You are on page 1of 6

Han fr for lidt

Fra stkyst Hustlers: "Fuld af lgn" (1996)

Tekst: Jazzy & Peyk Musik: Peyk Notation: JS

=120

Vers 1
Gruppe 1 1. Han spej- ler sig i spej- let, for hans spejl er hans ven Gruppe 2 1. Han hol- der Gruppe 3 Han ken- der hud og kin- der ud og ind og ud i- gen

5 1

2 or- me- gr- den ne- de, st- ter 3 1. Og 9 1 1. Han gr, hvad han kan g- re for at 2 Han er 3 skg- get str to- talt som var det 13 1 s 2 s- bet til med duf- te- vand 3 s ben- ba- re, at han bar' en gen- nem- svedt mand ing- en krops- duf- te kan Me- get ben- ba- re, at han bar' en gen- nem- svedt mand mlt med li- ne- al. lig- ne Ge- org Mi- chael bum- ser un- der pres og med pin- cet er det let at hol- de bryn- 'ne p plads

17 1

2 kri- tisk klok- ken ot- te, men som aft- nen skri- der frem, bli'r det 3 Han fr mer' og mer' til- fl- digt, hvem han prv- er' f med hjem

21 1 Nr han ser en frk kvin- de 2 Pr- ver han med sto- re sco- re3 st- dreng af trk- vin- de Men hans ord at sco- re hen- de

25 1 "Gi' mig 2 Den hol- der ik- ke- nik- ke 3 sco- re- re- plik er tem' lig tnkt af hans pik, og hjer- ne- vask i nat, ba- by!"

29 1 "Vk!" 2 Han er jo 3 si'r prin- ses- sen som i e- ven- ty- ret Og han forstr det ik- ke: for s'n en lk- ker fyr! for Han fr for

Omkvd
33 1 lidt lidt 2 lidt lidt 3 lidt lidt 37 1 Ja, han fr 2 plej'd at f s me- get alt for alt for lidt af det der' der' rig- tig fedt rig- tig fedt Han fr Han fr for for 1. det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held (2. gang) Han fr for det' der- for han er s- dan| det er hans man- gel p held| kis- se- mis- se kis- se- mis- se Han det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held alt alt for for lidt lidt alt for alt for me- get hnd me- get sig selv

3 men nu 2. lidt 2 lidt 3 lidt alt for lidt Han fr for lidt alt for lidt Han fr for lidt (2.) Han er en alt for lidt Han fr for lidt fr han for lidt alt for der' rig- tig fedt Han fr for

41 1

S. 2

45 1

Vers 2
og og

2 helt al- mind' lig ven- lig mand p 3 og og Han str i ni- og- ty- ve r, han har et rent pnt per- ma- nent Mc- Do- nald's hat- te- hr.

49 1 Han lan- ger 2

3 dansk res- tau- rant, men bru- ger en- gelsk ac- cent, som han lr- te p et med- ar- bej- derkur- sus en- gang

53 1 mad o- ver dis- ken, han har 2 Og han 3 styr p si- ne trop- per, han vil al- drig f- le gl- den ved at - de en Whop- per

57 1

2 snob- ber op- a', 3 Og han vil v- re e- jer en dag. Vil ku' fortl- le, hvad der gl- der, hvad han hel'- re vil ha'.

61 1 s hans 2 Han er for 3 ha- der sm brn for der er rb og skrl dag kan let bli' lang og skrig i s'n fami- lie- res- tau- rant.

65 1 For hun 2 stolt af sig selv 3 og det' hans mor i- v- rigt os' Og han beel- sker- at for- tl' om hen- des sn, der er boss.

69 1 Gr han? Man men p en helt al- mind'- lig dag

stem- mer

og

tr- re

bor- de- ne af

3 Gr han? skal han b- de ud med skrald

S. 3

73 1 burd' ku' sco- re babes, nr ens 2 nr man stin- ker af fri- tur' 3 Han fr for for ti- tel er be- sty- rer, men det gr ba- re ik- ke, for

Omkvd 2
77 1 lidt lidt 2 lidt lidt 3 lidt lidt 81 1. 1 Ja, han fr alt for lidt af det der' rig- tig fedt Han fr for det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held (2. gang) Han fr for det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held kis- se- mis- se kis- se- mis- se (1. gang) Han det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held alt alt for for lidt lidt alt for alt for me- get hnd me- get sig selv

2 plej'd at f s me- get alt for der' rig- tig fedt Han fr for

3 men nu 85 2. 1 lidt alt for lidt Han fr for lidt fr han for lidt alt for der' rig- tig fedt Han fr for

2 lidt alt for lidt Han fr for lidt (3.) Han kr' fra

3 lidt 89 1 til 2 Hel- le- rup 3 og fra Val- by Der' ikk' en re- tur Val- by Han kom- mer s pr- cist, at man kan stil- le sit ur alt for lidt Han fr for lidt

Vers 3

93 1 Og selv p 2 Der' ing'n der 3 plet p hans kas- ket og p hans jak- ke- st slip per ud'n de klip- per el- ler k- ber bil- let

S. 4

97 1 dag' med flag p ta- get er han 2 Der kr' fra 3 Han er sand- syn- lig- vis ms- ke nok den bed- ste chauf- fr u- de at kr'

101 1 til 2 Hel- le3 og fra Val- by Ja, han rup retur Val- by Men for det mes- te er han mest af alt pisse- sur

105 1 Nr de 2 Be3 ha- der, nr man fed- ter med sit m- neds- kort for ln- ge ta- ler man med sed- ler, fr man fem- me- re i byt- te- pen- ge

109 1 gam- les kort er gam- le, kan de 2 ikk' kom- me med. Han la'r som om, han ik- ke ser dem dr, der l- ber af- sted

3 Han ku' sgu

113 1

2 Bus- li- nie 3 sag- tens vr' lidt glad, hvis han el- lers ba- re gad; han kan bus- ser- ne p Rd- hus- plad- sen uden- ad

117 1 og 2 1 3 og og og Han fr for 2 3 4 og s'n bli'r han ved for og og Han fat- ter ikk', at folk de ik- ke syn's, han er fed for

S. 5

Omkvd 3
121 1 lidt lidt 2 lidt lidt 3 lidt lidt 1. 125 1 Ja, han fr alt for lidt af det der' rig- tig fedt Han fr for det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held (2. gang) Han fr for det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held kis- se- mis- se kis- se- mis- se (1. gang) Han det' der- for han er s- dan det er hans man- gel p held alt alt for for lidt lidt alt for alt for me- get hnd me- get sig selv

2 plej'd at f s me- get alt for der' rig- tig fedt Han fr for

3 men nu 2. 129 1 lidt alt for lidt Han fr for lidt fr han for lidt alt for der' rig- tig fedt Han fr for

2 lidt alt for lidt Han fr for lidt

3 lidt alt for lidt Han fr for lidt

S. 6