You are on page 1of 3

Centralna Komisja Egzaminacyjna

w Warszawie

Wstpna informacja
o wynikach egzaminu maturalnego 2010

Do egzaminu maturalnego w maju 2010 roku przystpio 366 623 osb ubiegajcych si o wiadectwo
dojrzaoci. Tegoroczni absolwenci stanowili 96% wszystkich zdajcych. Pozostali to absolwenci z lat
ubiegych. Do egzaminu przystpili rwnie absolwenci, ktrzy uzyskali wiadectwo dojrzaoci
we wczeniejszych latach, w celu podwyszenia wyniku egzaminacyjnego.
Tabela 1. Zdawalno egzaminu w kraju
Tegoroczni absolwenci

Absolwenci z lat 2005-2009

Liczba zdajcych

Zdawalno

Liczba zdajcych

Zdawalno

351 852

81%

14 771

99%

Liczb maturzystw przystpujcych do egzaminu oraz zdawalno egzaminu w poszczeglnych typach szk
przedstawiono w poniszej tabeli.
Tabela 2. Zdawalno egzaminu maturalnego w rnych typach szk
Wszyscy absolwenci
Typ szkoy

Liczba zdajcych

Zdawalno

licea oglnoksztacce

229 516

91%

licea profilowane

19 357

64%

technika

105 391

70%

licea uzupeniajce

9 367

37%

technika uzupeniajce

2 992

34%

Tabela 3. Parametry statystyczne wynikw egzaminw z poszczeglnych przedmiotw

Przedmiot

Poziom
egzaminu

Liczba
Odchylenie
Odsetek
Minimum Maksimum Mediana rednia
zdajcych
standardowe sukcesw

podstawowy

368 463

100

58,57

57,24

17,42

rozszerzony

34 243

100

60,00

60,00

16,80

podstawowy

264

1,43

100,00

58,57

60,57

19,02

rozszerzony

25

100,00

100,00

100,00 100,00

0,00

podstawowy

37

47,14

97,14

81,43

76,99

13,49

rozszerzony

88,89

95,56

95,56

93,33

3,85

podstawowy

104

37,14

95,71

70,00

67,47

14,03

rozszerzony

14

55,56

84,44

68,89

70,48

8,73

podstawowy

361 679

100

60,00

58,51

23,48

rozszerzony

54 235

100

50,00

49,32

25,24

podstawowy

310 067

100

64,00

62,35

25,83

rozszerzony

54 289

100

70,00

68,42

16,32

podstawowy

53 583

100

63,00

63,47

21,05

rozszerzony

5 612

100

71,00

69,89

17,51

podstawowy

2 401

12

100

76,00

72,30

21,42

rozszerzony

938

22

100

77,00

74,62

14,58

podstawowy

17 525

100

63,00

62,83

20,43

rozszerzony

990

100

81,00

78,45

15,22

podstawowy

638

12

100

84,50

78,81

18,19

rozszerzony

333

100

73,00

71,14

16,70

podstawowy

468

18

100

84,00

78,97

18,12

rozszerzony

161

16

99

87,00

82,88

14,91

95

Jzyk polski

100

Jzyk biaoruski

100

Jzyk litewski

100

Jzyk ukraiski

87

Matematyka

86

Jzyk angielski

94

Jzyk niemiecki

94

Jzyk francuski

95

Jzyk rosyjski

97

Jzyk hiszpaski

Jzyk woski

99

Wiedza
o spoeczestwie

podstawowy

32 954

100

54,00

54,16

12,84

rozszerzony

28 130

100

50,00

50,76

16,05

podstawowy

48 889

100

46,00

45,77

16,67

rozszerzony

34 201

100

48,33

49,11

16,61

podstawowy

33 171

92

44,00

45,52

12,78

rozszerzony

39 758

100

55,00

54,64

17,26

podstawowy

7 220

100

48,00

48,27

23,28

rozszerzony

29 212

100

65,00

61,52

22,15

podstawowy

12 623

98

54,00

54,20

14,61

rozszerzony

15 017

100

50,00

51,33

17,82

podstawowy

12 171

100

40,82

43,39

22,50

rozszerzony

16 281

100

60,00

58,79

22,26

podstawowy

351

100

55,00

52,51

20,16

rozszerzony

153

100

72,00

66,86

24,42

podstawowy

903

92

42,00

43,10

19,29

rozszerzony

2 774

100

56,00

54,54

22,47

podstawowy

162

14

92

58,00

56,31

15,77

rozszerzony

305

100

64,00

67,23

24,26

podstawowy

42

92

37,00

40,43

20,18

rozszerzony

34

78

54,00

48,18

20,80

podstawowy

71

40

97

73,00

72,25

13,57

rozszerzony

116

25

100

63,00

66,47

24,05

podstawowy

1 625

100

36,00

38,49

20,48

rozszerzony

1 117

100

44,00

47,22

24,86

podstawowy

25

40

85

65,00

62,60

13,16

rozszerzony

10

50

91,67

85,00

78,00

14,67

Geografia

Biologia

Chemia

Historia

Fizyka
i astronomia

Historia muzyki

Historia sztuki

Filozofia

Wiedza o tacu

Jzyk aciski
i kultura
antyczna

Informatyka

Jzyk kaszubski
Parametry statystyczne podano dla wynikw wyraonych w procentach.
Dane w ostatniej kolumnie tabeli dotycz tych absolwentw, ktrzy zadeklarowali dany przedmiot jako obowizkowy.