Sebészet I.

tételek 2008

Sebészet I. Kidolgozott tételek 2008

1

T

Sebészet I. tételek 2008

Vizsgakérdések
1. Az anorectum sebészi megbetegedései 2. Hyperparathyreoidismus 3. Heveny féregnyúlvány lob 4. Pajzsmirigyrák fajtái, tünettana, kezelése 5. Hormontermelı mellékvese daganatok 6. Laparoscopos adrenalectomia 7. Göbös pajzsmirigy megbetegedés 8. Pneumothorax tormái, kezelése. Mőtéti indikáció 9. A tüdırák sebészi kezelése. Operabilitás, re^ecabilitás 10. Pajzsmirigy mőtétek utáni szövıdmények 11. Perianalis tályogok és sipolyok 12. A haemorrhoidalis csomók sebészi kezelése 13. A szívbillentyők szerzett hibái 14. Coronariaszükületek és mőtéti megoldásuk 15. Pericardialis folyadékgyülem és pericarditis constrictiva 16. A portalis hypertoniáról 17. A hyperthyreosis sebészi vonatkozásai 18. Empyema thoracis. A tuberculosis sebészet^ 19. Mellkassebészeti mőtétek elıtti kivizsgálás, mőtéti kockázat, postoperativ szövıdmények 20. Mediastinalis tumorok 21. A máj jóindulatú daganatai, cystás elváltozásai 22. Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük 23. A véres széklet differenciál-diagnosztikája, a rectális vizsgálat jelentısége 24. Colorectalis daganatok 25. Emlıszőrés, gondozás 26. Emlıdaganatok diagnosztikája 27. Operábilis emlı carcinoma (mőtéti és adjuváns kezelés) 28. Benignus emlıdaganatok, emlıgyulladások 29. A colostomákról 30. A Crohn-betegség sebészi vonatkozásai

2

T

Sebészet I. tételek 2008

1. Az anorectum sebészi megbetegedései
Anatómia: Az emésztıcsatorna utolsó szakasza; szerepe fontos a continentia fenntartásában Képzeljünk el két egymásba tolt csövet: a külsı izomhüvely a medencefenék harántcsikolt izomzata (m. levator ani; m. puborectalis; m sphincter ani externus) Belsı csı a simaizomréteg: m. sphincter ani internus Linea dentata: a rectum és anus fejlıdéstanilag elkülönülı határvonala Kiemelkedések: columnae analae Morgagni; tasakok: cryptae anales, ide nyilnak a mirigyek Vérellátása: 1. a. mesenterica inferior/ a haemorrhoidales superior- létrehozzák a corpus cavernosum rectit, egy bal és két jobb oldali csomóba csoportosulnak a belsı aranyeres csomóknak megfelelıen ( kımetszı helyzetben 3, 7, 11 óra irányában találhatók) 2. a. hypogastrica/ a rectalis media 3. a. rectalis inferior Nyirok: Dús. Metastatisatio minden irányba lehetséges Felsı rész: Az ampulla nyirokelfolyása az artéria mentén az aorta körüli nyirokcsomókba megy Középsı rész: iliacalis és hypogastricus Anusnyílás: lágyéki nyirokcsomók felé fut. Beidegzés: Sympathicus és parasympathicus is 1. rectum és belsı záróizom: S2-4 =n. errigens 2. külsı győrőizom és a m. puborectalis: n. pudendus/ plexus rectalis inferior és S4 perinealis ága 3. m. levator ani: n. pudendus, S3-5 4. érzı beidegzés: n. rectalis inferior (a fájdalomérzés határa a linea dentata) Székletürítés (defecatio): Kulcs szerepő: m. shincter ani internus, ez állandó tónusban van; Rectum saggitalis és frontális síkú hajlatai lassítják a székletet; A külsı sphincter akaratlagosan contrahál, nagy nyomás ellen is hatékony; Szükséges az érintetlen szenzoros funkció megléte (ez colitis ulcerosa, elülsı resectiok alkalmával gyakran sérül) Anorectum vizsgálata: Anamnézis; RDV: térd-könyök, kımetszı, oldalfekvı helyzetben végezzük Anoscopia, rectoscopia Nodi haemorhoidales: Etiologia: Az aranyér a végbél érpárnázatának megbetegedése Ezek vastag submucosus képletek, simaizmot, eret, rugalmas kötıszövetes elemeket tartalmaznak Kellenek a zárómőködéshez Ezek az érplexus pangásos, hypertrophias tágulatai, a linea dentata felett helyezkednek el, kommunikálnak a linae dentata alatti vénákkal, és így létrehozzák a külsı aranyeres csomókat Az aranyeres csomók kialakulásának okai: 1. az arteriovenosus shuntok szabályozásának zavara az érpárnák feltöltésében 2. elégtelen vénás elfolyás 3. megnövekedett intraabdominális nyomás (terhesség, obstipatio, prostataadenoma) 4. záróizom fokozott tónusa Elıfordulása az életkorral nı, férfiakon gyakoribb; Predisponál: kor, nem, éghajlat, ülı életmód, irritáció, öröklıdés, májcirrosis, székrekedés, hashajtószedés. stb. Zsír, kevés rost, sok fehérje hajlamosít rá.

3

T

túlsúly redukálása. kékesfekete. analhigiénia. leucaemia. hogy nincs-e rectum carcinoma. analis dilatatio. nem látszanak 2.fok 1. Mőtét: érzéstelenítésben thrombus eltávolítás Fissura ani: végbélrepedés • Fájdalmas. kicsik. analis dilatator: a spasmus és nyomás csökkentésére jók II. 2. fájdalmas. tétel 4 T .Sebészet I. zárt lateralis sphincterectomia (sphincter ani internust átvágjuk) Anorectalis fistula és abscessus: Lásd 11. mosás. tételek 2008 A csomók súlyossága: 1. Elhalhatnak—súlyos septikus szövıdmények Dg: Ajánlatos rectoscopizálni. nitrát tartalmú kenıcsök Mőtéti th: Konzervatív kezelés nem hatásos. fok 1. bélsárrög Th: Konzervatív th:Akut esetben. m Chron. nifedipin (Ca+ csatorna blokkoló. Kifekélyesednek a csomók. dilatator. sebészet is 2. Milligan. látható Ok: erıltetett székelés. lymphoma. therápia érzéstelenítı kenıccsel.. Barron gumigyőrő 4. székürítés szabályozása 2.fok 1. Ritka tumorok Th: I. Ddg: Rectum cc. operáció!!! Ellenjavallt: portalis hypertonia. sphinctertágítás altatásban. székelés után is lent maradnak. Nyílt. ezután perforál vagy thrombotisál. Dg: Klinikai kép Th: Konzervatív: kenıcs. testmozgás 4. gyógyszerelés: analis tamponok 5. sarjszövet • Belsı végpontja: a linea dentata alsó széle • Külsı végpontjában: caruncula (heges bırfüggöny). véralvadási zavar. Excízio. típusosan 6 óra magasságában ( hátsó commissura) • Akut esetben csak epitheliális defektus látható • Krónikus esetben hiperthrophiás papilla látható. állandó kitüremkedések Tünetek:Fájdalmatlan vérzés. colitis ulcerosa. Lord módszer: rendszeres sphinctertágítás dilatatorral III-IV. Parks szerint mőtétek: arteriovenosus shuntok megszakítása a lényeg 3. thrombotisalo oldatok 3. ujjal visszahelyezhetık 4. Perianalis haematoma/ thrombosis. Diverticulitis. analhigiénia. dialysises vesebetegnél. • Hosszanti berepedés az anusnyílásban a bırön és a nyálkahártyán.Morgan. Chron. A csomók elıesnek. krónikus fissuranál. váladékozás. székeléskor megjelennek az analis csatornában. Az aranyér májbetegség tünete is lehet. oedemás duzzanat. így vasodilatatio). maguktól visszahúzódnak 3. 3. botulinum toxin. Longo módszer: varrógéppel resecálunk Perianalis thrombosis Ok: vénák thrombosisa Tünetek: Piros. Viszketegség.

májkárosodás. a rectum hosszú szakaszon prolabál és a peritoneumáthajlás is prolabál Etiológia: A rectum mobile és az extraperitoneális rectum fixum közötti kaliberkülönbség (medencefenéki izomzat / tartószalagok lazaságának nincs hozzá köze) Tünetek: Valódi prolapsus esetén radier irányú nyálkahártyaredık jelennek meg. ismétlıdı gy. DM. széklet a fehérnemőn 2. Th: a kiváltó ok megszüntetése Cryptiti és Papillitis: A linea dentata columnai által körülvett vájulatok=crypták és a melletük lévı papillák gyulladása. colostoma. ezekbıl abscessus. mycotikus infekció. A leggyakoribb lokalizáció a farpofák között: az os coccygeum feletti vájula Th: Mőtét: széles feltárás (excisio az épben).Sebészet I. Tünetek: Váladákozás. Hiányos higiene. Hátterében bırbetegségek vannak: bakteriális. szúró fájdalom Szövıdmény: abscessus. viszketés. continentia zavar. hypertrophiája. Th: Ripstein és Wells szerinti ampullát körülvevı. Álprolapsus esetén kékesen áttünı aranyeres csomók a kúpszerően elıesı nyálkahártya koszorúban. gáztávozás nem kontrolálható. a rectum és az anuscsatorna valamennyi rétege prolabál a peritoneum áthajlás prolapsusa nélkül 2. obstipatio. folyékony anyag nem tartható vissza 3. elötte festékanyag befecskendezése a járatokba (a már meglévı fistulák feltárására) Pruritus ani ( az analis régió ekcémája) A végbélnyílás és környezetének kínzó viszketegsége. a teljes bélfalnak a végbélnyíláson való kitüremkedése Fajtái: 1. Nidus: fészek Szerzettt betegség. fokozott izzadási hajlam. bélféreg. fistula alakulhat ki. tételek 2008 Sinus pilonidalis: Pilus: szır. vagy cerebrális okok • vegyes Th: Oki. allergia. ekcéma. abszolút inkontinentia Etiológia: • senzoros: a nyálkahártya elveszti érzékelı képességét ( pl: harántlaesio) • musculáris: sérülés kapcsán • degenerativ: idıs korban • neurogén: a cauda equina sérülése. fistula Prolapsus recti Def: a nyálkahártyának. nyálkahártya prolapsus. az anus csatorna a helyén marad. Álprolapsus: fibrotikus aranyeres csomók kitüremkedése. és azt elmerevítı mőtét (rectumot a sacrumhoz rögzítik) Incontinentia alvi: Def: a végbél záróapparátusának elégtelensége Fokozatai: 1. Tünetek: székeléskor égı. Valódi prolapsus Fokozatai: 1. túlsúly. ha másként nem megy 5 T . a rima ani területén lévı szırszálak mechanikus irritációja okozza. fonalféreg Etiológia: Elsıdleges: Másodlagos: aranyér. székelés közben 2. ulladások.

Sebészet I. tenesmus= fájdalmas székelés. obstipácio. anus pre Idegentestek: Szexuális aberraciok következtében kerülnek a végbélbe. abdominoperinealis extirpátio: intraanalis tumorok. ezeket el kell távolítani pl: halszálka Tumorok: 1. sugárth) tényezık. MRI Th: 1. TBC. cysta) és belsı ( chron. colitis. lymphomák. lokális excisió: anuskörnyéki tumorok 2. Rosszindulatúak: Az idıskor betegsége Etiológia: Rossz szociális környezet. rectoscopia. tételek 2008 Strictura ani (szőkület) Etiológia: Rosszindulatú: Tumorok Jóindulatú: külsı (retrorectalis tumor. Tünetek: Fonalszerő széklet. analis sex. neurinomák. amoebiasis. haemangiomák. idınként híg széklet. incontinentia. végbélplasztika. 2. vagy az emésztıcsatornán végig haladnak. fájdalom Dg: RDV. asnus preternaturalis felhelyezése 4. Th: Dilatatios eljárások. condyloma acuminátumban szenvedett egyének (homosexuális férfi) Lokalizáció: Anuscsatorna proximális része (75%) Szövettani típusok: • Chronikus gyulladás talaján laphámrákok • Melanoma malignum • Adenocarcinoma Tünetek: Véres széklet. gonorrhoea. lokális excisiót követı intraanalis recidiva 3. sphinctert infiltráló daganat. lipomák. elégtelen higiénia. ujjal alig átjárható nyílás. proctitis. adjuvans besugárzás minden kuratív beavatkozás esetén 6 T . UH. Jóindulatúak: fibromák. incontinentia. neoadjuvans irradiatio a nagy daganatok esetén 5.

Hypercalcémia. fáradtság 4.Primer HPT > Mellékpajzsmirigy betegsége. osteodisztrófía. pancreatitis.7 mmol/liter > Szabályozásban részt vesz: . cholelithiasis 6.D3-vitamin-vesében alakul ki . hányinger.fokozódik az intestinális Ca-abszorpció .Sebészet I. patológiás törések.fokozódik a tubuláris Ca-reabszorpció Tünetek: 1. Hyperparathyreoidismus Kórélettana: > A szervezet kalcium homeostasisát regulációs mechanizmus biztosítja. cystás csontfelritkulás – von Recklinghausen betegség 3.Kalcitonin-pajzsmirigy C sejtjei termelik > Ha a szérum kalciumszint csökken: PTH emeli > Ha a szérum kalciumszint emelkedik: Kalcitonin csökkenti Formái: 1.Hyperplasia (10-15%-ban) . tételek 2008 2.Ca-oxalát. Renális: Leggyakoribbak Nephrolithiasis: . > Pathológia: . izomatrófia.2-2. obstipáció 5.Parathormon (PTH)-mellékpajzsmirigy termeli . Hypercalcémiás krízis Rohamosan összeomló anyagcsere Legsúlyosabb Diagnózis: 1. ulcus duodeni. Társuló betegségek: Hypertonia.fokozódik a csontból a-Ca-reszorpció .Rtg 3.vegyes kövek Funkcióbeszőkülés Nefrokalcinózis 2. > Fokozott PTH termelıdés > Okai: . Szekunder: > Krónikus veseelégtelenség következtében létrejövı alacsony serum kalciumszint. Ca-foszfát. GI: hasi diszkómfórt. Izületek. Labor: . UH (lokalizációs Dg) 7 T . étvágytalanság. arthritis. > Szérum kalcium: 2.Adenoma (80%-ban) .Carcinoma (ritka) => MENI (Werner sy) => MENII (Sipple sy) 2. Szérum alkalikus foszfatáz emelkedése 2. hypofoszfatémia. Osseális: Osteoporózis. lágyrészek: •Fájdalom.

túlmőködése autonómmá válik 8 T .leggyakoribb ok a veseelégtelenség congenitalis pseudohypoparathyreoidismus: PTH hatásával szembeni szervrezisztencia 3. Ca . ált. Vese Ca ürítése csökken 3. Mediastinum feltárás >Sikertelen nyaki feltárás >Recidív esetben Mőtéti megoldások: 1. 1. Ca mobilizáció csontból 2. D vitamin hidroxilációhoz kell a vesében Formái: 1.)=m. 2. Werner sy (MEN I. a visszamaradt rész biztosítsa a megfelelı Caszintet. Kiterjesztett nyaki feltárás >Ectopiás lokalizáció esetén 3. tercier: tartós hypoCalcaemia miatt a m. pm+ pm C sejtek+mellékvesevelı túlmőködés 2.Sebészet I. pm.Carcinoma > tumorexcisio > nyaki blokkdissectio > tumorexstirpatio hemithyreoidectomiával Mőtéti indikáció tünetmentes pHPT esetén: > szérum Ca-szint több 3mmol/l > csökkent kreatinin-clearance > csökkent csontsőrőség > kísérıbetegségek Posztoperatív gondozás: > l-2gCa iv > A hypocalcámiás tetánia elkerülése Kórélettana: PTH termelés Ca anyagcsere 1.Egyszerő nyaki feltárás > Típusos lokalizáció esetén > Makroszkóposán kórosnak ítélt szövetet eltávolítjuk. tételek 2008 Therápia: Mőtét Célja: elegendı túlmőködı mellékpajzsmirigy eltávolítása. Több mirigy érintettség: > subtotális resectio (3.5) > teljes extirpáció + autotransplantáció egy ülésben 3.)= mellék pm+hypofízis+pancreas) Sipple sy (MEN II.Soliter adenoma > exstirpáció > a másik három mirigyet is megvizsgáljuk 2. a fısejtekbıl hyperplasia: egyszerre több mirigy carcinoma: nem mindig aktív hormonálisan. Bélben felszívódás nı D3 vitamin 4. primer: adenóma: soliter. secunder: alacsony se. tok.

részleges vagy teljes median sternectomia 9 T .késıbbi operációt megkönnyíti Kiterjesztett nyaki fetárás: Ha típusos helyen nem találjuk. videoendoscopos mőtét Multiplex: subtotalis resectio Teljes exstirpatio+autotranszplantáció Carcinoma: tumorexstirpatio. ép-kóros elkülönítése. epekı • Mentalis: depressio. ectopiás lokalizáció (pm. alsó pólusa. ALP↑ (csont érintettség) hidroxiprolin ürítés Se. Kifejezett szubjektív tünetek. MEN Mőtéti megoldások: Soliter adenoma esetén: exstirpatio. kimerültség. ectopiások felkeresése Tünetmentes (biokémiai) fázisban a mőtét várhat. Recidiv PTH. patológiás törések • Acromioclavicularis osteolysis • Koponya molyrágásos atrófiája Lokalizációs diagnosztika: UH. UH – vesekı Csontelváltozások kimutatása: • Osteoporosis • Ujjpercek subperiostealis reabsorptioja • Cystak. fel nem szívódó varrat) . iv.+hemithyreoidectomia Egyszerő nyaki feltárás: Finom vértelen preparálás. nagyító szemüveg strumectomiához hasonló metszés: n. rohamosan összeomló anyagcsere. tételek 2008 Tünetek: • renalis: vesekı. patológiás törések • izület. 99mTc és a 99mTC MIBi 2ıs scintigraphia. izomatrophia. arthritis. ossealis. MR Szelektív vénás katéterezésbıl meghatározott PTH – oldaliság eldöntése Mőtét primer HPT-ben: Túlmőködı állomány eltávolítása. osteodystrophia. substernalis zsírszövet) Mediastinum fetárása: Sikertelen nyaki fetárás. felállítása nehéz) Se. acut HPT. familiaritás. lágyrész: fájdalom. recurrens! Bizonytalan felismerésnél biopsia! Visszahagyott mirigyek megjelölése (kapocs. ulcus. magas mortalitás Dg: Enyhébb formája rejtve maradhat számos megbetegedés mögött Labor: Ca↑ foszfát↓ (beszőkült vesemőködés esetén a Dg. Nyaki blokkdissectio tumoexst. pszihózis. pyelographia. Nehéz a mirigy felismerése.Sebészet I. obstipatio • Társuló megbetegedések: RR. renalis érintettség – relatív javallat Abszolút indikáció: cc. hányinger. kóma • Acut HPT: extrém magas Ca. funkció csökkenés. fáradtság • GIT: felsı hasi diszkomfort. CT. étvágytalanság. de visszamaradó rész biztosítsa a se Ca megfelelı szintjét. plazma PTH – RIA módszerrel – a magas Ca+PTH együtt pathognomicus! Radiológia és egyéb: renalis formánál natív Rtg. pancreatitis. nephrocalcinosis • ossealis: osteoporosis.

Sebészet I. + lassúbb hatású D vit. csont-izület-izomfájdalom Állandó követés mellett konzervatív TH Szubjelktív panaszok fokozódása – relatív indikáció Elırehaladott renalis osteopathianal abszolút indikáció Mütéti kezelés céljai: • Elegendı mirigyállomány eltávolítása • Ne váljon aparathyreotává • Legkedvezıbb feltételek megteremtése a posztoperatív idıszakra Transzplantáció: Helye: m. számfölötti mpm. hypoCaemiás tetánia veszélyére gondolni kell! Ált. sternocleiodomastoideus és alkarhajlító izmai Díalizáltaknál a shunt nélküli végtagot választjuk Kapillárisok benövését segíti. izületek mellett lágyrészmeszesedés. 10 T .. Ca nem esik normális szintre mőtét után Ok: elégtelen resectio. mediastinalis lokalizáció Új mőtéttel 2-3 hónapot célszerő várni Őjabb kivizsgálás HPT Dg megerıdítésére. napi 1-2g Ca iv. ha láncszerően helyezzük el a mirigydarabkákat 12-14 nap múlva várható hormontermelés megindulása – 2 végtag hormonszintjének különbségével ellenırizhetjük Posztoperatív gondozás: Közvetlen mőtét után intenzív Th-s megfigyelés kell. fennmaradó PTH: Ha se. tételek 2008 Recidív. kínzó viszketés. egyéb hypercalcaemiát okozó betegség kizárása Secunder HPT sebészi TH: Idült veseelégt. Regulációs HPT Renalis osteopathia.

paraziták > coecum mobile. oedema jön létre és a fertızés per diapedesim kilép a féregnyúlványból. mesenterium commune. ezért a fájdalom lokalizációja: subhepatikusan. A betegség a lumen elzáródásával kezdıdik. hasi puffadás.Gyermekkori jellegzetességek: A patomechanizmusa megközelítıleg azonos a felnıttekével. gyengeségérzés. tumor APPENDICITIS ACUTA CATARRHALIS: Az elzáródott lumenben felszaporodó szekrétum fokozódó feszüléshez vezet. splanchnici izgalmát váltja ki 4.fiatal nıknél .Heves diarrhoea (ezt okozhat bakt. ezért erıltetett kontrahálások . APPENDICITIS ACUTA GANGRENOSA: A tünetek jelentkezésétıl számított 48 órán belül kialakulhat a féregnyúlvány falának elhalása. mesenterialis és a nn. Etiopatológia: A kórok ismeretlen. > gyakran elızi meg felsı légúti infekció. így értékelhetısége kisebb. újabb néhány óra múlva izomvédekezés. oka az elzáródás.Hirtelen görcsös fájdalom vezeti be a tüneteket. Félrevezetı tünetek: . a féregnyúlványt fíbrin borítja. hogy a fájdalom a köldöktájon vagy epigastriumban kezdıdik. és étvágytalanság kíséri (ez viscerális típusú fájdalom) émelygés. székletstasis. bal hypochondriumban -terhességben máshol van ( a 8. vagy a kilépı genny a szabad hasüregbe jut és diffúz peritonitist okoz. jobb vesetáj. mint felnıttekben > gyakori a hasmenés vagy obstipatio > mőtét során gyakran található a féregnyúlvány lumenében parciális vagy totális elzáródás: appendicolith. amit infekció követ. tételek 2008 3: Heveny féregnyúlvány lob = Appendicitis acuta 1. malrotatio miatt gyakori az atípusosan elhelyezkedı féregnyúlvány gyulladása 11 T . a hasizom feszülésének csökkentésére elırehajlik. a gyakorlat szempontjából fontos különbség.Tait. Bevezetı: .Csecsemıkorban ritka. tonsillitis (haematogén szóródás) > enteritis/enterocolitis esetében a féregnyúlvány is mutathat gyulladásos jeleket: oedema. hányás. idegentest. Tünettani sajátosságok: Jellemzı. a tizen-huszonéves korban a leggyakoribb. néhány óra alatt a fájdalom a jobb alhasra lokdizálódik (somaticus fájdalom). gyakori hányás általában féregnyúlvány-gyulladás ellen szól > leukocytosist sok más betegség okozhat gyermekkorban.Heves tenesmus jellegő vizelési inger (az appendix a hugyhólyagra fekszik) .A perforált appendix elsı leírója (1554). A lumenelzáródás oka: nyirokelemek hyperplasiája.Appendix rendellenes fekvése. APPENDICITIS ACUTA PERFORATIVA: Perforációs nyilasok jelennek meg.idıs egyéneknél . A gennyel telt appendix duzzanata tovább fokozódik. APPENDICITIS ACUTA SUPPURATIVA: A bakteriális fertızıdést követıen a nyák gennyé alakul. A feszülı appendix a ggl. hónapban a bordaív alatt) . oka: ráfekszik a rektumra.Az elsı appendectomiát végezte (1880). APPENDICITIS ACUTA PHLEGMONOSA: A nyirokelvezetés romlik.A heves fájdalmak hirtelen enyhülése (lehet perforáció következménye) . enteritis).Jean Fernel . lymphoid hyperplasia. mégis van néhány. Ennek a fázisnak a kimenetele kettıs: vagy a cseplesz rátapad a gyulladt féregnyúlványra. heg.Sebészet I. megtöretés. . a beteg nyelve bevont. epigastricusan. A nyálkahártya kifekélyesedik. míg a kor elırehaladtával egyre ritkább (párhuzamos az appendix nyiroktartalmával) 2. . 3. agyulladás átterjedhet . erezett serosa > magas láz. hányinger.

BLUMBERG-TÜNET: Lassú. az a coecumtájon vált ki fájdalmat. tételek 2008 5. Mély légzésnél csökkent hasi kitérés. Direkt nyomási tünetek: 1. ami fájdalmat vált ki. RDV: A Douglas-üreg jobb oldalán érzékenységet érezhetünk.A nıknél rákérdezünk a menstruációs ciklusra. adnexitis) 2.cholecistitis. enterocolittis.Meckel-diverticulum. majd hirtelen felengedés erıs fájdalmat vált ki a jobb alhasban. . ulcis duodeni.A fájdalom jellege.. HEDRI-TÜNET: Bárhol kopogtatjuk a hasfalat.ANAMNÉZIS: . Diagnózis: .Ureterolithiasis (combba sugárzik) . Yersinia-fertızés. belsı nıi genitália betegségek (tüszırepedés. amelyeket nem kell operálni!!! Leggyakoribb kórképek: 1. mély rányomás a bal alhasra. akkor nincs acut appendicitis) UH: fontos adatokat nyújt a kórisme felállításában (90%) Differenciáldiagnózis: A legfontosabb feladat azoktól a kórképektıl elkülöníteni. Intraabdominális betegségek: lymphadenitis mesenterialis.FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT: Inspectio: Bevont nyelv.cholelithiasis.Kümmel pont: 1-2 cm-rel a köldök alatt jobbra II. . diverticulitis acut pancreatitis. ha CRP és fvs növekedés is norm.Sebészet I.Lanz pont: a két csípıtövist összekötı vonal elsı és középsı határa jobbról 3. helye . fogamzásgátlásra . LEXER-TÜNET: A beteg bal oldalán fekszik.Mc Bumey pont: Jobb alhasi nyomásérzékenység.pielonephritis 12 T . Crohn. . akut gastroenteritis.A panaszok kezdete. 2. kezünkkel a jobb lumbális régióra nyomunk.ennek oka a coecumban fellépı hírtelen nyomásváltozás 2. méhen kívüli terhesség. idıtartama . Palpatio: mindig a bal alhason kezdjük I. 5. ROVSING-TÜNET: A bal hasfélre gyakorolt alulról-felfelé haladó rányomásra fájdalom jelentkezik a jobb alhasban.A vizeletürítés és annak kísérı jelenségei . oka: a colontartalom átpréselése jobbra. behajlított jobb csípıizület. Hımérsékletkülönbség: a rectalis és hónalji hımérséklet között (1-2 fok!). PSOAS-TŐNET: A jobb alsó végtag balra abdukált helyzetben való hátrafeszítése jobb alhasi fájdalmat okoz 4. m. Indirekt tünetek: 1. Labor: CRP és fehérvérsejt szám emelkedés (leucocytosis. köhögéskor jobb alhasi fájdalom. így fájdalom 3. Extraperitoneális folyamatok: .

az infiltrátum eltőnését követıen. majd átvágása → dohányzacskóöltés a prox. Szövıdmények: 1 periappendicularis tályog: Elırehaladott esetben fedetten perforálódott appendicitis következményeként a peritonitis lokálisan. általános állapot) 3. periappendicularis infiltrátum: o Az infiltrátum a tünetek jelentkezése után 3-5. gondos obszerváció • Gyulladás esetén mőtét . csonkot → hasfal zárása. heves nyomásérékenység. UH: folyadékot tartalmazó megvastagodott falú béíszakasz 2.. • Ha a féregnyúlvány korábban már perforált. leukocytosis.mesenterium lemezei között 2. o A tünetek: jobb alhasi fájdalom. A peritonitis tünetei: diffúz hasi fájd. ha sikertelen. . ajánlatos az appendectomia elvégzése • Perforáció. a környezı szövetek és szervek (terminális ileum. akkor mőtét Mőteni csak akkor. napo eltávolítunk. CT: magas denzitás -Therápia: Lokális hőtés. uterus stb. körülírt periappendicularis tályogüreg és rögzített conglomeratum alakult ki. Tályog kialakulhat: Douglas-üregben. pylepHlebitis és pylethrombosis . oncotomia a választandó eljárás. leukocytosis o Diagnózis: 1.McBurney szerinti rácsmetszés.laparoscopos appendectomia. nem szabad erıltetni a féregnyúlvány eltávolítását.ritka szövıdmény 13 T . Üregekben összegyőlik → abscessus képzıdés → gyors állapotromlás → 1224 órán belül septikus shock → halál 4. A ruptura miatt a tünetek átmenetileg enyhülnek. ha az eltávolítás nem ütközik nagyobb technikai nehézségbe. peritonitis gyanúja esetén a mőtét elıtt széles spektrumú antibiotikum és Klion (rectalis vagy iv. A hasi UH (kerek vagy szabálytalan körvonalú echomentes terület) és hasi CT-vizsgálat (denzitasa alacsony) az anamnesissel együtt értékelve ilyenkor értékes felvilágosítást ad. tételek 2008 Terápia: • Gyanú esetén csak folyadék. + a hasüregi genny a kül.) adása javasolt. • A mőtét: lehet anterográd. izomvédekezés. paralyticus ileus. és láz a jellemzı. majd néhány hét múlva. részbe → Z öltéssel elbuktatjuk a prox. napon alakul ki. Az utóbbi esetben a klinikai kép aperitonitis minden tünetét mutathatja.Sebészet I. Az elsı lépés drain. PENROSE draint hagyunk a hasüregben. vagy retrográd (a hátsó falhoz lenıtt appendix-et operáljuk retrogradan) • A mőtét lépései: behatolás → a coecum mobilizálása → az appendix sceletizálása → az appendixcsonk elkötése. testhı. melyet a postoperativ 6-8. láz.) konkomittáló gyulladásos folyamata következtében körülhatárdódhat → tályogképzıdés Klinikai képére az ileocoecalis régióban tapintható terime. szoros obszerváció (pulzus. -subphrenicus. láz. RR. AB (3. Gyakori a 38 °C-ot meghaladó láz. majd romlás.. perforatio (legsúlyosab szövıdmény): peritonitis diffusa Lokális vagy általános peritonitisszel járhat együtt. széklet és szélrekedés. Natív hasi Rtg során a psoas izom kontúrjának elmosódottsága látszik. az eltávolítás után puha.máj alatt. generációs cephalosporin + metronidazol).

azonos oldali nycs-ba Lb:.Hasonló a benignus golyvákhoz . kezelése A malignus tumorok 0.A PM állapotában ritkán jelentkezik változás . túlterjed a PM-en Nx: regionális nycs-ok nem ítélhetık meg No: nincs regionális nycs. Medullaris carcinoma. Nem hámeredető Sarcoma Haemangioendothelioma Malignus lymphoma 3. dediferenciált medullaris PM rákok: .5-1%-a Oka: ismertelen Etiológia: tartós jódhiány és következményes TSH hatás. Follicularís carcinoma.Gyakran a távoli metasztázis hívja fel a figyelmet 14 T . ha nem volt komplett a mőtét Invasion: +1. ha van távoli áttét Age:3. Elsıdleges tumorok a. Pajzsmirigyrák fajtái. a daganat cm-ben mért nagysága Tünettan: 1.1 (0. áttét Mo: nincs távoli áttét M1: kimutatható távoli áttét A rákok vonatkozásában a biológiai tulajdonság a legdöntıbb. tünetei .bilaterális.Sebészet I. tételek 2008 4.Nincsenek ált.Másodlagos rákok TNM beosztás: Tx: primer tumor nem ítélhetı meg. Magasan differenciált follicularis. amit meghatároz: • a tumor differenciáltsági foka • agresszivitás mértéke • tumor nagyság • áttétek Prognózis megítélése: MACIS score Metastasis: +3. nem terjed túl a PM-en T3: a tumor> 4cm. Hámeredetüek Benignus: Follicularís adenoma Malignus Papiliaris carcinoma. Rtg sugárzás.3. nem terjed túl a PM-en T4: különbözı nagyságú tumor. T1: a tumor <1 cm. tünettana.Évekig felismerhetetlenek . áttét N1: regionális áttét: La:. ha tumor a tokot áttörte Size: x 0. Differenciálatlan carcinoma b. papiliaris. mediastinális nycs.Lassan növekednek . familiáris öröklıdés WHO klasszifikáció 1.08 x év) Completness of resection: +1. nem terjed túl a PM-en T2: a tumor 1-4 cm.

APUDOMA . NO-1. Nla-b.rekedtség. csontban) . a citológiát 3-6 hónap után érdemes megismételni.Gyors növekedés .stridoros légzés 3. de hiánya nem zárja ki a tumort. Hideg göbök Differenciáldiagnózisa: * Cysta => leszívás * Szolid => Citológia: Malignitás és gyanú esetén: MŐTÉT * Kevert => Citológia: Malignitás és gyanú esetén: MŐTÉT Benignus esetén LT4 követés A gyanús csoport premalignusnak tekinthetı. MO: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio T3-4. Folliculrais: T1-2.Gyanújelek: . n. A mPM. MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio 3.hormonkezelés ellenére is gyorsan nı . Nla-b. Fiatal és soliter göb: enukleáció Idısebb korban: teljes lebenyeltávoítás Kétoldali multinoduláris golyva esetén: subtotális resectio. recurrens megkímélése 1. Medulláris carcinoma .bármely életkorban .a PM a környezetéhez rögzített . Mőtétcélja: Sebészi radikalitás. Therápia I.féloldali n.Kemény tapintat . MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + radikális nyaki dissectio 4. Cushing.egyéb betegséghez társul: pheocromocytoma. MO: Thyreoidectomia T3-4.sporadikus és familiáris forma . MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio 2.ismeretlen távoli áttét (tüdıben. A gyorsfagyasztott szövettan közül legalább egy pozitív. akkor is abszolút mőtéti indikáció.kimutatható amyloidosis . Anaplasztikus carcinómák: . . MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + radikális nyaki dissectio 15 T . Nla-b. mellékPM hyperplasia/adenoma. A jóindulatú esetben funkciókímélı mőtét. Anaplasztikus: Tl-4. Gl anomália Diagnózis: * Szcintigráfía * Tárolási defektus a PMrákok 90%-ban megtalálható. Medulláris: Tl-4. NO-la.Környéki nyaki szervek infiltrációja . recurrens parézis. tételek 2008 2.Sebészet I. .gyorsan növı solid göbök fiatalkorban . Papilláris: TI-2. NI a.

izotóp felvevı PM szövet/nycs/távoli metasztázis kimutatása 3. célja: . Külsı sugártherápia: . tételek 2008 II: Kiegészítı kezelés: 1. completeness of resection. onkológus 16 T .medulláris tumorok .TSH hatás gátlása révén a visszahagyott carcinoma/metasztázis növekedés gátlása .visszamaradt tumor nem vesz fel jódot . size) Gyanújelek: • Gyorsan növı többszöri recidív golyva • Elızetes nyaki besugárzás • Megnagyobbodott nyaki ny. Medulláris rák: calcitonin meghatározás. Csontscan.csomó Utógondozás: sebész.Sebészet I. Posztoperatív jódizotóp vizsgálat .Csökkent funkciójú PM hormon pótlása 2.differenciálatlan daganatok esetén Utógondozás: TSPI teszt. ivasion. Thyreoglobulin meghatározás Scoring rendszer: AMES. UH.ha a mőtét nem volt radikális . Mellkasröntgen. endokrinológus. Kalcium meghatározás. Egésztest szcintigráfía. MACIS (metasztázis. age. DAMES.PM hormonkezelés.

80%-ban: 30-50 év között 4%-a bilaterális 10%-a malignus 10%-a MEN része Összes hypertonia 1 -2%-ban mutatható ki.Sebészet I. Tünet: Tartós/paroxizmális magas vérnyomás. 2)MEN (multiplex endokrin neoplasia) MEN I. Hányinger. Fáradékonyság. polydipsia > Hyporeninémiás magas vérnyomás > Hypokalcémia tetániás jelekkel > Fejfájás 17 T . tételek 2008 5.Izomgyengeség. CT. polyuria. Ingerlékenység. Pheocromocytoma Általános jellemzés: Cathecholamin túltermelés révén magas vérnyomást okoz. hányás. szelektív angiografia Therápia: Tumor exstirpációja: egyoldali tumor esetén eltávolítjuk az egész mellékvesét kétoldaliság esetén a kisebb mellett kéregállományt hagyunk A mőtét elıtt a vérnyomást beállítjuk. Hornontermelı mellékvese daganatok Mellékvesekércg hormonok: zona glomerulosa / mineralokortikoid csoport: aldoszteron zona fasciculata / glukokortikoid csoport: kortizol zona reticularis / androgen csoport: dehidroepiandroszteron Mellékvesevelı hormonok: adrenalin. Latens diabetes ( B-adrenerg stimuláció miatt) Diagnózis: Plazma + vizelet cathecolamin szint maghatározás. > Aldoszteron túltermelés következménye. UH.(Wermer sy. bélrenyheség. fájdalom.) > mPM adenoma > hypofizis elülsı lebeny hyperfunkció > pancreas tumor MENII/a (Sipple sy) > medulláris PM carcinoma > pheocromocytoma > mPM adenoma MENII/b (Gorlin sy) > medulláris PM carcinoma > pheocromocytoma > ganglioneuromatozis (3) CONN sy (primer hyperaldoszterinizmus) Általános jellemzés: > Összhypertonia 1%-ban fordul elı. Fogyás. noradrenalin Tumorok: 1. Fejfájás. Tünettan: > Hypokalémia: . Sápadt arc. Remegés.

virilizmus . magas RR. adenomák. Perifériás Cushing: .menstruációs zavarok . Centrális Cushing: -ACTH váltja ki: az egész mellékvesekérget stimulálja.(vizsgálat elıtt 2 hétig ne szedjenek a betegek K vesztı diuretikumot) > UH. haemaniomák. tételek 2008 Diagnózis: > labor .5mg adása →48 óra múlva a vizeletben 17hidrocorticoszteroid mennyiség csökken 3. Anamnézis: korábbi fényképpel való összehasonlítás 2.holdvirágarc . 18 T .mellékvese adenoma/carcinoma okozza →kortizol termelés nı Tünettan: . de a kortizol dominál 2.osteoporosis .Sebészet I.törzsi elhízás . UH 4.DM .Serum renin .magas vérnyomás .Aldoszteronkiválasztás .striák . pseudocysták. MRI Therápia: > Hyperplasia: spironolacton + antihypertensiv szerek > Adenoma: exstirpáció 4)Cushing sy 1. lipomák.fáradékonyság . Labor: -szabad/plazma kortizol szint meghatározása 24h-s győjtött pisiben -szérum ACTH mérés -dexamethazon teszt: 6 óránként 0.K+-ürítés .izomatrófia a végtagokon . de azzá válhatnak növekedésük során Egyéb endokrin kórképeket súlyosbíthatnak.fekély Diagnózis: 1. CT -az utóbbi kettı a perifériás Cushing Dg-ban segít Therápia: Tumorexstirpáció 5) Incidentalomák: Véletlenül különbözı tünet nélkül felfedezett elváltozások Pl: cysták.hirsutismus . myelolipomák Incidenciájuk hasi CT során 0.szérum K+ . DM.24 h K+ . CT .3-5% Ált nem hormontermelık.

tőfogók .öblítı-szívók .használatban vannak: elıretekintı 0 fokos.rugós mandrinnal ellátott tő. Laparoscopos adrenalectomia A laparoscopos mőtéti technika Magyarországon 1990-ben Kis Tibor végezte az elsı laparoscopos cholecystectomiat Pécsett Speciális felszerelés szükséges: Optika és videorendszer: optika: . vékony és miniatürizált funkciós fejbıl állnak Leggyakrabban használt mőszerek: . mintegy védve a szerveket a tő külsı.a pneumoperitoneum fenntartására alkalmazott gáz koagulatios rendszer .varrógépek varrattechnika: Legismertebb formái: 1.Hopkins által továbbfejlesztett lencserendszeren alapul .a gyakorlatban a monopoláris elektróda terjedt el . instrumentarium: Speciális eszközök szolgálnak a mőtétek elvégzésére Hosszú. éles végétıl insufflator: .Az elektromos és magas frekvenciájú készülékkel hıhatás révén tudunk vérzést csillapítani. belsı tőt a rugó a hasüregbe nyomuláskor elırelöki. .A kép fényerejének növekedése és az optika átmérıjének csökkenése .fogók . és a folyamatot dokumentálhatjuk Állandó pneumoperitoneum fenntartása: Veres tő: .egy beépített automatikus szabályozónak köszönhetıen egyenletes és állandó nyomás (12-15 Hgmm) biztosít C02 gáz .preparálásra és szövetszétválasztásra használjuk az ultrahangos energiával dolgozó mőszereket. koagulálhatunk és preparálhatunk (a mőszer hegyével) .hidegfénnyel mőködik fénykábel: .Sebészet I.a kezdeti pneumoperitoneum létesítésére alkalmas . endoscopos videotechika: -segítségével a mőtétet a TV képernyın nyomon követhetjük. belsı varrat extra. Roeder szerinti endoligatura 2.vagy intracorporalis csomózással 19 T .bipoláris elektróda '.dissectorok .ugyanabban a folyamatban vághatunk.a tompa. amelyen a gáz a hasüregbe jut . 30 és 45 fokos tekintési irányú optikák fényforrás: .klipprakók .monoelektróda .a hidegfényt az izzótól az optikáig vezeti.ollók . titán vagy felszívódó anyagból készült klippek 3.Veres János professzor érdeme .horgok . tételek 2008 6.formái: .

megengedett: . diffus májmtsz. peritonealis carcinosis. .tumor-staging .vénás visszaáramlás csökkent -elırehaladott terhesség -cirrhosis. fájdalom hasi mőtét után.: vagotómiák. portalis hypertensio -vérzékenység.sérvek . súlyos adipositas 20 T . alvadási zavar -bélelzáródás => meteorismus -kiterjedt intraabdominalis adhesiok.ismeretlen eredető láz . nıgyógyászati történés.acut has: appendicitís. kizárása . pl.tompa vagy átfúródó hasi sérülés . a kórház vagyoni helyzete.palliatív oncologiai sebészet c. stomakészítés. pancreas tumor. kísérleti stádiumban: oncologiai sebészet Diagnosztikus laparoscopia indikációi: Az indikáció lényeges eleme az operatır jártassága. Néhány dologban visszalépést jelent a már jól ismert eljárások mellızése.jóindulatú tumor . intraabd.rekesz felnyomott → légzıfelület csökkent . jelenleg kiértékelés alatt: . a pneumoperitoneum veszélyesebb: .chr.cholecystectomia . amelyek manapság már gyógyszeres therápia fejlettsége miatt a háttérbe szorultak. hasüregi vérzés .: intraoperatív cholangiográfia. Hiba olyan mőtétek elıtérbe hozatala. tételek 2008 Laparoscopos sebészet indikációi és kontraindikációi Indikációk: a.ismeretlen eredető hasi térfoglaló folyamat Kontraindikációk: . Indikációk: Elfogadható indikáció ____________Kiértékelés alatt ____________ Cholecystectomia (LC) Appendectomia Laparoscopos hernioplastica Diagnosztikus laparotomia Palliativ onkológiai sebészet Fundoplikáció Onkológiai sebészet Érsebészet Emlısebészet Atípusos májresectio Szívsebészet retroperitoneális mőtétek .dg-s laparotomia (tumor-staging) b. adhesiok .rectopexia d.vagotomia .Sebészet I. ascites.gyomor-. elfogadott: .fundoplicatio .cardiopulmonalis decomp.appendectomia . pl. perforatio.adhesiolysis .

parenchymás szerv laesioja Adrenalectomia/ Mőtéttechnikai szempontok Az utóbbi 5 évben az egy. A körülményeket mérlegelve és a személyes tapasztalatokat is figyelembe véve dönthetünk a mőtéti feltárás milyenségérıl. komplettálo mőtétet célszerő végezni a regionális nyirokcsomók és a környezı zsírszövet eltávolításával. ekkor a vénás visszaáramlás csökkent b. hogy laparoscopos adrenalectomia után a szövettani vizsgálat utólag rosszindulatú betegségeket igazol. gyorsan növekvı malignitasgyanús. legfeljebb 7-8 cm átmérıjő adenomák eseteiben ajánlja ezt a mőtéti eljárást függetlenül attól. továbbá többször operált hasban. (2) thoracolaparotomia. mert ezáltal mindkét mellékvese ellenırizhetı.vagy üreges szerv sértése trokár bevezetésekor: nagyobb ér megsértése. hogy ha a daganat kifejtése közben 3-5 perces szüneteket tartunk és ezen idı alatt a lefogott ereket klipszeljük vagy lekötjük. Ilyen esetekben nyílt. Az eljárás elınyei a következık: kevésbé traumatizáló mőtét.Sebészet I. Kontraindikált a minimálisan invazív technika alkalmazása a 8 cm feletti tumorátmérı. üreges szerv perforatioja. kevesebb a hormonkiáramlás a periféria felé. Mind a hátsó-külsı retroperitonealis.keringészavar. kisebb posztoperatív fájdalom. jóindulatú. minimális sebgyógyulási zavar és jó kozmetikai eredmény. Ilyenkor a „nyílt" mőtét biztonságosabb és az onkológiai radikalitás követelményeinek is jobban eleget tudunk tenni. mind az elülsı vagy oldalsó transperitonealis behatolásból végzett laparoscopos adrenalectomia gyakorlott kézben biztonságos eljárás és a videoasszisztált mőtéti megoldást „gold standard"-ként tartják számon a sebészek. infiltráló.A másik fontos szempont. Ebbıl a feltárásból jól ellátható az esetleges vénasérülés is. Mi a bordaívekkel párhuzamos transperitonealis behatolást részesítjük elınyben. vagy igazoltan rosszindulatú betegség esetén. hogy hormonaktív vagy inaktív daganatról van-e szó.pneumoperitoneum készítésekor: emphysema. Elıfordul. 21 T .vagy kétoldali hormonaktív és inaktív mellékvesebetegségek sebészi kezelésében a minimálisan invazív eljárások kerültek elıtérbe. A legtöbb sebész a környezı szöveteket nem infilt-ráló. A mellékvese-betegségek nyitott sebészi kezelését általában négy mőtéti feltárásból végezzük: (1) laterális vagy ferde translumbalis incisio BERGMANN-ISRAEL szerint. (3) transthoracalis-transdia-phragmaticus és (4) haránt transperitonealis. speciális: . szükség szerint mőthetı és nem utolsósorban maligni-tás esetén a mőtét kiterjeszthetı. Ugyanezt a célt szolgálja az is. rövidebb kórházi tartózkodás. gázembolia. suprarenalisokat preparáljuk ki és kössük le. hogy lehetıleg a tumor mobilizálása elıtt a v.C02 masszív felszívódása → acidosis . Ezzel csökkenthetjük a hormonbeáramlást és a vérzést. hogy az RO resectio követelményeinek minél inkább meg tudjunk felelni. kevesebb vérvesztés. tételek 2008 Szövıdmény: a. általános: . ér. A laparoscopos adrenalectomiák indikációs területe még nem teljesen egységes.

Göbös pajzsmirigy megbetegedés 1. repolarizásciós zavarok. bradycardia • Tüdı: alveolaris ventilláció↓ • Izmok: pseudohypertrófia. töredezı haj • Git: obstipatio • Potencia-libido-menstruációs zavarok • Lassult beszéd. száraz. légzési nehézség. Kozmetikai és szociális ok Funkciókímélés! n. fibrotikus átalakulása – fıleg multinoduláris golyvában Tünet: Nyelési. normofunkciós strumák: Pm↑ (nem malignus. szintézis gátlott Struminogén anyagok Fiziológiásan megnıtt hormon igény Göbök kolloidos. normális fejtartásnál is III. eredető) Tünetek: Újszülöttek – szőrés Felnıtt: myxoedema • Agy: koncentrálási zavar. mély hang • testtömeg↑. strumigének. multinodularis Relatív: Hiányzó készség a tartós pm. recurrens!!!! 2. ha mechanikai akadályt okoz. nyelıcsıpasszázs. konzervatív: hormonTh IIIst-tól subtotalis resectio Mőtéti indikáció: Abszolút: • Malignitás • Nyaki szervek kompressziója • Min 1 éves sikertelen gyógyszer Th retrosternalis vagy intrathoracalis lokalizáció • Uni v. étel Fiatal korban 1. oedemahajlam↑ Dg: anamnézis. secunder (hypofízis. l. sugátTh. már messzirıl is. ↓-t kontraktilitás • Bır: hővös. vagy malignus gyanús 22 T .: tapintható struma a: hátrahajlított nyak esetén még nem látható b: csak teljesen hátrahajlított nyak esetén látható II. hallucinációk. neoplasia). Enzimdefektus – tyrox. stridor. coma. hormon hiánya. hypotal. igen nagy. I hiány.Sebészet I. nem iatrogén eredető) Stádium: I. UH. mőtét. késıbb TSH-tól függetlenné válik Kompenzatorikus: Congenit. se cholesterin↑ . tételek 2008 7. scintigráfia Th: 1. TSH↑ Th: újszülött: T4 Th felnıtt: csak akkor mőtét. testi és lelki elváltozások Lehet veleszületett (a/dysplasia. nem gyull-os. perifériás hormonrezisztencia. hormon Th folytatására. TSH hiány) vagy szerzett (gyull. Etiológia: I szegény víz. diffúz majd göbös. hypofunkciós strúmák: Pm. telt nyaki vénák Gégészet+radiológia Rtg. teljesítıképesség↓ • Szív: ↓-t kontraktilitás.

B2 blokkolók. Basedow-kór tünetei: • tachycardia • pm↑ • fogyás • izzadás • ophthalmo/dermatopathia TSI Immunglobulin Hyperthyreosit okozó göbös pm. diffúz autonómia Th: Basedow: tyreostaticus gyógyszerek. uninoduláris autonóm adenoma: kompenzált v. gyorsan kell megszüntetni túlmőködést Csak eutyreoid állapotban lehet mőteni. Tumor. hogy az általa termelt pm. pm hormon készítmények. radiojód. Mőtéti indikáció: gyógyszeres v. hyperfunkciós göbök. 23 T . izotóp th kontraindikációja. tyreotoxicus szer abbahagyása. hyperfunkciós strúmák: Hypertyreosis ok: Basedow. fokozott TSH val járó hípofízis tumor. multinoduláris golyva 3.5 cm akkor hyperthireózist okoz 2. tételek 2008 3. hormonok képesek-e supprimálni a göb körüli ép pm. ha nagyobb mint 2. Lugolozás.Sebészet I.betegségek Tyreocyták autonóm mőködése 4 formája: 1. disseminalt autonómia 4. elváltozások – autonóm pm. v. dekompenzált attól függıen.szövetet. mőtét Autonóm: ablatív Th.

Sebészet I. Mőtéti indikáció Definíció: Levegıgyülem a pleuraőrben Általános jellemzés: . tételek 2008 8. elhanyagolt seroptx felülfertızıdése 24 T . etiológia alapján: Spontán ptx: váratlanul alakul ki 20-30 és 60-70 évesek között Okai: .tbc-s üreg pleurális áttörése . kiterjedés alapján: Totális: az egyik oldali tüdı teljesen összeesik Parciális: a tüdı csak részlegesen esik össze . stellatum blokád után *centrál vénás kanul percutan implantációja során Szövıdmények: Haemoptx: trauma után Seroptx: minden légmell kialakulása után néhány órával kialakuló kisebb mennyiségő.lehet feszülı légmell is Köpenyptx: csak néhány mm vastagságban alakul ki Bilaterális ptx egy idıben alakul ki mko.abscessus ruptura .belégzéskor: a tüdı/mellkas sérülés miatt levegı jut a mellüregbe . 3.kilégzéskor: levegı nem tud távozni .zárt: nem közlekedik a külsı levegıvel Ventil ptx: feszülı ptx .akut cardiorespiratoricus állapotromláshoz vezet. Csoportosítás: 1.mediastinum shift: szív és nagyerek az ép oldalra áttolódnak 2.emphysemás bullák hirtelen rupturája .tüdı normális mőködése romlik . nyomásviszonyok alapján Egyszerő ptx: .nyílt: a külsı levegıvel közlekedik . Pneumothorax formái. és idısebb korosztály esetén Traumás ptx: Nyílt: áthatoló mellkasi sérülés Zárt: közlekedési baleset (kormánykerék).csökken az oxigénellátás .daganatos üreg áttörése .korábban lezajlott mellhártyagyulladás következménye . Pyoptx. kezelése.magas vékony fiatal beteg.kuratív mővi: tbc kezelésében alkalmazták -diagnosztikus beavatkozás szövıdményeként: *mellkaspunctio *ggl.coronáriakeringés romlik . Több liter is lehet. de késıbb nagyobb kiterjedéső folyadékgyülem. magasból leesés Iatrogén ptx: .

-inspectio: az érintett oldalon a légzési mozgás gyengül -percussio: hipersonor kopogtatási hang -auscultatio: gyengült légzési hang Kétirányú Rtg: . fektetés . bordaközben medioclavicularis vonal 2.Observatio: . tételek 2008 Tünetek: . orvosi beavatkozás stb.kisebb plx esetén 3.folyadéknívó . összeesett tüdı .szúró mellkasi fájdalom. a külsı végére levágott végő gumiujjat rögzítünk Pleurodesis: talcumpor és víz mellőrbe →steril gyulladás → összetapad a két lemez 25 T . Mőtét: thoracotomia VATS (videó assisted thoracoscopic surgery) Indikáció: .Sebészet I. *Ép területen rövid.1-0.hiányzó pleurarajzolat .ventilmechanizmus esetén: mediastinum áttolódás Therápia: l.haemoptx .) Fizikális vizsgálat. *ventil ptx esetén: Tő a mellkasba.tőleszívás .pihentetés.recidiváló ptx .vitális szervsérülés Elsısegély: *A nyílt ptx-et zárttá kell tenni. vastag tőt kell a mellkasba szúrni. dyspnoe Diagnózis: Anamnézis (baleset.2 atm-vel) szívják 4.Aspiratio: .éles pleuravonallal határolt. bordaközben helyi érzéstelenítésben trokáron át 14-28 Charr-es oldalnyílásokkal ellátott draint vezetünk be 24-72h-ig vákuummal (0.kis kiterjedéső ptx esetén 2. köhögési inger.48-72h-s drainage sem hozott eredményt . Drainage: thoracocentézis Legfontosabb!!! kivitelezése: a középsı hónaljvonalban 5-6.

vagy hasi mőtét. szúrás.késıbb terhelésre dyspnoe . vénás kanül percutan implant.. mellkasfallal párhuzamosan. tünetek Kiterjedés alapján: A. lövés Etiológia alapján: I. ált. centr. P(intrapleuralis)=P(atm) b. Ventil Ptx – feszülı  tüdı vagy mellkasfal sérülése + „szelep” belégzés: levegı a mellüregbe kilégzés: szelepes mechanizmus miatt a levegı nem jut ki szupraatmoszférás nyomás (+60 . tételek 2008 Egyéb anyagok ehhez a tételhez = mellhártya lemezei („virtuális őr valódivá válik”) köré levegı kerül tüdı részlegesen vagy teljesen összeesik gázcsere romlik acut cardioresp. Köpeny – csak néhány mm-es légmell. Traumás Ptx – áthatoló vagy tompa mellkasi sérülés .feszülı Ptx coronariakeringés romlása cardialis panaszok: tachycardia. cyanosis 26 T . acut szívelégtelenség. ritka. Spontán Ptx – váratlanul.dg-s vagy th-s beavatkozás szövıdménye: mellkaspunctio.vagy ablakos bordatörés és életveszélyes szervi sérülések gyakori cardioresp. lövés.ffi : nı = 10:1.. tünetek sürgıs ellátást igényel III. transthoracalis tőbiopszia Tünet: . stellatum blokád. Bilateralis – egy idıben alakul ki mindkét oldalon.Sebészet I. egyszerő vagy ventill C. súlyos tünetekkel jár ok: trauma – magasból leesés. magasból leesés sorozat. Arteficialis (iatrogen) Ptx . egyszerő vagy ventill B.+80 vízcm) = pmellőri > külsı légnyomás „mediastinum shift” – mediastinum az ép oldalra tolt súlyos cardioresp. kétoldali áthatoló mellkassérülés. tüdı sérülése. respirator th. teljesen összeesik. zárt Ptx – P viszonyok alig változnak. ggl. kiterjesztett nyaki-. Általában kétoldali. Partialis – részleges (inkomplett) – a tüdı csak részlegesen esik össze. állapot romlik Nyomásviszonyok alapján: 1. Totalis – komplett egyik oldali tüdı körkörösen.zárt  közlekedési baleset (kormány).kuratív – régen a TBC th-jában caverna összesett gyógyult . ES. nyelıcsı eszközös perforatioja.nyílt traumás  szúrás. nincs tünet D. nyársalás . nyílt Ptx – mellkasfal-. gyakran recidivál II. prodromák nélkül alakul ki elıfordul: . Pl: arteficialis Ptx mellüregben gyakran vízszintes folyadéknívó látható 2. Egyszerő Ptx mellkasi nyomás ≤ külsı légnyomás mediastinum nem tolódik át az ellenoldalra a. korábbi lezajlott mellhártya-gyulladás okozta adhéziók. valamelyik része érintkezésben marad a mellkasfallal. retroperit.

ha hörgıobstrukciót. fiatalabbakban mőtét malignizálódás elkerülése végett A mőtét: lehetıleg parenchymakímélı resectió • pulmonotómia és enucletatio: hamartóma • atípusos vagy típusos gépi ék. Pneumónia: tüdıtályog.Sebészet I. rtg. Carcinoid tumorok – semimalignus – APUD rendszer. korom. máj. mellékvese • Bronchogen • Intrapleuralis 27 T . fıleg 40 évtıl. a metasztázistól elkülıníteni. Operabilitás. Benignus: . Típusai: Cc. ellenoldali (N3). Áttétképzés: • Lymphogen: regionalis (N1).Papillóma. labor. mediastinalis (N2). cigi. Cc. polypus bronchi . Macrocell. malignus bronchus cc. collaris (N3) • Haematogén: csont. tételek 2008 9.Relatív: ha sikerül benignitást igazolni idısebb betegekben obszerváció. A tüdırák sebészi kezelése. centrális.Hamartóma .Bronchusadenoma . . hamartóma: perifériás • tuberculoma • non specifikus granulómák • cysta • tüdı arteriovenosus aneurysmái – subpleuralisan fıleg • chr. biopsia II. haemoptoét vagy recidiváló pneumóniát okoz . Microcell. bronchológia. . perifériás.Adenoma . Sarcoma Stádium: TNM. fibróma. Adenosquamosus cc.és szegmentresectió • lobectomia csak definitíve károsodott parenchíma esetén Soliter „kerekárnyék” diff. intermedier(szegmentbronchus szintjén) felsı/alsó jobb o-on középsı lebenyi rák. resecabilitás I. Cc.Teratóma Th: sebészi! . pneumonitist.: 90%.Lipóma . agy. gombás parazitás tüdılaesió Differenciálás eszközei: tünetek.Abszolút indikáció: ha az összes rendelkezésre álló invazív és non invazív módszer segítségével sem sikerül a bronchus cc perifériás megjelenési formáitól ill. Dg-a: • soliter tüdıtumor – fıleg periférián • benignus tudıtumor – adenoma: centrális. Adenocc. Planocellulare.

trombophlebitis migrans. Haemoptoe. egyébként inoperábilis bronchuscc. rec. majd adjuváns Th 28 T . st-ú hörgırák. Kiterjesztett tüdıresectiók: tumorosan involvált környéki szervek. ARDS • Thromboembólia • sepsis Nem sebészeti eljárások: • kemoTh: ciklikus polikemoTh neoadjuváns (mőtét elıtt). atelectasia. vagy limited disease kissejtes tüdırák palliatív. szomszéd képletek metasztázisviszonyok. Perioperatív szövıdmények: • masszív utóvérzés: > 1000 ml. dissectió . majd tüdıcsúcs+ I-IV bordák en bloc resectiója. tételek 2008 Tünettan: intrathoracalis: Köhögés. ha onkológiai vagy belgyógyászati ellenjavallat nem áll fent!! Onkológiai ellenjavallat: 1. anaemia metasztázis. VCS sy-t okozó rákok • Pancoast rumorok komplex Th-ja: neoadj.Sebészet I. abszolút • N3 • N. növekedési sebesség.cs. mellkasi fájdalom. • Atelectasia. ált-os állapot kuratív célkitőzés: ritkán jön szóba. az ép hörgı szakaszokat anastomisálva kell a légutakat reconstruálni. RR. célkitőzés: szomszédos szervekre terjedı. Cc. expectoránsok. hörgıtágító.k eltávolítására alkalmas.. Trechea sleeve pulmonectomy: carinára terjedı. posztoperatív empyema • Cardialis szövıdmény: ritmuszavar. relatív • tumor eléri bifurcatiót • pancoast sy • n. recidivaló pleuralis folyadéggyülem extrapulmonalis: paraneoplasias osteoarthropathia. paresis (mediastinalis propagatio) • Pleuritis carcinomatosa • VCS sy • Igazolt távoli met. myopathia. sugárérzékenység. I. – Stokes gallér (nyaki vénás pangás jele) Th: sebészi. V. Minden esetben indikált. Funkcionális határesetben carcinoid tumor és laphám cc esetén. DM kezelése Komplex Th kell: mőtét+sugár+kemo+immunTh Mőtéti típusok: törekedni kell az anatómiai egységben történı resectióra: lobectomia. atípusos gépi ékresectio hílusi. Dyspnoe. VATS resectió.N2 hörgıanastomosis mőtétek=sleeve lobectomy: amikor tumor eléri a hörgı eredését és ilyenkor a lebenyresectióval együtt ezt is el kell távolítani. szegment resectio. szervrészletek eltávolítása. rekedtség n. • Oesophagobronchialis fistula 2.) • sugárTh: fontos: differenciáltság. phrenicus bénulás. mediastinalis ny. inoperábilis. váladékretenció • Hörgıcsonk elégtelenség. cigi stop. cava superior sy. phrenicus paresis (pericardialis érintettség jele) • mellkasfalba terjedı vagy onnan kitörı tumor Mőtéti elıkészítés: fizioTh (légzési és inhalációs). pneumonia. Esetén nem javasolt. adjuváns (posztop. polyneuritis. Pancoast sy. Sugár Th. Microcell. AMI.

hiánya • Egyéb incurabilis betegség hiánya • Alkalmas ált. állapot Kivizsgálás kell: egyéb szervi met. Palliatív. atípusos gép resectiokon át a típusos resectióig (segmentectomia. tumormentes intervallum. lobectomia. esetleg kuratív Th. néha pneumonectomia) Prognózis: hisztológia. kizárása. Mőtéti típusok: parenchymakímélı mőtét. helye. áttétek száma. elektroexcisio. Feltételek: • Alapbetegség kuratíven megoldott • Egyéb szervi met. lokális operabilitás esélyei. met-ok száma. mőtéti teherbíró képesség felmérése.Sebészet I. 29 T . tételek 2008 Metasztázisok sebészete: Malignus szervi tumorok 30%-a.

recurrens sérülése: . légembolia . az alsó pólus durva luxációjakor b.Légembolia: . tracheomalácia Vérzések: .Sebészet I. posztoperativ hypothyreosis . utóvérzés . ha a n. n. laryngeus superior sérülése: .ha a PM lebenyének felsı pólusa magasra nyúlik . mély tokelvarrásoknál -Indirect laryngoscopiát rutinszerően kell végezni preoperative és postoperative. thyreoidea inferior ágainak lekötésénél 3.amióta a struma mőtétek intubatios narcosisban zajlanak. posztoperativ hypoparathyreosis . Pajzsmirigy mőtétek utáni szövıdmények Kellı sebészeti. az a. thyreoidea inferiort tok közelében kötjük le c.egyoldali sérülés tünete: rekedtség .leggyakrabban az artéria thyreoidea superiorból erednek . recidív hyperthyreosis . 30 T .2. Intraoperatív szövıdmények . vérzések .3.. fulladás következhet be .5. thyreotoxicus krízis .sérülés leggyakoribb helyei: 1.2. recurrens atípusos lefutása során 5. A n.1.tünetei nem annyira nyilvánvalóak . v.4. a. azóta nem kell ezzel számolni A n.4.magas hangok képzése lehetetlen . laryngeus recurrens sérülése .különösen veszélyeztetett: a. recurrens magasabban ered a n. n.megelızése: kíméletes preparálás . thyreoidea inferior ellátás alkalmával 4.kétoldali esetén asphyxia. A lehetséges szövıdmények csoportosítása: I. anatómiai és kórélettani ismeretek birtokában viszonylag ritkák. n. thyreoidea superior lekötése során 2.beszéd fáradékony lesz II. larngeus superior sérülése Posztoperativ szövıdmények . vagusból .ha mobilizáláskor valamely mellékág elszakad . tételek 2008 10.1.6.3.

szimpatikus idegrendszer tónusfokozódása .Etiológia: .A beteg nem tud táplálkozni .Vénás készítmények alkalmazhatók/nazogasztrikus szondán keresztül juttatjuk le a gyógyszereket: .Lugol-oldat (az elızı után 1 h-val) .szapora pulzus (140-180) .Diagnózis: . tételek 2008 Utóvérzés: .AB . nehézlégzés (gége/tracheakompresszió miatt) .pszichózis .izzadt.Propiltiouracil (thyreostaticus készítmény) .nyugtalan . hányás Thyreotoxicus krízis: .felületes nyakizmok alatt lévı le nem kötött artériák .láz .tachycardia .lesodródott ligatúra .klinikai kép .Therápia: .felületes nyakizmok alatt lévı le nem kötött vénák .köhögés.thyreotoxicus krízis tünetei: .icterus .néhány órával a mőtét után jelentkezik tünetei: nyak fokozatosan megvastagszik. blokkolók (tachycardia kezelése) .A korszerő mőtéti elıkészítés következtében ma már nem fordul elı -posztoperativ reakció: .hepatomegalia .magas láz (39-41 fok) .nyugtalanság .Hydrocortison (hypadienia kezelése) .görcsök .szedálás . meleg bır .Sebészet I.hypermetabolizmus .Provokálja: .digitalizálás .diureticum .oxigéntherápia 31 T . rekedtség.pitvarfibrilláció .hyperthyreosis értékei a vérmintában .vitaminok . sürgıs reoperációra van szükség .asphyxia.B-rec.hyperthyreosis miatt végzett mőtéteket enyhe fokú felerısödés kísérhet: .

intrathoracalis strúmák – oka a külön vérellátás. KIR tünetek: pszihózis. májenzim emelkedés. hangszalagok állása 32 T .Etiológia: . magas hangok képzése lehetetlen lesz 5. plasmapheresis 3. vese. fokozott sympaticus rendszer. phrenicus sérülés (ptosis. GIT: sárgaság. lar. utóvérzés: rögtön. RR. SIRS.: mellékpm-ek sérülése – mőtét után Ca és poszfor meghatározás. N. tünetei felerısödnek: láz. Tracheomalacia – ritka: hosszú ideig fennálló golyva. Basedow esetében 20-40%os halálozás Th ellenére. postoperatív: 1. légzés. EKG.5-10%-ban újul ki a PM túlmőködése . Tünet: görcsök. fáradékony beszéd. enophtalmus) II. kétoldali: asphyxia. hypothyr.Sebészet I. dialízis. Szint 5. ızfejtartás 6. görcsök.vérellátásuk károsítása . intraoperatív: 1. 4. posztop. tachycardia. néhány óra. görcsök. parenchymavérzések – fıleg thyreostaticumokkal kezeltek 2. Indirekt laryngoscopia kötelezı elvégzése pre és postoperatívan fıleg recidív beavatkozásoknál. hányás. hypoparathyr. 4. v. nyak megvastagodása. hónapon belül kifejlıdik Postoperativ hypoparathyreosis: . nehézlégzés – reoperáció kell! 2. hepatomegális. sérülése: hang minısége változik. testhı. posztop. recidív hyperthyreosis – radiojód Th javasolt. fulladás.ma már ritka Szövıdmények: I.a PM mőtétek után 18. megelızés: gondos kivizsgálás.véletlen eltávolítás . Lugol oldat. nyugtalanság. egyéb ritka neurológiai szövıdmény: nyaki szimpatikus köteg – Horner triász. TSH és pm.Posztoperativen Kalcium és foszfát szint ellenırzése Tracheomalacia: . myosis. vérzések: a. coma. laryngospasmus. posztop.sup – 2-ıs ligatúra!. tételek 2008 Recidív hyperthyreosis: . hydrocortison. N. rekedtség. hasmenés Dg: klinikai kép alapján. thyreotoxycus crisis: hyperthyreosis és Basedow kór miatti mőtétek – posztoperatív reakció: hypethyr.A trachea porcos vázának pusztulása a hosszú ideje fennálló golyva kompressziója miatt .: Dg: klinikai kép. recurrens sérülés – hangszalagbénulás egyoldali: rekedtsék. hypermetabolismus.légembólia – tágult nagy nyaki vénák lekötése 3. sup. B-rec. CVP. Blokkoló. a pm hormon koncetráció a hypartireózinak megfelelı érték Th: proplitiouracil. lítium.tyr. n. észlelés: pulzus.a beteget élete végéig kezelni kell Postoperativ hypothyreosis: .PM mőtét során sérülés .

Magas sipolyok: a.Alapjukat excochleáljuk . 1.Nyálkahártya-sebzést zárjuk 2. Járatokat eltávolítjuk Festékek befecskendezésével a járatok elszínezıdnek. rectovaginális/rectourethrális fistula.periodikusan ismétlıdı gyulladások .komplett két nyílás (anus és a külvilág között) Parks szerint: 1. pelvirectalis fístulának is nevezik GOODSALL-szabály: . Általánosan elfogadott és használt eljárás. majd 1-2 napos idıközben egymás után megcsomózunk. Van-e specifikus betegség a háttérben? 2. ezeket eltávolítjuk. A járat a sphincteren kívül/belül helyezkedik el? > Szondázás > Fistulográfía > Proctoscopia > MRI > Transrectalis UH Therápia: A sipolyjárat lokalizációja szabja meg. 33 T .Belsı nyílásukat kimetszük . Definíció: Végbélsipoly.Teljes hosszukban felnyitjuk . colitis ulcerosa Beosztás: . Tbc.anusnyílás ventrális félkö rsipolyai radier irányban egyenesen vezetnek a végbél lumenébe.bırelváltozás .inkomplett =1 sipolynyílás . magas sipolyok = supra/extrasphinctericus. diverticulitis . azaz granulációs szövettel bélelt krónikus járat. Tünetek: . osteomyelitis.alacsony sipolyok = trans/intersphinctericus járata => a záróizomgyőrőn belül van => az izomrostok között 2. Perianalis tályogok és sipolyok 1.viszketés Diagnózis: > Kérdések: 1.Alacsony sipolyok: .dorsalis félkör sipolyai ívet írnak le a periproctalis régióban. b. A perianalis bırfelszín és az anuscsatorna között alakul ki. Etiológia: cryptális mirigygyulladás → perianalis abscessus → fistula Differenciáldiagnózis: Crohn betegség . tételek 2008 11.kellemetlen váladékozás . Anorectális Fistula (sipoly) Krónikus kórkép.Sebészet I. . Hippokratész szerinti fonalas technika A sipolyba 4-5 fonalat füzünk. -AIDS.

Prostatitis Felosztás: 1. Fistula – krónikus 1. rectourethralis fistula. subcutan-submucosus sipoly 2. melyeket 1-2 napos idıközökben egymás után megcsomózunk. interspinchtericus sipolyok járata a záróizomgyőrőn belül v. 1. exctrasp. osteomyleitis. excochleáció. diverticulitis. abscessus ischiorectalis 5. vagyis inkontinenciával→ más módszer. Pelvirectalis sipolynak is nevezik. TBC. fistula: etiológia: Granulációs szövettel bélelt krónikus járat. Enterococcusok > Tályogok forrása: Crohn. sipoly feltárás 2. Másik megoldásuk: festék befecskendezésével elszínezett járatot egy szövethengerrel együtt körkörös preparálással egész hosszában körüljárva kifejtjük környezetébıl és eltávolítjuk. proctoscop Therápia:. anus praeternautaris felhelyezése. izomrostok között fut. Staphilococcusok.Mőtét Egyéb anyagok ehhez a tételhez Tályog – akut. colitis ulcerosa. abscessus intermuscularis Tünetek: Fájdalom Dg: inspectio. egész sebvályút nyitva hagyva hagyjuk behámosodni 2es csop: feltárás az izom átvágásával járna. A fonal mögött a sebzés hegesen gyógyul. Anorectális Abscessus (tályog) Akut kórkép Etiológia: > Az intersphincterikus mirigyek gyulladása. sipoly plasztius zárása. rectovaginalis v. Felszínes járatok. 3 mőtét is kellhet: 1. mely a pearianalis bırfelszín és az anuscsatorna v. A fonalak így a sipolyjárat és a külvilág közti szöveteket fokozatosan vágják át. trans v. abscessus perianalis 2. Diverticulitis. > A mirigyek kivezetı járatai a linea dentata intercolumnáris cryptáiba nyílnak. Kövektezménye. abscessus submucosus 3. abscessus pelvirectalis 4.Sebészet I. ampulla recti között 90% cryptalis mirigy gyull. fonalas technika 3. > Kórokozók: Bélbacik. 3as csop: Crohn betegek: kiterjedt és recidivál. Appendicitis. (magas) sipoly. belsı nyílás alacsonyan az analis csatornában (alacsony sipoly) ha nyálkahártya alatt fut: submucosus v. mire a fonal átvág (5-6 nap) addigra mögötte a fistula helye is sanálódik. Fonalas átvágási technika: (Hippokratesz nevéhez főzıdik) sipolyba 4-5 fonalat főzünk. DiffDg: Crohn!. Lefutása szabályszerő: GOODSALL-szabály Th: 1es csop: felnyitás teljes hosszában. a spinchtergyőrőt kívülrıl megkerülı és az ampullába magasan nyíló járatok: supra v. AIDS Beosztás: 1 sipolynyílás: inkomplett külsı/belsı fistula 2 nyílás: komplett PARKS szerint: 2 csop. nyálkahártya sebzés zárása. belsı nyílás kimetszése. tételek 2008 2. végől stoma visszahelyezése 34 T . tapintás. Adnexitis. A belsı nyílást analis feltárásból zárjuk.

intermuscularis.Sebészet I. adnexitis Periprocatalis tályogok: végbél egyik oldalára lokalizálódnak Isciorectalis: ellenoldalra is Felosztás: 1. MR Th: mőtét! Perianalis + submucosus: egyszerő széles feltárás A többi nagyobb körültekintést igényel Egyuttal a jelenlevı sipolyokat is sanalni kell! 35 T .o. pelvirectalis (ábra. endosonográfia. Staph. próbapunkció. Diverticulitis. könyv: 724. tályogok: Interspinchterikus tér mirigyeinek fertızıdése Bélbaktériumok.coccus. nyálkahártya borítja 3. anaerobok Pelvirectalis tályogok forrása: Crohn. enterococcus. submucosus: analis csatornában. tételek 2008 2. prostatitis. szövıdményes appendicitis. Perianalis: anus környéki bır alatt 2. ischiorectalis.) Tünet: Fáj – mélyebb abseccus késıbb ad tünetet Dg: tapintás.

Anoscopia 4. > felsı harmad: aorta körüli nyirokcsomókba fut > középsı: iliacalis.széklet konzisztenciája. tételek 2008 12.térdkönyök . haemorrhoidalis (rectalis) suprior: A nyálkahártya alatt a corpus cavernosum rectit alkotják (egy bal és két jobb csomó).fájdalmak jellege és helye .Rectoscopia 5. cava inferior 4. portae o A linea dentatatól distalisan: v.Sebészet I. hypogastricus nyirokcsomókba > alsó harmad: a lágyéki csomók felé Anorectum vizsgálata: 1. kımetszı helyzetben 3. m.5: a nyálkahártya elváltozása.tapintható rendellenesség az anusban .7. > Az entodermális rectum és ectodermális anus találkozásánál határvonal nem más.oldalfekvı helyzetben végezhetı. hypogastricából az a. Szerkezete: > Hasonlít két egymásba tolt csıhöz. szaga. mint a LLNEA DENTATA 2. levator ani. 1. alsó megvastagodott győrője a m. a. Nyirok: > az artériás elfolyást követi. . 3. Az a. thrombotisalt aranyeres csomót. puborecalis. > Belsı rész simaizom.4. Anamnézis: . Az a. rectalis média A középsı harmad vérellátását biztosítja. színe. rectalis inferior Az anus és bırének vérellátása. diarrhoea.Sigmoidoscopia 3. sipolynyílást.panaszok kezdete és tartama . repedést. hámsérülést. m.nyák-vér-genny-nyomok a székletben . 3.váladékozás 2.obstipatio. 11 óránál > 2. RDV: . váladékozást. Az inspectió során keressük: záróizomzat görcsös tónusát. > Külsı izomhüvelyt a medencefenék izomzata alkotja. >3. sphincter ani externus.incontinentia . mesenterica inferiorból az a. lumen átjárhatóság a fal merevsége gyulladásos /tumoros elváltozásról ad felvilágosítást 36 T . haemorrhoideális csomók sebészi kezelése Anorectum anatómiája: . m.kımetszı . Vénás elfolyás: o A linea dentatatól orálisan: v.A puborectalis izomtól az anusnyílásig tart. sphinter ani internus. Vérellátása: > 3 szinten! > 1. . gyulladást.Az emésztıcsatorna utolsó szakasza .

Predisponáló tényezık: öröklıdés székrekedés éghajlat hashajtószedés kor ismételt irrigáció nem ülı életmód terhesség májcirrhosis Típusai: 1. fok: -kis csomók .arteriovenosus shuntök szabályozásának zavara Elıfordulása: A férfiakon 2x gyakoribb.A záróizomzat fokozott tónusa .a végbélnyílást övezı. Belsı aranyeres csomók: .visszahelyezhetetlenek 37 T . fok: .Fizikális vizsgálat . váladékoznak . > Elıször mindig a RECTUM CARCINOMÁT kell kizárni.ujjal visszahelyezhetek 4.préseléskor a linea dentata alá szállnak . fok: .késıbb a csomók elıesnek.azonnal visszahúzódnak 3.hosszú ideig fájdalmatlan marad . tételek 2008 Nodi haemorrhoidales: Definíció: A végbél érpárnázatának megbetegedése.Sebészet I.rectum prolapsus .a székelés után is lenn maradnak (submucosa gyengülése miatt) .Megnövekedett intraabdominális nyomás (fokozott hasprés.Crohn betegség . Etiológia: .a linea dentata felettiek .székeléskor fellépı világos vörös színő fájdalmatlan vérzés .Colitis ulcerosa Súlyossági beosztás: 1. Külsı aranyeres csomók: .már a korai stádiumban is fájdalmas .Anamnézis .Coloscopia Differenciáldiagnózis: . prostataadenoma) .viszketegség -nodusok kifekélyesedhetnek Diagnózis: > Nem nehéz. érzıideg-végzıdéssel sőrőn átszıtt bır (anoderma) vénás plexusának tágulata Tünetek: .megjelennek az analis csatornában .a linea dentata alattiak . azaz a vénás plexus varicositása. .nagyra nıve a mucosával borított varicosus vénás plexus az anuson elıeshet 2.préseléskor sem érnek a linea dentata alá 2.Rectumcarcinoma .Rectoscopia . fok: .

BARRON szerinti gumigyőrő .laxánsok (pl.körkörös varrógéppel rezekáljuk a csomókat 4.AV shuntok szabályozásásnak zavara az érpárnak feltöltésében .portális hypertonia. ér. véralvadási zavar Mőtéti megoldások: 1.Záróizom fokozott tónusa Krónikus pangás → mucosát rögzítı szalagok meglazulnak→vénás öblöket tartalmazó nyálkahártya elıesik 38 T . . lymphoma. Végbélpárna=simaizom. zárt: Fergusson) Kontraindikált .A vénás öblök sclerotizációja különbözı thrombotizáló oldatok befecskendezésével . tételek 2008 Therápia: 1. harmad és negyedfokú aranyér: Mőtét (nyitott: Milligan-Morgan-Parks.LORD módszer: sphinctertágítás dilatátorral 3. Guttaíax cseppek) f. > Elmagyarázni a tisztálkodás mikéntjeit folyóvíz mellett kézzel a végbélnyílásba is behatolva ujjal alaposan kitisztítani a beteg régiót.odavezetı artéria átöltı ligatúrája. MILLIGAN-MORGAN-PARKS: . rugalmas kötıszövet. .Tilos a hashajtó! b.Elégtelen vénás elfolyás . . > Legjobb a bidet! c. leukémia. kávé. az anus nyílás körül kell a kenıcsöt használni.csomók submucosusa exstirpációja . Testsúly csökkentése e.Megnövekedett intraabdominális nyomás – elvezetı vénák kompressziója .: Doxiproct. Elsıfokú aranyér: a.Sebészet I. Testmozgás d.Analis tamponok . LONGO: . .főszerek.FERGUSSON Etiológia: Végbél érpárnázatának megbetegedése. 2. Szerep: végbél záróapparátusának pontos tömítése Belsı aranyere csomók: linea dentata felett – éplexus pangásos és hypertóniás tágulatai. Gyógyszeres kezelés: .kenıcsök/kúpok (pl. LANGENBECK és WHITEHEAD: elavult 2. Analis dilatator: 2-3x 5 percig naponta A fokozott intraluminális nyomás és a megemelkedett sphinctertónus csökkentése. alkohol redukálása. Crohn.: Levolac.Székürítés szabályozása: .leggyakoribb.Másodfokú aranyér: . Prosperisan) a linea dentata felé kell a kúpot.a beavatkozás végén vazelinos gézcsíkot vezetünk a végbélnyílásba 3. öblítés.rost dús étkezés .Analhigéniés szabályok: > A székelés után vízzel való mosás. Kapcsolat linea dentata alatto subcutan vénákkal → pangás áttevıdik → külsı aranyeres csomók Okai .

Sebészet I. tételek 2008

13. A szívbillentyők szerzett hibái
A leggyakoribb szerzett billentyőhibákat a RHEUMÁS ENDOCARDITIS okozza, akár 1-2 évtizeddel is megelızheti a billentyőhibák manifesztációját. A leggyakrabban a bal kamra jelentıs igénybevételnek kitett billentyői érintettek. Therápia: * Belgyógyászati therápia: szívelégtelenség kezelése; endocarditis kezelése * Mőtét: - Billentyőmegtartásos mőtétek:-rekonstrukció;- valvuloplastica - . Mőbillentyő beültetés:biológiai mőbillentyők; mechanikus mőbillentyők I. Aortastenosis sebészi kezelése *A billentyő cuspisai megrövidülnek, meszesednek, majd rigiddé válnak. *A szők billentyő nehezíti a bal kamra ürülését, nyomásterhelését → bal kamra koncentrikus hypertofiához vezet *Tünetek: angina; syncope; szívelégtelenség; hirtelen szívhalál Az echocardiográfiával a billentyő két oldalán mért nyomáskülönbség meghaladja az 50 Hgmm-t. * Általában választandó megoldás a mőbillentyő beültetés. II. Aorta billentyő insufficiencia sebészi kezelése * Diastóléban nagy mennyiségő vér áramlik vissza az aortából. * A végdiastolés térfogat emelkedéséhez és nagyfokú bal kamra hypertrófiához vezet. * Tünetek: bal kamra elégtelenség, gyengeség, dyspnoe, oedema, peckelı pulzus, holosystolés szegmentális zörej, magas systole, alacsony dias tıle * Mőtéti megoldása: -Billentyőcsere III. Mitralis stenosis sebészi kezelése * A vitorlák és a chorda tendineae megmerevednek, megrövidülnek * A bal pitvar, pulmonális erek nyomása növekszik * Jobb kamra hypertofia * Tünetek: Dyspnoe, gyengeség, szédülés, palpitatio, szívbajsejtek * Sebészi megoldás: billentyő plasztika, mőbillentyő beültetés, zárt/nyitott comissurotomia IV. Mitralis insufficiencia sebészi kezelése * Systóléban a vér regurgitál a bal kamrából a bal pitvarba. * Tünetek: Gyengeségérzés, dyspnoe, ortopnoe, paroxismalis noctumalis dyspnoe, oedema - Pitvarfobrilláció, holosystolés zörej, arrhytmia absoluta * Mőtéti megoldás: - billentyő megtartó eljárások Egyéb anyagok ehhez a tételhez Ok: a, fertızés – bakt., gombás, rheumás b, ischaemia: - mitralis insuff. - papillaris izomdysfunctio - necrosis - ínhúrruptura Th: a, mechanikus mőbill.: - nem kopik, nem törik, nem deformálódik - életfogytiglan anticoag. th. kell - AB mőtét elıtt, gócszanálás b, biológiai mőbill: - beültetés után 4-6 héttel beépülnek a szívbe anticoag. nem kell - 6-10 év múlva degeneratív elváltozások cserélni kell Javasolt tricusp. és pulm. bill.nél  mosási effektus, kisebb terhelés

39

T

Sebészet I. tételek 2008

14. Coronariaszőkületek és mőtéti megoldásuk
Angina pectoris - mindhárom coronariaág kezdeti szakaszának > 50%-os szőkülete - 2-3 ág szőkülete a, coronaria bypass mőtét – elzáródott vagy szőkült szakaszának áthidalása v. saphena magna kipreparálása fordított helyzetben (vénabill.) beültetés (aorta ascendens – coronariaág szőkület utáni része közé) Feltétel: - kiáramlási pálya megfelelı - szőkülettıl distalisan életképes a szívizom b, a. mammaria-coronaria bypass - bal a. mammaria ant. desc. (a. cor. sin.) ághoz - jobb a. mammaria jobb art. coronariahoz c, endarteriectomia - ha a kiáramlási pálya nem megfelelı - kiterjedtebb szakaszon csak a jobb coronarián végzik + mindig v. saphena áthidalással - bal coronariarendszeren csak lokális endarteriectomiát végeznek MI: - bypass mőtétek száma ma csökken (CABG) - PTCA (ballondilat., stent, atherectomia( (rotablator, cutting ballon, laeseres) - stent beültetéssel kombinált PTCA - rotablatoros katéteres beavatkozás - BK-aneurysma resectioja - kamrai septumperforatio zárása folttal - kamrai ritmuszavarok: a, automatikus implantálható, cardioverter defibrillator beültetése b, BK ectopiás góc roncsolása – diathermia, cryo- vagy laeserablatio - cardiomyopathia szívtransplantatio Az a. coronariák atherosclerosisa kezdetben lassú folyamat: * intimában lipidek halmozódnak fel * monocyta és T-limfocyta invázió→ simaizomsejtek migrációja és proliferációja → kollagén és mátrix létrejötte követi. Késıbb akut plakkruptúra/thrombosis alakulhat ki. Addig marad észrevétlen, amíg a lumen jelentısen be nem szőkül. A plakk lokális gyulladása → a belsejében lévı kollagén feloldódása és az ér mozgásai együttesen a plakk megrepedéseihez, instabilitáshoz vezet → a lument elzáró thrombus kialakulása. Tünetek: * Az anginától az infarctusig széles körben. A noninvaziv kardiológiai vizsgálatok utolsó állomása a szívkatéterezés: * pontos diagnózis * mérlegelni: - mőtét - mőtéti terv Revascularizáció: 1. gyógyszeres therápia 2. invazív kardiológiai módszer Percutan Transluminalis Coronaria Angioplastica (PTCA) A stenotizált szakaszt az a. coronariába vezetett, ott felfújt ballonnal tágítják. 3. Bypass mőtét

40

T

Sebészet I. tételek 2008

A revascularizáció idejének meghatározása: 1. Elektiv beavatkozás: " gyógyszeresen uralható anginánál - pozitív terheléses EKG-nál 2. Sürgıs beavatkozás: - Néhány napon belül " gyógyszeresen refrakter angina - nagyfokú elváltozással járó EKG 3. Azonnali beavatkozás: o Néhány órán belül o status anginosus o 3 órán belüli coronaria elzáródás A revascularizáció sebészi lehetıségei: Lényege károsodott oxigén ellátású terület keringésének helyreállítása. 1. Coronaria bypass mőtét A poststenoticus koszorúseres szakaszok keringését helyreállítjuk. Lehetıségek: *Artériás *Vénás áthidalás az aorta és az a. coronaria között. *Thrombendarterectomia *A fentiek kombinációja. Az erek használata gyakoriság sorrendjében: *v. saphena magna *mammaria intema *radiális A felhasznált vénák átmérıje 2-3 szorosa a coronariáknak. Hátrány: *Az áramlás rosszabb, mint egy artériás grafton *élettartam rövidebb *szöveti felépítés sem megfelelı a tartósan magasnyomás elviselésére Elıny: *könnyő elérhetıség *megfelelı mennyiség Aortocoronarias bypass: *A véna perifériás végét az aortába varrjuk *Fontos az áramlási irány betartása a véna billentyők miatt *A másik végét a coronariákba varrjuk. 2. Thrombendarterectomia A coronaria stenosis/elzáródás miatt hypoperfundált szívizomzat vérellátásának javítása történhet a stenosist okozó plakk/thrombus közvetlen eltávolításával

41

T

EKG: .A bal vállizületet célozzuk.low voltage 3. tételek 2008 15. Pericardiális folyadékgyülem Fogalma: * A pericardiumban felgyülemlı folyadék gátolja a szív diasztolés telödését.Seldinger technikával 3. * csökkenti a perctérfogatot → tachycardiához vezet. Az újraélesztéskor mellkasi kompresszió tilos!!!! Theápia: azonnali pericardium punctio A folyadékot lassan bocsájljuk le. Etiológia: * Szívmőtét utáni vérzés * pericarditis * aortadissectio miatti hemopericarditis * urémia * pericardiumra terjedı tumor Diagnózis: 1.pericardium fenesztrálása a mellüregbe. Punctio: *Echocardiográfía ellenırzése mellett. pericardium punctio 2. drainage . *Helye: a subxyphoidális regio *Menete: . mőtét . 42 T . Klinikai kép: *nagyvérköri pangás *telt nyaki vénák *jugularis pulzálás *magas centralis vénás nyomás *hepatomegalia *dyspnoe *hypotensio *kompenzáló tachycardia 2. .A processus xyphoideus és a bal bordaív alkotta háromszögben a bordaív alatt 1 HU vezetjük be a tőt. . mert a gyors akció keringés összeomláshoz vezet. Pericardialis folyadékgyülem és pericarditis constrictiva I.Amint a fluidum megjelenik. a tőt ne toljuk tovább. Echocardiographia Therápia: * A kompenzáló tachycardia gyógyszeres csökkentése tilos!!! * Kizárólag sebészi: 1.Sebészet I.

(purulens. szívtompulat ↑ . *Kompenzatoiikus tachycardia. *Pangás *Hepatomegalia * Ascites Therápia: * Medián sternotomiából a szívrıl a pericardiumot lepreparáljuk. Echo Th: a. tumor-paraneoplasia. folyamatos szívás Constrictiv pericarditis . Constrictív pericarditis (páncélszív) Etiológia: *TBC.páncélszív Kialakulása: lezajlott gyull.centralis vénás kanül perforatioja Chr.tünetek: tág nyaki vénák. fordított sorrendnél tüdıoedema alakul ki 43 T . AI-bet. kamratelıdést gátolja art. nem alvad meg b. meszesedı pericardium diastoles telıdés gátolt tachycardiával kompenzál idıvel decomp. ha a pericardiumból jött. tételek 2008 II. uraemia. Egyéb anyagok ehhez a tételhez Pericardialis folyadék: Folyadék diast.EKG: low voltage . gomba (ennél gyorsan. AI-betegség Dg: . szívburok punctioja: . halk szívhangok. *Gennykeltık okozta pericarditis után a folyadék szervül → hegesedik →elmeszesedik. nagy mennyiségő folyadék) . bakt.savós folyadék .szív vagy nagyerek intrapericardialis szakaszának sérülése . gézlapon lakkszerően szétfolyik. tamponád: uraemia. trauma. Th – op. RR ↓ Vénás p ↑ ↵ Acut szívtamponád oka: .serosus vagy seropurulens pericarditis – vírus. Az elmeszesedett pericardium gátolja a szív diasztolés telödését Jellemzı: *A perctériogat csökken. irradiatio) hegesedı. serosus. tumor.anamnézis .: BK BP JK JP „meghámozása” – pericardiectomia Sorrend fontos.Sebészet I. dyspnoe. Tbc-s. szívburok kanülálása – többször leszívható.Vér.mRtg.

fehérje metabolitok. portae trombózis. interpositiós shunt) vagy nem szelektív (distalis splenorenalis. B. izomsorvadás. lépvéna trombózis propagációja Intrahepaticus: • Presinusoidalis: protozoon. jobb szívfél elégtelenség. bacik. lipidek • Kiválasztásos próba: alfa aminopyrin kilégzési teszt és MEGX-próba Májbetegek csoportosítása: CHILD A. protrombin.cava és a v. mesent. duodenum. vagy v. mesentericocavalis shunt: ma már ritkán. Fıleg ha hypersplenia van. centralis splenorenalis.C. mesentericocavalis H-shunt: protézis beültetése v.portae és v. collaterális rendszer kialakulása szövıdmény: • vérzés: nyelıcsı. máj keringését rontják. albumin. általános állapot. caput medusae vérzés • encephalopathia – NH3. Bilirubin. MR. Cél: gátolt keringés fenntartása a nyomás emelésével.c. cava felöl). parenchyma károsodást okoznak 1. 3.i-ba irányítja. ascites. bilirubin.c. hasi fertızések. tudat. Beáramló vér mennyiség nı vagy kiáramlás csökken Praehepaticus blokk: v. coronario cavalis. lipoiddepositio • Post: cirrhosis Posthepaticus: Budd-Chiary sy.c.hep. mesentericocavalis shunt) shuntmőtét. Lépben AV fistula. mérgezések • Intrasinusoidalis: oedema.Sebészet I. Tremor. Gáttájék+alsó végtag oedema. A teljes vért a v. májenzimek. ascites portalis nyomás csökkentését célzó mőtétek . cavographia – v. között. mesent.. se. cardia tájék. Lehet szelektív (portocavalis. Fokozott hepatopetalis áramlás: májban AV fistula. Májszag. Gynecomastia. aranyeres csomók. epesavak. • hypersplenia – nyomás nı – fvs és tct szám csökken vvt élettartam csökken. összfehérje. A portalis hypertóniáról Ok: splanchnikus keringésben a nyomás tartósan megnı. endoscopia. v.i. Caput medusae. aminosavak. külsı kompresszió (tumor. tételek 2008 16. Petechiak. angio (aorta felöl. portocavalis shunt v. mesentericocavalis. albumin. tudatzavar Labor: • Se. CT.cava és v. V. Erythaema plantare et palmare. közé 44 T . end to side anasztomózisa 4. lymphadenomegalia).shunt a vért nagy vérkör irányába terelik. biopsia (vak. vérammónia. célzott) Patofizilógia: Kompenzáló mechanizmus. protozoon) Jelei: • Csillag vagy póknaevusok. Ascites Májelégt. Legmagasabb a postoperatív encephalopathia aránya 2. splenorenalis centralis shunt: lép eltávolítása után a lépvénát a bal vesevénához end to side anasztomizáljuk. hypersplenia. lépbetegségek (tumor. trombosis. prothrombin Vizsgálatok: UH. sup. jelei: • Icterus. alvadási faktorok. fibrósis. Lehet side to side (ennek a májkárosító hatása kifejezettebb) vagy end to side típusú.i. vérzékenység sebészi Th: Sebészi beavatkozást igénylı szövıdmények: nyelıcsıvarix vérzés. gyulladás. Doppler.

Ascites: Szabad hasüregben levı interstitialis nedvnek megfelelı összetételő folyadék. ismétlıdı GIT vérzés • dekompenzált májmőködés • kiterjedt hasi összenövések • alvadási zavarok • emelkedett centrális vénás nyomás posztoperatív ellátás: Elzáródás diagnosztikája. parenteralis albumin együttes alkalmazása ellenére az ascites nem csökkenthetı. direkt vízkiürülést fokozó (etakrinsavszármazékok) és natriuresist elıidézó (furosemid származékék) kombinált diuresis Th. sószegény diéta.sup-ba jut. ismételt scleroTh ellenére kiújuló nycsı varixok. „szőkített” interpositios shuntok: interpozíciós portocavalis ill. Hasfal bıre elvékonyodott.csı varix ruptúra kezelése. mesentericocavalis shunt. A nyomás csökkenése csak a cardia körül jön létre. szövıdmények. Gyakori betrombotizáció. A folyadék áramlását a hasüreg és a jobb pitvar közötti nyomáskülönbség biztosítja. rendszer elérése.jug. 6. • Acut shunt: ny. coronaria ventriculi és v.i. albumin infúzió 45 T . Helytelen eljárásnak tekinthetı a szövıdmények és a postop.port. Jellegzetes haskonfiguráció. Encephalopathia miatt • Választott (elektív) shunt: varixruprúra szerepel anamnézisben – kivételes esetekben: hypersplenia. tételek 2008 5. Ritkán alkalmazzák. max. A vér a nagy vérkör irányába shuntolodik. Javallata: gyógyszeres Th eredménytelen: aldoszteron antagonista.int. Kialakulásásban szerepe van: • Sinusoidalis és postsinusoidalis nyomás emelkedése • Oncoticus nyomás csökkenése • 5-6-szorosára fokozott folyadékkiáramlás a máj intravasalis tereibıl • Posthepaticus nyirokáramlás zavara • Emelkedett RAAS. ahol májszövet átfúrásával v. Öntáguló fémstent. antikoaguláció. distalis csonkját a véna renalisba szájaztatják end to side. Ellenjavallat: • fertızött ascites • acut v. napi 1000 ml-re korlátozott folyadékfelvétel. 7. A lépvéna felszabadítása pancreasról. Szőkebb graft. distalis splenorenalis shunt: lép eltávolítása nélkül.c. end to side anaszt.c. Gravitációs viszonyoknak megfelelıen változik.Sebészet I. csökkent aldoszteron lebontás Mőtéti Th: Egyirányú szelepen át az ascites a v. Az áramlás részben hepatorenalisan is megmarad a portalis nyomás egyidejő csökkenése mellett. Uterus és anus prolapsus lehetséges. de még nem vérzik. Elsısorban májtranszplantációra váróknál. gyakran elzáródik. A portosystemas shuntmőtétek javallata és alkalmazása: • Profilaktikus shunt: portalis hypertensio és varixok igazoltak. májsejtgerendák közti térben keletkezik. sürgıs shunt: vérzés ideje alatt korai mőtét: 2-4 napon belül javallata jelentısen beszőkült: csak ha egyéb vérzéscsillapítás eredménytelen. Legalacsonyabb posztop. csillogóan fénylı. Magas a mortalitása: 40-60% • Transzjugularis portosystemas stent shunt: v. és vv. A folyadék ballotálható.hep-n át katéter májba. Coronariacavalis shunt: v.

folyadékbevitel vagy kalóriapótlás Tünetek: súlyemelkedés elmaradása az obstrukció típusától függıen ascites gastrointéstinalis vérzések. nagyságú 2) intrahepatikusan a) veleszületett májfibrosis b) bármely eredető cirrhosis Jellemzık: fibrosis. máj norm.portae vagy ágainak thrombosisa b) v. cirrhosis. máj normális vagy megnagyobbodott hyperspelismus: anaemia.umbilicalis gyulladása 3) köldökvénán keresztül végzett cseretranszfuzió. 1) omphalitis 2) v. máj lehet normális. Ha a portalis keringés akadályozottá válik. melaena nagy lép.hepaticae thrombosisa vagy stenosisa b)Budd-Chiari-betegség c)pericarditis constrictiva Jellemzık: pangás miatt a máj jelentısen megnagyobbodott. ahonnan a máj artériás keringésébıl száimazó vénás vérrel keveredve jut a szisztémás vénás keringésbe. a rendszerben lévı. Következmény: portalis vénás hálózat és a v.Sebészet I. leukopenia Diagnózis: > klinikai tünetek > UH (Doppler) > oesophagogastroscopia: tágult kollateralisok > oesophagogramm: tágult nyelıcsıvénák ábrázolása > splenoportographia és lépnyomásmérés > angiographia 46 T . haematemesis. megkisebbedett vagy megnagyobbodott 3) posthepatikusan a)v.portae veleszületett szőkülete Jellemzık: hisztologiai elváltozás nincs. kollaterális keringés nem olyan kifejezett Gyermekkorban leggyakrabban a praehepatikusan elhelyezkedı obstukcióval találkozunk Kiváltó okok. meglehetısen állandó vénás nyomás (10-15 vízcm) jelentısen megnıhet (60-80 vízcm). thrombocytopenia. tételek 2008 Egyéb anyagok ehhez a tételhez A páratlan has őri szervek vénás vérét a portalis rendszer szállítja a májhoz.cava rendszere között normális körülmények mellett gyakorlati jelentıséggel nem bíró anastomosisok kitágulnak: a)elsısorban az oesophagus alsó része és a gyomorszáj között b)köldök körül c)plexus haemorrhoidalis portalis vér jelentıs része a máj megkerülésével a szisztémás vénás rendszerbe jut Portalis keringés akadályai elhelyezkedhetnek: 1) praehepatikusan a) v.

thrombopenia lép vénás vérének elvezetése a szisztémás vénás keringés irányában kialakuló kollaterálisokon keresztül történik => masszív. tételek 2008 Terápia: TEENDİK ACUT NYELİCSİVÉRZÉSNÉL: shockterápia lokális vérzéscsillapítás vérzı ereket komprimáló. szerzett: a) vércsere b)tartós köldökkatéterezés c) omphalitis után kialakult thrombosis Következmény: kifejezett splenomegalia mérsékelt májmegnagyobbodás hypersplenismus: enyhe anaemia. hogy a fiziológiás bélflóra elnyomásával csökkentsük az ammóniaképzést fehérjeszegény diéta ha ezek nem használnak. nehezen uralható vérzéshez vezethet (hasonlóan a portalis hypertensióhoz). oesophagus és gyomor körüli vénás kollaterálisok lekötése. hogy a bélben ne maradjon vér. congenitalis 2. Terápia: splenectomia szükség esetén shuntképzı mőtét 47 T .portae általában érintett (thrombosis) gyermekekben nem ajánlatos (encephalopathia veszélye) mesentericocavalis shunt: v.mesenterica sup. és v. leukopenia. fıleg kisgyermekek esetében endoscopia során a nyelıcsı tágult vénáinak sclerotizálása vagy elektrokoagulációja PORTALIS HYPERTENSIO ELEKTIV SEBÉSZI ELLÁTÁSA: Ha már volt 1 -2 vérzés a mőtéttel megkíséreljük a portalis keringésbıl a vért a szisztémás keringésbe vezetni splenorenalis shunt (általában 10 éves kor után) portocavalis shunt: mivel a v. a vérzés veszélye csökken Fontos: splenectomia a portalis hypertensióban csak a hypersplenismust oldja meg. mert abból az emésztés során ammónia képzıdik antibiotikum adása. a hypertensiót nem! BANTI-SYNDROMA Definíció: Lépvéna szőkülete Etiológia: 1.cava inf között Prognózis: sikeres mőtét esetén a portalis rendszer nyomása alacsonyabbá válik. felfújható (ballon) szonda alkalmazása (Sengstaken-Blakemore) acut endoscopia és sclerotizálás béltraktus rendszeres kiürítése (magas beöntések).Sebészet I.

Mőtéti típusok: 1. Autonóm PM betegségek: A hyperthyreosist okozó göbös PM elváltozások együttese.PM tumor 4. kóros glukóz tolerancia.PM hormonok túladagolása Basedow-kór tünetei: . idegesség. szövıdménymentes 2.Formái: uninodularis autonóm adenoma. anucleatio: soliter göbök extracapsularis eltávolítása. thyreotoxicus krízis: jódexpozíciókor a hiperfunkciós PM súlyos tüneteket kiváltó mennyiségő T3 és T4-et szekretál Relatív indikáció: terhesség elsı és második trimeszteie. lobectomia. tételek 2008 17. második v. disseminalt golyva. Ált. az érintett oldalon extracapsularis az ellenoldalon intracaps. és véna thyr. sup. tumor miatt.Sebészet I. lekötése. lobectomia ezt ultrasubtotalis resectionak nevezzük. mőtét alkalmával lehet kifogástalanul elvégezni. ophtalmopathia . Mőtét alatti és utáni sebellátás: Vérzéscsillapítás. hasmenés. sup. difíuse autonómia Therápia: /. Artéria tyr. fiatalkori eredménytelen thyreostaticus kezelés 48 T . 4. Mirigyállományba tartóöltések. malignitás gyanúja. Az art. Hyperthyreosis etiológiája: l. 1. A hypertyreosis sebészi vonatkozásai Feltárás: KOCHER-féle gallérmetszés. palliatív mőtét: tumormegkisebbítés. dekompresszió. alvás. multinodularis golyva. ciklus zavarok. többszöri beavatkozásnál. mindig extracapsularis mőtét. megfelelı vénák lekötése. zsírmáj. rövid nyakizmokban haladó nyaki vénák lekötése – légembólia! Felszívódó monofil varratok.struma. thyr. gyakori széklet. 5. lekötése. osteoporosis. inf.Basedow-kór 2. fogyás. fokozott TSH elválasztással járó hipofízis daganatok 5. totalis thyreoidectomia: csak 1. drenázs. kiterjesztett mőtét: malignus betegségek. egy évig gyógyszer therápia rezisztens. v. pszichomotoros nyugtalanság (ujjakon finom hullámú tremor.állandó húzás mellett trachea felé fordítjuk. b: radikális nyaki dissectio: mind3 nyirokzónában áttétek 6. a. recidiva esetén intracapsularis. 3. Az ideg. étkezés ellenére. myopathia (combizomzat gyengesége). a: szelektív vagy módosított dissectio: nyirokcsomóáttétek kezelése. nedves bır. a. erek és mellékpm. sinus tachycardia. . autóimmun thyreoiditis és jódtartalmú szerek alkalmazása 6. isthmusresectio: mindig extracapsularisan. Nyaki nyirokcsomók és egyéb nyaki szervek infiltrációja.Merseburgi triász: struma. int. recurrens és a mellékpm-ek kipreparálása! Isthmus leválasztása tracheáról. rövid nyakizom átvágása. kipreparálása. Metothyrin) 2. pl. Perklorátok b. Kéntartalmú thyreostaticumok (pl. exophtalmus. Nyakizmok leválasztása a lebenyek felszínérıl. részleges resectioja is. jug.. subtotalis resectio: csak benignus betegségek. tachycardia Basedow oka: TSI (thyreoid stimulating immunglobulin). meleg. Gyógyszeres: 40%-ban eredményes: A thyreostaticumok blokkolják a PM hormonok szintézisét.Plummer-kór 3. Mőtét: 90-95%-ban eredménes Abszolút indikáció:nagy Struma.n.

-zónában áttét van 6. Menete: Aki még nem részesült thyreostaticus kezelésben. és Lugol-oldatot adnak. *PM tumor mőtéte elıtt. míg az ellenoldalon intracapsulris lobectomia 5. *Thyreoiditis. A tervezett mőtét elıtt 10-14 nappal abbahagyják. áttétek és környezı nyaki szervek daganatos infiltrációja miatt végzett mőtét -szelektív dissectioval: follicularis és papillaris PM rákok nycs.Enucleatio: solitergöbök eltávolítása (cysta.a késıbbi mőtéteket intracapsularisan végezzük 3.A strumakiújulás megakadályozása. majd a mőtét után 7-10 napig adjuk. áttéteit -radikális dissectioval: ha mindhárom nycs.Szenzitív TSH meghatározás: jelentısége a szubsztitúciós és suppressiós kezelés beállítása Szubsztitúciós kezelés: PM-hormonokat adnak (levothyroxin) Suppressziós kezelés: A hypofízis TSH elválasztását visszaszorítják (thyroxin). *Enthyreosisos golyva. tételek 2008 Mőtéti elıkészítés: Célja: Kivédjük a thyreotoxicus krízist. Kiterjesztett mőtét a nyaki nycs. adenoma) 2. Lobectomia és thimus resectio: extracapsularisan végezzük 4. akkor 6-8 hétig tanácsos a mőtét elıtt elvégezni.Subtotális resectio: leggyakoribb mőtét . Célja: .Sebészet I. 49 T . Thyreoidectomia totális: azonos a kétoldali extracapsularis lobectomiával -ultrasubtotális resectio: az érintett oldalon extracapsularis. Hyperthyreosist okozó göbös golyvák mőtéti elıkészítése thyreostaticummal lugol nélkül.elıször mindig extracapsularisan . Palliativ mőtét: inoperábilis tumorok Mőtét utáni gondozás: * A mőtét utáni funkció csökkenés a TSH-elválasztás fokozódását vonja maga után * Recidív struma alakulhat ki. szövıdmények megelızése . Nem kell elıkészíteni: *Hyperthyreosis nélküli forró göbök. Mőtéti feltárás: KOCHER-féle gallérmetszés Mőtéti típusok: 1.benignus elváltozásokat operálunk ezzel a technikával . B receptor gátlókkal 2-3 hét alatt alkalmassá tehetı a mőtétre.

haemothorax bacis felülfertızıdéssel 2. 2.a tüdı funkciók súlyosan károsodnak 3. elhanyagolt pleuropneumonia. abscedáló pneumonia.. Bacteroides).a gennyzsák pariétalis lemezének eltávolítása . melkasfali gyulladások pleurális propagációja 6. Decorticatio: A callusosan megvastagodott pleurale mezekkel határolt gennyzsák lefejtése és eltávolítása a tüdırıl.a tbc és chronikus empyema típus mőtéte volt .összenyomott tüdı feletti bordák eltávolítása . subphrenicus tályog) a pleuraőrbe terjedése 7. tételek 2008 18.oesophagus perforáció (Boerhave betegség. tbc bacik.. immunhiányos állapotok Kórokozók: gram-pozitív/negatív bacik.VATS 50 T . anaerobok (pl. Etiológia: 1. ptx. láztalanok.a genny és pyogen membrán maradéktalan eltávolítása . mellhártyaüregben gennygyülem alakul ki. 3. . Chronikus szakban: a betegek általános állapota javul. A tuberculosis sebészete Empyema thoracis (pyothorax) Definció: Gennymellőség. nosocomiálisok (Klebsiella. tbc/tumoros cavema áttörése 4. subdiaphragmaticus gyulladások (májtályog. süllyedés magas fvs normális/alacsony étvágy javul Szövıdmények: ha az empyema chronikussá válik sepsis agytályog amyloidosis callus képzıdés bronchopleurocutan fistula empyema necessitatis (a mellkas íalon át kitörı pyothorax) Therápia: A gennygyülem kiürítése AB Mellkas punctio Öblítı-szívó drainage (legjobb a genny eltávolítására) Mőtét: 1. Proteus) gombák Tünetek: Az akut szakban: septicus-toxicus jelenségek uralják a kórképet. bronchiectasiás üreg áttörése 5. Empyema thoracis. tumor) szövıdménye 8.Sebészet I. serothorax.Thoracoplastica: ma már ritkán alkalmazott módszerek. pleuritis.

köhögés. bronchiectasia.családban volt-e tbc. köhécselés. szétesı tumor. * gyomormosó folyadék. kívülrıl egy lymphocyta szegély található. majd az utóbbi években emelkedést mutat az incidencia.A mononuclearis phagocytakban intracelluláris perzisztálásra képes.-nekrózis (elsajtosodás) Másodlagos elváltozások -beolvadás . tételek 2008 Tbc sebészete Kórokozó: Mycobacteriun tuberculosis . Késıbb a cavema perforációja már súlyos tünetekkel jár: haemoptoe Diagnózis: 1. A tuberkulotikus gyulladás produktív formájának ismertetıjele: Tuberculum (gümı): középen nekrózis. szerepelt-e a kórelızményben tbc. migratio. ellenálló képességet csökkentı tényezık 2. * vizelet: urogenitális tbc gyanú esetén * vénás vér: AIDS-ben Ziel-Nielsen festés Többszöri tenyésztés antibiogrammal (Koch tenyésztés) 6.Tuberculoticus kerekárnyék (jó védekezı képesség esetén alakul ki) -A kerekárnyékdifferenciádiagnózisa: *Bronchuscarcinoma *Metasztázis *Jóindulatú tumor 5.Anamnézis: .Bakteriológiai vizsgálat: (3 egymást követı napon) * minta: * köpet. AIDS terjedése. körülötte Langhans-féle óriássejtek.Rtg: . epitheloid sejt szegéllyel.cavernaképzıdés (az odavezetı bronchus elzáródása és a sajt elfolyósodása következtében) 2. Oka: turizmus. tüdıcysta. * BAL útján nyert bronchiális szekrétum. A tuberkulotikus gyulladás exsudativ formájának ismertetıjelei: -exsudatum.A győrőárnyék differenciáldiagnózisa: *emphysaemas bulla. Másodlagos elváltozások hegesedés elmeszesedés Tünetek (a betegnek minimális tünetei vannak) Hıemelkedés. .Tőberculin-próba (Mantoux-féle intracutan teszt) 51 T .Lábon nem specifikus gyulladásos jelek 4.PA és oldalirányú felvételen.Sebészet I. kábítószer alkoholizmus Pathológia: 1. mérsékelt fogyás. kis fokú nehézlégzés. szőrési fegyelem fellazulása. idınként mellkasi fájdalom.A sejtfal viaszrétege okozza a savállóságot .Inkubáció: 4-12 hét Epidemiológia: A 90 évekig jelentısen csökkent. letargia. étvágytalanság. echinococcus cysta . munkanélküliség..Tünetek 3. éjszakai izzadás.A felsı lebeny csúcsai közelében győrőárnyék (centrális felritkulással járó gócos elváltozás) . .A cord faktor okozza a granulomaképzıdést .

laborba) alkalmas öblítı-szívó mellkasi drainage – addig. eltávolítása thoracoplastica – gennyzsák parietalis lemezének + 5-10..Tbc-s roncs tüdı kialakulása .kenet. gócos betegség Dg: . borda eltávolítása pulmonectomia – súlyos esetben 2. tuberculosis okozta spec.sebészi – antituberculoticum védelemben javasolt + op. tenyésztés. Pyrazinamid 2. Rifampicin. pathol. hegesedéssel jár) mőtét: decorticatio – pleuralemezzel ellátott gennyzsák lefejtése. 3 hónapig a.Ha a tüdıtumortól nem lehet elkülöníteni Mőtéti típus: Resectio: parenchima kímélı. javasolt kb.. bronchoscopia Szövıdmény: .empyema Th: .. tételek 2008 Therápia: 1. Streptomycin. Ethambutol. amíg ürül a mellüregbıl chr.mRtg 85%-ban felsı lebenyek csúcsi részén . TBC – mycobact. Sebészi: .tünetek + poz. után antiTbc th. dg-ra (mikrobiol.Masszív haemoptoe . thoraxfenster – „mellkasi ablak” Tbc-s empyemában 1-2 borda eltávolítása + izombırplasztikával zárni decorticatio 52 T . Mantoux-próba .Bronchiopleuralis fistula .Sebészet I.Eredménytelen gyógyszeres kezelés . resectio – segmentum. sarjszövetképzıdéssel és sajtos elhalással járó chr. empyema (> 6 hét. anatómiai egységekben Th: mellkaspunctio – tehermentesítésre.Posttuberculoticus hörgıelváltozások .pulmopleuralis fistula .Cavernapunctio . lebeny pulmonectomia b.Gyakori recidiva . Gyógyszeres: Isoniazid (INH).

MI – mortalitása 36-70%-os. mőtéti kockázat. postoperatív szövıdmények Kivizsgálás: 1. cardiális dekompensatio. . cardiovascularis vagy respiratorikus betegség. érték fele FEV1 > 2 l. art. progressziójának felmérése. funkciók vizsgálat – altatás.statikus: anaesthesia. közvetlenül halállal fenyegetı állapot Mőtéti kockázat = sebészi + anaesth. VES. tárgyi feltételektıl. elızetes gyógyszerszedés 2. transzferrin. mint a többi tüdırész – tüdıfunkció ↓↓↓ Tüdıresectio kritériumai: MBC > jósolt norm. idıs kor Perioperatív cardiális események: . dohányzás. mőtét helye. betegség kivizsgálása 4. összfehérje c. napon a legvalószínőbb a MI) .dekompenzált szívelégtelkenség 2. . ventillatios. sebgyógyulás rosszabb.bet. légzésfunkciós vizsgálatok: . spirometria b. kockázat Függ: 1. biokémiai mérések: szérum albumin. immunológiai vizsgálat: lymphocyta szám 53 T . mőtéttıl: sebész készségétıl. immunológiai állapot . elhagyott béta-blokkoló vagy Ca-csat. anaesthesiológustól.RR ↑. mőtét sürgıs.dinamikus: RR↓. ritmuszavar Tápláltsági-. alacsony rizikó: . súlyos szervi elváltozás 4. kiterjedésének.tüdıbetegség kiszőrése. blokkoló 3.közelmúltban lezajlott MI (< 6 hónap) . preop. pitvarfibrillatio. sav-bázis egyensúly.jobb. respir. Ts. vérgázanalízis c. tályog. antropometriás mutatók: Tm. egészséges 2. tételek 2008 19. magas rizikó – minimum 1 hétig kontroll (3. hosszú mőtét. dekompenzált.érsebészeti betegség . pneumonia Vizsgálandó: a. immunológiai telj. mint a többi tüdırész – nincs változás . pulmonalis éknyomás Preoperatív kockázati tényezık: 1.th-ra adott válasz megítélése a.ugyanolyan. triceps bırredı vastagság b.ischaemia. elektrolit háztartás. mint a többi tüdırész – tüdıfunkció ↓ . operálhatóság vizsgálata 2. tachycardia. anaesthesia és mőtét idıtartama. glukóz-.öreg MI. magas koleszterinszint. sürgıs mőtét . 3. anaesth.alultáplált mőtéti megterhelés nagyobb. enyhe szervi elváltozás 3. Mellkassebészeti mőtétek elıtti kivizsgálás. DM. csökkent gyakoribb fertızések. mőtét utáni ápolástól Intraoperatív kockázati tényezık . MI. arrhythmia Monitorozni: RR. hidráltsági fok. mérsékelt kockázat: . seb.Sebészet I. perfusios tüdıszcintigráfia Eltávolított tüdırész funkciója: . FVC > 50 % paO2 > 45 Hgmm A mőtéti kockázat: ASA (Amerikai Anaest. légzésszám. pulzus. betegtıl: életkor. súlyos szervi zavarok 5.aortastenosis . cardiális. EKG.rosszabb. só-. Társaság) – anaesthesiológiai kockázat (nehezen becsülhetı meg) 1. VES.

fokozott fertızéshajlam .csökkenti a mőtéti teherbírást .epesebészeti beavatkozás: epekı. Haematoma – sebben alvadt vagy friss vér Ok: pontatlan vérzéscsillapítás Hajlamosít: thromboemboliás prophylaxisra adott heparin.. normovolaemia.immunrendszer gyengül Gyógyszerinterakciók egyes gyógyszerek és a sebészeti ápolás során alkalmazott gyógyszerek között.cardiopulmonalis deficit .tumoros bélelzáródás Sürgıs beavatkozás kockázata sokkal nagyobb. fokozott mőtéti kockázat b. javasolt . cardiotonicumok.hypertonia .asthmás beteg – ha steroidot szed. blokkolók. antidiab. postop.korai mobilizáció. restriktív légzészavar gázcsere romlik. anaemia.szervrendszeri tünetek – cardiotoxicitás. dosis javasolt növelni . felületes légzés. fertızés – dehydratio.preop. anticoagulansok.ISZB . gangraena .regionalis. dohányzás elhagyása (7-30 nappal) . környéke elszínezıdik nyomás.periop. steroid. atelectasia. szövıdmények: a. fekvés. + thrombosis prophylaxis) jobb a konzervatív th-nál . gennyes köpetürítés mőtét halasztása. tételek 2008 túltáplált a. noninvazív cardiológiai monitorozás . tüdıvolumen ↓ Postoperatív sebgyógyulási zavar: 1. mellékhatás jelentkezhet Postop. cardiorespiratorikus kapacitás csökkent c. spinalis anaesthesia jobb Idıskori betegségek: preop. fájdalom. fájdalomcsillapítás köhögésre bátorítás b.: vérnyomás-csökkentık. diaphyllin . mőtéttechnikai nehézségek Idıs beteg (> 65 év) Gyakori: .vastagbél diveticulum . cholecystitis. feszülés Th: veszélye: fertızés abscessus Nagyobb haematoma kiürítése. hörgıtágítók. légzési munka növekszik. köhögési képesség ↓. garatöblítés . légzıtorna. kivizsgálás szükséges.mesenterialis ischaemia .aortastenosis antibiotikumos prophylaxis kell . coagulopathia. ismételt sebzárás 54 T ..: .appendicitis tünetei atypusosak korai a perforatio korai op. nyugtatók. normotonia biztosítása. mőtét utáni erıteljes köhögés. csontvelı depresszió . jelentıs hypertonia Tünet: duzzadt seb.Sebészet I. invazív. mucociliaris clearance romlott. nehezebb vénát találni.combnyaktörés – mőtéti megoldás (korai op. Pl. gyógyszerváltásnál allergia. vérzéscsillapítás.respir. fájd. atelectasia – fájdalom.szájhigiene postop.csill.a haemodinamikai állapotot gyorsan kell rendezni .preop. mint az elektív mőtété . rendszer: pneumonia gyakori .csökkent idegrendszeri mőködés Onkológiai betegek Kemoth. intubálni d. megszokott gyógyszereit folytassa. célzott AB . megelızés: . Ca-csat.

vese-. Tünetek: nyugtalanság.. uraemia. varratok 4. részleges – dehiscentia b. stresszulcus. láz.fertızésnél infectio gyógyulása után sec. érzékenység + subferbrilitas Th: punctio vagy a seb kis helyen történı megnyitása Nyomókötés vagy drain 3. Sebszétválás – felléptével a postoperatív 5-8. anaemia. malignomák. cytoth. emelkedett süllyedés.idegentest (véna-. seroma Th: . párakötés) hyperaemia beolvadást sietteti.helyi: a.általános: DM. calor. általános tényezık: idıs kor.tehermentesítı varratok 3 hétre . szív-. bél visszahelyezése + tehermentesítı varratok . mőtét) .sipoly: a.azonnali ágynyugalom . ha a zsigerek is elıesnek – eventeratio Ok: . sebleoltás Th: sebészi th. máj. tételek 2008 2. pulm. dolor.vérellátási zavar (érszőkület. appendicitis b.. fejfájás toxaemiás állapot – bırvérzések. adipositas. th-s beavatkozások: steroid-. tumor.: absc. functio laesa Ált. DM.. nem megfelelı sebészi technika (fascia varrása fontos. máj károsodása. tovafutó varrat rontja a vérellátást) b. szám.meleg hatás (borogatás.nem kielégítı sebellátás (heamatoma) . hólyagkatéter) b. fertızıdhet Tünet: elıdomborodó.Sebészet I. haematoma.és vesfunkció zavara Dg: helyi tünetek: rubor. sugár-. fluktuáló seb + bırpír. elesettség. malignus bet. liquorból haemokultura Th: góc kiürítése + célzott AB th. bet. gyógyulást eredményez . cirrhosis. immunszuppr. teljes – disruptio.6°C szívfrekvencia > 90 / min légzésszám > 20 / min leukocytaszám > 12000 / mm3 vagy < 4000 / mm3 MOFS: ARDS. enterocutan sipoly – vastagbél diverticulitis.. vizeletbıl. helytelen sebészi technika – ischaemizáló varratsor.: minta-haemokultura. sápadtság.ha bélelıesés van op.sérülés (trauma. nyugalomba helyezni a beteg testrészt Lokális fizikális th: . szubj. Seroma – sebben felgyülemlett „serosus” folyadék + nyirok (elektrocoag. adipositas . helyi tényezık: . is hajlamosíthat rá). levertség Mikrobiológiai dg. > 38. nincs étvágya. üreget decubitáló drain elhúzódó sebgyógyulás immunszuppr. punctatumból..hideghatás vasokonstr. sebészi lekötés) . Sebfertızés Hajlamosít: a. cachexia Szövıdmények: . hírtelen köhögés varratszétválás c. késlelteti a sebgyógyulást. icterus. lépmegnagyobbodás dg: bakteriológiai vizsgálat – gennybıl.3°C vagy < 35. panaszok csökkennek 55 T . corticosteroid th. sebgyógyulási zavar – sebfertızés. és superinfectio sepsis: szervezet szisztémás válasza masszív fertızésre bakteraemia (vérben életképes baktériumok) testhım. tünet: növekedett fvs. liquor. magas intraabdominalis nyomás obstr. napon lehet számolni a.

sérv.kórokozó virulenciája . neuroma b.asepsis szabályainak súlyos megszegése 4.váladék levezetése drain AB th: generalizált fertızésnél van láz Veszélyes fertızés: abscessus arcon. tételek 2008 Ha 24 óra elteltével sincs javulás sebészi feltárás Sebészi feltárás – vértelenítésben . Bronchoscopia. 5-10. postop. sebfertızés Th: feltárás + defektus zárása Egyéb anyagok ehhez a tételhez I. 5-6. de nincs genny . subfebrilitas-láz palpatio fájdalom fokozódik késıbb fluktuáció Th: mőtéti seb széles feltárása + drainage + genny-leoltás Generalizált fertızés AB th. ismét emelkedett fvs-szám. = 50 %-nál kisebb.Artériás vérgázanalízis 3.Tüdıscintigráfia 5. * nagy mőtéti kockázatot jelent: . napon – fájdalom (seb-). jó vérellátás.nincs gyulladás a mőtéti területben 2. GIT-t nem nyitjuk meg .légzı-. oedema. Thoracoscopia Spirometria: * vitalkapacitás mérése * kilégzési áramlási paraméterek felmérése * MBC = maximális légzési kapacitás * FEV1 = 1 secundum alatt erıltetett kilégzéssel nyert volumen. feltételesen aseptikus sebek: légzı-.Képalkotók: Rtg.MBC. Mediastinoscopia. aseptikus sebek: . sebfertızés Fertızés kialakulása: .sebszélek nyitva tartása (ovális sebkimetszés) . CT. nincs holt tér Mőtéti seb: 1.mőtét gyulladt területen. Mellkas sebészeti mőtétek elıtti kivizsgálások: 1. urogenitalis infectio.Sebészet I.FEV1= kevesebb.béltartalom okozta fertızés .Ergometria 6. GIT megnyitása 3.Spirometria 2. sebfájdalom – postop. MRI -UH 7. 56 T . védekezı mech. mint 1 liter . Egyéb: a.asepsis szabályai betartva . fájdalom – fonalgennyesedés.gennyes mőtét .Endoscopia: Laryngoscopia. ↔ atraumatikus sebkezelés. 5.csíraszám ↔ asepsis . sepsis esetén Postop. idegentest granuloma.Labor 4. súlyosan kontaminált: . kontaminált: .üreges szerv perforatioja Dg: tünetek a postop. napon normál esetben csökken chr. ascites okozta dehiscentia és hasvízfolyás ill.szervezet helyi és ált. haematogen osteomyelitis pneumonia. peritonitis.

abscessus 2. 2.summatios rtg: -kétirányú felvétel: -PA. pneumoangiográfia: *a tüdı egyes fejlıdési rendellenességei vizsgálható *nem veszélytelen eljárás c. kontrasztanyagos rtg: a. *Vizsgálható a daganat pontos helyzete *A környezı szervekkel való viszonya *A mediastinum térszőkítı folyamatok felderítésére és képleteinek érintettségére ad választ. DSA (digitális substractios angiografía) * Ötvözi a CTés az angiográfia elınyeit CT: *A tüdıtumorok kivizsgálásának szerves részét képezi.embolizáció -destiuktív tüdıbetegségek: tumor. Perfusios tüdıscintigráfia: *vénásan beadott 99 Tc izotóppal *alkalmazható: . tételek 2008 Artériás vérgázanalízis: * mérsékel/súlyos spirometriás eltéréseknél * PaO2 = kevesebb 60Hgmm esetén a mellkas sebészeti beavatkozások megfontolandóak. terhelés végpontján * 100-150 W/3 perc → minden mőtét elvégezhetı * 60-100 W/3 perc → csökkent terhelhetıség * <60 W/3 perc → magas mőtéti kockázat Rtg: Rutinszerően alkalmazott 1.Sebészet I. Tbc. *A tüdıtályog és empyema thoracis elkülönítésére alkalmas * az intrathoracalis folyadékgyülemen belüli kóros folyamatok feltérképezése * kontrasztanyagos CT: -érképletek. intrapulmonalis góc elkülönítésére 57 T . tomográfia: -A legpontosabb topográfiai diagnózis 3.ventillációs zavarokban: -cysta. Ventillációs tüdıscintigráfia: *egy zárt spirométérbıl 133Xe izotópot inhaláltatnak *alkalmazható: . Labor: vérkép We vércukor máj -és vesefunctio ionok köpet bakteriológia és citológia fehérjék Tüdıscintigráfia: A morfológiai és funkcionális viszonyok feltérképezésére alkalmas 1. érdús tumorok. * A tartós hypercapnia tüdıszövıdmények nagy kockázatát jelenti. -emphysaemás bulla Kerékpár ergometria: * EKG * Vérnyomás * Pulzusmérés a terhelés elıtt. bronchográfia *a hörgı fö ábrázolása pozitív kontrasztanyaggal *a tracheát és a bronchusokat érintı folyamatok ábrázolására alkalmas *ma jelentısen beszőkült az indikációs területe *oka: gátolja a légzıhám ciliáris aktivitását b. -oldalirányú -A hátsó tüdıszegment egyes részei a PA síkban a középárnyékba vetülnek.

Atelectasia. Masszív utóvérzés: 1000 ml-nél több vérzés esetén 2. Thrombembolás szövıdmény 6. fíbero bronchoscop 3. *VATS: alkalmas a difíuz disszeminált gócos tüdıelváltozások minimális invazív szövettani diagnózisára.Mediastinoscopia: *invazív diagnosztikus eljárás *pre-paratrachealis *subcarinalis nyirokcsomók vizsgálata *mediastinális elváltozások diagnosztizálása 4.Thoracoscopia: *helyi érzéstelenítésben *kis bırmetszésbıl *intercostalisan bevezetett eszköz *indikáció: -ismeretlen eredető mellkasi folyadékgyülem *A betegség hisztológiai igényő tisztázása és a folyadékgyülem szívó kezelés a bevezetett drénen keresztül *A pozitív pleurobiopszia pleuralis metasztázist igazol (= M1 ). tételek 2008 MRI: mediastinum. Hörgıcsonk elégtelenség. posztoperatív empyema: *pneumonectomia után 2-10 % gyakorisággal *hosszasabb konzervatív therápiát igényel (szívó-öblítı drenázs) 4. Posztoperatív szövıdmények: /. váladékretenció: *leggyakoribb *az idejében végzett bronchoscopos aspiratio számos késıbbi szövıdményt kivédhet 3.Bronhoscopia: *a képalkotókkal kimutatott betegségek felderítésére *mintavétel: direkt biopszia. kefebiopszia *típusa: merevcsöves. emiatt onkológiai inoperabilitást jelent. Cardiális szövıdmény: *coronaria hypoxia *pitvar-kamrai ritmus zavar *pozitív nyomású lélegeztetés *barotrauma *perioperatív hyperoxia 5. Laryngoscopia: *térfoglaló tüdı és mediastinum betegségek esetén *kimutatja a hangszalagok mozgását 2. Septikus szövıdmény 58 T .Sebészet I. II. csontos mellkas betegségeinek kivizsgálására UH: retroperitoneális metasztázis keresése Endoscopos vizsgálatok: /.

bronchogen.struma endothoracica falsa (gyakoribb)/vera: kompresszió: trachea. VATS: jól körülhatárolt és nem túl nagy elváltozások Lymphogen tumorok: kemo+radio Th. enterogen) • mesenchymalis és egyéb ritka tumorok • neurogén tumorok • teratoid tumorok Tünetek: • 30-40% panasz és tünetmentes • Tranchea. pm. posterolateralis thoracotomia 3. • Ductus thoracicus kompr. . VCS malignitás kizárása . palliatív mőtét. MR • Izotóp pajzsmirigy scan. vagy standad. 59 T .: • Rtg. rekeszbénulás. CT. thymomák (III-IV st. teratoma.cs. középsı és hátsó mediastinum: axillaris. thymoma. vagy axillaris thoracotomia.) törekedni kell sebészi eltávolításra. mega oesophagus) • thymustumor • cysták (pericardialis. tételek 2008 20. posztop. Substernalis és mediastinalis strumák: KOCHER metszés és parcialis sternotomia 2.thymus. Ha kiterjedt: median sternotomia. haemopthoe Th: tumorexstirpatio. pneumonia… • Idegek: Horner triász. tracheobronchographia • Uh. elsı mediastinum: anterolateralis. dermoid cysta: kompressziós tünetek.): kemo+radio Th. myastheniás tünetek! . 1. ez után adjuváns Th ajánlott. transthoracalis • Mediastinoscopia Th. adjuváns Th. angio.malignus lymphoma. rekedtség • Nyelıcsı kompr. scintigraphia • Trancheobronchoscopia • Biopsia: transbronchialis.Sebészet I. láz. MASOKA stádium: I-II st-ú lokalizált thymomák: mőtét abszolút indikált – gyors és tartós gyógyulás várható malignus lymphomák (II-III st. – chylothorax • Láz – lymphoma • Spontán hypoglikaemia – mesenchymalis tumorok • Anaemia Dg. megnagyobbodással járó kórképek • intrathoracalis struma • pseudotumor (aneurysma. elsı-felsı mediastinum: . mediastinális tumorok Elváltozások: • ny. fıhırgık nyomása: dyspnoe. • VCS kompr. myelographia. 1.: A lymphogen tumorok kivételével az összes térfoglalás mőtéti indikáció.

hátsó med. elsı-alsó mediastinum: pseudotumorok!: pericardialis cysta. Hyperpth-ban: hyperplasia és adenoma megjelenhet ezekben is. felsı-középsı mediastinum . lipoma. hátsó-felsı med. 4 típus: paratrachealis. tételek 2008 2.: neurogén tumorok. hilaris. hátsó-alsó med. Felülfertızıdhet. 90% benignus Schwannoma: nn. hiatushernia ritkán: thymoma. phrenicus. intercostales. Mediastinum határai Etiológia: nycs-megnagyobbodással járó kórképek (27%) intrathoracalis strumák (20%) pseudotumorok (18%) thymustumorok (Í3%) cysták (9%) mesenchymalis tumorok (5%) neurogen tumorok (4%) teratoid tumorok (4%) KULIBA szerinti topográfiai felosztás: 1. bármely életkor. elülsı-felsı: intrathoracalis struma substernalis struma malignus lymphoma teratoma thymoma lymphangioma 2. Ruprúra. a med-ban. középsı-alsó mediastinum: jó és rosszindulatú ny. lymphoma 3. ectopias gyomormucosa is lehet benne. paraoesophagealis. középsı-felsı: Enterogen cysta Aneurysma Mellékpajzsmirigy adenoma 60 T .cs.bronchogen cysta: ált. vagus. n.: hiatushernia. . mediastinalis struma 6. artéria subclavia 4. felülfertızıdés . ruptúrálhat videothoracoscopia . Th: sebészi. n. elülsı-alsó: pericardialis cysta Larrey és Morgagni hernia 3. tünetmentes.Sebészet I. szimpatikus lánc. vízszintes nívó. lymphoma. mediastinoscopia.: oesophagus diverticulum. tünetmentes. nycs biopszia 5.aneurysmák: aorta.enterogen cysta: laphám borítás.rendszerbetegségek és daganatok áttétei. cranialis. Gerinccsatornába terjedhet=homokóra tumor! Ált. videoendoscópiával 7. óriási pancreaspseudocysta Egyéb anyagok ehhez a tételhez Mediastinum definíciója: (gátorüreg).parathyreoidea adenoma: fiziológiásan is lehet mellékpm.

Angulus venosus nycs-biopsia 4.alsó: pericardialis cysta nycs-rendszerbetegségek (Boeck bet. Mellkasi UH 6.Kocher metszés . Non-invasiv eljárások: 1. Oesophagoscopia II. Csontizotóp-vizsgálat 8.anterolateralis/axillaris thoracotomia . középsı. tételek 2008 4. hátsó-alsó: hiatus hernia malignus mesenchimalis tumor neurogen tumor Diagnózis: I. Hodgkin bet. Myelográfia 5. hátsó-felsı: Zenker-féle osephagus diverticulum neurogen tumor 6. PM izotóp-vizsgálat 7. Transbronchialis biopsia 2.median sternotomia . Invasiv vizsgálatok: 1. Mellkasi Rtg (kétirányú) 2. Mediastinoscopia Therápia: A lymphogen eredető tumorok kivételével az összes térszőkítı elvátozás mőtéti indikációt képez. 61 T .. nem túl nagy mediastinalis térszőkítı elváltozások eltávolítására. Elülsı mediastinum elváltozásaihoz leggyakrabban alkalmazott behatolások: .parciális sternotomia Középsı és hátsó mediastinum: axillaris thorcotomia posterolateralis thoracotomia VATS: Alkalmas jól körülhatárolt. Tracheabronchográfia 4.Sebészet I.) hilusi lymphadenomegalia 5. Transthoracalis tőbiopsia 3. Angiográfia 3. Tracheabronchoscopia 9.

. A vera pedig sternotomiaból. dyspnoe. Tünettan: -kompressziós tünetek: köhögés.Az ebbıl kiinduló daganatok malignusak.semmilyen összeköttetésben sem áll a nyaki PM gyel. -mellkasi fájdalom -társulhat MYASTENIAS tünetcsoport (30-50%) Myastenia Gravis (MG):thymus eredető autoimmun betegség.Sebészet I. v.A serdülıkor után zsírosan degenerálódik.:st akut. légzıizomgyengeség miatti fulladás OSSERMAN-féle MG klinika stádiumai: I. Az összes gátori daganat 20-50%-a.cava sy Diagnózis: Mellkasi Rtg: látható a tracheát szőkítı árnyék PM scintigráfia / UH: negatív is lehet Mediastinalis CT: topográfiában tuti Tőbiopsia: pontos kórisme Differenciáldiagnózis: Asthma bronchiale (a hangos stridor a félrevezetı) Veszélye: kompressziós tünetek. st: ocularis tünetek (ptosis) II/A. A csecsemımirigyrıl néhány fontos gondolat: .: kp. st: izombénulások 62 T . Tünetek: Dyspnoe. struma endothoracica vera (5%) . stridoros légzés. A közös eredet: csecsemımirigy. tételek 2008 Néhány fontosabb elváltozás részletesebben: 1. Intrathoracalis struma Az elülsı-felsı mediastinum jobb oldalán gyakoribbak Típusai: 1. -infiltrálhatják az itt lévı képketeket. végtaggyengeség. v. Elülsı-felsı mediastinum: a. struma endothoracica falsa (95%) . st. fulmináns jelleg IV. lassan kifejlıdı rekedtség.: enyhe generalizált tünetek II/B. tünetek: (a súlyosság szerint) fáradékonyság. st. Thymoma Ezen régió típusos daganatai. dysphagia.van összeköttetés ez és a nyaki PM között. szemhéjptosis. súlyos tünetek (bulbaris és respirációs) III. 5-10%-ban malignizálódhat Therápia: Mőtét. cava sy. neuromuscularis transmissio zavarát okozza. . b.Kétlebenyes nyirokszerv. mimikaszegénység. 2. A falsa struma Kocher-féle metszésbıl + parciális median sternotomia kiegészítésként feltárható. motoros gyengeséghez vezet.

Hiatus hernia: A régió típusos pseudotumorát lásd: nyelıcsı sebészeténél. steroid). stádiumban indikált.Pleurális és pericardiális áttét/lymphogen és haematogen metastasis Therápia: Tumorexstirpáció Masaoka I-II. A mőtét általában az Osserman II-IV. A rekesz congenitalisan gyengébb pontjain keresztül jobb oldalon: foramen Morgagni.felsı mediastinum: a. 63 T . stádium: . plasmapheresis A mőtéti indikációt felállítja: neurológus-sebész-anesztes.: chemo/sugártherápia. 2. Hátsó-felsı mediastinum: a. de lehet szendvics-therápiát is alkalmazni: neoadjuváns + mőtét + adjuváns kezelés.: mőtét Masaoka II-III: mőtét (kuratív/palliatív) adjuváns sugár/chemotherápia Masaoka III-IV.makroszkópos invázió a környezı zsírszövetbe . Zenker diverticulum A régió típusos pseudotumorát lásd: nyelıcsı sebészeténél.mikroszkóposán nincs tokinvázió II. 4. gyógyszeres kezelés (cholinerg szerek.mikroszkópos tokinvázió III. Aortaaneurysma: lásd: érsebészet b. stádium: . 5. stádium: .Sebészet I. Elülsı-alsó mediastinum: a.makroszkópos invázió a környezı szervekbe IV. Hátsó-alsó mediastinum: a. tételek 2008 MASAOKA-féle thymoma inváziós stádiumbosztás: I. Therápia: Thoracotomia.makroszkóposán teljesen tokba zárt . Középsı. mellsı sérvek közé tartoznak. MG therápiája: Thymectomia. Larrey és Morgagni hernia Ezek az ún. stádium: . Az elváltozás resectioja. MellékPM adenoma: lásd: endocrin sebészete 3. baloldalon: foramen Larrey supraperitonealis zsírszövet/valódi sérvként peritoneummal borított cseplesz nyomul a mediastinumba.

ha nagy májszövet atrophia+ másik lebeny kompenzációs hypertrófia • 50%ban 1 . Egyszerő cysták: • serosus folyadék.: • Tályog • Malignus tumor • Hemangióma • Hematóma • Echinococcus: septum. Serológia Kórlefolyás: megfigyelés. • Néhány mm-tıl 20-30cm • Ha kicsi: májparenchyma veszi körül.Sebészet I. Th: Sebészi: >5cm cystafal mőtét alatti fagyasztásos vizsgálata + a bennék citológiai vizsgálata ajánlatos Percutan leszívás: ritkán eredményes véglegesen Sclerotizáló anyag befecskendezés Cystadenóma: • Ritka • malignitási hajlam! • 10-20cm • Májfelszínen különbözı nagyságú göbbel jelennek meg Tünet: • Hasi fájdalom • Diszkomfort • Étvágy ↓ • has↑ • majfunkció normális! 64 T . epesav! • nem közlekednek az intrahepaticus epeutakkal. vagy kontrasztos CT Diff Dg. mint 5 cm.cystadenocarcinoma fıleg ha cysta nagyobb. UH-gal nyomonkövetés Szövıdmény: • Bevérzés • Ruptúra • Felülfertızıdés • V.: • Nem okoz tünetet. Dg. 50%ban 2 vagy több Tünet. Ca lerakódás. tételek 2008 21. nincs benne bilirubin. cava inf. Kompresszió • Sipolyképzıdés • Epeúti kompresszió • Malignus elfajulás. cystás elváltozásai Nem parazitás eredető: intrahepaticus epeutak congenitális malformációjából származnak. epeutakkal közlekedhet. poz. A máj benignus daganatai. • Nagy cysta tapintható • Feszülı cysta tumornak imponálhat! • Negatív májfunkciós vizsgálat • UH vagy CT.

CT TH: • Ruptúra.ideiglenes eredmény.nem javallt • Májtranszplant. diclocatió. Th: teljes sebészi kimetszés Polycystás máj: Polycystás vesebetegséghez társul gyakran Ált. Jobb mellkasi fájdalom. nem okoz tünetet Tünet+Dg: • Ha sok+nagy. fáj • Neg. multiloculáris forma 85% jobb lebeny Tok nélkül nı. CT. Májfunkció • Nincs: icterus. 25% panaszmentes 65 T . portalis hypertensio • Uh. kompressziós icterus→sebészet. Asthma. ERC Kórlefolyás: • Cholangitis • Tályog • Sepsis • Amyloidosis • Intrahepatikus kövek Th • Antibiotikum • Mőtét: KEHR-drenázs 1 lebenyre localisált: lobectomia diffúz: transzplant. ismétlıdı bakteriális cholangitis.. felülfert. Bevérzés. Viszketés. Echinococcus: Egész világon Uniloculáris cysta ált. Uh vezérelt drenázs+ fenestráció. DE: Echynoc. Granulosus – invazívan növekvı. Colitis ulcerosa gyakran társul Dg: • Máj↑ • Májelégtelenségre utaló jel nincs • Portalis RR jelei • UH. (vesetrplant is) Veleszületett májfibrózis (máj fibrocysticus degenerációja) Portalis RR-t eredményez Caroli sy-hoz társulhat: intrahepaticus epeutak segmentalis multifocalis cysticus dilatatiója. Kiújulás Cystadenocc. tételek 2008 Dg: • Uh: folyadék tartalmú irreguláris szélő septumokkal elválasztott tömlık • Angio: avasculáris • ERC: intrahepaticus epeutak dislocatiója Szövıdmény: Epeút kompresszió. Ruptúra. Felülfertızıdés.tapintható. multiplex áttét. feszül. vér+nyirokér destrukció→necrosis Tünet: • Hasi fájdalom.Sebészet I.

CT. hemangióma Leggyakoribb Akkor kell eltávolítani. duodenum) Peritóneális fájdalom lehet Spontán ruptura – legnagyobb veszély! Ha nagy: szelektív angiógráfia és embolizáció Resectió: elektív 2. abscessus Benignus májtumorok: 1. Anafilaxiás shock. natív has (cysta calcificatió). regenerációs májnódus Alkoholos cirrhosis Májrákhoz hasonlít!! Diff! Szöveti kép: heg + atrófia Sebészi javallat nincs 66 T . biliaris fistula. Felülfert. hepatocelluláris adenoma Antikoncipiens Abbahagyandó Ruptúra – vérzés Mőtét 4. sebészi beavatkozás után) Szerológia-immunilógia TH: nem kell minden cystát kezelni Mebendazol. ERC (icterust okozó echinococcus esetén. FNH (focalis nodularis hyperplasia) Antikoncipiens Ha mőtét közben melléklelet – biopsia mindenképp esetleg eltávolítás Antokoncipiens abbahagyandó + UH-os nyomonkövetés Ha nyomási tüneteket okoz – resectió Ruptúra: ha gyorsan nı 3. epecsorgás. ha nyomási tüneteket okoz (gyomor.Sebészet I. tételek 2008 Szövıdmény: • Ruptúra. pericystectomia Mőtéti szövıdmény: vérzés. Cystás hamartómák Gyerekkorban nagyra nıhet Nyomási tünet Mőtét 5. Icterus Dg: UH. enucleatio. angió (fıleg ha nagy cysta). albendazol Ha nagy és kompressziót okozó cysta + fiókcysta van – mőtét Akkor is mőtét ha ruptúrál és icterust cholangitist okoz Resectio. congenit.

DSA – késıi vénás fázis vizsg-a HCC – érdús Cholangio cc – érszegény Csontscintigráfia: áttét Májscintigráfia – „forró göb” – izotóp tumorban dúsul Ha icterus van: ERC Biopsia: UH. • Transhepaticus epeúti protézis és irradiáció • A. v. varixok. rossz prognózis. primer: 1. tételek 2008 22. MR. legjobb prognózis májparenchymában terjed. alkohol. tumorsejteket embolizál keringésbe chirrózisban gyakran multicentrikus 2. colonoscopia A. fióktumor kimutatása. hamar metaszt. gastroduodenoscopia.Sebészet I. ép-kóros határ elkülönítése. hepatica embolisatio 67 T . aflatoxin De novo – más klinikopatológiai kép Formája: fibrolamelláris cc. hepeaticát.c. hepaticába betör. HCV. ↓-t májfunkció. CT. izolált cytostaticus Th. v. ↓-t regeneráció →resectio →májelégtelenség CHILD stádium: A: nagyobb resectio lehet B: kisebb C: nincs mőtét • multiplexen nı • infiltrálja V. gyomor-bél rtg. Ha biopsia adenocc-t mutat. hepatica ischaemia elıidézése. nagy recidíva. Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük I.portét v.i. HCC: HBV. kutatás Mellkas rtg. májmetasztázisok megkeresése Hd-YAG lézer: csökkenti vérzést 5 éves túlélés resectió után: HCC: 20-40% Colangiocc: 8% Májtranszplant: recidíva kifejlıdik Palliatív th: • a. Perifériás – nagyra nıhet mielıtt tünetet adna Centrális – elzáródásos sárgaság 3. akkor a tumor EXTRAhepaticus!!! DG: UH. negatív Alfa-foetoprotein. CT vezérelt Sebészi TH: HCC-ben resecabilitás kb. jó túlélés. irigoscopia. CEA: metszt. 10% Ok: • chirrosishoz társul gyakran – portalis RR. hepatica szelektív angió. Fiatalok. labor: AFP.-t resectio: intraoperatív UH!! Májon belüli nagyobb képletek felkeresése. sarcoma és hemangioendothelióma Rendkívül malignus.. cholangio cc.

májtályog (klinikum. tételek 2008 II: áttétek Gyakrabb. több mint 25% 4. elmosódott szélő) 2. v. cava tumorosan beszőrt 2. kemoembolizáció. hypertermia. primer tumor kezelhetısége Egyetlen kuratív Th: resectio + primer tumor radicalis mőtétet ha ez nem történik meg nincs 5 éves túlélés! Egyes vizsgálatok alapján csak a colorectralis és petefészek tumor esetén javítja a túlélést Dg: izotóp. Uh. Pathológia: Gömb vagy ovális alakúak. kórimézéskor mőtendı Mőtéti technika és intraoperatív DG: Metszt mőtét során meg kell gyızıdni: 1. malignus elfajulás 68 T . mint primert Forrás: Tápcsatorna. tumornak imponálnak 2. hepatica ishaemia. metszt. cryoTh. Prostata. bakteriális felülfertızıdés. necrotikus malignus tumor (UH.Ca-lerakódás. radiohullám Th. Átmérıjük változó: a néhány mm-tıl → máj parenchyma veszi körül. nem recidivált-e a primer tumor 2. MR. véletlen kerülnek felismerésre Diagnózis: 1. echinococcus cysta (ELISA)septumokat tartalmaz. metastesectomia Ma fıleg utóbbi 2 Nem resecalható betegek TH-ja: • kemoth. CT) 3. alkoholos infiltráció. Egyéb anyagok a 21-22-es tételekhez I. CT = csökkent denzitású. Nıknél gyakoribb. UH (echogenitás alapján lehet diagnosztizálni: környezetüktıl teljesen elhatárolódó echomentes terület) Differenciáldiagnózis: 1. segmentectomia. Labor: általában negatív 3. mindkét lebenyben kiterjedten.Nem közlekednek az intrahepatikus epeutakkal. extrahepaticus tumor 3. kiterjedés a májban 2. Nem parazitás cysta: A. Májcysták 1. nincs-e egyéb hasőri áttét 3. Hólyag. Méh. CT. nincs-e fiókmetasztázis a májban intraop. Egyszerő cysták: Fogalma: Serosus folyadékot tartalmazó képzıdmény. Tünetek: nagy többségben tünetmentes. tüdı. Epehólyag A májmetaszt okozza a betegek 25%-ának halálát Pognózist befolyásolja: 1. Petefészek. Tumorjelzık Sebészi th-s idıpont: Ha primer tumor is észlelhetı.Sebészet I. akkor annak eltávolítása után 1-3 hónappal Primér tumor eltávolításást követı ellenırzések során felfedezett metaszt. a. Pancreas. elıbb kimutatják. portae mindkét ága vagy a fıág tumorosan beszőrt Mőtéti megoldás: resectio. kontrasztanyaggal nagyfokú dúsulás jellemzı) 4. közlekedik az epeutakkal Szövıdmények: bevérzés. Emlı. Pajzsmirigy. UH resectio ellenjavallt: 1. Rtg = a tályogban NÍVÓ kialakulása látható.a 20-30 cm-ig → a máj szövet atrófiáját eredményezik a másik lebeny hypertrófiájával. Fizikális vizsgálat: a nagy cysták tapinthatók. V. haemangioma (CT = hipodenz lézió.

CT (hipodenz lézió. multifokális. -ezt követıen mérlegelni kell a resectio lehetıségét.. 2. cystikus dilatációja. ELISA Therápia: 1.antikoncipiens szedése mellett gyakoribb . malignus elfajulásra hajlamos .Sebészet I.irreguláris szélő . a nagyobbak nyomási tüneteket okoznak. noduláris hyperplasia: Jellemzés: . mőtéti mellékleletként ismerik fel.folyadékot tartalmaz . Focalis. II. diffúz hepatomegália -Szövıdmény: spontán ruptúra → anafilaxiás shock. Májtumorok A. C.septumokat tartalmaz. szelektív angiográfia.Hasonlít az egyszerő cystákhoz . UH: .Az intrahepatikus epeutak szegmentális.antikoncipiens szedése mellett . Konzervatív: Mebendasol 2. Benignus: 1. Caroli syndroma: .változó nagyságú .Echinococcus multilokuláris → multilokuláris megjelenéső Tünetek:Jobb felsı hasi fájdalom.a gyorsan növı típus ruptúrálódhat. Polycystás vesével párosult májcysta: .ritka. Hepatocelluláris adenoma: Jellemzés: . Echinococcus cysta: Kórokozó: .spontán ruptúrálódhat .UH-gal könnyő diagnosztizálni: .Therápia: eltávolítás D. kontrasztanyag nagyfokú dúsulása jellemzı) Therápia: a nagyobbak esetén embolisatio javallt. Haemangioma: Jellemzés: Leggyakoribb.malignizálódhat .tokkal határolt 3.a nagyobbak nyomási tüneteket okozhatnak . ezeket sebészi úton el kell távolítani 69 T . legfıbb veszélyük a spontán ruptura → acut has Diagnózis: -UH.Ennek talaján ismétlıdı bakteriális cholangitis keletkezhet. (jó mőtéti eredmények az irodalomban) 2. . icterus Diagnózis: 1.mellékleletként .Tünetek: -csak elırehaladott állapotban okoz diszkomfort érzést .. Cystadenoma: .UH-gal diagnosztizáljuk .Echinococcus granulosus → unilokuláris megjelenéső . tételek 2008 Therápia: > 5 cm esetén sebészi eltávolítás. -jobb oldali mellkasi fájdalom. B. viszketés. asthma broncialie. vagy skalpolás (unroofing). Szövıdmények esetén operálni kell.

a májparenchymán belül terjed . Cholangiocelluláris carcinoma D az epeutak hámjából indul ki n gyorsan progrediál a centrális: (nagy epeutakból kiinduló) egygócú (pl: Klatskin tumor) ° perifériás: többgócú c.leggyakoribbak . Primer tumorok: a.ha adenocarcinoma mutatható ki. anaplasztikus tumor Diagnózis: 1.a resecbilitási arány kb. a parenchyma szétválasztásának sorrendjében -intraoperatív szonográfia: -a májon belüli nagyobb képletek felkeresésére. III.aflatoxin (Aspergillus flavus penészgomba carcinogén anyaga) Pathológia: . Metasztatikus tumorok: . CEA Therápia: . Képalkotók: UH. a trabekuláris. -májresectio: -több módszert dolgoztak ki az érképletek.AFP szintje emelkedik a szérumban . MRI angiográfia: .máj transzplantáció b. Malignus: 1.HBV. tételek 2008 B.a cirrhotikus betegen multicentrikus.Nagyobb hangsúlyt fektetni a metasztázis tisztázására 2.a cirrhotikus máj kevésbé képes regenerálódni → a nagy kiterjedéső májresectio máj elégtelenséget okoz. CT. hepatocelluláris adenoma grade II. alkoholos cirrhosis . az epevezetékek. multicentrikus. Haemangioendothelioma 2. 10% .-gyakori a tumorszuppresszor gének mutációja .a hepatocelluláris rákok nagyon érdúsak májscintigráfia: . infiltrálja a véna portáét ..a primer tumor tünetei vannak elıtérben 70 T . akkor a tumor biztosan extrahepatikus eredető Labor: -AFP (követésre is alkalmas).a tumor forró göbként ábrázolódik májbiopszia: . Hepatocelluláris carcinoma Etiológia: . HCV.Sebészet I. az ép és kóros elkülönítésére -Nd YAG: vérzéscsillapító . Sarcoma d.differenciálisági fok: grade I.Anamnézis:. Fizikális vizsgálat 3.oka: cirrhosishoz társul. alveoláris szerkezet még látható grade IV.

Gyomor.felszíni. diverticulum/diverticulitis. gyomor ulcus. Hosszanti berepedései).vastagbélbıl – kevésbé keveredik . Duodenojejunale feletti vérzések esetén haematemesis nem kizárt. tu. trachea . érmalformatio ruptura. tumor.. idegentest.: RDV. röntgen – 2-ıs kontraszt vizsgálatok. colonoscopia. ulcus . enteritis). CT. UH. fissura ani.GIT-on kívülrıl – másodlagosan jut GIT-be: orr-.GIT alsó részébıl: a. oka megállapítható vele. tumorok. Crohn. tu. tételek 2008 23.. vagy megszőnése után 12h-n belül Vérzés helye. irrigoscopia.vékonybélbıl – keveredik sötét . sigmoideoscopia. bronchus.rectum – élénkpiros occult vérzés: 10-15ml-nél nem több vér Masszív vérzés: ha shockot okoz Lig. férgesség (helminthiasis. rectoscopia (biopsziával).. (colorectalis. garatvérzés.kiegészítı szerep Urgens endoscopia: ha aktív vérzés idején. trauma. amoebiasis). anorectalis: aranyér. fistula ani. Minden rectalis vérzést tumoros eredetőnek kell tartani. tu. idegentest. erosio. A véres széklet Haematochesia – friss piros véres széklet (emésztetlen véres széklet) . nyh. kismedencei). 71 T . MR .GIT felsı részébıl: oesophagus erosio.. angiográfia – embolizációra lehetıséget ad – eredményesen vérzés ideje alatt alkalmazhat. varix. colitis ulcerosa.savhematinos gyomorbennék Dg. férgesség.Sebészet I.haematemesis . Vér: . gastritis. erosio duodeni. amíg be nem bizonyosodik az ellenkezıje. duodenitis. diverticulum. polypok.széklettel kevert . trauma b. polip. vércsíkos széklet Melaena (szurokszéklet) – emésztett vért tartalmazó széklet  bélbaktériumok emésztik Vér származhat: . nodus haemorrh. intenzitása. idegentest. Ettıl distalisak ált-ban nem okoznak. colorectalis: gyull. Mallory-Weiss sy (oes. Rectalis digitalis vizsgálatot el kell végezni. fissura ani. trauma Ok: gyulladás (M.

és petefészekrák után is. rostdús. A legfontosabb kockázati tényezı. és egyelıre magyarázatot nem találnak rá. a rostszegény. 1970-ben 22.vagy petefészekrák a saját anamnézisben 72 T . Az említett 49 országot felölelı listán a colorectalis rákok miatti halálozás elsı három helyezettje: Csehország 30. Rák fellépésére hajlamosít a colitis ulcerosa. sült húsok mérsékelt fogyasztása. etiológia. 2. tételek 2008 24. Az életkorral a colorectalis rák kockázata nı. Hazánkban a morbiditás növekedése különösen szembeszökı: 1963-ban 16. Epidemiológia. égetett. nem polyposus colorectalis carcinoma szindróma .0 és 1992-ben 43. Az 1950-1960 közötti évtizedben a sigmára és a rectumra esett a rákok 75%-a. A fizikai aktivitás. amelyeket merev rectosigmoideoscoppal el lehetett érni. rendszeres testmozgás. A táplálék magasabb zsírtartalma carcinogenek képzıdését segíti elı a belekben és fokozza az elıfordulást. A vastagbélrák miatti halálozás az egész világon növekszik.6.colorectalis rák vagy adenomatosusos polyp a családi vagy a beteg saját anamnézisében .gyulladásos bélmegbetegedések . de a végbélrákra vonatkozóan ilyen összefüggést nem találtak. Colorectalis rákok kockázati tényezıi: 1.emlı-. életmódi körülmények nagymértékben hatnak az epidemiológiai helyzetre. Az alkoholfogyasztás és dohányzás kockázatot növelı tényezık. A vastagbélrák kockázatának csökkentésére tehát a fehérje. miután átvették az új étkezési szokásokat. mint az azonos környezetben élı. 1. hogy a cholecystectomia utáni állapot is hajlamosít a colorectalis rákra.7 megbetegedés/100000 lakos.1. de ugyanezt figyelték meg méh. A vastagbélrák miatt mőtéten átesett egyének esélye második daganat megjelenésére háromszorosa a normál lakosságénak. vallási okokból vegetariánus mormonok colorectalis carcinoma incidentiája 40%-kal alacsonyabb.juvenilis polyp . Crohn. Adatok szólnak amellett. A vastagbélrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú betegség. A colorectalis daganatok I. finomított szénhidrátokat tartalmazó étrend.hereditaer. más vallású (és étrendő) lakosoké.7. jónéhány iparilag fejlettebb országénál magasabb az incidentia. 1980-bam 33. A jobb colonfélen a daganatok relatív szaporodását „moving to the right” jelenség-ként említik. Az iparosodott. sugárcolitis. méh. Az étkezés összetételénel meghatározó szerepét bizonyítja az is. növényi anyagokban gazdag étrend javasolt. Átlagos kockázat: 50 éves vagy annál idısebb férfiak és nık 2 Fokozott kockázat . Magyarország 29.0 és Új-Zéland 25. 3. A földrajzi. Emlırák után a vastagbélrák elıfordulásának az esélye a statisztikai adatok szerint fokozott. hogy az USA-ban élı. Az elmúlt évtizedekben a carcinoma lokalizációjának a megoszlásában is változást észleltek. Az Egyesült Államokba bevándorolt japánok körében. fehérjében dús. a colorectalis rákok elıfordulása csaknem háromszorosára megnıtt.és zsírszegény koszt. fejlett országokban évek óta a második daganatos halálok.57/100000 lakos. normális testsúly bizonyos védettséget jelent.Sebészet I. Életmód tekintetében a fizikai munka. Ma erre a szakaszra csak a daganatok 40%-jut. sport hiánya megháromszorozza a vastagbélrák esélyét. Magyarországon pl. A családi halmozódás régi megfigyelés.familiáris adenomatosus polyposis szindróma . A diverticulosis ilyen irányú szerepe nem bizonyított. 4. füstölt. m.

törékeny tumorok. infiltratívan növekedı típus (megfelel a gyomor linitis plasticájának). exophyticus. Közismert a megfigyelés.A DUKES-beosztást ASTLER és COLLER módosították.primer tumor T1 .infíltratív. ill. (DUKES A) Tis T1 T2 Stádium II. perirectalis szövetbe tör T4 . perirectalis nyirokcsomóban N2 . A mucintermelı (mucinosus) rákok túlélési eredményei lényegesen rosszabbak (fıleg a rectumban). (3) stenotisáló. (DUKES C) Stádium IV. de a nyirokcsomók intaktak DUKES C: nyirokcsomó-áttétek C1: a tájéki csomókban C2: a paraaorticus csomókban .regionális nyirokcsomók N1 .fıleg a coecumon . ill. ill. tömött tapintatú győrőtumorok („napkin ring” tumor) alakulnak ki. mucinosus adenocarcinomák.és rectumcarcinomák stádiumbeosztása (UICC 1987) és viszonya a DUKES-besoroláshoz Stádium 0. • Stadiumbeosztás.tumor perforálja a visceralis peritoneumot vagy direkt infiltrál más szerveket. perirectalis nyirokcsomókban N3 . polypoid. . Hasonlóképpen rossz a kórjóslata a scirrhorosus. tételek 2008 II. N0 T3 N0 T4 N0 bármely T N1 bármely T N2.DUKES-féle klasszifikáció DUKES A: a tumor a bélfalra lokalizálódik DUKES B: a tumor betör a környezı zsírszövetbe. hogy a jobb colonfélen .tumor infiltrálja a muscularis propriát T3 . struktúrákat N . pecsétgyőrősejtes és laphámrákok lehetnek. ill.A TNM -beosztás a legelterjedtebb és nemzetközileg elfogadott besorolás Colon.Sebészet I.áttét 1-3 pericolicus. • Szövettanilag a colorectalis rákok a nyálkahártya mirigyhámjából kiinduló adenocarcinomák. 5 éves túlélés alig fordul elı.távoli áttét Colon. míg a bal colonfélen .és rectumcarcinomák TNM-beosztása (UICC 1987) T . körkörös és (4) diffúzan. . (2) polypoid. A colorectalis carcinomákat feloszthatjuk a makroszkópos kép és a szövettani megjelenés alapján: • A makroszkópos kép tekintetében megkülönböztethetı: (1) ulceratív típus.áttét 4 vagy több pericolicus.tumor infiltrálja a submucosát T2 . A ritkább pecsétgyőrősejtes típusok prognózisa még rosszabb. Stádium I.nyirokcsomóáttét egy értörzs mentén M . melyeknek elıfordulása igen ritka.tumor a subserosát infiltrálja vagy nem peritonealisált pericolicus. fibroticus szerkezető carcinomáknak is. (DUKES B) Stádium III. mint a mucint nem tartalmazó adenocarcinomáké.elsısorban a sigmán .inkább tömegesebb. Patológia.N3 bármely T bármely N N0 N0 M0 M0 M0 M0 M0 M1 M0 M0 73 T .

• Antibiotikus prophylaxis. melyeknek passzázszavarra utaló tünetei dominál-nak. melyek az anaerobokra és a Gram-negatív kórokozókra hatnak: cephalosporinok. Ha a mannitot polyethylenglycollal (PEG) helyettesítjük. törékeny szerkezető tumorok gyakran véreznek. az anaerobokra és a Gram-negatív baktériumokra ható szerek per os: erythromycin. A hasi UH vizsgálat az ascites kimutatásában és a májmetastasisok felfedezésében fontos. Ezzel szemben elınyös a saját vér adása (preoperatív győjtés). hogy ezeket a panaszokat ne könyveljük el. s egyes tanulmányok szerint stimulálja az immunrendszert is. a nagyobb daganatok pedig tenesmussal.A baktériumflóra csökkentésére a bélbıl nem (vagy alig) felszívódó antibiotikum alkalmazható elınyösen (paromomycinszulfát: Humatin®). Az isotóniás mannitoldat nem vezet a fent leírt folyadékresorptióhoz. Az ureterek dislokációjára.és rectumcarcinomák esetén mindig végezzük el a kiválasztásos urographiát. • Bélelıkészítés. míg a proximalis húgyutak dilatatiójánál utalhat az ureter részvételére. metronidazol. Ismert. • Transzfúzió kérdése. ugyanakkor ezek a karfiolszerően burjánzó.Sebészet I. a székelési habitus változása. 74 T . véres széklet hívhatják fel a figyelmet a kórfolyamatra. A rectum carcinomái korán okoznak véres székletet (haematochesia). Bizonytalan hasi fájdalmak. amíg az öblítı folyadék tisztán távozik. Általában elegendı 3-4 l elfogyasztása szájon át 3-4 óra alatt. sigma. májáttétek és a környezı szervek daganatos infiltratiójának a felismerésére a leginkább hivatott képalkotó módszer. hogy a nagymennyiségő folyadék a jelentékeny resorptio miatt a keringést megterheli. kettıskontrasztos röntgenvizsgálattal kezdik a kórismézést. . Alapvetı. a székrekedés és hasmenés váltakozó elıfordulása. A bal colonfélen — elsısorban a sigmán — gyakoriak a kisebb. A CT a nyirokcsomómetastasisok. 8. azonkívül szekréciót sem eredményez. stenotisáló tumorok. A jobb colonfél gyakran jelentıs tumorai ritkán okoznak passzázszavart. amellyel a végrákok 60%-át észlelhetjük. Ezért a pozitív irrigoscopiát rendszerint követi az újabb elıkészítés és a coloscopia. 7. úgy elkerülhetı a bélgázok esetleges robbanása mőtét közben (kész oldat: Golytely®. Ilymódon a gyomorszonda is mellızhetı. A szisztémás megelızést ma gyakorlatilag a mőtét kezdete elıtt (altatás bevezetése) adott egyszeri. Nagy mennyiségő NaCI vagy RINGER-oldattal (10—12 1) addig mossuk a beleket. aminoglycosidok. Diagnózis. A hagyományos kontrasztanyagos vizsgálat nem teszi szükségtelenné az endoscopiát. 4. Tünetek. A tüdımetastasis kizárására rutinszerően mellkasi röntgenvizsgálatot végzünk. hogy a vérátömlesztés általában fokozza a posztoperatív szövıdmény lehetıséget. Coloscop. tumoros involvatiójára vonatkozóan megbízható tájékoztatást nyújt. Még ma is sok helyütt a beöntéses. IV. vagy az inkomplett székürítés fonák érzésével jelentkeznek. hiszen nem szolgáltat szövettani vizsgálati anyagot. hogy a beteg anaemia miatt kerül kivizsgálásra. 1. Elıfordul. A sigma és a rectum tumorai esetén elvégzendı a nıgyógyászatai vizsgálat és a cystoscopia. aminoglycosidok. Rectalis digitalis vizsgálat. 2. A hasfalon át tapintható vastagbéltumor vagy a bal colonfél tumora által okozott passzázszavar (ileus) késıi tünetek. .Orthograd bélöblítés. ciprofloxacin. 6. Kezdeti panaszok: a has fokozatos néha alig észrevehetı puffadása. ami kevésbé tőnik célszerőnek. Egyéb. Mindig tumorra gondolva vizsgáljuk betegünket egészen addig. elhúzódó operáció esetén még egyszeri dózis formájában alkalmazzuk. V.FORDTRAN-szerinti eljárás. étvágytalanság. és így észlelik jobb colonfél tumorát. metronidazol. A leggyakrabban szóba jövı készítmények. rossz közérzet. Terápia. ami a mőtét során a melléksérülések elkerülése. tételek 2008 III. zsugorító. 3. 5. s a tumor növekedésére is kedvezıtlenül hat. Az eljárás hátránya. A nagymérető coecumtumorok. elızetes ureterkatéter (belsı sírtezés) szükségességének eldöntése szempontjaból pótolhatatlan. Cololyt®) . míg az ellenkezıjét nem bizonyítottuk. mint banális „aranyeres” tüneteket.

Multivisceralis resectio.A pericolicus (az irodalomban para-. .-t kötjük le. Bal oldali hemicolectomiánál az a. Ide tartozik a jobb és bal oldali flexura.Az a.a gyakorlatban 3 cm-es . • Palliativ mőtétek.A centrális erek lekötése után a periféria felé haladunk a resectio során és án. melynek egy része gyulladásos jellegő: ezért nem eleve inoperábilisak! Természetesen tekintettel kell lennünk az összes körülményre: kor. .Jobb hemicolectomiánál az a. ezért ezeknél ezt figyelembe kell venni. az a. Lehetıleg suprapubicus katétert tanácsos alkalmazni annak elınyei miatt. tételek 2008 • A húgyutak elıkészítése. és v.biztonsági távolság elegendı.Az anastomosis elkészítése elıtt a béllument citotoxikus szerrel. ezek képezik az N1 és N2-es nyirokcsomókat. Ahhoz. A preoperatívan diagnosztizált májáttétek szinkron mőtéténél elıbb a metastatisokat távolítjuk el és csak ezután operáljuk a vastagbéldaganatot. Legkíméletesebb módja az. ileocolica. iliaca interna. • Anatómiai-patológiai megjegyzések. a colon transversum és a sigmabél: ezekben az esetekben jogos és szükséges kiterjesztett resectiót végezni . mesenterica inf. sinistra. .A nyirokcsomók involváltságát csakis intraoperatív gyorsmetszetkészítéssel tudjuk eldönteni. ileocolicát. legalább 12 nodust kell eltávolítani. en-bloc eltávolítást végzünk. és v. legpraktikusabban úgy.csakis így biztosítható a már említett radikális R0-resectio! . colica mediát az a. hogy R0-resectiót érjünk el: kielégítı biztonsági zóna mindkét irányban és az N1-N2-es nyirokcsomók eltávolítása. colica dextra. egyéb betegségek. Ehhez még nyomatékul meg kell jegyezni. és v. A szomszédos szervekbe tört tumor conglomeratumot alkot. Általában ajánlatos inkább az 5 cmes zóna betartása.Távoli metastasisnak számít. media.Az N3-as nodusok feltétlen eltávolítása. Mőtéti onkológiai meggondolások a vastagbélrákok vonatkozásában. ezért egy bizonyos minimális . colica dextrát. Ilyen értelemben annak számít a szegmentresectio is. a makroszkópos megítélés nem megbízható! A resectio mértéke: Célunk. 75 T . csakis palliativ kezelésrıl beszélhetünk. hogy a nyirokcsomóstátust megbízhatóan megítéljük. A tumoros bélszakaszt nem szabad traumatizálni (nedves törlıbe takarjuk). • Májmetastasisok esetén vagy a primer tumorral szinkron.A vég a véghez anastomosis többnyire kézzel készül egysoros. vagy egy második mőtéttel távolíthatjuk el az áttéteket. • Biztonsági zóna. . . általános állapot. epehólyag. májrészlet.Minthogy bizonyos tumorlokalizációknál a nyirokelfolyás több módon lehetséges. hogy minden második betegnél nyirokcsomóáttét található és hogy a lokális recidívák nagy része éppen a (benthagyott) N3-as nodusokból veszik kezdetüket. epicolicus nyirokcsomóként is említik) és perirectalis nodusok az artériák bélközeli elágazásaiban találhatók. . mesenterica sup. lép. A coloncarcinoma cirkularisan és nem longitudinalisan terjed. ha a katétert a már altatott betegen (laparotomia esetén nyitott hasnál: ellenırzés lehetısége!) helyezzük be. extramucosus. Az említett célok eléréséhez a következıkre kell ügyelni. leginkább 10%-os jód-PVP oldattal kezdjük. Egyidejő beavatkozásnál a bal lebenyt resecálhatjuk és mindkét májfélbıl akár 3-5 metastasist is eltávolíthatunk. mesenterica inferior és rectalis superior mentén lévı nodusok (az irodalomban interdemiaer vagy centrális nyirokcsomónak is nevezik). • Intraoperatív eljárás: Turnbull no-touch isolation technikája – elınye fıleg a preparálás során mutatkozik. . hogy az illetı ereket eredésüknél lekötjük . . Ha nem tartjuk magunkat az ismertetett onkológiai elvekhez. Leggyakrabban a következı szerveket kell részben vagy egészben eltávolítani: distalis pancreas.Sebészet I. ill. csomós. nıi genitalis szervek. . A jobb oldali hemihepatectomia nagyban fokozza a mőtéti megterhelést és az operatır részérıl kellı jártasságot igényel. ha pozitív nyirokcsomókat találunk paraaortalisan. felszívódó fonallal (varrógépet a rectum mőtéténél használunk). a bél lumenét orális és aborális irányban lekötjük (megakadályozandó az intraperitoneális és intraluminalis áttétképzıdést) ás ellátjuk az ereket.-ból történı leágazásnál. extema és communis mentén. az N3-as csoportba tartoznak.

A lokális recidíva leggyakrabban az anastomosisban. hogy a (1) a T1 tumorok lokális excisio útján is eltávolíthatók.Sebészet I. Cél a kuratív resectio (R0). • Palliativ mőtétek: (1) ha palliativ resectióra lehetıség van. ° a colonnyálkahártya sejtjeiben molekuláris változásokat figyeltek meg. A vastagbélrákos betegek jelentıs részében családi halmozódás figyelhetı meg. Mivel manapság anastomosist még a linea dentata magasságában is tudunk készíteni (varrógép). Ha a radikális mőtét során pozitív nyirokcsomók voltak jelen. sphincterizomzat) a sebészeti kezelés speciális szempontok szerint történik. Egyrészt igaz. a kedvezıtlen prognózisfaktorok nyirokcsomó-metastasis esetén kemotherápia ajánlott. hogy a rectumcarcinomák 60-80%-át ma már sphinctermegtartásos mőtéttel operálhatjuk. Recidíváról beszélünk. másrészt az is tény. táplálkozási és genetikai tényezık ° ismertté vált a familiáris polyposis génje és lokalizációja. már elırehaladott állapotban kerül felismerésre. (2) Rectumcarcinománál már II. Mindez azt jelenti. és a rosszindulatú folyamatok között a második vezetı halálok. ha egy kuratívnak vélt mőtét után ismét tumor lép fel.) a tételhez Epidemiológia: A gyakorisága az elmúlt évtizedekben jelentısen változott. másodsorban a tüdıben található. Korábban a tumortól aboralisan 5 cm-es biztonsági zónát tartottak szükségesnek. Alapvetı kérdés. A recidívák csaknem 90%-a sebészileg nem kezelhetı: palliativ terápia az egyetlen lehetıség. Az öröklıdés és a vastagbélrák: Mintegy egyharmadában a családi halmozódás miatt hangsúlyozottan felvetik szerepét a betegség kialakulásában. • A rectum resectiója. év végéig. ismert genetikai rendellenesség csak az összes eset 6-8%-ában bizonyítható. a legdistalisabb határt az anocutan vonaltól mért 5 cm jelenti. • Posztoperatív kemoterápiánál a legszélesebben elterjedt eljárás az 5-fluorouracil. Familiáris vastagbélrák elnevezést akkor javasolnak. melyet háromféle módon érhetünk el: (1) lokális excisio. (2) Sigmabélen készített anus praeternaturalis többnyire lokálisan inoperábilis. A T3N0 vagy T4N0 stádiumban. ha egy családban legalább 2 elsıfokú 76 T . hogy megtartható-e a sphincter vagy sem. esetenként viszont még az alsó harmad felsı határán is végezhetünk. mindig végezzük el. Ennek oka. az esetek 30—50%-ában 5 éven belül locoregionalis kiújulással számolhatunk. Alapvetıen a radikalitás és a continentia megtartása közötti dilemma határozza meg cselekvéseinket. ill. de egyértelmő. • Adjuvans terápia. különbözı vénás elfolyás. ma már egységesen elegendınek tartják 2-3 cm-es távolságot. tételek 2008 A rectumcarcinomák terápiája • Anatómiai-patológiai megfontolások. Tekintettel a rectum különleges anatómiai helyzetére (nagyrészt extraperitonealis fekvés. Távoli recidíva elsısorban a májban. hogy a tumoros infiltratio sokkal inkább a rectalis zsírszövet felé történik („mesorectum”). Egyéb anyagok ehhez (24. a nyugati országokban a leggyakoribb malignus betegség. a szomszédos szervekbe mélyen penetráló daganat esetén jön szóba. (1) Coloncarcinománál az I-II-es stádiumban posztoperatív kezelés nem szükséges. (3) A transanalis tumorredukció diathermiás készülékkel vagy (4) cryoterápia segítségével a passzázs biztosítását szolgálja. (3) Központi téma továbbra is a T2-T3 daganatok terápiája. stádiumban is. hiányzó mesocolon. annak környezetében a bélfalban. Európa-szerte ugrásszerően gyakoribbá vált a colorectalis carcinoma. míg 85%-uk a 3. (3) rectum exstirpatiója. melyet levamisollal vagy folinsavval kombinálva még kedvezıbb terápiás eredmény várható. Oka: ° környezeti. hogy (2) az elırehaladott T4 daganatok resectiója a távoli metastasisok ellenére sokszor még mindig jobb életminıséget biztosít. III. mint a palliativ kezelés lézer vagy cryoterápia segítségével. mint distalisan. Rectumtumor sebészi kezelése után a lokális recidívák 80-90%-a két éven belül fellép. ezért a continentiát megtartó resectiót a középsı harmadban. a mesocolonban („mesorectum”) jelentkezik. (2) resectio. Colontumor mőtéte után a recidívák fele az elsı 18 hónapban lép fel. Az öröklıdı nem polyposis talaján kialakuló colorectalis carcinoma syndromák pedig az összes colorectalis rák 4-7%-áért okolhatók.

a 17-es chromosoma rövid karján a p53 delécióját. puffadás.Sebészet I. 77 T . Klinikai jellemzık: • a vastagbélrák döntıen az idısebb kor betegsége: 40 éves életkor elıtt csak az esetek 5-8%-ában fordul elı. a Familiáris adenomatosus polyposis (FAP) a colorectalis rákok 1 %-áért felelıs A genetikailag determinált vastagbélrákok felosztása: 1. jobb oldali carcinoma esetén a rákbetegség családi halmozódására vagy genetikailag determinált vastagbélrák syndromához való tartozásra is gondolnunk kell. gyengeség.az elmúlt évtizedekben proximalis irányba tolódott el. Hereditaer nem polypoticus colorectalis carcinoma (HNPCC) . étvágytalanság) szintén késıi tünetek. kialakulásával kell számolni. a vastagbélben több carcinoma is jelen lehet. Hereditaer vastagbélrákok 1. szükség esetén vizsgálatára. anélkül. tételek 2008 családtagon észlelik a colorectalis carcinomát. • a colorectalis carcinomák miatt operált betegek 2-4%-ában késıbb (metachron) újabb malignus vastagbélfolyamat. syndroma . amelybıl sok tényezı eltérı hatására jön létre végül az invazív folyamat. Gondot kell fordítani a családtagok nyomon követésére. -Ezek magukban foglalják a tumorsuppressor gének inaktiválódását és a protooncogenek aktiválódását egyaránt. • a mőtétnél minden tizedik operált betegnél kell számolni máj. Familiáris vastagbélrák bizonyított genetikai defectus nélkül Molekuláris genetika: -A colorectalis carcinoma általában egyetlen sejtbıl indul ki. tenesmus) már a betegség késıi fázisában • a jobb oldali daganatok esetében sokáig a vashiányos állapot és/vagy az anaemia lehet o az egyetlen tünet.Lynch I. pl. • a colorectalis carcinomák áttéteinek lokalizációját a colon és a rectum vénás ellátása. vagy a hasi diszkomfortérzés • a bél obstructiós tünetei (elhúzódó passage-zavar. esetleg a metastasis okozta tünetekkel kerül észlelésre. • egyazon idıben. • az 50 év alatti vastagbélrákos esetek mintegy 15%-ában kell számolni a synchron daganatok lehetıségével. • a 40 éves kor alatt megjelenı. • a tumor praedilectiıs helye a korábbi distalis túlsúllyal szemben . • a daganatos megbetegedés általános jelei (testsúlycsökkenés. -Colorectalis carcinomában kimutattak genetikai abnormalitásokat is. Tünete: • vérzés • a székelés ritmusának megváltozása. illetve nyirokérhálózata magyarázza. hogy az öröklıdés bizonyítékait ki lehetne mutatni. • egy évet is meghaladó anamnesissel.vagy tüdımetastasis lehetıségével.Lynch II syndroma (cancer family syndrome) 2. A metachron tumorok jelentıs része a vastagbél jobb oldalán alakul ki. A vastagbélrákhoz a betegek egyharmadában adenoma jelenléte is társul. szőrésére. Polyposis syndromákkal öröklıdı vastagbélrák 2.

tételek 2008 Pathológia: A makroszkópos kép: -általában lumenbe befelé növekvı karfiolszerő vagy polypoid daganat -alapja a tumor stádiumától függıen lehet kötött. ° A jól differenciált vastagbélrákokban a mirigy szerkezet tulajdonképpen megtartott. ° Ha. a nyáktermelö sejtek aránya meghaladja a tumorsejtek 50%-át. A két különbözı stádiumbeosztás tulajdonképpen kompatibilis egymással. az utóbbi években azonban a TNM-beosztás alkalmazását javasolják. más szervekbe infiltráló tumor ' No: nincs nyirokcsomó áttét N1: < 4cm nyirokcsomó áttét N2: > 4 nyirokcsomó áttét N3: fı elvezetı ér körüli nyirokcsomó Mo: nincs távoli áttét M1: van távoli áttét Dukes beosztás: A1: T1N0M0 A2: T2NoMo B1: T3N0Mo B2: T4NoMo C1: T1-4N1Mo C2: T1-4N2-3M0 D: T1-4N1-3M1 78 T . A colorectalis carcinomák beosztásában leginkább a Dukes-stádiumok használata terjedt el. azaz mirigyeket. ° A mucosára lokalizálódó vastagbélrákok prognózisa feltőnıen kedvezı. illetve mirigyszerő képleteket tartalmazó rosszinduitú folyamat. alkalmanként ulcerált A mikroszkópos kép: ° A colorectalis mirigyhámból kiinduló malignus daganat mikroszkóposán adenocarcinoma. ° A differenciálatlan (anaplasticus) colorectalis carcinomákban a mirigy.Sebészet I. ° A mirigyképzödés és a daganatsejtek morphologiai jelei alapján a daganat differenciáltságában különbözı fokozatokat állapítanak meg. fixált.és a nyákképzıdés háttérbe szorul és a szövettani képben a lumen nélküli sejtfészkek és kötegek dominálnak. vagy hiánya határozza meg. felszíne pedig egyenetlen. a serosát is áttörı folyamatoknál a beteg prognózisát a távoli áttétek jelenléte. TNM: T1 submucosát infiltrálja T2: a muscularis propriát infiltrálja T3: a muscularis propriát áttörı tumor T4: serosát áttörı. a sejtmag a daganatsejtek bázisán helyezkedik el és az oszló alakok ritkák. mucinosus adenocarcinomáról beszélnek.

° A recidiváló tumorok jelentıs része nem intraluminalisan indul újra növekedésnek. CT -a primer daganat kórismézésében másodrendő szerepet játszik. 6. tételek 2008 Diagnózis: 1. -a mőtét elıtti stádiumbeosztásának a mőtéti típus. ° A tumormarkerek a betegek kiszőrésére alkalmatlanok. ° A vastagbéltumorok 30-50%-a a kurativnak vélt resectio után két éven belül elsısorban távoli áttétek jelentkezésével kiújul. Anamnézis és fizikális vizsgálat: -a tünetek és a familiáris adatok miatt elvégzett alapvizsgálatok: rectalis digitális vizsgálat.. illetve a várható túlélés szempontjai miatt van létjogosultsága. ° Az anastomosisban. 7. ° A muscularis mucosae-t nem infiltráló daganatok esetében a várható túlélés meghaladja a 90%ot. vérkép (anaemia. az adjuváns kezelés kiválasztása. rectoscopia. a mellkas-röntgenfelvétel. a kettıs kontrasztos irrigoscopia 4.Sebészet I. valamint a mágneses rezonancia vizsgálat eredményei alapján a carcinoma tényleges stádiumbeosztását az intraoperatív lelet és a resecatum pathologiai vizsgálata után mondhatjuk ki Túlélés: ° a colorectalis neoplasiás betegek mőtét után várható túlélése elsısorban az invasio mértékétıl és a távoli metastasisok jelenlététıl vagy hiányától íugg. -a lokális invasiót az esetek háromnegyed részében ezzel a módszerrel ki lehet mutatni. a hasi ultrahang. A vastagbél minden rétegét érintı folyamatnál (a regionalis nyirokcsomók számától függıen) a várható 5 éves túlélés drámaian csökken. illetve annak környékén kiújuló daganatok a rectumcarcinoma esetén gyakoribbak. 79 T . vashiány) 2. a proximalis daganatok esetében ritkábbak. A CA 19-9 (szénhidrát antigén) a másik jelentısebb tumormarker. ° Az eseteknek kb. a computertomographia.. -a kimutatott malignus colonfolyamatok extraluminalisan levı eltéréseinek (pericolicus infiltratio és kóros nyirokcsomók) kimutatására viszont jól alkalmazható. a daganatos áttétek kialakulását és a recidivát viszont jól jelzi. Endosonographia: -a rectalis tumorok kitejedésének és invasiójának legbiztosabb diagnosztikuseszköze -a módszer alkalmas a lumen. MRI a stádiumok megítélésében nem haladja meg lényegesen a CT lehetıségeit. colonoscopia -a szövettani mintavételre és a kísérı adenomák eltávolítására egyaránt alkalmas. egyharmadában lokális recidíva észlelhetı. occult vér kimutatása. A carcinoembryonalis antigén (CEA) specifítása alacsony és kevéssé szenzitív. a fali rétegek és a perirectalis szövetek vizsgálatára -a proximalis vastagbélszakaszon a vizsgálat korlátozott értékő Preoperatív stádiumbeosztás: a máj funkciós eredmények. 5. ezért használata elınyös. izotóppal jelzett CEA-ellenes monoclonalis antitestek diagnosztikus értéke vitatott. A metastasis kimutatásra bevezetett. 3.

a z adottságoktól függıen . hüvelyesek és búzakorpa rendszeres fogyasztása. A FOBT-teszt álpozitívitását C-vitamin. -A vér kimutatása a vérzésforrás felderítését teszi szükségessé. illetve alacsony rizikójú csoportok szétválasztása mindenképpen indokolt.2 mg/ml haemoglobinkoncentrációt ki lehet mutatni a székletbıl. -A vastagbélrák elleni küzdelemben a korai felismerést a flexibilis sigmoidoscopia végzése elısegítheti. A colon descendens és a sigma malignus folyamatainak esetén bal oldali hemicolectomia. -az alkoholfogyasztás mértékének csökkentése. 80 T . a rigid és a flexibilis sigmoidoscopia. esetleg egyéb szervek resectióját. -a rostbevitel növelése (minimálisan napi 30 g). tételek 2008 A vastagbélrák preventiója: -a napi zsiradékbevitel csökkentése (a teljes napi energiaigény kb.és nyirokellátása alapján jobb oldali tumorlokalizáció esetén jobb oldali hemicolectomia.a szőrıvizsgálatok találati arányának növelése érdekében .a daganat biztos eltávolítása után a colon és az anus anastomosisa vagy definitív stoma kialakításával lehet megoldani Az utóbbi években a rectumra és a colonra lokalizálódó daganatok kezelésében lényeges különbségek és speciális kezelési eljárások alakultak ki.a malignus colorectalis betegségek szempontjából fokozott. vaskészítmények. a nyirokcsomókat tartalmazó mesocolon eltávolítását. A vastagbél ér. gyümölcsök. hozzáférhetı laboratóriumi eljárássá váltak. Lehetıség nyílt távoli. A rectum alsó részének tumorát . -az elhízás kerülése. -A FOBT-tesztek az általános orvosi gyakorlatban elfogadott. elsısorban a mőszeres vizsgálatokra alapul és a teljes vastagbél átvizsgálását tekinti céljának. Kezelése: Alapja a sebészi megoldás A kuratív resectiónak magában kell foglalnia az erek lekötését. -Szőrıvizsgálatra alkalmas lehet a rectalis digitális vizsgálat. A próbák többsége csökkentett érzékenységő gualac próba. a colon transversum daganatai esetében subtotalis colectomia és ileosigmoidostomia a mőtéti megoldás. -növényi eredető táplálékok mennyiségének növelése pl. fızelékfélék (elsısorban keresztesvirágúak). amely magában foglalja a teljes vastagbél és esetenként felsı gastrointestinalis rendszer endoscopos vizsgálatát. -legalább napi 800 mg kalcium fogyasztása. megbízhatóan biztosítani kell az onkológiai szempontból megfelelı ép resectiós vonalat és a széklet útját. 30%-a eredhet zsiradékból). mivel a vastagbél daganatainak mintegy kétharmad része a flexura lienalis és az anus között helyezkedik el. amelyek sok kalciumot tartalmaznak kevés zsiradék mellett. -A széles tömegszőrések helyett . a táplálékkal elfogyasztott húsok és redukáló szerek okozhatják. vagy olyan tápanyagok felvétele. valamint a fizikai erınlét karbantartása. A stabilizált kittek alkalmazásával már 0. -Ezeknél a betegeknél a vastagbélrák-megelızés fiatalabb korban kezdıdik. A szőrıvizsgálatként alkalmazott flexibilis sigmoidoscopia találati aránya nem tér el lényegesen a FOBT-teszt szőrés eredményétıl. Az elmúlt évtizedben a sebészi és az anaesthesiológiai módszerek fejlıdése a colorectalis carcinomás betegek standard sebészi ellátását megteremtette. amely a székletben levı haemoglobint általában hidrogén-peroxiddal elıhívott színreakcióval jelzi. érintett szervek mőtéti kezelésére és kialakultak az adjuváns kezelés útjai. A rectum felsı részére lokalizálódó daganatok esetében a rectum és/vagy a sigma resectiója után a colon descendens és a csonk egyesítése jön számításba. az érintett bél.Sebészet I. transversorectalis anastomosis a megoldás lehetısége. az occult vérzés kimutatása (FOBTtesztek). -Az egyéni vagy családi anamnesis alapján nagyobb veszélyt hordozó betegeknél a másodlagos vastagbélrák-preventio feladatai összetettebbek és egyénenként is jelentısen eltérıek lehetnek az anamnesis és a hordozott rizikó alapján. A modern bélvarrógépek elterjedésével a rectumcarcinomák kezelésében a sphinctermegtartásos mőtéti megoldások bizonyos mértékben teret nyertek.

Újabb készítmények. Az adenocarcinoma chemotherapiája azonban a kiterjedt klinikai vizsgálatok ellenére még mindig nyitott kérdés. immunmodulánsok beépítése a kezelési protokolba megkezdıdött. igazi therapiás hasznot a kombinált módszerek nem jelentettek. illetve T2-3 N 1-2). az a célja. A rectumcarcinoma adjuváns kezelésének alapja a megnyugtató distalis és marginalis szél biztosítása. tételek 2008 Az anus közeli.. lokális kimetszés) is számításba jön. mikor mi a teendı? Az ilyen típusú beavatkozások után az érintett bélszakasz áttekintése elkerülhetetlen. hogy az eltávolítás kellı biztonsággal megtörtént-e. A coloncarcinoma adjuváns kezelésének. Az utóbbi idıben az 5-FU-t kombinálták leu-covorinnal és interferonnal. Ezeknél a betegeknél az 5-fluorouracil (5-FU) és a levamisol adagolása a legáltalánosabban elfogadott különbözı kezelési sémák szerint. de a gyakorlati alkalmazásokról még nincs kellı mennyiségő releváns adat. A rectumcarcinomás betegek 5 és 10 éves túlélése elmarad a magasabb szakaszok eredményei mögött. idıs betegeken anuson keresztüli daganateltávolítás (mucosectomia. invazivitás nélküli rectalis malignomák esetében. Az adjuváns preoperatív és posztoperatív radiotherapia lényegesen javítja a helyi viszonyokat. uterus. 81 T . Ilyenkor a per continuitatem terjedés (hólyag. mobilis. növelheti a rectummegtartásos mőtétek számát. 3 cm átmérınél nem nagyobb.az insufficiens resectio eredményeként lehet értékelni. A resectiós mőtétek után minden harmadik-negyedik betegben kell lokális recidívával számolni. A sugárkezelés és a chemotherapia kombinálásáról a vélemények megoszlanak. az eredmények nem meggyızök. hogy a folyamat nem terjed-e túl a rectumfal valamennyi rétegén. uréter. milyen a daganat differenciáltsága (szövettani típusa). Ezért az adjuváns kezelésben részesülök azon betegek közül kerülnek ki. hogy a vastagbélmőtét után visszamaradó micrometastasisokat elpusztítsa. mikor kell a beteget ellenırizni. Az eltávolítás után a sebésznek és a pathologusnak együtt kell állást foglalni arról. de alapvetıen nem befolyásolja az 5 éves túlélést. A distalis rectum "en bloc" resectiója után bekövetkezı lokális recidívát – onkológiai szempontból . akiknél a malignus folyamat túlterjed a serosán vagy a környéki nyirokcsomókban áttét(ek) észlelhetı(k) (Dukes B2. Ezekkel a módszerekkel a kezelés eredményessége 90% feletti. nincsen-e az erek és idegek környezete érintve. Bár számos cytostaticumot kipróbáltak. Ismerni kell. próbálkoztak lokális adagolásával is (az érintett szerv ellátó artériájának perfusiójával). jelenleg is csupán-az 5-FU maradt az egyetlen (korlátozott értékő) hatékony vegyület. Az adatok alapján kell eldönteni.Sebészet I. medence) súlyos tünetekkel és szövıdményekkel járhat A colorectalis carcinoma áttétei a chemotherapiás szerekre csaknem rezisztensek. milyen posztoperatív adjuváns kezelés jön számításba. Cl-2. mert különösen az elsı 3 évben lokális recidíva kialakulásával kell számolni.

kb.irradiatio után. csak gyanu esetén – mRtg. LDH) Radicalis vagy módosított radicalis mastectomia .20-40 év önvizsgálat: 4 hetente. GPT. GOT. haematoma. ha a hónaljárkot is érinti . fiz. hasi UH.késıi.plasztikai sebészet 3. gondozás: rendszeres kontroll recidivaveszély. feszülésmentes sebzárással + op. . rehabilitáció: . hónaljárok. tételek 2008 25.gyógytorna . labor (GGT.kiegészítı vizsg. vizsg. seroma. sebszéli necrosis) megelızése drainage alkalmazásával.protesis .Sebészet I. ellenoldali emlı.kompressziós harisnya 82 T . mamilla váladékozása . kezelés – szövıdmények (sebfert. oedema th: .önvizsgálat .érintett oldalon injectio. vizsg.radicalis mastectomia (módosított rad. 10 nappal a menstruáció után az emlı áttapintása – szimmetria. sec. vagy felsı végtag fertızése miatt chr.. supraclav. 1-3 évente (> 50 év évente) Postop. Emlıszőrés. mastectomia után nem jell. bır egyenetlenségei. infusio. ellenoldali emlıtumor miatt . gondozás Szőrés – cél: mtsz-képzés elıtti dg. korai postop. terület . oldai kar és váll mozgatása minél hamarabb 2.ellenoldali emlı mammographiás vizsgálata .anamn. CT. oedema hónalji mtsz.. csontvázRtg.masszázs . kezelés és gondozás 1. – mőtéti terület. RR-mérés kerülendı Lymphoedema oka: .infectio esetén azonnal AB és localis kezelés kell .> 40 év mammographia + fiz.felsı végtag fertızésének veszélye nagyobb .) .

50 év felettiek-nél egyértelmően évenként ismétlendık az említett diagnosztikus eljárások. addig ez az arány a már tünetekkel jelentkezıknél csak 45%. Bırpír oedemával a bır tumoros infiltratiójára utal.Sebészet I. Tükör elıtt. A saját kórelızményben fontos adat egy már kezelt rosszindulatú daganat (méhrák. 1-1.és az emlıbimbó magassági szimmetriája. Ennek során 4 hetente. A mastopathiás elváltozással ellentétben az emlıcarcinoma keményebb. ha az még a metastasisképzés elıtt tisztázza a kórkép mibenlétét. Ügyelni kell a bır egyenetlenségére és a mamilla váladékozására. vagy ismert mastopathiás panaszok. majd emelt karokkal ellenırzendı a mell forma. és a szülések száma szintén az anamnézishez tartozik. késıi menopausa (50 év felett). A daganat tömege viszonylag lassú növekedése folytán 100—300 nap alatt duplázódik meg. hanem egyedül a gyógyulási és a halálozási arányokat! Ezek mértéke azonban tudvalevıleg az utóbbi évtizedekben is alig változott. környezethez való viszony. A mammographia és fizikális vizsgálat javasolt 40 év feletti nıknél 1-3 évenként. de várható élettartama nem hosszabbodik meg. hogy a szőrés alkalmával a nık figyelmét az önvizsgálat fontosságára felhívja és ıket arra meg is tanítsa. szinte kínálkozik a rendszeres ellenırzésre. Különösen az anya vagy testvér emlırákos megbetegedésének lehet jelentısége tumor gyanúja esetén. Az emlıtumor felfedezése. Diagnózis ⇒ Az anamnézisnél figyelmet kell fordítani a családi elızményre. forma. színére. A tömeges szőrıvizsgálattal szemben nem keveseknek komoly fenntartásai vannak. Ügyelni kell a bırre: helyi behúzódás vagy oedema (narancshéjtünet) kedvezıtlen prognózist sugall. A 20-40 év közötti nıknél ajánlatos az emlı fizikális vizsgálatát a rutinvizsgálat részeként tekinteni. Az önvizsgálat szinte magától adódik és értetıdik. mozgathatóság. s így biológiai létének 2/3-át megérte. mint jól vizsgálható szerv. nagyban megemeli a túlélést: kb. A „korai” diagnózisnak csak akkor van értelme. ha azt a nık a szokásos testápolással kötik össze. Ez azt jelenti. tételek 2008 26. ezért a betegeket a vérzés lezajlása után ismét kontrollálni kell. vagy pedig ún. A szőrıvizsgálatok effektivitásának kritériumaként nem a meghosszabbodott túlélést kellene alapul vennünk. A hónaljban gyakran található egy-két mobilis. Míg a tünetmentes esetek kiszőrésekor a betegek 80%-ánál a hónalji nyirokcsomók negatívok. ellenoldali mellrák). 10 nappal a menstruáció után az emlıt részletesen át kell tapintani. Az orvos feladata. ⇒ Megtekintéskor az emlı vagy az emlıbimbó aszimmetriája tőnhet fel elıször. A rendszeres szőrıvizsgálat célja tehát az elıbb vázolt ideális állapot elérése. 83 T . melyeknek többnyire nincs jelentıségük. hogy a tumor a kórisme felállításának idıpontjában már mintegy 10 éve fennállt. gyulladásos carcinomáról van szó.5 cm átmérıjőek. 85%-uk eléri az 5 évet. 5 mm alatti nagyságú. Lényeges a hónalj áttapintása. leeresztett. kb. nagyság (cm-ben!). Az emlı. egyenetlenebb és gyakran nagyobb tapintatú. Emlıdaganatok diagnosztikája Az emlıtumorok tapintással vagy mammographiával történı legkorábbi felfedezésükkor kb. Ügyelni kelt az emlı feltőnı vénás rajzolatára. különben a betegség sorsszerő kimenetelét alig tudjuk befolyásolni: a beteg évekkel korábban értesül ugyan arról. az elsı szülés idıpontja. a másik ellenérv szerint a túlélés (az elızıekben leírtakhoz hasonlóan) csak azért kedvezıbb. Fontos momentum az emlıbimbó váladékozása és mibenlétének tisztázása. mielıtt az még nyirokcsomó metastasist adna. ⇒ A palpatiót szisztematikusan kell végezni. Korai menarche (12 év alatt). Az egyik ellenérv az aránytalanul magas költség. A mamilla retractióját is gyanús jelként kell értékelni (az areola szintje alá fordult emlıbimbó lehet fejlıdési rendellenesség is). hogy rákja van. Az adatokat pontosan rögzíteni kell: lokalizáció. A premenstruációban a vizsgálat nem mindig megbízható. mert kisebb tumor esetén a metastasisok kifejlıdéséhez is természetszerően hosszabb idı kell. konzisztencia. nem fájdalmas nyirokcsomó.

ill. hanem kiegészítıje. azaz 5 mm-es vagy kisebb átmérıjő carcinoma is felismerhetı. ahogyan ez sokáig a gyakorlat volt. jelentısége alig van. Emlıdaganatok Dg / Néhány szó a tumorról Magyarországon az egyik leggyakoribb tumor a nık körében. Különösen alkalmas kis carcinomák korai diagnózisára. Elınye a nagyfokú szenzitivitás (97.9%). megbízhatósága miatt eredménnyel alkalmazható az MR vizsgálat. A carcinomák 22%-a emlırák. nulliparák.Hajadonok. (3) Ideális eljárás a cystás mamma rendszeres kontrolljára is (mastophatia). preoperatív jelölése sztereotaktikus módszerrel lehetséges.3%) és specifitás (96. A modern technikai lehetıségek bevezetésével lehetıvé vált a sugárdózis csökkentése is. Mivel a tévesen pozitív és negatív eredmények gyakran elıfordulnak. Segítségével gyakorlott kézben 1 cm-nél kisebb elváltozásokat is fel tehet fedezni. multifocalis betegség bizonyítására. de röntgennel lokalizált elváltozások finomtő biopsiája. A szcintigráfia csontmetastasis feltételezésekor végezhetı.Sebészet I. korai menarche .Genetikai faktorok: BRCAl és BRCA2 génekben fellépı mutáció. Ezzel az eljárással a klinikailag occult. A kor szerinti elıfordulást tekintve két csúcs:45-50év. (5) A röntgennel szemben elınyt jelent az ultrahangos vizsgálat a mellkasfal közeli területek ellenırzésénél. ⇒ „Próbaexcisio” Ha a diagnosztikus eljárásokkal a tumor mibenlétét illetıen bármi kétségünk támadt és a rosszindulatúságot nem sikerült egyértelmően kizárni. Ha a rutin eljárásokkal az elváltozás mibenléte még mindig kétséges. (2) A cystás elváltozásnál az ultrahang segítségével punctiót is végezhetünk. Rizikófaktorok: . ha az emlıbimbó szekréciója esetén annak oka mammographiával vagy tapintással nem tisztázható. valamint az. hogy kimutatja a tumorangiogenesist. de mirigyes állományban gazdagabb emlıinek kis daganatainál elınyös a vizsgálat. (4) A képernyın megállapíthatjuk a rezisztencia elaszticitását: amennyiben a terime átmérıjének 1/3ára komprimálható. a relative magas kontrasztanyagigény és a körülményes vizsgálati technika miatt a klinikai mindennapokban nem vált be. ⇒ Az ultrahangos emlıvizsgálatnak ma már kialakult indikációs területe van a mamma diagnosztikában. ill. vagy a biopsiára. A röntgenfelvételek értékelésekor tudni kell. hogy a fokozott anyagcserével és fokozott vascularisatióval járó folyamatoknál lokálisan több hı keletkezik. hogy: (1) a negatív lelet a carcinoma lehetıségét nem zárja ki.ÖSZTROGÉN: elısegíti a tumor növekedését. tételek 2008 ⇒ A mammographia ma már a bevált és rutinszerő diagnosztikus eljárások közé tartozik. hogy nincs sugármegterhelés. de nem minden elmeszesedéssel járó elváltozás malignus. minden bizonnyal jóindulatú elváltozásról van szó. hogy (2) a rák radiológiai jeleként szolgáló mikrokalcifikáció csak az esetek 25—42%-ában van jelen. Galactographiát végzünk. A felvételen látható meszesedés lehet a preinvazív vagy invazív carcinoma elsı jele. ⇒ Az emlı thermographiája azon az elven alapszik. akkor kerül sor a próbaexcisióra. ⇒ A mellkasi röntgenfelvétel pulmonalis metastasis kizárásához szükséges. . A nem tapintható. egyik oldali tumort gyakran követi a contralaterális elıfordulás A tumorok közül leggyakoribb: ~ invaziv ductalis carcinoma (80%) . ⇒ Aspiratiós citológia. Az ultrahangos emlıvizsgálat nem vetélytársa a mammographiának.invaziv lobularis carcinoma (10-20%) 84 T . (1) Különösen fiatalabb betegek zsírszövetben szegényebb.Mastopathia. Ilyenkor a solid tumorok cystától való elkülönítése csaknem mindig sikerül. A CT a nagy sugármegterhelés. familiáris elıfordulás. 60-65 év Etiológia: . így biztosítható mőtét esetén a pontos excisio. A vizsgálat azon alapszik.

forma . tapinását ne feledjük!!! Normálisan is van néhány <5mm-es csomó az axillaris régióban. tételek 2008 Diagnózis: 1.érzékeny .Ha UH-gal kombináljuk a Dg pontosabb! 85 T .Új eljárás: teljes mezıs digitális mammográfía (FFDM) . .konzisztencia .egyenetlenebb Rögzíteni kell: .mozgathatóság Differencáldiagnózis: mastopathias csomótól!!! MASTOPATHIÁS CSOMÓ rugalmas sima felszínő mobilis bırrel nem kapaszkodik .Sebészet I. Emlı váladékozása Az emlı feltőnı vénás rajzolata 3. .<5mm is felismerhetı.nagyobb . .keményebb . . Anamnézis: Családi elızmények Egyéb tumor Korai menarche Az elsı szülés ideje Szülések száma Az emlırákos csomó nem fáj!!! 2.kisebb sugárdózis . ! DAGANAT rugalmatlan szabálytalan felszínő fixált a környezethez behúzza a bırt 4.A negatív Rtg a carcinoma lehetıségét nem zárja ki.A microcalcificatio (radiológiai jel!) csak 25-40%-ban van jelen. Az axillaris nycs. Inspectio: Aszimmetria Narancshéj bır: helyi behúzódás oedemával rossz prognosztikai jel. Mammográfia: .Palpatio: Szisztematikus tapintás szükséges. A carcinomás csomó: .lokalizáció .méret (cm) .Rutin.

11.bizonytalan mammográfia .Tumor gyanú és pozitív a hónalji nycs. Indikáció: . Indikáció: .CT nem vált be. .Pulmonális metasztázis kizárására. . Hármas vizsgálat: fizikális vizsgálat mammográfia finomtő biopsia A legtöbb emlırák ezzel diagnosztizálható. . .MRI: 1992 óta Alapja a tumorok angioneogenetikus aktivitása.Sebészet I. . 86 T .99 Tc izotópot tartalmazó MIBI oldatot jutatjuk a vénába.cystás mamma ellenırzése 7. 8.A menopausában lévı nınél felfedezett cysta különös figyelmet érdemel.Tapintható tumorok Dg. Kontrasztanyag: gadolinium Kímélı.Excisios biopszia: az egész elváltozást keskeny biztonsági széllel hisztológiai vizsgálatra eltávolítjuk.Emlömegtartásos mőtét elıtt a multcentricitás kizárása .májmetasztázis . 9.Hisztológiai vizsgálatot végzünk preoperative. Néhány mm-es tumort is ki lehet mutatni.cysta punctio . az eltávolított terület széli részei mikroszkóposán negatívak. Próbaexcisio: . ártalmatlan.Kemotherápia: eredmények vizsgálata 6.fiatal egyén . Aspirációs citológiai . Scintimammográfia: .Lumpectomia: Az eltávolítás egyben végleges megoldás is. <1 cm-es tumor kimutatása.Rtg-nel lokalizált elváltozások finomtő biopsziája és preoperatív jelölése stereotaktikus módszerrel. 10.PET: Távoli áttét Dg-ra is alkalmas. UH: A mammográfia kiegészítıje. . tételek 2008 5. Mellkas Rtg: .Malignitás egyértelmő kizárása.Csak pozitív tumorlelet bizonyító értékő. .

Az emlı 4 negyedre osztható: felsı külsı és belsı. A pigmentált bimbóudvarban faggyú. LANGERvonalak. tételek 2008 Emlı anatómiája: A nıi emlı mirigyállományból. (1) plexus areolaris (felületes vagy cutan nyirokerek). megegyezik a tej járatok számával. thoracica interna (a.és zsírszövetbıl áll. Ezek száma kb. egymással anastomosáló felületes és mély plexus látja el. A bırön itt is megtalálhatók az ún. míg 20-40 lobulus tesz ki egy lebenyt (lobus). Kb.és verejték-mirigyeket. valamint 5-15 apró kiemelkedést találunk. (2) az a. A nagyobb nyirokerek regionalis nyirokcsomókba torkollnak. (3) a. A mamillát az a. melyek az emlıt a bırhöz rögzítik és így tartófunkciót is betöltenek. axillaris). kötı. A nyirokelvezetés 3 úton jön létre:. melyek a MONTGOMERY-féle. A vénás elfolyást egy felületes és egy mély véna biztosítja (transversalis és longitudinális típus). A parenchyma legperiférikusabb részei az acinusok. 3) plexus fascialis (mély nyirokerek). alsó külsı és belsı Az artériás vérellátás három forrásból történik: (1) a. Az emlıbimbóba mintegy 15-25 tejjárat nyílik. thoracica interna mentén 87 T . (2) plexus subareolaris. pectoralis major felületes fasciáinak kettızetében helyezkedik el. intercostales (aorta). Az emlı mirigyállománya a m. tejmirigyhez hasonló csökevényes képzıdményeknek felelnek meg. melyek a tejjáratok distalis részét veszik körül. Nyirokellátás. thoracica interna et laterális ágából eredı. 10-100 acinus képez egy lebenykét (lobulus). Az emlımirigyet burkoló fascia pectoralis superficialis legyezıszerően kötıszöveti septumokat bocsát (COOPER-szalagok) a lebenyek közé. melyek jelentısége a metszés kiválasztásában. Az emlıbıl kilépı nyirokerek két fı irányba haladva érik el az elsıdleges nyirokcsomóhálózatot: (1) axillarisan. s így a sebgyógyulás kozmetikai eredményében mutatkozik meg.Sebészet I. thoracica laterális (a. (2) aa. subclavia).

graviditas Minimum 10 axillaris nycs-t kell eltávolítani nycs. marad postop. de a mellizmok megmaradnak 5. eltávolítás.lymphangiosis carcinomatosa . dissectio IV.N0. dissectio + postop. radicalis mastectomia (Halsted-Rotter) emlı + regionális nycs.alacsony axillaris dissectio – 6-8 nycs. szint) I.proliferatioval vagy atípiával járó mastopathia . subcutan mastectomia mirigyállomány 5-10%-a visszamarad ind. en block + 2 mellizomzat eltávolítása Következmény: . Emlı újrafelépítése – mastectomia utáni plasztikai mőtét Oncologiai kritérium: tumort teljesen el kell távolítani + kozmetikailag kielégítı eredmény maradjon vissza kontraindikációja Mőtét indikációja . szinttıl a n. eltávolítás III. T2) .centralisan fekvı tumor . gyulladásos tumor . I-II. – mastectomia + axillaris nycs. szintő nycs. kiterjesztett mastectomia emlı eltávolítása + I. std. std.G1.tumor ≤ 4 cm (T1.atípia nélküli cc. Operábilis emlıcarcinoma (mőtéti és adjuváns kezelés) Mőtét: 1. de itt a m.lymphoedema 2. nycs. intercostobrachialisig . ultraradicalis mastectomia elızı + a. pectoralis majort nem távolítják el 4. – emlımegtartásos mőtét vagy mastectomia + nycs. tételek 2008 27. tumorectomia.Sebészet I. lumpectomia tumor 1-2 cm-es ép szövettel történı eltávolítása + reg.: . szint (III. menti nycs-kat is eltávolítják 2-5. besug. bordának megfelelı sternocostalis részt resecalni kell 3. stádium – emlımegtartásos mőtét II.multicentrikus gócok . N1 .kozmetikai eredmény nem kielégítı . dissectio . módosított radicalis mastectomia (Patey) a radicalishoz hasonló. regionális nycs. emlımegtartásos quadransresectio. std. lobulare in situ 7.exulcerált. I. G2 .: mastectomia a kifekélyesedés megelızésére 88 T . szegmentresectio.komplett: 10-15 nycs. thoracica int.M0 . egyszerő mastectomia emlı eltávolítása.. – palliatív op.kar mozgási képessége és ereje csökken . besugárzás kötelezı 6.

) – besugárzás – 3x CMF 89 T .gyógyulás. a kezelés rezisztenciát okozhat. b. postop. 2.hónalji lymphadenectomia után hónalji besugárzás nem kell Sandwich-technika: 3x CMF (kemoth. Legalább 2 évig. nagy rizikó – receptor neg. Csökkenti a másik mell carcinoma kialakulásának valószínőségét. menti nycs-k besugárzása .radicalis vagy módosított radicalis mastectomia után nem alkalmazzuk . a micromtsz. és az op. esetben -axillaris nycs. de akár 5 évig is adható. LHRH analógok 4. esetleg alkalmazható Hormonth. nagy rizikó rec. ált. Adjuváns.axillaris nycs. 3. GnRH analógok c. neg: alacsony közepes menopausa elıtt menopausa után > 70 év tumor stádium Ø Ø Ø < 1 cm I. 12 hónapig max. neg. Esetben.: . kemoth. Tamoxifen Tamoxifen Tamoxifen < 2 cm I/II. túlélés meghosszabbítása.oestrogen poz. semlegesítésére Célja: . Indikáció. > 2 cm III. kemoth. poz. neg. > A túlélést nem javítja. életminıség javítása Polikemoth. + Tamoxifen Tamoxifen + kemoth. Adjuváns hormontherápia: Szerek: a. TAMOXIFEN Ösztrogén receptor + és negatív esetben is. thoracica int. + Tamoxifen Tamoxifen + kemoth.: a. és poz. > TAMOXIFENnel kombinálhatók. sugárth. tételek 2008 A dg. Postoperativ sugárkezelés: > A parciális mastectomia után kötelezı. javasolt rec.T2 stádium a. neg. op. kemoth. Tamoxifen Postop.: cycloph + Mtx + 5-fluorouracil (CMF): 6 cikluson át. esetben is. esetben igen. poz. > A visszamaradt mikroszkópos gócokat pusztítja el. Citotoxikus hatású.partialis mastectomia után kötelezı .Sebészet I. rec. Neoadjuváns kemotherápia: > céh Down staging > Fıleg emlımegtartásos mőtéteknél > Standard eljárás gyulladásos carcinoma esetén. áttét van. rec. Preventív szerként is hasznos. rec. Tamoxifen . > 50 Gy a mőtét után 2-4 héttel 5-6 hét alatt. neg. Ha az axillaris nycs. idıpontában locoregionális vagy távoli micrometastasisokat kell feltételezni 1. th. poz. GnRh analóg c. után 4 héten belül javasolt elkezdeni. ovariectomia Szerek: ADRIAMYCIN+CIKLOFOSZFAMID (4 ciklus) CIKLOFOSZFAMID+METOTREXÁT (6 ciklus) > Ha > 10 nycs. minimum 2 évig kell b. .

chlorpromazin . ill. mely aztán visszafejlıdik.Hypogonadismus: KLINEFELTER. Benignus emlıdaganatok. kemoterápia .Familiáris gynaecomastia .és vállövpanaszokhoz vezethet. Elsı tünete lehet azonban más megbetegedéseknek. polythelia. mely folyamat a növekedés befejeztéig tart. comb) találunk emlımirigyállományt. mamma . FRIEDRICH-féle ataxia . mindenekelıtt az oestrogen/testosteron arányának eltolódása az elıbbi javára. pubertásban. oestrogenterápia. dialysis . Ha a mamilla kifejlıdik.Idiopathiás gynaecomastia Panaszokat e kórkép keveseknél okoz.Fiziológiás gynaecomastia: újszülötteknél. digitalis. Gynaecomastia A kórkép alatt a férfi emlımirigy egy. Az abnormálisan kicsi. fájdalomról. míg hiányzó emlıbimbó és meglévı emlımirigy esetén atheliáról beszélünk. Míg a férfi emlı a pubertás után is változatlan marad. phenotiazin. orchitis. Fiziológiás hypertrophia a velejárója a terhességnek és a szoptatásnak. hát. A gynaecomastia leggyakoribb okai: . tejléc mentén találhatók az ectodermalis eredető szövetszaporulatok. mindenekelıtt hormon-aktív tumoroknak. emlıgyulladások Jóindulatú elváltozások.Tumorok: mellékvese. isonicid. 90 T .Oestrogen/testosteron arány zavara: májcirrhosis.és REIFENSTEIN-szindróma. fejletlen emlıt micromastia. de akár kifejlett nıi mell formájában is. emlıbimbó megjelölése polymastia. gonadok. Oka többnyire hormonális zavar. ritkán viszketésrıl és serosus váladék ürülésérıl számolnak be.Ideggyógyászati megbetegedések: paraplegia. Elsısorban feszülésrıl. syringomyelia. diazepan. A tejléc vonalában található multiplex emlımirigy. melynek során a már ismertetett felépítéső nıi emlı jelenik meg. többnyire emlıbimbó és udvar nélkül. Az elváltozás jelentkezhet csupán mint subareolaris duzzanat. Extrém hyperplasia gerinc.Gyógyszeres kezelés: spironolacton.Sebészet I. hypophysis. A mamma aberrata elıfordulásakor a tejléc vonalán kívül (hónalj. Veleszületett gátló tényezık mőködésbe lépésére vezethetı vissza az emlı teljes hiánya. klimaktériumban . az amastia. de hiányzik a mirigyállomány. melyekbıl az emlık fejlıdnek. Fiziológiás gynaecomastia fordul elı az újszülötteknél. így többnyire kozmetikai okokból keresik fel a betegek az orvost. a pubertásban és a férfi klimaktériumában. cimetidin. Hyperplasia Túlnyomórészt konstitúcionális vagy táplálkozásból eredırıl van szó. addig a lányoknál a hormonális behatásokra megindul a további átalakulás. aplasiáról. tételek 2008 28. A többszörösen és szimmetrikusan elhelyezkedı telepek általában visszafejlıdnek és mindkét oldalon egy-egy emlı képzıdik a mellizomzat magasságában. az ún. az ellentétjét macromastia elnevezéssel illetjük. valamint az emlı bırének túltengését jelenti. Növekedési rendellenességek 1.vagy kétoldali hypertrophiáját értjük.és zsírszövet. betegségek Fejlıdési rendellenességek: Az embrionális fejlıdés során a hónaljtól a lágyékig terjedı vonalban. hemiaphroditismus. 2. s így csaknem mindig szimmetrikusan jelentkezik. ill. A hyperplasia a kötı. reserpin.

Tályogok keletkezhetnek: subareolaris abscessus. Malignus elfajulása az esetek 0. kép. adenomyothelioma . még akkor is.kép: gyulladás klasszikus tünetei. Fontos a tumor kizárása. ill. mely az idık során hegszövetként gyógyul. Döntı. a személyzet kezétıl. III. Dg. Az emlı gyulladásai I. hogy rosszindulatú daganatra is gondoljunk. adenoma mammae. sonographia és biopszia (tumor kizárása). A kórokok (leggyakrabban staphylococcus) a felhám kis sérülésein át fertıznek. Lehet solitaer. Jóindulatú daganatok: Az emlı jóindulatú daganatainak beosztása (WHO 1982) (szövettani alapon) . A menopausa elıtt elıforduló leggyakoribb jóindulatú tumornak számít. a ductalis ectasia fertızése és elvétve tbc. másrészt. esetleg inggombtályog. feszes csomó formájában jelentkezik. Oka általában trauma. Zsírnecrosis .vagy retromammaris tályog. lues. sub. a carcinoma kizárására biopsiát kell végezni. adenoma mamillae. éspedig vagy a csecsemıtıl (orrés garatüreg). Akut mastitisek túlnyomó többsége a lactatio szakára esik (mastitis puerperalis). Ritkán korábbi bevérzésre utaló jeleket láthatunk a bırön elszínezıdés formájában. hogy az elhízás következtében jelentkezı pseudogynaecomastiát (lipomastia) és a gyulladás okozta megnagyobbodást az igazi gynaecomasától elhatároljuk. haematogen áttét. ha a betegek egy része erre már nem emlékszik.Daganatszerő elváltozások: a járatok ectasiája. ezért a fibroadenomát mőtéti úton ajánlatos eltávolítani. de akár többszörös is.ritka. hogy gondoljunk a férfi emlıben fellépı carcinomára és azt ki is zárjuk. de fontos a malignus tumortól való elkülönítése – tapinható rezisztenciát okoz. vagy az anya ill. 91 T .A mastopathia különféle formái Fibroadenoma. elmozdítható.Sebészet I. hamartoma . erysipelas. azt kizárjuk. phylloid tumorok -. gyulladásos pseudotumor. Ritkán tbc is okozhatja. Therápia: kezdetben konzervatív kezelés. általában széles incisio (kozmetika!).Epithelialis és mesenchymalis vegyes tumorok: fibroadenoma. Krónikus mastitist idézhet elı a ritka gombás fertızés vagy trauma okozta asepticus necrosis és gyulladás. intrammammaris (intraglandularis) abscessus. ill. az antioestrogen tamoxifen vagy clomiphen jön szóba. Ha nem kerül kezelésre.: klin. adott esetben mammographia. A szoptatási idıszaktól függetlenül jelentkezı egyéb mastitis (mastitis nonpuerperalis) rendkívül ritka. tumor kizárása után akár 2-3 évet is lehet várni. drenázs. Kezelés a pubertásban gyakorlatilag nem szükséges. A plazmasejtes mastitisnél a dilatált tejjáratban retineált váladék abakteriális gyulladásáról van szó. tételek 2008 Differenciáldiagnosztikailag lényeges egyészt. retentios tejút cysta. granularis sejtes tumor (granularis neuroma) . mivel a tünetek csaknem mindig spontán visszafejlıdnek. Klin. s így sebészeti beavatkozásra csak kevés esetben kerül sor. akár bırelváltozás vagy mamillaretractio mellett. Okai között szerepel sérülés. Ritkán alkalmazandó gyógyszeres kezelésben az androgen hatású danazol (Winobaninn). s mint ilyen tapintható. Többnyire fiatal nıknél fordul elı ez a fibroepithelialis daganat. A mőtéti indikáció felállításában a pszichés megterhelést sem szabad figyelmen kívül hagyni. mely jól tapintható. Legbiztosabb azonban a rezisztenciát az épben eltávolítani. úgy az idık folyamán többnyire fokozatosan felszívódik.Epithelialis tumorok: intraductalis papilloma. különösen 40 éven felüli nıknél.5-1‚5%-ában jön létre. II. KLIENEFELTER-szindróma. Gyorsan és nagyra nıhet a juvenilis fibroadenoma. Amennyiben kétség merül fel a diagnózist illetıen.Egyéb vegyes tumorok: a bır és a lágyrészek benignus daganatai.

sem áttétre való hajlam. az emlımirigyben végbemenı. 5-10%-ban fordulhat elı. Kemoterápia és besugárzás nem hoz javulást. míg papillomatosisban ez a rizikó háromszor akkora. míg kiterjedt elváltozáskor (>5 cm) a legtöbb sebész az egyszerő mastectomiát végzi. Papilloma. ill. intercostalis neuralgia Mastopathia („fibrocystic disease”) A mastopathia fogalma egy sor. melyek vagy diffúzan. melynek egy benignus és egy malignus formája ismert. Prognázisában döntı tényezı a gyakori recidiva (20-30%). a mastectomia a megoldás. pleura eredet. Különösen az atípiával járó ductalis papillomatosis hajlamos malignus elfajulásra.Ciklikus vagy ciklusosan erısödı mastodynia . A papillomák cystákban vagy megnagyobbodott tejjáratokban léphetnek fel és serosus vagy véres váladékot eredményezhetnek. Elsısorban fokozott epithelproliferatio. A papillaris proliferationál megkülönböztetünk retromamillaris.Sebészet I. vagy körülírtan jelentkeznek. így mellızendı. Patológiás lelet esetén a megfelelı mirigylebeny exstirpatiója a megoldás. Solitaer papilloma kb. a rutinszerő nyirokcsomó-dissectio nem szükséges. Praecancerosis Rákmegelızı állapoton olyan jóindulatú megbetegedést értünk. Helyi kiújulás esetén további széles excisio. Az átmenet a fiziológiás involutiótól a patológiailag jól definiálható megbetegedésig minden formában felléphet. A lobularis forma prognózisa jóval kedvezıbb. prolactintúlprodukció. Kis daganat esetén (<5 cm) elegendı a széles. Oka a hormonális egyensúlyzavar. Fibroepithelialis eredető. emlırák. MONDOR-kór. Mastodynia . lobularis és ductalis papillomát. a ductalis és lobularis epitheliosist (in situ) és a papillomatosist A carcinoma ductale in situ és a carcinoma lobulare in situ csaknem mindig invazív növekedésbe megy át. Fıként a 30-50 éves korban lévı nık keresik fel az orvost panaszaikkal. az oestrogen dominanciája az emlımirigyre proliferatiót serkentı hatással van. de nem látható sem invazív növekedés. Terápia. Ide soroljuk az emlı esetén a proliferatioval járó mastopathiát. ill. hogy valójában nem jogosult „betegségrıl” beszélni. sıt esetleg galactographiát is végezzünk.A mellben fellépı fájdalom a legkülönfélébb okokból jöhet létre. A carcinoma in situ esetében megtaláljuk a rák szövettani kritériumait. krónikus gyulladás (plazmasejtes mastitis). Másik veszély a haematogen metastatisálás lehetısége. Mivel a hónalji nyirokcsomók igen ritkán érintettek.Mellkasból vagy mellkasfalból kiinduló fájdalmak TIETZE-szindróma. annyira gyakori. Lényeges tehát. zsírnecrosis). nevezetesen az oestrogen és progesteron arányának az utóbbi rovására történı eltolódása. épben történı kimetszés. tételek 2008 Phylloid tumor. fibrosis és cysticus degeneráció különbözı arányú elıfordulása jellemzi az elváltozást.Nem ciklusos mastodynia mőtéti hegben. Az emlı fent nevezett elváltozása (ha a normálistól való eltérést vesszük alapul). mint carcinoma esetén. jóindulatú átépülési folyamatot takar. cardialis eredet. a fibroadenomára emlékeztetı daganat a cystosarcoma phylloides. 92 T . melyben az érintett szövet az egészségeshez képest lényegesen gyakrabban mutat készséget a rosszindulatú elfajulásra. idiopathiás megbetegedés . baleset után (haematoma. ugyanakkor a lebenyes carcinoma in situ gyakran bilateralis és még gyakrabban multicentrikus. mint a ductalis formáé. A mastodynia különbözı formái: . hogy a secretumot citológiailag megvizsgáljuk.

2cm-es szél rectum distalis cc-ja radiokemoTh ellenére fennálló tumor analis cc. Prominens stoma kell az agresszív béltartalom miatt. 2nyílású is lehet akár. A colostomák nyílásának 2 ujj számára átjárhatóknak kell lenniük. egynyílású: oralis bélszakaszt varrjuk ki. tételek 2008 29. parastomális tályog • túl ritka→irritáció. candidamycosis allergizáló gyógyászati segédeszközök 93 T .: sérv). sugárcolitis.Sebészet I. ileo/transverso/sigmoideo/coecostoma. okozta ileus miatti szájadékot 2-3 hét múlva Gyulladás esetén: 3 hónap. bordaív. régi mőtéti hegekhez való viszonya 3. Colostoma: Végleges transversostoma ritka. acutan subtotalis colectomia+1nyílású ileostoma 3. külön incisio. Béltartalom megszokott ürülési módja megváltozik – anus praeternaturalis (természetellenes végbélnyílás) Pszichés megterhelés. ha más lehetıség nincs anus praeternaturalist sose vonjuk be a mőtéti sebbe! enterostoma zárása: cc. abscessus. 2. ezért véglegesen csak akkor. Varrat tehermentesítı funkció esetén 2. nehogy bélkacs szoruljon oda. Hartmann mőtét. Az oralis és aboralis véget külön-külön is kiszájaztathatjuk. Continuens ileostoma: terminalis ileumból zacskó formát készítünk. a szájadékot mindig lapos területre tervezzük 6. Különleges katéterrel naponta üríthetı. Fontos a bélkacs 2 szárának összeöltése egymással és a hasfalhoz rögzítése. Colostomákról Enterostoma=ileo+colostoma. posztop. 1 v. sérülések. lágyékhajlat) 2. károsodott bırterületek (besugárzás után) 5. ideiglenes colitis ulc. átmeneti stoma: colon transversum jobb fele. jobb oldalt.:ileorectalis anasztomosis. késıi: parastomális herniaprolapsus. Szempontok: 1. korai: ileusnecrosis. egynyílású. bırredık 4. bélkacs biztosítása mőanyag rúddal a visszacsúszás ellen. fistula retractio 2. vastagbél gyulladásos betegségei szövıdményes diverticulitis: primer resectio v. Terápiás taktika részét képezik. kétnyílású: bélkacsot emelünk elı és azt nyitjuk meg. 2 nyílású. benzines vagy éteres tisztogatása→dermatitisek • cinkoxid felülető zacskó túl erısen tapad→irritáció • túl nagy zacskó→dermatitis • túl kicsi→stomaoedema • túl gyakori zacskócsere→irritáció. intussuspectio. leginkább a transversostomáknál lépnek fel szövıdmények (pl. sigmoidestoma: leggyakoribb 1nyilású – mély rectum cc és Hartmann féle resectio során. rectum és anus tumorai: exstirpatio. idıleges: 2 nyílású. megfelelı távolság bizonyos anatómiai képletektıl (köldök. minimal invasív technika Szövıdmény: 1. Ok: bal oldali szájadékkal funkcionálisan semmit sem nyerünk és gátolja a bal flexura rekonstrukciós felhasználását. de ajánlatos a 3 hónap (szövıdménymentesebb gyógyulás) Ileostoma: Végleges: proctocolectomia követıen has jobb alsó negyede. Stoma célja: biztosítsa a bél ürülését Felosztásuk:végleges/átmeneti. sebgyógyulási zavar. ha szigma szövıdményes megbetegedése áll fent. teljes vastagbél betegség esetén: ileostoma 7. protektív enterostoma 4. 2/3/többszakaszos mőtétek Indikáció: 1. stenosis Gondozási hibából fakadó szövıdmények: • a bır alkoholos. rectovaginalis colitis Stoma helyzete: Optimális helyzete betegenként más és más. végleges szájadékot a lehetı legaboralisabban. egyéb: ileus. héttıl. a kivezetı rövid bélszakaszt invaginatio segítségével türemítjük be a rezervoárba és így szelephatást érünk el.

Sebészet I. tételek 2008

30. A Crohn betegség sebészi vonatkozásai
Fogalma: A Crohn-betegség krónikus, ismeretlen eredető gyulladás, mely a bélfal minden rétegét érinti
(transmuralis), a szájtól az anusig a tápcsatorna bármelyik részét megbetegítheti, számos bélen kívüli tünetet okoz. Leggyakrabban az ileum és/vagy a colon, továbbá a perianalis régió vesz részt a gyulladásos folyamatban. Jellemzı az aszimmetrikus, segmentalis elhelyezkedés és a betegség kiújulásra való hajlama, a remissio és relapsus váltakozása. Epidemiológia: Bizonyos népcsoportok, elsısorban a fehérbırő népesség, ezen belül a zsidóság fogékonyabb Crohn-betegségre, mint a környezetükben élı egyéb populációk. Gyulladásos bélbetegségben szenvedık családjában gyakoribb. Crohn-betegek gyermekei között 20-30-szor gyakrabban fordul elı a betegség, mint az átlag népességben. Pathologia: Mikroszkópos a bélnyálkahártyában a cryptatályog kialakulása → a nyiroktüszık felszínén pici, aphthoid fekélyek → a gyulladásos sejtelemek, az aktivált macrophagok proliferálnak a lamina propriában, és laza aggregátumként létrejön a nem elsajtosodó epitheloid granuloma →granuloma található a bélfal minden rétegében → a gyulladásos sejtelemek a nyálkahártya mélyebb rétegeibe terjednek és járatokat alkotnak. Makroszkóposan a mucosa oedema → az aphthák megjelenése .→ mélybe terjedı fekélyek szabdalják szét a duzzadt nyálkahártyát, utcakövezetre emlékeztetı képet alkotva → a fekélyek a serosáig terjednek, a bélfal megvastagodik, a submucosus gyulladás következtében a lumen szőkül Anatómiai kiterjedés: A tápcsatorna bármelyik szakaszát érintheti. gyakoriság megoszlása a következı: -csak a vékonybél 30-40%, -a vékony-és a vastagbél 40-55%, -csak vastagbél 15-20%). - 75%-ban érintett tehát a vékonybél, ezen esetek 90%-ában a terminális ileum részt vesz a betegségben Etiológia, pathogenesis: Az ismeretlen eredető gyulladásos folyamat kiváltásában a környezeti tényezık és a belsı miliı eltérései egyaránt részesek. A környezeti hatások közül az infectió és táplálkozási antigének A belsı tényezık közül a betegség genetikai vonatkozásai egyértelmőek. Bizonyítja ezt más hereditaer betegségekkel való társulás (pl. Turner-syndroma, Bechterew-kór), bizonyos HLA antigénekkel (HLA-A2, HLA-DR4, HLA-DRI-DQ5, illetve HLA-A11 és HLA-D3) kimutatható korreláció. Klinikai tünetek: Hasi fájdalom, a jobb alsó quadransban, esetleg az egész bal colonfélben. Jellemzı a hasmenés, mely a víz csökkent felszívódásának, nyák, genny, exsudatum keletkezésének következménye, A gyulladt bél fokozott peristalticája, a tenesmus. A colitis ulcerosával ellentétben Crohn-colitisben a betegek csupán felének, ileocolitisben alig egynegyedének van véres széklete. Profus bélvérzés csak a vastagbél mélyre terjedı fekélyeibıl származhat. Fogyás a felszívódási zavar hiányában nem jellemzı. Láz csak sipoly lezáródása, tályogképzıdés esetén észlelhetı, egyébként subfebrilitás jellemzı. Crohn-colitisben a betegség gyakran perinealis tünetekkel kezdıdik. Bélen kívüli tünetek. bır - erythema nodosum; szem – uveitis; szájüreg - aphtosus stomatitis; ízületi tünetek (arthritis) megnyilvánulása Szövıdmények: 1. sipolyok és tályogok képzıdése. -A gastrocolicus, duodenocolicus és ileosigmoidealis sipolyok kiindulópontja mindig a vastagbél, -Irányulhat a sipolyképzıdés más szervekre is, -A hólyagba törı colovesicalis sipoly, mely levegı vizelés és feculens vizelet formájában.nyilvánul meg. -A rectovaginalis sipoly vagy a rectum fekélyes gyulladásának közvetlen ráterjedésével jön létre, vagy az anusból kiinduló folyamat a rectovaginalis septum mentén proximalis irányba haladva penetrál a hüvelybe. -Az enterocutan sipolyok a bélbıl a börfelszínre törnek, a legkisebb ellenállás irányába, gyakori a mőtéti hegben, a köldökben és az ileostoma körül keletkezı sipolynyílás. Sipoly keletkezhet a nem megfelelı orvosi beavatkozás következtében, ha a hasi tályog kiürítése után nem történik meg a beteg bélszakasz resectiója. A hasi tályog a sipolyjáratok lezáródásával alakul ki, leggyakrabban a mesenterium lemezei, esetleg a bél savós hártyája és valamelyik szomszédos szerv között. 2. diffúz peritonitis - ritkán fordul elı
94 T

Sebészet I. tételek 2008

Diagnózis: anamnézis fizikális vizsgálat colonoscopia klinikai gyanúját (kevéssé véres hasmenés, tenesmus) eredménye igazolhatja báriumos röntgenvizsgálat: elırehaladottabb stádiumban a bélfal merevsége, submucosus oedema, endoscop számára át nem járható szőkületek hossza, mértéke, sipolyjáratok, bélconglomerátum CT-vizsgálat: Segítségével jól differenciálható a bélconglomeratumban a gyulladt bélszakasz az éptıl, a bélfal minimális megvastagodását, levegıtartalmát kimutatja, sipoly, tályog, a mesenterialis, perirectalis, retroperitonealis terek eltérése jól ábrázolható. Differenciáldiagnózis: -a specifikus fertızések okozta bélgyulladás (tbc, salmonella, shigella, typhus stb.) -colitis ulcerosa Therapia 1. Konzervatív: sulfasalazin (Salazopyrin), intolerantia esetén olsalazin Pentasa retard tabletta mesalamin készítmény Elınye idı- és pH-főggı a szabaddá válása, így a tápcsatornában a gyomortól a rectumig egyenletes, therapiás koncentrációban található. metronidazol aktív stádiumában, sipolyképzıdéssel járó esetekben kortikoszteroid heveny szakában immunmodulációs kezelés Therapiarezisztens esetekben, különösen, ha sipolyképzıdéssel jár a betegség, jó hatást tapasztaltak azathioprin, Methotrexat, interferon-alfa kezelést követıen. bél nyugalomba helyezése 2. Mőtéti indikáció: - abszolút indikációja toxicus megacolon, profus rectalis vérzés, hasi tályog, bélelzáródás fíbroticus szőkület. - relatív mőtéti indikáció therapiarezisztens, súlyos perianalis szövıdmény, gastrocolicus, duodenocolicus, kiterjedt hasfali sipolyok Mőtéti alapelvek: - bélresectio - stricturaplasztika a végsı megoldás a passage akadály leküzdésére - a takarékosság elve érvényesül, a resectionak szigorú szabályai vannak - általában HARTMANN mőtétet végzünk, esetenként totális colectomia, amely definitív ileostoma készítésével végzıdik

95

T

Sebészet I. tételek 2008

Egyéb anyag ehhez a tételhez A CROHN-betegség a gyomor-béltraktus nem specifikus, idült, gyulladásos, ismeretlen etiológiájú megbetegedése. Elıfordulása 6-7 eset 100 ezer lakosra viszonyítva. Az Egyesült Államokban, ÉszakEurópában, Skandináviában sokkal gyakoribb, mint délen vagy keleten. Egyaránt érinti a férfiakat és nıket. Az incidentia a második és a hetedik életkori dekádban a legmagasabb. 1. Etiológáját mikrobiológiai és immunológiai vonalon kutatják. Kórokozó szerepét bizonyítani eddig nem lehetett. Feltételezik, hogy az ileocolicus nyálkahártya hámja egy necrosist okozó immunválasz célszerve. Az immunreakció kiváltói bakteriális eredető anyagok, amelyek a bél nyálkahártyájának sérülésein át jutnak a szervezetbe. A bélnyálkahártya ellenállásának csökkenése pedig gyermekkori tejérzékenység következménye. A CROHN-ban szenvedı egyének 16%-ának vannak ugyanebben a betegségben szenvedı rokonai. Környezeti ártalmak hajlamosító szerepe valószínősíthetı, erıs dohányosok közt jóval gyakoribb. 2. Lokalizáció. Az esetek 75%-ában a terminalis ileumon lép fel, és 15%-ban terjed rá a coecumra, vagy az oralis vékonybélszakaszokra. A betegség az emésztıcsatornán mindenütt megjelenhet. A vékonyés vastagbelek együttes érintettsége 50%, 30%-ban csak a vékonybélen, l5%-ban csak a vastagbélen és 5%-ban az anorectalis területen jelenik meg. 3. Patológia. A betegség jellemzıi az aphtosus fekélyek, amelyek transmuralis gyulladásba mennek át és az elıször gócokban megjelenı krónikus gyulladás a jellegzetes granulomák kialakulásához vezet. 4. A morfológiai kép alapján a következı stádiumokat különböztetjük meg. 1) Akut stádium: az érintett bélszakasz és mesenteriumlemez oedemája, hyperaemiája, bevérzések, nyálkahártya-fekélyek, kevés fibrin a serosán. Az elváltozások éleshatárúak. (2) Szubakut stádium: kiterjedt fekélyek a nyálkahártyán, óriássejteket tartalmazó granulomák, kezdıdı stenosisok, gyakran passzázszavar jelei. (3) Krónikus stádium: fokozódó kötıszöveti proliferatio, a bélfal megvastagodása gyakran 2-4 cmnyire, izomhypertrophia, a lumen nagyfokú szőkületei, a nyálkahártya fekélyeinek kiszélesedése, további granulomák kialakulása. (4) Szövıdményes stádium (krónikusnak minısíthetı): elırehaladott gyulladás, ami túllép a bélfalon, összenövések és sipolyok képzıdnek. A sipolyok a környezı vékonybelekbe, vastagbelekbe, a retroperitoneumba, hasfalba, vagy a gátra nyílnak, a stenosis ileust okozhat. Perforációk léphetnek fel, tályogképzıdéssel, vagy peritonitis kialakulásával. 5. A tünetek: (1) az akut stádiumban alig különböztethetık meg az appendicitistıl. A gyulladásos tünetek nem indokolják az érintett bélszakasz resectióját, az ép appendix eltávolítása pedig sipolyképzıdés veszélyével járhat. (2) A szubakut stádiumban az anamnézisben passzázszavarra utaló colicák szerepelnek, a jobb alhasban fájdalmas gyulladásos rezisztencia tapintható, amit gyakran periappendicularis infiltratummal tévesztenek össze. (3) A krónikus stádium a betegség típusos tüneteivel jár. Rohamokban jelentkezı rosszabbodások, melyeket rövid remissio válthat fel. A jobb alhasi fájdalom intenzitása nı, passzázszavarra jellemzı colicát okozó hyperperistalticák jelentkeznek, és ezek a panaszok székürítés után enyhülnek. Jellemzı a diarrhoeák váltakozása hasi puffadással. Ezek alkalmával véres lehet a széklet. Az évekig tartó alattomos kórlefolyás nyomán a beteg állapota súlyosan leromlik, testsúlyvesztés és a felszívódási zavarok miatt folyadék-, elektrolithiány, vitaminhiány, anaemia következik be. Az éveken át tartó szenvedések a betegek személyiségének torzulását okozhatják. (4) A szövıdményes stádiumot a vérzések, stenosisok, passzázszavar, tályog és sipolyképzıdés jellemzi. 6. Diagnózis: A kórelızmény, fizikális kép és részben a laboratóriumi leletek is jellemzıek. Tapintással a merev, megvastagodott falú bélszakasz és a környezeti gyulladásos rezisztencia, vagy tályog észlelhetı. Jellegzetes a puffadt has, a fokozott peristaltica hangjelenségei, gyakran pedig a vékony hasfalon áttőnı bélmozgások.

96

T

A második mőtét után a recidíva valószínősége kétszer akkora. elsısorban az anorectalis lokalizáció esetén. elhúzódó lázas állapotot okozó. mint a Salmonella-. hanem resectióval. Shigella-infekciók. béltuberkulózis. CROHN “parenteralis” betegség focalis fellángolásokkal és az egész életen át tartó intermittáló aktivitással. enyhébb vérzés. gáz ürülése a vizelettel és vizelet ürülése a széklettel nyilvánvalóvá teszi ezt a szövıdményformát. Elıfordul azonban. hogy a csak tőszúrásnyi sipolyjárat idült hólyaggyulladás klinikai tüneteit okozza és csupán cystoscopiával ismerhetı fel. a merev bélszakaszokat. toxikus megacolon (2) Halasztott sürgısségi javallat: inkomplett (krónikus) ileus. amikor a betegség okozta elhúzódó sepsis. Differenciáldiagnosztikai problémát vethetnek fel a specifikus fertızések okozta vékonybélgyulladások. tályogképzıdés. Az elv az. A konzervatív kezelés célja a gyulladásos reakció. A resectiók után a recidíva aránya magas. septicus szövıdmény (fedett perforáció. perforáció. sipolyt. CROHN azonban leggyakrabban az ileumon. tályogok incisiója A sebészi kezelés alapelve. hasmenés anaemia súlyveszteség növekedési zavar munkaképtelenség depressio (4) Tüneti beavatkozások: végbélsipolyok. a m. A kényszerítı indikációkon kívül mőtétre kell szánnunk magunkat intractabilis esetekben (gyulladásos conglomeratum. A mőtéti kezelés legfıbb indikációja tehát a m. 97 T . CROHN okozta szövıdmény: vérzés.Sebészet I. de ne hagyjunk vissza stenosist. immunválasz mérséklése és a szövıdmények elhárítása. Ne távolísunk el bélszakaszt csak azért. A CT-vizsgálat jó támpont a megvastagodott bélkacs. de az ileocoecalis megjelenéskor is értékes adatot nyújthat. Ugyanígy kezelendıek a krónikus stádiumban lévık. hogy az akut és a szubakut stádiumban konzervatív kezelésben részesítjük a beteget. vagy enterocolicus fistulák gyakran csak a mőtéti feltárás során tisztázódnak. lassan de feltartóztathatatlanul végzetes lehet. fistulographia tisztázhatja a járatok irányát. Elıfordul. annyi belet resecáljunk. urológiai szövıdmények conglomerattumor (3) Relatív javallat − terápiarezisztens esetek: hasi görcsös fájdalmak. A belsı sipolyok rendszereinek a felderítése már nehezebb. typhus. A bőzös. megvastagodott fala a lumen gyakran fonalvastagságnyi beszőkülésével (string-sign). vagy a gáttájékra nyílnak. Mőtéti indikáció m. tételek 2008 Sipolyok esetén. mely a colonon jelenik meg. Eszközei: immunsuppressio. tumor elkülönítésében. hullámzó kórlefolyás mellett az indikáció minden esetben egyéni elbírálás alapján ítélendı meg. mint az elsı után. 7. Intermittáló passzázszavar. steroidok és antibiotikumkezelés. Sem konzervatív. septicus gócot még funkción kívül helyezett bélszakaszban sem. tályogok). CROHN esetén (1) Abszolút javallat: perforáció. Az emésztıcsatorna egészét érinti. akiknek a kórfolyamata nem vezetett szövıdményhez. ezért nem tekinthetı sebészi megbetegedésnek. anaemia. székletfoszlányokat tartalmazó vizelet. így oki kezelést sem alkalmazhatunk. Terápia: A m. Az aspecifikus kórképek közül elsısorban a colitis ulcerosa különítendı el. masszív vérzés. szabálytalan eloszlásban megjelenı szegmentális fekélyesedést. intestinalis összeköttetését. ileus. fedett perforáció belsı sipolyokkal). peritonitis. Az oralis táplálás leállítása és teljes parenteralis táplálás csak átmenetileg eredményez tünetmentességet. salazopyrin. sipoly-. CROHN. A sipolyok is gyakran ábrázolhatóak a hagyományos röntgendiagnosztikával. Jellegzetes a terminalis ileum hosszú szakaszának merev. tályog. melyek vagy a hasfalra. CROHN okát nem ismerjük. a praestenoticus dilatatiókat. Jellegzetes az endoscopos kép. mert a betegség megtámadta. Külön csoportot jelentenek az enterovesicalis sipolyok. komplett ileus. stenosisokat. Vérzés miatt ritkán kényszerülünk sebészi beavatkozásra. hogy ne végezzünk bypass mőtétet stenosis áthidalására. 8. A kontrasztanyagos vizsgálat jól ábrázolja a bizarr. amoebiasis. súlyvesztés. hogy 5-6 beavatkozás is szükséges az élet folyamán. Gyermekeken súlyos fejlıdési retardatiót okozhat a m. vagy a strictura plasztikájával oldjuk meg a passzázsakadályt. gyulladásos conglomeratum. sem sebészi kezeléssel nem gyógyítható meg véglegesen. Ileus vagy perforációs peritonitis esetén a javallat nem kétséges. Az m. amennyi feltétlen szükséges. Az intestinalis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful