino). - ISBN 9788472267657. 22,00 €
FERRATER, Gabriel. - Tres prosistes : Joaquim Ruyra, Víctor Català i Josep Pla. Empúries, 2010. - 137 p. - (Biblioteca universal Empúries). - ISBN 9788497876667.
16,00 €

METGE, Bernat. - Llibre de fortuna i prudència / edició crítica de Lluís Cabré. Barcino, 2010. - 166 p. - (Els nostres clàssics). - ISBN 9788472267619. 26,00 €

Una novel·la són paraules : vint invitacions a la lectura en ocasió del centenari
de Mercè Rodoreda : 1908-2008 / autors: Margarida Aritzeta ... [et al.]. - Institució de
les Lletres Catalanes, 2010. - 351 p. - ISBN 9788439384878. 12,00 €
Recull de conferències del cicle "Una novel·la són paraules", organitzat l'any 2008 amb motiu de
l'Any Rodoreda.

Panorama crític de la literatura catalana : 5 : Segle XX, del Modernisme a
l'Avantguarda / direcció: Enric Bou ; col·laboradors: Glòria Bordons ... [et al.]. - Vicens
Vives, 2010. - 677 p. - ISBN 9788431690335. 45,85 €

X41

PÉREZ VALLVERDÚ, Eulàlia. - La literatura infantil i juvenil de Josep Maria Folch
i Torres. - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2009. - 369 p. - (Textos i estudis de
cultura catalana). - ISBN 9788498832686. 25,00 €

Veus de la nova narrativa catalana / selecció i pròleg de Lolita Bosch. - Empúries,
2010. - 330 p. - (Narrativa). - ISBN 9788497876681. 19,50 €
L'edició en castellà és d'Anagrama.

860 Literatura castellana
DOMÍNGUEZ, Ramón García. - Miguel Delibes de cerca : la biografía. - Destino,
2010. - 873 p. - (Imago mundi). - ISBN 9788423342716. 28,00 €
GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor. - Cinco novelas en clave simbólica : La casa
verde ; Cien años de soledad ; Madera de boj ; Volverás a Región ; Sefarad. Alfaguara, 2010. - 308 p. - ISBN 9788420404974. 18,50 €

La generación del 27 : catálogo de la exposición : ¿aquel momento ya es una
leyenda? / edición de Andrés Soria Olmedo. - Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales : Junta de Andalucía : Residencia de Estudiantes, 2010. - 290 p. - ISBN
9788492827114. 25,00 €
GRACIÁN, Baltasar. - Arte de ingenio, tratado de la agudeza. - 2a ed. - Cátedra,
2010. - 427 p. - (Letras hispánicas). - ISBN 9788437616155. 12,00 €
JUAN MANUEL, Infant de Castella. - El Conde Lucanor o libro de los enxiemplos
del Conde Lucanor et de Patronio / edición, introducción y notas de José Manuel
Blecua ; nota actualizadora de Fernando Gómez Redondo. - 3a ed. - Castalia, 2010. 346 p. - (Clásicos Castalia). - ISBN 9788497403108. 9,00 €
MOLINA, Tirso de. - El condenado por desconfiado / texto y montaje de la obra en
versión de Yolanda Pallín y bajo la dirección de Carlos Aladro. - Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, 2010. - 101 p. - (Textos de teatro clásico). - ISBN
9788487583766. 10,00 €

Narrativa breve española : de la primera mitad del siglo XX / José Martínez Ruiz,
Azorín ... [et al.] ; edición de Jesus Zapata. - Castalia, 2010. - 271 p. - (Castalia prima). ISBN 9788497403009. 9,50 €
PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. - Lope de Vega. - EDAF, 2010. - 304 p. - ISBN
9788441421424. 25,00 €

Pequeñas resistencias 5 : antología del nuevo cuento español (2001-2010) /
edición y selección de Andrés Neuman. - Páginas de Espuma, 2010. - 512 p. - (Voces). ISBN 9788483930694. 29,00 €
POZUELO YVANCOS, José María. - 100 narradores españoles de hoy. Menoscuarto, 2010. - 536 p. - (Cristal de cuarzo). - ISBN 9788496675445. 25,00 €
VALDÉS, Juan de. - Diálogo de la lengua / edición de Enrique Laplana. - Crítica,
2010. - 305 p. - (Clásicos y modernos). - ISBN 9788498920796. 14,90 €

X42

8C Còmic
ALFRED. - No moriré calzado / basado en la novela de Guillaume Guéraud. - Astiberri,
2010. - 120 p. - (El sillón orejero). - ISBN 9788492769674. 17,00 €
ASADA, Hiroyuki. - Tegami Bachi : 1. - Planeta DeAgostini, 2010. - 200 p.. 7,95 €
AZZARELLO, Brian; SANTOS, Víctor. - Asquerosamente rica. - Panini España, 2009. 196 p. - (Panini noir). - ISBN 9788498854374. 19,95 €
BAGGE, Peter. - Other lives. - La Cúpula, 2010. - 137 p. - (Novela gráfica). - ISBN
9788478339075. 18,00 €
BLUTCH. - Velocidad moderna. - La Cúpula, 2010. - 110 p. 9788478339136. 18,00 €

ISBN

Bob Dylan, revisited : 13 canciones míticas del compositor norteamericano
adaptadas por 13 distintos autores de cómic / Lorenzo Mattotti, Jean-Claude
Götting, Dave McKean ... [et al.]. - Norma, 2010. - 104 p. - ISBN 9788467902730.
18,00 €

CLOWES, Daniel. - Wilson. - La Cúpula, 2010. - 77 p. - (Novel·la gràfica). - ISBN
9788478339129. 17,90 €
També s'ha editat en castellà.

DOUNOVETZ, Serguei; ROCA, Paco. - El ángel de la retirada. - Bang, 2010. - 60 p. (Chispa). - ISBN 9788415051244. 13,00 €
GÁLVEZ, Pepe; FONT, Alfonso; MUNDET, Joan. - Mi vidas más : Miguel Núñez. Edicions de Ponent, 2010. - 112 p. - (Solysombra). - ISBN 9788496730540. 15,00 €
GUARNIDO, Juanjo; DÍAZ CANALES, Juan. - Blacksad : 4 : El infierno, el silencio. Norma, 2010. - 56 p. - (Blacksad). - ISBN 9788467903010. 15,00 €
ISUSI, Javier de. - Los viajes de Juan sin Tierra : 4 : En la tierra de los sin tierra. Astiberri, 2010. - 168 p. - (El sillón orejero). - ISBN 9788492769803. 16,00 €
LE GALL, Frank. - Théodore Poussin. - Planeta DeAgostini, 2010. - 192 p. - ISBN
9788467478655. 18,95 €
MASSON, Charles. - Derecho de suelo. - Diábolo, 2010. - 436 p. 9788493793326. 29,95 €

ISBN

MATHIEU, Marc-Antoine. - Dios en persona. - Sins Entido, 2010. - 122 p. - ISBN
9788496722637. 18,00 €
Gran Premi de la crítica Acbd.

MAZZUCCHELLI, David. - Asterios Polyp. - Sins Entido, 2010. - 344 p. 9788496722668. 30,00 €

ISBN

MILLAR, Mark; MCNIVEN, Steve. - Civil war. - Panini Cómics, 2010. - 256 p. - (Marvel
Deluxe). - ISBN 9788498855142. 23,95 €
MILLIGAN, Peter; FEGREDO, Duncan. - Enigma. - Planeta DeAgostini, 2010. - 207 p. (Vértigo). - ISBN 9788467494709. 20,00 €

X43

MIZUKI, Shigeru. - Kitaro : 1. - Astiberri, 2010. - 224 p. - (El sillón orejero). - ISBN
9788492769773. 18,00 €
OHBA, Tsugumi; OBATA, Takeshi. - Bakuman : 1. - Norma, 2010. - 208 p. - (Cómic
manga). - ISBN 9788467903027. 7,50 €
OHKUBO, Atsushi. - Soul Eater : 1. - Norma, 2010. - 208 p. - ISBN 9788467902471.
7,50 €

PEETERS, Frederik; LÉVY, Pierre Oscar. - Castillo de arena. - Astiberri, 2010. - 101 p.
- (El sillón orejero). - ISBN 9788492769735. 18,00 €
PELLERIN, Patrice. - El gavilán : primer ciclo. - IO Edicions, 2010. - 288 p. - ISBN
9788492444083. 50,00 €
PETERSEN, David. - Mouse Guard : hivern 1152. - Norma, 2010. - 190 p. - ISBN
9788467902167. 20,00 €
També s'ha editat en castellà.

Relatos extraños : Strange Tales 1-3 y Megalomaniacal Spider-Man USA. Panini Cómics, 2010. - 160 p. - (Marvel graphic novels). - ISBN 9788498855135.
17,95 €

RILEY, Andy. - El llibre dels conillets suïcides. - Astiberri, 2010. - 96 p. - ISBN
9788492769704. 10,00 €
També s'ha editat en castellà.

SÁEZ, Juanjo. - Arròs covat : 1. - Mondadori, 2010. - 782 p. - (Reservoir books). - ISBN
9788439723073. 26,90 €
També s'ha editat en castellà.

SAVOÏA, Sylvain; SOWA, Marzena. - Marzi : 1984-1987. - Norma, 2010. - 222 p. (Nómadas). - ISBN 9788467901818. 24,00 €
TAKAHASHI, Rumiko. - Rin-ne : 1. - Planeta DeAgostini, 2010. - 192 p. 7,95 €
TANIGUCHI, Jiro. - Sky Hawk. - Ponent Mon, 2010. - 288 p. - (Nouvelle manga). 17,00 €
TOTH, Alex. - Clásicos DC : House of mistery : 3. - Planeta DeAgostini, 2010. - 80 p.
11,95 €

TRILLO, Carlos; VARELA, Lucas. - La herencia del coronel. - Dibbuks, 2010. - 104 p. ISBN 9788492902187. 16,00 €
TRONDHEIM, Lewis. - Mi sombra a lo lejos. - Sins Entido, 2010. - 123 p. - (Las
pequeñeces de Lewis Trondheim). - ISBN 9788496722699. 14,00 €
VÁZQUEZ. - Lo peor de Vázquez : integral. - Glénat, 2010. - 576 p. - (Integral). ISBN 9788483576717. 24,00 €
WHINSLUSS. - Smart Monkey. - La Cúpula, 2010. - 108 p. - ISBN 9788478339167.
18,00 €

YOSHIZUMI, Wataru. - Spicy Pink. - Planeta DeAgostini, 2010. - 192 p.. 7,95 €

X44

8N Narrativa. Prosa
ACHEBE, Chinua. - Todo se desmorona / traducción de José Manuel Álvarez Flórez. Random House Mondadori, 2010. - 205 p. - (Debolsillo). - ISBN 9788499082691.
10,00 €

AHERN, Cecelia. - El regal / traducció de Núria Parés Sellarès. - Columna, 2010. - 319
p. - (Clàssica). - ISBN 9788466412964. 19,50 €
L'edició en castellà és a Planeta.

AIRA, César. - El error. - Mondadori, 2010. - 231 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN
9788439723219. 15,90 €
ALARCÓN, Daniel. - El Rey siempre está por encima del pueblo / traducción de
Jorge Cornejo. - Alfaguara, 2010. - 170 p. - ISBN 9788420406121. 16,00 €
AMAT, Kiko. - L'home intranquil : 35 dies en família d'un neuròtic entusiasta. Columna, 2010. - 145 p. - (Clàssica). - ISBN 9788466412896. 16,50 €
AMORAGA, Carmen. - El tiempo mientras tanto. - Planeta, 2010. - 297 p. - (Autores
españoles e iberoamericanos). - ISBN 9788408097266. 21,00 €
Finalista Premi Planeta 2010.

ANDRIC, Ivo. - Un puente sobre el Drina / traducción de Luisa Fernanda Garrido y
Tihomir Pistelek. - RBA, 2010. - 445 p. - (Narrativas). - ISBN 9788498677959. 27,00 €
ATWOOD, Margaret. - L'any del diluvi / traducció de Marta Pera Cucurell. - Bromera,
2010. - 434 p. - (L'eclèctica). - ISBN 9788498247046. 20,00 €
BAKER, Nicholson. - El antólogo / traducción de Ramón García. - Duomo, 2010. - 228
p. - (Nefelibata). - ISBN 9788492723515. 18,00 €
BALDACCI, David. - Toda la verdad / traducción de Eduardo Iriarte Goñi. - Ediciones B,
2010. - 409 p. - (La trama). - ISBN 9788466642880. 20,00 €
BÁNFFY, Miklós. - El reino dividido ; Escrito en la pared. Trilogía transilvana III /
traducción del húngaro de Éva Cserháti y Antonio Manuel Fuentes Gaviño. - Libros del
asteroide, 2010. - 403 p. - (Libros del Asteroide). - ISBN 9788492663248. 22,95 €
BARRIL, Joan. - Les terres promeses. - Edicions 62, 2010. - 244 p. - (El balancí). ISBN 9788429767162. 19,50 €
Premi Sant Joan 2010.

BEAR, Greg. - La ciudad al final del tiempo / traducción de Pedro Jorge Romero. Ediciones B, 2010. - 627 p. - (Nova). - ISBN 9788466641388. 23,00 €
BELLI, Gioconda. - El país de las mujeres. - La otra orilla, 2010. - 276 p. - ISBN
9788492451944. 16,00 €
VI Premi de novel·la La Otra Orilla.

BERGER, John. - Amb l'esperança entre les dents / traducció de Montse Basté. Edicions de 1984, 2010. - 137 p. - (Temps maleïts). - ISBN 9788492440528. 17,00 €

X45

BERKELEY, Anthony. - El misterio de Layton Court / traducción de Miguel Temprano
García. - Lumen, 2010. - 298 p. - (Palabra en el tiempo). - ISBN 9788426417787.
20,90 €

BIEDMA, Juan Ramón. - El humo en la botella. - Salto de Página, 2010. - 411 p. (Púrpura). - ISBN 9788415065005. 22,95 €
BINCHY, Maeve. - Los bosques de Whitethorn / traducción: Eva Carballeira. - Suma
de letras, 2010. - 422 p. - ISBN 9788483651728. 19,00 €
BIRMAJER, Marcelo. - La despedida. - La otra orilla, 2010. - 346 p. - (La otra orilla). ISBN 9788492451708. 20,00 €
BRAVO, Paloma. - La novia de papá. - Plaza & Janés, 2010. - 208 p. 9788401338922. 16,90 €

ISBN

BROECKHOVEN, Diane. - Un dia amb el senyor Jules / traducció d'Ann Gyles. Pagès, 2010. - 94 p. - (Lo marraco). - ISBN 9788497799775. 14,00 €
L'edició en castellà és a Maeva.

CALDERS, Pere. - Unitats de xoc / prefaci de Carles Riba. - La Magrana, 2010. - 155
p. - (Les ales esteses). - ISBN 9788482649986. 17,00 €
La Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona ha creat un espai digital per al
Fons
Personal
de
Pere
Calders.
Podeu
consultar-lo
a
l'adreça:

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/difusio.html
CAMINALS, Roser. - Cinc-cents bars i una llibreria. - Edicions 62, 2010. - 343 p. (El balancí). - ISBN 9788429762884. 20,00 €
CAMUS, Albert. - La peste / traducción de Rosa Chacel. - EDHASA, 2010. - 351 p. (Pocket EDHASA). - ISBN 9788435018814. 9,95 €
CANTAVELLA, Jordi. - Aquests catalans estan tocats del bolet! : una novel·la
delirant d'urbanites que surten al camp. - Columna, 2010. - 159 p. - (Clàssica). ISBN 9788466412919. 16,50 €
CANTWELL, Mary. - Érase una vez Manhattan / traducción de Jordi Fibla. - Lumen,
2010. - 270 p. - (Narrativa). - ISBN 9788426417909. 20,90 €
CANYAMERES, Ferran. - Les folles del Mas. - Ensiola, 2010. - 121 p. - (Ensiola
narrativa). - ISBN 9788493712921. 15,00 €
CASCIARI, Hernán. - El nuevo paraíso de los tontos. - Plaza & Janés, 2010. - 249 p.
- ISBN 9788401337659. 15,90 €
CASTILLO, David. - El mar de la tranquil·litat. - Proa, 2010. - 220 p. - (A tot vent). ISBN 9788482569451. 20,00 €
CHATTAM, Maxime. - Los secretos del caos / traducción de Amelia Ros García. Umbriel, 2010. - 505 p. - ISBN 9788489367838. 18,00 €
COBEN, Harlan. - Motivo de ruptura : una historia de Myron Bolitar / traducción
de Xavier Llobet. - RBA, 2010. - 443 p. - (Serie negra). - ISBN 9788498677898. 17,00 €

X46

CONDE, Alfredo. - Huesos de santo. - EDHASA, 2010. - 447 p. - (Polar). - ISBN
9788435010542. 14,00 €
CONNELLY, Michael. - Nou dracs / traduït de l'anglès per Martí Sales. - Club Editor,
2010. - 374 p. - (Club dels novel·listes). - ISBN 9788473291514. 20,00 €
CORTÉS, Carles. - Sara, la dona sense atributs. - Bromera, 2010. - 240 p. (L'eclèctica). - ISBN 9788498246407. 19,00 €
Premi de Literatura Eròtica La Vall d'Albaida 2009.

COUPERUS, Louis. - Jerjes : rey de los Persas / traducción de Isabel-Clara Lorda
Vidal. - EDHASA, 2010. - 320 p. - (Narrativas históricas). - ISBN 9788435061780.
19,00 €

COYOTE, Leo. - Otro día en el paraíso : novela. - Almuzara, 2010. - 164 p. - (Tapa
negra). - ISBN 9788492924301. 15,00 €
COZARINSKY, Edgardo. - La tercera mañana. - Tusquets, 2010. - 121 p. (Andanzas). - ISBN 9788483832646. 13,00 €
DANGAREMBGA, Tsitsi. - Condiciones nerviosas / traducción de Emili Olcina Aya. Icaria, 2010. - 325 p. - (Nadhari narrativa). - ISBN 9788484526353. 20,00 €
DENNIS, Patrick. - La tieta Mame / traducció de l'anglès de Francesc Parcerisas. Quaderns Crema, 2010. - 379 p. - (Biblioteca mínima). - ISBN 9788477274865. 19,50 €
L'edició en castellà és a l'editorial Acantilado.

DISHER, Garry. - Instantánea / traducción: María González Amezúa del Pino. - Alba,
2010. - 465 p. - (Novela negra). - ISBN 9788484285786. 19,00 €
DRUCAROFF, Elsa. - El infierno prometido : una prostituta de la Zwi Migdal. - El
Aleph, 2010. - 383 p. - (Modernos y clásicos de El Aleph). - ISBN 9788476699683.
19,00 €

DURHAM, David Anthony. - Acacia / traducción de Albert Solé y Ma. Antonia Menini. Ediciones B, 2010. - 785 p. - ISBN 9788466641876. 23,50 €
EGGERS, Dave. - Una historia conmovedora, asombrosa y genial / traducción de
Cruz Rodríguez Juiz. - Mondadori, 2010. - 410 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN
9788439721741. 24,90 €
EL-DESOUKY, Ayman A.. - Khalil Gibran : una antología ilustrada. - Blume, 2010. 224 p. - ISBN 9788498015027. 24,90 €
ELLIS, Bret Easton. - Suites imperiales / traducción de Aurora Echevarría. Mondadori, 2010. - 149 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN 9788439723288. 16,90 €
FERRERO, Jesús. - Balada de las noches bravas. - Siruela, 2010. - 442 p. - (Nuevos
tiempos). - ISBN 9788498414400. 19,95 €
FOLLETT, Ken. - La caiguda dels gegants / traducció de Elisenda Mas. - Rosa dels
vents, 2010. - 1012 p. - ISBN 9788401387746. 24,90 €
L'edició en castellà és de Plaza & Janés.

X47

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. - Yo no vengo a decir un discurso. - Mondadori, 2010. 151 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN 9788439723530. 16,00 €
GHOSH, Amitav. - Mar de roselles / traducció d'Iñaki Tofiño i David Cañadas. - Ara
Llibres, 2010. - 525 p. - ISBN 9788492941032. 23,00 €
L'edició en castellà és a Emecé.

GLATTAUER, Daniel. - Contra el vent del nord / traducció de Carme Gala. - La
Campana, 2010. - 238 p. - (Tocs). - ISBN 9788496735484. 18,00 €
L'edició en castellà és de l'editorial Alfaguara.

GOGOLL, Ruth. - Taxi a París / traducción: Montse Triviño. - 2a ed. - Egales, 2010. 358 p. - (Salir del armario). - ISBN 9788495346421. 21,00 €
GUENASSIA, Jean-Michel. - El cub dels optimistes incorregibles / traducció
d'Eulàlia Sandaran. - Edicions 62, 2010. - 585 p. - (El balancí). - ISBN 9788429767032.
21,00 €

L'edició en castellà és de RBA.

GUÈNE, Faïza. - Els clients del Balto / traducció de Màxim Serranos Soler. Funambulista, 2010. - 158 p. - (Lletraferits). - ISBN 9788496601833. 14,00 €
HAEFS, Gisbert. - Asesinato en al colina : el primer caso del detective Matzbach
/ traducción de Carlos Fortea. - EDHASA, 2010. - 252 p. - (Polar). - ISBN
9788435009942. 15,00 €
HORNBY, Nick. - Juliet, Naked / traducció d'Elisenda Serrano i Ernest Riera. Empúries/Anagrama, 2010. - 331 p. - (Anagrama/Empúries). - ISBN 9788497876698.
19,50 €

També s'ha editat en castellà.

HUSTVEDT, Siri. - La mujer temblorosa, o, La historia de mis nervios / traducción
de Cecilia Ceriani. - Anagrama, 2010. - 232 p. - (Argumentos). - ISBN 9788433963161.
17,50 €

JACOBSEN, Roy. - El despertar / traducción de Cristina Gómez Baggethun. - Grijalbo,
2010. - 254 p. - ISBN 9788425344404. 17,90 €
Premi dels llibreters noruegs 2009.

JAMES, Rebecca. - Bella malícia / traducció d'Esther Roig. - Columna, 2010. - 288 p. (Clàssica). - ISBN 9788466412926. 18,00 €
L'edició en castellà és de l'editorial El Aleph.

JENSEN, Carsten. - Nosotros, los ahogados / traducción del danés de Juan Mari
Mendizabal. - Salamandra, 2010. - 698 p. - (Narrativa). - ISBN 9788498383126. 24,00 €
KADARÉ, Ismaïl. - El general del ejército muerto / traducido del albanés por Ramón
Sánchez Lizarralde. - Alianza, 2010. - 372 p. (Alianza literaria). - ISBN
9788420651538. 19,00 €
KAWAKAMI, Hiromi. - Allò que brilla com el mar / traducció del japonès de Marina
Bornas Montaña. - Quaderns Crema, 2010. - 264 p. - (Biblioteca mínima). - ISBN
9788477274889. 18,50 €
KELLY, Jacqueline. - La evolución de Calpurnia Tate / traducción de Isabel Margelí. Roca, 2010. - 268 p. - ISBN 9788499181035. 18,00 €

X48

KENYON, Sherrilyn. - Aquerón / traducción de Ana Isabel Domínguez Palomo y María
del Mar Rodríguez Barrena. - Plaza & Janés, 2010. - 828 p. - (Cazadores oscuros). ISBN 9788401383052. 22,50 €
KEUN, Irmgard. - Niña de todos los países / traducción de Anton Dieterich. Minúscula, 2010. - 165 p. - (Paisajes narrados). - ISBN 9788495587671. 15,50 €
KOCH, Herman. - El sopar : novel·la : fins on arribaries per protegir el teu fill? /
traducció de Maria Rosich Andreu. - Amsterdam Llibres, 2010. - 255 p. - (Amsterdam
Llibres). - ISBN 9788492941223. 17,95 €
L'edició en castellà és de Salamandra.

KOHOUT, Pavel. - Mi mujer y su marido : de cómo me quedé sin casa, sin
esposa y sin partido comunista / traducido del checo por Fernando de Valenzuela. Alianza, 2010. - 350 p. - (Alianza literaria). - ISBN 9788420651491. 19,00 €
KOSTOVA, Elizabeth. - Els lladres del cigne / traducció de Librada Piñero i Xevi Solé. Edicions 62, 2010. - 594 p. - (El balancí). - ISBN 9788429767025. 21,00 €
L'edició en castellà és d'Umbriel.

KUTSCHER, Volker. - Sombras sobre Berlín / traducción de Susana Andrés. Ediciones B, 2010. - 530 p. - (Grandes novelas). - ISBN 9788466637497. 20,00 €
LABOU TANSI, Sony. - El antipueblo / traducción del francés de Manuel Serrat Crespo.
- Anagrama, 2010. - 209 p. - (Casa África). - ISBN 9788476699638. 19,00 €
LABUTE, Neil. - Coses que dèiem avui / traducció de Cristina Genebat. - Arola, 2010.
- 100 p. - (Textos a part). - ISBN 9788492839537. 12,00 €
LE CARRÉ, John. - Un traïdor com els nostres / traducció de Marta Pera i Cucurell. Edicions 62, 2010. - 381 p. - (El balancí). - ISBN 9788429767117. 22,90 €
L'edició en castellà és de Plaza & Janés.

LE, Nam. - El barco / traducción de Ignacio Gómez Calvo y Marc Viaplana. - Mondadori,
2010. - 301 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN 9788439722588. 19,90 €
LOBO ANTUNES, António. - El archipiélago del insomnio / traducción de Mario
Merlino. - Mondadori, 2010. - 263 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN 9788439722229.
23,90 €

LOVECRAFT, H. P. - La crida de Cthulhu i altres narracions / pròleg i traducció
d'Emili Olcina. - Laertes, 2010. - 217 p. - (L'arcà). - ISBN 9788475846965. 14,00 €
MACHADO, Dyonelio. - El día de las ratas / traducción de Claudia Solans. - Adriana
Hidalgo editora, 2010. - 234 p. - ISBN 9788492857067. 17,00 €
MANKELL, Henning. - Tea-Bag / traducció del suec de Carol Gandia. - Tusquets, 2010.
- 359 p. - (L'ull de vidre). - ISBN 9788483832684. 19,00 €
També s'ha editat en castellà.

MARTÍN GARZO, Gustavo. - Tan cerca del aire. - Plaza & Janés, 2010. - 299 p. - ISBN
9788401339028. 18,90 €
IX Premio de Novela Ciudad de Torrevieja 2010.

X49

MARTÍNEZ REVERTE, Javier. - Barrio cero. - Planeta, 2010. - 268 p. españoles e hispanoamericanos). - ISBN 9788408089421. 21,00 €

(Autores

Premio de Novela Fernando Lara, 2010.

MATTHIESSEN, Peter. - País de sombras / traducción del inglés por Javier Calvo. Seix Barral, 2010. - 1132 p. - (Biblioteca Formentor). - ISBN 9788432228698. 29,90 €
National Book Award.

MENDOZA, Eduardo. - Riña de gatos : Madrid 1936. - Planeta, 2010. - 427 p. (Autores españoles e iberoamericanos). - ISBN 9788408097259. 21,50 €
Premio Planeta 2010.

MENÉNDEZ SALMÓN, Ricardo. - La luz es más antigua que el amor. - Seix Barral,
2010. - 173 p. - (Biblioteca breve). - ISBN 9788432212956. 17,50 €
MICHON, Pierre. - Els Onze / traduït del francès per David Ilig. - Club Editor, 2010. 120 p. - (Club dels novel·listes). - ISBN 9788473291491. 14,50 €
Gran Prix du Roman de l'Académie française 2009. L'edició en castellà és d'Anagrama.

MODIANO, Patrick. - L'horitzó / traducció d'Eulàlia Sandaran. - Proa, 2010. - 154 p. (A tot vent). - ISBN 9788475881744. 15,00 €
MONTEAGUDO, David. - Marcos Montes. - Acantilado, 2010. - 118 p. - (Narrativa del
Acantilado). - ISBN 9788477274926. 12,90 €
MUÑOZ MACHADO, Santiago. - Riofrío : la justicia del señor juez. - EDHASA,
2010. - 248 p. - (Edhasa literaria). - ISBN 9788435010535. 18,50 €
MUÑOZ PUJOL, Josep Maria. - Tots els camins duen al llit de Venus : història
d'Abelard i Heloïsa. - Edicions de 1984, 2010. - 331 p. - (Mirmanda). - ISBN
9788492440504. 20,00 €
MUNRO, Alice. - Massa felicitat / traduït per Dolors Udina. - Club Editor, 2010. - 310 p.
- (Club dels novel·listes). - ISBN 9788473291507. 22,90 €
NESBO, Jo. - L'estrella del diable. - Proa, 2010. - 453 p. - (A tot vent). - ISBN
9788482569444. 19,90 €
L'edició en castellà és a la col·lecció "Serie negra" de RBA.

PÀMIES, Sergi. - La bicicleta estàtica. - Quaderns Crema, 2010. - 141 p. - (Mínima
minor). - ISBN 9788477274872. 11,00 €
PEACE, David. - 1974 / traducción: Manu Berástegui. - Alba, 2010. - 454 p. - (Novela
negra). - ISBN 9788484285793. 19,50 €
Primera part de la sèrie "Red Riding".

QUINTANA, Josep M.. - Els herois de la nit. - Proa, 2010. - 249 p. - (A tot vent). ISBN 9788482569499. 18,50 €
REY, Françoise. - Camiones de ternura / traducción de Juan Manuel Salmerón. Tusquets, 2010. - 288 p. - (La sonrisa vertical). - ISBN 9788483832660. 18,00 €
RIBAS, Rosa. - La detective miope. - Viceversa, 2010. - 179 p. - (Novela). - ISBN
9788492819393. 14,50 €

X50

RONCAGLIOLO, Santiago. - Tan cerca de la vida. - Alfaguara, 2010. - 328 p. - ISBN
9788420406336. 18,50 €
ROTGER, Agnès ; GHULAM, Nàdia. - El secret del meu turbant. - Columna, 2010. 312 p. - (Clàssica). - ISBN 9788466413206. 20,00 €
Premi Prudenci Bertrana 2010.

ROTH, Philip. - Pastoral americana / traducció de Xavier Pàmies. - La Magrana, 2010.
- 492 p. - (Les ales esteses). - ISBN 9788482649955. 22,00 €
Premi Pulitzer 1998.

SAMARASAN, Preeta. - El vespre és tot el dia / traducció d'Esther Roig. - Edicions 62,
2010. - 468 p. - (El balancí). - ISBN 9788429767230. 21,90 €
L'edició en castellà és de l'editorial Suma.

SCHWARTZ, Delmore. - La responsabilidad empieza en los sueños / traducción:
Miguel Martínez-Lage. - Bruguera, 2010. - 329 p. (Narrativa). - ISBN
9788402421203. 19,00 €
SCHWARZ, Asa. - Àngel caigut / traducció de Marc Delgado i Casanova. - Columna,
2010. - 293 p. - (Clàssica). - ISBN 9788466412889. 18,50 €
L'edició en castellà és de Planeta.

SEALZI, John. - El agente de las estrellas. - Minotauro, 2010. - 317 p. - ISBN
9788445077818. 18,00 €
Premio John W. Campbell.

SEE, Lisa. - Les noies de Xangai / traducció d'Esther Roig. - Edicions 62, 2010. - 430
p. - (El balancí). - ISBN 9788429767094. 20,50 €
L'edició en castellà és de Salamandra.

SILVEY, Craig. - Jasper Jones / traducción del inglés por Aleix Montoto. - Seix Barral,
2010. - 382 p. - (Biblioteca Furtiva). - ISBN 9788432296956. 16,50 €
SOLEY, Clara. - Enemigues de l'ànima. - Proa, 2010. - 143 p. - (Proa beta). - ISBN
9788475881911. 17,50 €
Premi Ciutat de Badalona de Narrativa. Premi Literari Països Catalans-Solstici d'Estiu 2010.

STACK, John. - Galera de Roma / traducción de Ignacio Alonso Blanco. - EDHASA,
2010. - 498 p. - (Narrativas históricas). - ISBN 9788435062053. 29,00 €
STEEL, Danielle. - Fiel a sí misma / traducción de Nieves Nueno. - Plaza & Janés,
2010. - 349 p. - ISBN 9788401383090. 21,90 €
SYJUCO, Miguel. - Ilustrado / tradución de Victoria Alonso Blanco. - Tusquets, 2010. 382 p. - (Andanzas). - ISBN 9788483832622. 20,00 €
TAFALLA, Marta. - Nunca sabrás a qué huele Bagdad. - Universitat Autònoma de
Barcelona, 2010. - 266 p. - ISBN 9788449026119. 15,00 €
TANPINAR, Ahmet Hamdi. - El instituto para la sincronización de los relojes /
traducción de Rafael Carpintero. - El Aleph, 2010. - 492 p. - (Modernos y clásicos de El
Aleph). - ISBN 9788476698716. 21,95 €

X51

TÓIBÍN, Colm. - Brooklyn / traducció de Ferran Ràfols Gesa. - Ara Llibres, 2010. - 238
p. - (Amsterdam llibres). - ISBN 9788492941056. 18,90 €
L'edició en castellà és de Lumen.

TUROW, Scott. - Inocente / traducción de Montserrat Gurguí y Hernán Sabaté. Mondadori, 2010. - 427 p. - (Literatura Mondadori). - ISBN 9788439723196. 24,90 €
UNGAR, Antonio. - Tres ataúdes blancos. - Anagrama, 2010. - 288 p. - (Narrativas
hispánicas). - ISBN 9788433972200. 19,50 €
Premi Herralde de Novel·la 2010.

UVILLER, Daphne. - Sueños de una chica de ciudad / traducción: Pilar de la Peña
Minguell. - Esencia, 2010. - 318 p. - ISBN 9788408094753. 16,00 €
VALDÉS, Zoé. - El todo cotidiano. - Planeta, 2010. - 301 p. - (Autores españoles e
iberoamericanos). - ISBN 9788408094791. 19,75 €
VALLS, Coia. - La princesa de Jade. - Columna, 2010. - 359 p. - (Clàssica). - ISBN
9788466411196. 20,00 €
Premi Nèstor Luján de novel·la històrica 2010.

VANN, David. - Sukkwan Island / traducció de Francesc Rovira. - Empúries, 2010. 169 p. - (Narrativa). - ISBN 9788497876742. 18,00 €
VARGAS LLOSA, Mario. - El sueño del celta. - Alfaguara, 2010. - 464 p. - (Hispánica).
- ISBN 9788420406824. 22,00 €
Premi Nobel de Literatura 2010.

VARGAS LLOSA, Mario. - Los cachorros / edición de Guadalupe Fernández Ariza. 14a ed. - Cátedra, 2010. - 121 p. - (Letras hispánicas). - ISBN 9788437627205. 7,00 €
VILLARÓ, Albert. - La primera pràctica. - Columna, 2010. - 289 p. - (Clàssica). - ISBN
9788466411769. 20,00 €
WAGNER, Jan Costin. - El invierno de los leones / traducción de Isabel de Miguel. Destino, 2010. - 302 p. - (Áncora y delfín). - ISBN 9788423342976. 19,00 €
WEYERGANS, François. - Tres días en casa de mi madre / traducción de Ninca L.
Bassols. - Funambulista, 2010. - 238 p. - (Libros del fondo). - ISBN 9788496601147.
14,00 €

Premi Goncourt 2005.

WHITE, Edmund. - Hotel de Dream / traducción de Cruz Rodríguez Juiz. - Lumen,
2010. - 252 p. - (Futura). - ISBN 9788426417800. 20,90 €
WILDES, Emma. - Lecciones de seducción / traducción de Montse Roca. - Plaza &
Janés, 2010. - 349 p. - ISBN 9788401383021. 17,50 €
WINSLOW, Don. - L'hivern de Frankie Machine / traducció de Mercè Santaeulària. Columna, 2010. - 468 p. - (Clàssica). - ISBN 9788466413213. 18,90 €
L'edició en castellà és de Martínez Roca.

WOOD, Barbara. - La tierra dorada / traducción de Matuca Fernández de Villavicencio.
- Grijalbo, 2010. - 503 p. - ISBN 9788425345180. 20,90 €

X52

WROBLEWSKI, David. - La història d'Edgar Sawtelle / traducció de Josefina Caball. Empúries, 2010. - 620 p. - (Narrativa). - ISBN 9788497876674. 22,00 €
L'edició en castellà és de Planeta.

ZARAGOZA, María. - Dicen que estás muerta. - Algaida, 2010. - 447 p. - ISBN
9788498774801. 20,00 €
Premi de novel·la Ateneo Joven de Sevilla.

ZWEIG, Stefan. - La impaciència del cor / traducció de l'alemany de Joan Fontcuberta.
- Quaderns Crema, 2010. - 421 p. - (Biblioteca mínima). - ISBN 9788477274858.
28,00 €

8N Novel·la juvenil
ALCOLEA, Ana. - El bosque de los árboles muertos. - Anaya, 2010. - 216 p. (Espacio abierto). - ISBN 9788466792516. 8,30 €
ALONSO, Ana; PELEGRÍN, Javier. - Tatuaje. - Viceversa, 2010. - 426 p. - (Juvenil). ISBN 9788492819171. 19,50 €
ANDERSON, Laurie Halse. - Frío / traducción: María Angulo Fernández. - Roca, 2010. 237 p. - ISBN 9788499181370. 16,00 €
ARMAS, Ingrid de. - Marejalmar : la ciudad de las caravanas. - Anaya, 2010. - 157
p. - ISBN 9788466792561. 12,00 €
AUSTEN, Jane. - Orgull i prejudici / traducció de Margarida Trias. - Bambú, 2010. 367 p. - (Lletres majúscules). - ISBN 9788483431085. 16,00 €
BANKS, Lynne Reid. - Tigre, tigre / traducció: Dolors Udina. - Bambú, 2010. - 198 p. (Exit). - ISBN 9788483431153. 11,90 €
BELL, Hilari. - Perryn y la profecía del mago / traductora: Verónica Guijarro Rincón. Versátil, 2010. - 198 p. - ISBN 9788492929146. 14,50 €
CABEZA, Anna. - Un dia sencer de blat. - Bambú, 2010. - 147 p. - (Exit). - ISBN
9788483431177. 11,90 €
CARMAN, Patrick. - Skeleton Creek : el diario de Ryan / traducción: Raquel Vázquez
Ramil. - Bruño, 2010. - 192 p. - ISBN 9788421684399. 15,00 €
CLARE, Cassandra. - Caçadors d'ombres / traducció d'Aïda Garcia Pons. - Estrella
Polar, 2010. - 3 v. - (L'illa del temps). - ISBN 9788499322339. 54,00 €
Sèrie formada per: Ciutat d'ossos ; Ciutat de cendra i Ciutat de vidre.

COLLINS, Suzanne. - L'ocell de la revolta / traducció d'Armand Carabén. - Estrella
Polar, 2010. - 405 p. - (L'illa del temps). - ISBN 9788499323091. 16,00 €
Tercer part de la sèrie: "Els jocs de la fam". Premi Protagonista Jove 2010.

DE CESCO, Federica. - El niño que soñaba con un caballo / traducción del alemán
de Ángeles Camargo. - Siruela, 2010. - 192 p. - ISBN 9788498413649. 19,95 €
DIAMAND, Emily. - Rescate en la ciudad sumergida / traducción del inglés de Clara
Ministral. - Siruela, 2010. - 370 p. - (Las tres edades). - ISBN 9788498413267. 24,95 €

X53

DÍAZ VALLADARES, Francisco A. - A orillas del mal. - Bruño, 2010. - 128 p. (Paralelo cero). - ISBN 9788421665800. 8,30 €
DICKINSON, Peter. - El fósil perdido / traducción: Santiago del Rey Farrés. Salamandra, 2010. - 189 p. - (Narrativa joven). - ISBN 9788498382815. 12,00 €
DOHERTY, Berlie. - Abela entre dos mundos / traducción: Máximo González
Lavarello. - Salamandra, 2010. - 192 p. - (Narrativa joven). - ISBN 9788498382853.
12,00 €

DOMÍNGUEZ LUIS, Cecilia. - Aquel verano. - Viceversa, 2010. - 150 p. - (Juvenil). ISBN 9788492819300. 13,50 €
ELKELES, Simone. - Química perfecta / traducción: Purificación Meseguer Cutillas. Versátil, 2010. - 141 p. - ISBN 9788492929009. 18,50 €
FORESTER, Victoria. - La niña que podía volar / traducción de Matuca Fernández
Villavicencio. - Montena, 2010. - 284 p. - (Serie infinita). - ISBN 9788484416098.
15,00 €

FORMAN, Gayle. - Si decido quedarme / traductora: Gema Moral Bartolomé. Salamandra, 2010. - 192 p. - ISBN 9788498382709. 12,00 €
L'edició en català és d'Estrella Polar.

FUNKE, Cornelia. - Reckless. Carn de pedra / basat en una història de Cornelia Funke
i Lionel Wigram ; traducció de Ramon Monton. - Estrella Polar, 2010. - 350 p. - (L'illa del
temps). - ISBN 9788499322322. 19,95 €
GAIMAN, Neil. - El cementiri sense làpides i altres històries negres / traducció de
Xavier Garcia Muniesa. - Estrella Polar, 2010. - 214 p. - (L'illa del temps). - ISBN
9788499322667. 15,95 €
GARCÍA MORENO, José Ramón. - Dos muertos y pico. - Bruño, 2010. - 114 p. (Paralelo cero). - ISBN 9788421665794. 8,30 €
GARCIA, Kami; STOHL, Margaret. - Criatures estranyes / traducció d'Armand Carabén.
- Estrella Polar, 2010. - 558 p. - (L'illa del temps). - ISBN 9788499321646. 16,90 €
HARRIS, M.G. - Expedient Joshua : Impacte de gel / traducció de Josep Sampere. Cruïlla, 2010. - 373 p. - ISBN 9788466126441. 17,90 €
HERNÁNDEZ CHAMBERS, Daniel. - La ciudad de la bruma. - Versátil, 2010. - 208 p.
- ISBN 9788492929108. 14,90 €
HERNÁNDEZ, Pau Joan. - Makosa per a marimba i gralla. - Bambú, 2010. - 170 p. (Grans lectors). - ISBN 9788483431214. 7,30 €
HUERTAS, Rosa. - Tuerto, maldito y enamorado. - Edelvives, 2010. - 235 p. (Alandar). - ISBN 9788426375339. 9,60 €
Premi Alandar 2010.

JAF, Iván. - Torbellino en Macapá / traducción: Isabel Soto. - SM, 2010. - 157 p. - (El
barco de vapor). - ISBN 9788467536249. 8,00 €

X54

KATE, Lauren. - Oscuros / traducción de Alfonso Barguñó. - Montena, 2010. - 412 p. (Ellas). - ISBN 9788484415992. 17,00 €
KIZER, Amber. - Meridian / traducción: Sheila Espinosa. - Versátil, 2010. - 304 p. ISBN 9788492929139. 17,50 €
KLEMENT, Robert. - 70 milles fins al paradís / traducció de Carme Gala. - Takatuka,
2010. - 135 p. - ISBN 9788492696406. 14,00 €
També s'ha editat en castellà.

LONDÁIZ MONTIEL, Joaquín. - Crónicas de la Atlántida : el último rey. - Montena,
2010. - 442 p. - (Serie infinita). - ISBN 9788484416005. 14,00 €
LORMAN, Josep. - 24 imatges per segon. - Estrella Polar, 2010. - 204 p. - (Columna
jove). - ISBN 9788499322414. 11,95 €
LUIS, Maria José. - El enigma del Cid. - Bambú, 2010. - 408 p. - (Grandes lectores). ISBN 9788483430972. 7,30 €
MAÑAS ROMERO, Pedro. - Ciudad laberinto. - La factoría de ideas, 2010. - 60 p. ISBN 9788492608263. 13,50 €
MARÍN, Glòria. - Vaig conèixer en Dakh!. - Barcanova, 2010. - 76 p. - (Antaviana
nova). - ISBN 9788448925673. 8,25 €
MIRALLES, Francesc. - Retrum : quan érem morts. - 2a ed. - Estrella Polar, 2010. 316 p. - (L'illa del temps). - ISBN 9788499321059. 17,95 €
NOËL, Alyson. - Espejismos / traducción: Concepción Rodríguez González. - Montena,
2010. - 361 p. - (Ellas). - ISBN 9788484416197. 14,95 €
NUNES, Lygia Bojunga. - Clase de inglés / traducción de Isabel Soto. - SM, 2010. 128 p. - ISBN 9788467540192. 11,20 €
NUNES, Lygia Bojunga. - Mi amigo pintor / traducción de Xavier Senín. - Ediciones
SM, 2010. - 117 p. - ISBN 9788467540185. 11,20 €
PEET, Mal. - El portero de la selva / traducción: Javier Guerrero Gimeno. Salamandra, 2010. - 187 p. - (Narrativa juvenil). - ISBN 9788498382860. 12,00 €
PRADAS, Núria. - Heka : un viatge màgic a Egipte. - Bambú, 2010. - 113 p. - (Grans
viatges). - ISBN 9788483430996. 10,90 €
SÁEZ MORA, Paula. - El sujeto no 1. - Viceversa, 2010. - 361 p. 9788492819249. 18,50 €

ISBN

SHAN, Darren. - La montaña de los vampiros / traducción: Concepción Rodríguez
González. - Montena, 2010. - 411 p. - ISBN 9788484416791. 16,95 €
STIEFVATER, Maggie. - Rastre / traducció de Montse Molist Forcada. - Cruïlla, 2010. 444 p. - ISBN 9788466127233. 15,95 €
Segona part de "Tremolor".

TOLKIEN, J. R. R. - La última canción de Bilbo / traductor: Manuel Mata. - Minotauro,
2010. - 40 p. - (Biblioteca J. R. R. Tolkien). - ISBN 9788445077825. 10,00 €

X55

TWAIN, Mark. - Les aventures de Huckelberry Finn / traducció de Jordi Vidal i
Tubau. - La Galera, 2010. - 363 p. - ISBN 9788424635176. 29,95 €
Edició especial amb motiu del centenari de la mort de Mark Twain. Publicat en un estoig amb "Les
aventures de Tom Sawyer". El preu és del pack.

TWAIN, Mark. - Les aventures de Tom Sawyer / traducció de Maria Antònia Oliver. La Galera, 2010. - 291 p. - ISBN 9788424633431. 29,95 €
Edició especial amb motiu del centenari de la mort de Mark Twain. Publicat en un estoig amb "Les
aventures de Huckelberry Finn". El preu és del pack.

Vacaciones en el infierno / Claudia Gray ... [et al.] ; traducción de Mercedes Núñez. Alfaguara, 2010. - 304 p. - ISBN 9788420423494. 14,50 €
VALENTINE, Jenny. - Sopa trencada / traducció d'Aurora Ballester i Gassó. - Cruïlla,
2010. - 206 p. - (Gran angular). - ISBN 9788466126250. 8,25 €
VENKATRAMAN, Padma. - La escalera prohibida / traducción de Carmen Soler. Viceversa, 2010. - 223 p. - ISBN 9788492819072. 17,50 €
VERGÉS, Oriol. - L'accident de madame Delacroix. - Estrella Polar, 2010. - 134 p. (Columna jove). - ISBN 9788499321707. 10,95 €
VERNE, Jules. - La volta al món en 80 dies / traducció de Jesús Moncada. - Estrella
Polar, 2010. - 291 p. - (La Via Làctia). - ISBN 9788499322728. 12,95 €

8P Poesia
ABELLÓ, Montserrat. - Poemes d'amor : antologia. - Denes, 2010. - 85 p. - (Poesia).
- ISBN 9788492768127. 9,90 €
BACH, Josep-Ramon. - Versions profanes. - Pagès, 2010. - 148 p. - (Biblioteca de la
Suda). - ISBN 9788497799430. 14,00 €
BELLI, Gioconda. - Antología personal. - Visor, 2010. - 102 p. - (De viva voz). - ISBN
9788498950489. 14,00 €
CAMPAÑA, Mario. - Antología de la poesía argentina de hoy. - Bruguera, 2010. 293 p. - (Poesía). - ISBN 9788402420671. 20,00 €

Cares a la finestra : 20 dones poetes de parla anglesa del segle XX : antologia
en versió bilingüe / edició, traducció i pròleg de Montserrat Abelló. - Galaxia
Gutenberg, 2010. - 304 p. - ISBN 9788467241396. 26,50 €
CLAPÉS, Antoni. - La lentitud, la durada. - Pagès, 2010. - 136 p. - (Biblioteca de la
Suda). - ISBN 9788497799126. 12,00 €
FERRATER, Gabriel. - Les dones i els dies. - Edició definitiva. - Edicions 62, 2010. 220 p. - (Labutxaca). - ISBN 9788499301365. 10,95 €

Haikus clásicos : la mejor poesía japonesa / edición e introducción de Tom
Lowenstein. - Blume, 2010. - 176 p. - ISBN 9788498013559. 14,90 €

X56

LEVERONI, Rosa. - Obra poètica completa / edició a cura d'Abraham Mohino i Balet ;
epíleg de Vinyet Panyella. - CCG Edicions, 2010. - 558 p. - (Vincles). - ISBN
9788492718610. 25,00 €
MARGARIT, Joan. - No era lluny ni difícil. - Proa, 2010. - 109 p. - (Els llibres de l'Óssa
Menor). - ISBN 9788475881812. 15,00 €
NOGUERAS OLLER, Rafel. - Les tenebroses. - LaBreu, 2010. - 230 p. - (Alabatre). ISBN 9788493797614. 15,00 €
ROSALES, Luis. - Diario de una resurrección. - Visor, 2010. - 174 p. - (Visor de
poesía). - ISBN 9788498957440. 10,00 €
TARGA, Adrià. - Boques en calma. - Edicions 62, 2010. - 75 p. - (Poesia). - ISBN
9788429767155. 15,00 €
Novè Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater.

URIBE, Kirmen. - Mentrestant agafa'm la mà / traducció de Jon Elordi i Laia Noguera.
- Proa, 2010. - 189 p. - (Els llibres de l'Óssa Menor). - ISBN 9788482569468. 15,50 €
Textos en català i basc.

8T Teatre
BRECHT, Bertolt. - Madre Coraje y sus hijos / texto y fotos del montaje bajo la
dirección de Gerardo Vera, en versión de Antonio Buero Vallejo. - Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, 2010. - 132 p. - (Centro Dramático Nacional). - ISBN
9788487583872. 10,00 €
BUCHACA, Marta. - A mi no em diguis amor. - Arola, 2010. - 132 p. - (Textos a part.
Teatre contemporani). - ISBN 9788492839445. 12,00 €
GALCERAN, Jordi. - Sis comèdies : Dakota, Paraules encadenades, Fuita, El
mètode Grönholm, Carnaval, Cancun / pròleg d'Enric Gallén. - Edicions 62, 2010. 486 p. - (El galliner). - ISBN 9788429763218. 29,50 €
MALLOL, Carles. - M de mortal. - Arola, 2010. - 164 p. - (Textos a part. Teatre
contemporani). - ISBN 9788492839407. 12,00 €
NIEVA, Francisco. - No sé cómo decirlo ; Malditas sean Coronada y sus hijas /
edición de J. Francisco Peña. - Huerga y Fierro, 2010. - 126 p. - (El teatro puede). ISBN 9788483748725. 12,00 €

X57

X 9 Geografia. Biografia. Història
90 Arqueologia. Prehistòria
ALONSO, Natàlia. - Arbeca : la fortalesa dels Vilars. - 2a ed. - Museu d'Arqueologia
de Catalunya, 2010. - 69 p. - (Guies del Museu d'Arqueologia de Catalunya). - ISBN
9788439382607. 5,80 €

91 Geografia
Atlas país a país / dirección: Jordi Induráin Pons. - Larousse, 2010. - 384 p. - ISBN
9788480168977. 29,95 €
Atles actual de geografia universal / direcció: Jordi Induráin Pons. - Larousse, 2009.
- 216 p. - ISBN 9788471537621. 22,50 €
També s'ha editat en castellà.

91E Exploracions i viatges
ESCARTIN, Dominique. - Egipto íntimo : miradas de ayer y de hoy / prólogo de
Christianne Desroches y textos de Florence Maruéjol. - Oceano, 2009. - 182 p. - ISBN
9788475565873. 28,90 €
GONZÁLEZ VIÑAS, Fernando. - Japón, un viaje entre la sonrisa y el vacío. Almuzara, 2010. - 351 p. - (Sotavento). - ISBN 9788492924332. 22,00 €

91G Guies de viatge
Alemania. - Océano, 2010. - 416 p. - (Guías Océano). - ISBN 9788477643548.
24,95 €

CUENDE LOZANO, Mònica. - Barcelona en família : activitats gratuïtes per fer
junts grans i petits. - Ara Llibres, 2010. - 226 p. - (Sèrie B d'Ara Llibres). - ISBN
9788492907625. 14,96 €

El Nilo : una travesía milenaria. - Océano, 2010. - 352 p. - (Guías Océano). - ISBN
9788477643562. 23,00 €
GONZÁLEZ TORRES, David. - Islas Canarias. - RBA, 2010. - 319 p. - (Guías Audi). ISBN 9788482984865. 25,00 €

Guía de vías verdes / Fundación de los Ferrocarriles Españoles. - Anaya Touring Club,
2010. - 3 v. - ISBN 9788499350929. 24,00 €
MATEO PÉREZ, Manuel. - Andalucía. - RBA, 2010. - 319 p. - (Guías Audi). - ISBN
9788482984858. 27,00 €

X58

MENÉNDEZ GRANADOS, Juan. - Camino de Santiago en BTT : incluye variante
aragonesa + etapa Santiago/Finisterre. - Desnivel, 2010. - 263 p. - ISBN
9788498291902. 16,50 €
RAMIS, Sergi. - País Vasco. - RBA, 2010. - 239 p. - (Guías Audi). - ISBN
9788482985046. 25,00 €

Sicilia / ed.: Brian Bell. - Océano, 2010. - 311 p. -

(Guías Océano). - ISBN

9788477643401. 23,00 €

92 Biografia. Heràldica
ALBERTÍ, Jordi. - La bandera catalana : mil anys d'història. - Pòrtic, 2010. - 272 p. (Pòrtic visions). - ISBN 9788498091496. 17,50 €
BETANCOURT, Ingrid. - No hay silecio que no termine. - Aguilar, 2010. - 708 p. ISBN 9788403101401. 22,00 €
IRLA, Josep. - Memòries d'un president a l'exili / a cura de Jordi Gaitx Moltó. Viena, 2010. - 237 p. - (La memòria dels dies). - ISBN 9788483305843. 21,00 €
KISSINGER, Henry A. - Diplomacia. - Ediciones B, 2010. - 963 p. - (Divulgación). ISBN 9788466645034. 30,00 €
REMNICK, David. - El puente : vida y ascenso de Barack Obama. - Debate, 2010. 750 p. - (Biografía). - ISBN 9788483069165. 26,90 €
SERVICE, Robert. - Trotski : una biografía. - Ediciones B, 2010. - 735 p. - (No
ficción). - ISBN 9788466644082. 29,00 €
VINYES i ROIG, Pau. - Visca la República! : Joaquim Ventalló, periodista, polític,
poeta i traductor. - Duxelm, 2010. - 216 p. - ISBN 9788493774035. 19,00 €

930 Historiografia. Història mundial
CARR, Edward Hallett. - ¿Qué es la historia?. - Ariel, 2010. - 220 p. - (Ariel historia). ISBN 9788434434967. 16,00 €
DUBY, Georges. - Atlas histórico mundial. - Larousse, 2010. - 352 p. 9788480168984. 29,95 €

ISBN

931 Història antiga
Así vivieron en la antigua Roma : un legado que pervive / J. Espinós ... [et al.]. Anaya, 2010. - 142 p. - (Biblioteca básica de historia). - ISBN 9788466793490.

10,20 €

BOOTH, Charlotte. - Egipto en el año 1200 a.C. : Tebas y el Valle del Nilo. Océano Ámbar, 2009. - 160 p. - (Guía del viajero a la Antigüedad). - ISBN
9788475566559. 15,00 €

X59

CORTÉS ARRESE, Miguel. - Bizancio : el triunfo de las imagénes sagradas. Biblioteca Nueva, 2010. - 158 p. - (Historia). - ISBN 9788499400785. 16,00 €
GOLDSWORTHY, Adrian. - En el nombre de Roma : los hombres que forjaron el
Imperio. - Ariel, 2010. - 459 p. - ISBN 9788434469297. 26,00 €
LAURENCE, Ray. - Roma en el año 300 : la ciudad y sus alrededores. - Océano
Ámbar, 2009. - 160 p. - (Guía del viajero a la Antigüedad). - ISBN 9788475566542.
15,00 €

PÉREZ ALMOGUERA, Arturo. - La civilización griega : los orígenes de nuestra
cultura. - Anaya, 2010. - 134 p. - (Biblioteca básica de historia). - ISBN
9788466793506. 10,20 €
SCOTT, Michael. - Un siglo decisivo : del declive de Atenas al auge de Alejandro
Magno. - Ediciones B, 2010. - 346 p. - (No ficción). - ISBN 9788466640886. 22,00 €

940 Història d'Europa
CASTELLÓ, José Emilio. - La Primera Guerra Mundial : la Gran Guerra. - Anaya,
2010. - 127 p. - (Biblioteca básica de historia). - ISBN 9788466794107. 10,20 €
CASTELLÓ, José Emilio. - La Segunda Guerra Mundial : 60 millones de muertos,
una guerra total. - Anaya, 2010. - 142 p. - (Biblioteca básica de historia). - ISBN
9788466793476. 10,20 €
FOSSIER, Robert. - Gente de la Edad Media. - 3a ed. - Taurus, 2010. - 217 p. (Taurus historia). - ISBN 9788430606498. 21,00 €
MACDONOGH, Giles. - Después del Reich : crimen y castigo en la posguerra
alemana. - Galaxia Gutenberg, 2010. - 975 p. - ISBN 9788481098501. 30,00 €
SERVICE, Robert. - Historia de Rusia en el siglo XX. - Crítica, 2010. - 590 p. (Memoria crítica). - ISBN 9788498921250. 27,90 €
SHIRER, William L. - Auge y caída del Tercer Reich. - Planeta, 2010. - 2 v. - ISBN
9788408094258. 28,50 €

946.0 Història d'Espanya
ESPINOSA MAESTRE, Francisco. - Violencia roja y azul : España, 1936-1950. Crítica, 2010. - 485 p. - (Contrastes). - ISBN 9788498921168. 29,00 €

Historia de España contemporánea / dir.: Javier Paredes. - Nueva ed., act. - Ariel,
2010. - 1109 p. - (Ariel historia). - ISBN 9788434469310. 55,00 €
Tierra y libertad : cien años de anarquismo en España / coordinador: Julián
Casanova. - Crítica, 2010. - 318 p. - (Contrastes). - ISBN 9788498921199. 29,90 €

X60

946.71 Història de Catalunya
MARÍN, Progreso. - Exili : testimonis sobre la Guerra Civil, els camps i la
resistència al franquisme. - Pagès, 2010. - 167 p. - ISBN 9788497799690. 25,00 €

Un segle d'història en fotografies / directors: Manel Risques i Corbella, Conxita Mir i
Curcó i Ricard Vinyes. - Enciclopèdia Catalana, 2010-2011. - 4 v. - ISBN
9788441219366. 600,00 €
Conté: 1: Un temps entre el passat i el futur: fins el 1931; 2: Temps de reforma, guerra i revolució:
1931-1939; 3. Temps de dictadura: 1939-1969; 4. Temps de crisi i de transició: 1969-1980.

VICENS VIVES, Jaume. - Álbum : catálogo de la exposición : Jaume Vicens Vives
: 1910-1960. - Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales : Vicens Vives, 2010. 223 p. - ISBN 9788431695996. 20,00 €
VICENS VIVES, Jaume ; LLORENS SERRANO, Montserrat. - Industrials i polítics del
segle XIX. - Vicens Vives, 2010. - 445 p. - ISBN 9788431661533. 24,00 €

950 Història d'Àsia
AXWORTHY, Michael. - Irán : una historia desde Zoroastro hasta hoy. - Turner,
2010. - 382 p. - (Noema). - ISBN 9788475069258. 28,00 €
CLEMENTS, Jonathan. - Los samuráis : historia y leyenda de una casta guerrera.
- Crítica, 2010. - 391 p. - (Tiempo de historia). - ISBN 9788498921175. 24,90 €
HAZAN, Eric. - Viaje a la Palestina ocupada. - Errata Naturae, 2010. - 125 p. - (La
muchacha de dos cabezas). - ISBN 9788493714581. 13,50 €
HOURANI, Albert. - La historia de los árabes. - Ediciones B, 2010. - 671 p. - (Zeta
bolsillo). - ISBN 9788496778771. 11,40 €
KAZANCIGIL, Ali. - Turquía : algunas preguntas, todas las respuestas. - Bellaterra,
2010. - 170 p. - (La biblioteca del ciudadano). - ISBN 9788472904934. 10,00 €
LU, Yu-ting. - Taiwan : historia, política e identidad. - Bellaterra, 2010. - 228 p. (Biblioteca de China contemporánea). - ISBN 9788472904873. 15,00 €

960 Història d'Àfrica
NKRUMAH, Kwame. - África debe unirse. - Bellaterra, 2010. - 271 p. - (Biblioteca de
estudios africanos). - ISBN 9788472905030. 18,00 €
PERKINS, Kenneth J. - Historia del Túnez moderno. - Akal, 2010. - 318 p. (Historia). - ISBN 9788446023555. 22,00 €
SOBERO, Yolanda. - Sáhara : memoria y olvido / prólogo de Lorenzo Silva. - Ariel,
2010. - 295 p. - ISBN 9788434469389. 19,50 €

X61

970 Història d'Amèrica
LYNCH, John. - Las revoluciones hispanoamericanas : 1808-1826. - Ariel, 2010. 437 p. - (Ariel historia). - ISBN 9788434488441. 25,00 €
SÁNCHEZ ANDRÉS, Andrés. - México en el siglo XX: del Porfiriato a la
globalización. - Arco/Libros, 2010. - 80 p. - (Cuadernos de historia). - ISBN
9788476357897. 5,00 €

X I Infantil coneixements
I1 Filosofia
DUPONT-BEURIER, Pierre-François; LABBÉ, Brigitte. - L'home i l'animal. - Cruïlla,
2010. - 37 p. - (Pensa-hi). - ISBN 9788466125413. 5,65 €
DUPONT-BEURIER, Pierre-François; LABBÉ, Brigitte. - Somni i realitat. - Cruïlla, 2010.
- 37 p. - (Pensa-hi). - ISBN 9788466126465. 5,65 €
HAY, Louise L. - Jo penso, jo sóc! : ensenyar als nens el poder de l'afirmació. Jaguar, 2010. - 28 p. - (Miau). - ISBN 9788496423879. 15,00 €
També s'ha editat en castellà.

I2 Religió
CARDONA, Vicent. - Els amics de Jesús : el senyal de la creu. - Denes, 2010. - 21
p. - (Pregar amb els fills i els néts). - ISBN 9788492768226. 9,90 €

I3 Ciències socials
BIOSCA, Anna. - Mi guía pedagógica de seguridad vial / dirección: Carlos Gispert. Océano, 2010. - 96 p. - (Educación urbana). - ISBN 9788449440908. 25,00 €
FONT I FERRÉ, Núria. - Carnestoltes. - Cruïlla, 2010. - 24 p. - (Què celebrem?). - ISBN
9788466125444. 12,50 €

X62

FONT I FERRÉ, Núria. - Nadal. - Cruïlla, 2010. - 24 p. - (Què celebrem?). - ISBN
9788466125420. 12,50 €
MATAS, Anna M.; ANTOJA, Joan. - M'endevines un cop més? : recull
d'endevinalles per a nens i nenes. - Barcanova, 2010. - 160 p. - ISBN
9788448926199. 9,00 €

I5 Ciències
BALL, Sara. - El llibre boig dels dinosaures. - Cruïlla, 2010. - 20 p. 9788466125246. 12,00 €

ISBN

BAUSSIER, Sylvie. - Dofins i balenes. - Cruïlla, 2010. - 24 p. - (Jocdoc). - ISBN
9788466123945. 14,50 €
DORION, Christiane. - Com funciona el món? : una guia pràctica del nostre
increïble planeta. - Cruïlla, 2010. - 18 p. - ISBN 9788466125277. 15,95 €
FRATTINI, Stéphane. - Peus i potes. - Cruïlla, 2010. - 20 p. - ISBN 9788466125987.
11,00 €

METTLER, René; GALLIMARD, Jeunesse; DELAFOSSE, Claude. - L'ocell. - Cruïlla,
2010. - 36 p. - (Món meravellós). - ISBN 9788466125161. 10,75 €
MICHEL, François. - L'ecologia al teu abast. - Estrella Polar, 2010. - 79 p. - (El món
estimat). - ISBN 9788499322469. 9,50 €
TRACQUI, Valérie. - El castor : el llenyataire incansable. - Cruïlla, 2010. - 29 p. (Minizoo). - ISBN 9788466124232. 8,25 €

I6 Ciències aplicades
DIEDERICHS, Gilles. - El meu primer llibre de ioga. - Cruïlla, 2010. - 29 p. + 1 CD. ISBN 9788466124034. 19,95 €
PARELLADA, Ada. - Grandes chefs, pequeños cocineros : Ferran Adrià... Grijalbo, 2010. - 191 p. - ISBN 9788425343988. 20,00 €
PEYROLS, Sylvaine; GALLIMARD, Jeunesse. - El cos. - Cruïlla, 2010. - 34 p. - (Món
meravellós). - ISBN 9788466125154. 10,75 €
SANS, Pere. - Cuina catalana amb la quitxalla. - Comanegra, 2010. - 31 p. - ISBN
9788493751937. 18,00 €
STAUBER, Sabina. - El meu cos. - Estrella Polar, 2010. - 25 p. 9788499321257. 9,95 €

ISBN

X63

I7 Belles arts. Esports
CABEZA, Anna. - Rutes per Barcelona : museus : la guia més divertida per a
descobrir la ciutat amb nens. - La Galera : Ajuntament de Barcelona, 2010. - 63 p. ISBN 9788424633844. 12,00 €

Decoració per a festes. - Zendrera Zariquiey, 2010. - 29 p. - ISBN 9788484184171.
8,50 €

També s'ha editat en castellà.

GRECO, Lillo. - Creacions màgiques. - Zendrera Zariquiey, 2010. - 29 p. - ISBN
9788484184157. 8,50 €
També s'ha editat en castellà.

NUÑO GONZÁLEZ, Jaime; ROMÁN, Chema. - Una aldea en tiempos del Románico
/ ilustración: Chema Román. - Centro de Estudios del Románico, Fundación Santa María
la Real, 2009. - 64 p. - ISBN 9788489483569. 20,00 €
Premi del Ministeri de Cultura al Millor Llibre editat l'any 2009 en la categoria d'obres infantils.

SIX, Maryse. - Avions i vaixells en origami. - Zendrera Zariquiey, 2010. - 28 p. - ISBN
9788484184140. 8,50 €
També s'ha editat en castellà.

SOURDAIS, Clémentine. - Cases del món. - Cruïlla, 2010. - 12 p. 9788466126274. 16,95 €

ISBN

THEULET-LUZIÉ, Bernadette. - Manualitats amb capses d'ous. - Zendrera Zariquiey,
2010. - 29 p. - (Manualitats per tot l'any). - ISBN 9788484184133. 8,50 €
També s'ha editat en castellà.

THEULET-LUZIÉ, Bernadette. - Regals originals. - Zendrera Zariquiey, 2010. - 29 p. ISBN 9788484184164. 8,50 €
També s'ha editat en castellà.

TURCI, Alberto. - Lecciones de ajedrez para niños : iniciación, reglas,
movimientos básicos. - De Vecchi, 2010. - 64 p. - ISBN 9788431542214. 8,90 €

I8 Llengua. Literatura
ALAPONT, Pasqual. - Victor goes on an outing = En Víctor se'n va d'excursió /
dibuixos: Armand. - Animallibres, 2010. - 22 p. (Little elephant). - ISBN
9788496726871. 4,75 €
Text en anglès i català. També s'ha fet edició en anglès-castellà per l'editorial Algar i en anglèscatalà per l'editorial Bromera.

ALBERTÍ, Núria. - S'obre el teló: sabates en acció! : recull de poemes /
il·lustracions de Cristina Losantos. - Edicions del Pirata, 2010. - 59 p. - (El pirata groc). ISBN 9788496569768. 8,00 €
ALCOVERRO, Carme. - Paraules embarbussades. - Barcanova, 2010. - 77 p. - (Mots
vius). - ISBN 9788448926632. 8,00 €
ALEJO FERNÁNDEZ, Francisco. - Libro del buen amor / Juan Ruiz arcipreste de Hita;
ilustraciones de Adrià Fruitós. - Anaya, 2010. - 166 p. - (Clásicos a medida). - ISBN
9788466785389. 8,75 €

X64

ANTÓN, Rocío del Mar. - Snowy, the brave rabbit. - Edelvives, 2010. - 22 p. + 1 CD. (Tales of the Old Oak). - ISBN 9788426376930. 9,90 €
ARIMON, Glòria; LORMAN, Josep. - Contes de Bagdad. - Marge Books, 2010. - 79, 80
p. - (Ursa maior). - ISBN 9788415004318. 12,00 €
Text en català i àrab. També s'ha editat en castellà-àrab i en anglès-àrab.

CASALDERREY, Fina. - I am me = Jo sóc jo / dibuixos: Josep Vicó. - Animallibres,
2010. - 22 p. - (Little elephant). - ISBN 9788498245035. 4,75 €
Text en anglès i català. També s'ha fet edició en anglès-castellà per l'editorial Algar i en anglèscatalà per l'editorial Bromera.

CLAVERO, Carlos. - Llegendes argentines. - Sirpus, 2010. - 100 p. - (Entre dos
mons). - ISBN 9788489902787. 10,00 €

Cuentos y leyendas de la geografía española / selección de Seve Calleja. Juventud, 2010. - 262 p. - (Cuentos universales). - ISBN 9788426138132. 29,00 €
Faules de La Fontaine : la llebre i la tortuga i altres faules / il·lustracions de
Dedieu ; edició: Núria Font i Ferré. - Cruïlla, 2010. - 26 p. - ISBN 9788466124102.
22,00 €

HOHLER, Franz. - El gran llibre de contes per a nens / il·lustracions: Nikolaus
Heidelbach. - Joventut, 2010. - 289 p. - (Contes i rondalles). - ISBN 9788426137883.
29,00 €

MARTÍ I BERTRAN, Pere. - Paraules bessones. - Barcanova, 2010. - 80 p. - (Mots
vius). - ISBN 9788448926625. 8,00 €
MARTÍN RAMOS, Juan Carlos. - La alfombra mágica. - Anaya, 2010. - 76 p. - (Sopa
de libros. Serie verde). - ISBN 9788466793032. 7,70 €
MERINO, Ana. - Hagamos caso al tigre. - Anaya, 2010. - 79 p. - (Sopa de libros). ISBN 9788466793001. 7,70 €
NAVARRO DURÁN, Rosa. - La vida de Lazarillo de Tormes : y de sus fortunas y
adversidades / de Alfonso de Valdés. - Edebé, 2010. - 142 p. - (Clásicos para
estudiantes). - ISBN 9788423696345. 9,50 €
SCHIMEL, Lawrence. - El nen i l'espía = The boy and the spy / il.lustracions de
Jaime Martínez. - Tiny Tornado, 2010. - 26 p. - (Tiny Tornado). - ISBN 9788415041047.
12,50 €

Text en català i anglès.

SERRA BALDÓ, Alfons. - 10 llibres catalans. - Abadia de Montserrat, 2010. - 79 p. (Els flautats). - ISBN 9788498832723. 9,00 €
SOLSONA I PAIRÓ, Núria. - Llegendes mexicanes / il·lustrat per Rene Almanza. Sirpus, 2010. - 110 p. - (Entre dos mons). - ISBN 9788496483163. 10,00 €
TWAIN, Mark. - Las aventuras de Tom Sawyer / ilustraciones de Robert Ingpen. Blume, 2010. - 240 p. - ISBN 9788498015034. 24,90 €

X65

I9 Geografia. Biografia. Història
DEMI. - Marco Polo. - Juventud, 2010. - 56 p. 9788426137616. 19,00 €

(Álbumes ilustrados). - ISBN

També s'ha editat en català.

MOLIST, Pep. - Joan Maragall. - Baula, 2010. - 40 p. 9788447921324. 15,70 €

(Vull conèixer). - ISBN

X I Infantil imaginació
IC Còmic infantil
AMSALLEM, Baptiste; DAUVILLIER, Loïc. - En Dino i en Pau : jocs prehistòrics. Bang, 2010. - 30 p. - (Mamut. A partir de 3 anys). - ISBN 9788415051039. 13,00 €
També s'ha editat en castellà i francès.

ANDAROJO, Diego; ED. - En Manu a la platja. - Bang, 2010. - 41 p. - (Mamut. A partir
de 3 anys). - ISBN 9788493775131. 13,00 €
També s'ha editat en castellà i francès.

BERRIO, Juan. - La tirita. - Dibbuks, 2010. - 18 p. - ISBN 9788492902163. 14,00 €
CAREY, Mike. - Regalo sorpresa. - SM, 2010. - 152 p. - (Gran angular). - ISBN
9788467543582. 9,50 €
DELISLE, Guy. - Luis va a la playa. - Faktoría K de Libros, 2010. - 48 p. - ISBN
9788496957848. 14,00 €
KERN, Sergio; TURDERA, Cristian. - En Rafa i la Zoe al parc. - Bang, 2010. - 30 p. (Mamut. A partir de 3 anys). - ISBN 9788493775179. 13,00 €
També s'ha editat en castellà i francès.

KIRK KIM, Derek. - Como Lily. - SM, 2010. - 152 p. - ISBN 9788467543568. 9,50 €
KROSOCZKA, Jarrett J. - Lunch lady i el substitut ciborg. - Estrella Polar, 2010. - 96
p. - (Comic books). - ISBN 9788499322698. 9,95 €
MUCCI, Tim. - Tom Sawyer / il·lustracions: Rad Sechrist. - Símbol, 2010. - 128 p. ISBN 9788495987747. 11,00 €
NAVARRO, Santiago; FUENTES, Alex. – Miga : 1 : Sota els núvols. - Bang, 2010. - 53
p. - (Mamut. A partir de 9 anys). - ISBN 9788493775186. 10,00 €
També s'ha editat en castellà i francès.

PENNAC, Daniel; BENACQUISTA, Tonino. - Lucky Luke contra Pinkerton. - Kraken,
2010. - 46 p. - (Lucky Luke). - ISBN 9788492534234. 14,00 €
REDING, Raymond; HUGUES, Françoise. - La gran decisió. - Norma, 2010. - 46 p. (Eric Castel). - ISBN 9788467901603. 12,00 €

X66

ROSENSTIEHL, Agnès. - Mariona de Llimona i les quatre estacions. - La Galera,
2010. - 36 p. - ISBN 9788424635619. 9,95 €
SHIGA, Jason. - Mentrestant : tria un camí : construeix un relat : 3856
possibilitats. - Estrella Polar, 2010. - 80 p. - (Comic books). - ISBN 9788499322711.
16,95 €

SOLÍS, Fermín. - En Cosmorratolí i la bombeta : 1 : Sembla que vol ploure. Bang, 2010. - 54 p. - (Mamut. A partir de 6 anys). - ISBN 9788493775148. 10,00 €
També s'ha editat en castellà i francès.

STILTON, Tea. - La revenja del club de les sargantanes. - Estrella Polar, 2010. - 48
p. - (Comic books. Tea sisters). - ISBN 9788499322308. 12,00 €
TUTE. - En Batu. - Bang, 2010. - 52 p. 9788415051015. 10,00 €

(Mamut. A partir de 9 anys). - ISBN

També s'ha editat en castellà i francès.

ZEP. - Titeuf : 1 : Dios, el sexo y los tirantes. - Glénat, 2010. - 48 p. - (Titeuf). ISBN 9788499470719. 10,00 €

ID Descobriments. Fins a 5 anys
ALLANCÉ, Mireille d'. - Colla de porcs!. - Corimbo, 2010. - 24 p. 9788484703716. 11,00 €

ISBN

ANDRADA, Javier. - Caga, tió!. - Barcanova, 2010. - 14 p. - (El petit univers). - ISBN
9788448926601. 6,00 €
BADESCU, Ramona. - Pomelo viaja / ilustrador: Benjamin Chaud. - Kókinos, 2010. 84 p. - ISBN 9788492750061. 12,00 €
BALDÓ, Estel; SOLIVA, Maria. - Som un més / il·lustracions de Lluís Filella. - Barcanova,
2010. - 20 p. - (Els contes de la Skida i en Joan). - ISBN 9788448925918. 6,25 €
BAUER, Jutta. - Emma ríe. - Lóguez, 2010. - 16 p. - ISBN 9788496646520. 8,00 €
BIE, Linne. - La Marina ja no vol portar bolquers. - Joventut, 2010. - 29 p. - ISBN
9788426138026. 10,80 €
BLACKWOOD, Freya. - A l'Eli li encanta donar. - Intermón Oxfam, 2010. - 24 p. ISBN 9788484526766. 13,00 €
CARVALHO, Bernardo. - Un dia en la playa. - Libros del Zorro Rojo, 2010. - 26 p. ISBN 9788492412631. 10,95 €
CHARLAT, Benoît. - No et fiquis els dits al nas!. - Corimbo, 2010. - 14 p. - ISBN
9788484703778. 8,50 €
També s'ha editat en castellà.

CHEN, Chih-Yuan. - El pollastre esplomat. - Thule, 2010. - 34 p. 9788492595532. 12,50 €
També s'ha editat en castellà.

ISBN

X67

COLOMER, Carme. - En Toni té un problema / il·lustracions: Lluís Farré. - Abadia de
Montserrat, 2010. - 15 p. - (Primers contes). - ISBN 9788498832570. 7,00 €
DAPORTA, Mon. - Una estranya bestiola / il·lustracions: Oscar Villán. - Hipòtesi :
Faktoria K de Libros, 2010. - 12 p. - ISBN 9788493746940. 9,00 €
DEMI. - El test buit. - Joventut, 2010. - 32 p. 9788426138071. 13,00 €

(Àlbums il·lustrats). - ISBN

DENEUX, Xavier. - A tocar de la sabana. - Combel, 2010. - 14 p. 9788498255478. 12,50 €

ISBN

DENOU, Violeta. - Aprèn amb en Teo : les vocals. - Timun Mas, 2010. - 12 p. - ISBN
9788499320625. 6,95 €
DUBUC, Marianne. - Davant de casa meva. - Joventut, 2010. - 112 p. 9788426137678. 13,90 €

ISBN

DUNBAR, Joyce; LIAO, Jimmy. - El monstruo que se comió la oscuridad. - Barbara
Fiore, 2010. - 54 p. - ISBN 9788493750640. 15,00 €
DURRANT, Geraldine. - L'àvia pirata. - Elfos, 2010. - 30 p. - ISBN 9788484233374.
11,90 €

Premi RaW concurs de narrativa 60 segons, BBC, Londres, 2008.

FABER, Arianne. - El pelut. - Thule, 2010. - 28 p. - ISBN 9788492595617. 8,00 €
També s'ha editat en castellà.

FERRÁNDIZ, Elena. - El abrigo de Pupa. - Thule, 2010. - 37 p. - (Fuera de órbita). ISBN 9788492595563. 12,00 €
HERBAUTS, Anne. - La pequeña tristeza. - Océano, 2010. - 24 p. - (Travesía). - ISBN
9788449440304. 12,00 €
HERREROS, Ana Cristina. - La sorprenent i veritable història d'un ratolí
anomenat Pérez / il·lustrador: Violeta Lópiz. - Siruela, 2010. - 45 p. - (Les tres edats). ISBN 9788498414196. 14,90 €
També s'ha editat en castellà.

HOFFMAN, Mary. - El gran llibre de les famílies / il·lustracions de Ros Asquith. Intermón Oxfam, 2010. - 32 p. - ISBN 9788484526308. 16,90 €
JANSSON, Tove. - Mumin : juga a fet i amagar : llibre amb finestretes. - La
Galera, 2010. - 24 p. - (Mumin). - ISBN 9788424632946. 9,95 €
JONES, Lara. - El gat Mima llegeix : amb figures en relleu. - Cruïlla, 2010. - 10 p. (Gat Mima). - ISBN 9788466125239. 9,95 €
LAND, Fiona. - Toca, toca : quac! quac!. - Combel, 2010. - 12 p. - (Toca, toca). - ISBN
9788498256055. 11,40 €
LAVAL, Thierry. - Digues on és. Els oceans / llibre basat en la pel·lícula "Océans" de
Jacques Perrin i Jacques Cluzaud. - Cruïlla, 2010. - 12 p. - (Digues on és). - ISBN
9788466126458. 12,80 €

X68

LEE, Suzy. - Sombras. - Barbara Fiore, 2010. - 30 p. -

ISBN 9788493750657.

15,00 €

LUJÁN, Jorge. - ¡Oh, los colores! / ilustraciones de Piet Grobler. - Kalandraka, 2010. 44 p. - ISBN 9788492608317. 14,00 €
MUNDET, Noemí. - Sortim a buscar bolets. - Abadia de Montserrat, 2010. - 15 p. (Primers contes). - ISBN 9788498833034. 7,00 €
ORAM, Hiawyn. - En Ferran enfadat / il·lustrat per Satoshi Kitamura. - Ekaré, 2010. 30 p. - ISBN 9788493776763. 9,50 €
També s'ha editat en castellà.

PACOVSKÁ, Kveta. - Uno, cinco, muchos. - Kókinos, 2010. - 22 p. 9788492750344. 15,00 €

ISBN

PÉREZ NAVARRO, Cristina. - En el silencio del bosque. - A buen paso, 2010. - 48 p.
- ISBN 9788493803612. 16,00 €
REIXACH, Laura. - El viatge d'en Vintcèntims. - Bellaterra, 2010. - 32 p. - ISBN
9788472905078. 13,00 €
ROLDÁN, Gustavo. - Com reconèixer un monstre. - Thule, 2010. - 26 p. (Trampantojo). - ISBN 9788492595648. 10,00 €
ROULIE, Fabienne; MANDINE, Selma. - Los secretos de Petronila. - Jaguar, 2010. 32 p. - (Miau). - ISBN 9788496423855. 14,00 €
RUILLIER, Jérôme. - El papa, la mama, l'Aina i jo. - Joventut, 2010. - 28 p. - ISBN
9788426137968. 13,00 €
SALA VILA, Carles. - Sóc un pollet. - Barcanova, 2010. - 14 p. - (El petit univers). ISBN 9788448926618. 6,00 €
SERRANO GUERRERO, Lucía. - ¡Qué niño más lento!. - Fondo de Cultura Económica,
2010. - 36 p. - (Los especiales de A la orilla del viento). - ISBN 9786071602008. 8,00 €
SIRETT, Dawn. - Veig veig! : primeres paraules. - Beascoa, 2010. - 14 p. - (Veig,
veig). - ISBN 9788448830892. 9,95 €
TARUISHI, Mako. - Tinc calor... - Corimbo, 2010. - 26 p. - ISBN 9788484703693.
10,00 €

TULLET, Hervé. - Un llibre. - Cruïlla, 2010. - 36 p. - ISBN 9788466126281. 13,00 €
WORWELL, Chris. - Feres ferotges. - Joventut, 2010. - 16 p. - (Àlbums il·lustrats). ISBN 9788426137937. 13,00 €
També s'ha editat en castellà.

X69

ID Descobriments. Llibres en anglès
CHURCH, Caroline Jayne. - Here comes Christmas!. - Scholastic, 2010. - 16 p. ISBN 9780545118170. 9,50 €
L'editorial Scholastic Children's books està distribuïda per "Cultivating minds".

COUSINS, Lucy. - Maisy's amazing big book of words. - Walker Books, 2010. - 68
p. - ISBN 9781406327830. 13,00 €
DOBBINS, Jan. - Driving my tractor / il.: David Sim. - Barefoot Books, 2009. - 32 p. +
1 CD. - (Barefoot singalongs). - ISBN 9781846864742. 9,00 €
KROLL, Steven. - The biggest snowman ever / illustrated by Jeni Bassett. Scholastic, 2009. - 32 p. + 1 CD. - ISBN 9780545163507. 11,50 €
LACEY, Minna. - The Usborne first picture encyclopedia. - Usborne, 2009. - 29 p. ISBN 9780746089569. 13,00 €
LAMB, Stacey. - Happy Christmas baby. - Usborne, 2009. - 12 p. 9780746097717. 13,00 €

ISBN

Fulls de roba. L'editorial anglesa Usborne també està distribuïda per "Cultivating minds".

MCQUINN, Anna. - If you're happy and you know it! / illustrated by Sophie Fatus. Barefoot Books, 2010. - 24 p. + 1 CD. (Barefoot singalongs). - ISBN
9781846864667. 9,00 €
SHANNON, David. - It's Christmas David!. - The Blue Sky Press, 2010. - 32 p. - ISBN
9780545143110. 17,00 €
YOLEN, Jane. - How do dinosaurs say good night? = ¿Cómo dan las buenas
noches los dinosaurios? / illustrated by Mark Teague. - Scholastic, 2010. - 2 v. + 1
CD. - ISBN 9780545093194. 13,95 €
Vol. 1 en anglès i vol. 2 en castellà. El CD està en anglès, castellà, francès i portuguès.

IF Ficcions. De 6 a 8 anys
ALBO, Pablo. - Debajo de la higuera no hay ningún tesoro / ilustraciones de
Miguel Ángel Díez. - Anaya, 2010. - 74 p. - (Sopa de libros. Serie amarilla). - ISBN
9788466793049. 7,20 €
ALCÁNTARA SGARB, Ricardo. - Les iI·lusions del mag / il·lustracions: Gusti. - Bambú,
2010. - 46 p. - (Primers lectors. Enigmes). - ISBN 9788483431245. 6,75 €
ARNAL, Txabi. - Caja de cartón / ilustrador: Hassan Amekan. - OqO, 2010. - 40 p. ISBN 9788498712155. 20,00 €
BERNAL, M. Carme; RÚBIO I LARRAMONA, Carme. - La princesa malalta / dibuixos:
Rebeca Luciani. - Abadia de Montserrat, 2010. - 28 p. - (L'onada). - ISBN
9788498832952. 13,00 €
BERNAL, M. Carme; RÚBIO I LARRAMONA, Carme. - L'Elionor i les oquetes del rei
Maó / dibuixos: Txell Darné. - Abadia de Montserrat, 2010. - 28 p. - (L'onada). - ISBN
9788498832969. 13,00 €

X70

BORAU, Dolors; IZQUIERDO, Oriol. - Una festa sobre rodes / il·lustracions d'Ignasi
Blanch. - Cruïlla, 2010. - 43 p. - ISBN 9788466127103. 14,00 €
Llibre adaptat a un sistema pictogràfic de comunicació augmentativa.

BOSCH, Lolita. - Max i la capsa d'aire / il·lustracions d'Armand. - Cruïlla, 2010. - 142
p. - (El vaixell de vapor. Sèrie blava). - ISBN 9788466125178. 6,95 €
BRUNO, Pep. - La familia C / ilustracions: Mariona Cabassa. - Kalandraka : Hipòtesi,
2010. - 32 p. - ISBN 9788493746971. 13,00 €
Premi Internacional Compostela d'Àlbum Il·lustrat 2010. També s'ha editat en castellà, anglès,
gallec, etc.

CUSSÓ, Núria. - Trompa Llarga / dibuixos de Laia Guerrero. - Edicions del Pirata,
2010. - 22 p. - (Plou i fa sol). - ISBN 9788496569829. 7,00 €
DAHL, Roald. - Dit màgic / il·lustracions de Quentin Blake. - Alfaguara : Grup Promotor,
2010. - 75 p. - ISBN 9788479185886. 7,50 €
DUTRUC-ROSSET, Florence. - La meva germana sempre em mana : així és la vida
Lulú!. - Estrella Polar, 2010. - 45 p. - (L'Odissea). - ISBN 9788499322407. 7,95 €
GOLD, Mike. - Una princesa en perill / il·lustracions: Mike Zarb. - Beascoa, 2010. - 48
p. - (Bernat i el drac). - ISBN 9788448830854. 6,95 €
També s'ha editat en castellà.

HOLE, Stian. - El secreto de Garmann. - Kókinos, 2010. - 52 p. 9788492750221. 13,00 €

ISBN

JANOSCH. - Oh! Que bonic és Panamà! : la història de com el petit Tigre i el
petit Ós van viatjar a Panamà. - Hipòtesi : Kalandraka, 2010. - 50 p. - ISBN
9788493746964. 15,00 €
MOEYAERT, Bart. - Atreveix-te amb tres / il·lustracions d'Artur Laperla. - Cruïlla, 2010.
- 74 p. - (El vaixell de vapor. Sèrie blanca). - ISBN 9788466126960. 6,95 €
MONTANARI, Eva. - ¡Cuantas gotas en la ciudad!. - OqO, 2009. - 30 p. - ISBN
9788498711530. 12,50 €
Premi del Ministeri de Cultura al Millor Llibre editat l'any 2009, en la categoria de LIJ.

MORRIS, Jackie. - L'ós blanc : conte inspirat en una llegenda inuit. - ING, 2010. 36 p. - ISBN 9788489825734. 14,00 €
NANCLARES, Silvia. - Al final / ilustraciones de Miguel Brieva. - Kókinos, 2010. - 62 p. ISBN 9788496629929. 16,00 €
NORDVIST, Sven. - On és la meva germana?. - Flamboyant, 2010. - 30 p. - ISBN
9788493782511. 18,90 €
També s'ha editat en castellà.

NORDVIST, Sven. - Quan en Findus era petit i va desaparèixer. - Flamboyant, 2010.
- 24 p. - ISBN 9788493782535. 15,90 €
També s'ha editat en castellà.

PAGE, Martin. - Conversa amb un pastís de xocolata / il·lustracions d'Anuska
Allepuz. - Cruïlla, 2010. - 60 p. - (El vaixell de vapor. Sèrie blanca). - ISBN
9788466124119. 6,25 €

X71

RIVAS, Manuel. - Milu / ilustraciones de Aitana Carrasco. - Kalandraka, 2010. - 46 p. ISBN 9788484647362. 14,00 €
Part de l'import d'aquest llibre serà donat a la Fundació Meniños.

ROMERA COLOMÉ, Marta. - El diable ensarronat / dibuixos: Mercè Canals. - Abadia
de Montserrat, 2010. - 46 p. - (Pou de llegendes). - ISBN 9788498833102. 10,00 €
ROMERA COLOMÉ, Marta. - Hèrcules i el gegant de tres caps / dibuixos: Mercè
Canals. - Abadia de Montserrat, 2010. - 47 p. - (Pou de llegendes). - ISBN
9788498832815. 10,00 €
STARKOFF, Vanina. - Ballar amb els núvols. - Kalandraka : Hipòtesi, 2010. - 48 p. ISBN 9788493746988. 15,00 €
Finalista del Premi Internacional Compostela d'Àlbum Il·lustrat 2010. També s'ha editat en castellà,
gallec, anglès, etc.

STOHNER, Anu. - La oveja Carlota / ilustraciones de Henrike Wilson. - Lóguez, 2010. 32 p. - ISBN 9788496646568. 12,60 €
TÀSSIES, José Antonio. - Noms robats. - Cruïlla, 2010. - 28 p. 9788466126984. 14,70 €

ISBN

THOMAS, Valerie. - La Brunilda a la platja / il·lustracions: Korky Paul. - Blume, 2010. 26 p. - ISBN 9788498014853. 11,90 €
TÖRNQVIST, Marit. - Algo con lo que nadie había contado. - Los Cuatro Azules,
2010. - 60 p. - ISBN 9788493729530. 17,95 €
TORO, Grassa. - Faules morals d'una vegada per totes / il·lustrades per Meritxell
Duran. - A buen paso, 2010. - 93 p. - ISBN 9788495803605. 17,00 €
WINTER, Jeanette. - L'escola secreta de la Nasrin : una història real
d'Afganistan. - Joventut, 2010. - 48 p. - (Àlbums il·lustrats). - ISBN 9788426138095.
13,00 €

També s'ha editat en castellà.

YEOMAN, John. - Las lavanderas locas / ilustraciones: Quentin Blake. - Océano,
2010. - 29 p. - (Travesía). - ISBN 9788449439599. 12,00 €

IF Ficcions. Llibres en anglès
MCKEE, David. - Elmer and Papa Red. - Andersen Press, 2010. - 26 p. - ISBN
9781849391979. 14,50 €
MURPHY, Jill. - Five minutes' peace. - Walker Books, 2010. - 26 p. + 1 CD. - (The
large family). - ISBN 9781406320848. 9,00 €
PFISTER, Marcus. - The rainbow fish. - North-South, 2010. - 26 p. 9783314015441. 9,00 €

ISBN

X72

IN Narracions. De 9 a 12 anys
ABILLAMAA, Raghida. - Anècdotes de Joha. - Sirpus, 2010. - 127 p. - (El pont). ISBN 9788489902794. 12,00 €
Text en català i àrab.

CELA, Jaume. - Set raons per estimar els meus pares. - Cruïlla, 2010. - 110 p. ISBN 9788466127196. 13,00 €
Premi El Vaixell de Vapor 2010.

COSA MOLINA, Juan. - Leyendas : relatos de magia, de misterio y de amor. Castalia, 2010. - 111 p. - (Castalia fuente). - ISBN 9788497403498. 10,00 €
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. - Murs / il·lustracions de Xan López Domínguez. - Cruïlla,
2010. - 86 p. - (El vaixell de vapor. Sèrie blava). - ISBN 9788466126014. 6,95 €
HOF, Marjolijn. - Que no passi!. - Cruïlla, 2010. - 125 p. - (El vaixell de vapor. Sèrie
taronja). - ISBN 9788466124249. 7,50 €
JACQUES, Benoit. - La noche de la visita. - A buen paso, 2010. - 108 p. - ISBN
9788493721183. 17,00 €
Premi Baobab 2008.

KÄSTNER, Erich. - Emili i els detectius. - Animallibres, 2010. - 176 p. - (El mussol
detectiu). - ISBN 9788496726819. 8,75 €
LOZANO CARBAYO, Pilar. - Un extraño en casa. - Edebé, 2010. - 129 p. - (Tucán
10+). - ISBN 9788423695942. 7,95 €
MAESTRO, Pepe. - La biomaestra. - Edelvives, 2010. - 110 p. - (Ala delta. Serie verde).
- ISBN 9788426373717. 8,50 €
OZ, Galia. - Saki se ha perdido. - Siruela, 2010. - 77 p. - (Las tres edades). - ISBN
9788498414189. 15,95 €
PRADAS, Núria. - La bruixeta Encantada i l'escombra Primmirada. - Alfaguara :
Grup Promotor, 2010. - 76 p. - ISBN 9788479185251. 7,00 €
RIDDELL, Chris. - Ottolina al mar. - Cruïlla, 2010. - 171 p. - (Llibres de l'Ottolina). ISBN 9788466127165. 15,35 €
Tercera part de la sèrie.

RUSSELL, Rachel. - Diari d'una penjada : manual de supervivència a l'institut. Estrella Polar, 2010. - 282 p. - ISBN 9788499322551. 15,00 €
SANZ, Ignacio. - Una vaca, dos niños y trescientos ruiseñores / il·lustrador: Patricia
Metola. - Edelvives, 2010. - 166 p. - (Ala delta. Serie azul). - ISBN 9788426375322.
8,00 €

Premi Ala Delta 2010 de literatura infantil.

STEER, Dugald A. - Crónicas de dragones : 2 : El diario del dragón. - Montena,
2010. - 269 p. - ISBN 9788484414285. 12,95 €

X73

X M GRAVACIONS MUSICALS
M0 Músiques tradicionals i nacionals
AL TALL. - Cançó popular al País Valencià ; Xarq Al-andalus. - Picap, 2010. - 1
CD. 10,00 €
Catalunya

AMANSALVA. - M'han dit que diuen. - Temps Record, 2010. - 1 CD. 10,00 €
Catalunya

Cancionero libertario / Mauricio Villavecchia ... [et al.]. - !K7, 2010. - 1 CD. 20,00 €
Espanya

CAÑIZARES, Juan Manuel. - Cuerdas del alma. - Sony, 2010. - 1 CD. 18,00 €
Espanya

CONTE, Paolo. - Nelson. - EmArcy, 2010. - 1 CD. 17,00 €
Itàlia

DEOLINDA. - Dois selos e um carimbo. - World Connection, 2010. - 1 CD. 20,50 €
Portugal

DIEGO, el Cigala. - Cigala & Tango. - Cigala Music, 2010. - 1 CD. 10,00 €
Espanya

Eagle dance. Ceremonial music of the American Indians / Ohkay Owingeh,
Northen Arapaho, Creek.... - ARC Music, 2010. - 1 CD. 20,50 €
Estats Units

FIBLA, Albert. - En directe al Barnasants. - Picap, 2010. - 1 CD. 15,50 €
Catalunya

FOSTER, Josephine; VÍCTOR HERRERO BAND. - Anda jaleo. - Fire Records, 2010. - 1
CD. 17,00 €
Espanya

LABORDETA, J. A. - Canto a la libertad. - Warner Music, 2010. - 2 CD. 22,00 €
Espanya

LIMÓN, Javier. - Mujeres de agua. - Decca, 2010. - 1 CD. 21,00 €
Espanya

MIRANDA, Carmen. - Hoje. - Discmedi, 2010. - 1 CD. 17,00 €
Estats Units

PESCADORS DE L'ESCALA. - 45. - Picap, 2010. - 2 CD. 14,00 €
Catalunya

SEU JORGE. - Seu Jorge and Almaz. - Stones Throw, 2010. - 1 CD. 19,00 €
Brasil

SOUZA, Carmen. - Protegid. - Galileo, 2010. - 1 CD. 23,50 €
Cap Verd

X74

TÍO CARLOS. - Entra. - Satélite K, 2010. - 1 CD. 17,00 €
Catalunya

TRAORÉ, Lobi. - Rainy season blues. - Glitterhouse Records, 2010. - 1 CD. 18,00 €
Mali

VARGAS, Chavela. - Por mi culpa. - Nuevos Medios, 2010. - 1 CD. 21,50 €
Mèxic

VOX. - Nadales. - Picap, 2010. - 1 CD. 10,00 €
Catalunya

ZAHRA, Hindi. - Handmade. - Blue Note, 2010. - 1 CD. 17,00 €
França

M1 Jazz i blues
ATOMIC. - Theater Tilters. - Jazzland, 2010. - 2 CD. 34,00 €
COTTON, James. - Giant. - Alligator, 2010. - 1 CD. 20,00 €
GALIANA, Javier. - Campo de Agramante. - N57 Records, 2010. - 1 CD. 15,00 €
GARBAREK, Jan; HILIARD ENSEMBLE. - Officium Novum. - ECM Records, 2010. - 1
CD. 20,00 €
KEB DARGE AND LTTLE EDITH'S. - Legendary Rockin R&B. - BBE, 2010. - 1 CD.
16,00 €

LLOYD, Charles. - Mirror. - ECM, 2010. - 1 CD. 19,00 €
MANEL CAMP QUARTET. - Tangram. - Temps Record, 2010. - 1 CD. 15,00 €
MAY, Imelda. - Mayhem. - Decca, 2010. - 1 CD. 19,00 €
MELLENCAMP, John. - No better than this. - Rounder, 2010. - 1 CD. 18,00 €
MONÁE, Janelle. - The ArchAndroid. - Atlantic Recording Corporation, 2010. - 1 CD.
18,00 €

NORMAN, Jessye. - Roots : my life, my song. - Sony, 2010. - 2 CD. 20,00 €
PÉREZ, Danilo. - Panama Suite. - Artual Ediciones, 2010. - 1 CD. 19,00 €
SPALDING, Esperanza. - Chamber Music Society. - Indigo, 2010. - 1 CD. 17,00 €
VALDÉS, Chucho; AFRO CUBAN MESSENGERS. - Chucho's steps. - Harmonia Mundi,
2010. - 1 CD. 20,50 €
VERCHER, Javier. - Wish you were here. - Adlib Records, 2010. - 1 CD. 14,50 €
WESLEY, Fred. - With a little help from my friends. - BHM, 2010. - 1 CD. 22,00 €
YOUNG JAZZ REBELS. - Slave Riot. - Stones Throw, 2010. - 1 CD. 18,00 €

X75

M2 Rock
!!! (CHK, CHK, CHK). - Strange weather, isn't it. - Warp, 2010. - 1 CD. 20,00 €
AFRO CELT SOUND SYSTEM. - Capture 1995-2010. - Real World Records, 2010. - 1
CD. 16,50 €
ANTONY AND THE JOHNSONS. - Swanlights. - Rough Trade Us, 2010. - 1 CD. 20,50 €
BALAGO. - Extractes d'un diari. - Foehn, 2010. - 1 CD. 15,00 €
BEATLES. - 1962-1966: Red Album. - EMI, 2010. - 2 CD. 21,50 €
BEATLES. - 1967-1970: Blue Album. - EMI, 2010. - 2 CD. 21,50 €
BILLY, Bonnie "Prince". - Wonder show of the world. - Drag city, 2010. - 1 CD.
18,00 €

BLACK COUNTRY COMMUNION. - Black Country Communion. - J&R Adventures,
2010. - 1 CD + 1 DVD. 17,00 €
BLONDE REDHEAD. - Penny Sparkle. - 4AD, 2010. - 1 CD. 19,00 €
BONHAM, Tracy. - Masts of Manhattan. - Engine Room, 2010. - 1 CD. 21,00 €
BONOBO. - Black sands. - Ninja Tune, 2010. - 1 CD. 17,00 €
BOSÉ, Miguel. - Cardio. - Warner Music, 2010. - 1 CD. 18,00 €
CEE LO GREEN. - The lady killer. - Elektra, 2010. - 1 CD. 23,00 €
COLLINS, Edwin. - Losing sleep. - EMI, 2010. - 1 CD. 17,00 €
COLOR HUMANO. - Madibá. - Kashba Music, 2010. - 1 CD. 19,00 €
CROW, Sheryl. - 100 miles from Memphis. - A & M, 2010. - 1 CD. 17,00 €
DEAR, Matthew. - Black city. - Ghostly International, 2010. - 1 CD. 19,00 €
DEERHUNTER. - Halcyon Digest. - 4AD, 2010. - 1 CD. 19,00 €
EARLE, Justin Townes. - Harlem River Blues. - Bloodshot Records, 2010. - 1 CD.
19,00 €

ENO, Brian. - Small craft on a milk sea. - Warp, 2010. - 1 CD. 20,00 €
FRED I SON. - Diu que no sap que vol. - Sones, 2010. - 1 CD. 13,00 €
GRINDERMAN. - Grinderman. 2. - Artist Intelligence Partnership, 2010. - 1 CD.
GUINCHO. - Pop negro. - XL Recordings, 2010. - 1 CD. 15,00 €
GUNDOWN. - Endless loads of rage. - Sell our souls, 2010. - 1 CD. 19,00 €

17,00 €

X76

INSPIRA. - Escapistes. - Amniòtic, 2010. - 1 CD. 15,00 €
JAMIROQUAI. - Rock dust light star. - Mercury, 2010. - 1 CD. 22,00 €
JATOMA. - Jatoma. - Kompakt Germany, 2010. - 1 CD. 17,00 €
JEWELL, Eilen. - Butcher Holler: a tribute to Loretta Lynn. - Signature Records,
2010. - 1 CD. 21,00 €
JUANMA. - Antes o después. Descàrrega gratuïta des de: http://www.hhdirecto.net/
KLAXONS. - Surfing the void. - Polydor, 2010. - 1 CD. 18,00 €
KOP. - Acció directa. - Propaganda pel fet, 2010. - 1 CD. 14,50 €
KRAHE, Javier. - Toser y cantar. - 18 Chulos Editor, 2010. - 1 CD. 26,00 €
LENNON, John. - Power to the people: the hits. - EMI, 2010. - 1 CD. 22,00 €
LEWIS, Jerry Lee. - Mean old man. - Verve, 2010. - 1 CD. 26,00 €
LEXA. - Generación Kamikaze. 2010. Descàrrega gratuïta
http://www.hiphopcatalunya.com/album-lexa-generacion-kamikaze.html

des

de:

LOCO DEL TAPIZ. - El apodado el Ese. 2010. Descàrrega gratuïta des de:
http://www.hhgroups.com/maqueta-16594/El-loco-del-tapiz-El-apodado-el-Ese/
LOST IN THE TREES. - All alone in a empty house. - Anti, 2010. - 1 CD. 17,00 €
LOVE OF LESBIAN. - Maniobras en Japón : o cómo llevarte a casa dos discos de
Love of Lesbian a precio de colmado chino. - Naïve, 2010. - 2 CD. 12,00 €
MAGIC NUMBERS. - The runaway. - 101 Distribution, 2010. - 1 CD. 18,00 €
MAS, Roger. - Cançons estranyes. - Satélite K, 2010. - 1 CD. 17,00 €
MINE. - Un brindis pel nen androide. - Música Global Discogràfica, 2010. - 1 CD.
15,00 €

MISHIMA. - Set tota la vida. - Sones, 2010. - 1 CD. 13,00 €
MR. RANGO. - Noche y dia. - Boa Music, 2010. - 1 CD. 15,00 €
NADADORA. - Luz, oscuridad, luz. - Ernie Records, 2010. - 1 CD. 14,00 €
OLIVA TRENCADA. - Saltamartí / poemes de Joan Brossa musicats per Oliva trencada.
- La Casa Alba, 2010. - 1 CD (46 min). 8,00 €
OSBOURNE, Ozzy. - Scream. - Epic, 2010. - 1 CD. 22,00 €
PAYO MALO. - Suelto la pala y cojo el boli. - 2010. Descàrrega gratuïta des de:
http://www.payomalo.com/

X77

PHOSPHORECENT. - Here's to taking it easy. - Dead Oceans, 2010. - 1 CD. 19,00 €
PLAN B.. - The defamation of strickland banks. - 679 Recordings, 2010. - 1 CD.
23,00 €

PLOUEN. - Ancoratge. - Propaganda pel fet, 2010. - 1 CD. 16,00 €
També es pot descarregar gratuïtament a: http://www.myspace.com/plouencatximbes
RAPSUSKLEI. - Pandemia. - Boa Music, 2010. - 1 CD. 18,00 €
ROOTS. - How I got over. - Def Jam, 2010. - 1 CD. 23,00 €
SAMITIER. - Missatges de l'aigua. - Discmedi, 2010. - 1 CD. 11,00 €
SHED. - The traveller. - Ostgut, 2010. - 1 CD. 22,00 €
SINGLE. - Monólogo interior. - Elefant Records, 2010. - 1 CD. 16,00 €
SKREAM. - Outside the box. - Tempa, 2010. - 1 CD. 17,00 €
SKUNK ANANSIE. - Wonderlustre. - Virgin, 2010. - 1 CD + 1 DVD. 18,00 €
STEVENS, Sufjan. - The age of Adz. - Asthmatic Kitty, 2010. - 1 CD. 19,00 €
TOTE KING. - El lado oscuro de Gandhi. - Sony, 2010. - 1 CD. 18,00 €
UZZHUAIA. - 13 veces por minuto. - Maldito Records, 2010. - 1 CD. 17,00 €
VALLVÉ, Pau. - Pau Vallvé 2010. - Amniòtic, 2010. - 1 CD. 15,00 €
VENENO, Kiko. - Dice la gente. - Warner, 2010. - 1 CD. 20,00 €
WALKMEN. - Lisbon. - Fat Possum, 2010. - 1 CD. 16,00 €
WINSTON, Charlie. - Hobo. - Indie Europe, 2010. - 1 CD. 23,00 €
YOKOTA, Susumu. - Kaleidoscope. - Lo Recordings, 2010. - 1 CD. 19,00 €
ZAPPA, Dweezil. - Return of the son of... - Razor & Tie, 2010. - 1 CD. 20,00 €

M3 Música clàssica
AMARGÓS, Joan Albert; VIDAL, Lluís. - Amargós & Vidal : dues visions
contemporànies de la cobla / Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona ; Lluís Vidal Trio.
- Columna, 2010. - 1 CD. 16,00 €
BRETÓN, Tomás; MONASTERIO, Jesús de. - Concierto para violín y orquesta. Diverdi, 2010. - 1 CD. 18,00 €
BRITTEN, Benjamin. - Songs & proverbs of William Blake / Gerard Finley, baríton ;
Julius Drake, piano. - Harmonia Mundi, 2010. - 1 CD. 20,00 €

X78

CASABLANCAS, Benet. - Siete escenas de Hamlet; Tres Haikus; Alter Klang;
Retablo sobre textos Paul Klee / William Keen, actor ; Mercedes Lario, soprano ;
Marta Knörr, mezzosoprano. - Stradivarius, 2010. - 1 CD. 18,00 €
CHOPIN, Fryderyk Franciszeck. - Conciertos piano 1-2 / Rafal Blechacz ; Royal
Concertgebouw Orchestra. - Deutsche Grammophon, 2010. - 1 CD. 17,50 €
DIABOLUS IN MUSICA. - Rose tres belle : canciones y polifonías de damas
troveras / Antonio Guerber, director. - Diverdi, 2010. - 1 CD. 18,00 €
GUINJOAN, Joan. - Integral de piano : 1 / José Menor, piano. - Columna, 2010. - 1
CD. 16,00 €
GUINOVART, Albert; BROTONS, Salvador. - Missa Rex Genitor ; Missa, op. 110 /
Arnau Farré, orgue ; Cor Vivaldi, Petits Cantors de Catalunya ; director: Òscar Boada. D+3, 2009. - 1 CD. 12,00 €
HÄNDEL, Georg Friedrich. - Judas Macabeus / Elbiopolis de Hamburgo, intèrpret; Rolf
Beck, director. - Legacy, 2010. - 1 CD. 24,50 €
KOZENÁ, Magdalena. - Lettere amorose. - Deutsche Grammophon, 2010. - 1 CD.
22,00 €

MOZART, Wolfgang Amadeus. - Conciertos para piano y orquestra n. 24-27 / Alicia
de Larrocha, piano ; Orquestra de Cambra d'Europa ; Filarmònica de Londres. - Decca,
2010. - 2 CD. 21,50 €
MULHY, Nico. - I drink the air before me. - Decca, 2010. - 1 CD. 22,00 €

Només les flors : música per a viola i piano / Lamote de Grignon, Brotons,
Montsalvatge, Mompou, Bonet ; Ashan Pillai, viola. - Columna, 2010. - 1 CD. 16,00 €
SAVALL, Arianna. - Peiwoh. - Alia Vox, 2010. - 1 CD. 21,31 €
TIERSEN, Yann. - Dust lane. - Mute Records, 2010. - 1 CD. 19,00 €

M5 Bandes sonores i musicals
BADELT, Klaus. - Le petit Nicolas: bande sonore originale. - Universal, 2010. - 1
CD. 25,00 €
CASES, Carles. - Eloïse. - !K7, 2010. - 1 CD. 15,00 €
DAGOLL DAGOM. - Nit de Sant Joan. - Discmedi, 2010. - 1 CD. 12,00 €
DESPLAT, Alexandre. - Harry Potter & Deathly Hallows : part one. - Water Tower
Music, 2010. - 1 CD. 17,00 €
GIACCHINO, Michael. - Lost: the final season. - Varese Sarabande Records, 2010. - 1
CD. 21,50 €
MORRICONE, Ennio. - Baaria: Colonna sonora originale. - Silva Screen, 2010. - 1
CD. 20,00 €

X79

POWELL, John. - How to train your dragon. - Varese Sarabande Records, 2010. - 1
CD. 21,50 €
REZNOR, Trent. - The social network. - !K7, 2010. - 1 CD. 9,00 €

The vampire diaries / Silversun Pickups, Bat For Lashes, Katy Perry... [et al.]. - EMI,
2010. - 1 CD. 17,00 €
VELÁZQUEZ, Fernando. - Lope. - Warner, 2010. - 1 CD. 20,00 €

M7 Enregistraments per a infants
BIAYENDA, Jean-Emile. - L'Afrique des grands lacs : rondes, comptines et
berceuses. - ARB Music, 2010. - 1 CD. 21,50 €

Canciones latinas : relaxing melodies for your baby. - Baby Deli Music, 2010. - 1
CD. - (Baby Deli). 19,00 €

Rock & Roll playground / Bill Harley, Peter Himmelman, StarFish... [et al.]. - Putumayo
World Music, 2010. - 1 CD. 19,00 €

Wiegenlieder v. 2. - Carus, 2010. - 1 CD + 1 llibre. 22,00 €

MDVD Concerts i pel·lícules
COHEN, Leonard. - Songs from the road. - Sony BMG Music, 2010. - 1 DVD + 1 CD.
22,50 €

METALLICA. - The Big Four : live from Sofia / Megadeth, Anthrax, Slayer. - Warner
Music, 2010. - 2 DVD. 25,00 €

X P Pel·lícules
P1 Cinema europeu
ANTONIAK, Urszula. - Nada personal = Nothing personal / intèrprets: Stephen Rea,
Lotte Verbeek. - (Irlanda, 2009). - Karma Films, 2010. - 1 DVD (85 min) : col. 15,00 €
Versió original en anglès, subtítols en català i castellà.

HAUSNER, Jessica. - Lourdes / intèrprets: Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno
Todeschini. - (Austria , 2009). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (96 min) : col. 16,00 €
Versió en francès, castellà i català, subtítols en castellà i català.

HOFFMANN, Michael. - La última estación = The last estation / intèrprets:
Christopher Plummer, Paul Giamatti, James McAvoy. - (Regne Unit, 2009). - Sony, 2010.
- 1 DVD (112 min) : col. 18,00 €
Versió original en anglès, subtítols en català i castellà.

X80

JACQUOT, Benoît. - Villa Amalia / intèrprets: Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade,
Xavier Beauvois. - (França, 2009). - Karma Films, 2010. - 1 DVD (94 min) : col. 15,00 €
Versió en francès i castellà, subtítols en castellà.

MOODYSSON, Lukas. - Mamut = Mammoth / intèrpets: Gael García Bernal, Michelle
Williams, Marife Necesito. - (Suecia, 2009). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (125 min) :
col. 16,00 €
Versió original en anglès, subtítols en català i castellà.

PARKER, Oliver. - El retrato de Dorian Gray = Dorian Gray / intèrprets: Ben Barnes,
Colin Firth, Rebecca Hall. - (Regne Unit, 2009). - Paramount Home Entertainment, 2010.
- 1 DVD (125 min) : col. 16,00 €
Versió i subtítols en anglès, castellà.

POLANSKI, Roman. - El escritor = The ghost writer / intèrprets: Ewan McGregor,
Pierce Brosnan, Olivia Williams. - (Alemanya, 2010). - Paramount Home Entertainment,
2010. - 1 DVD (128 min) : col. 18,00 €
Versió i subtítols en anglès, català i castellà. Ós de Plata al millor director al Festival de Berlín 2010.

SFAR, Joann. - Gainsbourg : vida de un héroe / intèrprets: Eric Elmosnino, Laetitia
Casta, Lucy Gordon. - (França, 2010). - Avalon Productions, 2010. - 1 DVD (130 min) :
col. 15,00 €
Versió original en francès, subtítols en diverses llengues.

P3 Cinema espanyol
BERLANGA, Luís García. - Bienvenido Mister Marshall; El verdugo / intèrprets:
Lolita Sevilla, Manuel Morán, José Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella. - (Espanya,
1952-1963). - Tribanda, 2010. - 2 DVD (165 min) : b/n. 25,00 €
GARCÍA RUBIO, Manuel. - Castillos de cartón / intèrprets: Adriana Ugarte, Nilo Mur,
Biel Durán. - (Espanya, 2009). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (94 min) : col. 12,00 €
MEDEM, Julio. - Habitación en Roma / intèrprets: Elena Anaya, Natasha Yarovenko,
Enrico Lo Verso. - (Espanya, 2010). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (109 min) : col.
19,00 €

PASTOR, Alvaro; NAHARRO, Antonio. - Yo, también / intèrprets: Lola Dueñas, Pablo
Pineda. - (Espanya, 2009). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (99 min) : col. 11,50 €
RUIZ CALDERÓN, Javier. - Spanish movie / intèrprets: Alexandra Jiménez, Sílvia Abril,
Carlos Areces. - (Espanya, 2009). - Twentieth Century Fox, 2010. - 1 DVD (89 min) : col.
11,00 €

SOLER, Joan. - El camino de los sueños / documental. - (Espanya, 2009). - Cameo
Media, 2010. - 1 DVD (84 min) : col. 13,00 €

P4 Cinema sudamericà
Cine a contracorriente, un recorrido por el otro cine Latinoamericano. - Cameo
Media, 2010. - 1 DVD (166 min) : col.. 19,00 €
Cortometrajes del cine de vanguardia, documental, animación y cine experimental.

X81

Paraíso travel / intèrprets: Aldemar Correa, Angélica Blandón, Ana de la Reguera. (Colòmbia, 2008). - Warner, 2010. - 1 DVD (110 min) : col. 9,00 €
Colòmbia.

RODRÍGUEZ, Paulino. - Llamando a un ángel / intèrprets: Luis Felipe Tovar, Patricia
Llaca, Mónica Dionne. - (Mèxic, 2008). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (109 min) : col.
16,00 €

Mèxic.

P5 Cinema nord-americà
BIGELOW, Kathryn. - En tierra hostil = The hurt locker / intèrprets: Ralph Fiennes,
Anthony Mackie, Guy Pearce. - (Estats Units, 2008). - DeAPlaneta, 2010. - 1 DVD (122
min) : col. 12,60 €
Versió en anglès, català i castellà, subtítols en català i castellà.

CAMERON, James. - Avatar / intèrprets: Sam Worthington, Zoë Saldana, Sigourney
Weaver. - (Estats Units, 2009). - Twentieth Century Fox, 2010. - 2 DVD (162 min) : col.
Versió i subtítols en diverses llengües.

COEN, Ethan; COEN, Joel. - Un tipo serio = A serious man / intèrprets: Michael
Stuhlbarg, Richard Kind. - (Estats Units, 2009). - Universal Pictures Iberia, 2010. - 1 DVD
(108 min) : col. 14,00 €
Versió i subtítols en anglès i castellà.

FLEISCHER, Richard. - Impulso criminal = Compulsion / intèrprets: Orson Welles,
Dean Stockwell, Diane Farsi. - (EUA, 1959). - Twentieth Century Fox, 2010. - 1 DVD
(103 min) : col. 10,00 €
Versió en castellà, subtíiols en anglès.

FRANKLIN, Sidney. - El Angel de las tinieblas = The dark angel / intèrprets: Lilian
Hellman, Mordaunt Shairp, Claudine West. - (EUA, 1935). - Llamentol, 2010. - 1 DVD.
13,00 €

Versió original en anglès, subtítols en castellà.

HUNT, Curtney. - Río helado = Frozen River / intèrprets: Melissa Leo, Misty Upham,
Charlie McDermott. - (Estats Units, 2008). - Filmax, 2010. - 1 DVD (97 min) : col. 10,00 €
Versió en anglès, català i castellà, subtítols en castellà.

HUSTON, John. - El tesoro de Sierra Madre = The treasure of the Sierra Madre /
intèrprets: Humphrey Bogart, Barton MacLane, Walter Huston. - (EUA, 1948). - Warner,
2010. - 1 DVD (126 min) : col. 18,00 €
Versió en anglès, castellà i alemany, subtítols en diverses llengües.

PEVNEY, Joseph. - El hombre de las mil caras = Man of a thousand faces /
intèrprets: James Cagney, Dorothy Malone, Jane Greer. - (EUA, 1957). - Universal, 2010.
- 1 DVD (122 min) : col. 12,00 €
Versió en anglès i castellà, subtítols en diverses llengües.

PSIHOYOS, Louie. - The cove. - (EUA, 2009). - Karma Films, 2010. - 1 DVD (92 min) :
col. 15,00 €
Versió en anglès, català i castellà, subtítols en castellà i català.

X82

SENA, Dominic. - Whiteout / intèrprets: Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Columbus
Short. - (Estats Units, 2009). - Warner Bros, 2010. - 1 DVD (97 min) : col. 9,00 €
Versió en anglès, alemany i castellà, subtítols en diverses llengües.

SINGER, Bryan. - Sospechosos habituales = The usual suspects / intèrprets:
Giancarlo Esposito, Kevin Spacey, Chazz Palminteri. - (EUA, 1995). - Warner, 2010. - 1
DVD (92 min) : col. 11,00 €
Versió en anglès i castellà, subtítols en castellà i anglès.

SLADE, David. - La saga Crepúsculo: Eclipse = The Twilight Saga: Eclipse
(Twilight 3) / intèrprets Kristen Stewart , Robert Pattinson , Taylor Lautner. - (EUA,
2010). - Paramount Home Entertainment, 2010. - 1 DVD (124 min) : col. 24,00 €
Versió en anglès, català, castellà i euskera, subtítols en diverses llengües.

SOLONDZ, Todd. - La vida en tiempos de guerra = Life during wartime /
intèrprets: Paul Reubens, Ally Sheedy, Allison Janney. - (EUA, 2009). - Cameo Media,
2010. - 1 DVD (93 min) : col. 15,00 €
Versió en anglès, subtítols en català i castellà.

STURGESS, John. - La calle del misterio = Mistery street / intèrprets: Elsa
Lanchester, Bruce Bennett, Sally Forrest. - (EUA, 1950). - Warner, 2010. - 1 DVD (93
min) : col. 17,00 €
Versió en anglès, subtítols en català i castellà.

VAUGHN, Matthew. - Kick-Ass / intèrprets: Nicolas Cage, Mark Strong, Chloe Moretz. (EUA, 2010). - Universal, 2010. - 1 DVD (117 min) : col. 16,00 €
Versió en anglès, i subtítols en català i castellà.

P6 Cinema asiàtic
JI-WOON, Kim. - El bueno, el malo y el raro = Joheunnom nabbeunnom
isanghannom / intèrprets: Lee Byung-hun, Song Kang-ho, Jung Woo-sung. - (Corea
Sud, 2008). - Warner, 2010. - 1 DVD (136 min) : col. 17,00 €
Versió original en coreà, subtítols en castellà.

KOREEDA, Hirozaku. - Air doll = Kûki Ningyô / interprets: Mari Hoshino, Jô Odagiri,
Doona Bae. - (Japó, 2009). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (126 min) : col. 16,00 €
Versió enjaponès, català i japonès, subtítols en català i castellà.

XIAOSHUAI, Wang. - In love we trust = Zou You / intèrprets Liu Weiwei, Zhang
Jiayu, Yu Nan. - (Xina, 2008). - Cameo Media, 2010. - 1 DVD (111 min) : col. 13,00 €
Versió original en xinès, subtítols en diverses llengües.

P7 Cinema infantil
DEBLOIS, Dean; SANDERS, Chris. - Cómo entrenar a tu dragón = How to train
your dragon / Animació. - (EUA, 2010). - Paramount Home Entertainment, 2010. - 1
DVD (98 min) : col. 21,00 €
Versió en anglès, català i castellà, subtítols en castellà i anglès.

LLOMPART, Jordi. - Viaje mágico a África / intèrprets: Eva Gerretsen, Leonor Watling,
Adrià Collado. - (Espanya, 2010). - Warner, 2010. - 1 DVD (90 min) : col. 18,00 €
Versió original en castellà, subtítols en català i castellà.

X83

MITCHELL, M. - Shrek, felices para siempre = Shrek Forever After (Shrek 4). (EUA, 2010). - Paramount Home Entertainment, 2010. - 1 DVD (93 min) : col. 22,00 €
Versió en anglès, català, castellà i portuguès, subtítols en anglès per a sords, castellà i portuguès.

PEYTON, Brad. - Como perros y gatos: La revancha de Kitty = Cats & Dogs: The
revenge of Kitty Galore. - (EUA, 2010). - Warner, 2010. - 1 DVD (82 min) : col.
18,00 €

Versió en anglès i castellà, subtítols en diverses llengües.

ZANCOLO, Silvana. - Gormiti : el regreso de los señores de la naturaleza. - (EUA,
2008). - Vértice, 2010. - 1 DVD (104 min) : col. 7,00 €
Versió en anglès i castellà, subtítols en diverses llengües.

ZEMECKIS, Robert. - Cuento de Navidad = Disney’s a Christmas carol. - (EUA,
2009). - Buenavista Home Entertaiment, 2010. - 1 DVD (92 min) : col. 18,50 €
Versió original en anglès, subtítols en diverses llengües.

P9 Altres cinematografies
NASRALLAH, Yousry. - Mujeres de El Cairo = Ehky ya Scheherazade / intèrprets
Mona Zaki, Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad. - (Egipte, 2009). - Cameo Media,
2010. - 1 DVD (134 min) : col. 16,00 €
Versió original en àrab, subtítols en català i castellà.

X Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
¿Cómo funciona?. - Axel Springer, 2010-

. - Mensual. 30,00 €

Edició espanyola de la publicació anglesa How it works, revista divulgativa sobre ciència, tecnologia
i cultura. Està estructurada en seccions (natura, tecnologia, espai, ciència, transports i història) que
inclouen múltiples reportatges breus sobre les característiques, funcionament i curiositats
d’objectes, invents, animals i fenòmens naturals. La revista destaca per l’abundant material gràfic
(diagrames, fotografies) i pel tractament informal però a la vegada didàctic que es dóna als
reportatges. Inclou seccions d’actualitat, fotografies, consultori d’experts, ressenyes de productes i
experiments per fer a casa. Més informació a: http://www.imagine-publishing.co.uk/HowItWorks/

Assaig de Teatre : revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació
. - Trimestral. Teatral. - Associació d'Investigació i Experimentació Teatral, 1994ISSN 1134-7643. 45,00 €
Revista d’estudi del fet teatral amb una mirada oberta als escenaris nacionals i internacionals.
Assaig de teatre és una publicació acadèmica, de caire universitari, que té com a objectius bàsics la
difusió, la promoció, l’experimentació i la investigació de l’art dramàtic. Es dirigeix tant a
professionals
com
al
públic
interessat
en
la
matèria.
Més
informació
a:
http://www.aiet.cat/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=36

X84

Dar : la verdadera revista del corazón. - Fundación Dar, 2010-

. - Mensual. 24,00 €

Revista solidària sense ànim de lucre que explica casos sobre nens, homes i dones que necessiten
recolzament i ajuda. Dóna a conèixer com treballen les ONG i per quines causes, així com la
col·laboració en projectes solidaris de diverses personalitats entre les quals hi ha famosos del
panorama actual. La revista destina el 100 % dels seus beneficis a causes solidàries. La publicació
també està disponible en versió electrònica. Més informació a: http://www.revistadar.org

Etnologia : revista d'etnologia de Catalunya / Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. - Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, 2010- . - Semestral. - ISSN 1132-6581. 1,00 €

Continuació de Revista d'etnologia de Catalunya. Canvi de disseny i de tractament d'imatges en la
segona època d'aquesta publicació gratuïta especialitzada en etnologia. Cada número s'estructura
al voltant d'un tema monogràfic amb articles d'antropologia, museografia i notícies institucionals
relacionades
amb
la
cultura
popular
i
tradicional.
Més
informació
a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/

Malas pulgas. - Tucán Comunicaciones y Producciones Audiovisuales, 2010Mensual. 36,00 €

. -

Revista oficial del programa de televisió Malas pulgas, emès per la cadena Cuatro. Adreçada a un
públic familiar, tracta temes relacionats amb la cura i l’ensinistrament de gossos: consultori,
seccions sobre salut, alimentació i bellesa canina, raça del mes, testimonis, notícies, gossos en
adopció, nous productes, humor i passatemps. Inclou resums de casos apareguts al programa i
entrevistes a personatges famosos que tenen gossos com a mascotes. Més informació a:
http://www.cuatro.com/malas-pulgas/

Mundo Pocoyó. - Panini, 2010-

. - Bimestral.. 29,70 €

Revista dedicada als personatges de la serie d'animació infantil Pocoyó, amb dibuixos per pintar i
retallar i activitats d'aprenentatge. Inclou també ninots i cromos dels personatges. Més informació a:
http://www.mundopocoyo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful