You are on page 1of 2

CURRICULUM VITAE

Tijana Denić Radaković


Radoja Dakića 33/17
Novi Beograd
Tel: 011 2691 173
Mob 064 17 17 344
e-mail: tijanadenic@gmail.com

LIČNI PODACI
Tijana Denić Radaković
Rođena u Smederevu 5.5.1979. godine

OBRAZOVANJE – KVALIFIKACIJE
Više obrazovanje
Beogradska Poslovna Škola
Smer: marketing i trgovina
Odsek: spoljna i unutrašnja trgovina
stečeno zvanje – ekonomista za marketing i trgovinu

Srednje obrazovanje
Tehnička škola u Smederevu
Stečeno zvanje – tehničar drumskog saobraćaja

RADNO ISKUSTVO
Sekretarski poslovi u SZR „R“ 11 meseci
Administrativni poslovi u „spidernet“ d.o.o.

OSTALE SPOSOBNOSTI
• Korišćenje operativnih sistema: Windows, Word, Excel, korišćenje Interneta
• Srednji nivo znanja engleskog i ruskog jezika
• Posedovanje instruktorske dozvole B kategorije