You are on page 1of 2

SULIT

KATEGORI 1b

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: 2013
Sekolah Nama Pegawai Yang Dinilai No. Kad Pengenalan Gred Penyandang Mata Pelajaran Diajar : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JITRA : MAZLINA BT MAT LAZIM : 681209-02-5230 : 48 : MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK)

D2 : PENGURUSAN AKTIVITI E1 : AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH A1 AKTIVITI AKTIVITI KOKURIKULUM / Perkhemahan SUKAN Perdana KRS (Kluster) Peringkat Kebangsaan 2013 Perkhemahan Perdana UPS (kluster) SMKJ 2013 Pertandingan Kawad Kaki sempena MSSK (D) di SMK TATAR Pertandingan Kawad Kaki UPS Peringkat Daerah Kubang Pasu Pertandingan Kawad Kaki UPS Peringkat Negeri Kedah Program Kayuhan Amal Dan Khidmat Masyarakat UPS Kluster SMKJ Kursus Peningkatan Profesionalisme

PERINGKAT PENCAPAIAN
SEKOLAH DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

/

/

/

/

/

/

/

1

2. Mentor Program ‘Workshop Drill’ Tingkatan 1 dan 2 5.SMKJ Pengurus MatematikTingkatan 2 Guru Penasihat Rumah Nilam D3 : SUMBANGAN E1 : SUMBANGAN A1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 1. 4. 5. Mentor (Program Mentor-mantee) Tingkatan 1 dan 2 3. 3. Guru Pengirng dan Mentor KRS (P) ke Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Dan Negeri 4. Membimbing dan melatih ahli-ahli KRS (Puteri) 2. Guru Pengawas SPM 2013 A2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 2 .SULIT Guru-guru UPS (Kluster) SMKJ 2013 E2 : TUGASAN KHAS A1 TUGASAN KHAS 1. KATEGORI 1b Ketua Kebitaraan Memperkasakan Unit Beruniform Kluster SMKJ Ketua Guru Penasihat KRS (Puteri) Setiausaha Dewan Ibnu Sina . Guru Pengirng dan Mentor KRS (P) ke Perkhemahan Perdana KRS (Kluster) Peringkat Kebangsaan 2013 1.