Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaÊim i stranim fiziËkim osobama - graanima (TARIFA BANKE

)
VRSTA USLUGE
1. OTVARANJE RAČUNA
1.1. 1.2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. tekućeg, žiro, deviznog i deviznog žiro računa kunske i devizne štedne knjižice bez naknade 100,00 kn

VISINA NAKNADE

2. VOĐENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNA
tekući račun (visina naknade umanjuje se ovisno o paketu Inovacija) mjesečna naknada za sve aktivne račune otvorene više od 90 dana od dana od 4,90 do 7,00 kn naplate naknade (primjena od 01.02.2011.) mjesečna naknada za sve aktivne račune otvorene više od 90 dana od dana od 2,45 do 3,50 kn naplate naknade - za umirovljenike (primjena od 01.02.2011.) za studente • bez naknade • tekući račun • 4,98 kn (mjesečno) • PBZ indeks plus studentski paket odobrenje dopuštenog prekoračenja u poslovnici (ručno) 10,00 kn žiro račun bez naknade mjesečna naknada devizni /devizni žiro račun (visina naknade umanjuje se ovisno o paketu Inovacija) polugodišnja naknada za sve aktivne račune otvorene više od 90 dana od od 20,16 do 28,80 kn polugodišnje dana naplate naknade ili od 3,36 do 4,80 kn mjesečno bez naknade korisnici inozemne mirovine redoviti izvadak tekućeg, žiro, deviznog i deviznog žiro računa - dostava na ugovoreni način - jednom mjesečno reizdavanje izvatka tekukćeg, žiro, deviznog i deviznog žiro računa na zahtjev klijenta prometna kartica tekućeg ili žiro računa na zahtjev slanje obavijesti o odbijanju naloga za plaćanje zatvaranje računa domaćih i stranih fizičkih osoba otkaz ugovora o tekućem računu (pred ovrhu) naknada za prijevremeni raskid oročenog depozita • nenamjenska devizna štednja uz promjenjivu kamatnu stopu • devizna štednja uz fiksnu kamatnu stopu • devizna rentna štednja • PBZ Uno štednja • PBZ Kuna plus uz promjenjivu kamatnu stopu • PBZ Kuna plus uz fiksnu kamatnu stopu • PBZ Standard štednja prijevremeni raskid oročenog depozita • Premium štednja plus paket • PBZ Perspektiva • PBZ dječja oročena štednja zatvaranje računa zbog neaktivnosti - računa na kojima nije bilo prometnih transakcija (osim pripisa kamata i naknada) u razdoblju od 18 mjeseci, a saldo im je manji ili jednak (-/+) 100,00 kuna (ili protuvrijednost u valuti) izdavanje čekovnih blanketa slanje čekovnih blanketa na adresu preporučenom poštom isplate po čekovima i štednim knjižicama Međimurske banke d.d. isplata čeka u Hrvatskoj pošti slanje čeka na inkaso preuzimanje čekova i drugih vrijednosnih papira na inkaso bez naknade 5,00 kn 5,00 kn/str. 10,00 kn bez naknade 100,00 kn

3. IZVJEŠĆIVANJE

4. ZATVARANJE RAČUNA

0,5% od iznosa depozita

4.4.

bez naknade

4.5.

bez naknade

5. POSLOVANJE S ČEKOVIMA
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 4,00 kn/kom 5,00 kn bez naknade 2,5% od isplaćenog iznosa na teret tekućeg računa 10,00 kn 0,3%, najmanje 20,00 kn najviše 300,00 kn + trošak ino banke

6. PLATNI PROMET
6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. kunski platni promet plaćanje/prijenos fizičke osobe na račun Banke ili podružnice Banke plaćanje/prijenos fizičke osobe na račun humanitarne organizacije u Banci plaćanje/prijenos fizičke osobe na račune: PBZ Leasing, PBZ Card, PBZ Nekretnine, PBZ Sindikat radnika, Generali osiguranje i PBZ Stambena štedionica plaćanje nalogom (opća uplatnica) u korist drugih računa bez naknade bez naknade bez naknade 1%, najmanje 6,00 kn, najviše 100,00 kn

1

00 kn.1.00 kn od 1.2. UPLATE/ISPLATE/PRIJENOSI/KONVERZIJA 7.opoziv plaćanja čekom doznaka u zemlji i inozemstvu . najviše 370.00 kn. 9.00 kn 4% od 2% do 3% od iznosa kredita 2% od iznosa pozajmice 3. najmanje 6.00 kn • bez naknade • bez naknade 7.000. 6.2. 6.5% od iznosa pozajmice (najmanje 150.1.5% od iznosa. najmanje 6.4. najviše 6. 6.opoziv plaćanja doznakom doznake u inozemstvo .00 kn 1%.6. najviše 100.00 kn.8.6% do 2% od iznosa kredita.2.2011.2. 6. 6. • od 0.2. najmanje 6. žiro.5 % 1. 7.2. max. bez naknade • bez naknade • bez naknade bez naknade bez naknade bez naknade bez naknade bez naknade 0. max.00 kn 1%.00% od iznosa kredita koji se isplaćuje u gotovini. 9.1.1.9.10.00 kn. gotovinsko plaćanje/prijenos s računa fizičkih osoba na račun poslovnih subjekata/fizičkih osoba u Banci. najmanje 2. 9. ovisno o modelu kredita 0% do 2% od iznosa kredita 0. 150. najviše 100. 7.1. TRAJNI NALOG 9.2.000.00 kn. 9.7.1.7.7. uz osiguranje potraživanja krediti za kupnju plovila u EUR potrošački krediti kratkoročne i dugoročne pozajmice VISINA NAKNADE 1%.60% do 2.5.1.00 kn.5% od iznosa kredita. 9.2. potrošački krediti putem American Express kartice 9.000.8. 9.2.1. 8.interni nalog gotovinsko plaćanje /prijenos s računa fizičkih osoba na račun poslovnih subjekata /fizičkih osoba izvan Banke-eksterni nalog* bezgotovinsko plaćanje/prijenos fizičke osobe na račun poslovnih subjekata/ fizičkih osoba u Banci .1.00 kn 10 kn bez naknade 7. 9.00% od iznosa kredita • od 0.1.VRSTA USLUGE 6.00 kn.1. max.1.12.2. 7.bezgotovinsko plaćanje • položena efektivna strana sredstva • kupljena strana sredstva i položena na račun * od 15. devizni) izdavanje tiskanica (zahtjeva za kredit) naknade naknade za obradu kredita stambeni kredit u EUR (visina naknade umanjuje se ovisno o paketu Inovacija)* • za kupnju/kupnju s adaptacijom: • za ostale namjene * za Start modele i Energo kredite ne naplaćuje se naknada do 30. 9.4.6% do 1% od iznosa kredita.2.2.2.2.11.1.interni nalog bezgotovinsko plaćanje /prijenos s računa fizičkih osoba na račun poslovnih subjekata /fizičkih osoba izvan Banke-eksterni nalog opoziv naloga za plaćanje od strane klijenta zahtjev za povrat sredstava po izvršenom nalogu plaćanja devizni platni promet obrada doznaka iz inozemstva i domaćih banaka doznake u inozemstvo .3. 7. 9.3. min. najviše 100.2.1. 9. 7. 6.00 kn od 1% do 1. 6.00 kn bez naknade 10.00% od iznosa kredita min. naplaćuje se naknada za plaćanje računa Čistoće.2.2. 7.00 kn 1%.2. 400.6% do 2% od iznosa kredita • 1% od iznosa kredita • 0.1.2.5% od iznosa kredita.3.1. max.2. 7.2. gotovinski krediti putem American Express kartice u kunama brzi krediti PBZ 365 pozajmice naknada za gotovinsko korištenje (stambeni krediti) naknada/premija za osiguranje potraživanja 2 . najmanje 40.5% od iznosa kredita • 1.50 kn 100 kn 200 kn 0.1.5.2. najviše 50.1. 8.10.00 kn) 1.05. PBZ Educa krediti 9. 7.2. 6.13. a veći je od 50% od iznosa gotovinske isplate kredita 9.00% od iznosa kredita.9.4. opomena za neizvršenja plaćanja putem trajnog naloga zbog nedostatnog pokrića na računu (tekući.00 kn • od 1.6. 9.2.1. 9.5%. najviše 100.00 kn.3. 6. najmanje 6.5. 8. hipotekarni krediti u EUR nenamjenski krediti u EUR • nenamjenski krediti (visina naknade umanjuje se ovisno o paketu Inovacija) • nenamjenski krediti za umirovljenike lombardni krediti • uz depozit • uz fond ili policu životnog osiguranja krediti za kupnju motornih vozila u EUR.1.00 kn 8.6. ovisno o modelu kredita od 1% do 1. 9.d.3. štedni ulozi-upis naloga-računi Međimurske banke isplata u efektivnom stranom novcu • položena efektivna strana sredstva • kupljena strana sredstva i položena na račun isplata u kunama otkup stranog efektivnog novca i čekova uplate na devizni račun ili štedni ulog stranih fizičkih osoba (efektivnim novcem ili čekom) uplate (efektivnim novcem ili čekom) na devizni račun ili štedni ulog konverzija za doznake i isplatu u stranoj efektivi ili čeku plaćanje trajnim nalogom s računa fizičkih osoba u korist drugih računa jednokratni i trajni nalog u korist računa Banke i Međimurske banke d.09.1.2.00% .1.4.1. 6. 6.00 kn.2. 150. bez naknade 9.1.1.2.000. KREDITIRANJE FIZIČKIH OSOBA 9.

2.3.4.2. 9. 9.86 kn (u cijenu uračunat PDV) zabilježbu da je prijenos obavljen radi osiguranja tražbine kredita (uključuje troškove kuvertiranja) izrada prijedloga za brisanje upisa (naknada Banke) 20.5% od iznosa kredita koji se otplaćuje za kredite odobrene od 01.10. 9.2.09.00 kn (u cijenu uračunat PDV) podnošenje prigovora na zaključak 233. 9. moratorij i dr.2009.4. uz osiguranje potraživanja od 1. 9.0% od iznosa nedospjele glavnice * poček je moguće ugovoriti u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ili smanjenja redovnih primanja ** moguće je ugovoriti po realiziranim stambenim kreditima u kunama ili uz valutnu klauzulu u EUR izvješćivanje.2.3.2% od ugovorenog iznosa.5. 9.12.4.3.4.5.6. obavijesti i opomene po kreditima izdavanje brisovnog očitovanja po zahtjevu bez naknade + stvarni trošak izdavanje pisma namjere 100.7.2.4. 9.2.3.3.6.5. kn: bez naknade • za kredite u iznosu preko 1 mil. 9.4. 9.00 kn 3 . krediti uz American Express kartice (potrošački i gotovinski) bez naknade za definitivnu otplatu kredita ostali krediti 3% od iznosa kredita koji se otplaćuje naknada za prijevremenu djelomičnu i definitivnu otplatu za kredite odobrene nakon 01. 9.00 kn produljenje roka korištenja kredita 0.1.01. ovisno o preostalom roku dospijeća krediti uz American Express kartice (potrošački i gotovinski) bez naknade za definitivnu otplatu kredita bez naknade ostali krediti naknada za prijevremenu djelomičnu i definitivnu otplatu za kredite za kupnju dionica društava bez naknade INA.09.6.2.5.8.2.75 kn (u cijenu uračunat PDV) podnošenje prijedloga za upis zabilježbe 123.2.2.2.1.1.7.2009. 9. Petrokemija. prolongat. krediti uz American Express kartice (potrošački i gotovinski) nema mogućnosti djelomične otplate ostali krediti 2% od iznosa kredita koji se otplaćuje naknada za prijevremenu definitivnu otplatu kredita za kredite odobrene do 31. 9. 9.70 kn (u cijenu uračunat PDV) promjena ugovorenih uvjeta dodatak ugovora o kreditu: • kamate.1.3. 9.6.5. 9. 9. 300. rok.FINA podnošenje prijedloga za upis prijenosa vlasništva na motornom vozilu uz 349.2. 9.4. HT. • 1.4.5%. 9.5% do 6% od iznosa kredita uvećanog za 20% ovisno o modelu kredita i o tome da li je plovilo novo ili rabljeno naknada za automatsku djelomičnu otplatu kredita bez naknade naknada za prijevremenu djelomičnu otplatu kredita za kredite odobrene do 31.5. 9.2.2.2.2.4.2.00 kn • automatska obnova polica bez naknade zamjena sudionika u kreditu (dužnika.3.00 kn zamjena založnog prava (hipoteke) 0.6.2.2. kn: 1% od iznosa koji se otplaćuje brzi krediti / brze pozajmice 0.2.2009. 9. stambeni 1% od iznosa kredita koji se otplaćuje brzi krediti / brze pozajmice • 3% od iznosa kredita koji se otplaćuje za kredite odobrene do 30.2.2.2.2.24% od iznosa kredita uvećanog za kamatu krediti za kupnju motornih vozila u EUR.2.2009. najmanje 200.2.1.4.00 kn (u cijenu uračunat PDV) podnošenje prijedloga za upis brisanja (uključuje trošak kuvertiranja) 110.2. najmanje 500. Belje Upisnik . 9. 9.1.7. 9.2.6.3. 9.5.7.3.62% do 2.10.1.1% od iznosa kredita uvećanog za 20% ovisno o modelu kredita i o tome da li je vozilo novo ili rabljeno krediti za kupnju plovila u EUR od 2.7.3. ovisno o preostalom roku dospijeća nenamjenski uz stambenu štednju 0.3. jamaca) 300.12.5% od iznosa kredita koji se otplaćuje za kredite odobrene od 01. 9. 9.5% . 9.00 kn Naknada za poček* otplate stambenog kredita (ukoliko se ne plaća kamata za vrijeme počeka) • ako se poček ugovara do 6 mjeseci • 2.2009.3.2.6. 9.5.2. 9.3.VRSTA USLUGE 9.6. 9. 9.2.2.4.4.01 kn (u cijenu uračunat PDV) podnošenje zahtjeva za promjenom upisanih podataka 30. 9.2% do 2.2.6. 9.2009. kn: 1% od iznosa koji se otplaćuje hipotekarni • za kredite u iznosu do 1 mil.2.3.1% od iznosa koji se otplaćuje.1% od iznosa koji se otplaćuje.6. 9.5% .5.3. stambeni • za kredite u iznosu do 1 mil. stambeni 1% od iznosa kredita koji se otplaćuje brzi krediti / brze pozajmice • 2% od iznosa kredita koji se otplaćuje za kredite odobrene do 30. • 1. PBZ stambeni krediti START modeli VISINA NAKNADE 9.7.2010.7.5% od iznosa nedospjele glavnice • ako se poček ugovara od 6 do 12 mjeseci** • 5. kn: bez naknade • za kredite u iznosu preko 1 mil.2.6.4. 9.4.7. 9. od 1.2. 9.2.

00 kn 100.000 cm³ sef-zapremnina 30.10 kn 104.377.00 kn • PBZ365 doznaka .12. 11.000-15.000 cm³ (u cijenu uračunat PDV) 319. naknada za PBZmToken kao dodatni autorizacijski uređaj 50.000 cm³ tromjesečna naknada sef-zapremnina 5.40 kn 713.2.80 kn 393.1.2.usluge ugovorene bez naknade tijekom akcijskog razdoblja do 31.1.60 kn 4 .4. 9.00 kn 10.4.4.4.8.2. 11.12.VRSTA USLUGE 9.00 kn 10. 11.2. izdavanje potvrde o plaćanju 5. najviše 50.000 cm³ sef-zapremnina 10. mjesečna članarina za internetsko i telefonsko bankarstvo (dva servisa) 10. godišnja članarina za mPay 10.3.4.000-90. izvanredno izdavanje i promjena mPIN-a (vrijedi za mPay uslugu) 20.1.000-90. SEFOVI 11. upisnina za mPBZ mobilno bankarstvo 10.3.00 kn 7. najmanje 2.00 kn 270. 11.8. ostale naknade za korištenje servisa PBZ365 10.50 kn 209. oštećenog ili dodatnog autorizacijskog uređaja (tokena 100.5% od iznosa.000 cm³ (veliki) sef-zapremnina 25. mjesečna članarina za mPBZ mobilno bankarstvo 8.40 kn 811.00 kn bez naknade 10. 10.1. 11.2. 10. 9.2011.1.7.3.000-15.00 kn 10.057. 11.1.00 kn/nalog • plaćanje fizičke osobe u korist tekućeg računa fizičke osobe otvorenog u Banci • bez naknade • plaćanje fizičke osobe u korist računa fizičke/pravne osobe otvorenog u drugoj banci • 2.00 kn 10.2.8.12. plaćanje putem internetskog i mobilnog (mPBZ) bankarstva • plaćanje fizičke osobe u korist računa fizičke/pravne osobe otvorenog u Banci • 1.3.1.00 kn 11.40 kn 1.00 kn 24.1.akcijsko razdoblje do 31.3. mjesečna članarina za tri mjeseca korištenja mPBZ usluge .00 kn 30. osim za PBZ365 SMS) 10. 11. mjesečna članarina za internetsko bankarstvo 8. mjesečna članarina za SMS bankarstvo 3.2. ovisno o paketu Inovacija.000 cm³ (srednji) sef-zapremnina 15.2.1.000-60.eksterna • 30.80 kn 1.000 cm³ (mali) sef-zapremnina 8. 9.1.1.1.3.000-8.1.000-25.9. godišnja naknada sef-zapremnina 5.60 kn (u cijenu uračunat PDV) stvarni trošak.4.1.00 kn bez naknade 10.000-10. plaćanje računa putem internetskog.00 kn bez naknade 10. 9.2.80 kn 959.2.00 kn 100. tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicima izvodi o stanju kredita (jedanput godišnje) posebno zatražen izvadak o stanju kredita slanje tromjesečnih obavijesti (uplatnica) izdavanje kreditnog pisma za kredite iz tuđih izvora . 11.10 kn 246. promjena mPay korisničke kartice 40.1.5.1.205.55 kn 153.1. USLUGE INTERNETSKOG.00 kn bez naknade 10.3.00 kn 15. TELEFONSKOG.1.1.4.000 cm³ (mali) sef-zapremnina 8. 11. 9.4.6.000-8.1.2.5.00 kn bankarstvo bez naknade 10. mjesečna članarina za telefonsko bankarstvo 6. 9.5.2011.00 kn ili čitača kartica) 10.00 kn/nalog 10.1.13.11.6.5. mjesečna članarina za internetsko i/ili telefonsko bankarstvo i mobilno 14.000-60.10.1.1. 11. MOBILNOG I SMS BANKARSTVA (PBZ365 SERVIS) upisnina i mjesečna članarina za usluge Internetskog.najmanje 100.poseban ugovor odustanak od ugovorenog kredita VISINA NAKNADE 30. 11.9. 9.1. 11.000 cm³ sef-zapremnina 110.00 kn 50.2. mPAY i SMS bankarstva (mjesečna članarina se umanjuje.000-30. upisnina za telefonsko i/ili internetsko bankarstvo 45. • PBZ365 doznaka .2.4. nepovrat čitača ili tokena kod prestanka Ugovora uslijed smrti korisnika 10. 11.00 kn bez naknade 10.1. 11.00 kn bez naknade bez naknade 10.000-25.00 kn 10.7.6.1.2.1. opomena za obnavljanje police osiguranja opomena za nedostavljene knjižice vozila obavijest dužniku o dugovanju prva opomena (s povratnicom) druga opomena/opomena pred otkaz (s povratnicom) otkaz ugovora o kreditu neurednim dužnicima naknada za podnošenje zahtjeva za izradu kreditnog izvješća na zahtjev potrošača protesti.3.3.2.40 kn 1.1.2.6.6. 9. 11.4.7. 11.2.1. telefonskog i mobilnog bankarstva u Banci i izvan Banke 10.00 kn 10.000 cm³ (veliki) sef-zapremnina 25.75 kn 184.4.000 cm³ sef-zapremnina 60.00 kn 10.3.2. telefonskog.9.4.000-10.4.000 cm³ sef-zapremnina 60.7. 9.interna • 8. naplata izgubljenog.50 kn.000-130.3.4.000 cm³ sef-zapremnina 30. 9.4.000 cm³ sef-zapremnina 10. 9. plaćanje uplatnica s tvrtkama s kojima Banka ima sklopljen Ugovor 10.000-30.6.3. plaćanje putem telefonskog bankarstva 0.60 kn (u cijenu uračunat PDV) 86.3.4.4.6.000 cm³ sef-zapremnina 90.5.000-110.1. upisnina za telefonsko i/ili internetsko bankarstvo uz PBZmToken kao identifikacijski uređaj .60 kn 590. 10.000 cm³ (srednji) sef-zapremnina 15. 11. mobilnog.5. 9.

11.10.10.00 kn 50.2.80 kn 92.000-8.1. 13.2.00 kn+0. 11.70 kn 135.5% od iznosa bez naknade 30.1.7.2. sef-zapremnina 90.3.9.8.7.VRSTA USLUGE 11.3.90 kn 184. 13.9.3.90 kn (u cijenu uračunat PDV) 43.00 kn bez naknade 2.9.3.1. 11.05 kn 49. KARTIČNO POSLOVANJE 13. 12. 13.2.000-30.000-90.9. 11.3.000-60.00 kn+0.000 cm³ sef-zapremnina 10.1.000 cm³ sef-zapremnina 90. 11.3.1.1.2.5.10. 13.3.3.8.7. devizni i devizni žiro račun) Maestro kartica izdavanje kartice i PIN-a pri otvaranju računa/punomoći ili u slučaju redovite zamjene kartice osnovnog korisnika(vlasnika) /dodatnog korisnika (opunomoćenika) izdavanje nove kartice osnovnom korisniku(vlasniku) /dodatnom korisniku (opunomoćeniku) zbog promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice izdavanje nove kartice i PIN-a osnovnom korisniku (vlasniku) /dodatnom korisniku (opunomoćeniku) u slučaju gubitka ili krađe izdavanje istog PIN-a na zahtjev osnovnom korisniku(vlasniku) /dodatnom korisniku (opunomoćeniku) isplata gotovine na bankomatima i POS uređajima Banke isplata gotovine na bankomatima drugih banaka u RH isplata gotovine na POS uređajima drugih banaka u RH isplata gotovine na bankomatima banaka u inozemstvu isplata gotovine na POS uređajima banaka u inozemstvu plaćanje Maestro karticom na prodajnim mjestima Maestro prepaid kartica izdavanje kartice uz uplatu do 500.1. 12.000. 13. 11.2.2.1.000 cm³ (veliki) sef-zapremnina 25. 10.5% od iznosa 20.4% od iznosa bez naknade 5 . 13.3.00 kn+0.00 kn+0.3.2. 13.000 cm³ izrada novih ključeva sefa izgubljenih od korisnika izdavanje prijepisa dokumenata i kartica na poseban zahtjev izrada fotokopija dokumenata formata A-3 izrada fotokopija dokumenata formata A-4 izdavanje raznih potvrda obrazac HUB-a zamjena uništenih štednih knjižica oglašavanje nestalih isprava u Banci i izvan Banke interno oglašavanje nestalih isprava blokada računa Opomene za nedopušteno prekoračenje (tekući.3.2. 12.4% od iznosa 2. 13.000-25.00 kn+0. 13. 13.00 kn 35. 12. 13.1. 13.000 cm³ (mali) sef-zapremnina 8.3.7.3. 13.50 kn 221.00 kn 15.1.30 kn 159.00 kn 15.000.11.8. žiro. 13.3.1.4. 13. 12.00 kn+0. 13.000-130.3.6. Visa Classic) upisnina VISINA NAKNADE 307.000.1.00 kn izdavanje kartice uz uplatu od 1.000 cm³ sef-zapremnina 60.000 cm³ (srednji) sef-zapremnina 15. uvećano za naknadu ino banke 30.3. 13. 11. 12.00 kn 10.1. 13.00 kn 20. 13. 12.4.6. 13.2.4.4.3.2.20 kn 73.5.8.4% od iznosa 20.00 kn 20.000-110.4% od iznosa 2% od iznosa 12.00 kn + stvarni trošak 5. 13.00 kn/str.000 cm³ sef-zapremnina 110.00 kn+0.00 kn izdavanje kartice uz uplatu od 501.6.5.4% od iznosa. 1.8.3.1. 13.5.00 kn 12.00 kn/komad 15. 1.3.000-130.4.00 kn bez naknade 10.40 kn 100.25 kn 110.4. 11. 12.3.1.2. 13.9.00 kn/str.00 kn isplata gotovine na bankomatima i POS uređajima Banke isplata gotovine na bankomatima i POS uređajima drugih banaka RH i u inozemstvu Visa Electron kartica (devizni i žiro račun) izdavanje kartice i PIN-a pri otvaranju računa/punomoći ili u slučaju redovite zamjene kartice osnovnom korisniku(vlasniku) /dodatnom korisniku (opunomoćeniku) izdavanje nove kartice osnovnom korisniku(vlasniku) /dodatnom korisniku (opunomoćeniku) zbog promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice izdavanje nove kartice i PIN-a osnovnom korisniku (vlasniku) / dodatnom korisniku (opunomoćeniku) izdavanje istog PIN-a na zahtjev osnovnom korisniku (vlasniku) / dodatnom korisniku (opunomoćeniku) isplata gotovine na bankomatima i POS uređajima Banke isplata gotovine na bankomatima drugih banaka u RH isplata gotovine na POS uređajima drugih banaka u RH isplata gotovine na bankomatima banaka u EU isplata gotovine na bankomatima banaka u inozemstvu (osim u zemljama EU) isplata gotovine na POS uređajima banaka u inozemstvu plaćanje na prodajnim mjestima u RH i inozemstvu Revolving kreditne kartice (MasterCard. 12. 13.3.4.1.4% od iznosa 12.1. 11.3.3.5.000-110.000 cm³ sef-zapremnina 30. 11.000-15. 13.00 kn/po potvrdi 1.50 kn/str.00 do 1. 13. 11.3. 12. 11. 13.4% od iznosa bez naknade 10.6.50 kn 405.3. 13.000 cm3 sef-zapremnina 110.00 kn 50.01 do 7.3.00 kn 20.000-10.3. bez naknade 30. 13.000 cm³ mjesečna naknada sef-zapremnina 5.00 kn 50.4.2. 13.00 kn bez naknade 10. OSTALI POSLOVI S GRAĐANIMA 13.

4.2.000 kn .6.000 kn 1. 13.5%.5%.1. 13.00 kn 50.4.00 kn 75. 14.60% iznad 700.3.20%.00 kn 149.1. 14. 13.4. 13. 13.00 kn 49.4. najmanje 30.4.10. Visa Classic) upisnina za osnovnog MasterCard/Visa Classic korisnika za osnovnog MasterCard Affinity HNS korisnika za osnovnog My Way Visa Classic korisnika za dodatnog MasterCard/Visa Classic korisnika za dodatnog MasterCard Affinity HNS korisnika za dodatnog My Way Visa Classic korisnika godišnja članarina (visina članarine umanjuje se ovisno o paketu Inovacija) za osnovnog korisnika za dodatnog korisnika izdavanje nove kartice osnovnom/dodatnom korisniku zbog promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice izdavanje nove kartice i PIN-a osnovnom/dodatnom korisniku u slučaju gubitka ili krađe izdavanje istog PIN-a na zahtjev osnovnog/dodatnog korisnika izdavanje nove kartice osnovnom/dodatnom korisniku zbog promjene dizajna MasterCard/Visa Classic kartice izdavanje nove kartice osnovnom/dodatnom korisniku zbog promjene dizajna My Way Visa Classic kartice isplata gotovine svim MasterCard karticama na bankomatima i POS uređajima Banke.5.5. 13.00 kn 50.2. 14. 13.5. najmanje 30.1.3.5. osim banaka EU Charge kreditne kartice (MasterCard.80% iznad 400.2. 13.4.6. 13.5.00 kn 2.3.8.4. 14.400.00 kn 2.4. 14. najmanje 30. najmanje 30. 13. banaka u RH i banaka u inozemstvu isplata gotovine svim Visa Classic karticama na bankomatima i POS uređajima Banke te banaka u RH isplata gotovine svim Visa Classic karticama na POS uređajima banaka u inozemstvu isplata gotovine svim Visa Classic karticama na bankomatima banaka EU isplata gotovine svim Visa Classic karticama na bankomatima banaka u inozemstvu. najmanje 30.1.3.2.00 kn 150. 13.00 kn 20. BROKERSKI POSLOVI trgovanje na domaćem tržištu (ne uključujući trgovanje putem PBZ Investora) transakcije dionicama i izvedenicama * aktivnost klijenta ** 0 .2. 13.5%.1.2.7. 14. najmanje 30.4.1.1.00 kn 50. najmanje 150 kn po nalogu iznad 200.5.1.1.2. 13.00 kn.00 kn 2.9.2.6.5.1.00%. 13. najmanje 30. 13.4. 13.6.000 kn . 13.1. najmanje 30.11. 13. a sukladno odredbama članka 34.2.1.5. 13. 13.1.5.4. “Odluke o naknadama i drugim troškovima Banke” transakcije dugoročnim dužničkim vrijednosnim papirima aktivnost klijenta ** 0 .00 kn 109.5.5.1.1.00 kn 20. najmanje 30.00 kn 100.5.5.00 kn tromjesečno 1. uvećano za naknadu ino banke 99.5.2.9.5.5.00 kn 49.5. 13.000.1.2. 13. 13.6.4.1.VRSTA USLUGE 13.1.6. 13.00 kn 2. za osnovnog korisnika za dodatnog korisnika godišnja članarina (umanjuje se ovisno o paketu Inovacija) za osnovnog korisnika za dodatnog korisnika izdavanje nove kartice osnovnom/dodatnom korisniku zbog promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice izdavanje nove kartice i PIN-a osnovnom/dodatnom korisniku u slučaju gubitka ili krađe izdavanje istog PIN-a na zahtjev osnovnog/dodatnog korisnika isplata gotovine MasterCard karticom na bankomatima i POS uređajima Banke.000 kn 0.13. 13. 13.1.5.00 kn 2.00 kn 2. 13. najmanje 30.4.000 kn 0.3.10.5%.1.5.000 kn prema dogovoru. 13.00 kn 109.1. 13.5%. 13.2.6.00 kn 2.00 kn 2.00 kn 40.1.na zahtjev opomena za dug po charge i revolving kreditnoj kartici neopravdana reklamacija transakcije obavljene na uređajima drugih banaka u RH i banaka u inozemstvu prijava na međunarodnu “Stop listu” VISINA NAKNADE 109.5.5%. 13.6.5.00 kn 54.1. 13.8.00 kn 30.00 kn 30.4.5%. 14.2.5.4.2.000 kn 0.00 kn 14. 13.4.1. banaka u RH i banaka u inozemstvu isplata gotovine Visa Classic karticom na bankomatima i POS uređajima Banke te banaka u RH isplata gotovine Visa Classic karticom na POS uređajima banaka u inozemstvu isplata gotovine Visa Classic karticom na bankomatima banaka u EU isplata gotovine Visa Classic karticom na bankomatima banaka u inozemstvu.1.200. 14.4. 13.5. osim banaka u EU plaćanje na prodajnim mjestima u RH i inozemstvu zajedničke naknade po različitim vrstama kartica promjena PIN-a za čip karticu na bankomatu Banke pribavljanje dokumentacije o transakciji obavljenoj na uređajima banaka u RH i banaka u inozemstvu .1.1.00 kn 2.5. najmanje 150 kn po nalogu 6 .5. 13.5%.5.1. uvećano za naknadu ino banke bez naknade bez naknade 40.4.6. 13.700.1.5%. 13. 13.12.3.00 kn.00 99.00 kn 149.00 kn 75.7.200. 13.00 kn 2.5%. 13.

15.2.3. 15. Denmark.1.3. 15. porez ili neka druga davanja) koji će se u tom slučaju dodatno zaračunati klijentu. Postoji mogućnost da se prilikom transakcija na stranom tržištu pojavi dodatni trošak (npr. a naplata provizije obračunava se po tržišnom tečaju Sektora poslova riznice Privredne banke Zagreb. Singapore. New Zealand. dionice. *** Odnose se na usluge vezane za ostvarivanje prava i obveza Klijenata sukladno tuzemnim i inozemnim poreznim propisima koji reguliraju oporezivanje poreza na dobit.1 14.000 kn 14. transakcije dugoročnim dužničkim vrijednosnim papirima transakcije kratkoročnim dužničkim vrijednosnim papirima naknada za vođenje PBZ Investor brokerskog računa upis vrijednosnih papira na primarnom tržištu VISINA NAKNADE 0. najmanje 75 kn po nalogu 10 kn mjesečno bez naknade 14.000 kn 14. 7 .15% prema dogovoru.5.2. Važeće od 27.25%+PDV* 150 kn 50 kn 15 EUR 50 EUR bez naknade bez naknade bez naknade** bez naknade** bez naknade** 100 EUR + stvarni troškovi * Stope su iskazane kao godišnje stope.1. “Odluke o naknadama i drugim troškovima Banke” 0. 15.d. 15.3.15%+PDV* 0. Kod konverzija valuta prilikom obračuna naknada i vrednovanja imovine.10% prema dogovoru.3.000. 14.15%.3.45%. Račun se ispostavlja mjesečno i plativ je u kunama.000. Canada.1. Belgium.1. 15.3.0. Vlasnički vrijednosni papiri (npr.000 kn • GOLD .2. itd.1. 14. izvedenicama i jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja* transakcije dužničkim vrijednosnim papirima trgovanje putem PBZ Investora **** upisnina transakcije dionicama* • BASE .2.d. Norway.3.* izvještavanje izvještaj o promjenama u portfelju mjesečni izvještaj o stanju portfelja korporativne akcije obavijest po korporativnim akcijama instrukcija po korporativnim akcijama ostvarivanje posebnih prava iz poreznih propisa*** zastupanje na skupštinama (samo hrvatsko tržište) 0.3. a sukladno odredbama članka 34. iznad 3.3. * Za ostale financijske instrumente (prava.000 kn .000. Finland. Japan. Sweden.08%. sve izvanredne i druge nepredvidive troškove vezane za pružanje usluga. najmanje 75 kn po nalogu 0. Hong Kong. ** Aktivnost klijenta definira se iznosom pojedinačne transakcije (naloga) ili nizom povezanih transakcija koje se mogu okarakterizirati kao jedan posao.000 kn 14. iznad 3.000 kn . South Africa. obveznice i sl.1. 15.2. transakcije kratkoročnim dužničkim vrijednosnim papirima aktivnost klijenta ** 14. 15.4. 15. kao i transakcije putem dražbe. 14.3. 15.4. Russia **Banka zadržava pravo dodatno obračunati sve troškove iz pružanja usluga koje zahtijevaju osobnu prisutnost ili povećan angažman zaposlenika Banke ili trećih. primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je važeći na dan obračuna.4.2.000 kn 14. U slučaju trgovanja na ostalim tržištima. 15. Strana tržišta II podrazumijevaju sljedeća tržišta: Ireland.prosječni mjesečni promet jednak ili veći od 500.2. Eurobonds. Spain.0.20%. a dužnički (npr.1. u stvarnom iznosu. kao i sve zaračunate joj pristojbe i poreze. Strana tržišta I podrazumijevaju sljedeća tržišta: USA.3.4.10%.2.000 kn • PLATINUM .000.* strana tržišta I i II ukoliko transakcija nije obavljena preko brokera Privredne banke Zagreb d. “Odluke o naknadama i drugim troškovima Banke” 0. UK.2.prosječni mjesečni promet do 250. 15.3. Fiksna provizija od 500 kn naplaćuje se za sudjelovanje na dražbi neovisno o ishodu dražbe. Napomena: Klijenti koji su potpisali Ugovor o korištenju PBZ Investor usluga do 01.2. najmanje 200 kn po nalogu 0. najmanje 150 kn po nalogu 0.) koje nisu posebno naznačene ovim cjenikom primjenjivat će se naknada određena za trgovanje dionicama. **** Ukoliko klijent želi odraditi transakciju (nalog) bilo kojim drugim kanalom primjenjivati će se naknade iz točke 14.50%.10. 15.1. 14. plaćaju naknadu za poslove čuvanja vrijednosnih papira u iznosu od 10 kn + PDV/mjesečno i 30 kn po jednoj ili više transakcija s odreñenim vrijednosnim papirom tijekom jednog trgovinskog dana. Australia.0. Hungary.2.1.6. 14.000 kn 14. transakcije na stranom tržištu *** transakcije dionicama. iznad 10. najmanje 30 kn po nalogu 0.4.4. najmanje 40 kn po nalogu • GOLD .3. iznad 10.3. usluga pohrane i čuvanja financijskih instrumenata hrvatsko tržište i Strana tržišta I* strana tržišta II* transakcijska naknada hrvatsko tržište uz plaćanje hrvatsko tržište bez plaćanje strana tržišta I i II ukoliko je transakcija obavljena preko brokera Privredne banke Zagreb d. Naknada se obračunava na temelju dnevnih vrijednosti imovine i stvarnog broja dana u obračunskom razdoblju u odnosu na 360.2. Račun dospijeva na naplatu na dan dospijeća naznačen na Računu. Switzerland.VRSTA USLUGE 14.000.1. *** Pri računanju iznosa minimalne provizije koristi se srednji tečaj HNB-a na dan izvršenja transakcije. 15.3.2.1. udjeli.000 kn Obračun kvartalno. 15. najmanje 35 kn po nalogu • PLATINUM .000.2.3.2.10. Portugal.1. najmanje 200 kn po nalogu 75 kn • BASE . POSLOVI SKRBNIŠTVA 15.3. neovisno o tome je li ovim Cjenikom naznačena njihova naplata.3. dohodak i transakcije.3.) se vrednuju po tržišnoj cijeni.40%. 14.1.) i ostali vrijednosni papiri se vrednuju po nominalnom iznosu. Netherlands. a nisu prihvatili Korisničku suglasnost. Italy.70%. France. siječnja 2010.4.000. Chech Republic. naknada može varirati ovisno o tržištu i vrsti financijskog instrumenta te je dostupna na upit.1.3. 14.2.1. a sukladno odredbama članka 34. Germany. Austria.2. srpnja 2011.000 kn do 500.2. Estonia.prosječni mjesečni promet od 250.1. 15. 0 . Navedene naknade primjenjuju se ukoliko nije drugačije ugovoreno. Navedena provizija primjenjuje se za USA i glavna EU tržišta. i sl.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful