LECŢIA 1 TO BE(a fi

):
afirmativ I am I’m You are You’re He is He’s She is She’s It is It’s We are We’re You are You’re They are They’re Expresii uzuale: interogativ Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? negativ I am not I’m not You are not You’re not He is not He’s not She is not She’s not It is not It’s not We are not We’re not You are not You’re not They are not They’re not you aren’t he isn’t she isn’t it isn’t we aren’t you aren’t they aren’t

Who are you? I am Lavinia. What are you? I am a teacher.

ARTICOLUL NEHOTĂRÂT
SINGULAR: a(un, o) - înaintea cuv. care încep cu o cons. ex: a doctor =un doctor an(un, o) - înaintea cuv. care încep cu o vocală ex: an engineer PLURAL: se formează adăugând litera s ex: doctors = doctori În rom. se folos. „sunt doctor” şi „sunt un doctor” iar în engl. doar „sunt un doctor” (sunt doctor se traduce în engl. cu sunt un doctor) (Sunt doctor = I am a doctor) - această diferenţă între engl. şi rom se întâlneşte numai la singular.

ARTICOLUL HOTĂRÂT
SG.: the teacher = profesorul (the se pronunţă cu ă înaintea cons. şi cu i înaintea vocalelor) PL: se adaugă s the teachers = profesorii ________________________________________________________________ Exprimarea vârstei se face în engleză cu vb. „a fi” nu cu vb. „a avea” ca în română. She is 5 years old = Ea are 5 ani. De asemenea culorile(Ce culoare au ochii tăi? What colour are your eyes?) ________________________________________________________________________

1

LECŢIA 2
sg. THIS = acesta, aceasta THAT = acela, aceea pl. THESE = aceştia, acestea THOSE = aceia, acelea

Expresii uzuale:
This is French That is a Russian It is Romanian ex: What books are those? ONE. These are Those are Romanian ONES. They are Those are English books.;They are English ones.

ÎNTREBĂRILE DISJUNCTIVE(nu-i aşa?, aşa-i?, nu?) am I? aren’t I?
aren’t you? are you? (vezi can, may, must; isn’t he, she, it? is he, she, it? there is, there are) aren’t we, you, they? are we, you, they? Ex.: You are a teacher, aren’t you? Sunteţi profesor, nu-i aşa? ----------------------------------You aren’t a teacher, are you? În engleză nu se foloseşte dubla negaţie Nu eşti profesor, nu-i aşa? ca în română.

LECŢIA 3 TO HAVE( a avea)
I have (got) You have (got) He has (got) She has (got) It has (got) We have (got) You have (got) They have (got) I’ve got You’ve got He’s got She’s got It’s got We’ve got You’ve got They’ve got

GENITIVUL(POSESIA)
Pt. numele de fiinţe se foloseşte de obicei genitivul cu apostrof ’s la singular: Tony is Mr. Clifford’s son.(Tony este fiul dl. Clifford) ’ la plural: Tony is the Cliffords’ son (Tony este fiul Clifforzilor)

Genitivul cu of se poate folosi cu orice categorie de substantive, inclusiv cu numele de
fiinţe, însă în mod obişnuit cu subs. care nu reprezintă nume de fiinţe. ex: The colour of my pullover(culoarea puloverului meu) Mai rar: În mod obişnuit: The name of this boy is Tony. This boy’s name is Tony. 2 (Numele ac. băiat este Tony.)

LECŢIA 4 CAN = a putea în sensul de:
- capacitate, a şti - permisiunea pt. pers. 2 şi 3 rar 1 Can your wife cook? Can I see your father? No, you cannot(can’t). Can she take your tape-recorder?

MAY = a putea în sensul de:
-permisiunea pt. persoana 1 May I open the window? -posibil, probabil Why must we stay at home? ( De ce tb. să stăm acasă?) Because Mr. Clifford may come. (acţiiune viitoare) (Pt. că s-ar putea să vină dl. Clifford) It may be difficult, but you must learn it.(O fi ea grea, dar tb. să o înveţi.) He may be your friend, but...

MUST =
trebuie I must read this book. probabil(în sensul de trebuie) He must be at school now.(Probabil că e la şc. acum.) (acţiune începută în trec. şi contin. în prez. şi posibil în viitor) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------STILL = încă ( în continuare) She’s still very prety.(E încă f. drăguţă) YET = încă (deja) Can your baby walk yet? (Copilaşul tău poate deja să meargă?) He can’t walk yet. (Nu poate să meargă încă.) (acţiune care nu a început dar poate începe oricând) (= totuşi Ex.: And yet she was ready in time(Şi totuşi a fost gata la timp)) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Întrebările disjunctive cu can, may, must se formează respectând regula că în engleză nu se folos. dubla negaţie ca în română. You cann’t sing this song, can you? Nu şti să cânţi cântecul ac. nu-i aşa?

LECŢIA 5
ÎNTREBĂRILE CU DO ŞI DOES(Prezentul Simplu)
Do you smoke? Yes I do. No, I don’t. Fumezi? I, you, we, they do

Does he learn Russian? Învaţă ruseşte? He, she, it does Yes, he learn Russian. Yes, he does. No he doesn’t. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA at se foloseşte cu verbele de stare pe loc to se foloseşte cu verbele de mişcare Particularitate: I am at home.

(Tony is at school.) (Tony goes to school)

I go home.(la verbele de mişcare nu se mai foloseşte to în expresii cu home). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3

after... Excepţii: home.mişcare.direcţie) the garden the house the sitting-room 4 .I like to read in the garden. under. school...) I am You are He is She We You They are speaking French. mei. mea. drinking milk.she.I like to play with the boys. în mod obişnuit (always. After school they want to go to the cinema. with. dtale.it ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Lavinia is singing Tony is reading They’re playing Lavinia is going Tony is coming They’re taking Spot in into (deplasare. .you. playing the violin.we.they Does he.: Am I right? ( Am dreptate?) to be wrong = a nu avea dreptate You are wrong(N-ai dreptate) LECŢIA 6 IMPORTANT prezentul simplu şi continuu: În general.De regulă după „in. every day. at. After the lesson the pupil go home. before.) I speak French You play the violin drink milk He speaks French She plays the violin drinks milk We speak French You play the violin They drink milk În momentul de faţă (now.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------me = pe mine my = meu. college. ta. tăi. Am I speaking French? Interogativ: Do I.: . ele their= lor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: to be right = a avea dreptate ex.. dvs them = pe ei. mele you = pe tine your = tău him = pe el his = lui her = pe ea her = ei it = pe el us = pe noi our = nostru you = pe voi your = tău. to” se foloseşte the şi subs. tale.

You. TO HAVE . .doar HAD se mai foloseşte pt. pe masă.regula dublei negaţii Nu e nici din fier nici din aur. nici să citeşti prea mult şi nici să te odihneşti prea mult. insn’t there? (Este o sticlă de w. aren’t there? (Sunt multe . We. He. It is neither iron nor gold.. 5 could .: a trebuit. You. You must neither read too much nor rest too much.or (când vb.. She had a glass of beer. It. LECŢIA 7 TO BE .Expresii uzuale: There is a bottle of whisky on the table. : . It. e negativ) . e afirmativ) (când vb.. a bea : He had a lovely meal. She.. They had Ex: She had a pet when she was a little girl... It isn’t either iron or gold. Was I? Were you? Was I not?(wasn’t I?) Were you not?(weren’t you?) Ai fost acasă aseară? S-au bucurat(au fost bucuroşi) când ne-au văzut.. Nu tb. We. He. You. nu-i aşa?) There are many cakes in the refrigerator.a mânca.nor sau either.a se distra: had a good time . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: neither. had dinner.: He couldn’t go to school yesterday.(Ea a avut un animal favorit când era mică. trebuia(vezi lecţia 10) =trecutul lui „must” CAN. She. They Ex.past I.. had se mai folosesc în engleză pt.past I. You musn’t either read too much or rest too much. You.past I was I was not(wasn’t) You were You were not(weren’t) He was She was It was We were You were They were -------------------------Ex: Were you at home last night? They were glad to see us.) ---------------Have.

. se foloseşte a lot (of) în propoziţiile afirmative în loc de much sau many: .Could he ski when he was young? (Ştia să schieze când era tânăr?) Yes.He likes to eat a lot...She has a lot of friends. .ca şi older than Mary(he is..Cât costă? = How much is it? .multe De obicei.din ei doi(câteodată şi cel mai din doi) the tallest of the three cel mai.(the)thinnest .ca şi not as short as nu la fel de. câte ..mulţi.ca şi not so tall as nu aşa de. multe He hasn’t got many records.adjectivele terminate în y precedate de o consoană schimbă y cu i şi se adaugă er şi est: dry(uscat) drier . multă.(the) driest ----------------------------------------------------------------------------------------CONJUNŢII ŞI EXPRESII UZUALE Tony is as young as me(John.din (of us all.adjectivele de o silabă terminate într-o singură consoană precedată de o singură vocală dublează consoana finală înainte de er şi de est: big thin(subţire)bigger thinner . -st: nice(drăguţ. adjectivele de o silabă formează comparativul adăugând ER şi superlativul adăugând EST: high(înalt) tall(înalt) long(lung) higher(mai înalt) taller(mai înalt) longer (the) highest(cel mai înalt) (the)tallest(cel mai înalt) (the)longest :despre lucruri :despre persoane 2.nicer .of you all. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: MUCH = mult.Could you ride well at that time? (Călăreai bine pe vremea aceea?) .. A LOT (OF) = mult..Câte fiice avea? = How many daughters had he? LECŢIA 8 GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR 1.(the)nicest ...I am) la fel de. ...adjectivele de o silabă terminate în -e adaugă numai -r .finer . care arată o aptitudine. gustos) fine 4. he could ski very well.(the) finest 3.decât the younger of the two mai.(the)biggest .. MANY = mulţi. ------------Se mai folosesc în expresii : cât.of all) ----------------------------------------------------------------------------------------------------6 .Se mai foloseşte în engleză şi cu vb. multă He never eats much.them) mai.

My baby takes the elephant from under the bed. Rochia din dulap este albastră.multe) good better (the) best bad(rău. Mama vrea să ia şoarecele de pe The elephant under the bad is a toy elephant. It’s quite cheap. behind în celelalte propoziţii The dress in the wardrobe is blue.Adjectivele din mai multe silabe formează comparativul cu more şi superlativul cu the most. Pisica iese de după perdea. grow = a cultiva(legume). Vrea să ia rochia din dulap. te rog. următor începe cu o vocală ex: more interesting) confortable more confortable (the) most confortable careless more careless (the) most careless neatent(neglijent) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unele adjective form. E destul de ieftină. on. Pisica de după perdea este de fapt o pisicuţ The cat is coming out from behind the curtain. deştept. grown-ups=adulţi LECŢIA 9 Expresii uzuale(din Viitorul Simplu): Will you please open the window? Vrei. a creşte(hair. Elefantul de sub pat este un elefant de j. care începe cu o consoană.prost) worse(mai rău) (the) worst(cel mai rău) ill(bolnav) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folosirea prepoziţiilor from(de.(the)most(cel mai mult) many(mulţi. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Expresii uzuale: It’s too dear. under. să deschizi fereastra? Will you please come with me? Vrei. The mouse on the cheese looks very clever. The cat behind the curtain is in fact a kitten. She wants to take the dress from the wardrobe. oranges). te rog. (R nu se pronunţă când more este rostit izolat sau este urmat de un cuv.din. My mother wants to take the mouse from the cheese.multă) more(mai mult) . E prea scump(ă). comparativul şi superlativul în mod neregulat: much(mult.de pe) se foloseşte doar în propoziţiile care nu exprimă ideea de existenţă in. să vii cu mine? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 . ia elefantul de sub pat. dar se pronunţă când cuv. Şoarecele de pe caşcaval pare f.

you didn’t play it very well. did I? N-am jucat tenis bine. cu „aş fi cântat”(în principală se foloseşte would(should)=aş. 358.. Deci.sau would (should) have=aş fi. neregulate de la pg. nu-i aşa? I didn’t play tennis well. No. Past Tense arată un moment determinat(terminat în trecut) al acţiunii de cele mai multe ori precizat prin adverbe de timp precis iar Present Perfect are ca funcţie principală indicarea anteriorităţii(moment început în trecut şi continuat şi în prezent sau termin. Part. Întrebările disjunctive la past tense(cu did) I played tennis well.. f. fără prof. ex.: There are many learned men in our country.P./p. he worked very hard.IMPORTANT: PAST TENSE simple Acţiune terminată în trecut La verbele regulate se formează prin adăugarea terminaţiei ed la forma de infinitiv(forma găsită în dicţionar.:to like) . Clifford work hard yesterday? Yes. No. şi Trecutul S. negativ: did not(didn’).S. trecut al vb. Mulţi scriitori apreciaţi au luat parte la conferinţă. Ex. you played it very well..(vezi lecţia 18)). Clifford mult(din greu) ieri? Did I play the piano well? Did Mr. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 . la interogativ se foloseşte did.358) În cazul condiţionalelor(if clause) trecutul simplu se poate traduce cu condiţionaluloptativ românesc „aş cânta” iar T. La verbele neregulate se formează astfel: S+forma2 a vb.. recent). you did. Sunt mulţi oameni învăţaţi în ţ. he did not work very hard. Am cântat bine la pian? A muncit dl.S. Many appreciated writers took part in the conference.(lista cu vb. neregulate se învaţă din lista de vb. că PrezentulPerf. Yes. precizat: Dacă momentul(last months. se traduc la fel tb. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Expresii uzuale: always often = adesea ever = vreodată sometimes never seldom = (a)rareori --------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTANT: PARTICIPIUL TRECUT Participiul trecut al verbelor regulate se formează întocmai ca şi trecutul lor. didn’t I? Am jucat tenis bine. ns. neregulate se învaţă pe de rost Engl. aşa-i? ---------------------------------------------------------------------------------------- ATENŢIE(din Andrei Bantaş) Pt. reportaj se foloseşte Trecutul S. three days ago) sau acţiunea este localizată sau dacă textul este de domeniul unei relatări. Yes.

stay.: hard= din greu. Iată-l(acolo). The plaine is fast(Avionul este rapid) It goes fast(El merge repede) LECŢIA 10 IMPERATIVUL (FORMA NEGATIVĂ) Do not ask that! Don’t say it! ---------------------------------------------------------------------------------------------HAD se mai foloseşte în expresii pt. There may be trouble for you there.ADVERBUL Adverbul se formează de obicei prin adăugarea terminaţiei ly adjectivului din care provin dar există şi adverbe care au aceeaşi formă cu adjectivul cărora le corespunde. him. them come. Ex. etc. her. hard. S-ar putea să ai necazuri acolo. You didn’t have to tell her. A trebuit să te duci să-i vezi aşa de târziu? Did you have to go and see them so late? Nu trebuia să-i spui. Uite-l că vine(aici). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: LET Let’s go! Să mergem! Let her take her dog away! Să-şi ia câinele de aici! Let her bath quickly! Să facă baie repede! Let him speak! Lasă-l să vorbească! Let me. Iată-l(aici). de abia Adjectiv Adverb She is nice She writes nicely careless carelessly beautiful beautifully Adverbe cu aceiaşi formă ca adjectivul:fast. us. I really had to be there in time A trebuit să facă baie în 10 min. intens hardly= cu greu. There he is.poftim) Here he is.(acolo) --------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: THERE MUST. Iată-l pe prietenul meu Charlie(aici) Here he come.Bună ziua 9 . --------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: May I introduce my son to you? How do you do? Ce mai faci?. it. Trebuie să fie o neînţelegere. În cazul adăugării terminaţiei ly intervine o schimbare de sens. She had to bath in ten minutes. A TREBUIT (must = trebuie) Trebuia neapărat să ajung acolo la timp. There are my neighbours. Here is my friend Charlie. THERE MAY There must be a misunderstanding. THERE(iată.am ajuns. Iată-i pe vecinii noştri.: TREBUIA. read -------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: HERE.

Dormeam când ploaia a început.. LECŢIA 11 IMPORTANT: PAST TENSE continuous S + to be(trecut) + vb+ing Ex. I was sleeping when the rain started. Trebie să vă faceţi manichiura. Was the sun shining when she looked out of the window? ÎNTREBĂRILE DISJUNCTIVE: The sun was shining in the sky. ----------------------------------------------------------------------------------------------Expresii: had(pt. Trebuie să-şi facă(să-şi dea la făcut) o rochie nouă. lor Give me that book.. I had to meet an old friend. him. to me. They were dancing while Lavinia was learning. Dă-mi-o mie. hadn’t you? Ţi-ai reparat pantofii. ţie. făină. cosea când Tony a venit. trecut).. ----------------------------------------------------------------------------------------------Numele unor magazine se formează prin adăugarea ’s numelui profesiei: barber’s(hairdresser’s) = frizerie grocer’s = băcănie(zahăr.that atât de. D-na.. Did he lend you the newspaper? Did he lend the newspaper to you? No. must(pt. cafea) butcher’s = măcelărie confectioner’s = cofetărie chemist’s = farmacie tailor’s = croitor 10 . C.. I l-a împrumutat surorii mele.(E atât de târziu încât nu pot trece pe la măcelărie) We are so busy that we can’t go to the cinema with you. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Ţi-a împrumutat ziarul? Ţie ţi-a împrumutat ziarul? Nu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRIMAREA ŞI ORDINEA ÎN PROPOZIŢIE PT. It is so late that I can’t call in at the butcher’s. M-am coafat ieri. Îmi pare bine să vă cunosc. nu? She had to have a new dress made. wasn’t it? The sun was not(wasn’t) shining in the sky. Clifford was sewing when Tony came. nouă. prez. ei. Give it to me.) + past participle I had my hair done yesterday.încât I was so tired last night that I slept like a log(buştean). us. not to my brother. te rog. you. Dansau în timp ce L. Trebuia să mă întâlnesc cu o veche prietenă.I am glad to meet you. învăţa. Citeai o revistă. It was nice meeting you. nu fratelui meu. You had your shoes mended.: You were reading a magazine. He lent it to my sister. You must have your nails manicured. them Dă-mi. please.. he didn’t... her. PRONUMELE: mie. lui. Mrs. cartea aceea. was it? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Expresii uzuale: so.

Îţi promit să fac tot posibilul. You shall drink that glass of milk. obligaţie. ordin. El trebuie să-i spună adevărul.: Will you bring me that book? Vrei să-mi aduci cartea aceea? He won’t go to school Nu vrea să se ducă la şcoală. He shall tell her the truth. II şi III ideea de necesitate. a voi. La viitor se înlocuieşte cu to be able to(a putea. a fi în stare) Ex. even if you don’t like it. Are să plouă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Will poate avea sensul de a vrea.: I will do my best. b. won’t there? Vor fi fructe din belşug. I won’t explain him the rule again. Nu vreau să-l mai văd. Va pleca la Londra. Ai să-l vezi mâine. Nu vreau să-i explic regula din nou. exprimă intenţia: I am going to take one suit-case with me. nu-i aşa? I shall go by train We ’ll make a good impression shall not be late shan’t He will She ’ll It will not You won’t They --------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENŢIE: SHALL şi WILL se pot inversa între persoanele I. It is going to rain. hotărâre iar pt.(Am de gând să iau un sg. pers. a binevoi Ex.. He will write her a letter. La viitor se înlocuieşte cu to have to(a trebui) Ex.: I shall begin now. Îţi poruncesc să bei p. Ex. geamantan cu mine) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAN nu are viitor.LECŢIA 12(SHALL and WILL) VIITORUL SIMPLU(NEDEFINIT) THE FUTURE INDEFINITE Ex.. promisiune. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 . (atenţie: will nu shall) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TO BE GOING TO a. There will be plenty of fruit.: I shall be able to visit you next week(Voi putea să vă fac o vizită săptămâna viitoare) MUST nu are viitor. I won’t see him again.: He will have to go there on Monday(Va trebui să se ducă luni acolo). Îi va scrie o scrisoare. Voi începe acum You will see him tomorow. se poate folosi în locul viitorului cu shall şi will: He is going to leave for London. pers I ideea de voinţă. II sau III pt. a exprima pt.

Simplu pt. to be este been. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREZENTUL PERFECT CONTINUU S+HAVE+BEEN+ VB+ing Acţiunea: începută în trecut. şi cont. examen. Atenţie: se deosebeşte de PPS datorită verbelor cu aspect progresiv continuu(a citi. O are de când a absolvit facultatea.: De când sunt prieteni? How long have they been friends? Sunt prieteni de ani de zile.: Shall I ring you up tomorrow? Să-ţi telefonez mâine? Shall I bring you the book? Să-ţi aduc cartea? LECŢIA 13 PREZENTUL PERFECT SIMPLU traducere: am citit în propoziţii lucrează. în trec. Ex.(since 1960) How long(since when) has she had that car? De când are maşina aceea? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Se foloseşte cu FOR şi SINCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenţie: folosirea în fraze e în fcţ. fără prof. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 . încep. have they? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenţie: Prez. exprimarea anteriorităţii vezi cărţile de liceu cls. în prez. şi posibil în viitor.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pt.: Ai(aţi) citit cartea aceasta? Have you read this book? N-au plecat încă. Învaţă pt. nu-i aşa? They haven’t gone yet. X selecţii S+have/has+vb.o are în fraze pt.Perf. de timpul din româneşte: Trecutul simplu(acţ.208 din Engl. continuată în prez. How long have you been teaching in this school? De când predai. a nu se confunda din acest motiv PPS cu alte timpuri. etc. termin..) Ex. to be şi to have Forma III a vb. a preda.Simplu(acţ. O are de când lucrează în acest birou. a învăţa. diferenţa dintre PPS şi TS vezi ex.SHALL ÎN ÎNTREBĂRI se traduce adesea prin conjunctivul românesc Ex. Perf..(III) Ex. They have been friends for years. She has had it since she has worked in this office. Prez.: What has he been doing since this morning? Ce face de azi dimineaţă? He has been revising for his exam.a conduce(maşina). în trecut) She has had it since she graduated. 247/p.

It is not easy. greu: uşor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prepoziţii şi expresii: There is a piece of cheese on a plate on the kitchen table. there is the garret(podul). altă alţi. It is not light.(În jurul mesei din bucătărie sunt mai multe scaune) Below(sub) the kitchen floor there is a cellar(pivniţa) and above(deasupra) the kitchen ceiling.~viitor şi verb progresiv cont.prez. De când înveţi englezeşte? PPC acţiune trecut. The cupboard is against one of the kitchen walls and opposite the cupboard there is the clock. Ce-ai făcut toată săptămâna aceasta? PPS interval de timp încă neîncheiat etc. capacitate sau cantitate iar great la importanţă This volume is very thick. PPC şi TS (ex. Ce-ai făcut ieri dimineaţă? TS(did) acţ. uşor This question is difficult. celelalte This old car is Another Other The other book books book books is are is are on the table in front of you is Another are Other is The other are others mine(a mea) your These French magazines are his hers This fat little dog is ours This bad tape-recorder is yours theirs here in the room on the floor It belongs to me(mie) you They belong him to her It belongs to us you them ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 . thick = gros empty = gol(goală) full = plin(ă) The engine of a car is heavy. 2.) below the clock = sub ceas under gas cooker = sub aragaz a butterfly comes through the window = un fluture intră pe(prin) fereastră it flies up to = zboară în sus throws the butterfly out of the window = aruncă fluturele pe fereastră LECŢIA 14 alt. (Este o bucată de brânză. altele celălalt. a vedea diferenţa între PPS.249/p210): 1.It has many pages. pe masa din bucătărie.Important: pt. greu. alta alţii.. (Dulapul se află lipit de unul dintre pereţii bucătăriei şi faţă în faţă cu dulapul se află ceasornicul.) There are several chairs round the kitchen table. cealaltă ceilalţi. pe o farfurie. trecută încheiată şi timpul precizat exact 3. alte cealaltă celelalte altul. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: big şi large se referă la volum.

).care(din mai mulţi(multe))..nimeni(prop. interogative şi negative =nişte.) anywhere = undeva. afirm. vb. la forma neg. I don’t always know which is which. I can’t.:Take any record you like. afirm.Expresii uzuale: He can’t hear. no se foloseşte în propoziţiile negative.). what = care Which of them shall I lend you? Pe care vrei să ţi-o (ţi le) împrumut? Which book did you like best? Care carte ţi-a plăcut mai mult? My sons are twins.nimic(prop. any. one (+ else) EXPRESII UZUALE: some: se foloseşte în propoziţiile afirmative şi se traduce prin nişte. câteva. He’s deaf.) nobody(no one) something = ceva somewhere = undeva anything = ceva(prop. neg. câţiva.orice(prop. nici un. body.: Is there any milk in that bottle? E puţin lapte în sticlă? any în prop. Ex. nici un. neg. Ex. He’s blind. Ex. vreo respectiv=nu. What is your name? What is the capital of France? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Imperativul cu YOU exprimă un ordin categoric sau precizează persoana: You stop that noise at once! Înceteză imediat cu zgomotul! You boil the eggs while I toast the bred! Tu fiebe ouăle în timp ce eu prăjesc pâinea. câţiva. nici o. ca şi not any.vb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: two of them= doi dintre ei both= amândoi I saw two of them in the street this morning.). smell=miros. doi dintre ei The two of them(both of them) are very fat..: There is some tea left(A mai rămas nişte(puţin) ceai). Exprimarea faptului de a fi mirat şi impresionat What a charming girl! Ce fată fermecătoare! How pretty your house is! Ce drăguţă e casa voastă! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: which=pe care. amândoi LECŢIA 15 Compuşii lui some. no + thing.) anybody(anyone) = cineva(prop. fragrance = miros plăcut(parfum) Can you smell the smell of roast chicken? No. He has no new people(s).nicăieri. ceva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: somebody(someone) = cineva(prop. odour=miros (plăcut sau neplăcut) He can’t see. afirm. where. interog. câteva. neg. Nu îi deosebesc întotdeauna. puţin(ă). any: în prop. inter. puţin(ă). nici o. afirmative = oricare. cu verbul la formă afirmativă şi se traduce prin nu. orice Ex.oriunde nothing = nimic nowhere = nicăieri 14 . oricine(prop. I have a cold(guturai)..). N-are nici un elev nou.

obişnuirea dintre prop.) either=vreunul Ex.: I saw somebody(someone) else there (Am văzut pe altcineva acolo). la f.a se înscrie He is going to join our club. ÎNTÂMPLAREA A FĂCUT SĂ. Nu cunosc pe nici unul. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A AŞTEPTA to wait for . I haven’t met either of them. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Somebody. şi neg.implică aşteptare pasivă 15 . 306/247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ nici unul (una) any şi none =dintre mai mulţi either şi neither = din doi any=vreunul Ex. someone.implică aşteptare activă to expect . Pt. ÎNTÂMPLĂTOR = It so happened that I I happened It so happened that we heard (didn’t hear) the telephone bell. NICĂIERI: „nowhere” când vb. e afirmativ şi „anywhere” când vb.meschin) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------POLISEMIA LUI JOIN: . la f.:Have you met any of my pupils?(I-ai cun. conversaţie) . pe vreunii dintre elevii mei?) any=nici unul Ex. ORIUNDE: „anywhere” în prop. interogativ şi negativ (anybody. something. (vb.a uni A bridje joins the two banks(Un pod uneşte cele două maluri) . e neg. Nu cunosc pe nici unul. afirm.. afirm. şi „anywhere” în prop. joc. N-am cunoscut pe nici una. nobody) pot fi însoţite de else = -alt Ex. afirm. mean(urâcios. afirm.) We happened to hear (not to hear) the telephone bell.ATENŢIE: CEVA: „something” în prop. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: You are wicked = Eşti rău ( în general ) You are being wicked = Eşti rău (în cazul de faţă cu implicaţia că de obicei nu este) Se foloseşte şi cu : nasty(nesuferit). neither = nici unul Ex. e negativ UNDEVA: „somewhere” în prop.: Have you met either ( vreuna ) of my two daughters? either = nici unul Ex. e afirmativ şi „anything” când vb.: I know none of them. (vb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S-A ÎNTÂMPLAT. ex. afirm. The girl happened to be very pretty.) none=nici unul Ex.a se alătura(la o petrecere.: I don’t know any of them.a se întâlni . somewhere cât şi formele lor pt. şi „anything” în cele interogative NIMIC: „nothing” când vb. (S-a întâmplat să auzim tel. I’ve met neither of them.a se înrola (în armată) He joined the army. şi cele inter. DIN ÎNTÂMPLARE.. interog.(Se va înscrie în clubul nostru) . N-am cunoscut pe nici una. neg.

Neither (Nor) can he commit such errors. yourselves. I like this scent(parfum) and so does my sister.LECŢIA 16 Când pronumele interogativ sau subs. Da. căruia The picture (statue. Neither do I like pepper. Am făcut-o eu însumi = I did it myself. yourself. themselves se foloseşte în diateza reflexivă în anumite expresii. himself. animale. I shall go to the library tomorrow and so will my friend. He isn’t a jealous man either. a cărui) horse came first? Când sunt complemente directe. I don’t like pepper either. either) Nici mie nu-mi place piperul. whom = pe care. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESIA: DA. herself. painting) which (that) I noticed was very expensive. Pronumele de întărire se poate plasa după subiect(I myself read it)când accentuiază sensul sau la sfârşitul propoziţiei(I read it myself) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: unul pe altul. he was. (atenţie se inversează) Nici el nu poate comite astfel de erori. Vorbea singur = He was talking to himself. Which (that) se foloseşte cu lucruri. ourselves. itself. does sau did: What do you want? Whom = who(în scris şi în vorbirea îngrijită) = which Whom did you meet? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------The man(driver. Neither (Nor) is he a jealous man. aşa este. AŞA ESTE A fost obraznic. interogativul se formează cu do. He can’t commit such errors either. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ myself. Whom (that) se foloseşte cu persoane. unul pe celălalt = each other = one another -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diateza pasivă S + to be + past participle -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE:(neither(nor). Nici el nu este un om gelos. predicatul din propoziţia interogativă rămâne la forma obişniută (cea din propoziţiile afirmative):What impressed you most? Whose (al cui. EXPRESIA: LA FEL ŞI My parent’s bedroom is upstairs and so is mine. He was cheeky. 16 . girl) whom(that) I saw is mad(cousin). So. pe cine. precedat de un adjectiv interogativ este subiect. şi ca pronume de întărire: Mă privesc în oglindă = I am looking myself in the mirror.

se foloseşte trecut . Regula e uşor de dedus pt. când în propoziţia principală se foloseşte viitorul. Mi-a spus că sora ei e la şcoală.trecut (sau trecut.LECŢIA 17 ATENŢIE CONCORDANŢA TIMPURILOR ÎN FRAZE ROMÂNEŞTE 1. trecute şi neterminată) în engleză se foloseşte Trecut-Trecut Perfect Simplu sau Cont. I was sure that he wouldn’t disapoint you. I shall see you when (if ) I have time (it is possible). 2. cu T. C. I thought that Lavinia had finished the book. as long as. trecută anterioară unei alte acţ.) sau condiţională(introdusă prin if ) se foloseşte prezentul. atenţie spunea. C. until. care se folos. Ne-a spus că bătrânul a fost călcat de o maşină. atenţie had been este TPS D. A.S nu B.viitor iar în engl. B.T 3. T-V 4. I hoped he had cut a good figure there. se poate folosi trecut . T Simplu . I told them that I had been visiting their parents for many years. B. Speram că a făcut o bună impresie acolo. spuneai se traduce cu T. TPS sau TPC) 3. în propoziţia subordonată temporală (introdusă prin when. Simplu 1.P 2. cu TS She said she would have to have her hair done.S. atenţie speram se trad. 4. Îmi spuneai că vrei să te odihneşti un timp. He told me that her sister was at school.P. Le-am spus că-i vizitez pe părinţii lor de mulţi ani. She told us that the old man had been run over by a car. că prin astfel de fraze se exprimă anterioritatea(pt. În rom. C. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 . În rom.trecut. Speraţi că profesorul nu poate veni. TPCont. Când în rom. A. Spunea că va trebui să se coafeze. whenever. se foloseşte trecut . Ai promis că nu-l vei certa. Simplu sau Cont. as soon as. atenţie You told me that you wanted to rest for a while. etc.C. You hoped that the theacher couldn’t come.-t.Future in the Past V. se foloseşte trecut. V-V ENGLEZĂ TT TT Perf. till.) dar în engleză numai trecut . În engleză. A. T.prezent(şi t.prezent dar este o acţ. You promised you wouldn’t scold him.Future in the Past. eram se trad. speraţi cu T. T . Eram sigură că nu vă va dezamăgi.

She told me she had more Romanian books than English books. He might lose it.S. T. We’ll buy a present for her.(had+vb.S. că la la unele prop.. Ar trebui să te duci să vezi filmul.. (El) ar putea să citească ac. If the weather were fine we should go for a walk.EXPRESII: for me.: Dacă vremea ar fi frumoasă ne-am duce la plimbare. in the Past dar are prioritate principala. them O sa-i cumpărăm un cadou. him. They should (should not(shouldn’t) Ex. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------AR TREBUI = I. We should go on a trip to Italy if we saved enough money.(would. should+vb. Am face o excursie în Italia dacă am economisi destui bani. înlocuit şi cu câteva. you. She. I sg. nu mi-aş face griji. us. We. several se foloseşte când poate fi She told me she had several English novels.S. Se mai poate folosi următoarea formă: vezi tabelul de la sfârşitul lecţiei Atenţie pt. You. He could read this English book. Ex. You. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 . T. her. He. câţiva Mi-a spus că are mai multe cărţi româneşti decât englezeşti. În engleza contemporană „would” se poate folosi şi la pers. carte Engl. ATENŢIE Ar putea să o piardă. a ţine minte regula : în mod normal ambele ar trebui să se formeze cu F.: I would like aş vrea să. Dacă n-aş fi văzut eu însumi. He wouldn’t do such a thing.P. mi-ar plăcea să We would be very glad am fi foarte bucuroşi să El n-ar face una ca asta. If I hadn’t seen it myself I shouldn’t worry. you.) (Future in the Past) atenţie: ar putea = could Pt. „aş mânca” se face cu should şi would. sensul e clar de viitor dar se exprimă prin trecut : Ex.P. LECŢIA 18 Exprimarea condiţionalului optativ din rom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------FOLOSIREA LUI SEVERAL ŞI MORE Mi-a spus că are mai multe romane englezeşti.3) PRINCIPALA ar. şi pl.S. T.: You should go and see the film. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------IF CLAUSE Dacă ar cânta ar fi cântat T.

Se mai poate folosi următoarea formă: Had we hurried a bit. AI PUTEA I could. They might come any minute now.+vb. (N-ar fi trebuit să le fure.. ai fi cumpărat. Ar putea sosi din clipă în clipă. Could you have eaten all the cakes? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IF CLAUSE IF CLAUSE PRINCIPALA TPS(had+vb3) should(would)+have+vb3 dacă aş fi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------AR PUTEA(în sensul de posibilitate) It might rain in the afternoon.: I could have solved the problem..)+have+vb3 Ex. Aş fi putut rezolva problema. Ai putea cumpăra această cravată pentru tata? Could you buy this tie for father.: Would you have bought that..... atenţie: ar fi trebuit = had had ar fi putut = could have If the mud hadn’t been so deep. We couldn’t be angry with her. l-aş fi cumpărat. we shouldn’t have missed the train.: N-am putea fi supăraţi pe ea. I should have bought it. (Ar fi trebuit să-i trag o bătaie bună dar nu m-a lăsat inima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPRIMAREA TIMPULUI „aş fi cumpărat. but I hadn’t the heart. You could Ex.? Ai fi cumpărat acel.) He shouldn’t have stolen them.” S+could+have+vb3 Ex..” should(would)+have+vb3 Ex.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPRESIA: „aş fi putut.: I should have given him a good thrashing. They might have gone to the seaside.+vb.AŞ PUTEA. We shouldn’t have missed the train if we had hurried a bit. ai fi. ai fi. Yes. S-ar putea să plouă după-amiază. AR FI PUTUT (MIGHT HAVE VB3) He might have helped you. N-am fi pierdut trenul dacă ne-am fi grăbit puţin. Dacă noroiul n-ar fi fost atât de mare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPRESIA: ar fi trebuit S+should(la toate pers.. Te-ar fi putut ajuta. roţile maşinii nu s-ar fi înpotmolit în el. aş fi. S-ar fi putut să ningă.. Da. ai fi putut.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 . the wheels of the car wouldn’t have got stuck in it... It might have snowed.

I should refuse them. După verbe ca to belive. The girl seems is likely is sure prez. Această construcţie se foloseşte atunci când acţiunea celui de-al doilea verb este făcută de altă persoană decât subiectul primului verb. Se aşteptau ca Mary să răspundă.: He made her come with him.ALTĂ FORMĂ A CONDIŢIONALEI IF CLAUSE Should(la toate pers.: She wanted him to go. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------He is said to sing very well She was heard to speak English correctly The student happens to have a good English pronunciation. to wish. They are given some new book trecut The children were offered some picture postcards viitor The Browns will be lent pens ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 . to hear. A lăsat-o să vină cu el. După verbe ca to want. to feel urmeză fie infinitivul scurt. Ea voia ca el să plece. se subînţelege că acţiunea celui de-al doilea verb este înfăptuită de subiect. A pus-o să vină cu el. He let her come with him. They expected Mary to answer. to think. După verbele to make şi to let urmează infinitivul scurt (fără to): Ex. 1)+ vb.1 PRINCIPALĂ S+should(pers. Am auzit-o cântând.: She wanted him to go. Dacă m-ar invita la petrecere i-aş refuza. Should you call on the Cliffords now you would meet Lavinia there. to watch. to expect. to consider. LECŢIA 19 Diferite excepţii: 1. 2. După verbe ca to see. Ea vroia ca el să plece. to report se foloseşte aceeaşi construcţie (She belives him to be a good student) cu deosebirea că ideea poate fi exprimată şi în felul următor: She belives that he is a good student. She wanted to go. 3. to like poate urma un acuzativ+infinitivul cu to. Dacă acuzativul se omite. 4. Ex.)+ vb. 1 would Should they invite me to the party. Ex. fie forma în ing: Ex. She watched him eat(ing) L-a privit cum mănâncă. Ea vroia să plece.: I heard her sing(ing).

. Valuable archaelogic discoveries are being made in our country nowadays.: He had better start learning.=I had better + vb. O ştia (cu siguranţă. românesc Ex.. în propoziţiile afirmative: Do come here! Vino-ncoace (neapărat.(se poate traduce şi cu „as”) pt.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: Aş face mai bine să. În zilele noastre se fac descoperiri arheologice preţioase în ţara noastră. am refuzat invitaţia lor de a mă duce cu ei la cinema.Exprimarea unor lucruri generale (impersonale) diateza pasivă: Valuable archaelogic discoveries are made in our country nowadays. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pt. the two men congratulated one another.=I had rather +vb.c. O vreau (cu adevărat. Modern blocks of flats have been built in Bucharest in the last few years.p. Having seen the film. În ultimii ani s-au construit în Bucureşti blocuri moderne.) Deoarece văzusem filmul. accentuare se poate folosi do la imperativ şi la indicativul prezent şi trecut..:Having raised the tent.. După ce au ridicat cortul cei doi bărbaţi s-au felicitat.. I refused their invitation to go with them to the cinema.1 She had rather drink a glass of vermouth than one of lemonade. deoarece. Ar prefera să bea un pahar de vermut decât unul de limonadă. ------------------------Expresia Having + vb. (As I had seen the film. Diat. Ar face mai bine să înceapă să înveţe.1 Ex. Am prefera să călătorim cu avionul decât cu trenul. --------------------- Aş prefera să. neapăărat). Mi-a spus că s-au obţinut date noi în legătură cu spaţiul cosmic.. m. Many interesting opinions were put forward at the conference yesterday. preţioase în ţ. 3)= după ce..1 I would rather + vb. ns. Anul acesta se vor obţine recolte bogate. ai prefera să. pasivă se formează cu participiul trecut. 21 .(2. ai face mai bine să.. I refused the invitation to go with them to the cinema. În zilele noastre(chiar în momentul de faţă) se fac descoperiri arh. We would rather travel by plane than by train. He told me that new data about outer space had been obtained. te rog)! I do want it. Rich crops will be obtained this year.m. atenţie vb. La conferinţa de ieri s-au expus multe păreri interesante. She did know it. fără îndoială).

I insisted on their staying a little longer. your.) EXPRIMĂRILE CONCENTRATE sunt specifice limbii engleze. You shouldn’t buy so many handkerchiefs = N-ar trebui să cumperi atâtea batiste. (The book for which he’s looking is here. which(la acuzativ) se pot omite. Mama e mândră că eu vorbesc englezeşte atât de bine. him. her. Am insistat ca ei să stea un pic mai mult. reprezintă de obicei condensarea a două propoziţii: He shouted himself hoarse=He shouted until he became hoarse=A strigat până a răguşit. wasn’t şi nu doesn’t wasn’t the trouble(osteneala) -după worth urmează vb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------to worth = a merita EXPRESII UZUALE is doing it atenţie: It isn’t worth reading that book .+ing the money şi nu infinitiv(to read) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------You ought to pay her a visit = S-ar cuveni să-i faci o vizită. her.: Mother is proud of my speaking English so well. It’s ten miles to the next village. their) CU VB. L-a adormit pe copil cântându-i. atenţie: „it’s” nu „there is” Sunt 10 minute de mers până la vila lor.+ING Ex. prepoziţia care le precede plasându-se la sfârşit: Ex. our. She sang the baby to sleep. She bought a magazine for me to read. us. his. (The man about whom you’re talking is a doctor. 22 .LECŢIA 20 (rar întâlnit) ADJECTIVUL POSESIV(my. Where shall we be in another twenty years? Unde vom fi peste alţi 20 de ani? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------For me. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRIMAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI It’s a ten minutes walk to their villa.it isn’t. them (for-Infinitive construction) It is important for me to buy a house. Sunt 10 mile până la satul următor. You ought to have visited her from time to time = S-ar fi cuvenit să o vizitezi din când în când. n-ar fi trebuit să cumpere cravata aceea. băiat -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pronumele relative whom. Băiatului îi este greu = It’s difficult for the boy = E greu pt.: The man you’re talking about is a doctor. you.) The book he’s looking for is here. Tom shouldn’t have bought that tie = Tom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SHALL. tentant to admitt = a recunoaşte asleep = adormit awfully = îngrozitor(oare) bacon = costiţă to bake(a cake) = a coace(o prăjitură) to bask = a se încălzi(la soare). The doctor must have been detained in the hospital = Dr. omit pronumele cu funcţie de subiect.pe deasupra. Ex. They will have to punish him = Vor trebui să-l pedepsească.+ing What will you be doing tomorrow at this time of the day? Ce-o să faceţi mâine la ora asta? At eight o’clock tomorow we shall be taking leave of our neighbours. Am crezut că aţi plecat fără mine. When she is away he will be thinking about her.. WILL + BE + vb.You shouldn’t have insisted = Nu trebuia să insişti.bound. Today week they will be basking in the sun at the seaside. You don’t need to persuade me he is a good architect=Nu trebuie(nu e nevoie) să mă convingi că el e un bun arhitect. He was to go to the mountain = Trebuia(urma) să plece la munte.: Thought you’d gone without me.bound = a lega boil = a fierbe careless = neatent(neglijent) ham = şuncă hen = găină lend. a face baie beard = barbă besides = lângă. He has to learn his lesson = Trebuie să-şi înveţe lecţiile. nu? They are to meet and have a talk about the plans for the house= Urmează să se întâlnească şi .. He is to have a talk with the architect. lent = a împrumuta lettuce = salată verde (to speak) loud = (a vorbi) tare to live = a locui to mend = a repara novel = roman (to) pour = a turna.a face plajă to bath = a se scălda. în afară de to bind. Când ea va fi plecată el se va gândi la ea. vărsa purse = pungă quite(moderate) = cât se poate de (moderat) to race = a ambala(motorul) scold = a certa 23 . Mi se pare cam plicticos. Mâine la ora 8 o să ne luăm rămas bun de la vecinii noştri. Seems rather tedious to me. De azi într-o săptămână vor face plajă la mare. trebuie să fi fost reţinut la spital. VOCABULAR alluring = ademenitor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Unii vorbitori de limba engleză. în vorbirea familiară. isn’t he? Urmează să stea de vorbă cu arhitectul. You needn’t have driven me to the station = N-ar fi trebuit să mă duci la gară cu maşina.

a cărui weak = slăbit wrist-watch = ceas de mână pt. rochie=dress.haină=coat. SOCOTI dear(car) = (maşină)scump(ă) cel mai drag = dearest elbow = cot at first = la început fleas = purici fragrance = miros plăcut(parfum) freckles = pistrui fair. a agita stuffy = închis(aer) sum = adunare swear = a înjura tall(tree) = (copac)înalt thick(book) = (carte) groasă tipsy = ameţit de băutură utter = a rosti(cuvinte) waiter = chelner warm = cald wheel = volan whom = pe care. canadiană=sport coat familiară oficială five (minutes) past twelve 12. şosete(bărbăteşti)=socks. persoane se foloseşte cu lucruri. oranges).. blond = blond fizzy = acidulat(ă) gay = vesel grapes = struguri to greet = a saluta grow = a cultiva(legume). căruia Which = pe care. sentence = propoziţie to shedd leaves = a scutura frunzele sheet = cearşaf shelf = raft ship = vapor slices of bread = felii de pâine slipper = papuc to stirr = a amesteca.saline.30 thirteen thirty twenty-five (minutes) to seven 18. palton. cămaşă=shirt.15 five fifteen half-past one 13. grown-ups=adulţi Whom = pe care. pe cine.fair-haired. costum=suit. pe cine = who=which whose = al cui.45 twenty-one forty-five The second of January.ceiling = tavan cheap = ieftin(ă) chips = cartofi pai comb = pieptene confectioner’s = cofetărie cough = a tuşi to count = a număra. nineteen ninety-six ORA: Expresii: to learn by heart = a învăţa pe dinafară saving money = a strânge bani look out of the window = a se uita pe fereastră to cut a good figure = a face impresie bună to pay a visit = a face o vizită to sleep like a log = a dormi buştean 24 .35 eighteen thirty-five (a) quarter to ten 21. bluză=blouse. amar=bitter. animale GUSTURI: dulce=sweet. acru=sour.şaten=chestnut.05 twelve five (a) quarter past five 5.tart PĂR:blond=blond.salt(y). sărat=salted. nineteen seventy-one DATA: 2nd January 1971 23(r)d April 1996 The twenty-third of April.dark-haired . a creşte(hair..brown-haired HAINE: pantaloni=trousers. fustă=skirt. brunet=brunette.

Trebuie să fie o greşeală. 169/147. today three weeks = de azi în 3 săptămâni. 205/p. CONJUNCŢIE= parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziţii într-o frază sau două cuvinte cu acelaşi rol sintactic într-o propoziţie PREPOZIŢIE= parte de vorbire neflexibilă care exprimă raporturi sinctactice de dependenţă între părţile diferite ale unei propoziţii de repetat ex. 443/348 (interog. tomorrow three weeks to take leave = a-şi lua rămas bun to leave for Italy = a pleca în Italia to have my tooth filled(participiu trecut) = să-mi plombez măseaua to have his hair cut = să se tundă proverbe: Barking dogs seldom bite=Câinii care latră rar muşcă. 247/208.179. to put off = a amâna No man is born wise. cu did have. two months today. neg. Out of sight. out of mind = Ochii care nu se văd se uită.208/181..to call in at the = a trece pe la to take a taxi = a lua un taxi the taxi will take us = taxiul ne va duce to get on(into) the train = a se urca în tren to give a lift = a duce cu maşina to ring up = a suna(la telefon) to iron the trousers = a călca pantalonii to be out of order = a fi stricat at once = imediat students in English = studenţi la engleză which of all = care din toţi(toate) to let him alone = a-l lăsa în pace we shan’t(shall not) mind = nu ne supărăm(în sensul de viitor) serve me right = aşa-mi trebuie to be run over by a car = a fi călcat de o maşină to have a hangover = a fi mahmur(beat) bottle of scent = apă de colonie to get in time to = a ajunge la timp I can’t grumble = nu pot să mă plâng what film is on there = ce film rulează acolo to pull my leg = a mă păcăli It isn’t worth the trouble = nu merită osteneala They are to leave on Monday = Urmează să plece luni. There is no rose without thorns (ghimpi).: 167/p. trebuia trecut must = trebuie prezent There must be a mistake.didn’t have) atenţie: had = a trebuit. Never put off till tomorrow what you can do today. expresie 25 .144.

Ex. (Citind. rarely.. 4. frequently.p. sometimes. Atenţie: în cazul verbelor cu aspect progresiv continuu se foloseşte Present perfect continuous(Ex. se folos.. In such cases it may be preceded by the definite or the indefinite article or by an adjective.: L-am văzut de două ori săptămâna/luna/primăvara asta. seldom.. merg) indică anterioritatea faţă de prezent S+have/has+vb.: De când înveţi englezeşte? How long have you been studying English? I have been learning English for four years/since 1971(since I entered this school). The Present Perfect Tense Simple(traducere: am citit. When it used after prepositions it corresponds to a sentence in Romanian: Ex. repeatedly Ex.: L-am întâlnit adesea pe la expoziţii. al timpului sau locului I have read the book..CĂRŢILE DE LICEU(şi completări din Andrei Bantaş) CLS. 26 . Ex.(III) Se foloseşte în următoarele cazuri: 1. (Învăţarea.: De când îl cunoşti? How long have you known him? I have known him for five years/since 1970. 3. 2. care mai continuă şi în prezent(şi eventual şi în viitor). often.d. cu today. Ex. The Present Participle is sometimes treated as a noun.. când acţiunea menţionată s-a efectuat în cadrul unui interval de timp încă neîncheiat. I have often met him at some exhibitions.: M-am gândit să m-ă duc la un muzeu=I have thought of going to a museum. this week.) Building of our school took several months. X(1997) The Present Participle(participiul prezent) The Present Participle (ending in -ing) often corresponds to the Romanian „gerunziu”. It is also used in the continuous form of verbs.) Walking about the park I was listening to the birds which were singing merrily.: Reading a long novel I fell asleep.. cu adverbe care exprimă un timp nedefinit sau o frecvenţă ca: ever. Am citit cartea.. usuallly.v. never. always.: The learning of the grammar rules is absolutely necessary. Ex. Îţi mulţumesc fiindcă mă ajuţi=Thank you for helping me. The solid training of our team helped us win the match We saw a meeting taking place in the market-square.când acţiunea nu este localizată d. când acţiunea este începută în trecut şi se continuă şi în prezent(eventual şi în viitor) Ex.

cu since şi for Ex. dar desigur de domeniul trecutului. Evident. Prietenii mei locuiesc în acest oraş. just. situaţia atipică înlocuind viitorul II din română în secundarele temporare.: My friends have been living in this town(since 1970. of late Ex.: The boy washed and combed himself properly for his sister’s wedding. P.I have seen/met him twice this week/month/spring 5.. 6. C. se folos. Abia a sosit. DIATEZELE DIATEZA ACTIVĂ: acţiunea verbului este îndeplinită chiar de subiectul gramatical(indiferent dacă ea se răsfrânge asupra unui complement direct sau nu) Ex. efecte vizibile în prezent: Ex. It has rained. recently. is continuing in the present and is likely to continue also in the future. DIATEZA REFLEXIVĂ: răsfrângerea acţiunii îndeplinite de subiect chiar asupra lui(verbe reflexive) Ex. Ex. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 . for 5 years). cu: lately. deci încheiată) are rezultate. Se folos. în cadrul regulilor corespondenţei timpurilor Îţi voi împrumuta/Îţi împrumut cartea după ce o voi fi citit/ o voi citi/ o citesc eu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ THE PRESENT PERFECT CONTINOUS S+HAVE+BEEN+ VB+ing The P. în vorbirea indirectă prezent perfect se va transforma în past perfect dacă principala va fi la un timp trecut: Mi-a spus că va pleca la plimbare după ce va fi mâncat/ după ce mănâncă/ după ce va mânca. He told me (that) he would go for a walk after/ when he had finished dinner. in the last few days/weeks. DIATEZA PASIVĂ(THE PASSIVE VOICE): subiectul gramatical suferă acţiunea unui verb tranzitiv. când acţiunea s-a efectuat(şi terminat) foarte de curând. îndeplinită de altcineva(subiectul logic) Se formează cu vb to be şi participiul trecut. consecinţe. 7. He has just come/arrived În ultima vreme nu l-am prea văzut.: A plouat. I have not seen much of him lately. shows an action which started in the past.: The boy is reading (a book). când acţiunea(neprecizată în timp. I shall/will lend you the the book after/when I have read it.: A letter was written by the boy yesterday.

se folos cu: hardly. sometimes -or.(III) indicarea unei acţiuni sau stări trecute începute şi terminate înaintea unei alte acţiuni trecute ori a unui moment din trecut.. Ai să-l vezi mâine.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Formarea substantivelor din verbe: the suffix added to the verb to form the noun is sometimes -er. continu(se poate traduce cu imperfectul românesc(învăţa) sau chiar prezent(locuiesc)) S + had + been + vb. He had been learning Bulgarian for two years when he went to specialize to Sofia. S vb. Învăţa bulgara de 2 ani când s-a dus să se specializeze la Sofia.: After he had eaten he went for a walk După ce mâncase/a mâncat a plecat la plimbare. no sooner. He will write her a letter. ai fi.PAST PERFECT (se poate traduce cu mai-mult-ca-perfectul românesc(mâncase)) anterioritatea unei acţiuni trecute faţă de o altă acţiune trecută 1.+vb. Indică posterioritatea(ulterioritatea) faţă de un moment trecut. Când am ajuns la Sinaia ploua de 3 zile. Ex. scarcely. it had been raining for three days.(în constrrucţiile cu hardly.: I shall begin now. no sooner se schimbă ordinea) Atenţie: TPS se traduce şi cu aş fi. Hardly had the teacher come into the room when the pupils surrounded him. I shall go by train We ’ll make a good impression shall not be late shan’t 28 . Ex. scarcely. When I arrived at Sinaia.. would) to express a future action.. (A trebuit să jure că îl va ajuta pe W.+ing indicarea unei acţiuni începute înaintea unei alte acţiuni trecute şi încă neterminată continuînd până în momentul acela Ex. as in climber.: This made Harold think that the Normans would not come any longer that year. as in editor Future-in-the-Past Viitorul simplu(The future indefinite) Ex. before. when. Voi începe acum You will see him tomorow. în condiţionale(în if clause) 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------- THE SEQUENCES OF TENSES A Past Tense is followed by a (should. He had to swear that he would help William. simplu S + had + vb.. Îi va scrie o scrisoare..

with the phrases to be sure and to be certain Ex. Pr. to consider. to expect.: The news is certain to please everybody. C. Past P.: SĂ MERG PERF. Would(should) + VB. S. Aş dori să găsesc un If that verb is To Be we have to use Past Subjunctive of the verb which is were for all persons singular and plural(I.(III) 29 . he. were). 3.: I wish I were a student sooner. you. S. Ex.: The sword was said to have magic powers. She wishes she were in the mountains now. such as: to think. to hear. C. she. Pr. it. Simple Main Future. Aş dori să fiu student mai repede.. to believe. T. T.. and verbs denoting mental activity. ------------------------------------------------------------------------------------------------- TO WISH + SUBJUNCTIVE PREZ.: SĂ FI MERS When the verb to wish is followed by an objective clause the verb in such a clause has to be in the Past Tense: Ex. Future. such as: to see.+ing ----------------------------------------------------------------------------------------------Puţin important The Nominative with the Infinitive(to go)(Indefinite or Perfect) is a construction in which the subject of a certain verb which is used in the Passive Voice is also the subject of a second verb which is in that case in the infinitive and which immediately follows the first verb.He She It You They will ’ll will not won’t Viitorul continuu(Future Tense Continuous) S + shall(will) + be + vb. with the verbs: to say. T.: CONJUNCTIVUL If I.: I wish I found a larger dictionary. II. to report and to make Ex. Future in the Past Would(should) + had + vb. Ex. to know. This construction is used: 1. they. ROM. etc. Past Tense III. to suppose.: The car was seen to disappear in the distance. Who is said to have lived 2. we. with verbs denoting sense perception.

noun + Past Participle middle-aged. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Subjunctive Mood I. When wish is followed by the verb to be in the subordinate clause to be is used in the Past Subjunctive. Would is used after if when we are interested in the listener’s „wish” or „will” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------When wish is followed by a sentence the verb of the subordinate sentence is either in the Past Tense or the Past Perfect Tense: Ex. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Past Perfect Passive S+had been(past perfect(simple) of „to be”)+Past participle Ex. de fapt) . He..is used with a pleasant or positive idea Ex. We’d be very happy if you would come to us next Sunday.: he had been killed by ..: Your composition was fairly good. RATHER(mai degrabă. adjective + noun + -ed or -d Ex. cât se poate de) . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 . worried discussed FAIRLY (destul de.: I wish I were in the mountains.: gentle-faced 2. which is were in all persons: Ex. I wish I could help them = Aş vrea să o pot ajuta. he set out to make his own way in the world. far-fetched(exagerat) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------IF + WOULD If you would like me to try = Dacă doriţi să încerc. They + Should + vb. I wish I had helped them = Aş vrea să o fi ajutat.: This exercise will be rather difficult. We.: Since he did not get along very well with his brother. man-made 3. wondered the little girl told the truth.NOUN CLAUSES : alternatives with WHETHER = dacă (însă nu condiţional) (atenţie:weather =vreme) Ex.unpleasant or negative idea Ex. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Since poate avea înţelesul câteodată de because Ex. You. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPOUND ADJECTIVES 1.: He doubted whether formal visits would be of much help. adverb + Past Participle well meant(bine intenţionat). She. She wished she were a pianist. I wish I knew what is happening = Aş vrea să ştiu ce s-a întâmplat.. They wished they had stayed at home = Ar fi vrut să fi stat acasă.

bound = a lega bounce = a ricoşa bound = limită. She couldn’t have had any engine trouble. de la distanţă retort = replică roar = vuiet rob = a fura. Past She might have had an accident. Nu poate fi acasă acum. Nu ar putea fi la bar acum. respectabil rather = mai degrabă remote = îndepărtat. a jefui scorn = dispreţ. perfecţionare dot = punct dumb = mut earnest = serios emphasis = accent fatigue = oboseala manage = a administra. She must have had an accident. IMPOSIBILITY Present She can’t be at home now. a sări. bulevard aware = conştient beam = rază beyond = după beware = a se păzi. He couldn’t be at a snack-bar now. cu totul merry = fericit mock = a ridiculiza nay = ba mai mult occure = a avea loc. lat to cease = a înceta core = nucleu. doar.POSIBILITY Present She may be at home.. PROBABILITY Present She must be at home now. Nu ar fi putut să aibă . She might be at home now(stronger doubt). lecţia 10) above = deasupra account = istorisire to advertise = a face reclamă apprentice = a da la ucenicie astonish = uimit augment = a spori avenue = alee.. Ar putea să aibă un accident.. a se petrece occure to = a trece prin minte outstrip = a întrece pearl = picătură presently = imediat proper = cum se cuvine. Past Trebuie să fi avut un accident. X. Ar fi putut. She may have had an accident. legat broad = întins. a reuşi mere = simplu merely = numai. jargon to slice = a tăia(felii) slightly = puţin snow-flakes = fulgi de zăpadă squared = la pătrat stove = sobă stretch out = a întinde (mâna) 31 . batjocoră skull = craniu skyscrapers = zgârie-nori slang = argou. a se feri bind. Past VOCABULAR(începând cu cls.. larg. hotar. miez defiant = sfidător deputy = reprezentant descend = a coborî despise = a dispreţui development = dezvoltare.

ca nu cumva (eye)lids = pleoape loaves of breds = pâini întregi lobby = hol EXPRESII: to get along = a se împăca(cu cineva) strong-willed = hotărât on the verge = pe punctul to stun = a ului swift = grabnic. a îndeplini furthermore = în plus glance = privire fugară hasty = grăbit hence = de aceea. curajos to vanish = a dispărea vengeful = răzbunător to weld = a suda welfare = bunăstare wheel = roata wide = lat.feebly = slab former = cel dintâi fulfill = a executa. repede threaten = a ameninţa thus = astfel trend = direcţia to twinkle = a licări. de aici inexhaustible = inepuizabil kite = zmeu de hârtie ladder = scară leak = spărtură lest = ca să nu. de acum încolo. a clipi to urge = a îndemna to utter = a rosti valiant = brav. în interior 32 . larg wit = isteţime within = cuprins în.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful