You are on page 1of 5

Ante Vranković Predsjednik Vlade RH mr. sc.

Andrej Plenković
Domjanićeva 15 Trg sv. Marka 2
10380 Sveti Ivan Zelina 10000 Zagreb
Sveti Ivan Zelina, 16. veljače 2017. . Na znanje: Ministar pravosuđa RH Ante Šprlje
Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Robert Travaš
PREDMET: I. Neistinito i uvredljivo izviješće Maje Grubišin od 9. veljače 2017.
II. Obavijest o početku mog potpunog štrajka glađu, danas 16. veljače 2017.
Poštovani mr. sc. Plenković,
maloprije sam iz Ministarstva pravosuđa primio dopis (Prilog 1) kojim njihova djelatnica Maja Grubišin odgovara
1
na upit iz Vašeg ureda upućen ministru Šprlji (Prilog 2), a povodom dopisa kojeg sam Vam ja poslao 12. siječnja.
Naţalost, njezin dopis vrvi očitim, sirovim manipulacijama, pa sam Vam se tim povodom odlučio javno obratiti.
2
Uvodno valja reći tko je to uopće Maja Grubišin. Kako ste to mogli vidjeti iz knjige „Pravosudna mafija“ ., iz
koje sam Vam poslao moj članak (a koja knjiga će uskoro, nakon samo 3 mjeseca od izlaska iz tiska doţivjeti i drugo izdanje), Maja
Grubišin je osoba koja mi je u oţujku 2016., umjesto na moju prijavu nezakonitosti u USKOK-u od 15. i 16. 2. 2016., poslala
odgovor na dopise iz 2010. i 2012. godine tj. 4 i 6 godina ranije (sic!!!) na koje sam uostalom već odavno dobio odgovore.
O tome sam, kao i o implicitnoj tvrdnji Grubišinove da se odvjetnici u RH imaju pravo baviti kriminalom, jer ih štiti
Ustav, pisao u knjizi „Pravosudna mafija“, str. 82-83, i niti Grubišinova, niti Ministarstvo pravosuđa nikada nisu negirali te moje
navode iz knjige, što i ne čudi, jer se sva dokazna dokumentacija tj. moja korespondencija s Majom Grubišin nalazi na Internetu.3
U dopisu od 9. 2. (Prilog 1), Maja Grubišin se posluţila istom šokantnom taktikom koju sam naveo u knjizi.
Naime, premda sam Vam se ja 12. siječnja obratio zato što od člana Vaše Vlade, ministra Šprlje, na moju prijavu
nezakonitog rada (neistinita izviješća) Dinka Cvitana, Andreje Vrančić i Ivke Andrić koju sam poslao g. Šprlji još 27. srpnja
2016. (Prilog 3), kao i na 8 kasnijih poţurnica do danas nisam dobio odgovor, Maja Grubišin je svu tu moju komunikaciju,
koja je bila povod mojeg obraćanja Vama, u svojem dopisu ignorirala, pozvavši se zaključno na dopis Ministarstva
pravosuđa koji mi je poslan dana 1. srpnja 2016. (Prilog 1/b) tj. 26 dana PRIJE moje relevantne prijave od 27. srpnja 2016.
To da Maja Grubišin, Vama - premijeru RH, tvrdi da mi je na moju prijavu od 27. 7. 2016. Ministarstvo
pravosuĎa odgovorilo 1. 7. 2016. tj. 26 dana prije nego što sam ju ja poslao, pokazuje g. Planković da Maja Grubišin
Vas službeno smatra idijotom, i to je arogancija koja je radikalno suprotna svim etičkim kodeksima, to je sigurno.
Slično je Grubišinova napravila i 18. 3. 2016. kada mi je poslala odgovore na 4 i 6 godina ranije dopise!
Iz sadrţaja i tona njezina dopisa, jasno je da me Grubišinova implicite nastojala prikazati kao nekakvoga luđaka
koji se „predstavkama učestalo godinama obraća“ Ministarstvu pravosuđa RH (Prilog 1/a), ţaleći se na postupanje Drţavnog
odvjetništva Republike Hrvatske tijekom 2010., 2012. 2013. i 2016. godine.
To je očita neistina, zapravo drska, svjesna laţ, iz više razloga, od kojih ću ovdje navesti samo 3:
1. to je laţ, jer je moje prva prijava nezakonitog postupanja djelatnica DORH-a (USKOK-a: Andreja Vrančić, Ivka
4
Andrić) poslana Ministarstvu tek 15. 2. 2016. , dok su se ostali dopisi koje sam bio poslao Ministarstvu (njih nekoliko)
5
odnosili na korupciju u Hrvatskoj odvjetničkoj komori , koju Grubišinova u svojem dopisu uopće niti ne spominje (Prilog 1)!
6
2. – Ministars. pravosuđa nije ništa traţilo od DORH-a 2010. i 2012, jer sam ja prijavu DORH-u poslao tek 2013.
3. – to je laţ i zato jer su mi za moje postupanje dali za pravo svi nekorumpirani dijelovi sustava: Policija, HHO,
Porezna uprava, specijalist psiholog, svjedoci, 4 suda (Prekršajni sud u u Hvaru, Visoki prekršajni sud u Zagrebu, Općinski sud u
Novom Zagrebu, Ţupanijski sud u Velikoj Gorici), Pučka pravobraniteljica RH, Predsjednica RH i Ministarstvo financija (knjiga
„Pravosudna mafija“, str. 71-75). Da li su u pravu svi oni, ili Maja Grubišin, koja u oţujku 2016. umjesto na prijavu iz
veljače 2016. odgovara na dopis iz 2010., procijenite temeljem zdravoga razuma i dokumentacije g. Plenkoviću sami!
Obzirom da su mi, kako vidite, sve nekorumpirane instance RH pomogle, vjerujem da ćete to učiniti i Vi!
Ovakvo postupanje Maje Grubišin nepobitno dokazuje točnost moje teze iz knjige „Pravosudna mafija“, koja je
istaknuta u naslovu teksta na str. 60: „Ministarstvo pravosuđa svjesno štiti korupciju i pravosudnu mafiju“.
Stoga sam, nakon pauze radi čekanja ovog odgovora, kada sam uzimao šećer (=„turski“ štrajk glađu), od danas
iznova stupio u potpuni štrajk glaĎu, o kojem ću Vas i HOK izvještavati putem sluţbene komunikacije i medija.
Uvjeti prestanka mog štrajka su isti kao i prije:
I. od ministra pravosuĎa g. Šprlje traţim odgovor na moju disciplinsku prijavu od 27. 7. 2016. tj. konzekventno
pokretanje disciplinskih postupaka protiv trojke čija sam naočigled neistinita izviješća (kojima kolegijalno štite kriminal u
Hrvatskoj odvjetničkoj komori) prijavio, i nepobitno dokazao Ministarstvu: Andreja Vrančić, Ivka Andrić, Dinko Cvitan.
II. od Hrvatske odvjetničke komore traţim ispunjavanje svih zakonskih obaveza prema meni, od pravičnog
pravomoćnog rješavanja moje 2 disciplinske prijave iz 2012., do naknade cjelokupne počinjene mi štete (namjerno, potpuno
uništeno zdravlje: osteoporoza i posljedični dvostruki lom noge, kancerogena polipoza ţučnjaka, bradikardija, hipokalemija, itd. nalazi =
link: https://www.scribd.com/document/335776774/%C5%A0trajk-gla%C4%91u-Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-a-30-12-2016 Prilog 8-19). Da su ta moja
7
traţenja zakonita, pravomoćno su potvrdili Prekršajni sud u Hvaru i Visoki prekršajni sud u Zagrebu.
Kako to jasno očituju dokazi koje sam Vam prethodno poslao, za moju će smrt u štrajku glađu, ukoliko do nje dođe,
svojim nezakonitim radom izravno biti odgovorni: Predrag Laban, Leo Andreis, Robert Travaš (HOK), Andreja Vrančić
i Ivka Andrić (USKOK), Dinko Cvitan (DORH), te Maja Grubišin (Minist. pravosuđa) i Ante Šprlje (MOST-Vlada RH).
S poštovanjem,

1
Dopis je dostupan na linku: https://www.scribd.com/document/337298307/Pismo-Predsjedniku-Vlade-RH-mr-sci-Plenkovi%C4%87u-12-1-2017
2
Članak sam Vam poslao 12. 1. o. g. i dostupan je na linku: https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju
3
Vidjeti link: https://www.scribd.com/document/309278708/Pomo%C4%87nica-ministra-pravosu%C4%91a-Maja-Grubi%C5%A1in-kr%C5%A1i-5-%C4%8Dlanaka-Ustava-RH
4
Prijava je na linku: https://www.scribd.com/document/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016
5
Vidjeti izlaganje o tome na linku: https://www.scribd.com/document/114165686/Ministarstvo-pravosudja-i-kultura-smrti-izlaganje-12-11-2012
6
Dokumentacija je na linku: https://www.scribd.com/doc/139008505/Dopuna-prijave-USKOK-u-4-2-2013-Andreis-Trava%C5%A1#
7
Sva glavna dokumentacija je na linku: https://www.scribd.com/document/335776774/%C5%A0trajk-gla%C4%91u-Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-a-30-12-2016
PRILOG 1
PRILOG 2
PRILOG 3
POTVRDE O PRIMITKU: