namn: ________________

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

Åk 8 - Kapitel 3 - Procent och diagram - Blandade uppgifter inför provet
1. Skriv i decimalform
a) 1,6 %
b) 34 %
c) 140 %
d) 0,4 %
e) 5 %

_________
_________
_________
_________
_________

2. Skriv i procentform
a) 0,01
b) 1,5
c) 0,24
d) 0,03
e) 0,99

_________
_________
_________
_________
_________

3. Beräkna
a) 30% av 900 kr
b) 15% av 500 g
c) 4% av 800 skor
d) 0,5% av 45 kg
e) 90% av 250 hästar

_________
_________
_________
_________
_________

4. Med hur många procent (avrunda till hela procent) sänktes priset
a) Förr 499kr, nu 329 kr.
_______________________________
b) Förr 850 kr, nu 750 kr.
_______________________________
c) Förr 1 250 kr, nu 960 kr.
_______________________________
d) Förr 740 kr, nu 500 kr
_______________________________
e) Förr 2400 kr, nu 1855 kr
_______________________________
5. Beräkna och avrunda räntan till hela kr, om man lånar
a) 15 000 kr med 4,5% på ett år.
__________________________
b) 20 500 kr med 7,4% på tre månader.
_______________________________
c) 12 800 kr med 12,5% på ett halvt år.
_______________________________
d) 9 200 kr med 6,2% på nio månader.
_______________________________
e) 134 000 kr med 10% på fyra mån.
_______________________________
6. Hur många procent (avrunda till hela procent) är
a) 13 av 25 kr
___________
b) 18 av 48 kr
___________

1

namn: ________________
c) 22 av 66 kr
d) 2 av 45 kr
e) 92 av 154 kr

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

___________
___________
___________

7. Lönen är 19 500 kr. Hur mycket tjänar han nu om den gamla lönen höjs med
a) 2%
_______________________________________
b) 10%
_______________________________________
c) 5%
_______________________________________
d) 8%
_______________________________________
e) 15%
_______________________________________
8. Vid en omröstning kunde man välja tre olika förslag. Hur många procent fick det tredje
förslaget om de andra två fick följande fördelning (alla röstade på ett förslag):
a) 24% och 35%.

________________

b) 30% och 29%.

________________

c) 15% och 35%.

________________

d) 56% och 44%.

________________

e) 18% och 34%.

________________

9. a) Hur många personer deltog i undersökningen?

________________

b) Hur många personer gjorde 5 besök?

________________

c) Hur många procent gjorde 2 besök?

________________

d) Hur många procent gjorde mindre än 3 besök?

________________

e) Hur många procent gjorde mer än 4 besök?

________________

2

namn: ________________

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

Antal restaurangbesök

12

Antal personer

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

Antal besök

10. a) Hur mycket var temperaturen i april?
b) Vilken månad hade den lägsta temperaturen?

________________
________________

c) Med hur många procent ökade temperaturen från mars till april?

________________

d) Med hur många procent ökade temperaturen från januari till juni? ________________
e) Med hur många grader ökade temperaturen från mars till maj?

________________

Temperaturförändring
35

Temperatur

30
25
20
15
10
5
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Månad

3

namn: ________________

www.mattehjalp.se

Pettersbergsskolan, Dominic

11. Hur många elever går i skolan om
a) 40% är pojkar vilket motsvarar 145 elever.

__________________________

b) 20% cyklar till skolan vilket motsvarar 80 elever.

__________________________

c) 10% har bibliotekkort vilket motsvarar 50 elever.

__________________________

d) 5% läser tyska vilket motsvarar 15 elever.

__________________________

e) 90% bor nära skolan vilket motsvarar 810 elever.

__________________________

12. Hur mycket pengar finns sammanlagd på kontot, om man sätter in
a) 15 000 kr med 5% ränta och tar ut alla pengar efter ett år.
__________________________
b) 20 000 kr med 8,4% och tar ut alla pengar efter två månader.
_______________________________
c) 35 000 kr med 10,5% och tar ut alla pengar efter två år.
_______________________________
d) 12 200 kr med 2% och tar ut alla pengar efter nio månader.
_______________________________
e) 8 000 kr med 6,2% och tar ut alla pengar efter fyra månader.
_______________________________

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful