You are on page 1of 3

Digitally signed by

ΑΔΑ: 6ΙΙ36-ΓΞΤ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.24 11:49:52
T AGENCY EET
Reason:
Location: Athens

«Προαγωγή στο βαθµό του Σηµαιοφόρου, Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών του Πολεµικού


Ναυτικού»

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 45 του Συντάγµατος.

β. Το άρθρο 5 του ν.δ. 1400 / 1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των
Ενόπλων ∆υνάµεων» (Α’ 114).

γ. Τα άρθρα 9, 12, 30 και 36 του ν.δ 445/1974 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών
Ανθυπασπιστών και µονίµων και εθελοντών οπλιτών των Ενόπλων ∆υνάµεων» (Α’ 160),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ. Τα άρθρα 2 και 37 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των


Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και
συναφείς διατάξεις» (Α’ 167).

ε. Τους πίνακες επιλογής Ανθυπασπιστών για προαγωγή στο βαθµό του


Σηµαιοφόρου, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο (ΑΝΣ), µε την
απόφαση υπ’ αριθµ. 81 από 11–7-2017 της 15ης συνεδρίασής του, και κυρώθηκαν µε το
από 14-08-2017 Π. ∆ιάταγµα (Γ’ 899).

στ. Την υπ. αριθµ. Υ24 από 06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτριο Βίτσα» (Β’ 2144).
ΑΔΑ: 6ΙΙ36-ΓΞΤ

-2-

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας,

Αποφασίζουµε

1. Προάγουµε στο βαθµό του Σηµαιοφόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 12

του ν.δ 445/74, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών/Μουσικούς του Πολεµικού

Ναυτικού, οι οποίοι επελέγησαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο (ΑΝΣ), σύµφωνα µε την

απόφαση υπ΄ αριθµ. 81 από 11-07-2017 της 15ης συνεδρίασής:

(1) Θύµη Ισίδωρο-Σπυρίδωνα του Νικηφόρου Μουσικό Ε-64525

(2) Γαζιώτη Στυλιανό του Παρίση Μουσικό Ε-64521

(3) ∆ολδούρα Θεόδωρο του Θρασύβουλου Μουσικό Ε-64523

(4) Βλάχο Αντώνιο του Παναγιώτη Μουσικό Ε-64520

(5) Ξανθόπουλο Γεώργιο του Αλεξάνδρου Μουσικό Ε-64531

(6) Κούλογλου Ιωάννη του Βασιλείου Μουσικό Ε-64529

(7) Βαλάσογλου Φώτιο του Αχιλλέα Μουσικό Ε-64519

(8) Κατωπόδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου Μουσικό Ε-64528

(9) ∆ασκαλή Χρήστο του Κωνσταντίνου Μουσικό Ε-64522

και θέτουµε αυτούς στην επετηρίδα Αξιωµατικών Ειδικοτήτων µετά τον Σηµαιοφόρο Κωστή

Φίλιππο του Ιωάννη (ΑΜ-Ε-64505), της προαγωγής τους λογιζοµένης από 31-12-2017,

ηµεροµηνία που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο

βαθµό.
ΑΔΑ: 6ΙΙ36-ΓΞΤ

-3-

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος

διατάγµατος.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Για την ακρίβεια


Ο Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ
Αντιπλοίαρχος (Ο) Π. Μάντζαρης ΠΝ
(Τηλεφ. 210 6551908)