Motsatseer som bö

örjar på d

Vokabbulär

Svenskaa

Skriv en mottsats som
m börjaar på d
1.

bergg

____________
________________

2.

kredditera

____________
________________

3.

sortii

____________
________________

4.

heltiid

____________
________________

5.

ängllalik

____________
________________

6.

obesstämd

____________
________________

7.

alldeeles

____________
________________

8.

mun
ntra upp

____________
________________

9.

förh
hoppningsffull

____________
________________

10.

emb
barkera

____________
________________

11.

överrsiktlig

____________
________________

12.

morral

____________
________________

13.

burddus

____________
________________

14.

favo
orisera

____________
________________

15.

natt

____________
________________

Mate
erial för underrvisning i sven
nska av Veroniica Gilhooly © Learnwell Oy
y 2008
www
w.thelanguage
emenu.com

Vo
okabulär
Sida
S
1

Motsatseer som bö
örjar på d

Vokabbulär

16.

taktllös

____________
________________

17.

realiitet

____________
________________

18.

enkeel

____________
________________

19.

nuvaarande

____________
________________

20.

oförretagsam

____________
________________

21.

steggra

____________
________________

22.

molll

____________
________________

23.

nativvitet

____________
________________

24.

uppmärksam

____________
________________

25.

bra

____________
________________

26.

snusstorr

____________
________________

27.

nd
grun

____________
________________

28.

arbeetsmyra

____________
________________

29.

mun
ntergök

____________
________________

30.

billigg

____________
________________

Svenskaa

bilderna från go
oogle images
Mate
erial för underrvisning i sven
nska av Veroniica Gilhooly © Learnwell Oy
y 2008
www
w.thelanguage
emenu.com

Vo
okabulär
Sida
S
2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful