You are on page 1of 2

OI AMA ESKUAL

HERRI
Anaia etxen da ezküntü
TOPA DAGIGUN
Errioxar Baigorriko
Bakio nahiz Getariko
topa dagigun eta bakean
Cuando vamos a Otxandiano
Santa Mañe egunian
me cagüen la mar,
tomaremos chocolate
Bulkanoren aurrian.(bi)
kantu jira kalez kale
Bükatü niz oain joaitera bizi gaitezen betiko,
Ene opilaren egitera topa dagigun eta bakean
Pariserat banüazü bizi gaitezen betiko. XALBADORREN AITORREN AMETS, AMETS EGIN BARATZE BAT
Amets, amets egin itsas gizona, Hau da egün eijerra
Oi ama Eskual Herri goxua Umeak arretaz horni HERIOTZEAN HIZKUNTZA amets, zure ametsa gerta leikela. mila xoriek kanta
Zutandik urrun triste banua gazteei hitza eskaini Adiskide bat bazen ziauri ene erregina
Adios gaixo etxen dena gaztetxoago eta haurrago benetan bihozbera ZAHARRA Berriz etorriko zera Ondarru'ko kaiera, besoak zuri dititzüt para.
Adios Xiberua. izan gaitezen geroni poesiaren hegoek Aitorren hizkuntza zaharra han daukazu maitea, itxaroten dezuna,
gaztetxoago eta haurrago sentimenduzko bertsoek nahi degu zabaldu berriz etorriko zera, zure txaluparekin, Baratze bat nahi deizüt egin
Pariseko bizitzia izan gaitezen geroni. antzaldatzen zutena. munduaren aurrean han daukazu maitea ta bihotza. Amets sekretuenekilan
Lan kostüzüriaz bagoatzü gizonki azaldu, Liliak egün jauntzi eijerrenetan
Bena berantzen zütadazü Errioxar... Plazetako kantari baldin gure zainetan Han daukazu maitea ta bihotza Mila kolorez dantzan bihotzetan.
Zure berriz ikustia bakardadez josia odolik badegu
Ez uka amonei hitzik hitzen lihoa iruten euskaldunak euskaraz Gaü beltz ta sakonetik
Oi ama Eskual… entzun agureei pozik bere barnean irauten hitz egin behar degu. BALDORBA Elkitzen nüzü hoztürik
zaharra ez da izandakoa oinazez ikasia…ikasia Ezkil gabeko elizen Bihotza hain tristerik
Bena denbora da llaburxko luzaroan dena baizik Zein hizkuntza ederra eremu emankorra, Zütaz hainen berantetsitürik.
Othoi ama entzün nezazü zaharra ez da izandakoa Non hago, zer larretan euskera guria giza murzuriko Baratze bat...
Xokho bat haita izadazüt luzaroan dena baizik. Urepeleko artzaina inun ez det aurkitzen zure ardientzat.
Azken egun horientako mendi hegaletan gora beste bat hobia Karrosa bat hor dügü
Errioxar... oroitzapenen gerora usai goxodun hizkuntz Oi Baldorba! Oi Baldorba! kanpuan gure aidü(rü)
Oi ama Eskual… ihesetan joan hintzana (Bis) txukun ta argia, eguzki eta haize idor; ez gal habo(ro) denbora
Hierarkia da lehorra biraorikan ez duan mahats-ardo ibai, hiskor beitago amodioa.
harremana emankorra Hesia urraturik hizketa garbia galburuarena. Baratze bat...
POTTOKA errespetuan dago gordeta libratu huen kanta
Pottoka mendian / jauzika ibilki emakumeen altxorra lotura guztietatik Etsaiak aurka dabiltz Lur gorri, harri landu, Maitarzün berriari
buztana airean / salbaia iduri. errespetuan dago gordeta gorputzaren mugetatik euskerarengatik mailu eta xixelaren kantu. ilargiak dü argi
Ezin harrapatuz / Txomin da erori. emakumeen altxorra. aske sentitu nahirik. lehen orain eta beti Gitarrazko alakiketan emanen deikü aski
Pottoka nausi da / gure gizonari.(bi) guztiz aspalditik Armeniako kanun ahots urratuan. guk elgar maita dezagun beti.
Errioxar... Azken hatsa huela lurperatu nahirikan
Digidigi dan dan bertsorik sakonena antzina-antzinatik. Oi Baldorba! Oi Baldorba! Baratze bat...
Digidigi dan dan inoiz esan ezin diren Ez dute hori lortuko esazu nor zen bidetik
Digidigi dan digidan dan di (bi) TXANTXIBIRI estalitako hegien inungo aldetik! baztertu zintuen madarikatua!
oihurik bortitzena… bortitzena EGUN DA
La la lara, lara la la. (TXANTXIKITIN) Euskara galdutzeko Zure irriño erromanikoa
La la lara, lara la la la la Txantxibiri, txantxibiri Non hago…. ez dago bildurrik; erdi izoztu eta leloturik SANTIMAMIÑA
La la lara, lara la la la la. (bi) gabiltzanian munduan ez da sortu utzi zuen madarikatuaren Egun da Santimamiña
Elorrioko kalian, hortako indarrik. izena nahi dut. benetan egun samiña.
Denboran pottokak / ez emaiten sosa Hamalau atso trompeta jotzen Sasijakintsu asko Goiko zeruan gorde dezala
ez zuen, ez, egiten / Parisen afera. zazpi astoren gainian.(bi) dabiltz galdu nahirik. Oi Baldorba! ... luzaro neure arima.
Neuilly-n ibiltzeko / ez zuen usain ona ELKARLANEAN: Asmo txar horiek guztiak
ITXARKANTU, dirade alperrik! Oi Baldorba!
adixkidendako / ez aski ederra.(bi) Astoak ziran txiki-txikiak, ITXAS ARGIA Esaten dizut egia
atsoak, berriz, kristonak! KANTARI KANTA & zutaz oroit eta hau ez da usategia;
Digidigi dan dan... Zelan demontre konpontzen ziran AZEBARRI Gora euskara maitea zuri nagozu. erroi artean izan nitzaden
zazpi astoren gainian! (bi) zoragarriena Kantu bat laburra da eta benetan ausartegia.
Txominek menditik / jautsi du pottoka euskaldunen artean pentsa zuk,
ileak mozturik / pentzetan emana. Saltzen, saltzen, maitagarriena. esaten ez dizudan hartaz. Itsas aldean izarra,
Egun guziez hartzen / bere azukrea txakur txiki baten karameluak, Munduan sortu zanik hari begira lizarra;
iduri du orai / Vincennes(-en) sortua.(bi) ¡Está muy bien!, hikuntzik zaharrena, Oi Baldorba!... euskara salbo ikusi arte
esaten dau konfiteruak.(bi) gora ta gora euskaldunak ez dut kenduko bizarra.
Digidigi dan dan... eta gure euskara.
kantu jira kalez kale ITXARKANTU, AZEBARRI & ITXAS ARGIA KANTARI KANTA

Kantatu zuen oilarrak, Nafarra anai zaharra Hemen mendi tontorrean


argitzen dira belarrak; kondairaren lehen sustarra EUSKARA HABANERA HAURRAK IKAS euskal lurren artean
Ageda gure martiriari bego higan arbasoen Berriro itzuliko balitz begiak zabaldurik
moztu zizkaten bularrak. amets hura. PLAZARA iragan denbora arrotza ZAZUE bihotza erreta.
Plazara, euskara plazara! berdin kontsumi nezake Haurrak ikas zazue,
Bularrak moztu zizkaten eta euskaldun irakasle eta ikasleok banilla gozo artean, eskuaraz mintzatzen, Hain ederra, hain polita da ta,
Euskalerriak diotsa, EUSKAL HERRIAN dantzara! plazara, dantzara! itsaso urrun batetan ongi pilotan eta, gora, gora Euskalerria.
solomu luze dultzerik gabe Geure herriaren geroa baikara irudimena galdurik oneski dantzatzen (Bis) Gu euskaldunak gara
eman zaidazu bihotza. EUSKARAZ udaberriko euritan Euskalerrikoak.
Euskal Herrian euskaraz Bai, arreba ta anai, larrosak pizten ikusiz. Aide ttun ttiki ttun
Eman zaidazu bihotza eta nahi dugu hitz eta jolas guk ere herria izan nahi, aide ttun aide.. (Tris)
ken berriz nahigabeak. lan eta bizi euskaraz eta geure lurrak laiatuz eta irauliz Osaba komertzianterik ITSASONTZI BATEN
Esan noiz garen izanen gure hortara goaz, udaberriko emaitzaren zai! ez nuen izan Habanan, Gure kantu zaharrak, Itsasontzi baten
etorkizunen jabeak. bada garaia noizbait dezagun herri jakintza nahi dugu pianorik ez zegoen kontserba ditzagun, Euskal Herritik kanpora
guda hori gal edo irabaz. eta jakintza herriarentzat nahi! bizi nintzen etxe hartan, aire politagorik naramate eta ez dakit nora (bi)
neskatxen puntilla finak ez da sortu inun (Bis)
EPERRA Zabal bideak eta aireak Plazara, euskara plazara!... udako arratsaldetan, Agur nere ama
Eperrak baditutzü bere bi hegalak gure hizkuntzak har dezan arnas, errosario santua Aide ttun ttiki ttun… laztan goxoari
Bai eta bürün gainin kokarda eijer bat bada garaia noizbait dezagun Ez, erderarik ez! neguko gela hotzetan. Agur nere maite politari
Zük ere balinbazünü gaztetarzün eijer bat guda hori gal edo irabaz. euskadin sortu ginanez Euskaltzaleak gera, ez egin negar
Neskatilen gogatzeko bilo hori pollit Denok Euskara bakar bat nahi Ezpainek gordetzen dute neska-mutil gazte, etorriko naiz
bat(bi) Euskal Herrian euskaraz dugu ezpain bustien gustoa poza ta alaitasuna egunen baten
hitz egiterik ez bada Bizi giro ta jakintza bidez desiozko hotzikaran guk ditugu maite (Bis) pozez kantari. (bi)
Amorosak behar lüke izan lotsa gabe bota dezagun demokrazia Mundu berri bat nahi dugu etsipenaren tamalez,
Gaiaz ebiltia ez üken herabe zerri askara Herri bakoitzak beretik emanez gaua zelatan dakusat Aide ttun ttiki ttun… Itsasontzi baten… (bi)
Egünaz ebiltia desohore leike geure arima hiltzen uzteko kontzientzia bilutsik
Txoriak ere oro haier soz dirade (bi) bezain odolgalduak ez gara. Plazara, euskara plazara!... badoaz orduz geldiak Eperrak kantatzen du Agur senideak
gogorapenen hegalez. goizian goizetan agur lagunari
Ebili izan nüzü gaiaz eta beti Hizkuntza gabe esaidazue ez asko fiatzeko agur Euskal Herri osoari.
Eia! atzamanen nianez lili eijer hori nola irtengo naizen plazara, Jaio giñen, bizi gera mutilen hizketan (Bis) Ez egin negar
Azkenian atzaman düt oi! bena tristeki geure arima hiltzen uzteko GOIZIAN ARGIA ez dugu ezer eskatzen etorriko naiz
Lümarik eijerrena beitzaio erori (bi) bezain odolgalduak ez gara. itsasontzia astiro Aide ttun ttiki ttun… egunen baten
HASTIAN kaiatik ari da urruntzen. pozez kantari.(bi)
Euskal Herri euskalduna Antillak zintzilik daude Fiatzen bazerade
ERRIBERA irabazteko eguna
Goizian argia hastian,
ene leiho-hegian argazkien paretetan mutilen hizketan, Gora Euskal Herri
Erribera, Erribera, pazientzia erre aurretik txori bat pausatzen da eta karta bat idatziko dut eroriko zerade Gora Euskal Herri
zure landen zabalera behar duguna, goratik hasten kantan. norbaitek erantzun dezan. harri labanetan (Bis) Gora Euskal Herriari.
ortzi muga den hartan ez al dakizu euskara dela
mugatzen da. euskaldun egiten gaituena? Txori eijerra, Tabako, ron ta kanelaz Aide ttun ttiki ttun…
hain alegera, girotutako arratsetan MAITIA NUN ZIRA
Zure lur emankorretan Zer Euskal Herri litzake bere entzuten haidanian algarak entzuten ziren Maitia nun zira?
isurtzen diren asmoak hizkuntza ere galtzen duena. ene bihotzeko tristüra Habanako putetxetan, Nik ez zaitut ikusten
gogotsu hartuko al ditu Ez al dakizu euskara dela laister duak aidian (bi) abanikodun mulatak IKUSI ez berririk jakiten
lur gozoak. euskaldun egiten gaituena? gauari haize egiten nurat galdu-u zira?
Ene txoririk maitena, musiken aide nagiek MENDIZALEAK nurat ga-aldu zira?
Zure gaztelu zaharrek zertan jin hiz nigana odola erretzen zuten. Ikusi mendizaleak
gorderik duten antzina iratzarrazi nialarik baso eta zelaiak, Hainbat kanbiatu da
hats tristetan mintzo da ELKARLANEAN: Jaio giñen, bizi gera zure deseiña.
ITXARKANTU, ametsik eijerrena. mendi tontor gainera
haren mina. ITXAS ARGIA ez dugu ezer eskatzen igon behar dogu. Hitz eman zenereitan
KANTARI KANTA &
AZEBARRI Jinik hain goizik, itsasontzia astiro ez behin, bai berritan
Horma zahar arraituetan uste hüan hik kaiatik ari da urruntzen. Ez nekeak, ezta bide txarrak enia zi-iñela! eni-ia ziñela!
txoriak dira kantatzen baniala zenbait pena? Antillak zintzilik daude gora, gora Euskalerria.
mendetako lo geldia Ez, ez, habil kontsolatzera argazkien paretetan Gu euskaldunak gara
salatzen. malerusago dena.(bi) karta bat idatziko dut Euskalerrikoak.
norbaitek erantzun dezan.