ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βόντσα Βασιλική
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Αρχαϊκή εποχή, Επανάληψη και αξιολόγηση των μαθημάτων
7 και 8, ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ σ.σ. 57 – 65 του Διδακτικού Βιβλίου Α΄ Γυμνασίου.
Διδακτικοί Στόχοι.
• Οι μαθητές να θυμηθούν τους όρους που σχετίζονται με την
οργάνωση και τον πολιτισμό του περσικού κράτους
• Οι μαθητές να θυμηθούν τις εκστρατείες των Περσών και τις
μάχες με τους Έλληνες
• Οι μαθητές να θυμηθούν τα βασικά πρόσωπα που
πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα των περσικών πολέμων

Παιδαγωγικοί Στόχοι : α) αξιολόγηση της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης β)
δημιουργία παιγνιώδους κλίματος και αποφόρτισης των μαθητών από την ένταση
της εκμάθησης ιστορικών γεγονότων γ) αποδοχή και απόλαυση της χρήσης ΝΤ
σε μαθήματα, που εξετάζονται με παραδοσιακές προσεγγίσεις και δεν ελκύουν ή
ακόμα αγχώνουν τους μαθητές.
Υλοποίηση :
Προηγείται η διδασκαλία (ή η επανάληψη) των αντίστοιχων κεφαλαίων. Στη
συνέχεια δίνεται στους μαθητές να λύσουν το «σταυρόλεξο». Απαιτούμενος
χρόνος για την επίλυση του σταυρόλεξου 15΄. Η επεξεργασία μπορεί να γίνει
με τα laptops των μαθητών ή εντός του σχολικού εργαστηρίου ή τέλος σε
εκτυπωμένα έντυπα των οποίων τη διόρθωση αναλαμβάνει ο καθηγητής.
Τεκμηρίωση :
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό hotpotatoes για τη δημιουργία σταυρόλεξου, διότι
δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η κατανόηση της διδαχθείσας ύλης με παιγνιώδη
κι ευχάριστο τρόπο.

1

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΥΡΟΣ ιδρυτής του περσικού κράτους
ΑΧΟΥΡΑΜΑΣΔΑ περσικός θεός της σοφίας και της αλήθειας
ΜΙΛΗΤΟΣ σπουδαία πόλη της Ιωνίας χτισμένη της εκβολές του ποταμού
Μαιάνδρου, πατρίδα του Θαλή του Αναξίμανδρου και του Αναξιμένη
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ Έλληνες που επαναστάτησαν το 499 π. Χ. ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΩΝ
Περσών που της φορολογούσαν βαριά
ΛΑΔΗΣ ναυμαχία της …… το 494 π.Χ. όπου ηττήθηκαν οι Έλληνες
ΜΙΛΗΤΟΥ «…….. άλωσις» του ποιητή Φρύνιχου
ΜΑΡΔΟΝΙΟΣ αρχηγός της πρώτης περσικής εκστρατείας το 492 π.Χ. γαμπρός
του βασιλιά Δαρείου
ΑΡΤΑΦΕΡΝΗΣ στη δεύτερη περσική εκστρατεία αρχηγοί ήταν ο Δάτις και ο……
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
στο ……Αθηναίοι και Πλαταιείς αντιμετώπισαν της Πέρσες
νικηφόρα το 490 π.Χ.
ΞΕΡΞΗΣ γιος του Δαρείου που οργάνωσε μεγάλη εκστρατεία και ανέλαβε την
αρχηγία της
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ εκεί οι Σπαρτιάτες απάντησαν μολών λαβέ
ΕΦΙΑΛΤΗΣ οδήγησε της Πέρσες από ένα μονοπάτι στα νώτα των Ελλήνων
ΛΕΩΝΙΔΑΣ γενναίος βασιλιάς της Σπάρτης που έπεσε πολεμώντας μαζί με 300
Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ μεγαλοφυής στρατηγός των Αθηναίων που σχεδίασε τη
ναυμαχία της Σαλαμίνας
ΠΛΑΤΑΙΕΣ εκεί οι Έλληνες υπό τον Σπαρτιάτη βασιλιά Παυσανία πέτυχαν
ολοκληρωτική νίκη κατά των Περσών

2

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

περσικοί πόλεμοι
Crossword
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

14

Across:

Down:

Έλληνες που επαναστάτησαν
το 499 π. Χ. ΕΝΑΝΤΊΟΝ
ΤΩΝ Περσών που τους
φορολογούσαν βαριά

2

περσικός θεός της σοφίας και της
αλήθειας

3

«…….. άλωσις» του ποιητή
Φρύνιχου

3

4

εκεί οι Σπαρτιάτες απάντησαν
μολών λαβέ

σπουδαία πόλη της Ιωνίας
χτισμένη στις εκβολές του
ποταμού Μαιάνδρου, πατρίδα
του Θαλή του Αναξίμανδρου και
του Αναξιμένη

7

5

ναυμαχία της …… το 494
π.Χ. όπου ηττήθηκαν οι
Έλληνες

οδήγησε τους Πέρσες από ένα
μονοπάτι στα νώτα των Ελλήνων

9

6

στη δεύτερη περσική
εκστρατεία αρχηγοί ήταν ο
Δάτις και ο……

γιος του Δαρείου που οργάνωσε
μεγάλη εκστρατεία και ανέλαβε
την αρχηγία της

11

8

αρχηγός της πρώτης
περσικής εκστρατείας το 492
π.Χ. γαμπρός του βασιλιά
Δαρείου

στο ……Αθηναίοι και Πλαταιείς
αντιμετώπισαν τους Πέρσες
νικηφόρα το 490 π.Χ.

10

εκεί οι Έλληνες υπό τον
Σπαρτιάτη βασιλιά Παυσανία
πέτυχαν ολοκληρωτική νίκη
κατά των Περσών

12

ιδρυτής του περσικού
κράτους

13

μεγαλοφυής στρατηγός των
Αθηναίων που σχεδίασε τη
ναυμαχία της Σαλαμίνας

14

γενναίος βασιλιάς της
Σπάρτης που έπεσε

1

4

πολεμώντας μαζί με 300
Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ζητήθηκε από τους μαθητές των Α1 και Α2 τμημάτων του Γυμνασίου
Καπνοχωρίου , στις 23/04/2010 να ξαναδιαβάσουν κατά το Σαββατοκύριακο τα
Κεφάλαια των Περσικών πολέμων σσ. 57-65 του σχολικού βιβλίου Ιστορίας, ως
επανάληψη. Στη συνέχεια την επόμενη Δευτέρα δόθηκε το σταυρόλεξο ως
γραπτό τεστ εντός της τάξης.
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη μορφή
τεστ τους ξάφνιασε ευχάριστα, αν και τα αποτελέσματα δεν παρουσίασαν
σοβαρές διαφοροποιήσεις στην επίδοση, που ήταν η αναμενόμενη.
Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν χρήση τέτοιων τύπων φύλλων
αξιολόγησης για να ποικίλουν τη μεθοδολογική τους προσέγγιση, να
εξοικονομούν χρόνο και να προκαλούν το ενδιαφέρον και τη διάθεση συμμετοχής
των μαθητών τους.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful