You are on page 1of 2

KOLONIJALNE IMPERIJE

Krajem 19.st.imperijalizam je bio glavna karakteristika evropske i svjetske politike.Najveće imperije bile su
Velika Britanija,Francuska,Rusija kojima su se kasnije priključile Njemačka i Italija.
Imperijalizam je vanjska politika države koja nastoji proširiti scoj utjecaj na druge zemlje i narode.
-Najveće kolonijalno carstvo bila je Velika Britanija sa posjedima od Afrike,preko Indije,Hong Konga,Novog
Zelanda pa do Australije.
-Drugo carstvo po veličini imala je Francuska sa 20 puta većim teritorijem od vlastite.Posjedi Francuske su bili
u Africi,Aziji i Južnoj Americi,kao i pojedini otoci u Indijskom i Tihom okeanu.
-Njemačka je imala kolonije na jugu Afrike i Dalekom Istoku.
-Italija je imala kolonije kod Eritreja i Libija u Africi.
-Rusija je zavladala Srednjom Azijom.
-Japan je nastojao osvojiti posjede koje pripadaju Kini.
-Nakon rata sa Španijom SAD su okupirali Filipine,Portoriko i Guam te anektirale Havaje.
INTERESI VELIKIH SILA
Razlog zašto su Italija i Njemačka imale malo kolonije je njihovo kasno ujedinjenje.Rusija i Austro-Ugarska s
Njemačkom su željele preko Jugoistočne Evrope doći do željenih teritorija.
FORMIRANJE SAVEZA
Njemačka i Austro-Ugarska su 1879. sklopile vojni savez.Njemu se tri godine kasnije priključila Italija.Tako je
1882. formiran vojno-politički blok država zvan Trojni savez,protiv interesa Francuske i Rusije.
Rusija i Francuska su zbog toga sklopile sporazum o međusobnoj suradnji u slučaju napada.Plašeći se
Njemačke,Velika Britanija je 1904. sklopila savez s Francuskom a potom i s Rusijom 1907..Tako je nastao
savez zvan Entente cordiale(Srdačan sporazum),tj. Antanta.
MAROKANSKA KRIZA
Ove krize služile su za odmjeravanje snaga svjetskih sila i narušavale su svjetski mir.
1.Prva marokanska kriza, također poznata i kao Tangerska kriza, bio je sukob velikih sila između 1905. i 1906.
o protektoratu nad Marokom, između Francuske i Njemačke.
2.Druga marokanska kriza, također poznata i kao Agadirska kriza, bila je međunarodna kriza koja je izbila
kada je njemački ratni brod SMS Panther uplovio u marokansku luku u Agadiru 1.jula 1911.
AUSTROUGARSKA ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Godine 1878. su velike evropske sile u Berlinu, na znamenitom Berlinskom kongresu nastojale izbjeći veliki rat
izazvan nezadovoljstvom Velike Britanije činjenicom da je Rusija Sanstefanskim mirovnim ugovorom stekla
ogroman utjecaj na Balkanu. Na kongresu je odlučeno da se Sanstefanski ugovor stavi van snage, a jedna od
odluka se ticala i Bosne i Hercegovine, koja je po Sanstefanskom ugovoru trebala dobiti široku autonomiju u
okviru Otomanskog Imperija.
Berlinski Kongres je, pak, ostavio BiH formalno u sastavu Otomanskog Imperija, ali je zato odlučeno da na
teritoriju BiH i Sandžaka uđu austro-ugarske trupe kako bi zavele red i mir, odnosno spriječile zločine nad
kršćanskim stanovništvom koje su bili povod hercegovačkom ustanku i rusko-turskom ratu.
Odluka Berlinskog kongresa je izazvala veliko nezadovoljstvo među muslimanskim stanovništvom Bosne i
Hercegovine, posebno među feudalcima koji su se zabrinuli za svoje privilegije, kao i ponadali autonomiji po
odredbama Sanstefanskog ugovora. Zbog toga je veliki broj njih odlučio austro-ugarskim okupacijskim
snagama pružiti oružani otpor, a priključio im se dio regularnih turskih trupa.
Iako je otpor u nekim slučajevima bio žestok, i iako su austro-ugarske snage trpjele poraze i neočekivane
gubitke, nejedinstvo, slabo naoružanje i organizacija ustanika je vrlo brzo dovela do poraza. Austro-ugarske
snage su za dva mjeseca uspjele okupirati Bosnu i Hercegovinu.

BALKANSKI RATOVI

. Srbija i Grčka su 8. Osmansko carstvo. Kraljevina Crna Gora i Grčka) i Turske. godine po naređenju generala S. Tu slabost Turske koriste balkanske zemlje i otpočinju rat protiv Turske s ciljem osvajanja teritorija Balkana koje se nalaze pod turskom vlasti.S. Jedna bugarska postrojba je 29. kada je Crna Gora objavila rat Turskoj.godine Bugarske. dovelo je do Drugog balkanskog rata. Kočeva napala srpske snage na rijeci Bregalnici. Ubrzo su im se pridružile i Crna Gora i Rumunjska. godine objavile rat Bugarskoj. jula 1913. Iako je bugarska vlada pokušala osporiti ratne operacije protiv Srbije i Grčke. u 1912.Grčke. okrobra 1912.Jedan u nizu sukoba prije 1. koje je već 1908. Srbija. posebice Makedonije. je bilo još više oslabljeno i ratom protiv Italije. godine bilo uzdrmano Mladoturskom revolucijom. juna 1913. Rat je otpočeo 8.Prethodio im je niz sporazuma 1912. juna i grčke snage na području Soluna. kao i Turska s željom da povrati neka područja koja je tijekom prvog balkanskog rata izgubila. -Glavni članak: Drugi balkanski rat Nezadovoljstvo podjelom osvojenih turskih područja. -Prvi balkanski rat je vođen između balkanskih saveznika (Bugarska.Crne Gore i Srbije.r bili su Balkanski ratovi.Cilj saveza bila je podjela Osmanskog teritorija na Balkanu. a 30.