You are on page 1of 28

FAIL MEJA

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

SK TAMAN MALURI

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: : : : : :

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI JALAN WIRAWATI 6, 55100 KUALA LUMPUR 03 92856796 03 92841516 sktamanmaluri52@gmail.com http://www.tamanmaluri.blogspot.com

1.0 Maklumat Pegawai


Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Sektor Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan NO. Fail Jabatan Visi Pegawai Misi Pegawai Pengalaman Kerja Slogan Pegawai ZAMRI BIN RASHID PPPS DGA41 SK TAMAN MALURI JANUARI 2010 DISEMBER 2009 01-42534
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang Membantu sekolah menjadi SK Taman Maluri Cemerlang dalam Akademik

16 tahun BERSIH,CEKAP DAN AMANAH

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

2.0 Senarai Tugas GURU PANITIA


:

I. BIDANG TUGAS
1. GURU PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

II. SENARAI TUGAS GURU


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengajar matapelajaran mengikut opsyen. Menjadi mentor kepada pelajar. Menyediakan markah pelajar. Membantu pentadbiran meningkatkan pencapaian sekolah. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Menjadi guru penasihat persatuan/kelab. Menjadi guru Kelas Menyediakan perancangan pengajaran setiap hari dan menulis dalam buku rekod guru

III. MENYEMAK LAPORAN PANITIA


1. Menyemak buku laporan pada setiap hujung minggu

IV. MENYEDIAKAN PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG


1. Menyediakan pelaporan perancangan, pembentangan dan pelaporan-

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

3.0 Objektif Sekolah Kebangsaan Taman Maluri


1. Menyediakan garis panduan serta kriteria mewujudkan sekolah pada masa hadapan selaras dengan matlamat Wawasan 2020. 2. Menjadikan SK Taman Maluri sekolah cemerlang dalam zon Pudu. 3. Melahirkan pelajar berinovatif, beramal, beriman dan berakhlak mulia 4. Meningkatkan tahap kecekapan guru bagi menjamin kecemerlangan akademik. 5. Meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam bidang akademik, afektif, psikomotor dan emosi melalui program-program jayadiri seperti program motivasi, pertandingan-pertandingan dan program pendidikan luar. 6 . Mewujudkan permuafakatan di semua sekolah rendah dan menengah dalam daerah dan negeri 9. Meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam bidang akademik, afektif, psikomotor dan emosi melalui program-program jayadiri seperti program motivasi, pertandingan-pertandingan dan program pendidikan luar. 10. Memperluaskan khidmat kaunseling, kerjaya dan bimbingan di kalangan pelajar bagi meningkatkan kesejahteraan diri pelajar. 11. Meningkatkan taraf kesihatan dan keselamatan pelajar dan seluruh warga sekolah bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif 10. Meningkatkan pencapaian akademik pelajar sehingga mencapai visi dan misi sekolah 11. Memberi pendedahan dunia luar kepada pelajar melalui program pertukaran pelajar dan lawatan sambil belajar. 12. Mengurangkan kes disiplin dan salahlaku.

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

4.0 Objektif KURIKULUM


Objektif bagi bidang ini ialah: a. Menentukan unit ini dapat memenuhi tanggungjawabnya dengan berkesan demi kecemerlangan pendidikan Negara. b. Melaksanakan fungsinya dengan sempurna untuk membantu Sekolah menjadi organisasi utama yang membawa Kementerian Pelajaran Malaysia merealisasikan misinya untuk menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan Berkualiti Bertaraf Dunia Menjelang Tahun 2020. i. ii. iii. Pentafsir, pemantau dan penguatkuasaan pelaksanaan dasar- dasar Pendidikan Negara Perangkaan peraturan-peraturan ikhtisas lingkungan dasar-dasar Pendidikan Negara dalam

Penggerak ke arah pembudayaan dan pemantapan kualiti perguruan dan pelaksanaan program-program Pendidikan Negara. Perancang dan pelaksana program-program untuk memperkasa guru dan sekolah Perancang dan pelaksana program-program bantuan dan sokongan untuk kecemerlangan murid.

iv. v.

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

5.0 Carta Organisasi KURIKULUM Sekolah


GURU BESAR

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM

KETUA PANITIA

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

6.0 Carta Organisasi Panitia KEMAHIRAN HIDUP


GURU BESAR
ROKIAH BINTI AHMAD

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID EN. HALIM BINTI BIN SHAFIEE SABARIYAH SHAFIEE

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PN. ZARINA BT MOHD FARIDAH BAHARUM


SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA KURIKULUM NORZILAH MD YAKIM EN. ROSLI BIN DIN

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM EN. RODZI BIN OSMAN MASHAR BIN HAMDAN

KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP ZAMRI BIN RASHID

SETIAUSAHA PANITIA ANI HASNIM BT ABU BAKAR

NIK SASLIZA

HARQIB

SITI SURAYA

PAYA NGAU

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

7.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain


Sektor/ Jawatan : Sekolah Kebangsaan Taman Maluri : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas & Tanggungjawab 1.Mengurus, merancang, menyedia, ABM dan P&P 2.Mengurus, menyedia, menulis, silibus dan perancangan mengajar tahunan 3.Mengurus, Merancang dan menyediakan Takwim untuk bidang berkenaan 4. Mengemaskini, merekod dan menyimpan Fail- fail berkaitan bidang 5.Mengurus, menyatu, menyediakan perancangan strategik di bawah bidang 6. Mengurus merancang, menyatu permohonan, kewangan dan anggaran belanjawan mengurus bidang 7. Menyedia perancangan tenaga manusia 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa Kuasa Yang Diberi Melaksanakan program dan aktiviti berkaitan. Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Pengarah PPD / JPN / Bhg. Kewangan Urusan perhubungan. Ketua Pembnatu Tadbir/Pe mbantu Tadbir dan Pembantu Tadbir Rendah Urusan surat, fail, menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua Sekolah Melaksana dan memantau semua program dan aktiviti berkaitan pengurusan dan pentadbiran peringkat sekolah. Pengarah Kanan Pentadbiran Memantau dan melaksana semua program dan aktiviti berkaitan Pembelajaran dan Pengajaran peringkat sekolah, daerah dan negeri . Penolong Kanan HEM Menyelaraskan danmelakskan semua program dan aktiviti berkaitan Hal Ehwal Murid peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan . Penolong Kanan Kokokurikul um / Menyelaraskan dan melaksanakan program dan akiviti kokokurikulum peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan .

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

FAIL MEJA

8.0 Proses Kerja


Aktiviti Subaktiviti 8.1 8.1.1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran dan Pengajaran dalam kelas. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan

Proses Kerja Mendapatkan silibus dan huraian sukatan pelajaran dari ketua panitia (Kejuruteraan Elektrik ) Menyemak dan membuat perancangan tahunan bersama ahli panitia Membuat perancangan tahunan.

Meyediakan alat bantu mengajar.

Mengajar mengikut keupayaan setiap kelas.

Membuat ujian selepas tamat mengajar .

Membuat semakan dan lihat respon pelajar dan pencapaian mereka

Membuat Laporan kepada Penolong Kanan Pentadbiran

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

10

FAIL MEJA

9.0 Carta Aliran Kerja


Aktiviti Subaktiviti 9.1.1 9.1.2 Pembelajaran dan Pengajaran Pembelajaran dan Pengajaran dalam kelas Muka surat ini 1/1
MULA

Mendapatn sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran

Membuat semakan

Membincang dengan ahli panitia.


Tidak

Mengajar. Membuat ujian setelah tamat kelas.

Membuat ulangkaji jika perlu

Menghantar butiran dan respon pelajar kepada Penolong Kanan Pentadbiran.

TAMAT

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

11

FAIL MEJA

9.1 Senarai Semak


Aktiviti Subaktiviti 9.1.1 9.1.2 Pembelajaran dan Pengajaran Pembelajaran dan Pengajaran Dalam Kelas Aktiviti Dapatkan Sukatan Pelajaran Membuat Perbincangan dengan ahli panitia Membuat perancangan tahunan Membuat ABM Mengajar Lihat refleksi Buat ujian ringkas Menghantar hasil pengajaran kepada Penolong Kanan Pentadbiran Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

12

FAIL MEJA

9.2 Peraturan-Peraturan Pentadbiran


1. Menggunakan Dasar mengikut kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas , Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Menggunakan prosedur mengikut sukatan pelajaran yang di bekalkan Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Menggunakan Panduan Mengajar mengikut tahap pencapaian pelajar . 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Pengetua, Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua. JPN dan Jabatan Pendidikan Teknikal 6. Menggunakan Pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

9.3 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja


1. 2. 3. 4. Pekeliling Perbendaharaan . Surat Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia

9.4 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja


1. Borang 2. Borang 3. Borang Perancangan dan Peruntukan Perbelanjaan dari Jabatan Pendidikan Teknikal

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

13

FAIL MEJA

10.0 Proses Kerja


Aktiviti Subaktiviti 10.0. 1 10.0. 2 PENGURUSAN KUALITI MENGEMASKINI FAIL MEJA Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

Proses Kerja 1. Menerima arahan kerja mengemaskini MPK dan Fail Meja daripada Pengetua. 2. Membentuk Pasukan Petugas FM untuk menyemak isi kandungan FM sedia ada. 3. Menyelaraskan kerja penyemakan dan menyediakan laporan pembetulan dan penambahbaikan isi kandungan MPK & FM 4. Membuat perubahan isi kandungan MPK & FM yang terkini (mendokumentasikan maklumat terbaru 5. Menyebarluaskan maklumat terkini berkaitan FM yang dipersetujui oleh Pengetua kepada semua kaki tangan 6. Menemastikan semua kaki tangan Bahagian melaksanakan perubahan terkini dalam FM masing-masing 7. Menyimpan FM terkini untuk rujukan jabatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

14

FAIL MEJA

10.1 Carta Aliran Kerja


Aktiviti Subaktiviti 10.1.1 10.1.2 PENGURUSAN KUALITI MENGEMASKINI FAIL MEJA Muka surat ini 1/1
MULA

Terima Arahan Kerja

Bentuk Pasukan Petugas & Pasukan Kerja FM

Semak Isi Kandungan FM Sedia Ada

Tidak

Ada Pembetulan ? Ya Buat Pembetulan / Tambahkan Isi Kandungan FM

Dokumentasikan Maklumat Terbaru FM

Dapatkan Dokumen FM Terbaru daripada Penolong Kanan atau Pengetua Maklumkan Kepada guru dan kakitangan Untuk betulkan Fail Meja Pegawai Atau Kakitangan Yang Terlibat Mengikut FM Terkini. Pegawai dan kakitangan mengemaskinikan FM dan Simpan Dokumen FM Terbaru Ke Dalam Bilik Fail

TAMA TT

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

15

FAIL MEJA

10.2 Senarai Semak


Aktiviti Subaktiviti 10.2.1 10.2.2 PENGURUSAN KUALITI MENGEMASKINI FAIL MEJA Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1

Bil 1 2

Aktiviti Membentuk pasukan petugas FM Menyemak kandungan FM 2 tahun sekali atau apabila diarah oleh Pengarah Menyediakan laporan pembetulan / pengubahsuaian FM Menyelaras pengubahsuaian isi kandungan FM Membentangkan perubahan isi kandungan FM yang baru kepada JK Pengurusan Mencetak isi kandungan FM yang baru secukupnya untuk menggantikan FM yang lama Mengedarkan FM yang baru kepada Pengarah, Timbalan Pengarah KPP Sektor dan Ketua Unit Memaklumkan kepada semua pegawai dan kakitangan tentang perubahan FM Memaklumkan semua pegawai dan kakitangan yang terlibat untuk mengemaskini fail meja masingmasing Memastikan semua pegawai dan kakitangan yang terlibat mengemaskinikan FM masingmasing dan salinan secukupnya. Menyimpan semua dokumen yang asal untuk tujuan rekod dan tindakan susulan.

3 4 5

10

11

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

16

FAIL MEJA

10.3 Peraturan-Peraturan Pentadbiran


1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Pentadbir, Kewangan . 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat, Kemwnterian Pelajaran Malaysia. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Pentadbiran. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Pengetua, JPN Jabatan Pendidikan Teknikal KPM 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua, JPN Jabatan Pendidikan Teknikal KPM.

10.4 Senarai Undang-Undang Pekeliling


1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8/1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam

10.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna


1. Tiada Borang Yang Berkaitan

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

17

FAIL MEJA

11.0 Proses Kerja


Aktiviti Subaktiviti Melaksanakan tugas yang di arahkan oleh tuan Pengetua Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. Menerima arahan kerja Pengetua pelaksanaan daripada Pengetua. 2. Membuat pelantikan JK Pemandu, Penyelaras dan Pasukan Petugas. 3. Menentukan aktiviti fungsi utama dan menubuhkan pasukan kerja yang akan melaksanakan prosedur kualiti. 4. Menyelaras pembinaan dokumen manual kualiti dan prosedur kualiti. 5. Membuat latihan pelaksanaan prosedur kualiti kepada pasukan kerja. 6. Menyelaras pelaksanaan berdasarkan dokumen manual kualiti dan prosedur kualiti. 7. Menyelaras audit kualiti dalaman dan laporan ketakakuran prosedur kualiti. 8. Melaporkan ketakakuran kepada JK Pemandu dan pasukan kerja. 9. Membuat audit susulan pelaksanaan 10.Menyimpan semua dokumen kualiti (MK, PK dan AK ) ke dalam fail. 11.0. 1 11.0. 2 PERHUBUNGAN Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan Pekeliling

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

18

FAIL MEJA

11.1 Carta Aliran Kerja


Aktiviti Subaktiviti 11.1.1 11.1.2 PERHUBUNGAN Muka surat ini 1/1

MULA Bentuk JK Dan Lantik Penyelaras & Pasukan Petugas Tentukan Aktiviti Fungsi Utama Dan Pasukan Kerja Yang Akan Melaksanakan Sediakan Manual Kualiti, Prosedur Kualiti Dan Arahan Kerja Untuk Disahkan oleh JKuasa Laksanakan Tubuhkan Pasukan Pemantau

Selaras Pelaksanaan Ya Ada Ketakakuran? Membuat pembetulan

Tidak Selaraskan Pelaksanaan

Laksana Audit Susulan

Bentangkan laporan kepada JKuasa

Simpan Laporan dan Dokumen Ke Dalam Fail

TAMA TT

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

19

FAIL MEJA

11.2 Senarai Semak


Aktiviti Subaktiviti 11.2.1 11.2.2 PERHUBUNGAN Melaksanakan tugas yang di arahkan oleh tuan Pengetua Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/2

Bil 1 2

Aktiviti Melantik JK Pemandu, Penyelaras dan Pasukan Petugas Menentukan aktiviti fungsi utama dan pasukan kerja yang akan melaksanakan prosedur kualiti Menyelaras pembinaan Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja Membentangkan MK, PK dan AK kepada JKuasa untuk disahkan Memohon kebenaran daripada untuk melaksanakan

4 5

6 7

Membentangkan MK, PK dan AK kepada Pengetua untuk disahkan. Menyediakan latihan dan jadual pelaksanaan PK kepada Pasukan Kerja Menyelaras pelaksanaan mengikut jadual Melatih pasukan kualiti dalaman untuk membuat pelaksanaan PK Membuat kualiti dalaman untuk mendapatkan laporan pelaksanaan Membuat laporan kualiti dalaman

8 9

10

11

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

20

FAIL MEJA

11.3 Peraturan-Peraturan Pentadbiran


1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Pengetua, JPN dan Jabatan Pendidikan Teknikal.Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Jabatan Pendidikan Teknikal. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Teknikal. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Pengetua, JPN dan Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua, JPN dan Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia.

11.4 Senarai Undang-Undang Pekeliling

11.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna


1. Tiada Borang Yang Berkaitan

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

21

FAIL MEJA

12.0 Proses Kerja


Aktiviti Subaktiviti 12.1 12.1. 1 PEMBANGUNAN KENDIRI Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan

Proses Kerja Menyenaraikan kursus , seminar dan bengkel yang perlu di hadiri mengikut keutamaan (Arahan / Permohonan) Membuat permohonan kursus, seminar dan bengkel Menerima tawaran atau arahan untuk menghadiri kursus. Menghadiri kursus.

Membuat laporan kepada pengetua setelah tamat kursus.

Membuat kursus dalaman jika perlu

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

22

FAIL MEJA

12.1 Carta Aliran Kerja


Aktiviti Subaktiviti 12.1.1 12.1.2 Pembangunan Kendiri Menghadiri Kursus, Seminar dan Bengkel Muka surat ini 1/1

MULA

Menyenaraikan kursus, seminar dan bengkel yang perlu di hadiri

Membuat permohonan kursus, seminar dan bengkel

Menerima tawaran atau arahan untuk menghadiri kursus.


Tidak

Menghadiri kursus. Membuat laporan kepada pengetua setelah tamat kursus.

Membuat kursus dalaman jika perlu

Menghantar butiran kursus yang telah dihadiri ke Jabatan untuk direkodkan dalam buku rekod perkhidmatan.

TAMAT

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

23

FAIL MEJA

12.2 Senarai Semak


Aktiviti Subaktiviti 12.2.1 12.2.2 Pembangunan Kendiri Menghadiri Kursus, Seminar dan Bengkel Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Aktiviti Senarai kursus yang diperlukan Tarikh membuat permohonan Tarikh menerima tawaran atau arahan Memberi jawapan untuk hadir/ tidak hadir kursus Hadir kursus Menyediakan laporan Mengadakan kursus dalaman Menghantar butiran kursus yang telah dihadiri ke Jabatan untuk direkodkan dalam buku rekod perkhidmatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

24

FAIL MEJA

12.3 Peraturan-Peraturan Pentadbiran


7. Menggunakan Dasar Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan , Kementerian Pelajaran Malaysia. 8. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9001 Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia. 9. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Pentadbir dan Kewangan . 10. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Pengetua, Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia. 11. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua. JPN dan Jabatan Pendidikan Teknikal 12. Menggunakan Pekeliling dan Dasar Kewangan yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan, KPM dan Perbendaharaan Negara.

12.4 Senarai Undang-Undang Pekeliling


1. Pekeliling Perbendaharaan . 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 3. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia

12.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna


1. Borang Kompentensi 2. Borang Pakej 3. Borang Perancangan dan Peruntukan Perbelanjaan dari Jabatan Pendidikan Teknikal

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

25

FAIL MEJA

13.0 Norma Kerja


Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil.
1.

Jenis Kerja
Mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris Menyemak Buku Ringkasan Mengajar Guru Pencerapan P & P guru

Masa Yang Diambil (minit)


420

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu


5

2.

120

3.

240

4.

Penyediaan Bahan Pengajaran Penyediaan Perancangan Strategik Bidang Menyediakan Soalan Latihan Menyemak dan menanda Latihan Pelajar Menyediakan Soalan Peperiksaan

120

120

9.

Menyemak dan menanda Kertas jawapan Peperiksaan

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

26

FAIL MEJA

14.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai


Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai : Jawatan Bil : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun 8 6 4 4 3 6 3 4 3 6 Jenis Keanggotaan AJK AJK AJK Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli

1 Jawatankuasa Pengurusan Sekolah 2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 3 Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah 4 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 5 Jawatankuasa Sukan Sekolah Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan 6 Keceriaan Sekolah 7 Jawatankuasa Perancangan Strategik Sekolah 8 Jawatankuasa Sumber Sekolah 9 Jawatankuasa Bilik Guru 10 Jawatankuasa Disiplin Sekolah 11 12 13 14.

15.0 Senarai Tugas Harian


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

27

FAIL MEJA

Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Nama Pegawai : Jawatan Bulan Tarikh : : Butir-Butir Tugas Catatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MALURI

28

FAIL MEJA