“Ο λαός δεν σώζεται, ο λαός σώζει..

- Νίκος Καζαντζάκης

Φάκελος Κύπρου

Εκποιήσεις 2014

2

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
19 Aυγούστου 2014
Προς: Πρόεδρο και μέλη της Κυπριακής Βουλής

Θέμα: Το ‘φαγοπότι’ των διεθνών τοκογλύφων τώρα αρχίζει. Ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Προετοιμάστε άμεσα την χώρα μας έτσι ώστε να έχει επιλογές.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και βουλευτές της Κυπριακής Βουλής,
Μετά τις προειδοποιήσεις μας από τις (1) 27.12.2012 – Η Αλήθεια για την μνημονιακή σύμβαση και (2) 6.2.2013 – Ανάλυση
για Συνεργατισμό και Ακίνητα, επικοινωνούμε μαζί σας ξανά για να σας μεταφέρουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα που
αφορούν τα ακίνητα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τις προσωπικές εγγυήσεις αλλά και την γενική κατεύθυνση της χώρας,
η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προετοιμαστεί έτσι ώστε να υπάρχουν επιλογές και άρα διαπραγματευτική ισχύς με τους
ταγούς της Ευρώπης. Αντίθετα υπάρχει ξεκάθαρη προσπάθεια ‘αλυσοδέματος’ της Κύπρου στους διεθνείς τοκογλύφους για
πολλές δεκαετίες και χωρίς δυνατότητα απαγκίστρωσης.
Οι προηγούμενες μας προειδοποιήσεις έχουν δυστυχώς επαληθευτεί στο ακέραιο. Συγκεκριμένα είχαμε προειδοποιήσει
προ κουρέματος από τις 27.12.2012 για όλα όσα ακολούθησαν και τα βιώνουμε σήμερα, περιλαμβάνοντας τα εξής:
• Κούρεμα καταθέσεων και συνειδητή καταστροφή του Κυπριακού οικονομικού μοντέλου/τραπεζικού συστήματος συνεργατισμού.
• Ξεκάθαρα αναλύσαμε τις επιδιώξεις των δανειστών μας για την ακίνητη περιουσία, ιδιωτική και κρατική αλλά και
πως αυτές θα υλοποιηθούν. ΞΑΝΑ προειδοποιήσαμε για αυτό το θέμα στις 6.2.2013-Ανάλυση για Συνεργατισμό
και Ακίνητα.
• Παρουσιάσαμε τον ξεκάθαρο σήμερα κίνδυνο ‘μεταφοράς’ της ιδιοκτησίας - ελέγχου ακίνητης περιουσίας σε ξένα
συμφέροντα ή την Τουρκία ή προσκείμενα σε αυτήν συμφέροντα, και την δημιουργία ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ στις ελεύθερες περιοχές με ‘νόμιμες’ διαδικασίες.
• Παρουσιάσαμε τι θα συμβεί με την Τούρκικη Επιτροπή Αποζημιώσεων και τις κατεχόμενες περιουσίες, θέμα το
οποίο αποδείχτηκε πολύ σημαντικό στους αμέσως επόμενους μήνες.
• ELA (Emergency Liquidity Assistance) – Μαζί με τις προειδοποιήσεις μας είχαμε επισυνάψει ανάλυση για τους
κινδύνους του ELA από καθηγητή του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου. Στους επόμενους μήνες παράνομα και παράτυπα δόθηκαν στην Λαϊκή μέσω του ELA 12 δις που τα χρεωθήκαμε εμείς ενώ τα πήραν οι τοκογλύφοι. Ούτε
σεντ από αυτά τα χρήματα δεν εισέρρευσαν στην Κυπριακή οικονομία, όπως ακριβώς σας προειδοποιήσαμε.
• Διαγράφηκε-κουρεύτηκε η οφειλή του κράτους προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων 7,2 δις όπως σας προειδοποιήσαμε.
• Εισηγηθήκαμε την υλοποίηση στρατηγικής για δημιουργία οικονομίας πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων και
επεξηγήσαμε ότι επέρχεται παγκόσμια διατροφική κρίση. Οι τιμές στις διεθνείς ‘αγορές’ για κρέας, πουλερικά, ψάρι
και αυγά έχουν ανέβει στα πιο ψηλά επίπεδα όλων των εποχών τον Ιούνιο του 2014, όπως ακριβώς επισημάναμε
1,5 χρόνο πριν! Αναμένονται στιγμές ‘αποκάλυψης’ στην παγκόσμια διατροφική αλυσίδα και στην Κύπρο ΔΕΝ
παράγουμε τίποτα ΕΝΩ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ μέσω του αγωγού Τουρκίαςψευδοκράτους.
NPL’s – Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Loans): Τα NPL’s μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν αναλόγως
κριτηρίων που καθορίζει η τρόικα ή η Κ.Τ. Στην Κύπρο υπάρχουν συνειδητά δυσμενείς διακρίσεις στον ορισμό των NPL’s
με απώτερο σκοπό την αύξηση τους και απορρόφηση μεγαλύτερων ζημιών από τις τράπεζες, όπως ακριβώς έχει συμβεί
τον τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα την εκτόξευση των NPL’s.

3

1) Οι Κυπριακές τράπεζες και ο πρώην Συνεργατισμός βρίσκονται σήμερα στην ίδια μοίρα όσο αφορά στο βασικό
κριτήριο. Δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των 3 μηνών χαρακτηρίζονται ως NPL’s (ανεξαρτήτως εξασφαλίσεων),
με εξαίρεση τον χειρισμό των στεγαστικών στην Ελλάδα, όπου αυτά θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα όταν έχουν
καθυστερήσεις πέραν των 6 μηνών (αντί των 3 μηνών που ισχύει στην Κύπρο και στις λοιπές χώρες της Ε.Ε.)
Πέραν του βασικού κριτηρίου όπως πιο πάνω (1), ισχύουν στην Ε.Ε. ορισμένοι συμπληρωματικοί κανονισμοί για να θεωρηθεί ένα δάνειο ως μη εξυπηρετούμενο. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται κατά γράμμα στην Κύπρο ενώ σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζονται εθελοντικά.
2) Οι αναδιαρθρώσεις δανείων στην Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Η.Β. δεν θεωρούνται ως NPL’s από την στιγμή που
θα συμφωνηθεί και υπογραφεί σύμβαση ρύθμισης και ενόσω τηρούνται οι νέοι όροι πληρωμής που καθορίζονται
στην αναδιάρθρωση. Πληρωμή μόνο τόκων ή/και περίοδος χάριτος εγκρίνονται για λογικό χρονικό διάστημα μέχρι
να βελτιωθούν τα εισοδήματα του πελάτη. Σε αντίθεση στην Κύπρο, με βάση εγκύκλιο της Κ.Τ., όταν ένα δάνειο
αναδιαρθρωθεί και παρουσιάσει καθυστερήσεις 60 ημερών αυτό χαρακτηρίζεται ως NPL!
3) Στην Πορτογαλία θεωρούνται NPL’s μόνον τα ποσά των καθυστερήσεων πέραν των 3 μηνών ενώ στην Κύπρο
θεωρείται ως NPL ολόκληρο το δάνειο!
4) Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. όταν ένας πελάτης διατηρεί με την τράπεζα του διάφορα δάνεια τα οποία όλα
πλην ενός εξυπηρετούνται κανονικά, μόνο το προβληματικό χαρακτηρίζεται ως NPL. Στην Κύπρο, με βάση εγκύκλιο της Κ.Τ. , αν το ποσό του προβληματικού δανείου ως ποσοστό επί του συνόλου των δανείων ενός πελάτη
προς την τράπεζα υπερβαίνει το 20% τότε όλα τα δάνεια θεωρούνται NPL’s, ενώ εξυπηρετούνται!
5) Στην Πορτογαλία ένα NPL το οποίο παρουσιάζει ‘ελλείψεις’ όσον αφορά την εμπράγματη εξασφάλισή του μπορεί
στην συνέχεια να θεωρηθεί εξυπηρετούμενο, αν οι εμπράγματες εξασφαλίσεις αυξηθούν. Στην Κύπρο δεν προνοείται κάτι τέτοιο.
Πέραν των πιο πάνω δυσμενών διακρίσεων θα θέλαμε να επισημάνουμε τους ξεκάθαρους κινδύνους για την ακίνητη περιουσία, ιδιωτική και κρατική. Είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί αν ψηφιστεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ή
νομοσχέδιο παρόμοιας φιλοσοφίας και στόχων. ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Κύπριοι θα χάσουν την ακίνητη τους περιουσία ή /
και θα γίνουν ενοικιαστές της περιουσίας τους ή θα μείνουν στον δρόμο. Προ πολλών μηνών ο ΥΠΟΙΚ Χάρης Γεωργιάδης
και άλλοι πολιτικοί είχαν αναφερθεί-εισηγηθεί την αγορά των περιουσιών από το κράτος.
Πιστεύουμε ότι η αγορά περιουσιών από το κράτος με οποιονδήποτε τρόπο, έχει συγκεκριμένους αδιαφανείς στόχους και
η υλοποίηση αυτής της ατζέντας έχει δοθεί στον ΥΠΟΙΚ και την κυβέρνηση από ξένα συμφέροντα:
1) Οι εισηγήσεις των τάχατες ‘ειδικών’ μέχρι σήμερα στηρίζονται στην αύξηση της προσφοράς. Ο ΝΟΜΟΣ της προσφοράς και της ζήτησης που διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου εισηγείται ότι αύξηση της προσφοράς
= μείωση της τιμής (και άρα μεγαλύτερες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ζημιές).
2) Αυτό που είχαν εισηγηθεί προ καιρού ο ΠΤΔ και ΥΠΟΙΚ ή/και άλλοι είναι να μεταφέρουμε ουσιαστικά σε ένα ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ κράτος τα σπίτια χιλιάδων πολιτών τα οποία θα είναι πλέον κρατική περιουσία. Αυτά θα μεταφερθούν
όπως διαφαίνεται στον ‘Οργανισμό Ανάπτυξης Γης’ ή ‘Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης’. Ο ‘Οργανισμός’ εν
καιρώ θα ιδιωτικοποιηθεί-ξεπουληθεί. Είναι έγκλημα η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε ένα χρεοκοπημένο
κράτος. Αυτός θα ήταν ο προγραμματισμός που θα κάνατε αν ήταν δική σας η περιουσία; Θα την μεταφέρατε σε
μια χρεοκοπημένη οντότητα;
3) Η τρόικα θα καθορίσει την τιμή αγοράς των ακινήτων κουρεύοντας τις αξίες (όπως ξεκάθαρα διαφαίνεται και από
το προτεινόμενο νομοσχέδιο) και αυτό θα έχει τραγικότατες οικονομικές συνέπειες σε όλο τον κλάδο των ακινήτων.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε προ καιρού και το ‘σχέδιό’ του για τα ακίνητα το οποίο φαίνεται τώρα θα πάρει
μορφή. «Τα ακίνητα και τα σπίτια μας θα αγοραστούν - ανήκουν στο κράτος (Οργανισμό Ανάπτυξης Γης ή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης)» είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Πέραν των δηλώσεων του ΠΤΔ, ο ΥΠΟΙΚ Χάρης
Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα υπάρχει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ π.χ. το ‘ταμείο ακινήτων’, και πως
μέσω αυτού του προϋπολογισμού, θα αγοραστούν χιλιάδες ακίνητα. Ο προϋπολογισμός εννοείται θα είναι μέρος
του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή εμείς οι πολίτες θα πληρώσουμε την αγορά, εμείς θα υποστούμε τις ζημιές των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών αλλά στο τέλος τα σπίτια δεν θα είναι ούτε δικά μας
ούτε του χρεοκοπημένου κράτους.
Παράδειγμα:
Αν το ‘ταμείο ακίνητων’ του κράτους έχει προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει 50.000 σπίτια, αυτό
σημαίνει ότι το κράτος θα αγοράσει το κάθε σπίτι στην τιμή των €40.000 (2.000.000.000/50.000). Με αυτό τον ‘μηχανισμό’

4

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

5

ή άλλο μηχανισμό ‘κουρέματος’, η τρόικα και η κυβέρνηση θα ρίξουν τεχνητά τις τιμές των ακινήτων μέχρι εκεί που θέλουν
και χωρίς όριο. Εφόσον ο προϋπολογισμός θα είναι συγκεκριμένος σημαίνει ότι αυτό θα κατανεμηθεί στον αριθμό των σπιτιών προς εκποίηση που πληρούν τα κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι η τρόικα θα καθορίσει 100% το ποσό που θα αγοράσει
τα σπίτια δεκάδων χιλιάδων Κυπρίων πολιτών εφόσον η τρόικα καθορίζει τον προϋπολογισμό (που οι Κύπριοι πολίτες θα
κληθούν να πληρώσουν) και όχι η βουλή ή η Κυβέρνηση. Αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει όλα τα υπόλοιπα ακίνητα εφόσον
θα ‘ακολουθήσουν’ ή θα ‘προσαρμοστούν’ στις ‘τροϊκανές’ τιμές και πράξεις που θα γίνονται στην αγορά. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα υπάρξουν ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ στο περιουσιακό και στις ελεύθερες περιοχές. Η Μέρκελ εξάλλου έχει
δηλώσει ότι «…δεν είναι δυνατόν να έχουν ιδιοκτησία-ιδιοκατοίκησης μεγαλύτερο ποσοστό Κύπριων απ’ ότι οι Γερμανοί».
Σήμερα 62% των Κυπρίων είναι ιδιοκτήτες της πρώτης κατοικίας τους ενώ στη Γερμανία το ποσοστό αυτό είναι μόλις 30%.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Μέρκελ, το ποσοστό των Κυπρίων που τους ανήκει το σπίτι τους θα πάει κάτω από το 30%!

ΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ-ΤΕΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

Είναι στρατηγικό λάθος ολκής που αγγίζει τα όρια της προδοσίας αν επιτρέψουμε σε ένα ημικατεχόμενο νησί, τον έλεγχο
της ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές από ξένα συμφέροντα. Μήπως δεν ήταν ανέκαθεν το περιουσιακό το
φλέγον και μέγα θέμα στην επίλυση του Κυπριακού, ή μήπως κάποιοι δεν το κατανοούν;

Ακίνητα και ΕΜΣ στην Ελλάδα: Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη εξετάζεται από τον
ΕΜΣ ένα σχέδιο ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ από μελλοντική αξιοποίηση κρατικών ακινήτων. Το σχέδιο αυτό προωθεί
το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην Ελλάδα.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ): Από την 1η Ιουλίου 2013, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
(ΕΜΣ) είναι ο μοναδικός και μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση των νέων αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση από τα
κράτη μέλη της ευρωζώνης. Από αυτή την ημέρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης, ή να συνάψει νέες συμφωνίες δανείου. Ο Klaus Regling,
Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ και διευθύνων σύμβουλος του EFSF, δήλωσε: «Σήμερα ένα σημαντικό κεφάλαιο του EFSF
τελειώνει και όλα τα πιθανά νέα καθήκοντα θα αναληφθούν από το ΕΜΣ, το μόνο ταμείο διάσωσης της νομισματικής ένωσης». Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαίσιο για το ΕΤΧΣ που υπογράφτηκε από τα 17 κράτη μέλη της ζώνης
του ευρώ και το Καταστατικό του EFSF. Το EFSF θα παραμείνει ενεργό στη χρηματοδότηση των εν εξελίξει προγραμμάτων
για την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα.»
Ο ΕΜΣ δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα ίδρυμα ελεγχόμενης χρεοκοπίας με έδρα το Λουξεμβούργο για τις χώρες της ευρωζώνης που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα χρέη τους. Η συνθήκη για τον ΕΜΣ δεν είναι παρά μία συνθήκη χρέους για
την προστασία του ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος έχουν απόλυτη εξουσία έναντι των κρατών
μελών που οφείλουν να συμμορφώνονται «άνευ όρων και αμετάκλητα», όπως ορίζεται αυτολεξεί στην Συνθήκη Ίδρυσης
του ΕΜΣ. Στην ουσία πρόκειται για το στήσιμο ενός ανεξέλεγκτου οργανισμού με έδρα το Λουξεμβούργο ώστε να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και καμία εξουσία, δικαστική, ή άλλης μορφής.
Ας δούμε τι προβλέπει η Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Επιγραμματικά με το άρθρο 32 παρ. 2 της Συνθήκης: «Ο ΕΜΣ διαθέτει
πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
β) να συμβάλλεται,
γ) να είναι διάδικος και
δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και
της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.»

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ανάλογη οποιουδήποτε κράτους και ειδικά καθεστωτικά προνόμια που δεν διαθέτει κανένα άλλο κράτος μέλος. Πρόκειται για ένα υπερκράτος που στην πράξη μπορεί
να εκποιήσει άλλα κράτη στο όνομα της δανειοδοτικής διευκόλυνσης. Μπορεί ακόμη και να αποκτήσει περιουσία (κινητή
και ακίνητη) άλλου κράτους ως δική του κάτω από το καθεστώς των όρων δανειακής διευκόλυνσης που παρέχει. Αυτή την
περιουσία μπορεί να την διαχειριστεί όπως θέλει χωρίς κανέναν περιορισμό και υπό καθεστώς πλήρους ασυλίας σε όλα
τα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκδοθούν ομόλογα που θα αντανακλούν τα έσοδα από την αξιοποίηση επιλεγμένων
ακινήτων τα οποία εν συνεχεία θα πωληθούν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Υποψήφια προς τιτλοποίηση είναι πολλά από
τα 1.000 ακίνητα που, σύμφωνα με το Μνημόνιο, έχουν ή επίκειται να μεταβιβαστούν στο Ταμείο. Τέτοια ακίνητα είναι για
παράδειγμα το βασιλικό κτήμα στο Τατόι, η έκταση 500 στρεμμάτων δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, παραθαλάσσιες
περιοχές στη Χαλκιδική, αλλά και ομάδες ακινήτων που ανήκουν σε υπουργεία όπως των Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικής
Άμυνας, σε ΟΤΑ, οργανισμούς κ.ά. Το ακριβές μοντέλο θα προέλθει από μελέτη βιωσιμότητας που εκπονεί ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας ύστερα από συνεννόηση με την κυβέρνηση, και η οποία θα περιγράφει τα πιθανά έσοδα, τη
δομή της τιτλοποίησης, τη μορφή που θα πρέπει να έχουν τα πακέτα ακινήτων κ.ο.κ.
Στην πράξη αυτό που θα συμβεί είναι η μεταφορά της κυριότητας όλης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου
στον ΕΜΣ που θα πρέπει να εγγυηθεί τα τιτλοποιημένα ομόλογα, ή για να αποτελέσουν εγγύηση για τους τίτλους που θα
κληθεί να εκδώσει ο ίδιος ο Μηχανισμός για την Ελλάδα. Έτσι, τα ακίνητα θα μετατραπούν σε περιουσιακό στοιχείο του
ΕΜΣ και θα διατεθούν σύμφωνα με τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες. Ενώ η τιτλοποίηση εσόδων του ελληνικού
δημοσίου αναγκαστικά θα επεκταθεί σε όλες τις πιθανές πηγές, φορολογικές και μη.
Ένα επιπλέον στοιχείο που φέρνει μαζί ο ΕΜΣ είναι και το γεγονός ότι απ’ εδώ και μπρος θα αναλαμβάνει την χρηματοδότηση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. (Στην Κύπρο συμβαίνει ήδη)
Θα πρέπει όμως να δούμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο εκτός από τα προφανή. Όταν λέμε τα προφανή, εννοούμε την επιβολή
μνημονίου πολιτικής για κάθε νέα δανειακή σύμβαση ανεξάρτητα αν γίνεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ή
τον δανεισμό του κράτους. Όπως ακριβώς έκανε το ΕΜΣ με την Κύπρο, όπου ο Μηχανισμός ανέλαβε την ανακεφαλαιοποίηση των χρεοκοπημένων τραπεζών του νησιού με παράλληλη επιβολή ενός άθλιου μνημονίου που εκτός του κουρέματος
των καταθέσεων προβλέπει την διευκόλυνση των διαδικασιών πλειστηριασμού των ενυπόθηκων δανείων όταν ο ιδιώτης
δανειολήπτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Μπορεί να προχωρήσει ο ΕΜΣ σε απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενός κράτους μέλους χωρίς η χώρα και ο
λαός της να πάθει τα ίδια με τους Κυπρίους; Όχι. Να πώς απαντά ο ίδιος ο ΕΜΣ στο ερώτημα, ‘θα υπάρξει κάποιο bail-in ή
άλλης μορφής συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην περίπτωση απευθείας χρηματοδότησης των τραπεζών’;

Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί
ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.»

«Ναι. Άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ΕΜΣ θα τεθεί μόνον εφόσον τα ιδιωτικά κεφάλαια εμπλακούν πρώτα. Ένα κατάλληλο επίπεδο bail-in θα πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την
εφαρμογή των αρχών της Οδηγίας για την Αποκατάστασης και Εξυγίανσης της Τράπεζας (BRRD) αμέσως μετά την έναρξη
της εποπτείας των τραπεζών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό των ευρωπαϊκών τραπεζών (SSM). Αυτό το νέο εποπτικό ρόλο προβλέπεται να αναληφθεί από την ΕΚΤ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, μετά από αξιολόγηση του ισολογισμού
των τραπεζών που θα εποπτεύονται από τον SSM.»

Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε
άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.»

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναλάβει την χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αν, πρώτα, υπάρξει
κατάλληλο σχήμα bail-in και αφ’ ότου λειτουργήσει ο νέος Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός. Θα έχει λόγο το κράτος μέλος;
Ούτε κατά διάνοια. Θα αποφασίζουν αποκλειστικά οι τραπεζίτες της ΕΚΤ.

Οι παρ. 5 & 6 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται
στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι.»

Αυτός είναι ο σχεδιασμός τους προκειμένου να προλάβει η ΕΚΤ να στήσει τον SSM για να προστατέψει τους τραπεζίτες, τις
πρακτικές τους, αλλά και τις αναμεταξύ τους διαπλοκές ως επίσης και με το δημόσιο ταμείο. Αυτό το νόημα έχει η Τραπεζική
Ένωση που προωθεί η ευρωζώνη. Να κρατηθούν μακριά οι καταχρηστικές πρακτικές του ευρωπαϊκού τραπεζικού καρτέλ
από τα εθνικά κράτη που ελλοχεύει η δικαιοσύνη και η λογοδοσία σ’ αυτήν. Αν μέχρι σήμερα έχει δοθεί γη και ύδωρ στις
τράπεζες δεν είναι τίποτε μπροστά σ’ αυτό που θα συμβεί απ’ εδώ και μπρος. Γι’ αυτό και θέλουν να θωρακίσουν θεσμικά
το τραπεζικό καρτέλ μετατρέποντάς το επίσημα σε Τραπεζική Ένωση.

Ενώ οι παρ. 8 & 9 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που
προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ
δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από
οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους
επίσημη αδειοδοτημένη, ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.»

Ποιο αξιοπρεπές κράτος θα δεχόταν έναν τέτοιο μηχανισμό; Ποιο σοβαρό κράτος θα δεχόταν να τεθεί υπό την δικαιοδοσία
και την δικαιοπρακτική ικανότητα ενός τέτοιου μηχανισμού, όπως είναι το ΕΜΣ; Μόνο εκείνο το κράτος που θέλει να τεθεί
υπό καθεστώς κατοχής και εκποίησης.

6

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

Το μεγάλο κόλπο της ‘Εξόδου στις αγορές’ – Δανεικά και αγύριστα
Μερικές βδομάδες έχουν περάσει από την καταδικαστική απόφαση εναντίον της Αργεντινής και ενώ οι εξελίξεις για το θέμα
συνεχίζουν να τρέχουν μετά από μια μακρά δικαστική μάχη όπου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ουσιαστικά επικύρωσε
την πρωτόδικη απόφαση με βάση την οποία η Αργεντινή θα πρέπει να αποπληρώσει πλήρως τα δύο κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου που αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε διαπραγμάτευση με το Μπουένος Άιρες μετά τη μερική στάση πληρωμών της χώρας, το 2001. Από την άνοιξη του 2013 το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει ότι η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Αργεντινής και των κερδοσκοπικών κεφαλαίων θα μπορούσε να επιφέρει «σοβαρές επιπτώσεις» στις μελλοντικές αναδιαρθρώσεις
χρέους «δίνοντας μεγαλύτερες εξουσίες» στους πιστωτές. Ενώ η Αργεντινή επιμένει να πληρώσει τα δύο επενδυτικά ταμεία
με κέρδος προς αυτά 400% δεν έχει ακόμη επέλθει συμφωνία εφόσον τα εν λόγω ταμεία απαιτούν αποπληρωμή 100% των
ομολόγων με κέρδος 1600%!
Η ‘έκδοση των ομολόγων από την Αργεντινή στο παρελθόν ήταν η δική τους…’ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ’ με ομόλογα δικαίου των ΗΠΑ. Όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο με την πρόσφατη ‘έξοδο στις αγορές’ με
ομόλογα ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Είναι σημαντικό ότι η Αργεντινή σήμερα ΔΕΝ θα κατέληγε σε καθεστώς ‘επιλεκτικήςστρατηγικής χρεοκοπίας’ αν η διαφωνία με τα ‘Επενδυτικά Ταμεία’ δεν εκδικαζόταν σε Αμερικάνικα δικαστήρια και
με δίκαιο των ΗΠΑ.
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ: “Είναι βιώσιμο σήμερα το Κυπριακό χρέος;”.
Με την ‘έξοδο στις αγορές’ η Κύπρος δανείζεται από ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ-ΓΥΠΕΣ τεράστια ποσά με ομόλογα που υπάγονται
στο Αγγλικό δίκαιο. Με απλά λόγια ‘αντικαθιστούμε’ τεράστια χρέη που ενδεχομένως να μην είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε και που άνετα θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο με τις πιθανότητες υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας,
με καινούρια χρέη-ομόλογα τα οποία δεν θα μπορούν στο μέλλον να αμφισβητηθούν νομικά ή έστω να χρησιμοποιηθούν ως
μοχλός πίεσης για επαναδιαπραγμάτευση με τους πιστωτές μας. Εν τω μεταξύ, η μελλοντική παραγραφή αυτών των χρεών
είναι και ο μόνος τρόπος ‘απεγκλωβισμού’ της Κύπρου και ανατροπή των σημερινών δεδομένων. Σήμερα, ξεκάθαρα πλέον
κατανοούμε ότι θα ξεπουληθούν επί πινακίου φακής τα πάντα, ιδιωτικά και κρατικά και θα μας μείνουν τα χρέη.
Έλεγε το 2012 ο γνωστός καθηγητής-συνταγματολόγος κ. Κασιμάτης:
«Η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάιο του 2010 με τις χώρες της Ευρωζώνης και με το ΔΝΤ (το λεγόμενο
Μνημόνιο) είχε περιλάβει τον όρο στο άρθρο 14 (1) ότι η Σύμβαση που υπογράφτηκε και κάθε υποχρέωση σχετική με αυτή
«διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο». Αυτό το είχα καταγγείλει τότε αμέσως ως πολύ σοβαρό ζήτημα
που είχε δεχτεί η κυβέρνηση.
Θα προσπαθήσω να εξηγήσω με απλά λόγια τι σημαίνει αυτός ο όρος: Σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, οι
κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη είναι πάντοτε υπέρ του οφειλέτη, γιατί ο οφειλέτης είναι το αδύναμο μέρος μιας δανειακής σύμβασης, ενώ ο δανειστής είναι το ισχυρό. Αυτό είναι μια κατάκτηση του
ανθρωπιστικού δικαιϊκού πολιτισμού της Ευρώπης. Στην Αγγλία αυτό δεν ισχύει. Εκεί επικράτησε η αποικιακή νοοτροπία
της αυτοκρατορίας και η νοοτροπία του Μεσαίωνα, που ήταν πάντοτε υπέρ του ισχυρού δανειστή και εις βάρος του φτωχού
οφειλέτη. Αυτό ακριβώς είχε σατιρίσει ο Σαίξπηρ στο έργο του «Ο έμπορος της Βενετίας» με τον τύπο του τοκογλύφου Σάιλοκ. Σύμφωνα, λοιπόν, με το αγγλικό δίκαιο, «ό,τι και αν συμφωνήσει και υπογράψει εις βάρος του ο οφειλέτης, ο οποίος
βρίσκεται συνήθως στην ανάγκη να δανειστεί, ισχύει, έστω και αν είναι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και με το δίκαιο των
άλλων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, αθέμιτο». Μάλιστα στην τότε συνέντευξή του ο Έλληνας συνταγματολόγος είχε
δώσει και 4 παραδείγματα του τι σημαίνει να δανείζεσαι με αγγλικό δίκαιο:
1ο παράδειγμα: «Αν οδηγηθεί ο οφειλέτης, λόγω της μεγάλης ανάγκης που έχει να δανειστεί χρήματα, σε υπερδανεισμό,
να δανειστεί δηλαδή περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζεται για να κερδίσει περισσότερα ο δανειστής, σύμφωνα με
το ελληνικό δίκαιο μπορεί να μειωθεί το δάνειο μέχρι το αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών του οφειλέτη. Αυτό με το
αγγλικό δίκαιο δεν μπορεί να γίνει».
2ο παράδειγμα: «Αν ο δανειστής, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του οφειλέτη, αξιώσει μεγαλύτερο τόκο από εκείνον που
ισχύει στις συναλλαγές, μπορεί ο οφειλέτης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο να ζητήσει τη μείωσή του. Αυτό με το αγγλικό
δίκαιο δεν γίνεται».
3ο παράδειγμα: «Η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάη του 2010 είναι γεμάτη με όρους που ισχύουν
μόνο για τον οφειλέτη, ενώ δεν προβλέπεται, για χάρη της ισότητας, να ισχύουν αντίστοιχοι και για τον δανειστή. Ο οφειλέτης (η Ελλάδα) μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης (και της Ελλάδας), να ζητήσει τη ΜΗ
εφαρμογή τους εις βάρος του. Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, δεν μπορεί».
4ο παράδειγμα: «Ο οφειλέτης ενώ μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης, να ζητήσει τη μείωση του
χρέους κατά το ποσό που είναι «επαχθές», δεν μπορεί σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο γιατί δεν αναγνωρίζει αυτό το δι-

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

7

καίωμα. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλά παραδείγματα, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα απέναντι
στις χώρες της Ευρωζώνης και στο ΔΝΤ. Βεβαίως, όλα αυτά είναι αντίθετα προς το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι,
όμως, πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να βρει η Ελλάδα ή άλλο κράτος-οφειλέτης το δίκιο του σε διεθνή όργανα. Αυτό
το ξέρουν καλά οι δανειστές μας».
Προσοχή στην επιδιωκόμενη μετατροπή του ELA σε ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ή μακροχρόνιο δανεισμό και το
νομικό πλαίσιο της ενδεχόμενης μετατροπής:
Ο ELA που δόθηκε παράνομα και παράτυπα στην Λαϊκή, όπως είχε παραδεχτεί και ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Πανίκος Δημητριάδης, είναι ένα τεράστιο χρέος που σίγουρα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεπληρώσουμε. Η επιδίωξη των
τοκογλύφων της Ευρώπης και κάποιων στην Κύπρο, θα είναι η μετατροπή αυτού του παράνομου χρέους σε μακροχρόνιο
δανεισμό π.χ. ομόλογο. Θα πρέπει να προσέξουμε για το ενδεχομένως ‘νομικό πλαίσιο’ που θα γίνει αυτή η μετατροπή.
Στο μέλλον, είτε μας αρέσει είτε όχι, θα αναγκαστούμε να αμφισβητήσουμε τον παράνομο ELA δικαστικώς ή έστω να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν βασικό επιχείρημα σε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που ο το νομικό πλαίσιο αλλάξει
και ο ELA μετατραπεί σε μακροχρόνιο δανεισμό-ομόλογο με όρους και νομικό πλαίσιο ας πούμε ‘Αγγλικού δικαίου’, θα
απεμπολήσουμε στην ουσία αυτό το δικαίωμα που σήμερα είναι ‘ΝΟΜΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ/ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ’. Αν αυτό συμβεί θα είναι
ξεκάθαρη προδοσία της χώρας.
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη-Κεντρικός Τραπεζίτης: “Τίποτα παράνομο και παράτυπο για τις αποσύρσεις καταθέσεων πριν,
κατά και μετά το κούρεμα.”!!!
Ο ELA που δόθηκε παράτυπα στην Λαϊκή χρηματοδότησε τις αποσύρσεις καταθέσεων ως ακολούθως:
α) την απόσυρση καταθέσεων όλων αυτών που είχαν προνομιακή-εσωτερική πληροφόρηση.
β) την απόσυρση καταθέσεων αυτών που λογικά και σωστά πρόβλεψαν το κούρεμα και δεν παραπλανήθηκαν από τις
ψεύτικές δεσμεύσεις τους ΠΤΔ ότι τάχατες δεν θα αποδεχόταν κούρεμα.
γ) την ηλεκτρονική απόσυρση καταθέσεων μετά το κούρεμα.
δ) την απόσυρση μετρητών από αυτούς που ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ενώ οι τράπεζες ήταν κλειστές και υπήρχαν περιοριστικά μέτρα! Στην συνέχεια διέφυγαν με διάφορους τρόπους,
όπως ιδιωτικά αεροπλάνα. Αυτός ήταν και ο λόγος που όλα τα μετρητά ‘εξαφανίστηκαν’ ως δια μαγείας αφότου έκλεισαν οι
τράπεζες και στην συνέχεια υπήρχαν περιοριστικά μέτρα στις καταθέσεις. Ελέω αυτής της εξέλιξης εισήχθηκαν στην Κύπρο
στις 28 Μαρτίου 2013, 5 δισεκατομμύρια σε χαρτονομίσματα.
Εν τω μεταξύ τα στοιχεία αυτών που απέσυραν καταθέσεις ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΗΚΑΝ από την Κεντρική Τράπεζα και στάλθηκαν
στις φορολογικές αρχές ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αυτό έχει γίνει συνειδητά έτσι ώστε να αποκρύψουν κάποιοι από τις φορολογικές αρχές και όχι μόνο, την πραγματική ταυτότητα όσων είχαν προνομιακές πληροφορίες και να μην γίνει φορολογικός
έλεγχος (ανάμεσα σε αυτούς ενδεχομένως να υπάρχουν και γνωστά πολιτικά πρόσωπα και συγγενείς τους). Για να κατανοήσουμε καλύτερα το απίστευτο ποσό των 12 δις του ELA που χρεωθήκαμε παράνομα αλλά και χωρίς να εισρεύσει τίποτα
στα ταμεία μας, απλά να αναφέρουμε ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να πληρώνουμε όλους τους μισθούς του
δημοσίου και συντάξεις για 5 χρόνια χωρίς μειώσεις-αποκοπές (2,5 δις ήταν ο προϋπολογισμός του κράτους για μισθούς
και συντάξεις προ-κουρέματος 12/2,5=4,8 χρόνια)!
Συμπέρασμα: Η ανούσια και επικίνδυνη ‘έξοδος στις αγορές’ αντιμετωπίζεται σήμερα από την Κυπριακή κοινωνία και την
Βουλή με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκε προ-κουρέματος η μνημονιακή σύμβαση. Κανείς σχεδόν δεν έχει ιδέα γιατί
γίνεται, τι σημαίνει, και τι θα επιφέρει στο μέλλον.
Τι σημαίνει χρεοκοπία: Χρεοκοπία σημαίνει να δανειζόμαστε χωρίς να έχουμε την δυνατότητα αποπληρωμής. Όποιος δεν
έχει αντιληφθεί μέχρι σήμερα τι σημαίνει χρεοκοπία είναι επικίνδυνος να ασχολείται με την οικονομία της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι χρεοκοπήσαμε γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ενώ συνεχίζουμε να φορτώνουμε χρέη το κράτος και τους πολίτες με
ανύπαρκτη ρευστότητα. Όταν οι τάχατες ‘ειδικοί’ και κυβερνητικοί αξιωματούχοι το κατανοήσουν θα είναι αργά και ΔΕΝ θα
υπάρχει φρένο στην κατάρρευση. Κάποιοι φυσικά το κατανοούν και ξεκάθαρα δεν εργάζονται υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας με ατζέντα που τους έχει δοθεί από ξένα κέντρα αποφάσεων.
Χρέος (%) = χρέος/ΑΕΠ (διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια και σχολεία του κόσμου!): Το χρέος, ο σημαντικότερος
δείκτης της οικονομίας μας θα υπερδιπλασιαστεί ενώ η οικονομία μας (ΑΕΠ – Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) μειώνεται σημαντικά. Η μαζική πλειοψηφία των Κυπρίων πολιτών που θα κληθούν στο μέλλον να ξεπληρώσουν τα δανεικά θα έχουν
σημαντικά μικρότερη δυνατότητα αποπληρωμής εφόσον και η Κυπριακή οικονομία-ΑΕΠ ‘συμπιέζονται’. Υπενθυμίζουμε ότι
το 2012-2013 χρεοκοπήσαμε διότι δεν μπορούσαμε να ξεπληρώσουμε πολύ λιγότερα δανεικά. Πως ακριβώς θα ξεπληρώσουμε πολύ μεγαλύτερα χρέη με πολύ μικρότερη οικονομία και πολίτες χωρίς περιουσίες ή/και δουλειά; Κάποιοι σας έπεισαν ότι ο χρεοκοπημένος σώζεται με περισσότερα χρέη και μικρότερη δυνατότητα αποπληρωμής. Μεταξύ σας βρίσκονται

8

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

λογιστές, δικηγόροι και τραπεζίτες όλων των επιπέδων. Υπάρχει κανείς που μπορεί να εξηγήσει πως μια κρίση ΧΡΕΟΥΣ
και ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ μπορεί να ξεπεραστεί με μεγαλύτερο χρέος και λιγότερη ρευστότητα;
Οι ιδιωτικοποιήσεις μειώνουν την ρευστότητα και αυξάνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Αρχικά να αναφέρουμε
ότι η τρόικα και ΠΤΔ τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα ότι το ‘ξεπούλημα’ των ημικρατικών δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους αλλά
για πολιτικούς. Είμαι σίγουρος ότι αν οι ιδιωτικοποιήσεις είχαν οικονομική λογική την πιο πάνω παραδοχή δεν θα την ακούγαμε. Από την στιγμή που η ίδια η τρόικα και ο ΠΤΔ έχουν κάνει αυτή την παραδοχή δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε αν
μας συμφέρει οικονομικά. ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει το δικαίωμα να ξεπουλήσει την περιουσία των πολιτών για…πολιτικούς λόγους.
Ο Γενικός Εισαγγελέας και όλοι εσείς οφείλετε να το αποτρέψετε. Τυχόν ξεπούλημα εθνικού πλούτου για πολιτικούς λόγους
θα είναι ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ και αυτοί που θα το διαπράξουν ή επιτρέψουν θα είναι καθολικά και προσωπικά υπεύθυνοι.
Ερώτημα:
Ποιοι είναι οι πολιτικοί λόγοι που επιβάλλουν το ξεπούλημα περιουσίας που ανήκει συνολικά στους πολίτες και η οποία
οικονομικά δεν είναι συμφέρουσα;
Θα πρέπει να ακούσουμε τους πολιτικούς λόγους στους οποίους δεν έχει αναφερθεί κανένας ακόμη.
Δεν έχει γίνει κάποια μελέτη για τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην ρευστότητα και NPL’s, που είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα της οικονομίας μας σήμερα; Άραγε τι θα γίνει όταν τα κέρδη των ημικρατικών αλλά και οι μισθοί επιπέδου
1-4 χιλιάδων ευρώ, πολλών χιλιάδων υπαλλήλων, μετατραπούν σε κέρδη ‘επενδυτών’ που θα φυγαδεύονται κάθε χρόνο
στο εξωτερικό; Τα σημερινά κέρδη όπως και οι μισθοί των Κυπρίων από τους ημικρατικούς θα μειωθούν σημαντικά και
θα μετατρέπονται κάθε χρόνο σε κέρδη ιδιωτών που αντί να ενισχύουν την ρευστότητα και την Κυπριακή οικονομία....θα
ΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΑΙ στο εξωτερικό! Οι μισθοί υπαλλήλων επιπέδου 1-4 χιλιάδων, είναι μισθοί που είτε ξεπληρώνουν άμεσα
δάνεια ή δημιουργούν ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ εφόσον ξοδεύονται άμεσα σε καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Εν καιρώ θα ΑΥΞΗΘΕΙ και η τιμή του ρεύματος! Οι τάχατες ‘ειδικοί’ αποφάσισαν και μάλιστα χωρίς την όποια μελέτη, ότι δεν θα επηρεαστεί
η ρευστότητα αλλά και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με αυτή την αλλαγή! (Ενώ ζούμε μια οικονομική κρίση ρευστότητας και
χρέους ΟΛΑ όσα αποφασίζονται είναι αρνητικότατα για τις 2 αυτές πολύ σημαντικές παραμέτρους δηλαδή την ρευστότητα
και χρέος). Ο νομπελίστας οικονομολόγος Krugman αναφέρεται ακριβώς σε αυτό, σε πρόσφατο άρθρο του με τίτλο: “Μόνο
μέσα από την αναδιανομή του πλούτου θα ενισχυθεί η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας. Όπως επισημαίνει στο νέο
του άρθρο, επικαλούμενο νέες μελέτες των εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ, όσο πιο χαμηλά επίπεδα αγγίζει η ανισότητα, τόσο
ανεβάζει ρυθμούς η ανάπτυξη της οικονομίας. Ο λόγος είναι προφανής και είναι η ‘υγιές κατανάλωση’, όπως περιγράφουμε
πιο πάνω.
Με τις ιδιωτικοποιήσεις, σε περίπτωση που η τιμή της ενέργειας δεν μειωθεί έτσι ώστε να αντανακλά την μείωση στους
μισθούς ή στα καύσιμα, ή αυξηθεί πέραν της αύξησης της τιμής των καυσίμων, αυτό θα είναι εναντίον του συνόλου των
πολιτών-καταναλωτών-ημικρατικών υπαλλήλων και θα επιφέρει πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ και τα
ΜΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ δάνεια αλλά και ολόκληρη την οικονομία. Επίσης εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι πάγια
τακτική της τρόικας και των δανειστών είναι η ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων εργασιών των ημικρατικών ενώ οι ΥΠΟΔΟΜΕΣ, οι οποίες χρειάζονται τεράστια ποσά για συντήρηση και αναβάθμιση, θα μείνουν κάτω από την ‘ιδιοκτησία’ του
κράτους-πολιτών. Αυτή είναι η πάγια τακτική της τρόικας όπου το κέρδος ιδιωτικοποιείται ενώ οι ζημιές ή κόστη κοινωνικοποιούνται. Εμείς δηλαδή θα έχουμε την ευθύνη για αυτά τα τεράστια κόστη ιδιωτικών εταιρειών!
(βίντεο) Παραδείγματα από την Καλιφόρνια μέχρι την Ευρώπη που οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν καταστροφικές: Λ. Βατικιώτης.
Ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ, το παράδειγμα της Καλιφόρνιας, στην ΕΤ3, 3/7/2014: www.youtube.com/watch?v=LyELl3hhVlc
Δεν είναι βιώσιμο το χρέος: Το χρέος δεν είναι βιώσιμο με κανένα τρόπο και κανένα σενάριο. Αυτό σημαίνει ότι πολύ
σύντομα θα βρεθούμε στην δεινή θέση όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα είναι χωρίς περιουσία, το κράτος θα είναι
χωρίς περιουσία και το μέγεθος των κρατικών χρεών θα προκαλεί δέος (στις αρχικές μας προειδοποιήσεις προ κουρέματος, 27.12.2012 – Η αλήθεια για την μνημονιακή σύμβαση, είχαμε αναφερθεί σε κρατικό χρέος που θα εκτοξευθεί στο
150-200%. Σημειώστε τον αριθμό στον οποίο επιμένουμε). Αυτή θα είναι και η στιγμή που αρκετοί θα κατανοήσουν ή θα
διερωτηθούν πως είναι δυνατόν να έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα ενώ μας έχουν μείνει τεράστια και μη-εξυπηρετούμενα
χρέη που δεν μπορούμε να ξεπληρώσουμε. Λογικά εσείς που επιλέξατε αυτή την πορεία θα έχετε και την απάντηση.
Χρεοκοπήσαμε με 86% χρέος ή 15,4 δις και έλλειμμα 6,4% διότι....δεν μπορούσαμε να αποπληρώσουμε αυτά που χρωστούσαμε. Σήμερα το χρέος είναι στο 111% ή 18,5 δις και το έλλειμμα στο 5,4% ενώ η οικονομία (ΑΕΠ) συρρικνώνεται!
Για το 2014 το χρέος προβλέπεται να σκαρφαλώσει στο 125% του ΑΕΠ ή στα 20 δις! Επίσης, εφόσον το ΑΕΠ μειώνεται,
μειώνεται και η δυνατότητα μας για αποπληρωμή. Υπενθυμίζουμε ότι: ΧΡΕΟΣ (%)=χρέος/ΑΕΠ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ
ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ‘ΣΩΣΙΜΟ’..δεν κατανοεί απλά μαθηματικά!
Είναι ΑΦΕΛΕΙΑ και ΕΓΚΛΗΜΑ ο χρεοκοπημένος να συνεχίζει να δανείζεται χωρίς να υπάρχει ένα σαφές ΒΙΩΣΙΜΟ
πλάνο. Σε διαφορετική περίπτωση το χρέος θα συνεχίσει να γιγαντώνεται και απλά να χρηματοδοτεί μια μαύρη
τρύπα που καταπίνει τα πάντα.

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

9

17.3.2013 - Απόσπασμα από το Διάγγελμα του ΠΤΔ Νίκου Αναστασιάδη:
Ο ΠΤΔ Νίκος Αναστασιάδης στο διάγγελμα του στις 17.3.2013 ανέφερε λεπτομερώς τις συνέπειες της ‘άτακτης’ χρεοκοπίας
ως το βασικό επιχείρημα που επιβάλλει την μνημονιακή κατεύθυνση, αποδοχή κουρέματος και της μνημονιακής σύμβασης.
Οι συνέπειες της χρεοκοπίας που θέλαμε να αποφύγουμε, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, είναι αριθμημένες (1-6)
και μπορείτε να τις δείτε και στο πιο κάτω βίντεο που θα βρείτε στο διαδίκτυο:
(Βίντεο): Wakeup Cyprus - Διάγγελμα Νίκου Αναστασιάδη Συνέπειες Άτακτης Χρεοκοπίας 17/03/2013 - www.youtube.com/
watch?v=YsXBoE7eeOU&feature=c4-overview&list=UUfyTMXjJze_Nijwbqu6P9aw
1. Για να μην τερματιστεί η λειτουργία της Λαϊκής Τράπεζας.
2. Για να μην υπάρξουν περιοριστικά μέτρα και πρόσβαση στις καταθέσεις.
3. Για να μην υπάρξουν ζημιές-απομείωση-κούρεμα καταθέσεων.
4. Για να μην κινδυνεύσουν-κλείσουν-χρεοκοπήσουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
5. Για να μην απολυθούν χιλιάδες τραπεζικοί υπάλληλοι.
6. Για να μην βγούμε από το Ευρώ και την Ευρωζώνη.
Όλα τα πιο πάνω έχουν συμβεί την επόμενη μέρα του κουρέματος και θα εκβαθύνουν πολύ περισσότερο.
Συγκεκριμένα:
1. Τερματίστηκε άμεσα η λειτουργία της Λαϊκής Τράπεζας.
2. Η Τράπεζα Κύπρου δεν είναι και δεν ήταν βιώσιμη από την ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ του ‘σωσίματος’
3. Επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα και δεν υπάρχει (ούτε θα υπάρξει) απρόσκοπτη πρόσβαση στις καταθέσεις. Οι
κουταμάρες που ακούσαμε από τον ΥΠΟΙΚ και τους τάχατες ‘ειδικούς΄ για άρση των περιορισμών μόνο γέλιο προκάλεσαν, όταν έγιναν αυτές οι δηλώσεις.
4. Επιβλήθηκε ζημιά-απομείωση-κούρεμα καταθέσεων.
5. Μέχρι σήμερα έκλεισαν-χρεοκόπησαν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
6. Σύντομα θα απολυθούν χιλιάδες τραπεζικοί υπάλληλοι και άλλοι.
7. Καταστράφηκε το Κυπριακό οικονομικό μοντέλο, όπως ήταν και ο ξεκάθαρος στόχος αυτών που επέβαλαν το κούρεμα.
8. Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα εκτός Ευρώ και Ευρωζώνης - η Κύπρος είναι σήμερα ουσιαστικά εκτός της ζώνης του
Ευρώ, όπως έχει επεξηγήσει ξεκάθαρα και ο Πρόεδρος στην συνέντευξη του σε Γερμανική εφημερίδα (κούρεμα &
περιοριστικά Μέτρα = διολίσθηση του ‘Κυπριακού Ευρώ’).
Δήλωση Ν. Αναστασιάδη: «Στην πραγματικότητα είμαστε ήδη εκτός της ευρωζώνης», είπε σχολιάζοντας τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα το ευρώ της Κύπρου να μην έχει τις ίδιες ιδιότητες με το
ευρώ των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης.
«..Είμαστε ήδη εκτός Ευρωζώνης» - www.24news.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=16287
Οι κυβερνώντες έχουν χρεοκοπήσει την χώρα, είμαστε ουσιαστικά εκτός ευρωζώνης, και με την βοήθεια των ΜΜΕ έπεισαν όλη την Κύπρο ότι αποφύγαμε την χρεοκοπία και την διολίσθηση νομίσματος! Η μόνη ουσιαστική διαφορά από την
επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα είναι ότι... ΔΕΝ έχουμε κανένα έλεγχο για το ‘Κυπριακό Ευρώ’ έτσι ώστε να καθορίζουμε
τοπικά την νομισματική πολιτική, όπως θα είχαμε αν επιστρέφαμε στην λίρα. Είμαστε αλυσοδεμένοι στο κατοχικό Ευρώ!
Λιλιπούτεια χώρα: Αυτός που αποκαλεί την χώρα της οποίας ηγείται ως ‘λιλιπούτεια’ είναι διότι ο ίδιος είναι ‘λιλιπούτος’. Η
χώρα μας έχει ένα τεράστιο γεωπολιτικό ρόλο και αυτό καθορίζει και το μέγεθός μας (αν θέλουμε).
Τραπεζικό σύστημα = τραπεζική πίστη: Το τραπεζικό σύστημα θα ορθοποδήσει μόνον όταν επανέλθει η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ στην οποία στηρίζεται και όλο σύστημα. Η τραπεζική πίστη δεν θα επανέλθει σε μια τράπεζα που καταρρέει και που
ξεκάθαρα και συνειδητά χρησιμοποιείται σαν μοχλός πίεσης για επιβολή μιας νέο-αποικιοκρατικής ατζέντας.
Ξεπούλημα τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα: Η συμφωνία πώλησης των υποκαταστημάτων των τραπεζών στην
Ελλάδα είχε ζημιές 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Κύπρο και αντίστοιχα κέρδη για την ελληνική τράπεζα, σύμφωνα με
διαπιστώσεις μελών της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής που συζήτησε σε συνεδρία της το συγκεκριμένο θέμα κεκλεισμένων των θυρών. Αυτοί που διέπραξαν αυτό το έγκλημα ζουν και βασιλεύουν και συνεχίζουν να αποφασίζουν εναντίον μας.
Τι εννοεί η κυβέρνηση και ο Χάρης Γεωργιάδης με τον όρο ΈΠΕΝΔΥΣΕΙΣ’ και ‘ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ’: Η κυβέρνηση με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Χάρη Γεωργιάδη έχει σαν στόχο να διευκολύνει τους λεγόμενους ‘επενδυτές’. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι εν λόγω επενδυτές δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις
εργασίας και ανάπτυξη. Είναι οι επενδύσεις που θα εξαγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές τα σπίτια μας, την τουριστική
βιομηχανία και όλη την κρατική περιουσία. Η κυβέρνηση εργολαβικά έχει αναλάβει να διευκολύνει με διάφορους τρόπους
το ξεπούλημα και την ρευστοποίηση μιας ολόκληρης χώρας. Μέχρι και μειωμένα μεταβιβαστικά τέλη θέλει ο Χάσικος έτσι
ώστε όλες οι περιουσίες να αλλάξουν χέρια σε πολύ χαμηλό κόστος.

10

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

11

Τι εννοεί η κυβέρνηση και ο Χάρης Γεωργιάδης με τον όρο ‘Ανταγωνιστική οικονομία’: Συνεχή συγχαρητήρια για
την εφαρμογή του μνημονιακού ‘προγράμματος’ και τις επιτυχίες μας. Τα συνεχή συγχαρητήρια που προέρχονται από τους
τραπεζίτες της Ευρώπης δεν είναι τυχαία και στηρίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα και στόχους της τρόικας που έχουν
υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται. Σαν συγκεκριμένο παράδειγμα, μέχρι σήμερα έχουν κλείσει οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εν καιρώ θα κλείσουν και οι εναπομείναντες. Όλος αυτός ο τζίρος απορροφάται από τους μεγάλους
‘’καρχαρίες’ που αντιπροσωπεύουν τις πολυεθνικές εταιρείες ξένων συμφερόντων. Μέσα σε όλα αυτά υποχρεώσαμε τους
μικρομεσαίους καταστηματάρχες να εργάζονται 7 μέρες την βδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αφήνοντας τα παιδιά
τους στον δρόμο. Αποδεδειγμένα και με αριθμητικά αποτελέσματα σήμερα, το φιλελευθεροποιημένο ωράριο ωθεί τους
πολλούς και μικρούς στην κατάρρευση και ευνοεί φυσιολογικά τους πολυεκατομμυριούχους οι οποίοι θα προσλάβουν στην
συνέχεια κάποιους από τους χρεοκοπημένους οικογενειάρχες σαν ‘σκλάβους’ των 500 ευρώ. Γι’ αυτό κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες με τους οποίους η τρόικα έχει συναντηθεί μάλιστα είναι υπέρ του φιλελευθεροποιημένου ωραρίου.

Ανάπτυξη: Η ‘ανάπτυξη’ δεν είναι καιρικό φαινόμενο που έρχεται από το πουθενά διότι το λένε οι τάχατες ‘ειδικοί’.

Με αυτά τα δεδομένα η τρόικα και ο Ντράγκι θα συνεχίσουν να μας συγχαίρουν ή/και να σας δουλεύουν!

Εισήγηση: Στην επιστολή μας 27.12.2012 Η αλήθεια για την μνημονιακή σύμβαση, εισηγηθήκαμε μεταξύ άλλων, δημιουργία ‘ομάδας υποστήριξης-συμβούλων για να υποβοηθήσει την βουλή για τα επερχόμενα διλήμματα. Η πρόταση μας αγνοήθηκε. Θα πρέπει να συσταθεί άμεσα ‘ΙΣΧΥΡΗ’ άτυπη ομάδα που να υποβοηθήσει την βουλή την ώρα των δύσκολων αποφάσεων και όχι μόνο. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και άτομα από Κύπρο και εξωτερικό, που γνωρίζουν πως λειτουργούν
οι διεθνής αγορές, οι κρίσεις, η χρεοκοπίες, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Goldman Sachs, η Παγκόσμια αγορά
τροφίμων, η αγορά ενέργειας κτλ, είναι απαραίτητοι, έστω και αν η βουλή μπορεί να διαφωνήσει με τις όποιες εισηγήσεις.
Οι ενδεχόμενες κρίσιμες αποφάσεις αλλά και στρατηγική με κατεύθυνση και στόχο την εξυπηρέτηση των διεθνών
τραπεζιτών που θα ‘αλυσοδέσουν’ την χώρα για πάντα, δεν είναι οι ίδιες με μια ενδεχόμενη χρεοκοπία που οι
αποφάσεις θα είναι προς το μακροχρόνιο συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του συνόλου των πολιτών.
Θα δεχτούμε την επίθεση των αγορών και σημασία έχει πως θα είναι η χώρα μας σε 1, 3, 5, 10 και 20 χρόνια από σήμερα
και όχι αν μεθαύριο θα φάμε στέικ ή ελιές και ψωμί. Χρειάζεται ‘πολιτική ειλικρίνεια’ και στρατηγική. Οι αρνητικές συνέπειες
μπορούν να περιοριστούν σημαντικά. Επιμένουμε ότι επιβάλλεται άμεσα να προετοιμάσουμε την χώρα κατάλληλα και τον
μηχανισμό που θα μπορεί να επεξεργαστεί και να εισηγηθεί τι, πως και γιατί. Δεν αντέχουμε να ξανά-ξεγελαστεί η Βουλή
(βλέπε 1,8 δις), ούτε αποφάσεις που να στηρίζονται σε επιχειρηματολογία τύπου…’θα μας δώσουν χαμηλότοκα και πρέπει
να τα πάρουμε’ όπως είδαμε μέχρι σήμερα. ΜΟΝΟΝ ΜΕ ‘PLAN B’ στα χέρια μας μπορούμε να έχουμε την όποια διαπραγματευτική ικανότητα. Η Κεντρική Τράπεζα, η οποία αποτελεί πλέον ‘υποκατάστημα’ της ΕΚΤ και του Ντράγκι δεν θα μπορεί
να επιτελέσει αυτό τον ρόλο και θα πρέπει να ‘επανακρατικοποιηθεί’. Όσο για τους τάχατες ‘ειδικούς’ που φιγουράρουν στα
ΜΜΕ και λένε ότι ‘κοτσάνα’ τους κατεβεί στο μυαλό, είναι αυτοί που μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Οι περισσότεροι, όπως έχει αποδειχτεί, δεν έχουν ιδέα ή τώρα κατανοούν τι γίνεται. Αυτοί που νομίζουν ότι κατανοούν τελοσπάντων
ας μας απαντήσουν το εξής ‘Είναι Βιώσιμο το Κυπριακό χρέος αν ακολουθήσουμε τις εισηγήσεις τους;’. Γιατί δεν μας προειδοποίησαν για το επερχόμενο κούρεμα, ενώ για πολλούς επαγγελματίες στο εξωτερικό όπως ‘investment managers’ αλλά
και εμάς, αυτό ήταν ξεκάθαρο; Όποιος δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα είναι και ανούσιο να μας παρουσιάζει
ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΕΣ εισηγήσεις εφόσον δεν έχει την απάντηση για τον τρόπο που θα ΞΕΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ αυτά που δανειζόμαστε.
‘de facto’ όλες αυτές οι εισηγήσεις είναι προτάσεις για μελλοντική χρεοκοπία με πολύ χειρότερα δεδομένα από τα σημερινά.
Οποιαδήποτε εισήγηση δεν στηρίζεται σε βιώσιμο χρέος και αυξάνει τον δανεισμό είναι αστείο να την συζητάμε. Η οικονομική επιστήμη είναι πολύ απλή. Ναι θα διολισθήσει το καινούριο νόμισμά μας και θα είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Ε και;
Μέχρι και εάν αρχίσουμε να παράγουμε για να καταναλώνουμε και να εξάγουμε αντί να εισάγουμε από την Μέρκελ. Αυτός
είναι και ο μόνος τρόπος για αληθινή και θεμελιώδη οικονομική ανάπτυξη αλλά και ανεξαρτησία. Μόνον έτσι θα υπάρξουν
και τα κίνητρα. Να δουλέψουμε για εμάς όχι για τους τραπεζίτες. Τα τρομοκρατικά σενάρια που πλασάρονται αν τυχόν
υπάρξει «ανεξέλεγκτη χρεοκοπία» δεν συνιστούν τίποτε περισσότερο από την πρόθεση των κυβερνώντων να επιβάλουν
καθεστώς κατάρρευσης και χάους στην χώρα σε περίπτωση που ο λαός, ή οι συνθήκες επιβάλλουν αθέτηση πληρωμών
προς τους δανειστές. Μόνο με πρόθεση των κυβερνώντων οδηγείται μια χώρα στην καταστροφή υπό συνθήκες
πτώχευσης, όπως ακριβώς θα γίνει στην Κύπρο αν αφήσουμε τον Χάρη Γεωργιάδη που υπηρετεί τυφλά τους δανειστές
να αποφασίσει.

Τουριστική βιομηχανία = Υποδομές και ΑΚΙΝΗΤΑ: Αξίζει προσεχτικής μελέτης πως ολόκληρες χώρες έχουν καταλήξει
σε χώρες-‘γκαρσόνια’. Η τουριστική βιομηχανία, που είναι η μόνη οικονομία που μας έχει απομείνει, θα καταλήξει στα χέρια
ξένων ‘επενδυτών’ και εμείς θα είμαστε οι σερβιτόροι-‘σκλάβοι’ στην κάποτε ελεγχόμενη από Κύπριους τουριστική βιομηχανία.
Ανεργία: Η Ανεργία δεν ήταν αποτέλεσμα της κρίσης, ήταν αυτοσκοπός της. H ελευθερία και η δημοκρατία στο νεοαποικιοκρατικό Κράτος είναι ανάλογα της οικονομικής αντοχής του κάθε Πολίτη.
Ελάχιστο εγγυημένο Εισόδημα: Η ανέχεια και τα αδιέξοδα στην υγεία, την παιδεία, την διατροφή και τα χρέη εξανεμίζουν
κάθε δυνατότητα αντίδρασης και οδηγούν στην αναγκαστική μισθοδουλεία, που θα σερβιριστεί σαν ‘φιλάνθρωπες νέες
θέσεις εργασίας’ και ‘ανάπτυξη’. Άλλωστε, οι σκλάβοι δεν είναι άνεργοι.
Εθνική Φρουρά: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ. Διαφαίνεται ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να εξουδετερώσουν το ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΞΙΟΜΑΧΟ της Εθνικής Φρουράς με μετατροπή της σε επαγγελματικό στρατό. Τυχόν Ουσιαστική
μείωση της θητείας ή παράδοση του οπλισμού των εφέδρων θα αποτελεί ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Οι μισθοφόροι έχουν και
αφέντες.
NATO: Ο διοικητής της αεροπορικής βάσης του ΝΑΤΟ στην Λάρισα (που έκλεισε το 2012) ήταν ΤΟΥΡΚΟΣ! Κατανοείτε τι
επιδιώκουν κάποιοι για την Κύπρο;
Η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί ΑΜΕΣΑ έτσι ώστε να έχει επιλογές όσο σκληρές και να είναι: Οι διεθνής τοκογλύφοι, η τρόικα, αλλά και οι ΗΠΑ-ΕΕ-Τουρκία επιδιώκουν ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ στην Κύπρο για ολόκληρη την κρατική
και ιδιωτική περιουσία, μαζί και τους υδρογονάνθρακες. Οι προσπάθειες που βλέπουμε από κάποια κόμματα για αποτροπή κάποιων ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ που αφορούν τις εκποιήσεις και την ακίνητη περιουσία, σύντομα θα αποδειχθούν
χωρίς ουσία. Η πρόσφατη εμπειρία μας έχει διδάξει ότι τα κόμματα δεν έχουν την απαραίτητη γνώση έτσι ώστε να
αντιταχθούν ουσιαστικά στην τρόικα και αυτούς που εργολαβικά την ‘εξυπηρετούν’ στην Κύπρο. Υπενθυμίζουμε τον
εξευτελισμό που υπέστησαν οι βουλευτές όταν παράνομα υποχρεώθηκαν να αλλάξουν την ψήφο τους στην Βουλή
για την ανακαιφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού, το 1,8 δις της Λαϊκής αλλά και τα 12 δις ELA. Επιλογές θα υπάρχουν
μόνον όταν η χώρα είναι έτοιμη να απορρίψει συνολικά τις νεο-αποικιοκρατικές επιβολές των διεθνών συμφερόντων,
την κατάλληλη στιγμή.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Ιανουάριο του 2013 παρευρεθήκαμε σε εκδήλωση προώθησης του μνημονίου που διοργανώθηκε από τον κ. Πισσαρίδη και την κ. Διαμαντοπούλου. Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάσαμε στον σύμβουλο εθνικής
οικονομίας κ. Πισσαρίδη και την κ. Διαμαντοπούλου τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον με την ακίνητη περιουσία και τα επερχόμενα διλήμματα, αν ακολουθήσουμε την μνημονιακή κατεύθυνση που εισηγούνταν και τους δώσαμε και τις γραπτές μας
προειδοποιήσεις με ημερομηνία 27.12.2012 ‘Η αλήθεια για την μνημονιακή σύμβαση’. Σε δημόσια ερώτησή μας προς τον
κ. Πισσαρίδη αν γνωρίζει αυτά τα οποία παρουσιάσαμε (και τα ζούμε απόλυτα σήμερα), για τα ακίνητα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s), πήραμε την εξής απάντηση: ‘ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ’, εμφανώς απορημένος. Ο πρώτος ‘σύμβουλος
εθνικής οικονομίας’ δήλωσε ξεκάθαρα και δημόσια ότι δεν γνωρίζει τι θα συμβεί με τα NPL’s-ακίνητα, ένα θέμα το οποίο
είναι από τα σημαντικότερα σήμερα και απειλεί όλο το τραπεζικό σύστημα και την Κυπριακή οικονομία. Υπενθυμίζουμε
κάποιες από τις τοποθετήσεις των τάχατες ‘ειδικών’ προ κουρέματος:
• ‘Η Ελλάδα είναι διαφορετική οικονομία’ (κ. Πισσαρίδης)
• ‘θα μας δώσουν χαμηλότοκα και πρέπει να τα πάρουμε’
• ‘Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης θα βοηθήσει την αγορά εργασίας νέων’ (κ. Πισσαρίδης)

Υδρογονάθρακες: Όποιος επιμένει ότι με τις σημερινές συνθήκες δεν μπορούμε να προπωλήσουμε φυσικό αέριο ή έστω
να καταφέρουμε διακρατικό δανεισμό εμπλέκοντας αν χρειαστεί την Ρωσία-Κίνα, ψεύδεται και δεν εργάζεται υπέρ της χώρας μας. Το προεκλογικό παραμύθι που σέρβιραν κάποιοι στους πολίτες ότι τάχατες δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε
τους υδρογονάνθρακες, ίσως να αποτελεί και προδοσία λαμβάνοντας υπόψιν πόσα χρέη θα αποφεύγαμε για την οικονομία
του τόπου, αν προπωλούσαμε. ΟΛΕΣ οι μεγάλες δυνάμεις ενδιαφέρονταν και ενδιαφέρονται για τους υδρογονάνθρακες και
το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε είναι να κρατήσουμε τα σπίτια και τις συντάξεις μας. ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΓΙΝΕΤΑΙ ‘ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ’. Όλοι γνωρίζουν πλέον ότι η GAZPROM ήταν στην Κύπρο και κάποιοι ‘πατριώτες’ την ξαπόστειλαν. Οι ‘διακοπές’ του τότε Υπουργού Σαρρή στην Ρωσία χωρίς να ξέρει τι θέλει και γιατί πήγε, δεν πείθουν κανέναν και
έγιναν για τα μάτια του κόσμου.

Γενικός εισαγγελέας: Το σύνταγμα μας έχει καταργηθεί, άτομα με όνομα και διεύθυνση καταλήστεψαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου καταπατούνται κατά
συρροή και ο γενικός εισαγγελέας το ‘χαβά’ του. Είχαμε προειδοποιήσει ότι η ΑΜΕΛΕΙΑ του γενικού εισαγγελέα θα δώσει
δικαιώματα στις τράπεζες και πολιτικούς να συνεχίσουν τα εγκλήματα.
Ερευνητική Επιτροπή για την Οικονομία: Τώρα που τελείωσε η φαρσοκωμωδία της διερευνητικής επιτροπής για την
οικονομία, ας πάμε παρακάτω. (Πάλι καλά που κάποια μέλη της επιτροπής είχαν την τιμιότητα να παραιτηθούν και να
καταδείξουν με αυτό τον τρόπο τα αίσχη που έγιναν πίσω από κλειστές πόρτες αλλά και πως η επιτροπή ‘λειτουργούσε’)

• ‘Η λύση του Κυπριακού θα φέρει ανάπτυξη’ (κ. Πισσαρίδης)

Αποτέλεσμα Ευρωεκλογών: Υπήρξαν πολλές ερμηνείες για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών και την συμμετοχή, ή
καλύτερα την μη-συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση του ιερού και απαραβίαστου δημοκρατικού δικαιώματος ψήφου.

Διερωτόμαστε αν ο νομπελίστας Δρ Πισσαρίδης έχει στα χέρια του την λύση του Κυπριακού και την επεξεργάστηκε ή μήπως εννοεί ότι οποιαδήποτε λύση θα φέρει ανάπτυξη; Διερωτόμαστε επίσης αν το παράδειγμα της μνημονιακής Ελλάδας
είναι άσχετο για να συγκριθεί με την περίπτωση της Κύπρου. Με απλά λόγια, ‘που σου νέφκω που πάεις’! Αγαπητοί βουλευτές, αν αυτούς τους ‘ειδικούς’ τους ‘ρίξετε’ στις ‘αγορές’…θα τους ‘καταβροχθίσουν για πρόγευμα’.

Καμία ανάλυση δεν ήταν πειστική και όλες εστιάζονται στην αξιοπιστία που απολαμβάνουν σήμερα τα κόμματα και την
οικονομική κρίση. Ίσως η έμφαση θα έπρεπε να κατευθυνθεί στο καθήκον μιας δημοκρατικής κοινωνίας να εκλέγει αντιπροσώπους οι οποίοι θα εφαρμόζουν την βούληση του λαού και στην κατανόηση της αποσύνδεσης της πολιτικής ζωής και
της κοινωνίας.

12

Φάκελος Κύπρου Εκποιήσεις 2014

Για να έχουμε μια λειτουργική και αποτελεσματική δημοκρατία είναι επιτακτική ανάγκη ο πληθυσμός να είναι μορφωμένος,
ενημερωμένος για τα τρέχοντα ζητήματα και τη θεωρία, να κατανοεί το καθήκοντα του προς την εύρυθμη λειτουργία της
δημοκρατίας και έχει τα μέσα και τη θέληση να εκφράσει τη διαφωνία του ή στην περίπτωση αυτή την απελπισία του. Ενώ
είναι φανερό ότι οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι με όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, έχουν επιλέξει να παραμείνουν
σιωπηλοί. Εν μέρει αυτό είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας δεδομένου ότι ακόμη και αν ο πολίτης θέλει
να εκφράσει δυσαρέσκεια για τα πολιτικά δρώμενα, τα μέσα δεν είναι διαθέσιμα, δεδομένου ότι η λευκή ψήφος αποτελεσματικά δεν υπολογίζεται και η οριζόντια ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εγείρει ανησυχίες ως
προς την αντίληψη του συστήματος και τη ματαιότητα της εκλογής μικρότερων κομμάτων ή ανεξάρτητων προσωπικοτήτων,
με την ελπίδα της πραγματοποίηση αλλαγής.
Η έλλειψη της αναγκαίας εκπαίδευσης και δημόσιου πολιτικού λόγου ο οποίος θα ενημερώνει τους πολίτες για τα διάφορα
φλέγον θέματα, δεν επιτρέπει ή αποθαρρύνει τους πολίτες από του να αγκαλιάσουν την διαδικασία και να εκτελέσουν το
καθήκον τους. Αυτό πρέπει σε μεγάλο βαθμό να ανησυχεί τους αρμόδιους και τις κυβερνήσεις. Οι πρόσφατες ενέργειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, έχει ευρέως θεωρηθεί ως αναποτελεσματική και αντιδημοκρατική. Η συσσωρευτική επίδραση στη γενική αντιδημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάνει τους ανθρώπους επιφυλακτικούς και ανήσυχους. Αυτό μπορεί εύκολα να εξακριβωθεί με τη μεγάλη αύξηση
των ποσοστών των ευρωσκεπτικιστών στις πρόσφατες εκλογές. Αυτό που δεν μπορεί τόσο εύκολα να ελεγχθεί στο μέλλον,
είναι η ανταπόκριση των ανθρώπων στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επιβάλει μια δημοσιονομική
και πολιτική ένωση, που δεν έχει αιτιολογηθεί και δεν είναι αποδεκτή από το λαό. Η πρόσφατη σιωπή στις εκλογές θα πρέπει να λειτουργήσει ως αφύπνιση για περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που αγνοούν την αντίληψη των ανθρώπων προς την
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Εάν το εγχείρημα της πολιτικής και οικονομικής ένωσης της Ευρώπης συνεχίσει να επιβάλλεται και
να αντιμετωπίζεται ως μια μη αναστρέψιμη διαδικασία, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση ως προς την εφαρμογή και τα αποτελέσματά της και χωρίς την αποδοχή του ευρωπαϊκού πληθυσμού, τότε η σιωπή, ενδεικτικό της απελπισίας, μπορεί πολύ
γρήγορα και αυθόρμητα να μετατραπεί σε απόρριψη και την εξέγερση ενάντια στην ενοποίηση και επιστροφή στο εθνικό
κράτος. Η εξέγερση, ως μόνη δοθείσα επιλογή στην Κύπρο, θα μπορούσε να επιφέρει μοιραία και καταστροφικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψιν τους υφιστάμενους και επερχόμενους γεωπολιτικούς τριγμούς. Η εκδηλωθείσα προσέγγιση
των 2 μεγάλων κομμάτων ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για αύξηση του εκλογικού μέτρου με προφανή στόχο τον μετριασμό του πολιτικού
κόστους των δικών τους πράξεων και παραλείψεων που μας οδήγησαν στην καταστροφή, είναι προκλητική ενέργεια που
θα ενισχύσει τις πιθανότητες μιας εξέγερσης στην Κύπρο. Τουλάχιστον οι 2 ‘μεγάλοι’, ενδεχομένως να ‘επηρεάζονται’ από
ξένα κέντρα αποφάσεων και συμφέροντα (βλέπε παράδειγμα υπόθεσης ‘focus’). Οι ενέργειες τους και οι στόχοι τους για
τον αποκλεισμό μικρότερων υφιστάμενων ή νέων πολιτικών συνδυασμών, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ευθύνες τους για
την σημερινή τραγική κατάσταση μόνον με ένα τρόπο μπορεί να ερμηνευτεί: ‘Τους ενδιαφέρει μόνον το κόμμα τους, η διατήρηση του κατεστημένου και θέλουν να συνεχίσουν το φαγοπότι στις πλάτες μας’.
Οποιοσδήποτε συναινέσει, στο ξεπούλημα της ‘ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΜΑΣ’ και την δημιουργία ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ στο περιουσιακό (ιδιωτικό και κρατικό) και στις ελεύθερες περιοχές, θα έχει σημαίνοντα ρόλο στη νεότερη Κυπριακή Ιστορία. Όσοι
παρουσιάζονταν στον λαό τα τελευταία χρόνια σαν διεκδικητικοί στο Κυπριακό-περιουσιακό-εδαφικό για να υφαρπάζουν
ψήφους, ενώ τώρα θα ψηφίσουν ή προωθούν τις εκποιήσεις, είναι ΔΕΙΛΟΙ.

ομάδα WAKEUPCyprus
Χάρης Bιολάρης

Προ κουρέματος το WAKEUPCyprus προειδοποίησε για όλα όσα ακολούθησαν, μαζί και το κούρεμα, με τις ακόλουθες ανοιχτές
επιστολές που στάλθηκαν σε όλους του πολιτικούς συστημένες και διανεμήθηκαν σε χιλιάδες αντίτυπα. Τις απόλυτα έγκυρες προβλέψεις-προειδοποιήσεις μας πριν το κούρεμα, οι οποίες αποτελούν και τεκμήριο ότι όλα όσα έγιναν ήταν προβλεπτά, μετρήσιμα
και καλά σχεδιασμένα μπορείτε να τις βρείτε στο διαδίκτυο:
1) 27.12.2012 Η αλήθεια για την μνημονιακή σύμβαση
27.12.2012 ELA, Promissory Notes and All That: The Fiscal Costs of Anglo Irish Bank - Karl Whelan
2) 6.2.2013 Ανάλυση για Συνεργατισμό και Ακίνητα
3) 10.2013 Γενετικά Τροποποιημένα - Ανάλυση WAKEUPCyprus για την Βουλή

wakeupcy@gmail.com • www.facebook.com/Wakeupcyprus
http://wakeupcyprus.blogspot.com • P.O.Box 25699, Nicosia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful