You are on page 1of 3

Sekolah Kebangsaan Abuan, Peti Surat 27, 90107 Beluran, Sabah. XBA:2147 Ruj.

. Kami: Tarikh : Kepada, Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Peti Surat 27, 90107 BELURAN. Tuan, MEMOHON PERUNTUKAN PERKHEMAHAN DAN MOTIVASI SEKOLAH Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 02. Untuk pengetahuan tuan, Sekolah Kebangsaan Abuan akan mengadakan perkhemahan pada : Tarikh : 10 Ogos 2007 Tempat: Padang Kg. Abuan Masa : 2.00 petang 03. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah ingin memohon peruntukkan sebanyak RM 500.00 bagi membantu menampung perbelanjaan program berkenaan. 04. Besarlah harapan kami agar tuan dapat memberi pertimbangan sewajarnya dalam hal ini. Segala kerjasama dan keprihatian tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, (FREDY MAGINJOH) Guru Besar, SK Abuan,Beluran. Skfail

Sekolah Kebangsaan Abuan, Peti Surat 27, 90107 Beluran, Sabah. XBA:2147 Tarikh :

Kepada, Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Peti Surat 27, 90107 BELURAN. PERIHAL PERBELANJAAN BAGI AKTIVITI PERKHEMAHAN DAN MOTIVASI SEKOLAH PADA 10.08.2007 HINGGA 12.08.2007 Bil Perkara 01 Makanan dan minuman 02 03 Trophy Barang-barang Peralatan Perkhemahan Kuantiti RM5.50 x 47org x 3hari RM5.00 x 6 buah Jumlah RM 775.50 RM 30.00 RM 194.00

JUMLAH BESAR

RM 1000.00

Disediakan Oleh,

Disahkan Oleh:

(FLARRY JEFFERY) PK.KO-KUM, SK.Abuan Beluaran

(FREDY MAGINJOH) GURU BESAR, SK Abuan, Beluran.

INBOIS / INVOICE
KEPADA, PEGAWAI PELAJARAN DAERAH, PEJABAT PELAJARAN DAERAH BELURAN, 90107 BELURAN. Bil Perkara 01 Makanan dan minuman 02 03 Trophy Barang-barang Peralatan Perkhemahan Kuantiti RM5.50 x 47org x 3hari RM5.00 x 6 buah INVOICE:

TARIKH: Jumlah RM 775.50 RM 30.00 RM 194.50

JUMLAH BESAR
Akaun kerajaan Guru Besar SK Abuan, Beluran. ( 1004-0009657-05-9 ) \

RM 1000.00

Disediakan Oleh,

Disahkan Oleh:

(FLARRY JEFFERY) PK.KO-KUM, SK.Abuan Beluaran

(FREDY MAGINJOH) GURU BESAR, SK Abuan, Beluran.