 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa ukupan broj opravdanih izostanaka koji su učenici napravili tokom školske

godine (u upitu predstaviti ime, prezime, razred I odeljenje učenika).
 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa prosečna uspeh učenika prvog koji je ostvario tokom četiri tromesečja.
 Napraviti upit koji predstavlja sve odlične učenike prog razreda na prvom I drugom tromesečju(u upitu predstaviti ime, prezime).
 Napraviti upit koji predstavlja sve učenike prvog razreda koi su imali na sva tri tromesečja manje od 8 neopravdanih izostanaka
(u upitu predstaviti ime, prezime)
 Napraviti upit koji ubacuje izvedeno polje koje računa ukupan broj neopravdanih izostanaka tokom godine, a potom izdvaja one
učenike koji imaju četvorku iz vladanja zbog neopravdanih izostanaka (od 8 do 12).(U upitu prikazati ime, prezime učenika,
razred, odeljenje, i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti parametarski upit koji izdvaja sve učenike koji su na svakom tromesečju imali broj izostnaka u datom intervalu, a idu u
dati razred i dato odeljenje.(U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti upit koji izdvaja sve vrlo dobre učenike koji su na svakom tromesečju imali bar po 10 opravdanih izostanaka i koji idu
u treći razred. (U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj opravdanih izostanaka na svakom tromesečju).

 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa ukupan broj opravdanih izostanaka koji su učenici napravili tokom školske
godine (u upitu predstaviti ime, prezime, razred I odeljenje učenika).
 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa prosečna uspeh učenika prvog koji je ostvario tokom četiri tromesečja.
 Napraviti upit koji predstavlja sve odlične učenike prog razreda na prvom I drugom tromesečju(u upitu predstaviti ime, prezime).
 Napraviti upit koji predstavlja sve učenike prvog razreda koi su imali na sva tri tromesečja manje od 8 neopravdanih izostanaka
(u upitu predstaviti ime, prezime)
 Napraviti upit koji ubacuje izvedeno polje koje računa ukupan broj neopravdanih izostanaka tokom godine, a potom izdvaja one
učenike koji imaju četvorku iz vladanja zbog neopravdanih izostanaka (od 8 do 12).(U upitu prikazati ime, prezime učenika,
razred, odeljenje, i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti parametarski upit koji izdvaja sve učenike koji su na svakom tromesečju imali broj izostnaka u datom intervalu, a idu u
dati razred i dato odeljenje.(U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti upit koji izdvaja sve vrlo dobre učenike koji su na svakom tromesečju imali bar po 10 opravdanih izostanaka i koji idu
u treći razred. (U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj opravdanih izostanaka na svakom tromesečju).

 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa ukupan broj opravdanih izostanaka koji su učenici napravili tokom školske
godine (u upitu predstaviti ime, prezime, razred I odeljenje učenika).
 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa prosečna uspeh učenika prvog koji je ostvario tokom četiri tromesečja.
 Napraviti upit koji predstavlja sve odlične učenike prog razreda na prvom I drugom tromesečju(u upitu predstaviti ime, prezime).
 Napraviti upit koji predstavlja sve učenike prvog razreda koi su imali na sva tri tromesečja manje od 8 neopravdanih izostanaka
(u upitu predstaviti ime, prezime)
 Napraviti upit koji ubacuje izvedeno polje koje računa ukupan broj neopravdanih izostanaka tokom godine, a potom izdvaja one
učenike koji imaju četvorku iz vladanja zbog neopravdanih izostanaka (od 8 do 12).(U upitu prikazati ime, prezime učenika,
razred, odeljenje, i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti parametarski upit koji izdvaja sve učenike koji su na svakom tromesečju imali broj izostnaka u datom intervalu, a idu u
dati razred i dato odeljenje.(U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti upit koji izdvaja sve vrlo dobre učenike koji su na svakom tromesečju imali bar po 10 opravdanih izostanaka i koji idu
u treći razred. (U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj opravdanih izostanaka na svakom tromesečju).

 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa ukupan broj opravdanih izostanaka koji su učenici napravili tokom školske
godine (u upitu predstaviti ime, prezime, razred I odeljenje učenika).
 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa prosečna uspeh učenika prvog koji je ostvario tokom četiri tromesečja.
 Napraviti upit koji predstavlja sve odlične učenike prog razreda na prvom I drugom tromesečju(u upitu predstaviti ime, prezime).
 Napraviti upit koji predstavlja sve učenike prvog razreda koi su imali na sva tri tromesečja manje od 8 neopravdanih izostanaka
(u upitu predstaviti ime, prezime)
 Napraviti upit koji ubacuje izvedeno polje koje računa ukupan broj neopravdanih izostanaka tokom godine, a potom izdvaja one
učenike koji imaju četvorku iz vladanja zbog neopravdanih izostanaka (od 8 do 12).(U upitu prikazati ime, prezime učenika,
razred, odeljenje, i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti parametarski upit koji izdvaja sve učenike koji su na svakom tromesečju imali broj izostnaka u datom intervalu, a idu u
dati razred i dato odeljenje.(U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj neopravdanih izostanaka).
 Napraviti upit koji izdvaja sve vrlo dobre učenike koji su na svakom tromesečju imali bar po 10 opravdanih izostanaka i koji idu
u treći razred. (U upitu prikazati ime, prezime učenika, razred, odeljenje i broj opravdanih izostanaka na svakom tromesečju).

 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa ukupan broj opravdanih izostanaka koji su učenici napravili tokom školske
godine (u upitu predstaviti ime, prezime, razred I odeljenje učenika).
 Napraviti upit sa izvedenim poljem u kojem se računa prosečna uspeh učenika prvog koji je ostvario tokom četiri tromesečja.
 Napraviti upit koji predstavlja sve odlične učenike prog razreda na prvom I drugom tromesečju(u upitu predstaviti ime, prezime).
 Napraviti upit koji predstavlja sve učenike prvog razreda koi su imali na sva tri tromesečja manje od 8 neopravdanih izostanaka
(u upitu predstaviti ime, prezime)
 Napraviti upit koji ubacuje izvedeno polje koje računa ukupan broj neopravdanih izostanaka tokom godine, a potom izdvaja one
učenike koji imaju četvorku iz vladanja zbog neopravdanih izostanaka (od 8 do 12).(U upitu prikazati ime, prezime učenika,
razred, odeljenje, i broj neopravdanih izostanaka).

 Napraviti parametarski upit koji izdvaja sve učenike koji su na svakom tromesečju imali broj izostnaka u datom intervalu.  Napraviti upit koji izdvaja sve vrlo dobre učenike koji su na svakom tromesečju imali bar po 10 opravdanih izostanaka i koji idu u treći razred. odeljenje i broj opravdanih izostanaka na svakom tromesečju).(U upitu prikazati ime. razred. prezime učenika. prezime učenika. razred. a idu u dati razred i dato odeljenje. (U upitu prikazati ime. odeljenje i broj neopravdanih izostanaka). .