P. 1
Alb Islam 21

Alb Islam 21

Ratings:
(0)
|Views: 83|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
 
1
Parapagimi për revistën.....................................................................................................2
 
I njëjti fund për ekstremistët e djathtë...............................................................................3
 
Ndarja e fesë dhe shtetit....................................................................................................5
 
Rezolutat mbi heqjen e mbështetësit artificial të jetës......................................................7
 
Lumturia.............................................................................................................................9
 
Këshilla për rininë.............................................................................................................11
 
Çka mund të bëjmë gjatë krizave dhe telasheve..............................................................14
 
Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi.............................................................................17
 
Urtësia dhe thirrja fenë e All-llahut.............................................................................21
 
Komponentet e urtësisë...................................................................................................25
 
Komponenti i dytë i urtësisë: Butësia ..............................................................................28
 
Karakteristikat e ehlu sune vel-xhema’ah........................................................................32
 
Dy ajetet mjaftojnë......................................................................................................33
 
Besimi në Ditën e Gjykimit................................................................................................35
 
Hyrje në sistemin gjyqësor islam......................................................................................37
 
Përballja me problemet personale...................................................................................39
 
Kur dashuria bëhet sëmundje..........................................................................................41
 
Etja për t’u bërë amvise...................................................................................................44
 
Dashuria e vërtetë............................................................................................................47
 
Imam Shejbani..................................................................................................................48
 
Ibën Haldun......................................................................................................................49
 
Muhammed Hassan..........................................................................................................50
 
Ebu Mensur el Maturidi....................................................................................................51
 
Shejh AbdulAdhim El Bedevi.............................................................................................53
 
Vdekja e Papës!? .............................................................................................................55
 
Pozita e sunnetit në Islam (2) .........................................................................................57
 
21. Zbatimi i amanetit......................................................................................................60
 
 
 
2
Parapagimi për revistën
Falënderimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe faljekërkojmë. Tek Ai kërkojmë strehim prej të këqijave të veteve dhe punëve tona. Kë udhëzonAllahu nuk ka kush e humb dhe kë e humb Ai, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se Allahuështë Një i Vetëm, pa ortak, s’ka zot tjetër përveç Tij, si dhe dëshmoj se Muhamedi është robdhe i Dërguar i Tij.Ju lajmërojmë se ofrojmë mundësinë që të parapaguheni me parapagim vjetor në revistënAlbIslam. Parapagimi kushton gjithsej 10 euro për jashtë (Europë, përfshirë Shqipërinë,Kosovën, Turqinë dhe ish republikat Jugosllave) dhe vetëm 310 denarë për parapaguesit ngaMaqedonia. Me këtë parapagim brenda një viti juve ju dërgojmë 12 numra të revistës, prejnumrit aktual kur ju parapaguheni. Në këtë çmim janë të përfshira edhe harxhimet postare.Për parapagim mjafton që të dërgoni pajtimin tuaj me emrin dhe adresën e plotë në:email: albislam@albislam.comsms: +389 70 445 725fax: +389 2 3290 408tel: +389 2 3290 408 (çdo ditë, përveç xhumasë dhe dielës, prej orës 9 deri 16)ose me postë në: rr.386 nr.11, Q.T. Mavrovka lok.44, 1000 Shkup, MaqedoniRamadan RamadanikryeredaktorAlbIslam.Comedicion i botuar / viti i dytë / nr: 21redaksia: Ramadan Ramadani- kryeredaktorAgim Bekiri -ndihmës kryeredaktorBekir Halimi, Talha Kurtishi,Alajdin Idriz, Fatmir Zaimi, Ali Shabaniwww.albislam.comalbislam@albislam.comstr: 386 no: 11 lokal: 44, 1000 Shkupfax: +389 2 3290 408
Del në fillim të muajit, kalendari i hixhretit, takvimi i Türkiye Diyanet Vakfi. Numri i ardhshëm: 09 05 2005Boton: NUN-R DOOELXhirollogaria: 300000001759616 Komercijalna Banka A.D.- Skopje (denar)Xhirollogaria: 0270100209184 Komercijalna Banka A.D.- Skopje (euro)rr. “Kej Dimitar Vlahov” 4S.W.I.F.T. : KOBSMK2XNumri tatimor: 4030003487017Revsita është e regjistruar pranë Agjencisë për Informata të Maqedonisë nr. 02-124/2.
ISSN: 1409-6250
 
 
3
Aktuale
I njëjti fund për ekstremistët e djathtë
Pushtimi i Palestinës nga ana e Izraelit kainjektuar një shpërthim të evangjelizmit tëkrishterë në Amerikë. I ka ringjallur shpre-sat e tyre që Jezusi do të kthehet për tësunduar botën për mijëra vjet. Ata e shohinpushtimi izraelit si një pretekst për luftën eArmagedonit që ndodhë para se Jezuaimund të kthehet. Kjo lëvizje në Amerikështon fuqinë e kujtdo që ia rrit fuqinë Izraelitose që futet në një luftë të re. Kjo lëvizje re-fuzon të ndërmarrë ndonjë zgjidhje paqëso-re dhe gjithmonë promovon pesimizëm rrethmundësisë të çdo marrëveshjeje paqësore.Kjo lëvizje ishte në pikat më të larta gjatëviteve të Reganit, veçanërisht kur ai pohoise besonte në Luftën e Armagedonit. Kjoishte edhe atëherë kur liderët e lëvizjeveerdhën në kulmin më të lartë të famës sëtyre, njerëz si Jerry Falwell, Pat Robertsondhe Jimmy Sweggart.Shpërthimi i intifadës Palestineze i ngritishpresat e tyre edhe një herë. Por çfarëndodhi?Së pari, le të shikojmë tek e djathta Izra-elite. Ashtu si kryengritja Palestineze vazh-don, pakënaqësia dhe lodhja kanë filluar tëpërhapen në shoqërinë Izraelite, madjeedhe brenda rangjeve ushtarake dhe midisimigrantëve dhe banuesve në territoret epushtuara. Ka shumë ankth rreth të ardh-mes së Izraelit.Programi i Izraelit për të shtypur Intifa-dën Palestineze në 100 ditë u provua seishte një dështim masiv. Më tepër sesa 800ditë kanë kaluar dhe situata është kthyer nënjë luftë të ashpër që kërcënon të shpër-ndajë shoqërinë izraelite.Tani le të shikojmë krahun e djathtë Ame-rikan. Politika e tyre e huaj përqendrohetnë mbrojtjen e Izraelit dhe duke bërë që kyshteti të ketë kontroll mbi territoret. Me-gjithatë, e djathta Amerikane është e ndarënë dy fraksione.Së pari, është një krah i djathë politik laik.Ata duan të mbrojnë të ardhmen e Izraelitme përdorim force dhe duke mbajtur hegje-moninë Amerikane mbi rajonin. Ata duan tabëjnë këtë tani nën pretekstin e ndryshimittë regjimit në Irak dhe në një term të gjatënën çadrën e “luftës kundër terrorizmit”.Pastaj është një krah ekstremist i djathtëfetarë. Ata duan të fillojnë Luftën e Armage-donit. Ata nuk kanë nevojë për asnjë justifi-kim racional dhe politik për veprat e tyre.Ata nuk pranojnë argumentet logjike. Atanuk janë të interesuar në asnjë zgjidhje pa-qësore. Çdo gjë që ata bëjnë është bazuarmbi interpretimin e tyre personal të Librit tëshpalljeve dhe analizave të ngjarjeve që vij-në nga një perspektivë e tillë, pjesa më emadhe përqendrohet rreth skicave për tësjellë luftën e Armagedonit.Rrjedhojat e 11 shtatorit dhe e përgatitjevepër luftë me Irakun kanë sjellë rreth një ndar-jeje midis krahut të djathtë fetarë dhe Admi-nistratës së Bushit gjithashtu edhe të popullitamerikan si i tërë. Gjithashtu i ka izoluar atanga pjesa tjetër e krahut të djathtë Amerikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->