‫‪21%‬‬

‫‪15%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪100%‬‬

‫سبز‬
‫آبی‬
‫قهوه ای‬
‫خاکستری‬
‫دیگر رنگ ها‬

‫نمودار مصرف در مردان‬ ‫آبی‬ ‫قهوه ای‬ .

‫سبز‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫دیگر رنگ ها‬ ‫‪0%‬‬ ‫خاکستری‬ .

.

‫نمودار مصرف در زنان‬ ‫دیگر رنگ ها‬ ‫خاکستری‬ .

‫نمودار‬ ‫سبز‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫دیگ‬ ‫آبی‬ ‫‪0%‬‬ ‫قهوه ای‬ ‫خاکستری‬ .

‫آ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful